Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TOTO CZ a.s.
IČO: 25935992

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 3. 2000
Obchodní firma
od 7. 3. 2000

TOTO CZ a.s.

Sídlo
od 7. 3. 2000 do 27. 10. 2016
Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02
IČO
od 7. 3. 2000

25935992

Identifikátor datové schránky:iezgqa9
Právní forma
od 7. 3. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2035 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 1. 8. 2006
- Provozování dostihových sázek podle § 2 písm. k) zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
od 19. 4. 2000 do 1. 8. 2006
- Sázkové hry (podle § 2 písm. k) zák. č. 202/1990 Sb.), při nichž je výhra podmíněna uhodnutím pořadí ve výkonnostních zkouškách koní dostihových plemen, a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanoveném podílu výher
od 7. 3. 2000
- Podpora chovu anglického plnokrevníka
Ostatní skutečnosti
od 6. 12. 2012 do 18. 1. 2013
- Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti s obchodní firmou TOTO CZ a.s. (dále též jen „Společnost“), z jeho současné výše 5.755.000,-- Kč (slovy pět milionů sedm set padesát pět tisíc korun českých) o částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 10.000.000,-- Kč (slovy deset milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu , a to za těchto podmínek: 1. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydané v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-- Kč (slovy pět tisíc korun českých). 2. Emisní kurz nových akcií Společnosti bude shodný s jejich jmenovitou hodnotu, tj. bude činit 5.000,--Kč (slovy pět tisíc korun českých) za jednu akcii. Všech 849 (slovy osm set čtyřicet devět) kusů nově upisovaných akcií bude upsáno bez využití přednos tního práva, (kterého se tímto jediný akcionář výslovně vzdává), a to předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionáře, a to obchodní společnost s obchodní firmou Turf Praha a.s. se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČ 2515773 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7800, která upíše všech těchto 849 (slovy osm set čtyřicet devět) akcií ve smlouvě o upsání akcí dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, uzavřené mezi jediným akcionářem, a t o obchodní společností s obchodní firmou Turf Praha a.s., a Společností. S nově upsanými akciemi budou spojena stejná práva, jako s akciemi dříve upsanými. 3. Místem úpisu akcií bude sídlo Společnosti, tj. Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02, přičemž lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. 4. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání všech výše uvedených akcií předem určenému zájemci ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, ne však dříve, než dnem, kdy představenstvo Společnosti podá návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě 30 (slovy třiceti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působ nosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcí musí mít písemnou formu, podpisy stran na ní musí být ověřeny a smlouvy musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 5. Tento předem určený zájemce bude povinen splatit 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech 849 (slovy osmi set čtyřiceti devíti) nových akcií, které upíše, tj. částku 4.245.000,-- Kč (slovy čtyři miliony dvě stě čtyřicet pět tisíc korun česk ých), ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto 849 nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 107-3779xxxx vedený u banky Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360.
od 25. 7. 2003 do 13. 2. 2004
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 29.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 2 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, druh, jmenovitá hodnota podoba a forma upisovaných akcií: 20 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě znějících na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Nové a kcie na zvýšení základního kapitálu, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií, budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to akconáři společnosti, kterým je Jockey Club České republiky se sídlem Praha 5, Radotí nská 69, PSČ 159 00, IČ 41 18 65 32. Místo, kde lze akcie upsat: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta ve které lze akcie upsat: Nové akcie lze upsat ve lhůtě 3 měsíců, která počne běžet dnem, který bude v písemném oznámení představenstva upisovateli označen jako počáteční den upisování. Jako počáteční den upisování nemůže být označen den předcházející zápisu usnesení o zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře s akciovou společností. Místo a lhůta splacení nepeněžitého vkladu: Sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02 ve lhůtě 1 měsíce ode dne upsání akcií. Celý emisní kurs upsaných akcií je upisovatel povinen splatit tak, že předá společnosti mov itou věc, která je předmětem vkladu a uzavře se společností smlouvu o splacení vkladu. Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem věci ve vlastnictví Jockey Clubu České republiky, a to výpočetní technikou - systémem pro totalizátorové sázky Data Tote mobile system Series 6, přičemž ocenění tohoto nepeněžitého vkladu bylo určeno znaleckým p osudkem znalce ing. Miroslava Frýby ze dne 31.3.2003 č. 47/03/2003 částkou ve výši 2 026 589,-- Kč s tím, že za tento nepeněžitý vklad budou jako protiplnění vydáno 20 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč v listinné podobě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány upisovateli jako protiplnění se považuje za emisní ážio.
od 18. 10. 2001 do 22. 8. 2002
- Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti ze dne 4. září 2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Částka o níž má být základní kapitál akciové společnosti TOTO CZ a.s. zvýšen: 755 000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu není připuštěno. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 151 kmenová akcie o jmenovité hodnotě 5 000,-- Kč v listinné podobě znějící na jméno. Všichni akcionáři se přednostního práva na upisování nových akcií před hlasováním o návrhu usnesení o zvýšení základního kapitálu vzdali, základní kapitál se proto zvyšuje bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů na upsání nových akcií. Všechny nové akcie v počtu 151 akcie na zvýšení základního kapitálu o částku 750 000,-- Kč budou upsány na základě dohody všech akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo akciové společnosti TOTO CZ a.s., tedy Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02. Lhůta, ve které lze akcie upsat: Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu nahrazující listinu upisovatelů bude uzavřena ve lhůtě 3 měsíců ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs všech nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy 5 000,-- Kč za jednu akcii. Akcionáři jsou povinni splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do 1 měsíce ode dne uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet akciové společnosti TOTO CZ a.s. u Československé obchodní banky, a.s. pobočky v Pardubicích, který za tím účelem společnost otevře na své jméno, jinak je upsání akcií neúčinné. Zbytek emisního kursu upsaných akcií, tedy 70 % emisního kursu upsaných akcií, jsou akcionáři povinni splatit nejpozději do 28. února 2002.
Kapitál
od 18. 1. 2013
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 2004 do 18. 1. 2013
Základní kapitál 5 755 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
Základní kapitál 3 755 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 5. 2001 do 22. 8. 2002
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 3. 2000 do 2. 5. 2001
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 18. 1. 2013 do 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 13. 2. 2004 do 18. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 151.
od 13. 2. 2004 do 18. 1. 2013
v listinné podobě
od 13. 2. 2004 do 3. 9. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50.
od 13. 2. 2004 do 3. 9. 2015
v listinné podobě
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
v listinné podobě
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 151.
od 22. 8. 2002 do 13. 2. 2004
v listinné podobě
od 7. 3. 2000 do 22. 8. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 12. 2017
Ing. Mgr. MARTIN NĚMEČEK - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2017
od 19. 12. 2017
Ing. ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
od 27. 10. 2016 do 19. 12. 2017
Ing. VÁCLAV LUKA - člen představenstva
Praha - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 9. 9. 2016 do 19. 12. 2017
PETR DRAHOŠ - předseda představenstva
Slatiňany - Škrovád, , PSČ 538 21
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 8. 2. 2014 do 19. 12. 2017
PhDr. ZBYNĚK PULEC - člen výboru
Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, PSČ 407 22
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 6. 2017
od 6. 12. 2012 do 8. 2. 2014
PhDr. Zbyněk Pulec - člen výboru
Praha 9 - Kyje, Branská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 6. 12. 2012 do 9. 9. 2016
Petr Drahoš - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti, PSČ 530 02
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 6. 12. 2012 do 27. 10. 2016
Ing. Václav Luka - člen představenstva
Praha - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Petr Drahoš - Předseda představenstva
Pardubice, Ke Kamenci 1093, PSČ 503 03
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. Václav Luka - Člen představenstva
Praha 4, K Výboru 43, PSČ 140 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
PhDr. Zbyněk Pulec - člen představenstva
Praha 2, Sekaninova 28-30, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Petr Drahoš - Předseda představenstva
Pardubice, Lonkova 464, PSČ 530 09
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Ing. Václav Luka - Člen představenstva
Praha 4, K Výboru 43, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Ing. arch. Miroslav Petráň - Člen představenstva
Pardubice, Škroupova 585, PSČ 530 03
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 3. 9. 2015
Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.
od 1. 8. 2006 do 3. 9. 2015
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí členové představenstva svůj podpis.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2017
MILAN TRNĚNÝ - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
od 27. 10. 2016 do 19. 12. 2017
Ing. FRANTIŠEK JANŮ - předsada dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 27. 10. 2016 do 19. 12. 2017
PhDr. TOMÁŠ KRŮTA - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 28. 6. 2017
od 18. 1. 2013 do 27. 10. 2016
Ing. František Janů - předsada dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 28. 6. 2012
od 18. 1. 2013 do 19. 12. 2017
LADISLAV JEZDINSKÝ - člen dozorčí rady
Valy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 19. 12. 2017
od 6. 12. 2012 do 18. 1. 2013
Ing. František Janů - člen dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 6. 12. 2012 do 27. 10. 2016
PhDr. Tomáš Krůta - člen dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. František Janů - předseda dozorčí rady
Praha 7, Tuzarova 22, PSČ 170 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 2. 3. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
Ing. Jiří Kovář - člen dozorčí rady
Sezemice, Za Humny 636, PSČ 533 64
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 1. 8. 2006 do 6. 12. 2012
PhDr. Tomáš Krůta - člen dozorčí rady
Praha 5, U Kříže 632/24, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 2. 2006 - 28. 6. 2012
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Mgr. Jan Červenka - Předseda dozorčí rady
Praha 9, K Lipám 295, PSČ 190 00
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Ing. Alexander Eremiáš - Člen dozorčí rady
Konice, Tyršova 509, PSČ 798 52
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
od 7. 3. 2000 do 1. 8. 2006
Mgr. Petr Pucandl - Člen dozorčí rady
Pardubice, Winterova 954, PSČ 530 03
den vzniku členství: 7. 3. 2000 - 28. 2. 2006
Akcionáři
od 6. 12. 2012
Turf Praha a.s., IČO: 25157736
Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00
od 7. 3. 2000 do 2. 5. 2001
Dostihový spolek a.s., IČO: 48155110
Pardubice, Pražská 607, PSČ 530 02
Hodnocení firmy
+10
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 6 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 765,90 Kč
ČSOB 2 765,90 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
Česká spořitelna 2 792,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 822,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 833,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+154
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+121
+
-
3.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+15
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-4
+
-
5.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-281
+
-

Články na Heroine.cz

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Šábes ekonomiky. Čas odpočinku. S vyhlídkou na druhou vlnu epidemie si vzpomenu na výrok...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services