TOTO CZ a.s., IČO: 25935992 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti TOTO CZ a.s. Údaje byly staženy 12. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 25935992. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25935992 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2000
Obchodní firma
od 7. 3. 2000

TOTO CZ a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 7. 3. 2000 do 27. 10. 2016
Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02
IČO
od 7. 3. 2000

25935992

Identifikátor datové schránky:iezgqa9
Právní forma
od 7. 3. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2035 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 1. 8. 2006
- Provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
od 19. 4. 2000 do 1. 8. 2006
- Sázkové hry (podle § 2 písm. k) zák. č. 202/1990 Sb.), při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen, a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanoveném podílu výher
od 7. 3. 2000
- Podpora chovu anglického plnokrevníka
Ostatní skutečnosti
od 6. 12. 2012 do 18. 1. 2013
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou TOTO CZ a.s. (dále též jen „Společnost“), z jeho současné výše 5.755.000,-- Kč (slovy pět milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) o částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tj. bude činit 5.000,--Kč (slovy pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Všech 849 (slovy osm set čtyřicet devět) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednos tního práva, (kterého se tímto jediný akcionář výslovně vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionáře, a to obchodní společnost s obchodní firmou Turf Praha a.s. se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČ 2515773 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7800, která upíše všech těchto 849 (slovy osm set čtyřicet devět) akcií ve smlouvě o upsání akcí dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem, a t o obchodní společností s obchodní firmou Turf Praha a.s., a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Místem úpisu akcií bude sídlo Společnosti, tj. Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přičemž lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. 4. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působ nosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcí musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 5. Tento předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) nových akcií, které upíše, tj. částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun česk ých), ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 849 nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 107-3779xxxx vedený u banky Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
od 25. 7. 2003 do 13. 2. 2004
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 2 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, druh, jmenovitá hodnota podoba a forma upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové a kcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to akconáři společnosti, kterým je Jockey Club České republiky se sídlem Praha 5, Radotí nská 69, PSČ 159 00, IČ 41 18 65 32. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta ve které lze akcie upsat: Nové akcie lze upsat ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva upisovateli označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit tak, že předá společnosti mov itou věc, která je předmětem vkladu a uzavře se společností smlouvu o splacení vkladu. Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem věci ve vlastnictví Jockey Clubu České republiky, a to výpočetní technikou - systémem pro totalizátorové sázky Data Tote mobile system Series 6, přičemž ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo určeno znaleckým p osudkem znalce ing. Miroslava Frýby ze dne 31.3.2003 č. 47/03/2003 částkou ve výši 2 026 589,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydáno 20 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění se považuje za emisní ážio.
od 18. 10. 2001 do 22. 8. 2002
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 4. září 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 755 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 151 kmenová akcie o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Všechny nové akcie v počtu 151 akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 750 000,-- Kč budou upsány na základě dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena ve lhůtě 3 měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs všech nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy 5 000,-- Kč za jednu akcii. Akcionáři jsou povinni splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do 1 měsíce ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet akciové společnosti TOTO CZ a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek emisního kursu upsaných akcií, tedy 70 % emisního kursu upsaných akcií, jsou akcionáři povinni splatit nejpozději do 28. února 2002.
Kapitál
od 18. 1. 2013
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 2004 do 18. 1. 2013
Základní kapitál 5 755 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
Základní kapitál 3 755 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 5. 2001 do 22. 8. 2002
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2000 do 2. 5. 2001
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 18. 1. 2013 do 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 13. 2. 2004 do 18. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 151.
od 13. 2. 2004 do 18. 1. 2013
v listinné podobě
od 13. 2. 2004 do 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 13. 2. 2004 do 3. 9. 2015
v listinné podobě
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
v listinné podobě
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 151.
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
v listinné podobě
od 7. 3. 2000 do 22. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 19. 12. 2017
Ing. Mgr. MARTIN NĚMEČEK - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2017
od 19. 12. 2017
Ing. ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
od 27. 10. 2016 do 19. 12. 2017
Ing. VÁCLAV LUKA - člen představenstva
Praha - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 9. 9. 2016 do 19. 12. 2017
PETR DRAHOŠ - předseda představenstva
Slatiňany - Škrovád, , PSČ 538 21
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 8. 2. 2014 do 19. 12. 2017
PhDr. ZBYNĚK PULEC - člen výboru
Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, PSČ 407 22
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 6. 2017
od 6. 12. 2012 do 8. 2. 2014
PhDr. Zbyněk Pulec - člen výboru
Praha 9 - Kyje, Branská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 6. 12. 2012 do 9. 9. 2016
Petr Drahoš - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 6. 12. 2012 do 27. 10. 2016
Ing. Václav Luka - člen představenstva
Praha - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Petr Drahoš - Předseda představenstva
Pardubice, Ke Kamenci 1093, PSČ 503 03
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. Václav Luka - Člen představenstva
Praha 4, K Výboru 43, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
PhDr. Zbyněk Pulec - člen představenstva
Praha 2, Sekaninova 28-30, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Petr Drahoš - Předseda představenstva
Pardubice, Lonkova 464, PSČ 530 09
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Ing. Václav Luka - Člen představenstva
Praha 4, K Výboru 43, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Ing. arch. Miroslav Petráň - Člen představenstva
Pardubice, Škroupova 585, PSČ 530 03
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 3. 9. 2015
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
od 1. 8. 2006 do 3. 9. 2015
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2017
MILAN TRNĚNÝ - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
od 27. 10. 2016 do 19. 12. 2017
Ing. FRANTIŠEK JANŮ - předsada dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 27. 10. 2016 do 19. 12. 2017
PhDr. TOMÁŠ KRŮTA - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 6. 2017
od 18. 1. 2013 do 27. 10. 2016
Ing. František Janů - předsada dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 18. 1. 2013 do 19. 12. 2017
LADISLAV JEZDINSKÝ - člen dozorčí rady
Valy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 6. 12. 2012 do 18. 1. 2013
Ing. František Janů - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 6. 12. 2012 do 27. 10. 2016
PhDr. Tomáš Krůta - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. František Janů - předseda dozorčí rady
Praha 7, Tuzarova 22, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. Jiří Kovář - člen dozorčí rady
Sezemice, Za Humny 636, PSČ 533 64
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
PhDr. Tomáš Krůta - člen dozorčí rady
Praha 5, U Kříže 632/24, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Mgr. Jan Červenka - Předseda dozorčí rady
Praha 9, K Lipám 295, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Ing. Alexander Eremiáš - Člen dozorčí rady
Konice, Tyršova 509, PSČ 798 52
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Mgr. Petr Pucandl - Člen dozorčí rady
Pardubice, Winterova 954, PSČ 530 03
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
Akcionáři
od 6. 12. 2012
Turf Praha a.s., IČO: 25157736
Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00
od 7. 3. 2000 do 2. 5. 2001
Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110
Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02
Hodnocení firmy
+10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

+398

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-59

+
-
Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-73

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-121

+
-
Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-324

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-327

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services