Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SIKO CB, a.s.
IČO: 26064715 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 7. 2003
Datum zániku1. 8. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014

SIKO CB, a.s.

Sídlo
IČO
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014

26064715

DIČ

CZ26064715

Právní forma
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Akciová společnost
Spisová značka1331 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 12. 3. 2012 do 1. 8. 2014
- - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 12. 3. 2012 do 1. 8. 2014
- - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 12. 3. 2012 do 1. 8. 2014
- - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 12. 2005 do 12. 3. 2012
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- velkoobchod
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- specializovaný maloobchod
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- zprostředkování obchodu
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- zprostředkování služeb
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- realitní činnost
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- správa a údržba nemovitosti
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2014 do 1. 8. 2014
- Společnost SIKO CB, a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností ASMAREA SE, se sídlem Budějovická 1228, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ 24850985, přičemž na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zanikající společnosti. Rozhodný den fúze je 01. 01.2014.
od 1. 8. 2014 do 1. 8. 2014
- Z obchodního rejstříku se vymazává společnost SIKO CB, a.s., Vodňany, Budějovická 1228/II, 389 01, IČ 26064715 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 1. 7. 2010 do 7. 7. 2010
- Usnesení jediného akcionáře ze dne 28. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) základní kapitál společnosti SIKO CB, a.s. ve stávající výši 32.000.000,-- Kč (slovy: třicetdva milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na částku ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listin-né podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion koru n čes-kých), 3) emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou; 4) akcie 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář, tj. Michal Kuba, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; 5) emisní kurs upsaných akcií splatí jediný akcionář nepeněžitým vkladem, který je v jeho vlastnictví, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: - budova bez čp/če (zemědělská stavba) na pozemku č. parc. st. 1044/6, - budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) na pozemku č. parc. st. 1044/7, - budova bez čp/če (obchod) na pozemcích č. parc. st. 1044/8 a č. parc. st. 1044/12, - pozemek č. parc. st. 1044/5 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/6 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/7 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/8 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/12 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vodňany, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vodňany na listu vlastnictví č. 3274. Předmět shora uvedeného nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem číslo 845-10/09 ze dne 20.04.2009 znalce z oboru ekonomika Ing. Jiřího Černého, České Budějovice, Brigádnická 17, jmenovaného za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vkladu v souvisl osti se zvýšením základního kapitálu společnosti usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 21Nc1771/2009-7 ze dne 17.04.2009, které nabylo právní moci dne 17.04.2009. Předmět nepeněžitého vkladu byl shora uvedeným znaleckým posudkem oceněn na částku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých). 6) Za shora uvedený o nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá: 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), 7) Místem pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti SIKO CB, a.s., tedy adresa Vodňany, Budějovická 1228/II, PSČ 389 01, 8) Lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti s tím, že upisování akcií může začít i před tím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvý šení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku; 9) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo společnosti SIKO CB, a.s., tedy adresa Vodňany, Budějovická 1228/II, PSČ 389 01, s tím , že nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 4. 2004 do 29. 5. 2004
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 7.4.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč o částku 30,000.000,- Kč na částku 32,000.000,- Kč; upisování akcií na navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem; upisováno bude 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč; nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno a mají listinnou podobu. Veškeré nově upsané akcie - tj. 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě - budou nabídnuty určitému zájemci Michalu Kubovi, r. č. 71 03 02/1706, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory č. 1, PSČ 389 01, který je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy určenému zájemci; místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Vodňany, Budějovická 1228/II, 389 01. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem určeného zájemce Michala Kuby. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: - budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1410/5, budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1410/6, budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1481/2 a pozemky č. parc. 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 1481/1 a 1481/2, vše v kat. úz. České Budějovice 3, když tyto nemovi tosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 3 na LV č. 7376. Předmětem nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Jiřího Černého, České Budějovice, Brigádnická 17, jmenovaného za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č. posudku 150-01/04 ze dne 16 .1.2004 na částku 30,000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých). Za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost určenému zájemci Michalu Kubovi 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě.
Kapitál
od 7. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 40 000 000 Kč.
od 29. 5. 2004 do 7. 7. 2010
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 32 000 000 Kč.
od 16. 7. 2003 do 29. 5. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 7. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 38.
od 29. 5. 2004 do 7. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 29. 5. 2004 do 7. 7. 2010
v listinné podobě
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
v listinné podobě
Statutární orgán
od 1. 2. 2014 do 1. 8. 2014
MICHAL KUBA - předseda představenstva
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Jan Větrovec - místopředseda představenstva
Boršov nad Vltavou, Mlýnská 458
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Jiří Polánský - člen představenstva
Litvínovice - Mokré-Jih, 508
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Jan Větrovec - místopředseda představenstva
České Budějovice, Holečkova 2538/5
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Jiří Polánský - člen představenstva
České Budějovice, E.Beneše 57
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 2. 2014
Michal Kuba - předseda představenstva
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyhotovené firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis a označení své funkce.
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo. Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva, a to ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k napsané, natištěné n ebo otištěné firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Markéta Kubová - místopředseda dozorčí rady
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Markéta Svobodová - místopředseda dozorčí rady
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Helena Svobodová - předseda dozorčí rady
Prachatice, Černohorská 605
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Pavel Hajný - člen dozorčí rady
Vodňany, Smetanova 873/II
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
Akcionáři
od 1. 2. 2014 do 1. 8. 2014
MICHAL KUBA
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
od 25. 2. 2011 do 1. 2. 2014
Michal Kuba
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory, PSČ 389 01
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 22 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 41 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 2 komentáře

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Poslední hradba offline světa

11. 5. 2019 | | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Poslední hradba offline světa

Proč papírové knížky nedopadly jako cédéčka? „Čtečky se sice zdokonalují, pořád se ale jen snaží tvářit jako kniha, přitom jí nesahají ani na paty,“ říkají zakladatelé úspěšného nakladatelství Jan Melvil Publishing.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 570,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 580,00 Kč
Česká spořitelna 2 633,00 Kč
Expobank CZ 2 636,80 Kč
Komerční banka 2 639,62 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 444 741 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

0
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-4
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-17
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-54
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-191
+
-

Články na Heroine.cz

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Juncker končí. Bude Evropa v ženských rukou?

Na zasedání Evropské rady, které začíná právě dnes, se bude rozhodovat o tom, kdo vystřídá...více

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovensko má prezidentku. Čaputová je silná, ale má svázané ruce

Slovenský prezident nemůže skoro nic. Když s ním – nebo s ní – nespolupracuje vláda, prosadí...více

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Peterson radí: Nehrb se, pochlap se

Konzervativní kanadský aktivista a psycholog nesnáší frázi „toxická maskulinita“. Jeho...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: §110 a §265 Zákoníku práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > §110 a §265 Zákoníku práce

Otázka: Dobrý den, rád bych znal názor odborníka na níže popsanou situaci. Zaměstnanec nastoupil po řádném podpisu pracovní smlouvy na pozici jenž zastává u zaměstnavatele dalších 6 zaměstnanců se stejnými...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services