Partners Financial Services
Ikona žárovky

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

DUHA o.p.s., Nový Bydžov, IČO: 25999150 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti DUHA o.p.s.. Údaje byly staženy 11. 8. 2023 z datové služby justice.cz
dle IČO 25999150. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 25999150 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Výpis z obchodního rejstříku

Aktuální rejstřík
Úplný rejstřík
RES Registr dotací
Datum vzniku a zápisu
10. 10. 2003
Název
DUHA o.p.s.
zapsáno 10. 10. 2003
Firmy na stejné adrese
Fučíkova 873, 504 01 Nový Bydžov
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 11. 4. 2007
Julia Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 4. 10. 2016
Sídlo Kraj: Královéhradecký kraj
Okres: Hradec Králové
Obec: Nový Bydžov
Část obce: Nový Bydžov
Ulice: Julia Fučíka
Adresní místo: Julia Fučíka 873
IČO
25999150
zapsáno 10. 10. 2003
Právní forma
Obecně prospěšná společnost
zapsáno 10. 10. 2003
Spisová značka
O 95/KSHK Krajský soud v Hradci Králové
zapsáno 10. 10. 2003
Rizikovost společnosti

Poslední změny a události

1. 6. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Jana Bitnerová
1. 6. 2022
Změna titulu: člen správní rady Ing. Martin Kořínek
1. 6. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku funkce: Ing. Miloslav Mencl
1. 6. 2022
Změna funkce: Ing. Marie Přibylová z člen dozorčí rady na předseda dozorčí rady
1. 6. 2022
Změna dne vzniku nebo zániku členství: Ing. Marcela Česáková

Všechny změny a události ve společnosti

Druh obecně prospěšných služeb
Domovinka - denní program a pomoc v denním zařízení - pro lidi, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Zde je klientovi poskytováno zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při zajišťování práv a zájmů, vzdělávací a aktivizační služby nebo psychoterapie, poskytování služeb týkajících se osobní hygieny.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 26. 1. 2008
Respitní péče - zajistí dočasný pobyt v zařízení respitní péče pro lidi, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajistit potřeby v přirozeném prostředí.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 26. 1. 2008
Domy s pečovatelskou službou - bude poskytovat pomoc při zajištění chodu domácnosti, stravování, pomoc při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování informací, aktivizační služby v domech s pečovatelskou službou.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 8. 5. 2012
Kluby pro důchodce - zajistí aktivizační funkci a zprostředkují lidem kontakt se společenským prostředím.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 8. 5. 2012
Poradenské služby - pro lidi a rodiny, které vnímají svoji životní situaci jako obtížnou a nejsou schopni ji řešit vlastními silami. Způsob poskytování této služby podporuje člověka v řešení obtížné životní situace.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 8. 5. 2012
Terénní pečovatelské služby - pomoc při zajištění životních potřeb, při zajištění chodu domácnosti, stravování, při sebeobsluze, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytování informací, aktivizační služby, pro lidi, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajistit své životní potřeby ve svém přirozeném prostředí. Cílem je podpořit pečovaného člověka, aby mohl vést běžný způsob života v domácím prostředí.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 8. 5. 2012
Vyvařovny - poskytuje obědy důchodcům.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 8. 5. 2012
Terénní sociální práce - vyrovnávání podmínek příslušníků romské komunity, zvláště v oblasti sociální, s důrazem na zamezení společenského vylučování příslušníků romské komunity, postavení romských žen a zajištění spoluúčasti Romů při zavádění integračních programů, vytváření důvěry, porozumění a tolerance ve společnosti, zlepšení komunikace mezi romskou komunitou a většinovou společností
zapsáno 2. 12. 2004 vymazáno 8. 5. 2012
Azylové bydlení - určené občanům a zejména matkám s dětmi nacházející se v obtížné životní situaci
zapsáno 21. 7. 2005 vymazáno 8. 5. 2012
Nízkoprahové centrum - služby určené rizikovým neorganizovaným dětem a mládeži, která je ohrožena sociálně patologickými jevy, mají vyhraněný životní styl neakceptovatelný většinovou společností nebo se nacházejí v obtížné životní situaci
zapsáno 21. 7. 2005 vymazáno 8. 5. 2012
Osobní asistence - poskytování pomoci a služeb nemocným dětem, dospělým osobám, seniorům, lidem s fyzickým, mentálním nebo psychickým handicapem, pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 8. 5. 2012
Denní centrum - denní program a pomoc v denním zařízení - pro lidi, kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Zde je klientovi poskytována-pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Odlehčovací služby-poskytnutí dočasného ubytování se zajištěním péče formou odlehčovací služby, poskytnutí péče prostřednictvím odborného personálu v době, kdy občan, který jinak o klienta pečuje, nemůže tuto službu zajistit. Poskytnutí péče v rozsahu - pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti.
zapsáno 26. 1. 2008 vymazáno 8. 5. 2012
Centrum denních služeb - v centru denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba zahrnuje tyto základní činnosti: a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, e) sociálně terapeutické činnosti, f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Cílem je zlepšení kvality života uživatelů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám nebo osobám blízkým.
zapsáno 8. 5. 2012
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - poskytuje ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být osobám poskytována anonymně. Služba obsahuje tyto základní činnosti: a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) sociálně terapeutické činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
zapsáno 8. 5. 2012
Odlehčovací služba - je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) poskytnutí ubytování, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, h) výchovně vzdělávací a aktivizační čínnosti. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Poskytnout podporu a tím zlepšit psychický stav uživatele služby i jeho rodinných příslušníků.
zapsáno 8. 5. 2012
Pečovatelská služba - je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Služba zahrnuje tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společným prostředím. Cílem je podpořit pečovaného člověka, aby mohl vést běžný způsob života v domácím prostředí.
zapsáno 8. 5. 2012
Doplňková činnost
Silniční motorová doprava osobní -vnitrostátní příležitostná provozovaná osobním automobilem
zapsáno 2. 10. 2007
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
zapsáno 2. 10. 2007

Statutární orgán - ředitel

Člen statutárního orgánu
Ing. Štěpánka Holmanová
Vinary, 503 53 Vinary
den vzniku funkce. 21.dubna 2011 Způsob jednání jménem obecně prospěšné společnosti: Jménem obecně prospěšné společnosti jedná ředitel.
zapsáno 15. 6. 2011 vymazáno 4. 10. 2016
Člen statutárního orgánu
Ing. Štěpánka Holmanová
Vinary, 503 53 Vinary - Vinary
Den vzniku funkce: 21. 4. 2011
zapsáno 4. 10. 2016
Způsob jednání
Jménem obecně prospěšné společnosti jedná ředitel.
zapsáno 4. 10. 2016

Správní rada

Předseda správní rady
Bc. Milena Marešová
Dr. M. Tyrše, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 10. 10. 2003
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 2. 12. 2004
Místopředseda správní rady
Ing. Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 10. 10. 2003
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 21. 7. 2005
Člen správní rady
MUDr. Helena Šafaříková
Dr. F.L. Riegra, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2003
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 21. 3. 2005
Předseda správní rady
Ing. Pavel Vodák
V Ráji, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 29. 9. 2004
Den zániku funkce: 14. 2. 2007
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2004
Den zániku členstvi: 14. 2. 2007
zapsáno 2. 12. 2004 vymazáno 11. 4. 2007
Člen správní rady
MUDr. Helena Šafaříková
Dr. F.L. Riegra, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 8. 10. 2004
Den zániku členstvi: 14. 2. 2007
zapsáno 21. 3. 2005 vymazáno 11. 4. 2007
Člen správní rady
Ing. Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 9. 10. 2005
Den zániku členstvi: 14. 2. 2007
zapsáno 21. 7. 2005 vymazáno 11. 4. 2007
Předseda správní rady
MUDr. Vladimír Kulich
Na Otmarce, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 9. 3. 2007
Den zániku funkce: 14. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2007
Den zániku členstvi: 14. 2. 2010
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Místopředseda správní rady
Ing. Miloslav Mencl
Na Svépomoci, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 9. 3. 2007
Den zániku funkce: 14. 2. 2010
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2007
Den zániku členstvi: 14. 2. 2010
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Člen správní rady
MUDr. Ladislav Slezáček
Husova, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2007
Den zániku členstvi: 14. 2. 2010
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Předseda správní rady
MUDr. Vladimír Kulich
Na Otmarce, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 11. 3. 2010
Den zániku funkce: 10. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 10. 3. 2010
Den zániku členstvi: 10. 3. 2013
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2014
Místopředseda správní rady
Ing. Miloslav Mencl
Na Svépomoci, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 11. 3. 2010
Den zániku funkce: 10. 3. 2013
Den vzniku členstvi: 10. 3. 2010
Den zániku členstvi: 10. 3. 2013
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2014
Člen správní rady
MUDr. Ladislav Slezáček
Husova, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 10. 3. 2010
Den zániku členstvi: 10. 3. 2013
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2014
Předseda správní rady
Martin Kořínek
Humburky, 504 01 Humburky - Humburky
Den vzniku funkce: 28. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
zapsáno 12. 4. 2014 vymazáno 26. 7. 2014
Místopředseda správní rady
Miloslav Mencl
Na Svépomoci, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 28. 2. 2014
Den zániku funkce: 19. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
Den zániku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 12. 4. 2014 vymazáno 28. 4. 2017
Člen správní rady
Helena Šafaříková
Dr. F. L. Riegra, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
Den zániku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 12. 4. 2014 vymazáno 28. 4. 2017
Předseda správní rady
Martin Kořínek
Havlíčkova, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 28. 2. 2014
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
zapsáno 26. 7. 2014 vymazáno 25. 2. 2015
Předseda správní rady
Martin Kořínek
Humburky, 504 01 Humburky - Humburky
Den vzniku funkce: 28. 2. 2014
Den zániku funkce: 19. 2. 2017
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
Den zániku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 25. 2. 2015 vymazáno 28. 4. 2017
Předseda správní rady
Ing. Martin Kořínek
Humburky, 504 01 Humburky - Humburky
Den vzniku funkce: 5. 4. 2017
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 28. 4. 2017 vymazáno 13. 7. 2018
Místopředseda správní rady
Ing. Miloslav Mencl
Na Svépomoci, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 5. 4. 2017
Den zániku funkce: 20. 3. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
Den zániku členstvi: 20. 3. 2019
zapsáno 28. 4. 2017 vymazáno 1. 5. 2019
Člen správní rady
MUDr. Helena Šafaříková
Dr. F. L. Riegra, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
Den zániku členstvi: 17. 2. 2019
zapsáno 28. 4. 2017 vymazáno 13. 3. 2019
Předseda správní rady
Ing. Martin Kořínek
Havlíčkova, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 5. 4. 2017
Den zániku funkce: 20. 3. 2019
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
Den zániku členstvi: 20. 3. 2019
zapsáno 13. 7. 2018 vymazáno 1. 5. 2019
Předseda správní rady
Martin Kořínek
Havlíčkova, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 26. 3. 2019
Den zániku funkce: 16. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 1. 6. 2022
Místopředseda správní rady
Ing. Miloslav Mencl
Na Svépomoci, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 26. 3. 2019
Den zániku funkce: 16. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 1. 6. 2022
Člen správní rady
Ing. Jana Bitnerová
Nepolisy, 503 63 Nepolisy - Nepolisy
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 1. 6. 2022
Předseda správní rady
Ing. Martin Kořínek
Havlíčkova, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 31. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 6. 2022
Místopředseda správní rady
Ing. Miloslav Mencl
Na Svépomoci, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 31. 3. 2022
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 6. 2022
Člen správní rady
Ing. Jana Bitnerová
Nepolisy, 503 63 Nepolisy - Nepolisy
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 6. 2022
Způsob jednání
Způsob jednání správní rady: Za správní radu jedná předseda správní rady nebo místopředseda správní rady, a to každý samostatně.
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 15. 6. 2011

Zakladatel

Zakladatel
Město Nový Bydžov, IČO: 00269247
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 4. 10. 2016
Zakladatel
Město Nový Bydžov, IČO: 00269247
Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
zapsáno 4. 10. 2016

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady
Bc. Jana Omastová
Družstevní, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2003
Den zániku členstvi: 10. 10. 2006
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 11. 4. 2007
Člen dozorčí rady
Ing. Irena Pánková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2003
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 21. 3. 2005
Člen dozorčí rady
Bc. Ladislav Bělík
Kozelkova, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Den vzniku členstvi: 10. 10. 2003
zapsáno 10. 10. 2003 vymazáno 2. 12. 2004
Člen dozorčí rady
Jitka Boťánková
Kozojedy, 507 03 Kozojedy
Den vzniku členstvi: 29. 9. 2004
Den zániku členstvi: 14. 2. 2007
zapsáno 2. 12. 2004 vymazáno 11. 4. 2007
Člen dozorčí rady
Daniela Lusková
Poděbradova, 503 51 Chlumec n.C.
Den vzniku členstvi: 1. 1. 2005
Den zániku členstvi: 14. 2. 2007
zapsáno 21. 3. 2005 vymazáno 11. 4. 2007
Člen dozorčí rady
Jitka Boťánková
Podhorní Újezd, 507 54 Podhorní Újezd a Vojice - Podhorní Újezd
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2007
Den zániku členstvi: 14. 2. 2010
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Člen dozorčí rady
Mgr. Stanislava Tláskalová
Pivovarská, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2007
Den zániku členstvi: 14. 2. 2010
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Člen dozorčí rady
Bc. Daniela Lusková
Žíželická, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Den vzniku členstvi: 14. 2. 2007
Den zániku členstvi: 14. 2. 2010
zapsáno 11. 4. 2007 vymazáno 25. 6. 2010
Člen dozorčí rady
Mgr. Romana Řehořková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 14. 4. 2013
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2014
Člen dozorčí rady
Mgr. Stanislava Tláskalová
Pivovarská, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 10. 3. 2010
Den zániku členstvi: 10. 3. 2013
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2014
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 14. 4. 2010
Den zániku členstvi: 14. 4. 2013
zapsáno 25. 6. 2010 vymazáno 12. 4. 2014
Člen dozorčí rady
Romana Řehořková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
Den zániku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 12. 4. 2014 vymazáno 28. 4. 2017
Člen dozorčí rady
Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
Den zániku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 12. 4. 2014 vymazáno 28. 4. 2017
Člen dozorčí rady
Marie Přibylová
Dr. Jana Deyla, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2014
Den zániku členstvi: 19. 2. 2017
zapsáno 12. 4. 2014 vymazáno 28. 4. 2017
Člen dozorčí rady
Mgr. Romana Řehořková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
Den zániku členstvi: 20. 3. 2019
zapsáno 28. 4. 2017 vymazáno 1. 5. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
Den zániku členstvi: 20. 3. 2019
zapsáno 28. 4. 2017 vymazáno 1. 5. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Přibylová
Dr. Jana Deyla, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 19. 2. 2017
Den zániku členstvi: 20. 3. 2019
zapsáno 28. 4. 2017 vymazáno 1. 5. 2019
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 1. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Marie Přibylová
Dr. Jana Deyla, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 1. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Mgr. Romana Řehořková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 20. 3. 2019
Den zániku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 5. 2019 vymazáno 1. 6. 2022
Předseda dozorčí rady
Ing. Marie Přibylová
Dr. Jana Deyla, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 19. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 6. 2022
Místopředseda dozorčí rady
Mg. Romana Řehořková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku funkce: 19. 4. 2022
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 6. 2022
Člen dozorčí rady
Ing. Marcela Česáková
Dukelská třída, 504 01 Nový Bydžov - Nový Bydžov
Den vzniku členstvi: 16. 3. 2022
zapsáno 1. 6. 2022

Hodnocení firmy

0
-
+

Sídlo společnosti na mapě

Sbírka listin

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.

Celebrity v rejstříku

Jiří Mádl

Jiří Mádl

herec, režisér

-10
-
+
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

podnikatel a bývalý ministr dopravy

-90
-
+
Pavel Novotný

Pavel Novotný

starosta

-200
-
+
Milan Jančík

Milan Jančík

podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-130
-
+
Marek Dalík

Marek Dalík

lobbista a podnikatel

-120
-
+
Jiří Král

Jiří Král

bývalý youtuber

0
-
+

A tohle už jste četli?

Firmy s podobným IČO

Firmy s podobným názvem

Investujte do indexu S&P 500!

Jedinečná nabídka neveřejných nemovitostí k bydlení i investici, kterou nenajdete na běžných realitních portálech.