Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Autic a.s.
IČO: 26027887

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 9. 2000
Obchodní firma
od 23. 2. 2001

Autic a.s.

od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001

Hebron, a.s.

Sídlo
od 23. 2. 2001 do 1. 10. 2015
Praha 4, Branická 28/47, PSČ 147 00
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
České Budějovice, Nádražní 27, PSČ 370 01
IČO
od 22. 9. 2000

26027887

DIČ

CZ26027887

Identifikátor datové schránky:6nscx4q
Právní forma
od 22. 9. 2000
Akciová společnost
Spisová značka7270 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 6. 2018
- Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
od 30. 8. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 8. 2010
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- velkoobchod
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- specializovaný maloobchod
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- maloobchod tabákovými výrobky
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- maloobchod použitým zbožím
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- zprostředkování obchodu
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- zprostředkování služeb
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- výroba potravinářských výrobků
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- výroba nápojů
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- reklamní činnost a marketing
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 17. 6. 2002 do 30. 8. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 9. 2000
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 19. 3. 2015 do 1. 10. 2015
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 6. 3. 2015: Jediný akcionář se rozhodl zvýšit základní kapitál společnosti Autic a.s. upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 80,000.000,00 Kč (slovy: osmdesát milionů korun českých), tj. z částky 60,000.000,00 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), dosud zapsané v obchodním rejstříku, na částku 140,000.000,00 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 26 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 3,000.000,00 Kč (slovy: tři miliony korun českých),1 ks nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 2,000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun č eských). Upisované akcie budou stejného druhu, v listinné podobě, budou znít na jméno a s každou akcií budou spojena stejná práva. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitým vkladem. Všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem - Ing. Miroslavem Lekešem, nar. 14. 5. 1971, bytem Maltská republika, San Giljan, Portomaso 2342. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upsání všech nově emitovaných akcií činí 30 (třiceti) dnů a začne běžet prvního dne následujícího po dni, ve kterém bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručen jedinému akcionáři. Představenstvo doručí jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí, tímto doručením bude zároveň jedinému akcionáři oznámen počátek běhu lhůty k upsání akcií. Jediný akcionář doručí podepsanou smlouvu o upsání akcií do sídla společnosti ve lhůtě stanovené pro upsání akcií. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu ve lhůtě 30 (třiceti) dní po upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nově emitovaných akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně formou započtení pohledávek, tj. započtením části peněžité pohledávky jediného akcionáře, kterou má vůči společnosti Autic a.s. v celkové výši 82,977.294,00 Kč (slovy: osmdesát dva milionů devět set sedmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých) z titulu úvěru, který poskytl na základě smlouvy o úvěru ze dne 2. 1. 2014, proti pohledávce společnosti Autic a.s. na splacení emisního kursu upsaných akc ií. Započte se pouze taková část pohledávky, která odpovídá emisnímu kurzu upsaných akcií. Důvodem návrhu na započtení je snížení rozsahu závazků, které má společnost vůči akcionáři. Pravidla pro započtení vzájemných pohledávek jsou následující: a)Pohledávka bude prohlášena za nespornou. b)V dohodě o započtení bude specifikována pohledávka uvedením právního důvodu. c)Emisní kurs akcií bude splacen započtením pohledávek a to v okamžiku, kdy se tyto pohledávky setkaly. d)Představenstvo zašle jedinému akcionáři návrh dohody o započtení společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. e)Určený zájemce doručí podepsanou dohodu o započtení do sídla společnosti ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. Nové akcie budou vydány a doručeny akcionáři do 30 (třiceti) dnů po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 22. 5. 2003 do 17. 7. 2003
- Rozhodnutím jediného akcionáře Ing. Luďka Melichara při výkonu působnosti valné hromady společnosti Autic a.s. ze dme 26.2.2003 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnost za těchto podmínek: Akcionář se vzdal přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu společnosti v celém rozsahu. Základní kaůitál společnost se zvyšuje o částku 30 000 000,- Kč z dosavadní výše 30 000 000,- Kč na celkovou výši 60 000 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu ve výši 30 000 000,- Kč bude provedeno upsáním nových akcií o celkovém počtu 100 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 300 000,- Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Upisování akcií nad částku 30 000 000,- Kč se nepřipouští. Emisní kurs jedné upisované akcie činí 300 000,- Kč. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Vzhledem ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního právaupsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v celém rozsahu, budou všechny nové akcie společnosti nabídnuty k upsání určitým zájemcům, kterými jsou: - Karel Eder, r.č. xxxx, bydliště - U Bažantnice č.p. 300, Přezletice, 250 73 Jenštejn, - Ing. Miroslav Lekeš, r.č. xxxx, bydliště - Mozolky č.p. 54, Brno. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií se připouští: - započtení pohledávky Karla Edera vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce č. KE 4/2002 ze dne 23.1.2002 ve výši 15 000 000,- Kč. - započtení pohledávky Ing. Miroslava Lekeše vůči společnosti z titulu smlouvy o půjčce č. ML 2/2002 ze dne 28.10.2002 ve výši 15 000 000,- Kč. Padesát kusů nových akcií upíše KarelEder písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností postupem stanoveným v ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Padesát kusů nových akcií upíše Ing. Miroslav Lekeš písemnou smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností postupem stanoveným v ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií určitým výše specifikovaným zájemcům do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Praza 4, Branická 28/47, kancelář představenstva, každý pracovní den od 8.00 do 15.00 hodin. Smlouva o započtení pohledávky musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností a určitými výše specifikovanými zájemci je stanovena lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení pohledávky určitým výše specifikovaným zájemcům jdo čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení pohledávky. Písemný návrh smlouvy o upsání akcií a písemný návrh smlouvy o započtení pohledávky určitým výše specifikovaným zájemcům bude zaslán doporučeně na adresu jejich bydliště. Zaslání může být nahrazeno osobním doručením těchto listin určeným výše specifikovaným zájemcům. Bylo schváleno započtení peněžité pohledávky Karla Edera vůči společnosti Autic a.s. v celkové výši 15 000 000,- Kč proti pohledávce společnosti Autic a.s. na splacení emisního kursu emitovaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Pohledávka Karla Edera vůči společnosti Autic a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce č. KE 4/2002, uzavřené mezi Karlem Ederem jako věřitelem a společností Autic a.s. jako dlužníkem dne 23.1.2002, dle níž byla společnosti Autic a.s. poskytnuta půjčka ve výši 15 000 000,- Kč. Bylo schváleno započtení peněžité pohledávky Ing. Miroslava Lekeše vůči společnosti Autic a.s. v celkové výši 15 000 000,- Kč proti pohledávce společnosti Autic a.s. na splacení emisního kursu emitovaných akcií v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Pohledávka Ing. Miroslůava Lekeše vůči společnosti ASutic a.s. vznikla na základě smlouvy o půjčce č. ML 2/2002, uzavřené mezi Ing. Miroslavem Lekešem jako věřitelem a společností Autic a.s. jako dlužníkem dne 28.10.2002, dle níž byla společnosti Autic a.s. poskytnuta půjčka ve výši 15 000 000,- Kč.
Kapitál
od 19. 3. 2015
Základní kapitál 140 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 7. 2003 do 19. 3. 2015
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2000 do 17. 7. 2003
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 30 000 000 Kč.
od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 3 000 000, počet akcií: 46.
od 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 1.
od 19. 3. 2015 do 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 3 000 000, počet akcií: 46.
od 19. 3. 2015 do 28. 6. 2018
Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. U rubopisu musí být podpis osoby převádějící akcii úředně ověřen. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Průběh zasedání představenstva rozhodujícího o udělení souhlasu k převodu akcí musí být osvědčen notářským zápisem.
od 19. 3. 2015 do 28. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 2 000 000, počet akcií: 1.
od 19. 3. 2015 do 28. 6. 2018
Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. U rubopisu musí být podpis osoby převádějící akcii úředně ověřen. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Průběh zasedání představenstva rozhodujícího o udělení souhlasu k převodu akcí musí být osvědčen notářským zápisem.
od 24. 9. 2012 do 19. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno 3 000 000, počet akcií: 20.
od 24. 9. 2012 do 19. 3. 2015
Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. U rubopisu musí být podpis osoby převádějící akcii úředně ověřen. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Průběh zasedání představenstva rozhodujícího o udělení souhlasu k převodu akcí musí být osvědčen notářským zápisem.
od 15. 8. 2012 do 24. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 15. 8. 2012 do 24. 9. 2012
Akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. U rubopisu musí být podpis osoby převádějící akcii úředně ověřen. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Průběh zasedání představenstva rozhodujícího o udělení souhlasu k převodu akcí musí být osvědčen notářským zápisem.
od 17. 7. 2003 do 15. 8. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 17. 7. 2003 do 15. 8. 2012
kmenové akcie v listinné podobě
od 22. 5. 2003 do 17. 7. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 22. 5. 2003 do 17. 7. 2003
kmenové akcie v listinné podobě
od 22. 9. 2000 do 22. 5. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 22. 9. 2000 do 22. 5. 2003
omezená převoditelnost - převod je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti
Statutární orgán
od 28. 6. 2018
MATTEO CHIERA DI VASCO - Statutární ředitel
Leini, Via Settimo 106, Italská republika
den vzniku funkce: 19. 6. 2018
od 17. 6. 2018 do 28. 6. 2018
Ing. MIROSLAV LEKEŠ - člen představenstva
San Giljan, Portomaso 2342, Maltská republika
den vzniku členství: 4. 7. 2017 - 19. 6. 2018
od 17. 7. 2012 do 17. 6. 2018
Ing. Miroslav Lekeš - člen představenstva
San Giljan, Portomaso, Maltská republika
den vzniku členství: 4. 7. 2012 - 4. 7. 2017
od 3. 7. 2012 do 17. 7. 2012
JUDr. Pavel Špaček - člen představenstva
Praha 2, Malá Štěpánská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 4. 7. 2012
od 30. 8. 2010 do 3. 7. 2012
PaedDr. Stanislav Svatoš - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 28. 6. 2012
od 30. 8. 2010 do 3. 7. 2012
Ing. Roman Bíža - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, Zárubova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 28. 6. 2012
den vzniku funkce: 19. 7. 2010 - 28. 6. 2012
od 30. 8. 2010 do 3. 7. 2012
Ing. Jan Jonáš - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Amforová, PSČ 155 00
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 28. 6. 2012
od 7. 8. 2007 do 30. 8. 2010
Ing. Luděk Melichar - člen představenstva
Praha 6, Evropská 661/95
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 30. 6. 2010
od 7. 8. 2007 do 30. 8. 2010
PaedDr. Stanislav Svatoš - člen představenstva
Praha 5, Renoirova 649/10
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 30. 6. 2010
od 7. 8. 2007 do 30. 8. 2010
Ing. Roman Bíža - předseda představenstva
Praha 4, Zárubova 505/6
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 24. 5. 2005 - 30. 6. 2010
od 17. 6. 2002 do 7. 8. 2007
Ing. Roman Bíža - předseda představenstva
Praha 4, Zárubova 505/6
den vzniku členství: 18. 12. 2001 - 24. 5. 2005
den vzniku funkce: 18. 12. 2001 - 24. 5. 2005
od 23. 2. 2001 do 17. 6. 2002
Karel Eder - předseda představenstva
Přezletice, U bažantnice 300
den vzniku členství: 22. 2. 2001
den vzniku funkce: 22. 2. 2001
od 23. 2. 2001 do 7. 8. 2007
Ing. Luděk Melichar - člen představenstva
Praha 6, Evropská 661/95
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 24. 5. 2005
od 23. 2. 2001 do 7. 8. 2007
PaedDr. Stanislav Svatoš - člen představenstva
Praha 5, Renoirova 649/10
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 24. 5. 2005
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
Jiří Mašek - předseda představenstva
Česká Lípa, Pavla Wonky 2627
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
František Karafiát - místopředseda představenstva
Praha 4, Batelovská 1207
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
Zdeněk Pekárek - člen představenstva
Praha 7, Argentinská 1283
od 28. 6. 2018
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 9. 1. 2015 do 28. 6. 2018
Společnost zastupuje navenek člen představenstva.
od 23. 2. 2001 do 9. 1. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Správní rada
od 28. 6. 2018
MATTEO CHIERA DI VASCO - Předseda správní rady
Leini, Via Settimo 106, Italská republika
den vzniku členství: 19. 6. 2018
den vzniku funkce: 19. 6. 2018
od 28. 6. 2018
MILAN DUŠA - Člen správní rady
Hrachová 16697/16E, Bratislava-Ružinov, PSČ 821 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 6. 2018
Dozorčí rada
od 17. 6. 2018 do 28. 6. 2018
JUDr. SVĚTLANA ŽABENSKÁ - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Tábor, PSČ 612 00
den vzniku členství: 17. 10. 2016 - 19. 6. 2018
od 9. 1. 2015 do 17. 6. 2018
JUDr. SVĚTLANA ŽABENSKÁ - člen dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Tábor, PSČ 612 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011 - 17. 10. 2016
od 28. 6. 2013 do 9. 1. 2015
JUDr. SVĚTLANA ŽABENSKÁ - předseda dozorčí rady
Brno - Královo Pole, Tábor, PSČ 612 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 10. 2011 - 21. 7. 2014
od 4. 1. 2012 do 28. 6. 2013
JUDr. Světlana Žabenská - předseda dozorčí rady
Brno, Tábor, PSČ 612 00
den vzniku členství: 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 17. 10. 2011
od 30. 8. 2010 do 9. 1. 2015
Jana Marešová - člen dozorčí rady
Brázdim - Starý Brázdim, , PSČ 250 63
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 21. 7. 2014
od 6. 2. 2008 do 30. 8. 2010
Ing. Jan Jonáš - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Přecechtělova 2431/31, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 5. 2005 - 30. 6. 2010
od 6. 2. 2008 do 4. 1. 2012
Ing. Miloš Prückner - předseda dozorčí rady
Mladá Boleslav, Smetanova 451, PSČ 293 01
den vzniku členství: 28. 5. 2007 - 17. 10. 2011
den vzniku funkce: 19. 11. 2007 - 17. 10. 2011
od 6. 2. 2008 do 9. 1. 2015
Miroslav Kotouč - člen dozorčí rady
Rudná, Masarykova 775, PSČ 252 19
den vzniku členství: 12. 11. 2007 - 11. 11. 2012
od 7. 8. 2007 do 6. 2. 2008
Ing. Miloš Prückner - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, Smetanova 451, PSČ 293 01
den vzniku členství: 28. 5. 2007
od 1. 7. 2005 do 6. 2. 2008
Jan Jonáš - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Přecechtělova 2431/31, PSČ 155 00
den vzniku členství: 24. 5. 2005
od 17. 6. 2002 do 1. 7. 2005
Ing. Miroslav Lekeš - předseda dozorčí rady
Brno, Mozolky 54
den vzniku členství: 18. 12. 2001
den vzniku funkce: 18. 12. 2001
od 23. 2. 2001 do 17. 6. 2002
MVDr. Pavel Šebesta - předseda dozorčí rady
Praha 10, Madridská 636/14
den vzniku členství: 22. 2. 2001
den vzniku funkce: 22. 2. 2001
od 23. 2. 2001 do 1. 7. 2005
Martin Schuss - člen dozorčí rady
Praha 1, Melantrichova 463/15
den vzniku členství: 22. 2. 2001
od 23. 2. 2001 do 7. 8. 2007
JUDr. Milan Musil - člen dozorčí rady
Praha 4, Cholupická 692/17
den vzniku členství: 22. 2. 2001 - 28. 5. 2007
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
Mgr. Josef Novotný - předseda dozorčí rady
Praha 4, Daškova 3070
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
Lenka Ciprová - člen dozorčí rady
Praha 4, Babákova 2153
od 22. 9. 2000 do 23. 2. 2001
František Jurák - člen dozorčí rady
Havířov, Jarošova 26
Akcionáři
od 28. 6. 2018
VERY GOODIES a.s., IČO: 03692442
Praha - Staré Město, Mariánské náměstí, PSČ 110 00
od 17. 7. 2012 do 28. 6. 2018
Ing. Miroslav Lekeš
San Giljan, Portomaso, Maltská republika
Hodnocení firmy
-7
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

25. 1. 2020 | | Monika Veselíková

Zdravotní pojištění 2020. Minimální záloha pro OSVČ roste

Podnikatelé si letos připlatí 144 korun. Novou výši minimální zálohy musí zaslat na účet zdravotní pojišťovny nejpozději do osmého února.

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

22. 1. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Loni vzniklo nejméně firem za poslední tři roky

V roce 2019 vzniklo v Česku 29 781 nových firem, což je nejméně od roku 2017. I tak jde o třetí nejvyšší počet za posledních deset let. Současně podnikání ukončilo rekordní množství společností, na dvě vzniklé firmy připadá jedna zaniklá. Informace zveřejnila poradenská společnost Bisnode.

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

21. 1. 2020 | | Jiří Hovorka

Firem s vlastníkem z daňového ráje rekordně ubylo

Ze zemí s daňovým zvýhodněním bylo na konci loňského roku ovládáno 12 102 českých firem. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je to o 703 firem méně než na konci roku 2018. V destinacích považovaných za daňový ráj je tak aktuálně nejméně českých firem za posledních devět let.

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Manželská smlouva: Češi překonali rekord, hlásí notáři

Manželskou (či takzvanou předmanželskou) smlouvu si loni nechalo sepsat celkem 10 891 párů, což je nový rekord. Vyplývá to ze statistik Notářské komory ČR.

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

16. 1. 2020 | | Petr Kučera

Přehled pro VZP už podáte jednoduše online

Víc než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), může letos podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti jednoduše online.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 530,00 Kč
Czech Exchange 2 535,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 540,00 Kč
Broadway Change 2 555,00 Kč
Česká spořitelna 2 583,00 Kč
Komerční banka 2 590,07 Kč
Expobank CZ 2 591,50 Kč
Sberbank CZ 2 603,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 638,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 593 637 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+114
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-21
+
-
3.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-23
+
-
4.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-66
+
-
5.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-73
+
-

Články na Heroine.cz

Tři billboardy za Reykjavíkem

Tři billboardy za Reykjavíkem

Do českých kin přichází Island. A kdo nemůže do kina, ať si Island klidně pustí do obýváku.více

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Nechte ženy rodit bezpečně... a jak chtějí

Rozhodnutí krajského úřadu pokutovat mou kolegyni, porodní asistentku Lucii Kašovou, ukazuje...více

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Růžový a modrý svět. Mýtus, který stresuje už několik generací

Minimálně od konce devadesátých let vyvracíme stereotypy týkající se dělení na tradiční...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: příjem z prodeje bytu
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > příjem z prodeje bytu

Otázka: Dobrý den,v roce 2019 jsem darem v přímé linii dostala byt.Ten jsem ještě ten rok prodala,rozdíl dle znaleckého posudku v době daru a pak prodeje činil 100tis.kč jako příjem dle par.10.Provize realitce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services