Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

EURO MAGNET SYSTÉM a.s. v likvidaci
IČO: 25979493

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 12. 2002
Obchodní firma
od 17. 1. 2018

EURO MAGNET SYSTÉM a.s. v likvidaci

od 7. 11. 2016 do 17. 1. 2018

EURO MAGNET SYSTÉM a.s.

od 10. 12. 2002 do 7. 11. 2016

PENT, a.s.

Sídlo
od 29. 11. 2012 do 5. 5. 2016
Hořice, Janákova , PSČ 508 01
od 10. 12. 2002 do 29. 11. 2012
Hořice v Podkrkonoší, Janákova 2170, PSČ 508 01
IČO
od 10. 12. 2002

25979493

Identifikátor datové schránky:9difmzr
Právní forma
od 10. 12. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7558 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 5. 1. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 1. 2015
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
od 5. 1. 2015
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Velkoobchod
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Specializovaný maloobchod
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Povrchové úpravy a svařování kovů
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodážská odvětví
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Zprostředkování obchodu
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Zprostředkování služeb
od 10. 12. 2002 do 5. 1. 2015
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Ostatní skutečnosti
od 17. 1. 2018
- Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 12.12.2017, č.j. 50 Cm 360/2017-37, které nabylo právní moci dne 10.01.2018 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor.
od 23. 8. 2016
- Dne 2.6.2016 společnost PENT, a.s., IČ 25979493, se sídlem Brno, Příkop 843/4,na straně prodávajícího a společnost PENTAS-HOŘICE a.s., IČ 04281683, se sídlem Hořice, Janákova 2170, na straně kupujícího uzavřeli smlouvu o koupi části závodu , na jejímž zák ladě prodávající prodal kupujícímu část svého závodu označenou jako konstrukce a výroba tlakových i netlakových nádrží a zařízení, tvořící v rámci závodu prodávajícího samostatnou organizační složku.
od 31. 12. 2015
- Následkem realizace rozdělení společnosti PENT, a.s., se sídlem Janákova 2170, 508 01 Hořice, IČ: 25979493 odštěpením sloučením s nástupnickou společností A.L.D. Holding a.s., se sídlem Bílého 85/12, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 24242713 došlo k odštěpení č ásti jmění společnosti PENT, a.s. specifikované v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 18. 11. 2015 a k jejímu sloučení s touto nástupnickou společností A.L.D. Holding a.s.
od 5. 2. 2013 do 30. 5. 2013
- Řádná valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti PENT, a. s., IČ: 25979493, se sídlem: Hořice, Janákova 2170, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2271 (dále jen "společnost" ), dle ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obch. zák.") je obchodní společnost PENT-INTES, a. s., IČ: 292 95 505, se sídlem: Brno, Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00 zapsaná v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6474 (dále jen "hlavní akcionář"), která je ke dni konání valné hromady vlastníkem 180 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě k aždého z nich ve výši 15.000,- Kč a dále 200 ks účastnických cenných papírů společnosti znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každého z nich ve výši 35.000,- Kč, s nimiž jsou spojena hlasovací práva ve společnosti. Souhrnná jmenovit á hodnota účastnických cenných papírů ve vlastnictví hlavního akcionáře činí 9.700.000,- Kč, což odpovídá podílu ve výši 97% na základním kapitálu společnosti. Skutečnost, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou požadovat svolání valné hromady společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů, na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, prokázal hlavn í akcionář představenstvu společnosti při předání žádosti o svolání valné hromady předložením originálů účastnických cenných papírů společnosti a současným předložením nabývacích titulů k účastnickým cenným papírům společnosti. Dle prezenční listiny dnešní valné hromady je hlavní akcionář ke dni konání této valné hromady vlastníkem účastnických cenných papírů, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 97 % základního kapitálu společnosti. Řádná valná hromada rozhoduje, že v souladu s ust. § 183i odst. 1 obch. zák. přejdou všechny ostatní účastnické cenné papíry společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění, které činí 11.102,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 15.000,- Kč a 25.904,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění určené hlavním akcionářem, je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obch. zák. doložena znaleckým posudkem č. 2083-173/12 vypracovaným dne 13. listopadu 2012 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s. r. o., IČ: 44119097. Hlavní akcionář doložil společnosti v souladu s ust. § 183i odst. 5 obch. zák. potvrzení obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a. s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01 (dále jen "obchodník s cennými papíry"), o tom, že pře dal obchodníkovi s cennými papíry přede dnem konání této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Hlavní akcionář poskytne, prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, protiplnění ostatním akcionářům společnosti či oprávněným zástavním věřitelům bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů po splnění podmínek stanovených ust. § 183m odst. 2 obch. zák., tj. poté, co dosavadní vlastníci předají listinné akcie společnosti v souladu s ust. § 183l odst. 5 obch. zák.
od 11. 1. 2012 do 25. 4. 2012
- Usnesení valné hromady ze dne 16. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti: "Valná hromada společnosti PENT, a. s., IČ: 259 79 493, se sídlem: Hořice v Podkrkonoší, Janákova 2170, PSČ 508 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2271 (dále také jen "společnost") schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč s tím, že upisování nad tuto částku se připouští s omezením maximálně do výše zvýšení o 21.000.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne v takto stanoveném intervalu představenstvo společnosti. Bude vydáno nejméně 200 ks a nejvýše 600 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 35.000,- Kč, které nebudou kótované (dále také jen "nové akcie"). O konečném počtu kusů nových akcií rozhodne v takto stanoveném rozsahu představenstvo podle skutečného rozsahu účinného úpisu akcií. Upisování nových akcií společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvném kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři společnosti s využitím svého přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, adv okátní kancelář, s. r. o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií spo lečnosti v Obchodním věstníku a rozeslání oznámení o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis akcií na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném společností. Na jednu stávající akcii společnosti se jmenovitou hodnotou 15.000,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 ks nových akcií o jmenovité hodnotě 35.000,- Kč. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem ve druhém kole upisování bude obchodní společnost BISENC TRADING a. s., IČ: 271 85 541, se sídlem: Praha 5, Jinonice, Do Polí 172/13, PSČ 158 00 (dále jen "BISENC TRADING a. s."). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem ve druhém kole činí 14 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi předem určeným zájemcem a společností v advokátní kanceláři Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s. r. o. na adrese: Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. Emisní kurz nových akcií je ve všech kolech jejich úpisu roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní kurs nových akcií bude splacen peněžitými vklady, přičemž se připouští započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek za společností. Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet číslo 2106xxxx. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií: - pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 420.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 27. 5. 2010, splatná 27. 7. 2010, - pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 600.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 20. 10. 2010, splatná 20. 12. 2010, - pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 2,000.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 25. 10. 2010, splatná 25. 12. 2010, - pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 1,980.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 25. 11. 2010, splatná 25. 1. 2011, - pohledávka věřitele BISENC TRADING a. s. za dlužníkem PENT, a. s., ve výši 2,000.000,- Kč, vzniklá na základě smlouvy o půjčce ze dne 16. 12. 2010 splatná 16. 02. 2011. Představenstvo společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinen uzavřít se společno stí smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku".
od 5. 8. 2003 do 3. 11. 2003
- Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 17.3.2003: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,000 000,--Kč, slovy: jedenmiliónkorunčeských bez možnosti upisování akcií nad uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede bez emisního ažia a peněžitými vklady stávajícíh akcionářů podle poměru akcií, které tito akcionáři drží v den konání valné hromady společnosti, která o zvýšení základního kapitálu rozhodla o tom odpovídajícím zvýšen ím nominální hodnoty držených akcií tak, aby součet těchto nominálních hodnot po jejich zvýšení činil celkem částku 3,000.000,-Kč, slovy: třimiliónykorunčeských. Počet vydaných akcií, jejich druh a forma se nemění. Upsání provedou stávající akcionáři akciové společnosti v penězích ze svých vlastních finančních prostředků, převodem těchto finančních prostředků na zvláštní účet akciové společnosti. Upsání akcií bez emisního ažia provedou upisovatelé ve lhůtě třiceti dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Částečné splacení není povoleno, usání musí být provedeno v uvedené lhůtě v plné výši, jinak je neplatné, přičemž za den upsání se považuje den přpsání těchto finančních prostředků na zvláštní účet akciové společnosti. Akcie, které nebudou ve stanovené lhůtě platně upsány některým z akcionárů budou upsány zbývajícími akcionáři, kteří prokáží provedení platného úpisu akcií ve stanovené lhůtě, na základě dohody uzavřené pod ust. § 205 obchodního zákoníku, a to nejdéle do patnácti dnů po uplynutí lhůty k řádnému upisování akcií. Splacení takto upsaných akcií provedou učastníci dohody do pěti pracovních dnů po uzavření dohody splacením v penězích na zvláštní účet akciové společnosti. Ostatní pravidla pro upisování akcií zůs távají beze změn. Nedojde-li k uzavření takové dohody a nebo ke splacení převzatých závazků k upsání akcií v uvedených lhůtách je upisování akcií neplatné. Proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií lze provést započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. Při splacení emisního krusu upisovaných akcií započtením pohledávky musí akcionář o tomto způsobu splacení informovat představenstvo společnosti a musí prokázat vznik pohledávky, její výši a musí osvědčit, že jde o pohledávkyu v penězích, která je nejpozději k poslednímu dni lhůty určené pro splacení upisovaných akcií dospělá a není promlčená. O splacení upisovaných akcií započtením pohledávky mus í být uzavřena písemná dohoda. Představenstvo akciové společnosti je povinno bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů od tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku a poté vyzvat stávající akcionáře k upsání akcií podle tohoto usnesení.
Kapitál
od 6. 2. 2015
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 25. 4. 2012 do 6. 2. 2015
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 11. 2003 do 25. 4. 2012
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2003 do 3. 11. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 10. 12. 2002 do 5. 8. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč
od 25. 4. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 29. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 3. 11. 2003 do 29. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 3. 11. 2003 do 29. 9. 2005
v listinné podobě
od 10. 12. 2002 do 3. 11. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 10. 12. 2002 do 3. 11. 2003
v listinné podobě
Statutární orgán
od 24. 8. 2017
TOMMY RICHTER - člen představenstva
Brno - Staré Brno, Hlinky, PSČ 603 00
den vzniku členství: 7. 11. 2016
od 30. 6. 2017 do 24. 8. 2017
TOMMY RICHTER - člen představenstva
Brno - Medlánky, V Újezdech, PSČ 621 00
den vzniku členství: 7. 11. 2016
od 7. 11. 2016 do 30. 6. 2017
TOMMY RICHTER - člen představenstva
Brno - Medlánky, V Újezdech, PSČ 621 00
den vzniku členství: 7. 11. 2016
od 8. 6. 2016 do 7. 11. 2016
Ing. MILAN BORŮVKA - člen představenstva
Hořice, Harantova, PSČ 508 01
den vzniku členství: 11. 2. 2010 - 7. 11. 2016
od 8. 6. 2016 do 7. 11. 2016
ADRIANA POLSOVÁ - předsedkyně představenstva
Cerekvice nad Bystřicí, , PSČ 507 77
den vzniku členství: 13. 11. 2013 - 7. 11. 2016
den vzniku funkce: 13. 11. 2013 - 7. 11. 2016
od 31. 12. 2015 do 8. 6. 2016
Ing. MILAN BORŮVKA - člen představenstva
Hořice, Harantova, PSČ 508 01
den vzniku členství: 11. 2. 2010
od 5. 1. 2015 do 31. 12. 2015
IGOR CRHA - člen představenstva
Skřípov, , PSČ 798 52
den vzniku členství: 22. 12. 2010 - 22. 12. 2015
od 5. 1. 2015 do 8. 6. 2016
ADRIANA POLSOVÁ - předsedkyně představenstva
Cerekvice nad Bystřicí, , PSČ 507 77
den vzniku členství: 13. 11. 2013
den vzniku funkce: 13. 11. 2013
od 21. 11. 2013 do 5. 1. 2015
IGOR CRHA - člen představenstva
Skřípov, , PSČ 798 52
den vzniku členství: 22. 12. 2010
od 21. 11. 2013 do 5. 1. 2015
ADRIANA POLSOVÁ - předsedkyně představenstva
Cerekvice nad Bystřicí, , PSČ 507 77
den vzniku členství: 13. 11. 2013
den vzniku funkce: 13. 11. 2013
od 21. 11. 2013 do 31. 12. 2015
Ing. MILAN BORŮVKA - místopředseda představenstva
Hořice, Harantova, PSČ 508 01
den vzniku členství: 11. 2. 2010
den vzniku funkce: 22. 2. 2010
od 2. 11. 2011 do 21. 11. 2013
Mgr. Petr Kunc - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 2. 2010 - 13. 11. 2013
den vzniku funkce: 22. 2. 2010 - 13. 11. 2013
od 4. 2. 2011 do 21. 11. 2013
Igor Crha - člen představenstva
Brno, Blatnická, PSČ 628 00
den vzniku členství: 22. 12. 2010
od 3. 3. 2010 do 2. 11. 2011
Mgr. Petr Kunc - předseda představenstva
Praha - Vršovice, Kodaňská 48, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 2. 2010
den vzniku funkce: 22. 2. 2010
od 3. 3. 2010 do 21. 11. 2013
Ing. Milan Borůvka - místopředseda představenstva
Hořice, Harantova 1882, PSČ 508 01
den vzniku členství: 11. 2. 2010
den vzniku funkce: 22. 2. 2010
od 18. 4. 2007 do 3. 3. 2010
Ing. Karel Udržal - Člen představenstva
Vysoká nad Labem, Pod Vinicí 355, PSČ 503 31
den vzniku členství: 23. 5. 2005 - 1. 2. 2010
od 13. 4. 2007 do 18. 4. 2007
Ing. Karel Udržal - Člen představenstva
Vysoká nad Labem, Pod Vinicí 355, PSČ 503 31
den vzniku členství: 23. 5. 2005
od 29. 9. 2005 do 13. 4. 2007
Ing. Karel Udržal - Člen představenstva
Hradec Králové, tř. Edv. Beneše 1546, PSČ 500 12
den vzniku členství: 23. 5. 2005
od 29. 9. 2005 do 3. 3. 2010
Ing. Jaroslav Jelínek - Předseda
Hradec Králové, Požární 540/10, PSČ 500 03
den vzniku členství: 23. 5. 2005 - 7. 2. 2010
den vzniku funkce: 27. 5. 2005 - 7. 2. 2010
od 29. 9. 2005 do 3. 3. 2010
Ing. Milan Borůvka - Místopředseda představenstva
Hořice v Podkrkonoší, Harantova 1882, PSČ 508 01
den vzniku členství: 23. 5. 2005 - 11. 2. 2010
den vzniku funkce: 27. 5. 2005 - 7. 2. 2010
od 4. 11. 2004 do 29. 9. 2005
Ing. Jaroslav Jelínek - Předseda
Hradec Králové, Požární 540/10, PSČ 500 03
den vzniku členství: 10. 12. 2002
den vzniku funkce: 10. 12. 2002
od 10. 12. 2002 do 4. 11. 2004
Ing. Jaroslav Jelínek - Předseda
Hradec Králové, Mánesova 806, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 12. 2002
den vzniku funkce: 10. 12. 2002
od 10. 12. 2002 do 29. 9. 2005
Ing. Otakar Švajdler - Místopředseda
Opatovice nad Labem, Hradecká 190, PSČ 533 45
den vzniku členství: 10. 12. 2002
den vzniku funkce: 10. 12. 2002
od 10. 12. 2002 do 29. 9. 2005
Ing. Pavel Ježek - Člen
Hradec Králové, Palackého 410, PSČ 500 02
den vzniku členství: 10. 12. 2002
od 7. 11. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně
od 31. 12. 2015 do 7. 11. 2016
Společnost zastupují předseda představenstva a člen představenstva, a to každý samostatně.
od 5. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Společnosti zastupují předseda představenstva a místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Člen představenstva zastupuje společnost vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 21. 11. 2013 do 5. 1. 2015
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Člen představenstva jedná vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 10. 12. 2002 do 21. 11. 2013
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Člen představenstva jedná vždy společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Likvidace
od 17. 1. 2018
JUDr. Kateřina Pavlíková, advokát, IČO: 66225973
Brno - Zábrdovice, Příkop, PSČ 602 00
Dozorčí rada
od 8. 6. 2016 do 5. 4. 2017
RADIM SOUKUP - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Ječná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 22. 12. 2015 - 17. 11. 2016
den vzniku funkce: 22. 12. 2015 - 17. 11. 2016
od 31. 12. 2015 do 8. 6. 2016
RADIM SOUKUP - člen dozorčí rady
Brno - Řečkovice, Ječná, PSČ 621 00
den vzniku členství: 22. 12. 2015
den vzniku funkce: 22. 12. 2015
od 5. 1. 2015 do 31. 12. 2015
ALBIN ARIFOVIĆ - předseda dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Mojmírovo náměstí, PSČ 612 00
den vzniku členství: 15. 7. 2011 - 22. 12. 2015
den vzniku funkce: 15. 7. 2011 - 22. 12. 2015
od 5. 1. 2015 do 31. 12. 2015
MICHAL DUŠEK - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VIII, Brodská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 13. 11. 2013 - 22. 12. 2015
od 21. 11. 2013 do 5. 1. 2015
MICHAL DUŠEK - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram VII, třída Osvobození, PSČ 261 01
den vzniku členství: 13. 11. 2013
od 21. 11. 2013 do 31. 12. 2015
LUCIE ARIFOVIĆ - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Mojmírovo náměstí, PSČ 612 00
den vzniku členství: 22. 12. 2010 - 22. 12. 2015
od 22. 8. 2013 do 21. 11. 2013
ALOJZ POLÁK - člen dozorčí rady
Brno - Pisárky, Libušino údolí, PSČ 623 00
den vzniku členství: 22. 12. 2010 - 13. 11. 2013
od 2. 11. 2011 do 5. 1. 2015
Albin Arifovič - předseda dozorčí rady
Brno, Mojmírovo náměstí, PSČ 612 00
den vzniku členství: 15. 7. 2011
den vzniku funkce: 15. 7. 2011
od 4. 2. 2011 do 22. 8. 2013
Alojz Polák - člen dozorčí rady
Brno, Gorkého, PSČ 602 00
den vzniku členství: 22. 12. 2010 - 13. 11. 2013
od 4. 2. 2011 do 21. 11. 2013
Lucie Marková - člen dozorčí rady
Brno, Mojmírovo náměstí, PSČ 612 00
den vzniku členství: 22. 12. 2010
od 3. 3. 2010 do 4. 2. 2011
Ing. Otakar Švajdler - člen dozorčí rady
Opatovice nad Labem, Příčná 408, PSČ 533 45
den vzniku členství: 11. 2. 2010 - 22. 12. 2010
od 3. 3. 2010 do 4. 2. 2011
Ing. Jaroslav Jelínek - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Požární 540, PSČ 500 03
den vzniku členství: 11. 2. 2010 - 22. 12. 2010
od 13. 4. 2007 do 3. 3. 2010
Ing. Otakar Švajdler - Předseda dozorčí rady
Opatovice nad Labem, Příčná 408, PSČ 533 45
den vzniku členství: 23. 5. 2005 - 11. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 5. 2005 - 11. 2. 2010
od 29. 9. 2005 do 13. 4. 2007
Ing. Otakar Švajdler - Předseda dozorčí rady
Opatovice nad Labem, Hradecká 190, PSČ 533 45
den vzniku členství: 23. 5. 2005
den vzniku funkce: 24. 5. 2005
od 29. 9. 2005 do 3. 3. 2010
JUDr. Milan Jelínek - Člen dozorčí rady
Smržov, 28E, PSČ 503 03
den vzniku členství: 23. 5. 2005 - 31. 1. 2010
od 29. 9. 2005 do 3. 3. 2010
Helena Kopecká - Člen dozorčí rady
Hořice v Podkrkonoší, Všehrdova 1893, PSČ 508 01
den vzniku členství: 18. 5. 2005 - 31. 1. 2010
od 10. 12. 2002 do 29. 9. 2005
Ing. Milan Borůvka - Předseda
Hořice v Podkrkonoší, Harantova 1882, PSČ 508 01
den vzniku členství: 10. 12. 2002
den vzniku funkce: 10. 12. 2002
od 10. 12. 2002 do 29. 9. 2005
JUDr. Milan Jelínek - Člen
Smržov, 28E, PSČ 503 03
den vzniku členství: 10. 12. 2002
od 10. 12. 2002 do 29. 9. 2005
Ing. Karel Udržal - Člen
Hradec Králové, tř. E. Beneše 1546, PSČ 500 12
den vzniku členství: 10. 12. 2002
Akcionáři
od 8. 6. 2016 do 7. 11. 2016
A.M.CREDIT HOLDING a.s., IČO: 29274362
Brno - Stránice, Bílého, PSČ 602 00
od 6. 2. 2015 do 8. 6. 2016
A.M.CREDIT HOLDING a.s., IČO: 29274362
Brno, Bílého, PSČ 602 00
od 19. 5. 2014 do 6. 2. 2015
PENT-INTES, a.s., IČO: 29295505
Praha 1 - Nové Město, Na příkopě, PSČ 110 00
od 30. 5. 2013 do 19. 5. 2014
PENT-INTES, a.s., IČO: 29295505
Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše, PSČ 602 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

18. 2. 2020 | | Veronika Hejná | 1 komentářů

Přísnější pravidla pro realitky jsou tu. Ochrana klientů má ale díry

Zákon o realitním zprostředkování včera vyšel ve Sbírce zákonů a začne tak být účinný 3. března. Co přináší vůbec první samostatná úprava tohoto byznysu?

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

17. 2. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Jak si snížit daně. Co všechno letos můžete využít

Na daních můžete zaplatit mnohem méně než patnáct procent z příjmů. Při vyplňování přiznání za rok 2019 lze využít odečitatelné položky a daňové slevy.

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

17. 2. 2020 | | Petr Kučera

Daňové slevy 2019 a 2020. Neplaťte zbytečně víc

Jak si snížit daň z příjmů fyzických osob? Poradíme, co všechno si můžete odečíst. Tady je přehled daňových slev.

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

16. 2. 2020 | | Michal Kašpárek | 10 komentářů

Majetek zavazuje. Mecenáš Václav Dejčmar o českých miliardářích

Michal Kašpárek mluví s Václavem Dejčmarem o pastech, které si na sebe líčí bohatí, o potkávání se a míjení s levičáky a o tom, co by dělal, kdyby přišla revoluce.

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

16. 2. 2020 | | Petr Kučera

Hledá se nejlepší inovace. Co vám usnadňuje život?

Druhý ročník soutěže Zonky Innovation Awards odstartoval. Celkem 81 projektů se uchází o ceny v několika kategoriích. Hlasování veřejnosti na webu www.zia.cz probíhá do 15. března.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 500,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 510,00 Kč
Czech Exchange 2 510,00 Kč
Česká spořitelna 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Komerční banka 2 557,32 Kč
Expobank CZ 2 558,50 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 607,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 701 346 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-37
+
-
2.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-79
+
-
3.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-98
+
-
4.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-101
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-142
+
-

Články na Heroine.cz

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Festival La Película zaostří na Latinskou Ameriku a historii Kuby

Od 18. února si díky festivalu La Película mohou filmoví příznivci v Praze, Brně, Ostravě...více

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

BoJack Horseman: kůň, co už do žádného baru nepřijde

Platforma Netflix se rozhodla ukončit animovaný seriál BoJack Horseman o depresivním koni...více

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Taylor Swift se vydala na cestu k dospělosti. Můžeme jí to ale věřit?

Festival v Sundance uvedl dokument o popstar Taylor Swift. Kupodivu má smysl koukat 85...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení ve 14denní lhůtě
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení ve 14denní lhůtě

Otázka: Dobrý den, přišlo mi rozbalené zboží sluchátka dokonce špatně fungují. Je možné vrátit zboží ve 14denní lhůtě? Nekupovala jsem rozbalené zboží. Mám strach že se prodejce bude vymlouvat na to že rozbalené...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services