Forest Svitavy, a.s.
IČO: 26060736 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 3. 2003
Datum zániku31. 12. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 12. 2003 do 31. 12. 2009

Forest Svitavy, a.s.

od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003

Svitavský Forest, a.s.

Sídlo
od 3. 9. 2004 do 15. 11. 2008
Svitavy, Pražská 920/69, PSČ 568 02
od 31. 12. 2003 do 3. 9. 2004
Svitavy, Pražská 69, PSČ 568 02
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01
IČO
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2009

26060736

DIČ

CZ26060736

Právní forma
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2009
Akciová společnost
Spisová značka1303 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 22. 6. 2009 do 31. 12. 2009
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 22. 6. 2009 do 31. 12. 2009
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 22. 6. 2009 do 31. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 10. 2006 do 22. 6. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 26. 7. 2005 do 31. 12. 2009
- provozování zemědělské výroby
od 31. 12. 2003 do 26. 7. 2005
- rybářství
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- výroba pilařská a impregnace dřeva
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- opravy pracovních strojů
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- velkoobchod
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- specializovaný maloobchod
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- zprostředkování obchodu
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- zprostředkování služeb
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- zastupování v celním řízení
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 31. 12. 2003 do 22. 6. 2009
- ubytovací služby
od 31. 12. 2003 do 31. 12. 2009
- provozování železniční dráhy - vlečky
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
- správa vlastních nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2009 do 31. 12. 2009
- Obchodní společnosti Forest Svitavy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 736, byla zrušena bez likvidace a zanikla na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady, když její jmění přešl o v rámci vnitrostátní fúze sloučením k rozhodnému dni 1.1.2009 spolu se jměním rovněž v rámci téže vnitrostátní fúze sloučením zanikajících obchodní společností Lesy Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec a.s. se sídlem Český Rudolec 41, PSČ 378 83, IČ 260 60 744 a Lesní společnost Hradec Králové, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 87 588 , dosud zapsaných v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložkách 1302 1429 a obchodní společnost Forest Česká Lípa, a.s. se sídlem Česká Lípa, Děčínská 204, PSČ 470 01, IČ 260 62 143, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B vložce 1547, na univerzálního právního nástupce, kterým je obchodní společnost Wotan Forest, a.s. ( dříve Lesy Tábor, a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, IČ 260 60 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1306. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Forest Svitavy, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 60 736 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 31. 7. 2008 do 31. 12. 2009
- Na základě rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady ze dne 25.7.2008 a rozhodnutí ostatních účastníků rozdělení odštěpením s fúzí sloučením a se založením nové společnosti z téhož dne došlo k odštěpení části jmění společnosti do společnosti Wotan Forest Service, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 251 59 640 a další části jmění do nově založené společnosti Wotan Capital, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 280 87 631 , obojí k rozhodnému dni 1.1.2008.
od 31. 7. 2008 do 31. 12. 2009
- Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 5. 3. 2005 do 4. 5. 2006
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 8. 12. 2004 o snížení základního kapitálu takto: I. Základní kapitál společnosti se efektivně snižuje. Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu ("překapitalizace"), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bude vyplacena zpět akcionářům. Snížení základního kapitálu bude provedeno v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 424,654.296,- Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Vzetí akcií z oběhu je úplatné a za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.662,- Kč bude poskytnuta úplata ve výši 761,- Kč. Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do jednoho týdne po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o snížení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolávání její valné hromady. Představentvo podá návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne pevnou částku snížení základního kapitálu, bude každý akcionář, který přijal veřejný návrh, us pokojen poměrně. II. Schvaluje se text věřejného návrhu akcionářům, který zní: Jediný akcionář společnosti Forest Svitavy, a.s. se sídlem 568 02 Svitavy, Pražská 920/69, IČ 260 60 736, (dále jen společnost) rozhodl v působnosti valné hromady akcionářů dne 8. prosince 2004 o efektivním snížení základního kapitálu úplatným vzetím akci í z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům o pevnou částku 424,654.296,- Kč. Společnost nemá ve svém vlastnictví žádné akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 761,- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.662,- Kč branou z oběhu. Tento návrh se vztahuje na veškeré akcie společnosti, tj. na kmenové neregistrované akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.662,- Kč. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií nabízených k vzetí z oběhu přesáhne částku 424,654.296,- Kč, bude společnost po stupovat podle § 213c odst. 8 ve spojení s ustanovením § 183a odst. 6 písm. b) obchod. zákoníku, tj. každý z akcionářů bude ohledně svého přijetí tohoto návrhu uspokojen jen poměrně s rovnoměrným krácením. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli (společnosti) nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u fyzické osoby jmé no, příjmení bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmenovitou hodnotu a  jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. K účinnosti akceptu veřejného návrhu je potřebné doručení akcií, jichž se akcept týká, do sídla společnosti ve lhůtě pro přijetí návrhu. Každý akceptant může svůj ak cept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovam i společnosti pro svolání valné hromady, zda byl jejich akcept přijat zcela nebo musel být v souladu se zákonem krácen a pokud ano, v jakém rozsahu. Pro případné odstoupení akceptanta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na účet akceptantem v akceptu určený. Úplata za akcie brané z oběhu b ude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti.
od 19. 12. 2003 do 31. 12. 2009
- Obchodní společnost Svitavský Forest, a.s. se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01, IČ 26 06 07 36 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti Forest Svitavy, a.s. se sídlem Sv itavy, Pražská 69, IČ 47 45 26 50, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložce 830, když na ni na základě smlouvy o převzetí jmění ze dne 26.11.2003 přešlo k rozhodnému dni převzetí 1.4.2003 jmění zrušen é a zaniklé společnosti.
Kapitál
od 31. 7. 2008 do 31. 12. 2009
Základní kapitál 10 091 664 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 5. 2006 do 31. 7. 2008
Základní kapitál 60 001 524 Kč
od 16. 8. 2005 do 4. 5. 2006
Základní kapitál 60 001 524 Kč
od 10. 12. 2004 do 16. 8. 2005
Základní kapitál 484 655 820 Kč
od 26. 3. 2003 do 10. 12. 2004
Základní kapitál 291 610 000 Kč, splaceno 291 610 000 Kč.
od 31. 7. 2008 do 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 072.
od 16. 8. 2005 do 31. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 36 102.
od 16. 8. 2005 do 31. 7. 2008
v listinné podobě akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva
od 3. 2. 2005 do 16. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 291 610.
od 3. 2. 2005 do 16. 8. 2005
v listinné podobě akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva
od 10. 12. 2004 do 3. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 291 610.
od 10. 12. 2004 do 3. 2. 2005
v listinné podobě
od 26. 3. 2003 do 10. 12. 2004
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 291 610.
od 26. 3. 2003 do 10. 12. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Ing. Jan Machač - předseda představenstva
Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 24
den vzniku členství: 10. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2009
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Ing. Dušan Tripes - místopředseda představenstva
Besednice, 233, PSČ 382 01
den vzniku členství: 10. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2009
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Ing. Jaromír Komárek - člen představenstva
Praha 8, Sosnovecká 581/8, PSČ 181 00
den vzniku členství: 10. 3. 2009
od 8. 2. 2007 do 24. 3. 2009
Ing. František Neznaj - místopředseda představenstva
Svitavy - Kukle, 16, PSČ 568 02
den vzniku členství: 31. 12. 2006 - 10. 3. 2009
den vzniku funkce: 31. 12. 2006 - 10. 3. 2009
od 31. 12. 2003 do 8. 2. 2007
Ing. František Petr - místopředseda představenstva
Svitavy, Lačnov, Zadní 371/19,PSČ 568 02
den vzniku členství: 31. 12. 2003 - 31. 12. 2006
den vzniku funkce: 31. 12. 2003 - 31. 12. 2006
od 31. 12. 2003 do 24. 3. 2009
Ing. Jan Machač - předseda představenstva
Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 24
den vzniku členství: 31. 12. 2003 - 10. 3. 2009
den vzniku funkce: 31. 12. 2003 - 10. 3. 2009
od 31. 12. 2003 do 24. 3. 2009
Ing. Dušan Tripes - člen představenstva
Besednice 233, PSČ 382 01
den vzniku členství: 31. 12. 2003 - 10. 3. 2009
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
JUDr. Tomáš Nebeský - předseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
Eva Nebeská - místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
JUDr. Ivan Vávra - člen představenstva
Litoměřice, Luční 2159/5, PSČ 412 01
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 26. 3. 2003
od 3. 8. 2007 do 31. 12. 2009
Jménem společnosti jedná včetně podepisování samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jednající osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti.
od 26. 3. 2003 do 3. 8. 2007
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Prokura
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Ing. František Neznaj
Svitavy - Kukle, 16, PSČ 568 02
od 11. 4. 2006 do 31. 12. 2009
Ing. Karel Pokluda
Polička, Střítežská 270, PSČ 572 01
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. Každý prokurista je oprávněn jednat a podepisovat samostatně.
od 11. 4. 2006 do 24. 3. 2009
Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k firmě podnikatele připojí dodatek označující prokuru (jako prokurista, per prokura nebo ppa).
Dozorčí rada
od 19. 6. 2009 do 31. 12. 2009
Ing. Petr Klacl - člen dozorčí rady
Ústí nad Orlicí, Žižkov 538, PSČ 562 01
den vzniku členství: 12. 5. 2009
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
Ing. Jaroslav Grafek - předseda dozorčí rady
Praha 9, Rýmařovská 475, PSČ 199 00
den vzniku členství: 10. 3. 2009
den vzniku funkce: 10. 3. 2009
od 24. 3. 2009 do 31. 12. 2009
RSDr. Jiří Tománek - člen dozorčí rady
Písek, Přemyslova 400/4, PSČ 397 01
den vzniku členství: 10. 3. 2009
od 19. 7. 2007 do 24. 3. 2009
Ing. Luboš Šalát - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Urbinská 182, PSČ 381 01
den vzniku členství: 28. 6. 2007 - 10. 3. 2009
od 26. 7. 2005 do 24. 3. 2009
Ing. Blanka Bednářová - předseda dozorčí rady
Lišov, tř. 5. května 344, PSČ 373 72
den vzniku členství: 1. 6. 2005 - 10. 3. 2009
den vzniku funkce: 9. 6. 2005 - 10. 3. 2009
od 12. 7. 2004 do 19. 6. 2009
Ing. Jindřich Beneš - člen dozorčí rady
Svitavy, Jana Švermy 13, PSČ 568 02
den vzniku členství: 1. 3. 2004 - 12. 5. 2009
od 31. 12. 2003 do 26. 7. 2005
Ing. Josef Horák - předseda dozorčí rady
Sázava, Samopše 19, PSČ 285 06
den vzniku členství: 31. 12. 2003 - 30. 4. 2005
den vzniku funkce: 31. 12. 2003 - 30. 4. 2005
od 31. 12. 2003 do 19. 7. 2007
Eva Nebeská - člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 31. 12. 2003 - 28. 6. 2007
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
Dr. Ladislav Odvárka - předseda dozorčí rady
České Budějovice, Lesní 20, PSČ 370 06
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
Ing. Jan Machač - člen dozorčí rady
Velvary, Malovarská 563, PSČ 273 24
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 26. 3. 2003
od 26. 3. 2003 do 31. 12. 2003
Ing. Dušan Tripes - člen dozorčí rady
Besednice, 233, PSČ 382 01
den vzniku členství: 26. 3. 2003 - 31. 12. 2003
den vzniku funkce: 26. 3. 2003
Akcionáři
od 4. 5. 2005 do 31. 12. 2009
Wotan Invest, IČO: 26063239
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01
od 3. 2. 2005 do 4. 5. 2005
SUZOP, a.s., IČO: 16193288
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 370 01
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+436
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-35
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-119
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-219
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-255
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.