Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CZ GOLF INVESTMENT, a.s.
IČO: 25986228

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 3. 2003
Obchodní firma
od 17. 3. 2006

CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

od 13. 3. 2003 do 17. 3. 2006

EXELENT, a.s.

Sídlo
od 13. 3. 2003 do 17. 3. 2006
Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11
IČO
od 13. 3. 2003

25986228

DIČ

CZ25986228

Identifikátor datové schránky:tzudixx
Právní forma
od 13. 3. 2003
Akciová společnost
Spisová značka10749 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 7. 1. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 11. 2. 2008
- projektová činnost ve výstavbě
od 11. 2. 2008
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 11. 2. 2008 do 7. 1. 2009
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 11. 2. 2008 do 7. 1. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 11. 2. 2008 do 7. 1. 2009
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
od 11. 2. 2008 do 7. 1. 2009
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 11. 2. 2008 do 7. 1. 2009
- velkoobchod
od 12. 12. 2005 do 11. 2. 2008
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 10. 10. 2005 do 7. 1. 2009
- Zemědělská výroba (rostlinná a živočišná výroba)
od 10. 10. 2005 do 7. 1. 2009
- Reklamní činnost a marketing
od 10. 10. 2005 do 7. 1. 2009
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 10. 10. 2005 do 7. 1. 2009
- Organizování sportovních soutěží
od 13. 3. 2003 do 7. 1. 2009
- Zprostředkování obchodu
od 13. 3. 2003 do 7. 1. 2009
- Zprostředkování služeb
od 13. 3. 2003 do 7. 1. 2009
- Realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 8. 8. 2019
- V důsledku procesu rozdělení společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10749, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost Agro Real Invest a.s. (po změně obchodní firmy Ovčín Kestřany a.s.), se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 028 82 043, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka B 19702, společnost RALMS Service s.r.o. (po změně obchodní firmy CZ GOLF ÚSTÍ s.r.o.), se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 94 985, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zna čka C 193919, a společnost OMNITRANS a.s. (po změně obchodní firmy CZ GOLF AGRO a.s.), se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 260 00 482, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10957, jakožto nást upnické společnosti, část jmění společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 17.6.2019.
od 9. 8. 2006 do 7. 9. 2006
- Jediný akcionář, a to obchodní společnost Perroni a.s., se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ: 500 11, identifikační číslo: 25926519, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 při výkonu působno sti valné hromady obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10749 učinila dne 19.7.2 006 rozhodnutí následujícího obsahu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v od díle B, vložka 10749 (dále též jen ?Společnost?) ze stávající výše 32,000.000,- Kč (slovy: třicetidvoumilionů korun českých) o 368,000.000,- Kč (slovy: třistašedesátosmmilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 400,000.000,- Kč (slovy: čtyři stamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 32,000.000,- Kč (slovy: třicetidvoumilionů korun českých) je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 368 (slovy: třistašedesátiosmi) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude č init částku ve výši 368,000.000,- Kč (slovy: třistašedesátosmmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie se tedy rovná její jmenovité hodnotě a bude činit částku ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým a nepeněžitým vkladem určitého zájemce. c) Konstatuje, že jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva k úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikate lské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti; důvodem zvýšení základního kapitálu je i snížení výše závazků společnosti vůči jejím věřite lům a dále s ohledem na potřebu restrukturalizace pohledávek a závazků a posílení základního kapitálu je mimo jiné navrhováno, aby peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto zájemci na splacení em isního kursu akcií peněžitým vkladem, byly vzájemně započteny. d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v o ddíle B, vložka 1967 (dále jen ?předem určený zájemce?). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soud u v Praze. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto oznámení bude i návrh smlouvy o upsání akcií. f) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Král ové, v oddíle B, vložka 1967. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Telč na listu vlastnictví číslo 151 pro katastrální území Vanov, obec Vanov, a to: - budova č.p. 21 v čá sti obce Vanov, občanská vybavenost na pozemku p.č. St. 27/1 ? zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 27/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 80 - zastavěná plocha a n ádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 81 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 82 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek p.č. St. 27/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1926 m2; - pozeme k p.č. St. 27/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 17 m2; - pozemek p.č. St. 80, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 43 m2; - pozemek p.č. St. 81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 67 m2; - pozemek p.č. St. 82, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 38 m2; - pozemek p.č. 565/6, ostatní plocha, výměra 64 m2; - pozemek p.č. 715/1, ostatní plocha, výměra 10384 m2; - pozemek p.č. 715/2, ostatní plocha, výměra 690 m2; - pozemek p.č. 715/3 , ostatní plocha, výměra 692 m2; - pozemek p.č. 715/4, ostatní plocha, výmě ra 696 m2; - pozemek p.č. 719, vodní plocha, výměra 1061 m2; - pozemek p.č. 720/2, ostatní plocha, výměra 3724 m2; - pozemek p.č. 720/3, ostatní plocha, výměra 502 m2; - pozemek p.č. 749/1, ostatní plocha, výměra 949 m2; - pozemek p.č. 750, ostatní plocha , výměra 1987 m2;- pozemek p.č. 751, ostatní plocha, výměra 414 m2; - pozemek p.č. 754/2, ostatní plocha, výměra 464 m2;- pozemek p.č. 754/3, ostatní plocha, výměra 2008 m2; - pozemek p.č. 754/4, vodní plocha, výměra 406 m2; - pozemek p.č. 1345/2, ostatní plocha, výměra 696 m2; - pozemek p.č. 1346, ostatní plocha, výměra 519m2; - pozemek p.č. 1348/2, ostatní plocha, výměra 206 m2;- pozemek p.č. 1367/2, vodní plocha, výměra 216 m2; - pozemek p.č. 1368, vodní plocha, výměra 72 m2; a to se všemi součástmi a s veškerým skutečným i právním příslušenstvím. Jediný akcionář tedy schvaluje tento nepeněžitý vklad a schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava ? Slezská Ostrava, IČ: 607 74 665 pod pořadovým číslem 53/2006 částkou ve výši 65,000.000,-Kč, slovy: šedesátpětmilionů korun českých s tím, že na vklad předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 65,000.000,-Kč, slovy: šedesátpětmilionů korun českých. Za tento nepeněžit ý vklad bude určitému zájemci - vkladateli vydáno 65 ks, slovy: šedesátpět kusů kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě znějící na majitele. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnn ému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání sp olečnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. Schvaluje písemnou zprávu představenstva společnosti obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upisováním akcií i nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Tyto nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel ? vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude dále provedeno peněžitým vkladem předem určeného zájemce takto: Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky obchodní společnosti Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 za společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. : ? pohledávka na vrácení půjčky ve výši 134,771.000,- Kč, slovy: jednostotřicetčtyři-milionysemdsetsedmdesátjedentisíc korun českých, vyplývající z dohody o nahrazení závazku novým závazkem a jeho finančním vyrovnání uzavřené dne 1.4.2006 mezi Perroni a.s. a CZ GOLF INVESTMENT, a.s.; ? pohledávka na zaplacení kupní ceny věcí movitých ve výši včetně DPH 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 3.7.2006 mezi Perroni a.s., jako prodávajícím, a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., jako kupu jícím; tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení; Připouští započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce - upisovatele, tedy obchodní společnosti Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých za obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. takto: A) započtení peněžité pohledávky ve výši 134,771.000,- Kč, slovy: jednostotřicet-čtyřimilionysemdsetsedmdesátjedentisíc korun českých, vyplývající z dohody o nahrazení závazku novým závazkem a jeho finančním vyrovnání uzavřené dne 1.4.2006 mezi Perroni a. s. a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; B) započtení peněžité pohledávky ve výši 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 3.7.2006 mezi Perroni a.s., jako prodávajícím, a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce spole čnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; čímž bude splněna povinnost splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií splácené peněžitými vklady, a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, tak budou v uvedené lhůtě do uvedené výše peněžité vklady splaceny peněžními prostř edky na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti č.ú. 802xxxx. Zbytek musí být splacen ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku. g) Peněžité i nepeněžité vklady musí být splaceny nejpozději do 20 (slovy:dvaceti) dnů ode dne upsání nových akcií společnosti a rovněž smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. P očátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh sml ouvy o započtení. h) Stanoví další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : ? smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozd ějších předpisů, ? ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; ? peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; ? dnem účinnosti smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednos totřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu.
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 15. 9. 2005:
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 32,000.000,- Kč (slovy: třicetdvamiliony korun českých). Up isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2,000.000,- Kč je v plném rozsahu splacen.
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 30 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každá, v listinné podobě.
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- c) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnosti Perroni a.s., se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Krá lové v oddílu B, vložka 1967 (dále jen "předem určený zájemce").
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- d) Bez vyutiží přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajským so udem v Hradci Králové. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, činí 1,000.000,- Kč na jednu akcii a bude splacen výhradně započtením.
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutných peněžních prostředků ve výši 30,000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých) Předem určený zájemce má jako věřitel tyto peněžité pohledávky na vrácení peněžních prostředků vůči dlužníkovi společnosti EXELENT, a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2284: - pohledávku ve výši 11,000.000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů korun českých na základě Dohody o půjčce ze dne 14. 7. 2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2005, které byly uzavřeny mezi společností jako dlužníkem a společností PRASLINCONSULTADORIA E SE RVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA jako věřitelem. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Dohody o postoupení pohledávek ze dne 21. 7. 2004, kterou uzavřela jako postupník se společností PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPES SOAL LDA jako postupitelem.; - pohledávku ve výši 4,000.000,- Kč , slovy čtyřimiliony korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 16. 8. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 4,300.000,- Kč, slovy: čtyřimilionytřistatisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 24. 9. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 9. 12. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 3,200.000,- Kč, slovy: třimilionydvěstětisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 29. 12. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 150.000,- Kč, slovy: jednostopadesáttisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 4. 2. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 1,150.000,- Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 21. 2. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 4,700.000,- Kč, slovy: čtyřimilionysedmsetticsíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 15. 3. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; jediný akcionář tímto vyslovuje souhlas, aby tyto pohledávky předem určeného zájemce byly započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií;
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpo zději pátý pracovní den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení.
od 10. 10. 2005 do 12. 12. 2005
- g) Stanoví další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých na splacení emisního kursu upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem účinnosti smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 30,000.000,- Kč zaniká a je tí mto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu.
Kapitál
od 8. 8. 2019
Základní kapitál 150 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 12. 2007 do 8. 8. 2019
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 9. 2006 do 14. 12. 2007
Základní kapitál 400 000 000 Kč, splaceno 235 271 000 Kč.
od 12. 12. 2005 do 18. 9. 2006
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 3. 2003 do 12. 12. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400 v listinné podobě.
od 3. 8. 2015 do 8. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400 v listinné podobě.
od 18. 9. 2006 do 3. 8. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 400 v listinné podobě.
od 12. 12. 2005 do 18. 9. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 32 v listinné podobě.
od 13. 3. 2003 do 12. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 13. 3. 2003 do 12. 12. 2005
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 9. 2020
MONIKA STANIECZKOVÁ - statutární ředitel
Praha - Dejvice, Na Pernikářce, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 12. 12. 2017
od 21. 12. 2017 do 2. 9. 2020
MONIKA STANIECZKOVÁ - statutární ředitel
Praha - Střešovice, Na dračkách, PSČ 162 00
den vzniku funkce: 12. 12. 2017
od 5. 3. 2016 do 21. 12. 2017
MONIKA STANIECZKOVÁ - člen představenstva
Praha - Střešovice, Na dračkách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 12. 1. 2016 - 12. 12. 2017
od 30. 4. 2014 do 5. 3. 2016
MARTIN ŠRÁMEK - Člen představenstva
Kladno - Kročehlavy, Vitry, PSČ 272 01
den vzniku členství: 31. 3. 2014 - 12. 1. 2016
od 17. 10. 2012 do 30. 4. 2014
Pavel Drahotský - člen představenstva
Praha - Dolní Chabry, Žďárská
den vzniku členství: 1. 8. 2012 - 31. 3. 2014
od 27. 4. 2012 do 17. 10. 2012
Ing. Jan Růžička - člen představenstva
Plzeň 4 - Újezd, třída Vojtěcha Rojíka, PSČ 312 00
den vzniku funkce: 29. 12. 2010 - 1. 8. 2012
od 27. 4. 2012 do 17. 10. 2012
Ing. Lenka Šachová - člen představenstva
Praha 9 - Hloubětín, Slévačská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 14. 2. 2012 - 1. 8. 2012
od 14. 9. 2011 do 27. 4. 2012
Alice Tomasová - člen představenstva
Praha 10, Zápasnická, PSČ 102 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 14. 2. 2012
od 26. 1. 2011 do 27. 4. 2012
Ing. Jan Růžička - člen představenstva
Plzeň, Veleslavínova, PSČ 301 00
den vzniku funkce: 29. 12. 2010
od 2. 8. 2010 do 2. 8. 2010
Ing. Antonín Wzatek - předseda představenstva
Havířov - Životice, Ovocná 250/1A, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 3. 2009
od 2. 8. 2010 do 26. 1. 2011
Ing. Antonín Wzatek - člen představenstva
Havířov - Životice, Ovocná 250/1A, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 3. 2009 - 28. 12. 2010
od 2. 8. 2010 do 17. 10. 2012
MUDr. Petr Švrček - předseda představenstva
Loděnice, K hůrce, PSČ 267 12
den vzniku členství: 14. 7. 2010 - 1. 8. 2012
den vzniku funkce: 14. 7. 2010 - 1. 8. 2012
od 12. 10. 2009 do 26. 1. 2011
Ing. Jan Jenčovský - člen představenstva
Hrádek nad Nisou, U Lávky 80, PSČ 463 34
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 28. 12. 2010
od 12. 5. 2009 do 2. 8. 2010
Ing. Antonín Wzatek - předseda představenstva
Havířov - Životice, Ovocná 250/1A, PSČ 736 01
den vzniku členství: 26. 3. 2009
den vzniku funkce: 26. 3. 2009 - 14. 7. 2010
od 22. 12. 2008 do 12. 5. 2009
Dalibor Lukeš - předseda představenstva
Kamenice - Ládví, Lísková 237, PSČ 258 61
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 25. 3. 2009
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 25. 3. 2009
od 22. 12. 2008 do 2. 8. 2010
Ing. Radek Baloun - místopředseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00
den vzniku členství: 17. 12. 2008 - 14. 7. 2010
den vzniku funkce: 17. 12. 2008 - 14. 7. 2010
od 28. 4. 2008 do 12. 5. 2009
Ing. Vladislav Piecha - člen představenstva
Střítež, 157, PSČ 739 59
den vzniku členství: 28. 1. 2008 - 25. 3. 2009
od 18. 3. 2008 do 28. 4. 2008
Ing. Vladislav Piecha - místopředseda představenstva
Střítež, 157, PSČ 739 59
den vzniku členství: 28. 1. 2008
den vzniku funkce: 28. 1. 2008 - 29. 2. 2008
od 14. 1. 2008 do 28. 4. 2008
PaedDr. Tomáš Slavíček - člen představenstva
Praha 2, Záhřebská 36, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007 - 29. 2. 2008
od 14. 12. 2007 do 14. 1. 2008
PaeDr. Tomáš Slavíček - člen představenstva
Praha 2, Záhřebská 36, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 11. 2007
od 14. 12. 2007 do 28. 4. 2008
Jana Jurisová - člen představenstva
Praha 8, Pod Statky 17, PSČ 182 00
den vzniku členství: 31. 10. 2007 - 29. 2. 2008
od 16. 1. 2007 do 14. 12. 2007
Ing. Petr Mutina - člen představenstva
Praha 5, Neumannova 1449/4, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 30. 10. 2007
od 7. 9. 2006 do 14. 12. 2007
Petr Lepša - člen představenstva
Brandýs nad Labem - Zápy, 99, PSČ 250 01
den vzniku členství: 6. 8. 2006 - 7. 11. 2007
od 7. 9. 2006 do 28. 4. 2008
Tomáš Stöckel - předseda představenstva
Lysá nad Labem, Dobrovského sady 367/23, PSČ 289 22
den vzniku členství: 19. 7. 2006 - 29. 2. 2008
den vzniku funkce: 3. 8. 2006 - 29. 2. 2008
od 18. 1. 2006 do 7. 9. 2006
Ing. Jindra Čížková - člen představenstva
Praha 4, Nad náhonem 97, PSČ 149 00
den vzniku členství: 6. 12. 2005 - 19. 7. 2006
od 18. 1. 2006 do 16. 1. 2007
Ing. Otakar Wolf - člen představenstva
Lom, Luční 946, PSČ 435 11
den vzniku členství: 6. 12. 2005 - 31. 10. 2006
od 9. 8. 2005 do 7. 9. 2006
Ing. Radek Baloun - Předseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 17. 5. 2005 - 5. 8. 2006
den vzniku funkce: 17. 5. 2005 - 3. 8. 2006
od 30. 9. 2004 do 9. 8. 2005
Tomáš Stöckel - Předseda představenstva
Lysá nad Labem, Dobrovského sady 367/23, PSČ 289 22
den vzniku členství: 12. 7. 2004 - 17. 5. 2005
den vzniku funkce: 12. 7. 2004 - 17. 5. 2005
od 13. 3. 2003 do 30. 9. 2004
Monika Stanieczková - Předseda
Těrlicko - Hradiště, č.39, PSČ 735 42
den vzniku funkce: 13. 3. 2003 - 12. 7. 2004
od 21. 12. 2017
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 3. 8. 2015 do 21. 12. 2017
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 17. 10. 2012 do 3. 8. 2015
Jménem společnosti jedná vždy člen představenstva samostatně.
od 22. 12. 2008 do 17. 10. 2012
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.
od 28. 4. 2008 do 22. 12. 2008
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.
od 11. 2. 2008 do 28. 4. 2008
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.
od 7. 9. 2006 do 7. 9. 2006
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají anvenek jménem společnosti a spolenčost zavazují vždy dva členové představenstva společně.
od 7. 9. 2006 do 11. 2. 2008
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové představenstva společně.
od 18. 1. 2006 do 7. 9. 2006
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva na základě písemného zmocnění ostatních členů představenstva.
od 13. 3. 2003 do 18. 1. 2006
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.
Správní rada
od 2. 9. 2020
MONIKA STANIECZKOVÁ - člen správní rady
Praha - Dejvice, Na Pernikářce, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 12. 12. 2017
od 21. 12. 2017 do 2. 9. 2020
MONIKA STANIECZKOVÁ - člen správní rady
Praha - Střešovice, Na dračkách, PSČ 162 00
den vzniku funkce: 12. 12. 2017
Dozorčí rada
od 31. 5. 2014 do 21. 12. 2017
Ing. PETR MOTLOCH - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 30. 4. 2014 do 5. 3. 2016
MONIKA STANIECZKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Střešovice, Na dračkách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 8. 2013 - 12. 1. 2016
od 26. 4. 2014 do 21. 12. 2017
Ing. RUDOLF OVČAŘÍ - předseda dozorčí rady
Praha - Střešovice, Na dračkách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 12. 12. 2017
den vzniku funkce: 28. 6. 2011 - 12. 12. 2017
od 17. 10. 2012 do 30. 4. 2014
MUDr. Petr Švrček - člen dozorčí rady
Loděnice, K Hůrce, PSČ 267 12
den vzniku členství: 1. 8. 2012 - 28. 8. 2013
od 14. 9. 2011 do 14. 9. 2011
Jana Adamcová - člen dozorčí rady
Praha 4, Sládkovičova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
od 14. 9. 2011 do 17. 10. 2012
Mgr. Jana Adamcová - člen dozorčí rady
Praha 4, Sládkovičova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011 - 1. 8. 2012
od 14. 9. 2011 do 26. 4. 2014
Ing. Rudolf Ovčaří - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Střešovice, Na Dračkách 905/29, PSČ 162 00
den vzniku členství: 28. 6. 2011
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 14. 9. 2011 do 31. 5. 2014
Ing. Petr Motloch - člen dozorčí rady
Praha, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 28. 6. 2011
od 12. 10. 2007 do 12. 10. 2009
Ing. Tadeáš Kufa, CSc., MBA - člen dozorčí rady
Mosty u Jablunkova, 393, PSČ 739 98
den vzniku členství: 1. 9. 2007 - 1. 10. 2009
od 7. 9. 2006 do 12. 10. 2007
Ing. Radek Baloun - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 8. 2006 - 31. 8. 2007
od 18. 1. 2006 do 14. 9. 2011
Ing. Rudolf Ovčaří - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, Slezská 2889, PSČ 738 01
den vzniku členství: 6. 12. 2005
den vzniku funkce: 6. 12. 2005
od 18. 1. 2006 do 14. 9. 2011
Ing. René Holeček - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01
den vzniku členství: 6. 12. 2005 - 6. 3. 2011
od 9. 8. 2005 do 18. 1. 2006
Jitka Hrůšová - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11
den vzniku členství: 12. 7. 2004 - 5. 12. 2005
den vzniku funkce: 18. 5. 2005 - 5. 12. 2005
od 9. 8. 2005 do 18. 1. 2006
Tomáš Čech - Člen dozorčí rady
Praha 6, Na Petynce 82, PSČ 169 00
den vzniku členství: 17. 5. 2005 - 5. 12. 2005
od 30. 9. 2004 do 9. 8. 2005
Ing. Radek Baloun - Předseda dozorčí rady
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 7. 2004 - 17. 5. 2005
den vzniku funkce: 12. 7. 2004 - 17. 5. 2005
od 30. 9. 2004 do 9. 8. 2005
Jitka Hrůšová - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11
den vzniku členství: 12. 7. 2004
od 30. 9. 2004 do 7. 9. 2006
Ing. Václav Český - Člen dozorčí rady
Oslov, 113, PSČ 398 35
den vzniku členství: 12. 7. 2004 - 5. 8. 2006
od 13. 3. 2003 do 30. 9. 2004
Doc.Ing. Pavel Duspiva, CSc. - Předseda
Hradec Králové, ul. B. Němcové 402, PSČ 500 02
den vzniku funkce: 13. 3. 2003 - 13. 6. 2004
od 13. 3. 2003 do 30. 9. 2004
Ing. Josef Maixner - Člen
Hradec Králové, Šafaříkova 484, PSČ 500 02
den vzniku členství: 13. 3. 2003 - 13. 6. 2004
od 13. 3. 2003 do 30. 9. 2004
Milan Bém - Člen
Hradec Králové, Gruzínská 61, PSČ 503 41
den vzniku členství: 13. 3. 2003 - 13. 6. 2004
Akcionáři
od 3. 8. 2015
RALMS a.s., IČO: 02894670
Praha - Nové Město, Opletalova, PSČ 110 00
od 17. 3. 2011 do 3. 8. 2015
KOHLBERG - TRADING, SERVICOS E CONSULTADORIA, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, NIPC: 511134053
Madeira, Funchal, Edifício Marina Fórum Av. Arriaga 77, Portugalská republika
od 12. 3. 2008 do 2. 8. 2010
Perroni a.s., IČO: 25926519
Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
od 9. 8. 2005 do 12. 3. 2008
Perroni a.s., IČO: 25926519
Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 769,17 Kč
ČSOB 2 778,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 778,60 Kč
Expobank CZ 2 780,00 Kč
Česká spořitelna 2 782,00 Kč
Raiffeisenbank 2 822,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 848,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

+1
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+1
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

0
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-13
+
-
5.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-18
+
-

Články na Heroine.cz

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Na jaře jsme se ve velké míře stáhli do svých domovů, změnil se způsob, jakým studujeme,...více

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

V péči o zuby stále platí, že čistit je nutné alespoň dvakrát denně. Jinak se ale změnilo...více

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: SD za pronájem vozidla
Poradna > Daně > Majetkové daně > Silniční daň > SD za pronájem vozidla

Otázka: Dobrý den , chci se zeptat zda jsem povinen platit SD za auto / přípojné vozidlo které bude přihlášené na IČO a budu jej používat pouze k pronájmu fyzickým osobám pro jejich osobní účely nikoliv pro podnikání...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services