Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ZS Vysočina, a.s.
IČO: 25938266

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu23. 5. 2000
Obchodní firma
od 1. 1. 2016

ZS Vysočina, a.s.

od 23. 5. 2000 do 1. 1. 2016

Zemědělská společnost Šmolovy a.s.

Sídlo
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
Havlíčkův Brod, , PSČ 580 01
od 23. 5. 2000 do 16. 8. 2011
Havlíčkův Brod, Šmolovy 203, PSČ 580 01
IČO
od 23. 5. 2000

25938266

Identifikátor datové schránky:ytgg5dw
Právní forma
od 23. 5. 2000
Akciová společnost
Spisová značka2078 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 1. 1. 2016
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 23. 7. 2009
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 23. 7. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 23. 7. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 7. 2006
- hostinská činnost
od 23. 4. 2001
- Opravy silničních vozidel
od 23. 4. 2001 do 23. 7. 2009
- Poskytování technických služeb
od 23. 4. 2001 do 23. 7. 2009
- Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
od 23. 4. 2001 do 23. 7. 2009
- Skladování zboží a manipulace s nákladem
od 23. 4. 2001 do 23. 7. 2009
- Přípravné práce pro stavby
od 23. 4. 2001 do 23. 7. 2009
- Zámečnictví
od 23. 4. 2001 do 23. 7. 2009
- Opravy pracovních strojů
od 23. 4. 2001 do 1. 1. 2016
- Silniční motorová doprava nákladní
od 23. 5. 2000
- Zemědělská výroba
Ostatní skutečnosti
od 27. 12. 2016
- Společnost ZS Vysočina, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn ve sbírce listin rejstříkového soudu a podle tohoto projektu na ni přešla část jmění společnosti ZN Agro s.r.o., IČ 274 97 160. Rozhodný den přeměny byl v projektu určen na 1.1.2017.
od 1. 1. 2016
- Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25938266, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Zemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25967525.
od 12. 3. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 12. 3. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 8. 4. 2013 do 22. 7. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělská společnost Šmolovy a.s., konaná dne 22.3.2013 rozhodla v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem Havlíčkův Brod - Poděbaby 179, PSČ 580 01, identifikační číslo 25938266 (dále jen "Společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat práv o výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddí l B, vložka 621 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, kte rá vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 136 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 75.000,- Kč, 2539 ks akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč a 2239 ks akcií o jmenovité hodnotě 750,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 30.921.750,- Kč, tj. 95,03% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účast nické cenné papíry, než listinné kmenové ackie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,03%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 218,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 750,- Kč, 2.176,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, 21.757,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 477/15/2013 ze dne 14.2.2013 vypracovaným společností Z nalex s.r.o., se sídlem Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 11, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžn í prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po před ání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 16. 8. 2011 do 1. 1. 2016
- Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 přijala tato rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 43.383.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři miliónů osm set třicet tři tisíc korun českých, o částku 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých (rozsah snížení) , na výslednou výši základního kapitálu 32.537.250,- Kč, slovy: třicet dva miliónů pět set třicet sedm tisíc dvě stě padesát korun českých. Snížením jmenovité hodnoty každé akcie v poměru 1 : 0,75 (slovy: jedna ku sedmdesáti pěti setinám) tj. akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 75.000,- Kč, slovy: sedmdesát pět tisíc korun českýc h, akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, a akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 750,- Kč , slovy: sedm set padesát korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada dosažené ztráty minulých let ve výši 11.986.650,55 Kč (celkem se snížením základního kapitálu hradí ztrátu ve výši 10.845.750,- Kč). Snížení základního kapitálu bude provedeno pouze účetním zaúčtováním, a to: - snížením základního kapitálu o částku 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií. - vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých, proti snížení základního kapitálu společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tedy bude naloženo tak, že bude celá použita na úhradu ztráty z hospodaření minulých let (§ 216a odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku). Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hrom ady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce třicet (30) dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s p ředložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13.09.2000:
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Základní jmění se zvyšuje minimálně o 40.837.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 43.210.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Bude upisováno minimálně: 2.307 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.423 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Bude upisováno maximálně: 3.180 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.573 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle Zemědělské společnosti Šmolovy a.s. v Havlíčkově Brodě, Šmolovy 203 v kanceláři předsedy představenstva společnosti.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského obchodního družstva se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva a dále předem určenému zájemci - Zemědělskému obchodnímu družstvu se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- 1) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského obchodního družstva se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okr. Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72 podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové, notářky v Brně NZ 481/2000, N 517/2000.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka, znalecký posudek č. 74/2000 a znalce ing. René Matyse, znalecký posudek č. 61/2000.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- 2) Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské obchodní družstvo se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okr. Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou n e m o v i t o s t i : - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemcích parc. č. st. 221/1, parc. č. st. 221/2 a parc. č. st. 221/3 v kat. území Šmolovy u Havlíčkova Brodu - zemědělská hospodářská budova čp. 184 ve Šmolovech postavená na pozemcích parc. č. st. 281/1 a parc. č. st. 281/3 v kat. území Šmolovy u Havlíčkova Brodu z á k l a d n í s t á d o : dojnice prasnice kanci
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Nepeněžitý vklad - nemovitosti - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky č. 201/2000 a 188/2000 vypracovanými společností J-REALITA, spol. s r.o. - znalcem ing. Jaroslavem Krátkým v celkové hodnotě 5.800.000,- Kč a znaleckými posudky č. 1377/078/2000 a č. 1379/080/2000 vypracovanými znalcem JUDr. Janem Slámou v celkové hodnotě 6.050.000,- Kč.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Nepeněžitý vklad - základní stádo - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem pod pořadovým číslem 11 znaleckého deníku vypracovaným ing. Věrou Dvořáčkovou v celkové hodnotě 4.440.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 7/00 vypracovaným znaleckým ústavem CENSUS EXPERT s.r.o. v celkové hodnotě 4.410.000,- Kč.
od 12. 10. 2000 do 29. 3. 2001
- Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí a základního stáda v hodnotě ve výši 10.210.000,- Kč.
Kapitál
od 16. 8. 2011
Základní kapitál 32 537 250 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 3. 2001 do 16. 8. 2011
Základní kapitál 43 383 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 5. 2000 do 29. 3. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno 32 537 250, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 12. 3. 2014 do 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno 32 537 250, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 12. 3. 2014 do 1. 1. 2016
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti spojené s akciemi vymezují stanovy v čl. 7 a 8.
od 23. 10. 2013 do 12. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 32 537 250, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 23. 10. 2013 do 12. 3. 2014
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 493 v listinné podobě.
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva.
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 659 v listinné podobě.
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva.
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 143 v listinné podobě.
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva.
od 11. 11. 2005 do 16. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 493 v listinné podobě.
od 11. 11. 2005 do 16. 8. 2011
Akcie jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 11. 11. 2005 do 16. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 659 v listinné podobě.
od 11. 11. 2005 do 16. 8. 2011
Akcie jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 11. 11. 2005 do 16. 8. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 143 v listinné podobě.
od 11. 11. 2005 do 16. 8. 2011
Akcie jsou omezeně převoditelné. K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.
od 29. 3. 2001 do 11. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 493.
od 29. 3. 2001 do 11. 11. 2005
v listinné podobě
od 29. 3. 2001 do 11. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 659.
od 29. 3. 2001 do 11. 11. 2005
v listinné podobě
od 29. 3. 2001 do 11. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 143.
od 29. 3. 2001 do 11. 11. 2005
v listinné podobě
od 23. 5. 2000 do 29. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 23. 5. 2000 do 29. 3. 2001
- v listinné podobě
Statutární orgán
od 3. 5. 2019
PETR KRUNTORÁD - předseda představenstva
Havlíčkův Brod - Šmolovy, , PSČ 580 01
den vzniku členství: 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 3. 5. 2019
Ing. MILAN ŠKVOR - člen představenstva
Ostředek, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 2. 4. 2019
od 24. 7. 2015
Ing. DAVID HROMEK - místopředseda představenstva
Chrudim - Chrudim III, Dr. Václava Peška, PSČ 537 01
den vzniku členství: 1. 4. 2015
den vzniku funkce: 3. 4. 2015
od 14. 5. 2014 do 24. 7. 2015
Ing. MILAN SÝKORA - místopředseda představenstva
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 4. 2014 - 31. 3. 2015
od 14. 5. 2014 do 3. 5. 2019
PETR KRUNTORÁD - předseda představenstva
Havlíčkův Brod - Šmolovy, , PSČ 580 01
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
den vzniku funkce: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
od 14. 5. 2014 do 3. 5. 2019
Ing. MILAN ŠKVOR - člen představenstva
Ostředek, , PSČ 257 24
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
od 22. 7. 2013 do 14. 5. 2014
TOMÁŠ KUNC - místopředseda představenstva
Slatiňany, Zámecký park, PSČ 538 21
den vzniku členství: 23. 5. 2013 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 23. 5. 2013 - 31. 3. 2014
od 29. 6. 2013 do 14. 5. 2014
JINDŘICH MACHÁČEK - předseda představenstva
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři, PSČ 584 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
od 15. 6. 2013 do 14. 5. 2014
Ing. MILAN SÝKORA - člen představenstva
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 15. 1. 2013 do 22. 7. 2013
TOMÁŠ KUNC - místopředseda představenstva
Slatiňany, Zámecký park, PSČ 538 21
den vzniku členství: 1. 1. 2013 - 23. 5. 2013
den vzniku funkce: 1. 1. 2013 - 23. 5. 2013
od 16. 8. 2011 do 15. 1. 2013
Ing. Petr Habásko - místopředseda představenstva
Havlíčkův Brod, Zahradnického, PSČ 580 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2012
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 31. 12. 2012
od 16. 8. 2011 do 15. 6. 2013
Ing. Milan Sýkora - člen představenstva
Chrudim, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011
od 16. 8. 2011 do 29. 6. 2013
Jindřich Macháček - předseda představenstva
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři, PSČ 584 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
od 16. 6. 2011 do 16. 8. 2011
Jindřich Macháček - předseda představenstva
Ledeč nad Sázavou, Na Sibiři, PSČ 584 01
den vzniku členství: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
od 16. 6. 2011 do 16. 8. 2011
Ing. František Tůma - místopředseda představenstva
Chotěboř, Lipová, PSČ 583 01
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
od 16. 6. 2011 do 16. 8. 2011
Ing. Petr Habásko - místopředseda představenstva
Havlíčkův Brod, Zahradnického, PSČ 580 01
den vzniku členství: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
od 13. 4. 2011 do 16. 6. 2011
Ing. Miroslav Lněnička, CSc. - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 1. 2011 - 20. 4. 2011
od 13. 4. 2011 do 16. 8. 2011
Ing. František Turek - člen představenstva
Načešice - Licomělice, , PSČ 538 03
den vzniku členství: 1. 12. 2010 - 30. 6. 2011
od 23. 7. 2009 do 13. 4. 2011
Ing. Jaroslav Skopal - místopředseda představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 17. 6. 2009 - 28. 1. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2009 - 28. 1. 2011
od 23. 3. 2009 do 23. 7. 2009
Ing. Jaroslav Skopal - místopředseda představenstva
Výšovice, 165, PSČ 798 09
den vzniku členství: 24. 2. 2009 - 17. 6. 2009
den vzniku funkce: 24. 2. 2009 - 17. 6. 2009
od 15. 9. 2008 do 23. 3. 2009
Mgr. Ivo Kohoutek - místopředseda představenstva
Kostelec na Hané, Sídliště Sport 864, PSČ 798 41
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 24. 2. 2009
den vzniku funkce: 17. 6. 2008 - 24. 2. 2009
od 15. 9. 2008 do 13. 4. 2011
Jan Kubát - člen představenstva
Havlíčkův Brod - Poděbaby, 114, PSČ 580 01
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 23. 10. 2010
od 15. 9. 2008 do 16. 6. 2011
Ing. František Tůma - předseda představenstva
Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 583 01
den vzniku členství: 17. 6. 2008
den vzniku funkce: 17. 6. 2008 - 20. 4. 2011
od 15. 9. 2008 do 16. 6. 2011
Ing. Jiří Dufek - místopředseda představenstva
Štěpánov nad Svratkou, 99, PSČ 592 63
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 20. 4. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2008 - 20. 4. 2011
od 15. 9. 2008 do 16. 8. 2011
Pavel Provazník - člen představenstva
Horní Krupá - Lysá, 10, PSČ 580 01
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 30. 6. 2011
od 16. 1. 2008 do 15. 9. 2008
Ing. David Hromek - člen představenstva
Chrudim, Dr. Václava Peška 659, PSČ 537 01
den vzniku členství: 19. 12. 2007 - 17. 6. 2008
od 6. 12. 2007 do 15. 9. 2008
Ing. František Tůma - člen představenstva
Chotěboř, Lipová 1629, PSČ 583 01
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 17. 6. 2008
od 6. 12. 2007 do 15. 9. 2008
Pavel Provazník - člen představenstva
Horní Krupá - Lysá, 10, PSČ 580 01
den vzniku členství: 3. 10. 2007 - 17. 6. 2008
od 2. 8. 2007 do 6. 12. 2007
Ing. Bohumír Ostrý - člen představenstva
Bystřice nad Pernštejnem - Kozlov, 4, PSČ 593 01
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 3. 10. 2007
od 2. 8. 2007 do 6. 12. 2007
Vít Mičín - člen představenstva
Bohuňov - Janovičky, 18, PSČ 593 01
den vzniku členství: 15. 6. 2007 - 3. 10. 2007
od 19. 4. 2007 do 2. 8. 2007
Milan Venc - člen představenstva
Havlíčkův Brod - Březinka, 4, PSČ 580 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 1. 6. 2007
od 19. 4. 2007 do 2. 8. 2007
Ing. Jaroslav Kopic - člen představenstva
Havlíčkův Brod - Poděbaby, 124, PSČ 580 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 15. 6. 2007
od 19. 4. 2007 do 6. 12. 2007
Tomáš Vavřinec - člen představenstva
Říčany, Sukova 1218, PSČ 251 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 3. 10. 2007
od 19. 4. 2007 do 15. 9. 2008
Jan Kubát - místopředseda představenstva
Havlíčkův Brod - Poděbaby, 114, PSČ 580 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 17. 6. 2008
den vzniku funkce: 16. 3. 2007 - 17. 6. 2008
od 19. 4. 2007 do 15. 9. 2008
Věra Bártová - člen představenstva
Michalovice, 43, PSČ 580 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 17. 6. 2008
od 19. 4. 2007 do 15. 9. 2008
Petr Dočkal - člen představenstva
Hurtova Lhota, 57, PSČ 580 01
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 17. 6. 2008
od 24. 8. 2006 do 15. 9. 2008
Ing. Jiří Dufek - Předseda představenstva
Štěpánov nad Svratkou, 99, PSČ 592 63
den vzniku členství: 28. 7. 2006 - 17. 6. 2008
den vzniku funkce: 10. 8. 2006 - 17. 6. 2008
od 13. 6. 2006 do 19. 4. 2007
Petr Dočkal - Člen představenstva
Hurtova Lhota, 57, PSČ 580 01
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
od 7. 5. 2004 do 13. 6. 2006
Petr Dočkal - Člen představenstva
Hurtova Lhota, 11
den vzniku členství: 27. 2. 2004
od 7. 5. 2004 do 24. 8. 2006
Ing. Josef Vacek - Předseda představenstva
Havlíčkův Brod - Šmolovy, Jihlavská 72
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 25. 7. 2006
den vzniku funkce: 27. 2. 2004 - 25. 7. 2006
od 7. 5. 2004 do 19. 4. 2007
Milan Venc - Místopředseda představenstva
Havlíčkův Brod, Březinka č. 4
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
den vzniku funkce: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
od 7. 5. 2004 do 19. 4. 2007
František Špaček - Člen představenstva
Havlíčkův Brod, Veselice č. 15
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
od 7. 5. 2004 do 19. 4. 2007
František Blažek - Člen představenstva
Havlíčkův Brod - Šmolovy, 163
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
od 7. 5. 2004 do 19. 4. 2007
Věra Bártová - Člen představenstva
Michalovice, 43
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
od 7. 5. 2004 do 19. 4. 2007
Jan Kubát - Člen představenstva
Havlíčkův Brod - část Poděbaby, 114
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
od 29. 3. 2001 do 7. 5. 2004
František Blažek - Člen představenstva
Havlíčkův Brod - Šmolovy, 163
den vzniku funkce: 19. 12. 2000 - 27. 2. 2004
od 29. 3. 2001 do 7. 5. 2004
Věra Bártová - Člen představenstva
Michalovice, 43
den vzniku funkce: 19. 12. 2000 - 27. 2. 2004
od 29. 3. 2001 do 7. 5. 2004
Jan Kubát - Člen představenstva
Havlíčkův Brod - část Poděbaby, 114
den vzniku funkce: 19. 12. 2000 - 27. 2. 2004
od 29. 3. 2001 do 7. 5. 2004
Pavel Pytlík - Člen představenstva
Havlíčkův Brod - část Březinka, 28
den vzniku funkce: 19. 12. 2000 - 27. 2. 2004
od 23. 5. 2000 do 7. 5. 2004
Ing. Josef Vacek - Předseda představenstva
Havlíčkův Brod - Šmolovy, Jihlavská 72
den vzniku členství: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
den vzniku funkce: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
od 23. 5. 2000 do 7. 5. 2004
Milan Venc - Místopředseda představenstva
Havlíčkův Brod, Březinka č. 4
den vzniku členství: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
den vzniku funkce: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
od 23. 5. 2000 do 7. 5. 2004
František Špaček - Člen představenstva
Havlíčkův Brod, Veselice č. 15
den vzniku členství: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
od 16. 5. 2017
1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
od 1. 1. 2016 do 16. 5. 2017
Členové představenstva zastupují společnost dva společně, ledaže představenstvo svým rozhodnutím pověří jednotlivého člena představenstva, aby v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupoval společnost samostatně. To nebrání, aby člen představenstva zas toupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.
od 12. 3. 2014 do 1. 1. 2016
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 23. 7. 2009 do 12. 3. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
od 15. 9. 2008 do 23. 7. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.
od 23. 5. 2000 do 15. 9. 2008
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva.
Prokura
od 23. 11. 2001 do 15. 9. 2008
Jan Kubát
Havlíčkův Brod - část Poděbaby, 114
od 23. 11. 2001 do 15. 9. 2008
- Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu a činnosti Zemědělské společnosti Šmolovy a.s. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. K zastupování a podepisování je prokurista oprávněn samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 12. 2019
PAVLÍNA ZELENKOVÁ - člen dozorčí rady
Golčův Jeníkov, Za Parkem, PSČ 582 82
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 3. 5. 2019
Ing. PETR HÁJEK - předseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Nezvalova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 3. 5. 2019
Mgr. ANTONÍN VÁVRA - místopředseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 2. 4. 2019
den vzniku funkce: 2. 4. 2019
od 22. 1. 2019 do 5. 12. 2019
Mgr. VOJTĚCH PILAŘ - člen dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, Sokolovská, PSČ 537 01
den vzniku členství: 1. 11. 2018 - 30. 9. 2019
od 18. 3. 2016 do 22. 1. 2019
Ing. DANA KOLÁČKOVÁ - člen dozorčí rady
Herálec - Český Herálec, , PSČ 592 01
den vzniku členství: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2018
od 14. 5. 2014 do 18. 3. 2016
JANA NOVOTNÁ - člen dozorčí rady
Zvěstovice, , PSČ 582 82
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 30. 9. 2015
od 14. 5. 2014 do 3. 5. 2019
Ing. PETR HÁJEK - předseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Nezvalova, PSČ 537 01
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
den vzniku funkce: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
od 14. 5. 2014 do 3. 5. 2019
Mgr. ANTONÍN VÁVRA - místopředseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, Čs. armády, PSČ 537 01
den vzniku členství: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
den vzniku funkce: 1. 4. 2014 - 1. 4. 2019
od 23. 10. 2013 do 14. 5. 2014
Ing. DAREK KYSELA - předseda dozorčí rady
Litoměřice - Předměstí, Hrubínova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
od 23. 10. 2013 do 14. 5. 2014
MIROSLAV MOTL - člen dozorčí rady
Chotěboř, Na Valech, PSČ 583 01
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 31. 3. 2014
od 15. 8. 2013 do 14. 5. 2014
Ing. DAVID HROMEK - místopředseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, Dr. Václava Peška, PSČ 537 01
den vzniku členství: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 20. 6. 2013 - 31. 3. 2014
od 16. 8. 2011 do 23. 10. 2013
Ing. Darek Kysela - předseda dozorčí rady
Litoměřice, Hrubínova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 31. 3. 2014
od 16. 6. 2011 do 16. 8. 2011
Ing. Darek Kysela - předseda dozorčí rady
Litoměřice, Hrubínova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 4. 2011 - 30. 6. 2011
od 16. 6. 2011 do 23. 10. 2013
Miroslav Motl - člen dozorčí rady
Chotěboř, Na Valech, PSČ 583 01
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 31. 3. 2014
od 5. 8. 2010 do 16. 6. 2011
Miroslav Motl - předseda dozorčí rady
Chotěboř, Na Valech, PSČ 583 01
den vzniku členství: 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 18. 6. 2010 - 20. 4. 2011
od 15. 9. 2008 do 16. 6. 2011
Mgr. Tomáš Kohoutek - člen dozorčí rady
Prostějov, Zlechovská 13, PSČ 796 01
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 20. 4. 2011
od 15. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Ing. David Hromek - místopředseda dozorčí rady
Chrudim, Dr. Václava Peška 659, PSČ 537 01
den vzniku členství: 17. 6. 2008 - 20. 6. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2008 - 20. 6. 2013
od 19. 4. 2007 do 6. 12. 2007
Vladimír Černý - člen dozorčí rady
Mrač, 93, PSČ 257 21
den vzniku členství: 16. 3. 2007 - 8. 10. 2007
od 19. 4. 2007 do 5. 8. 2010
Petr Kruntorád - předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod - Šmolovy, 101, PSČ 580 01
den vzniku členství: 23. 3. 2007 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 5. 4. 2007 - 18. 6. 2010
od 13. 6. 2006 do 19. 4. 2007
Petr Kruntorád - Předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Šmolovy č. 101
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 16. 3. 2007
den vzniku funkce: 2. 5. 2006 - 16. 3. 2007
od 13. 6. 2006 do 15. 9. 2008
Dušan Naňák - Místopředseda dozorčí rady
Slavníč, 12, PSČ 582 55
den vzniku členství: 28. 4. 2006 - 17. 6. 2008
den vzniku funkce: 2. 5. 2006 - 17. 6. 2008
od 7. 5. 2004 do 13. 6. 2006
Václav Dočkal - Předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Poděbaby 105
den vzniku členství: 27. 2. 2004 - 29. 3. 2006
den vzniku funkce: 9. 3. 2004 - 29. 3. 2006
od 7. 5. 2004 do 13. 6. 2006
Petr Kruntorád - Místopředseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Šmolovy č. 101
den vzniku členství: 27. 2. 2004
den vzniku funkce: 9. 3. 2004 - 2. 5. 2006
od 7. 5. 2004 do 19. 4. 2007
Adolf Drahozal - Člen dozorčí rady
Hurtova Lhota, 33
den vzniku členství: 5. 3. 2004 - 23. 3. 2007
od 23. 5. 2000 do 7. 5. 2004
Adolf Drahozal - Předseda dozorčí rady
Hurtova Lhota, č. 33
den vzniku členství: 23. 5. 2000 - 5. 3. 2004
den vzniku funkce: 23. 5. 2000 - 5. 3. 2004
od 23. 5. 2000 do 7. 5. 2004
Petr Kruntorád - Místopředseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Šmolovy č. 101
den vzniku členství: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
den vzniku funkce: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
od 23. 5. 2000 do 7. 5. 2004
Václav Dočkal - Člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Poděbaby č. 105
den vzniku členství: 23. 5. 2000 - 27. 2. 2004
Akcionáři
od 22. 7. 2013
Cerea, a.s., IČO: 46504940
Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25
od 23. 5. 2000 do 29. 3. 2001
Zemědělské obchodní družstvo se sídlem ve Šmolovech, IČO: 00123072
Šmolovy, 203
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

14. 1. 2020 | | Monika Veselíková | 2 komentáře

Mateřská a rodičovská OSVČ 2020. Kalkulačka a přehled

Kdy mají podnikatelky nárok na mateřskou a jak je to s čerpáním rodičovského příspěvku? Poradíme.

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

8. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Na černé listině k DPH je už přes 20 tisíc firem a živnostníků

Počet firem, které nespolehlivě odvádí DPH, překonal ke konci loňského roku hranici 20 tisíc. Jejich počet se meziročně zvýšil o 3382 na 20 089, což představuje nárůst o více než pětinu. Ukazují to data poradenské společnosti Bisnode.

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

7. 1. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

OSA dostala pokutu kvůli poplatkům od hotelů

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) dostal od Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 10,67 milionu korun. Důvodem je zneužití dominantního postavení.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 579,00 Kč
Komerční banka 2 583,93 Kč
Expobank CZ 2 590,50 Kč
Sberbank CZ 2 599,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 634,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 557 734 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+37
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-30
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-56
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-62
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-100
+
-

Články na Heroine.cz

Plamenný portrét zakázané lásky

Plamenný portrét zakázané lásky

Jednou za čas se v kinech objeví film, který se stane významným nejen pro určité publikum,...více

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministky už nosí i růžovou. Pomohla tomu Karley Sciortino

Feministka už dnes není jen stereotyp staré panny, která nenávidí muže, nemaluje se a...více

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jídlo s visačkou. Jste to, co, kde a odkud jíte

Jíst lokálně. To je trend, který je tu s námi už pár let. Od Pohlreicha objevujícího biofarmáře...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Smlouva o díle
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Smlouva o díle

Otázka: Dobrý den, pracuji jako elév v novinách a mám podepsanou smlouvu o díle, pobírám autorský honorář 140/hod. Můj měsíční plat není vyšší než 10 tisíc. Mohu podepsat růžový papír (jsem student)? A jak s v...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services