Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Perroni a.s.
IČO: 25926519 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 9. 1999
Datum zániku30. 12. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 9. 1999 do 30. 12. 2009

Perroni a.s.

Sídlo
od 27. 9. 2006 do 30. 12. 2009
Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
od 13. 3. 2000 do 27. 9. 2006
Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11
od 3. 9. 1999 do 13. 3. 2000
Hradec Králové, Ant. Dvořáka 1117, PSČ 500 02
IČO
od 3. 9. 1999 do 30. 12. 2009

25926519

DIČ

CZ25926519

Právní forma
od 3. 9. 1999 do 30. 12. 2009
Akciová společnost
Spisová značka11194 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 6. 2009 do 30. 12. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 7. 2008 do 11. 6. 2009
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 12. 2002 do 11. 6. 2009
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 12. 4. 2002 do 11. 6. 2009
- Zprostředkování obchodu
od 12. 4. 2002 do 11. 6. 2009
- Zprostředkování služeb
od 12. 4. 2002 do 11. 6. 2009
- Velkoobchod
od 3. 9. 1999 do 12. 4. 2002
- Zprostředkování obchodní činnosti
od 3. 9. 1999 do 12. 4. 2002
- Zprostředkování služeb souvisejících s realitní činností
od 3. 9. 1999 do 12. 4. 2002
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 9. 1999 do 12. 4. 2002
- Pronájem movitostí a nemovitostí
od 3. 9. 1999 do 11. 6. 2009
- Realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 30. 12. 2009 do 30. 12. 2009
- Společnost Perroni a.s., IČ: 25926519, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, se ke dni právní moci tohoto usnesení vymazává z obchodního rejstříku. Společnost Perroni a.s. zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností Keriani, a.s., IČ: 26932628, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10059, na kterou přešlo jmění zanikající společnosti.
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- Valná hromada společnosti Perroni a.s. přijala dne 19.7.2006 usnesení následujícího obsahu: - valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií předem určenými zájemci ze stávajících 50,000.000,- Kč (padesátmilionůkorunčeských) na 450,000.000,- Kč (čtyřistapadesátmilionůkorunčeských) o 400,000.000,- Kč (č tyřistamilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k finan cování podnikatelské činnosti společnosti a jejich dceřiných společností.
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkém 400 kusů (čtyřista) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských), akcie nebudou kótované. Celková jmenovitá hodnota nových akcií t ak činí 400,000.000,- Kč (čtyřistamilionůkorunčeských)
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- valná hromada rozhodla, že přednostní právo všech akcionářů společnosti k upsání nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu se vylučuje, a to z důvodu, že část emisního kursu nových akcií bude hrazena započtením se závazky společnosti vůči věřitel ům, kteří jsou zároveň ochotni v rámci zvýšení základního kapitálu poskytnout nemalé finanční prostředky.
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA se sídlem Av. Arriaga no. 77, Edificio Marina Forum, Sé, Func hal, Madeira, Portugal, reg. č. 511134142 (dále jen GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA) a KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, se sídlem Av. Arriaga no. 77, Edificio Marina Forum, Sé, Funchal, Madeira, Portugal, reg. č. 51134053 (dále jen KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA). Předem určení zájemci upíší akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Perroni a.s., která musí mít písemno u formu s ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch. zákoníku. Předem určení zájemci upíší nové akcie takto: právnická osoba GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA upíše 200 kusů (dvěstě) kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) a právnická osoba KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA upíše 200 kusů (dvěstě) kmenový ch akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských)
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, předem určenými zájemci činí 20 dnů ode dne, kdy jim bude doručena výzva společnosti k upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti výzvu k upisu akcií, která bude o bsahovat i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrh smlouvy o upsání akcií, předá předem určeným zájemcům nebo jejich zástupcům osobně nebo jim odešle doporučenou poštou na adresu jejich sídla, a to ve lhůtě do dvou týdnů ode dne zápisu toho to usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je zasedací místnost v 3. patře domu na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- emisní kurs popisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských)
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- emisní kurs nových akcií bude splácen peněžitými vklady tak, že každý z upisovatelů akcií je povinen splatit část jmenovité hodnoty jim upsaných akcií ve výši 30% (třicetprocent) ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií a zbývající část ve výši 70% (sedmdesátproce nt) ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty akcií do výše 30% (třicetprocent) bude hrazena jednak započtením níže uvedených pohledávek a jednak ve zbývající výši peněžními prostředky, které budou složeny na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti, č. účtu 805xxxx
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- ke dni učinění tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu existují pohledávky věřitelů vůči společnosti Perroni a.s.: pohledávka věřitele GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA na vrácení jistiny úvěru ve výši 58,000.000,- Kč (slovy: padesátosmmilionůkorunčeských) vyplývající se Smlouvy o úvěru ze dne 17.5.2006 uzavřené mezi věřitelem GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA a společnosti Perroni a.s., pohledávka věřitele KO HLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA na vrácení jistiny úvěru ve výši 57,500.000,- Kč (padesátsedmmilionůpětsettisíckorunčeských) vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 17.5.2006 uzavřené mezi věřitelem KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA a společností Perroni a.s.
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- valná hromada vyslovuje souhlas se započtením shora uvedené pohledávky společnosti GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA ve výši 58,000.000,- Kč (padesátosmmilionůkorunčeských) vůči Perroni a.s. shora uvedené peněžité pohl edávky společnosti KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA ve výši 57,500.000,- Kč (padesátsedmmilionůpětsettisíckorunčeských) vůči Perroni a.s. proti pohledávkám společnosti Perroni a.s. za shora uvedenými upisovateli - př edem určenými zájemci na splacení emisního kursu shora uvedených akcií, resp. jmenovité hodnoty upsaných akcií.
od 8. 8. 2006 do 27. 9. 2006
- pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: a) Smlouvy o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění po zdějších předpisů, b) ve Smouvách o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady c) peněžitá pohledávka upisovatele GLEACHER - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA bude započtena ve výši 58,000.000,- Kč (padesátosmilionůkorunčeských) proti pohledávce Perroni a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu a peněžitá pohledávka upisovatele KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA bude započtena ve výši 57,500.000,- Kč (padesátsedmmilionůpětsettisíckorunčeských) proti pohledávce Perron i a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem na zvýšení základního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí. Účinností Smlouvy o započtení tyto pohledávky zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit odpovídající část emisního kursu a kcií na zvýšení základního kapitálu. e) Smlouva o započtení musí být mezi společností Perroni a.s. a konkrétním upisovatelem akcií uzavřena ve lhůtě 20 dnů od upsání akcií tímto upisovatelem.
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Perroni a.s. při výkonu působnosti valné hromady ze dne 28. 1. 2000: Jediný akcionář této obchodní společnosti Ing. Radek Baloun při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti Perroni a.s. o 49.000.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmiliónůkorunčeských) ze stávajícího 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) na 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmiliónůkorunčeských), nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, bez omezení. Způsob provedení zvýšení základního jmění:
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- a) na zvýšení základního jmění bude upsáno 490 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě.
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- b) vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře na upisování nových akcií, důvodem vyloučení přednostního práva na upisování akcií je vstup strategického a kapitálově silného zahraničního akcionáře do společnosti
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- c) všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - obchodní společnosti s obchodním jménem LEIMBACH - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Av. Arriaga, n. 77, Edificio Marina Forum, 6 andar, sala 605, Sé, Funchal, Portugal, N.I.P.C.: 511 121 210 (dále jen "LEIMBACH"). Zájemce "LEIMBACH" může upisovat nové akcie pouze peněžitým vkladem
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- d) lhůta pro upisování akcií s vyloučením přednostního práva: zájemce "LEIMBACH" může upisovat nové akcie ve lhůtě třiceti (30-ti) dnů, počínaje prvním pracovním dnem kalendářního týdne následujícího po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je: kancelář předsedy představenstva této společnosti - Hradec Králové, ul. Školská 96, vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00 hodin.
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- e) emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu upisovanou akcii v nominální hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Upisovatel je povinen před upisováním nových akcií splatit na účet společnosti, číslo účtu 8010-1809xxxx, vedený u ČSOB, a.s., 30 % emisního kursu nových akcií, zbytek emisního kursu nových akcií je upisovatel povinen splatit na tentýž účet společnosti ve lhůtě jednoho (1) roku od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění.
od 13. 3. 2000 do 25. 10. 2000
- Při úpisu musí upisovatel předložit doklad o úhradě příslušné částky na výše uvedený účet společnosti. Za doklad o úhradě se považuje při hotovostní platbě potvrzení banky o složení příslušné částky na účet společnosti, při bezhotovostní platbě potvrzení banky o připsání příslušné částky na výše uvedený účet společnosti nebo písemné potvrzení společnosti o splacení stanovené části emisního kursu na shora uvedený účet. Při bezhotovostní platbě uvede upisovatel jako variabilní symbol své identifikační číslo 511 121 210.
Kapitál
od 19. 10. 2007 do 30. 12. 2009
Základní kapitál 450 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 9. 2006 do 19. 10. 2007
Základní kapitál 450 000 000 Kč, splaceno 170 000 000 Kč.
od 16. 2. 2001 do 27. 9. 2006
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 10. 2000 do 16. 2. 2001
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 26 000 000 Kč.
od 3. 9. 1999 do 25. 10. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 6. 2009 do 30. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 27. 9. 2006 do 11. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 450.
od 12. 4. 2002 do 27. 9. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 50.
od 12. 4. 2002 do 27. 9. 2006
v listinné podobě
od 25. 10. 2000 do 12. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 500.
od 3. 9. 1999 do 25. 10. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 30. 7. 2009 do 30. 12. 2009
Bc. Iveta Demianová - předseda představenstva
Banská Bystrica, Pod Hôrkou 2, PSČ 974 11, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 10. 7. 2009 do 13. 7. 2009
Ing. Radek Baloun - Předseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 10. 7. 2009 do 30. 12. 2009
Mgr. Ing. Petr Lhotský - člen představenstva
Říčany - Radošovice, Leknínová 654/16, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 7. 2009
od 8. 8. 2006 do 10. 7. 2009
Ing. Radek Baloun - Předseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 21. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 8. 8. 2006 do 10. 7. 2009
Ing. Josef Beneš - Člen představenstva
Praha 10, Za Zahradami 409, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006 - 31. 12. 2008
od 8. 8. 2006 do 30. 12. 2009
Ing. Irena Bobková - Člen představenstva
Praha 4, Štichova 595, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006
od 15. 9. 2004 do 8. 8. 2006
Ing. Radek Baloun - Předseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
den vzniku funkce: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
od 15. 9. 2004 do 8. 8. 2006
Tomáš Čech - Člen představenstva
Praha 6, Na Petynce 82, PSČ 169 00
den vzniku členství: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
od 15. 9. 2004 do 8. 8. 2006
Regina Tomášková - Člen představenstva
Rýmařov, Zahradní 2, PSČ 795 01
den vzniku členství: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
od 16. 2. 2001 do 15. 9. 2004
Jitka Hrůšová - Člen představenstva
Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11
od 16. 2. 2001 do 15. 9. 2004
- den vzniku funkce 30.11.2000
od 3. 9. 1999 do 16. 2. 2001
Tomáš Čech - Člen představenstva
Praha 6, Na Petynce 82, PSČ 160 00
od 3. 9. 1999 do 15. 9. 2004
Monika Stanieczková - Předseda představenstva
Hradiště, 39, PSČ 735 42
od 3. 9. 1999 do 15. 9. 2004
Oleg Wojnar - Člen představenstva
Třinec, Hutnická 240, PSČ 739 61
od 8. 8. 2006 do 30. 12. 2009
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společně zavazují vždy dva členové představenstva společně.
od 12. 4. 2002 do 8. 8. 2006
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva na základě písemného zmocnění ostatních členů představenstva.
od 3. 9. 1999 do 12. 4. 2002
Způsob jednání za společnost: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti, společnost zavazují a za společnost podepisují dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2009 do 30. 12. 2009
Ing. Radek Baloun - předseda dozorčí rady
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009
od 10. 7. 2009 do 30. 12. 2009
Milan Hupcej - člen dozorčí rady
Praha 10, Krupská 1759/22, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009
od 8. 8. 2006 do 10. 7. 2009
Regina Tyrkas - Předseda dozorčí rady
Praha 5, Högerova 814/10, PSČ 152 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006 - 30. 6. 2009
den vzniku funkce: 21. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 8. 8. 2006 do 10. 7. 2009
Pavel Beneš - Člen dozorčí rady
Praha 10, Pod Zahradami 409, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006 - 30. 6. 2009
od 8. 8. 2006 do 16. 11. 2009
Tomáš Čech - Člen dozorčí rady
Praha 6, Na Petynce 82, PSČ 169 00
den vzniku členství: 21. 7. 2006 - 31. 10. 2009
od 15. 9. 2004 do 8. 8. 2006
Jitka Hrůšová - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11
den vzniku členství: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
den vzniku funkce: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
od 15. 9. 2004 do 8. 8. 2006
Pavel Beneš - Člen dozorčí rady
Praha 10, Za Zahradami 409, PSČ 109 00
den vzniku členství: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
od 15. 9. 2004 do 8. 8. 2006
Oleg Wojnar - Člen dozorčí rady
Třinec, Hutnická 240, PSČ 739 61
den vzniku členství: 13. 7. 2004 - 20. 7. 2006
od 3. 9. 1999 do 15. 9. 2004
Doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc. - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, B. Němcové 402, PSČ 500 02
od 3. 9. 1999 do 15. 9. 2004
Ing. Josef Maixner - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Šafaříkova 484, PSČ 500 02
od 3. 9. 1999 do 15. 9. 2004
Milan Bém - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Gruzínská 61, PSČ 503 41
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

30. 10. 2020 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Teď, nebo nikdy. Regulace Airbnb očima expertů

Vrátí se po skončení koronakrize byznys krátkodobých pronájmů do zajetých kolejí? A měla by přijít důsledná regulace už teď, nebo je lepší počkat, až se ekonomika stabilizuje?

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

29. 10. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k poslancům. Senátoři navrhují, aby z něj vypadl zákaz současného pobírání bonusu a státního příspěvku na nájem provozovny. Chtějí také kompenzaci pro kraje.

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 17 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Czech Exchange 2 745,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Komerční banka 2 809,62 Kč
ČSOB 2 813,20 Kč
Poštovní spořitelna 2 813,20 Kč
Expobank CZ 2 819,10 Kč
Česká spořitelna 2 830,00 Kč
Raiffeisenbank 2 859,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 871,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+22
+
-
2.Vladimír Šmicer

Vladimír Šmicer

- fotbalista

+15
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-102
+
-
4.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-182
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-225
+
-

Články na Heroine.cz

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

„Měla jsem štěstí, že jsem svoje trauma odhalila jako mladá,“ říká v podcastu kreslířka ToyBox

První podcast, který chceme uvést v sérii Hlas Heroine, je s ilustrátorkou a komiksovou...více

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Ženám ocenění nepatří. Co říkají státní vyznamenaní o tom, jak vidíme ženské hrdinství

Včerejší udělení státních vyznamenání opět ukázalo, jak jsou ve veřejném prostoru ženy...více

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Zůstaňte doma. Pokud můžete a zaměstnavatel vás za to nepotrestá

Jste doma na home office a vyjdete ven maximálně na nákup? Mohlo by se zdát, že to tak...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity
Poradna > Spotřebitelská poradna > Po roce nemá akumulátor ani 50 % kapacity

Otázka: Dobrý den, bojuji teď s e-shopem, u kterého jsem zakoupil akumulátor VARTA 12V 60Ah do svého automobilu, který mě po necelém roce zklamal, když jsem ráno nedokázal automobil nastartovat. Mám zařízení na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services