Technistone, s.r.o., IČO: 25932080 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Technistone, s.r.o. Údaje byly staženy 12. 6. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 25932080. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25932080 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 2000
Obchodní firma
od 1. 6. 2021

Technistone, s.r.o.

od 1. 1. 2000 do 1. 6. 2021

Technistone, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 9. 2. 2005 do 7. 7. 2014
Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03
od 1. 1. 2000 do 9. 2. 2005
Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03
IČO
od 1. 1. 2000

25932080

DIČ

CZ25932080

Identifikátor datové schránky:i9dgkt7
Právní forma
od 1. 6. 2021
Společnost s ručením omezeným
od 1. 1. 2000 do 1. 6. 2021
Akciová společnost
Spisová značka47781 C, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 23. 4. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 23. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 18. 9. 2001 do 23. 4. 2009
- Velkoobchod
od 18. 9. 2001 do 23. 4. 2009
- Výroba stvebních hmot a stavebních výrobků
od 18. 9. 2001 do 23. 4. 2009
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 18. 9. 2001 do 23. 4. 2009
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 1. 1. 2000
- Zpracování kamene
od 1. 1. 2000 do 18. 9. 2001
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 2000 do 18. 9. 2001
- Výroba cementového zboží a umělého kamene
od 1. 1. 2000 do 18. 9. 2001
- Podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo sk. 314)
Ostatní skutečnosti
od 1. 6. 2021
- Společnost změnila svoji právní formu na základě Projektu přeměny zpracovaného ke dni 31.12.2020 z právní formy "akciová společnost" na právní formu "společnost s ručením omezeným".
od 31. 12. 2015
- V důsledku fúze sloučením obchodní společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 259 32 080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1982, p rávní forma: akciová společnost, založené a existující podle práva České republiky, jako nástupnické společnosti (dále též jen jako "Technistone, a.s."), s obchodní společností Technistone Trade, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČO: 281 67 767, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12438, právní forma: akciová společnost, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále též jen jako "Technistone Trade, a. s."), a s obchodní společností Gunton, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 10/1028, PSČ 11000, IČO: 282 12 096, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 13327, právní forma: akciová společnost, založenou a existující podle práva České republiky, jako zanikající společností (dále též jen jako "Gunton, a.s."), došlo ke sloučení obchodní společnosti Technistone, a.s., s obchodní společností Technistone Trade, a.s., a obchodní společností Gunton, a.s., přičemž zanikající obchodní společnosti Technistone Trade, a.s., a Gunton, a.s., zanikly bez likvidace a jejich jmění přešlo na nástupnickou obchodní společnost Technistone, a.s.
od 25. 9. 2015
- Valná hromada společnosti Technistone, a.s., se sídlem Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25932080, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1982 (není-li uvedeno jinak, dá le jen "Technistone, a.s." nebo "Společnost") přijala dne 25.9.2015 toto rozhodnutí: "Valná hromada společnosti Technistone, a.s.: 1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost OFQ Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 27877507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123553 (dále jen "Hlavní a kcionář"), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též "Akcie"), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 10. září 2015 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 89.989.700 (osmdesáti devíti milionů devíti set osmdesáti devíti tisíc sedmi set) kusů kmenov ých akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,105 % (devadesát osm celých jedno sto pět tisícin procenta), (zaokrouhleně) základního kapitálu a 98,105 % (devadesát osm celých jedno sto pět ti sícin procenta), (zaokrouhleně) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Společnost OFQ Czech, s.r.o., je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu; 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu"). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2,20 Kč (dvě koruny české a dvacet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šede sát haléřů). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo C13142053 ze dne 9. září 2015, který vypracoval znalecký ústav, společnost Appraisal Advisory s.r.o., IČO: 448 47 068, se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 14000, zapsan á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8322. Posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31. červenci 2015. Ve výrokové části znaleckého posudku číslo C13142053 je uvedeno: "Posudek Šetření bylo provedeno za účelem vyjádření našeho názoru na výši přiměřeného protiplnění v penězích za jednu akcii vycházejícího z názoru na obvyklou cenu (tržní hodnotu) vlastního jmění společnosti a následně obvyklou cenu (tržní hodnotu) jedné akcie spo lečnosti Technistone, a.s. za předpokladu pokračování současného využití ke skutečnostem platným k 31. červenci 2015. Je nám známo, že hodnocení obsažené v tomto posudku má sloužit jako podklad pro rozhodování majoritního vlastníka a hlavního akcionáře oh ledně stanovení výše přiměřeného protiplnění v souvislosti s nuceným přechodem účastnických cenných papírů ve společnosti Technistone, a.s. ve smyslu § 375 - § 376 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Toto ocenění bylo zároveň z pracováno se záměrem být v souladu s metodologií ČNB "Informace ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění, verze 1.1" z 22.9.2014 (dále nazývaná také "OCE"). Základní kapitál oceňované společnosti Technistone, a.s. ve výši 55.036.740 Kč (padesát pět milionů třicet šest tisíc sedm set čtyřicet korun českých) je reprezentován 91.727.900 (devadesát jeden milion sedm set dvacet sedm tisíc devět set) kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů) každé v listinné podobě. Předmětem ocenění tedy byla jedna akcie o nominální hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů). Pro ocenění obvyklé ceny (tržní hodnoty) vlastního jmění a hodnoty jedné akcie minoritního podílu za předpokladu pokračování současného využití byla použita metoda výnosová (metoda diskontovaných peněžních toků) a metoda sumární hodnoty aktiv s oceněním v eškerého majetku a závazků společnosti. Výsledná hodnota byla stanovena na základě metody diskontovaných peněžních toků, přičemž metoda sumární hodnoty aktiv byla považována za podpůrnou a byla jí přisouzena nulová váha. Na základě předpokladů a zjištění uvedených v tomto posudku jsme dospěli k názoru, že obvyklá cena (tržní hodnota) vlastního jmění společnosti Technistone, a.s. za předpokladu pokračování současného využití a za předpokladu vyčíslení pro potřeby ocenění m inoritního podílu je k datu 31. července 2015 reprezentována částkou DVĚ STĚ JEDEN MILION DEVĚT SET TISÍC KORUN ČESKÝCH (201 900 000 Kč, zaokrouhleno). Hodnota jedné akcie minoritního podílu společnosti Technistone, a.s. ve jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šede sát haléřů) k datu 31. července 2015 je tedy reprezentována částkou DVĚ KORUNY ČESKÉ DVACET HALÉŘŮ (2,20 Kč). Tuto částku lze dle našeho názoru považovat za přiměřené protiplnění v penězích za jednu akcii minoritního podílu ve společnosti. Výše uvedená částka přiměřeného protiplnění nezahrnuje případný budoucí závazek z titulu platebních výměrů vydaných Finančním úřadem pro Královehradecký kraj pod č.j. 1353535/14/2700-04702-602623 a 1353527/14/2700-04702-602623 na odvod za poručení rozpočt ové kázně v celkové výši 16.886.480 Kč. Oba platební výměry jsou v současné době předmětem odvolání k Odvolacímu finančnímu ředitelství v Brně, který však o věci dosud pravomocně nerozhodl. Prohlašujeme, že: - Jsme ve smyslu § 10 zákona o obchodních korporacích nezávislí na oceňované společnosti a jejích akcionářích; - Veškerou činnost při zpracování znaleckého posudku jsme vykonávali zcela nezávisle na společnosti objednatele a jejích akcionářích; - na oceňované společnosti ani jejich akcionářích nemáme a nebudeme mít účast. Nebylo provedeno žádné šetření ohledně vlastnických práv nebo závazků vůči oceňovanému majetku. Za skutečnosti právního charakteru nepřebíráme žádnou odpovědnost. Závěry uvedené v tomto posudku mohou být plně pochopeny po přečtení všech příloh a předpokladů a omezujících podmínek. "; 3. informuje, že peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soud em v Praze, v oddíle B, vložce 1171, jakožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s.; 4. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 25. září 2015, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 09.00 hodin do 14.00 hodin. Termín nahlédnutí je možné předem dojednat se Společností telefonní číslo: 00420 731 126 761, e-mail: masak@technistone.cz; 5. schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku, veden ém Městským soudem v Praze], v oddíle B, vložce 7215, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií . Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou; 6. stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva zmocněnci Společnosti, obchodníku s cennými papíry, společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 26455064, se sídlem Praha 1 , Jungmannova 745/24, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 7215, a to v sídle této společnosti na adrese Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, a to v pracovních dnech, v době od 9:00 hodin do 17:0 0 hodin. Zmocněnce je také možné kontaktovat za účelem domluvy o předložení akcií na telefonním čísle +420 221 424 168, e-mail: cipova@patria.cz; 7. upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry zmocněnci Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost Patria Finance, a.s., poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zás tavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK); 8. konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkl adu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty."
od 11. 6. 2015 do 5. 8. 2015
- Valná hromada obchodní společnosti Technistone, a.s. přijala dne 22.5.2015 (dvacátého druhého května roku dva tisíce patnáct) rozhodnutí tohoto znění: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: 1. Základní kapitál Společnosti ve výši 11.085.840 Kč (jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 44.343.360 Kč (čtyřicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých), tj. ze současné částky 11.085.840 Kč (jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) se základní kapitál zvyšuje na částku 55.429.200 Kč (padesát pět milionů čtyři sta dvacet devět tisíc dvě stě korun českých). Upisování akcií nad navrhovan ou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu, v případě, že nebudou upsány všechny akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne částky zvýšení základního kapitálu, se připouští. 2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových listinných akcií o následujících parametrech: - počet akcií: až 73.905.600 (sedmdesát tři milionů devět set pět tisíc šest set) kusů; - jmenovitá hodnota akcie: 0,60 Kč (šedesát haléřů); - druh akcií: kmenové; - forma akcií: na jméno; - emisní kurz akcie: 0,60 Kč (šedesát haléřů); - veřejná obchodovatelnost: akcie nebudou veřejně obchodovatelné (dále jen "Nové akcie"). 3. Celkový emisní kurs všech Nových akcií činí: 44.343.360 Kč (čtyřicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých). Nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem. 4. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5. Všechny Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáři Společnosti, a to v rámci dvou kol. Nové akcie, které nebudou upsány vykonáním přednostního práva akcionářů v některém z kol, nebudou upsány. 6. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, přičemž každý akcionář Společnosti má přednostní právo na upsání i těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář S polečnosti a tím nevyžil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. 7. Akcionáři Společnosti jsou povinni splatit 100 % (jedno sto procent) emisního kursu jimi upsaných Nových akcií nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání Nových akcií na bankovní účet Společnosti číslo 6xxxx, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu. 8. Údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií v prvním kole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je sídlo Společnosti na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, a to v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je do 14 (čtrnáct) dnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den pro úpis v písemné informaci představenstva Společnosti o přednostním právu zaslané dosavadním akcionářům Společnosti, když představen stvo zveřejní a oznámí zmíněnou informaci bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti, pro svolání valné hromady. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů), připadají 4 (čtyři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 9. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo i na upsání těch Nových akcií, které neupsal jiný akcionář Společnosti v prvním kole upisování a tím nevyužil svého přednostního práva na úpis Nových akcií. Tyto Nové akcie budou upsány v druhém kole upiso vání, když se stanovuje lhůta 14 (čtrnáct) dní k úpisu, která začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování Nových akcií v prvním kole upisování. Údaje pro využití přednostního práva na upisování Nových akcií v případném druhém k ole jsou následující: i. Místem pro upsání Nových akcií je sídlo Společnosti na adrese Bratří Štefanů 1070/75a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. ii. Lhůta pro vykonání upsání Nových akcií je 14 (čtrnáct) dnů a začíná běžet první den následující po posledním dni lhůty pro upisování akcií v prvním kole upisování. iii. Na 1 (jeden) kus dosavadní akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (šedesát haléřů), připadají 4 (čtyři) kusy Nových akcií s tím, že Nové akcie lze upisovat pouze celé. iv. Předmětem úpisu budou Nové akcie, které nebyly upsané v prvním kole upisování s možností využití přednostního práva. v. Emisní kurs každé Nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě.
od 7. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 7. 7. 2014 do 11. 5. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 7. 7. 2014 do 11. 5. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 2. 6. 2010 do 14. 6. 2010
- Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 24. 5. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s. peněžitým vkladem takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s., z částky 2,085.840,- Kč (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých) o částku 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) na celkovou částku 11,085.84 0,- Kč (slovy: jedenáct milionů osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých). Upisování akcí nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Technistone, a.s. bude upsáno 15,000.000 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,60 Kč (slovy: šedesát haléřů). 3. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, a to akcionářem - obchodní společností CONQUEROR s.r.o., IČ: 26466546, se sídlem Praha 4, Modřany, Barrandova 1920, PSČ 143 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl C, vložka 84136. 4. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost Technistone, a.s. předem určenému zájemci písemným sdělením oproti písemnému potvrzení o jeho přijetí, a to do 15 dnů poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšen í základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhod nutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 5. Spolu s oznámením bude předem určenému zájemci zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta 30 dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 6. K uzavření smlouvy o upsání akcií mezi předem určeným zájemcem a obchodní společností Technistone, a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Technistone, a.s. na adrese Hradec Králové, Bratří Štefanů 1070, PSČ 500 03, v pracovní dny v době od 09,00 do 15 ,00 hodin. 7.Proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií předem určeným zájemcem, tj. obchodní společností CONQUEROR s.r.o., se připouští možnost započtení částky 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), tj. části jeho peněžité pohl edávky ve výši 18,893.216,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set devadesát tři tisíc dvě stě šestnáct korun českých) za obchodní společností Technistone, a.s., vzniklé z titulu poskytnutých půjček, kterou nabyl na základě Smlouvy o postoupení pohledávky, uz avřené dne 21.04.2010 mezi obchodní společností OFQ Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 100 00, IČ: 278 77 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123553, jako postupitelem, a obchodní společ ností CONQUEROR s.r.o., IČ: 26466546, jako postupníkem. 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných předem určeným zájemcem může být započtena výlučně pohledávka uvedená a specifikovaná v odstavci 7. tohoto usnesení. S tímto započtením se uděluje souhlas. 9. Návrh smlouvy o vzájemném započtení pohledávek vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo obchodní společnosti Technistone, a.s. a doručit mu ho nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. 10. Smlouva o vzájemném započtení pohledávek musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli. 11. Celkový emisní kurz nově vydaných akcií bude roven částce 9,000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých), přičemž celková nominální hodnota nově vydaných akcií činí 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých) a celkové emisní ážio nově vy daných akcií činí 0,- Kč (slovy: nula korun českých). 12. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 13. Veřejný úpis se nepřipouští.
od 11. 5. 2010 do 12. 5. 2010
- Rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 3. 5. 2010 o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Snižuje se základní kapitál obchodní společnosti Technistone, a.s. z částky 347,640.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) o částku 345,554.160,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet pět milionů pět set padesát čtyři tisíce jedno sto šedesát korun českých) na částku 2,085.840,-Kč (slovy: dva miliony osmdesát pět tisíc osm set čtyřicet korun českých), a to dle ust. § 213a obchodního zákoníku, snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 100,-Kč (slovy: jedno sto korun českých) na 0,60 Kč (slovy: šedesát haléřů). Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 3,476.400 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením snížení jejich jmenovité hodnoty. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada kumulované ztráty společnosti ve smyslu ust. § 216a obchodního zákoníku, jakož i úhrada ztráty z běžného účetního období roku 2009. S částkou, odpovídající snížení základního kapitá lu, bude naloženo tak, že o úhrn snížených jmenovitých hodnot akcií se v účetnictví společnosti sníží ztráta z běžného účetního období roku 2009 a kumulovaná ztráta minulých účetních období. 3. Lhůta pro předložení akcií společnosti k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 27. 8. 2008 do 13. 10. 2008
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 18. 8. 2008: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 25.000.000,- Kč (slovy: dvacetpětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 347.640.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetsedmmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých), 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno: - 250.000 ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) v listinné podobě, 3) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, jak je uvedeno sho ra v tomto notářského zápisu. 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všech 250.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a t o společnosti SINDAT spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 720, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že akcie upisované bez přednostního práva lze upsat v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. na adrese Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli (předem určenému zájemci); tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost upisovateli (předem určenému zájemci) předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude zapsáno tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude n avíc sdělení společnosti, že lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva činí částku 100,- Kč (slovy: j ednosto korun českých) na jednu akcii; 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže uvedené pohledávky určitého (předem určeného) zájemce - tj. společnosti SINDAT spol. s r.o. vůči společnosti Technistone, a .s. proti pohledávce společnosti Technistone, a.s. na splacení části emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení základního kapitálu, tj. části emisního kursu v celkové výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých): - peněžitá pohledávka ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých); tato pohledávka vznikla na základě příplatku mimo základní kapitál poskytnutého ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r .o. společnosti Technistone, a.s. dne 6. 10. 2004 a na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Technistone, a.s. o vrácení příplatku ve výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) společnosti SINDAT spol. s r.o. ze dne 18. 8. 2008, - existence uvedené pohledávky je doložena Vyjádřením auditora vypracovaném dne 18. srpna 2008 auditorskou společností Moores Rowland CA s.r.o., se sídlem Pulice 19, 518 01 Dobruška, číslo osvědčení KAČR 388, 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti SINDAT spol. s r.o. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že část emisního kursu akcií v celkové výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) upisovatel splatí na účet společnosti č. 5006xxxx, vedený u Raiffeisen bank a.s., který byl ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku založen jako zvláštní účet za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 347.640.000,- Kč (slovy: třistačtyřicetsedmmilionůšestsetčtyřicettisíc korun českých).
od 11. 9. 2002 do 23. 4. 2009
- Usnesením valné hromady ze dne 26. 4. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Zakladní kapitál společnosti se z důvodu kapitálového posílení společnosti zvyšuje z dosavadních 313,920.000,--Kč, slovy: třistatřináctimiliónůdevítisetdvaceti- tisíckorunčeských o částu 8,720.000,--Kč, slovy: osmmiliónůsedmsetdvacettisíckorunčeských na částku 322,640.000,--Kč, slovy: třistadvacetdvamiliónůšestsetčtyřicet- tisíckorunčeských. Toto zvýšení základního kapitálu bude provedeno uzavřením dohod o započtení uzavřenými s oběma akcionáři společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas, aby na splacení emisního kursu odpovídajícího jmenovité hodnotě vydaných akcií, a to : - pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 872.000,--Kč každá, znějících na jméno akcionáře Technistone USA Inc., 931 West 23 Street, Houston, Texas 77008, Spojené státy Americké, byla započtena část pohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17.1.2000, a to co do výše 4,360.000,--Kč, slovy: čtyřimiliónytřistašedesáttisíckorunčeských s tím, že auditor potvrdil existenci a zaúčtování této pohledávky mezi závazky společnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4.982.566,--Kč, slovy: čtyřimiliónydevětsetosmdesátdvatisícpětsetšedesátšest korunčeský - pěti kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 872.000,--Kč každá, znějící na jméno akcionáře SINDAT spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Pod Strání 8/1262 byla započtena část pohledávky této společnosti proti společnosti Technistone, a.s. se sídlem Hradec Králové, Bratří Štefanů 876, PSČ 500 03, vyplývající ze smluv o půjčce, které byly uzavřeny dne 10.1.2000 a 15.1.2000, a to co do výše 4,360.000,--Kč, slovy: čtyřimili- ónytřistašedesáttisíckorunčeských s tím, že auditor potvrdil existenci a zaúčtování těchto pohledávek mezi závazky společnosti ke dni 11.4.2002 v celkové výši 4,500.000,--Kč, slovy: čtyřimiliónypětsettisíckorunčeských. Dohody o započtení budou uzavřeny mezi společností Technistone, a.s. a společnostmi Technistone USA, Inc. a SINDAT spol. s r.o. ve lhůtě patnácti dnů ode dne konání této valné hromady s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 18. 9. 2001 do 7. 2. 2002
- Řádná valná hromada společnosti Technistone, a.s. konaná dne 22. června 2001 v sídle společnosti, přijala toto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti.
od 18. 9. 2001 do 7. 2. 2002
- 1. Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty minulých období, která činí 45,760 mil. Kč. ( slovy čtyřicet- pětmilionůsedmsetšedesáttisíckorunčeských ).
od 18. 9. 2001 do 7. 2. 2002
- 2. Způsob, jak bude naloženo s čátkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající 45,760 mil. Kč ( slovy čtyřicetpětmilionů- sedmsetšedesáttisíckorunčeských ) bude použita na úhradu ztráty společnosti vykázané k 31.12.2000 a částka 319 834 Kč ( slovy třistadevatenácttisícosmsettřicetčtyřikorunčeských ) bude převedena do rezervního fondu společnosti.
od 18. 9. 2001 do 7. 2. 2002
- 3. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál bude snížen z dosavadních 360 mil. Kč ( slovy třistašedesátmilionů-korunčeských ) o 46,080 mil. Kč ( slovy čtyřicetšestmilionůosmdesáttisíc-korunčeských ) na novou výši základního kapitálu 313,920 mil. Kč ( slovy třistatřináct- milionůdevětsetdvacettisíckorunčeských ).
od 18. 9. 2001 do 7. 2. 2002
- 4. Způsob, jak má být snížení kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií podle ustanovení § 213a obchodního zákoníku, tedy snížením jmenovité hodnoty všech 360 kusů akcií společnosti, které mají jmenovitou hodnotu každá 1 mil. Kč ( slovy jeden- milionkorunčeských ) na jmenovitou hodnotu 872.000 Kč ( slovy osmsetsedmdesátdvatisíckorunčeských ) každé akcie.
od 18. 9. 2001 do 7. 2. 2002
- 5. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti: Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti bude provedeno vyznačením nové jmenovité hodnoty na stávající akcie, které jsou akcionáři povinni předložit představenstvu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do konce roku 2001.
Kapitál
od 1. 6. 2021
Základní kapitál 153 726 738 Kč, splaceno err %.
od 31. 12. 2015 do 1. 6. 2021
Základní kapitál 153 726 738 Kč, splaceno err %.
od 5. 8. 2015 do 31. 12. 2015
Základní kapitál 55 036 740 Kč, splaceno err %.
od 7. 7. 2014 do 5. 8. 2015
Základní kapitál 11 085 840 Kč
od 14. 6. 2010 do 7. 7. 2014
Základní kapitál 11 085 840 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2010 do 14. 6. 2010
Základní kapitál 2 085 840 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 10. 2008 do 12. 5. 2010
Základní kapitál 347 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 12. 2002 do 13. 10. 2008
Základní kapitál 322 640 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 2002 do 2. 12. 2002
Základní kapitál 313 920 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2000 do 7. 2. 2002
Základní kapitál 360 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 12. 2015 do 1. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 256 211 230 v listinné podobě.
od 31. 12. 2015 do 1. 6. 2021
Převod akcií vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti.
od 5. 8. 2015 do 31. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 91 727 900 v listinné podobě.
od 5. 8. 2015 do 31. 12. 2015
Převod akcií vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit písemný souhlas k převodu akcií mezi manžely a k převodu na děti a vnuky akcionáře.
od 7. 7. 2014 do 5. 8. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 476 400 v listinné podobě.
od 7. 7. 2014 do 5. 8. 2015
Převod akcií vyžaduje předchozí souhlas představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit písemný souhlas k převodu akcií mezi manžely a k převodu na děti a vnuky akcionáře.
od 14. 6. 2010 do 7. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 18 476 400 v listinné podobě.
od 12. 5. 2010 do 14. 6. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 476 400 v listinné podobě.
od 13. 10. 2008 do 12. 5. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 476 400 v listinné podobě.
od 27. 8. 2008 do 13. 10. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 226 400 v listinné podobě.
od 2. 12. 2002 do 27. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 370.
od 2. 12. 2002 do 27. 8. 2008
v listinné podobě
od 7. 2. 2002 do 2. 12. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 360.
od 7. 2. 2002 do 2. 12. 2002
v listinné podobě
od 1. 1. 2000 do 7. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 360.
od 1. 1. 2000 do 7. 2. 2002
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 6. 2021
Ing. RADEK PRŮŠA - Jednatel
Vrchlabí, Jihoslovanská, PSČ 543 01
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 9. 6. 2021
Ing. JIŘÍ LUDVÍK - Jednatel
Blešno, , PSČ 503 46
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 6. 2021
WILLIAM JOSEPH THESING - Jednatel
Austin, Texas, Tweedsmuir Drive 10409, PSČ 787 50, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 6. 2021
Ing. JAROSLAV HLAVÁČEK - Jednatel
Hradec Králové - Třebeš, Zborovská, PSČ 500 11
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 6. 2021
Ing. JIŘÍ TUPÝ - Jednatel
Praha - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 6. 2021
OLGA SZATMÁRI - Jednatel
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Rybova, PSČ 500 09
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 6. 2021 do 9. 6. 2021
RADEK PRŮŠA - Jednatel
Vrchlabí, Jihoslovanská, PSČ 543 01
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 1. 6. 2021 do 9. 6. 2021
JIŘÍ LUDVÍK - Jednatel
Blešno, , PSČ 503 46
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 31. 5. 2021 do 1. 6. 2021
Ing. JAROSLAV HLAVÁČEK - člen představenstva
Hradec Králové - Třebeš, Zborovská, PSČ 500 11
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 1. 6. 2021
od 5. 3. 2021 do 1. 6. 2021
OLGA SZATMÁRI - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Rybova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 8. 2. 2021 - 1. 6. 2021
od 10. 2. 2021 do 1. 6. 2021
Ing. JIŘÍ TUPÝ - člen představenstva
Praha - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 11. 6. 2020 - 1. 6. 2021
od 18. 3. 2020 do 1. 6. 2021
ANDREW PAUL KORZEN - člen představenstva
Austin, Texas, Davenport Divide Rd 5905, PSČ 787 38, Spojené státy americké
den vzniku členství: 2. 1. 2020 - 1. 6. 2021
od 18. 3. 2020 do 1. 6. 2021
WILLIAM JOSEPH THESING - člen představenstva
Austin, Texas, Tweedsmuir Drive 10409, PSČ 787 50, Spojené státy americké
den vzniku členství: 2. 1. 2020 - 1. 6. 2021
od 30. 4. 2019 do 11. 9. 2020
PhDr. JOSEF DIBLÍK - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Mrštíkova, PSČ 500 09
den vzniku členství: 27. 11. 2018 - 20. 7. 2020
od 26. 7. 2018 do 31. 5. 2021
JAROSLAV HLAVÁČEK - člen představenstva
Hradec Králové - Třebeš, Zborovská, PSČ 500 11
den vzniku členství: 16. 6. 2017
od 24. 8. 2017 do 26. 7. 2018
JAROSLAV HLAVÁČEK - člen představenstva
Dobruška, Mírová, PSČ 518 01
den vzniku členství: 16. 6. 2017
od 24. 8. 2017 do 1. 6. 2021
Ing. RADEK PRŮŠA - předseda představenstva
Vrchlabí, Jihoslovanská, PSČ 543 01
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 28. 6. 2017 - 1. 6. 2021
od 24. 8. 2017 do 1. 6. 2021
Ing. JIŘÍ LUDVÍK - místopředseda představenstva
Blešno, , PSČ 503 46
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 1. 6. 2021
den vzniku funkce: 28. 6. 2017 - 1. 6. 2021
od 6. 7. 2017 do 24. 8. 2017
Ing. JIŘÍ LUDVÍK - místopředseda představenstva
Blešno, , PSČ 503 46
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2017
den vzniku funkce: 5. 6. 2012 - 4. 6. 2017
od 4. 1. 2017 do 24. 8. 2017
Ing. RADEK PRŮŠA - předseda představenstva
Vrchlabí, Jihoslovanská, PSČ 543 01
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2017
den vzniku funkce: 5. 6. 2012 - 4. 6. 2017
od 25. 6. 2015 do 10. 2. 2021
JIŘÍ TUPÝ - člen představenstva
Praha - Újezd nad Lesy, Donínská, PSČ 190 16
den vzniku členství: 10. 6. 2015 - 10. 6. 2020
od 11. 5. 2015 do 29. 5. 2018
Ing. MILAN MASÁK - člen představenstva
,
den vzniku členství: 20. 2. 2015 - 28. 2. 2018
od 4. 9. 2014 do 25. 6. 2015
ALIAKSEI SIPARAU - Člen představenstva
Praha - Michle, Baarova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 6. 2014 - 9. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 7. 7. 2014 do 4. 9. 2014
Ing. ZDENĚK HAVEL - místopředseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Okružní, PSČ 544 01
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 7. 7. 2014 do 11. 5. 2015
Ing. PAVEL VANĚK - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Pelušková, PSČ 198 00
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 30. 11. 2014
od 7. 7. 2014 do 4. 1. 2017
Ing. RADEK PRŮŠA - předseda představenstva
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 6. 2012
od 7. 7. 2014 do 6. 7. 2017
Ing. JIŘÍ LUDVÍK - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Slezská, PSČ 500 03
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 6. 2012
od 7. 7. 2014 do 6. 9. 2017
Ing. JIŘÍ ŠVADLENKA - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 4. 6. 2017
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Ing. Radek Průša - předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 6. 2012
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Ing. Jiří Ludvík - místopředseda představenstva
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Slezská, PSČ 500 03
den vzniku členství: 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 6. 2012
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Zdeněk Havel - místopředseda představenstva
Dvůr Králové nad Labem, Okružní, PSČ 544 01
den vzniku členství: 4. 6. 2012 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 5. 6. 2012 - 30. 6. 2014
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Ing. Pavel Vaněk - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Pelušková, PSČ 198 00
den vzniku členství: 4. 6. 2012
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Ing. Jiří Švadlenka - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu Míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 4. 6. 2012
od 26. 5. 2011 do 22. 12. 2011
Ing. Lukáš Cyrankowski - člen představenstva
Hradec Králové - Moravské Předměstí, Šantrochova, PSČ 500 11
den vzniku členství: 11. 5. 2011 - 10. 6. 2011
od 1. 11. 2010 do 26. 5. 2011
Ing. Milan Ettel - člen představenstva
Hradec Králové, Pospíšilova
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 11. 5. 2011
od 1. 11. 2010 do 21. 6. 2012
Ing. Michal Tamchyna - předseda představenstva
Pardubice - Dubany,
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 4. 6. 2012
den vzniku funkce: 27. 10. 2010 - 4. 6. 2012
od 23. 4. 2009 do 6. 5. 2010
Ing. Vladislav Hofman - člen představenstva
Pardubice, Na Drážce 1568, PSČ 530 03
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 30. 3. 2010
od 23. 4. 2009 do 1. 11. 2010
Ing. Milan Ettel - předseda představenstva
Hradec Králové, Pospíšilova 1234
den vzniku členství: 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 23. 3. 2009 - 27. 10. 2010
od 23. 4. 2009 do 1. 11. 2010
Ing. Michal Tamchyna - člen představenstva
Pardubice - Dubany, 77
den vzniku členství: 23. 3. 2009
od 23. 4. 2009 do 21. 6. 2012
Ing. Jiří Ludvík - člen představenstva
Hradec Králové, Slezská 869
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 4. 6. 2012
od 12. 12. 2007 do 23. 4. 2009
Ing. Karel Havlíček - člen představenstva
Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 63, PSČ 591 01
den vzniku členství: 29. 3. 2007 - 23. 3. 2009
od 22. 12. 2006 do 12. 12. 2007
Thomas Joseph Costello - člen představenstva
91723 Covina, CA, S.Fenimore Ave 669, Spojené státy americké
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 29. 3. 2007
od 22. 12. 2006 do 9. 6. 2008
Chandler Robinson - člen představenstva
76102 Forth Worth, Texas, Jupiter Street 2318, Spojené státy americké
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 23. 5. 2008
od 22. 12. 2006 do 23. 4. 2009
Ing. Bořivoj Frýbert - předseda představenstva
Praha 5, Kroftova 399/9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 24. 3. 2006 - 23. 3. 2009
od 22. 12. 2006 do 23. 4. 2009
Ing. Jan Holeček - člen představenstva
Praha 2, Krokova 10/1100, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 23. 3. 2009
od 22. 12. 2006 do 23. 4. 2009
Ing. Mojmír Balous - člen představenstva
Libchavy - Dolní Libchavy, 187, PSČ 561 16
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 23. 3. 2009
od 9. 2. 2005 do 22. 12. 2006
Thomas Joseph Costello - člen představenstva
669. S. Fenimore Ave, Covina, CA 91723, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 26. 3. 2004 - 24. 3. 2006
od 1. 1. 2000 do 18. 9. 2001
Contreras - Canizo Roberto nar. 25.7.1939 - Člen
2403 Northridge Avenue Court No.STILLWATER, MN. 55082, Spojené státy americké
od 1. 1. 2000 do 22. 12. 2006
ing. Bořivoj Frýbert - Předseda
Kroftova 399/9, 150 00 Praha 5
den vzniku funkce: 1. 1. 2000 - 24. 3. 2006
od 1. 1. 2000 do 22. 12. 2006
Robinson Chandler - Člen
2318 Jupiter Street Fort Worth, Texas, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 1. 1. 2000
od 1. 1. 2000 do 22. 12. 2006
ing. Jan Holeček - Člen
Krokova 10/1100, 120 00 Praha 2
den vzniku funkce: 1. 1. 2000
od 1. 1. 2000 do 22. 12. 2006
ing. Karel Palla - Člen
Na drážce 1538, Pardubice
den vzniku funkce: 1. 1. 2000
od 1. 6. 2021
Společnost je vždy zastoupena společně dvěma jednateli.
od 20. 2. 2020 do 1. 6. 2021
Za představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 7. 7. 2014 do 20. 2. 2020
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat za představenstvo vždy předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda a další člen představenstva společně.
od 26. 5. 2011 do 21. 6. 2012
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat za představenstvo vždy předseda představenstva a další člen představenstva společně.
od 23. 4. 2009 do 26. 5. 2011
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti je oprávněn jednat za představenstvo předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní firmě společnosti přip ojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo na základě písemného pověření předsedy dva členové představenstva společně.
od 1. 1. 2000 do 23. 4. 2009
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 9. 6. 2021
Wilsonart LLC - Člen dozorčí rady
Austin, Texas, Galleria Circle 13413, Suite 200, PSČ 787 38, Spojené státy americké
den vzniku funkce: 1. 6. 2021
od 18. 3. 2020 do 1. 6. 2021
Wilsonart LLC - člen dozorčí rady
Wilmington, Delaware, Orange Street 1209, PSČ 198 01, Spojené státy americké
den vzniku členství: 1. 1. 2020 - 1. 6. 2021
od 24. 8. 2017 do 20. 2. 2020
M.L. Moran, a.s., IČO: 61673111 - člen dozorčí rady
Praha 1, V Celnici 10, PSČ 110 00
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 23. 9. 2019
od 7. 7. 2014 do 24. 8. 2017
Ing. DAN KRUPANSKÝ - člen dozorčí rady
Zeleneč, Ježkova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 24. 5. 2012 - 16. 6. 2017
od 21. 6. 2012 do 7. 7. 2014
Ing. Dan Krupanský - člen dozorčí rady
Zeleneč, Ježkova, PSČ 250 91
den vzniku členství: 24. 5. 2012
od 26. 5. 2011 do 21. 6. 2012
Ing. Radek Průša - člen dozorčí rady
Praha 5, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 11. 5. 2011 - 24. 5. 2012
od 26. 5. 2011 do 7. 7. 2014
Ing. Martin Pučok - předseda dozorčí rady
Ostrava, Slavíčkova, PSČ 702 00
den vzniku členství: 11. 5. 2011 - 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 5. 2011 - 30. 6. 2014
od 22. 7. 2010 do 7. 7. 2014
Jiří Tomas - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Na Rozhraní, PSČ 500 12
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 30. 6. 2014
od 23. 4. 2009 do 6. 5. 2010
Ing. Karel Havlíček - člen dozorčí rady
Žďár nad Sázavou, Nám. Republiky 63, PSČ 591 01
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 30. 3. 2010
od 23. 4. 2009 do 26. 5. 2011
Ing. Bořivoj Frýbert - předseda dozorčí rady
Praha 10, Ukrajinská 10/1488, PSČ 101 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 11. 5. 2011
den vzniku funkce: 23. 3. 2009 - 11. 5. 2011
od 17. 10. 2005 do 22. 7. 2010
Jiří Tomas - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Na rozhraní 1378, PSČ 500 12
den vzniku členství: 23. 6. 2005
od 9. 2. 2005 do 23. 4. 2009
Josef Valášek - Člen dozorčí rady
Pardubice, Bartoňova 833
den vzniku členství: 26. 3. 2004 - 23. 3. 2009
od 16. 7. 2004 do 9. 6. 2008
Ing. Vratislav Domalíp - Člen dozorčí rady
Praha 4, Podjavorinské 1608/20
den vzniku členství: 21. 3. 2003 - 29. 3. 2008
od 1. 1. 2000 do 1. 12. 2003
ing. Radovan Klesal - Člen
Budečská 40, 120 00 Praha 2
od 1. 1. 2000 do 9. 2. 2005
Christopher Banus - Člen
41 Manchester Nashua, NH 03060, Spojené státy americké
od 1. 1. 2000 do 17. 10. 2005
Luděk Králíček - Člen
Lidická 373, 530 09 Pardubice
den vzniku členství: 1. 1. 2000 - 23. 6. 2005
Společníci s vkladem
od 1. 6. 2021
Bohemia Rock s.r.o., IČO: 08379904
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Bratří Štefanů, PSČ 500 03
Vklad: 153 726 738 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100
Akcionáři
od 30. 3. 2021 do 1. 6. 2021
Bohemia Rock s.r.o., IČO: 08379904
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Bratří Štefanů, PSČ 500 03
od 17. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Technistone Holding, a.s., IČO: 27877507
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Bratří Štefanů, PSČ 500 03
od 24. 8. 2017 do 17. 1. 2020
Technistone Holding, a.s., IČO: 27877507
Praha - Nové Město, V celnici, PSČ 110 00
od 15. 10. 2009 do 6. 5. 2010
SINDAT spol. s r.o., IČO: 00255092
Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00
od 13. 10. 2008 do 23. 4. 2009
SINDAT spol. s r.o., IČO: 00255092
Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+164

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+46

+
-
Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

+6

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-172

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-183

+
-
Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

-407

+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Firmy se stejným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 394 071 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Jděte se bodnout, stejně vás přinutí. Tlaky na neočkované sílí

Svoboda bez limitu, bez omezení, není svoboda, nýbrž libovůle. Mantra „Já na prvním místě“ tak působí...

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services