AGRA GROUP a.s., IČO: 26020343 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti AGRA GROUP a.s. Údaje byly staženy 24. 3. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26020343. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26020343 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu7. 1. 2000
Obchodní firma
od 7. 1. 2000

AGRA GROUP a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 11. 2. 2014
Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Strakonice
Obec: Střelské Hoštice
Část obce: Střelské Hoštice
Ulice: Tovární
Adresní místo: Tovární 201
PSČ: 38715
od 7. 1. 2000 do 11. 2. 2014
Střelské Hoštice, Tovární 9, PSČ 387 15
IČO
od 7. 1. 2000

26020343

DIČ

CZ26020343

Identifikátor datové schránky:pjccmpy
Právní forma
od 7. 1. 2000
Akciová společnost
Spisová značka1071 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 22. 3. 2023
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů, - výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků, - výroba hnojiv, - výroba plastových a pryžových výrobků, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod, - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, - pronájem a půjčování věcí movitých, - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - testování, měření, analýzy a kontroly, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené
od 11. 6. 2009 do 22. 3. 2023
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 6. 2004 do 11. 6. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 7. 6. 2004 do 11. 6. 2009
- zprostředkování obchodu
od 7. 6. 2004 do 11. 6. 2009
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
od 7. 6. 2004 do 11. 6. 2009
- výroba chemických látek a chemických přípravků
od 7. 1. 2000 do 11. 6. 2009
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 9. 6. 2017
- Akcie společnosti jsou převoditelné na třetí osobu, která není akcionářem společnosti pouze se souhlasem valné hromady. K převodu akcií na osobu, která je akcionářem společnosti, se souhlas valné hromady nevyžaduje.
od 13. 10. 2016
- Valná hromada společnosti přijala dne 10.10.2016 následující usnesení: 1.Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům ostatních minoritních akcionářů (tj. všech akcionářů odlišných od hlavního akcionáře) na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence, r.č. xxxx, bydlištěm Praha 3, Vinohrady, Čáslavská 1997/3, PSČ 130 00, a to za protiplnění ve výši 154.147,-Kč (jedno sto padesát čtyři tisíce jedno sto čtyřicet sedm korun českých) za každý účastnický cenný papír společnosti, tj. za každou kmenovou akcii na jméno o jmenovit é hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých), vydanou jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0005126789. 2.Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům ostatních minoritních akcionářů přechází na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 3.Pověřená osoba poskytne protiplnění (včetně obvyklých úroků v době přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů) oprávněné osobě nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akc ionáře Mgr. Jiřího Kopence. Protiplnění bude vyplaceno na účet akcionáře zapsaný v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti. Pověřená osoba bude za hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence poskytovat protiplnění po dobu jednoho (1) kalendářn ího měsíce ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři M gr. Jiřímu Kopencovi. Po tomto okamžiku poskytne protiplnění oprávněným osobám hlavní akcionář Mgr. Jiří Kopenec nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby s jejím úředně ověřeným podpisem, příp. s ověře ným podpisem zmocněnce oprávněné osoby, přičemž musí být také doložen originál či ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby jako zmocnitele. 4.Oprávněnými osobami jsou vlastníci účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. Pokud jsou účastnické cenné papíry společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, ledaže vlastník účastnických cenných papírů společnosti prokáže, že zástavní právo zaniklo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře Mgr. Jiřího Kopence. 5.Hlavní akcionář Mgr. Jiří Kopenec přede dnem konání této valné hromady předal protiplnění pověřené osobě, kterou je Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 a tuto skutečnost společnosti doložil. 6.Hlavní akcionář Mgr. Jiří Kopenec v souladu s ust. § 375 zákona o obchodních korporacích doložil vlastnictví akcií společnosti ke dni podání žádosti o nucený přechod účastnických cenných papírů (tj. ke dni 13.9.2016) a současně k rozhodnému dni k účasti na valné hromady (tj. ke dni 3.10.2016). 7.Hlavní akcionář Mgr. Jiří Kopenec dále doložil přiměřenost výše protiplnění znaleckým posudkem č. 4 143/VII/16 vypracovaným dne 14.7.2016 znalcem Ing. Jiřím Kudrem.
od 16. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 28. 8. 2013
- Společnost AGRA GROUP a.s., jako společnost nástupnická, převzala podle projektu fúze sloučením ze dne 6.6.2013 jmění zanikajících společností NB REAL a.s. se sídlem Nový Bydžov, Třída B. Smetany 1332, PSČ 504 01, IČ 275 50 818 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 2819), BONAGER s.r.o. se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, okres Strakonice, PSČ 387 15, IČ 260 34 492 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovic ích v oddílu C, vložce 10498), Dogtor s.r.o. se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, PSČ 387 15, IČ 261 08 437 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 14462) a Top AGRO Management s.r.o. se síd lem Strakonice, Lidická 203, PSČ 386 01, IČ 624 97 596 (dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 4507).
od 1. 4. 2009
- Provozovna na adrese: AGRA GROUP a.s., Na Zlaté stoce 1619, 370 05 České Budějovice.
od 29. 12. 2004 do 17. 1. 2005
- Usnesení valné hromady ze dne 17.12.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Akcionáři společnosti AGRA GROUP a.s., se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, okres Strakonice, PSČ 387 15, IČ 26 02 03 43, a to paní Lada Faměrová, r.č. 66 53 25/1506, bytem 386 01 Strakonice, Mládežnická 1237, pan Josef Hejduk, r. č. 72 08 14/1985 , bytem 341 01 Horažďovice, Hradešice 28 a pan Mgr. Jiří Kopenec, r. č. 64 12 14/0207, IČ 10 31 34 86, místo podnikání 387 15 Střelské Hoštice, Tovární 9 vykonávající působnost valné hromady dle ust. § 203 obch. zák. rozhodli dne 17.12.2004 ve smyslu ust . § 187 odst. 1 písm. b/ obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti, z dosavadních 36,000.000,-Kč a 21,150.000,-Kč, slovy dvacetjedenmilionstopadesáttisíckorunčeských na novou výši základního kapitálu 57,150.000,-Kč, a to započtením peněžité p ohledávky akcionáře paní Lady Faměrové, r. č. 66 53 25/1506, bytem 386 01 Strakonice, Mládežnická 1237, kterou má vůči společnosti AGRA GROUP a.s., se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, okres Strakonice, PSČ 387 15, IČ 26 02 03 43, z titulu poskytnutých finančních prostředků v nominální hodnotě 21,150.000,-Kč proti pohledávce společnosti AGRA GROUP a.s., se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, okres Strakonice, PSČ 387 15, IČ 26 02 03 43 z titulu převzatého závazku na základě uzavřené Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.12.2004 mezi postupitelem paní Ladou Faměrovou, r. č. 66 53 25/1506, bytem 386 01 Strakonice, Mládežnická 1237 a postupníkem společností AGRA GROUP a. s., se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, okres Strakonice, PSČ 387 15, IČ 26 02 03 43 před určenému zájemci na základě smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, v počtu 2.115 kusů jmenovité hodnoty 10.000,-Kč za jednu akcii. Akcie zní na majitele, jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné . Valná hromada poté rozhodla ve smyslu ust. § 203 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na toto zvýšení základního kapitálu - započtením pohledávky budou upisovány kmenové akcie v počtu 2.115 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč, slovy desettisíckorunčeských v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. Hodnota peněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem. Lada Faměrová, rodné číslo 66 53 25/1506, bytem 386 01 Strakonice, Mládežnická 1237, upisuje 2.115 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíckorunčeských, tedy celkem v celkové jmenovité hodnotě 21,150.000,-Kč, slovy dvacetjedenmil ionstopadesáttisíckorunčeských. Mezi paní Ladou Faměrovou a společností AGRA GROUP a.s. byla uzavřena Dohoda o započtení. Dohoda o započtení byla uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do 30-ti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti v souladu s § 203 odst. 4 obch. zák. povinno podat návrh na zápis do obchodního rejstříku.
od 4. 11. 2004 do 18. 11. 2004
- Usnesení valné hromady ze dne 20. 9. 2004 o snížení základního kapitálu společnosti: Akcionáři společnosti AGRA GROUP a.s., se sídlem Střelské Hoštice, Tovární 9, PSČ 387 15, okres Strakonice,IČ 26 02 03 43, a to paní Lada Faměrová, r.č. 66 53 25/1506, bytem 386 01 Strakonice, Mládežnická 1237, pan Josef Hejduk, r.č. 72 08 14/1985, b ytem 341 01 Horažďovice, Hradešice 28 a Mgr. Jiří Kopenec, r.č. 64 12 14/0207, IČ 10 31 34 86, místo podnikání 387 15 Střelské Hoštice, Tovární 9 vykonávající působnost valné hromady dle ust. § 203 obch. zák. rozhodli dne 20. 9. 2004 ve smyslu ust. § 187 odst. 1 písm. b/ obch. zák. o snížení základního kapitálu společnosti, a to snížením hodnoty nepeněžitého vkladu, který je tvořen částí podniku Mgr. Jiřího Kopence, rodné číslo 64 12 14/0207, IČ 10 31 34 86, místo podnikání 387 15 Střelské Hoštice, Továr ní 9, a to: věcí movitou, a to surovou rohovinou předem určenému zájemci na základě smlouvy o odepsání akcií, v počtu 600 kusů jmenovité hodnoty 10.000,-Kč za akcii. Akcie zní na majitele, jsou v listinné podobě a nejsou veřejné obchodovatelné. Přesná specifikace movité věci, použitý způsob ocenění a stanovení ceny této movité věci je uvedena v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obch. zák. ve znaleckém posudku vypracovaném soudním znalcem panem Josefem Lederbuchem, bytem 341 01 Horažďovice, ul. Palackého 819 pod poř. č. 2038-39/2004. Soudní znalec byl na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 5. 2OO3, č.j. Nc 1562/2003, jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu. Znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Josefem Leder buchem, bytem 341 01 Horažďovice , ul. Palackého 819, ze dne 9. 5. 2OO4 pod poř. č. 2038-39/2004 na ocenění nepeněžitého vkladu - shora citované věci movité byla tato oceněna částkou 6,126.635,-Kč (slovy: šestmilionůstodvacetšesttisícšestsettřicetpětkorun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu z dosavadních 42,000.000,-Kč o 6,000.000,-Kč na novou výši 36,000.000,-Kč je zjednání nápravy chyby, která vznikla při výpočtu hodnoty vkládaného majetku, a to movité věci (surové rohoviny), která byla předměte m vkladu při zvyšování základního kapitálu u výše citované společnosti. Tato movitá věc (její ocenění) byla ze strany znalce omylem zahrnuta do celkové hodnoty vkládaného majetku oceněného znaleckým posudkem vypracovaným znalcem panem Josefem Lederbuchem, bytem 341 01 Horažďovice, ul. Palackého 819, ze dne 9. 5. 2OO4 pod poř. č. 2038-39/2004. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadních 42,000.000,-Kč o 6,000.000,-Kč na novou výši 36,000.000,-Kč. Na toto snížení základního kapitálu - nepeněžitým vkladem (movitou věcí) budou odepisovány kmenové akcie v počtu 600 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč (slovy:desettisíckorunčeských) v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobc hodovatelné. Pan Mgr. Jiří Kopenec, rodné číslo 64 12 14/0207, IČ 103 13 486, místo podnikání 387 15 Střelské Hoštice, Tovární 9, odepisuje 600 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, slovy desettisíckorunčeských, tedy celkem v celkové jmenovité hodno tě 6,000.000,-Kč, slovy: šestmilionůkorunčeských.
od 7. 6. 2004 do 21. 6. 2004
- Usnesení valné hromady ze dne 17. 5. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Akcionáři společnosti AGRA GROUP a.s., se sídlem Střeské Hoštice, Tovární 9, PSČ 387 15, okres Strakonice, IČ 26 02 03 43, a to paní Lada Faměrová, r. č. 66 53 25/1506, bytem 386 01 Strakonice, Mládežnická 1237 a pan Josef Hejduk, r. č. 72 08 14/1985, by tem 341 01 Horažďovice, Hradešice 28 vykonávající působnost valné hromady dle ust. § 203 obch. zák. rozhodli dne 17. 5. 2004 ve smyslu ust. § 187 odst. 1 písm. b/ obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem, který je tvořen čá stí podniku Mgr. Jiřího Kopence, rodné číslo 64 12 14/0207, IČ 10 31 34 86, místo podnikání 387 15 Střelské Hoštice, Tovární 9, a to: - nemovitostmi: budovou (prům. objektem) bez čp./če na st.p.č. 211, st.p.č. 211 - zastavěnou plochou a nádvoří o výměře 307 m2, budovou (tech. vyb.) bez čp/če na st.p.č. 213, st.p.č. 213 - zastavěnou plochou a nádvoří o výměře 85 m2, budovou (jinou st.) bez čp./če na st. p.č. 214, st.p.č. 214 - zastavěnou plochou a nádvoří o výměře 326 m2, budovou (tech. vyb.) bez čp/če na st.p.č. 226, st.p.č. 226 - zastavěnou plochou a nádvoří o výměře 46 m2, budovou (jinou stavbou) bez čp/če na st.p.č. 227, st.p.č. 227 - zastavěnou ploc hou a nádvoří o výměře 437 m2, st.p.č.303 - zastavěnou plochou a nádvoří o výměře 340 m2, pp.č. 354/2 - ostatní plochou o výměře 14.731 m2, pp.č. 917/4 - ostatní plochou o výměře 1.511 m2, st.p.č. 210 - zastavěnou plochou a nádvoří o výměře 387 m2, to vše zapsané na listu vlastnictví č.687 pro obec a k.ú. Střelské Hoštice. a budovou pro vodní elektrárnu na pp.č. 1294/1 pro obec a k.ú. Střelské Hoštice (nezapsaná v katastru nemovitostí) - ostatními věcmi movitými a soubory věcí movitých, a to speciálními technologiemi pro výrobu keratinu, vybranými stroji, zařízeními, dopravními prostředky, technikou, surovou rohovinou a vlastními produkty z keratinu předem urrčenému zájemci na základě s mlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 ods. 5 obch. zák. v platném znění, v počtu 4.100 kusů jmenovité hodnoty 10.000,- Kč za akcii. Akcie zní na majitele, jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Přesná specifikace nemovitostí, části podniku a souboru movitých věcí, použité způsoby ocenění a stanovení ceny těchto nemovitostí, části podniku a souboru věcí movitých je uvedena v souladu s ustanovením § 59 ods. 3 obch. zák. ve znaleckém posudku vyprac ovaném soudním znalcem panem Josefem Lederbuchem, bytem 341 01 Horažďovice, ul. Palackého 819 pod poř. č. 2038-39/2004. Soudní znalec byl na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 5. 2003, č.j. Nc 1562/2003, jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu. Znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Josefem Lederbuchem, bytem 341 01 Horažďovice, ul. Palackého 819, ze dne 9. 5. 2004 pod poř. č. 2038-39/2004 na ocenění nepeněžitého vkladu - viz shora citovaných nemovitostí, části podniku a so uboruvěcí movitých byl tento oceněn částkou 41,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjednamilionůkorunčeských). Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadního 1,000.000,-Kč o 41,000.000,- Kč na novou výši 42,000.000,-Kč. Dále pak valná hromada ve smyslu ust . § 203 odst. 2 písm. h/ obch. zák. rozhodla o upsání nových akcií nepeněžitými vklady - nemovitostmi, částmi podniku a soubory movitých věcí, jejichž ocenění bylo stanoveno na základě shora citovaného znaleckého posudku. Upisování akcií nad částku navrho vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na toto zvýšení základního kapitálu - nepeněžitým vkladem budou upisovány kmenové akcie v počtu 4,100 kusů ve jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy desettisíckorunčeských) v listinné podobě, zn ějící na majitele, veřejně neobchodovatelné. hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií splacených tímto vkladem. Pan Mgr. Jiří Kopenec, rodné číslo 64 12 14/0207, IČ 10 31 34 86, místo podnikání 387 15 Střelské Hoštice, Tovární 0, upisuje 4.100 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy desettisíckorunčeských, tedy celkem v celkové jmenovité hodnotě 41,000.000,- Kč, slovy čtyřicetjednamilionůkorunčeských. Nepeněžité vklady byly splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 7. 1. 2000
- Akciová společnost byla založena podle §172 obchodního zákoníku. Zakladateli jsou: 1. Mgr. Jiří Kopenec, r.č. 64 12 14/0207, Praha 3, Čáslavská 3, 130 00 2. Lada Faměrová, r.č. 66 53 25/1506, Strakonice, Mládežnická 1237, 386 01 3. Josef Hejduk, r.č. 72 08 14/1985, Horažďovice, Hradešice 28, 341 01 V zakladatelské smlouvě učiněné formou notářského zápisu ze dne 16.12.1999 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Zakladatelé splatili ve stanovených poměrech celé základní jmění společnosti, které je představováno finanční hotovostí tak, jak je uvedeno v zakladatelské smlouvě.
Kapitál
od 3. 9. 2005
Základní kapitál 36 000 000 Kč, splaceno 36 000 000 Kč.
od 17. 1. 2005 do 3. 9. 2005
Základní kapitál 57 150 000 Kč, splaceno 57 150 000 Kč.
od 18. 11. 2004 do 17. 1. 2005
Základní kapitál 36 000 000 Kč, splaceno 36 000 000 Kč.
od 21. 6. 2004 do 18. 11. 2004
Základní kapitál 42 000 000 Kč, splaceno 42 000 000 Kč.
od 7. 1. 2000 do 21. 6. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 1 000 000 Kč.
od 16. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 600 v zaknihované podobě.
od 2. 10. 2012 do 16. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 600 v listinné podobě.
od 3. 9. 2005 do 2. 10. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 3 600 v listinné podobě.
od 17. 1. 2005 do 3. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5 715.
od 17. 1. 2005 do 3. 9. 2005
v listinné podobě
od 18. 11. 2004 do 17. 1. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 3 600.
od 18. 11. 2004 do 17. 1. 2005
v listinné podobě
od 21. 6. 2004 do 18. 11. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 4 200.
od 21. 6. 2004 do 18. 11. 2004
v listinné podobě
od 7. 1. 2000 do 21. 6. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 22. 3. 2023
Mgr. JIŘÍ KOPENEC - předseda správní rady
Praha - Vinohrady, Čáslavská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 3. 2023
den vzniku funkce: 22. 3. 2023
od 22. 3. 2023
TOMÁŠ KOPENEC - člen správní rady
Strakonice - Strakonice I, Sokolovská, PSČ 386 01
den vzniku členství: 22. 3. 2023
od 6. 2. 2020 do 22. 3. 2023
Mgr. JIŘÍ KOPENEC - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Čáslavská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 10. 2019 - 22. 3. 2023
den vzniku funkce: 10. 10. 2019 - 22. 3. 2023
od 10. 10. 2017 do 22. 3. 2023
LADA FAMĚROVÁ - člen představenstva
Strakonice - Strakonice I, Sokolovská, PSČ 386 01
den vzniku členství: 18. 9. 2017 - 22. 3. 2023
od 10. 10. 2017 do 22. 3. 2023
TOMÁŠ KOPENEC - člen představenstva
Strakonice - Strakonice I, Sokolovská, PSČ 386 01
den vzniku členství: 18. 9. 2017 - 22. 3. 2023
od 25. 11. 2016 do 9. 6. 2017
Ing. MARTIN PILAŘ - člen představenstva
Zámrsk, , PSČ 565 43
den vzniku členství: 10. 10. 2016 - 2. 6. 2017
od 25. 11. 2016 do 6. 2. 2020
Mgr. JIŘÍ KOPENEC - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Čáslavská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 10. 2016 - 10. 10. 2019
den vzniku funkce: 10. 10. 2016 - 10. 10. 2019
od 6. 11. 2014 do 10. 10. 2017
LADA FAMĚROVÁ - člen představenstva
Strakonice - Strakonice I, Sokolovská, PSČ 386 01
den vzniku členství: 1. 10. 2014 - 18. 9. 2017
od 10. 3. 2014 do 6. 11. 2014
Ing. JOSEF MUDRÁK - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Ledecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 9. 2012 - 30. 9. 2014
od 10. 3. 2014 do 25. 11. 2016
Mgr. JIŘÍ KOPENEC - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Čáslavská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 9. 2012 - 10. 10. 2016
den vzniku funkce: 17. 9. 2012 - 10. 10. 2016
od 10. 3. 2014 do 25. 11. 2016
Ing. MARTIN PILAŘ - člen představenstva
Zámrsk, , PSČ 565 43
den vzniku členství: 17. 9. 2012 - 10. 10. 2016
od 6. 11. 2013 do 10. 3. 2014
Ing. JOSEF MUDRÁK - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Ledecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 9. 2012
od 12. 11. 2012 do 6. 11. 2013
Ing. Josef Mudrák - člen představenstva
Plzeň, Ledecká, PSČ 323 00
den vzniku členství: 17. 9. 2012
od 12. 11. 2012 do 10. 3. 2014
Mgr. Jiří Kopenec - předseda představenstva
Praha - Vinohrady, Čáslavská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 17. 9. 2012
den vzniku funkce: 17. 9. 2012
od 12. 11. 2012 do 10. 3. 2014
Ing. Martin Pilař - člen představenstva
Zámrsk, , PSČ 565 43
den vzniku členství: 17. 9. 2012
od 1. 4. 2009 do 12. 11. 2012
Mgr. Jiří Kopenec - předseda představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Čáslavská 1997/3, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 9. 2012
den vzniku funkce: 20. 3. 2009 - 17. 9. 2012
od 1. 4. 2009 do 12. 11. 2012
Ing. Josef Mudrák - člen představenstva
Plzeň, Ledecká 1195/12, PSČ 323 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 9. 2012
od 1. 4. 2009 do 12. 11. 2012
Ing. Martin Pilař - člen představenstva
Zámrsk, 158, PSČ 565 43
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 9. 2012
od 7. 1. 2000 do 1. 4. 2009
Mgr. Jiří Kopenec - předseda představenstva
Praha 3, Čáslavská 3, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
den vzniku funkce: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
od 7. 1. 2000 do 1. 4. 2009
Lada Faměrová - člen představenstva
Strakonice, Mládežnická 1237, PSČ 386 01
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
od 7. 1. 2000 do 1. 4. 2009
Josef Hejduk - člen představenstva
Horažďovice, Hradešice 28, 341 01
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
od 22. 3. 2023
Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.
od 9. 6. 2017 do 22. 3. 2023
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 7. 1. 2000 do 9. 6. 2017
Za společnost jednají navenek i uvnitř členové představenstva, kteří mají právo jednat za společnost každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis samostatně kterýkoliv člen představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 2. 2020 do 22. 3. 2023
Mgr. JINDŘICH KOPENEC - předseda dozorčí rady
Strakonice - Strakonice I, Lidická, PSČ 386 01
den vzniku členství: 10. 10. 2019 - 22. 3. 2023
den vzniku funkce: 10. 10. 2019 - 22. 3. 2023
od 6. 2. 2020 do 22. 3. 2023
Ing. PETR KONONOV - člen dozorčí rady
Žichovice, , PSČ 342 01
den vzniku členství: 10. 10. 2019 - 22. 3. 2023
od 25. 11. 2016 do 6. 2. 2020
Mgr. JINDŘICH KOPENEC - předseda dozorčí rady
Strakonice - Strakonice I, Lidická, PSČ 386 01
den vzniku členství: 10. 10. 2016 - 10. 10. 2019
den vzniku funkce: 10. 10. 2016 - 10. 10. 2019
od 25. 11. 2016 do 6. 2. 2020
Ing. PETR KONONOV - člen dozorčí rady
Žichovice, , PSČ 342 01
den vzniku členství: 10. 10. 2016 - 10. 10. 2019
od 10. 3. 2014 do 25. 11. 2016
Mgr. JINDŘICH KOPENEC - člen dozorčí rady
Strakonice - Strakonice I, Lidická, PSČ 386 01
den vzniku členství: 17. 9. 2012 - 10. 10. 2016
od 10. 3. 2014 do 25. 11. 2016
Ing. PETR KONONOV - člen dozorčí rady
Žichovice, , PSČ 342 01
den vzniku členství: 17. 9. 2012 - 10. 10. 2016
od 12. 11. 2012 do 10. 3. 2014
Mgr. Jindřich Kopenec - člen dozorčí rady
Strakonice, Lidická, PSČ 386 01
den vzniku členství: 17. 9. 2012
od 12. 11. 2012 do 10. 3. 2014
Ing. Petr Kononov - člen dozorčí rady
Žichovice, , PSČ 342 01
den vzniku členství: 17. 9. 2012
od 1. 4. 2009 do 29. 8. 2012
Josef Hejduk - člen dozorčí rady
Hradešice, 28, PSČ 341 01
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 21. 6. 2012
od 1. 4. 2009 do 12. 11. 2012
Mgr. Jindřich Kopenec - člen dozorčí rady
Strakonice, Lidická 209, PSČ 386 01
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 9. 2012
od 1. 4. 2009 do 12. 11. 2012
Ing. Petr Kononov - člen dozorčí rady
Žichovice, 201, PSČ 342 01
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 17. 9. 2012
od 7. 1. 2000 do 1. 4. 2009
Mgr. Jindřich Kopenec - člen dozorčí rady
Strakonice, Lidická 209, PSČ 386 01
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
od 7. 1. 2000 do 1. 4. 2009
JUDr. Jan Nádravský - člen dozorčí rady
České Budějovice, Holečkova 5, PSČ 370 04
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
od 7. 1. 2000 do 1. 4. 2009
Anna Maříková - člen dozorčí rady
Střelské Hoštice, 163, PSČ 387 15
den vzniku členství: 7. 1. 2000 - 20. 3. 2009
Akcionáři
od 9. 6. 2017
Mgr. JIŘÍ KOPENEC
Praha - Vinohrady, Čáslavská, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+111

+
-
Jakub Štáfek
+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-118

+
-
Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-119

+
-
Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-224

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-290

+
-

A tohle už jste četli?

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Změny odvodů zabolí hlavně drobné OSVČ. Připlatí si nejvíc

Vládní balíček počítá s postupným zvýšením odvodů u osob samostatně výdělečně činných. Většina z nich na pojistném zaplatí o víc než 20 tisíc korun ročně. Reforma více dopadá na drobné živnostníky, nikoliv na ty „bohaté“, ukazují výpočty.

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Další milostivé léto schváleno. Dluhů se teď zbaví i živnostníci

Penále na sociálním pojištění nebo nedoplatky daní. To jsou nejčastější dluhy, které živnostníci a malé firmy mají u státní správy. Můžou se jich zbavit od letošního července do listopadu. Zjistili jsme, jak postupovat.

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Do kdy podat přehledy OSVČ? Sociální správa je přísnější

Jaký je letos termín pro odevzdání přehledů pojistného? Do kdy je potřeba zaplatit případný nedoplatek? A jak se prodlužuje lhůta při elektronickém podání daňového přiznání? Vysvětlíme.

Investice s výnosem až 11 %

@SubmitCaption

Roční výnos, který je čtvrtletně nebo měsíčně vyplácen na účet. Zajímavé české projekty. Zpravidla zajištěné dluhopisy.

Doporučujeme

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Předvídá budoucnost a radí tak firmám. Přichází velký náraz, varuje Louženská

Co bude zákazníky zajímat v nejbližších letech, jaké trendy budou klíčové a na co se v byznysu zaměřit?...

Partners Financial Services