SIKO CB, a.s., IČO: 26064715 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti SIKO CB, a.s. Údaje byly staženy 2. 8. 2018 z datové služby justice.cz dle IČO 26064715. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26064715 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 7. 2003
Datum zániku1. 8. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014

SIKO CB, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014

26064715

DIČ

CZ26064715

Právní forma
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Akciová společnost
Spisová značka1331 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 12. 3. 2012 do 1. 8. 2014
- - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 12. 3. 2012 do 1. 8. 2014
- - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
od 12. 3. 2012 do 1. 8. 2014
- - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 12. 2005 do 12. 3. 2012
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- velkoobchod
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- specializovaný maloobchod
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- zprostředkování obchodu
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- zprostředkování služeb
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- realitní činnost
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- správa a údržba nemovitosti
od 16. 7. 2003 do 12. 3. 2012
- výroba stavebních hmot a stavebních výrobků
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2014 do 1. 8. 2014
- Společnost SIKO CB, a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností ASMAREA SE, se sídlem Budějovická 1228, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ 24850985, přičemž na nástupnickou společnost přešlo veškeré jmění zanikající společnosti. Rozhodný den fúze je 01. 01.2014.
od 1. 8. 2014 do 1. 8. 2014
- Z obchodního rejstříku se vymazává společnost SIKO CB, a.s., Vodňany, Budějovická 1228/II, 389 01, IČ 26064715 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 1. 7. 2010 do 7. 7. 2010
- Usnesení jediného akcionáře ze dne 28. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1) základní kapitál společnosti SIKO CB, a.s. ve stávající výši 32.000.000,-- Kč (slovy: třicetdva milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na částku ve výši 40.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listin-né podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion koru n čes-kých), 3) emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou; 4) akcie 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na zvýšení základního kapitálu upíše jediný akcionář, tj. Michal Kuba, a to ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; 5) emisní kurs upsaných akcií splatí jediný akcionář nepeněžitým vkladem, který je v jeho vlastnictví, když předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: - budova bez čp/če (zemědělská stavba) na pozemku č. parc. st. 1044/6, - budova bez čp/če (objekt občanské vybavenosti) na pozemku č. parc. st. 1044/7, - budova bez čp/če (obchod) na pozemcích č. parc. st. 1044/8 a č. parc. st. 1044/12, - pozemek č. parc. st. 1044/5 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/6 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/7 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/8 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/12 (zastavěná plocha a nádvoří) - pozemek č. parc. st. 1044/13 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Vodňany, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Strakonice v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území Vodňany na listu vlastnictví č. 3274. Předmět shora uvedeného nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem číslo 845-10/09 ze dne 20.04.2009 znalce z oboru ekonomika Ing. Jiřího Černého, České Budějovice, Brigádnická 17, jmenovaného za účelem ocenění tohoto nepeněžitého vkladu v souvisl osti se zvýšením základního kapitálu společnosti usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, č.j. 21Nc1771/2009-7 ze dne 17.04.2009, které nabylo právní moci dne 17.04.2009. Předmět nepeněžitého vkladu byl shora uvedeným znaleckým posudkem oceněn na částku ve výši 8.000.000,-- Kč (slovy: osmmilionů korun českých). 6) Za shora uvedený o nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá: 8 ks (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), 7) Místem pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti SIKO CB, a.s., tedy adresa Vodňany, Budějovická 1228/II, PSČ 389 01, 8) Lhůta pro upsání akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti s tím, že upisování akcií může začít i před tím, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvý šení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, neboť upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří ku; 9) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tj. místem pro předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a místem předání nemovitostí, je sídlo společnosti SIKO CB, a.s., tedy adresa Vodňany, Budějovická 1228/II, PSČ 389 01, s tím , že nepeněžitý vklad musí být splacen nejpozději do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 21. 4. 2004 do 29. 5. 2004
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 7.4.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč o částku 30,000.000,- Kč na částku 32,000.000,- Kč; upisování akcií na navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem; upisováno bude 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč; nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno a mají listinnou podobu. Veškeré nově upsané akcie - tj. 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě - budou nabídnuty určitému zájemci Michalu Kubovi, r. č. 71 03 02/1706, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory č. 1, PSČ 389 01, který je oprávněn upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy určenému zájemci; místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - Vodňany, Budějovická 1228/II, 389 01. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem určeného zájemce Michala Kuby. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to: - budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1410/5, budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1410/6, budova bez čp/če na pozemku č. parc. 1481/2 a pozemky č. parc. 1410/4, 1410/5, 1410/6, 1410/7, 1481/1 a 1481/2, vše v kat. úz. České Budějovice 3, když tyto nemovi tosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec České Budějovice a kat. úz. České Budějovice 3 na LV č. 7376. Předmětem nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Jiřího Černého, České Budějovice, Brigádnická 17, jmenovaného za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č. posudku 150-01/04 ze dne 16 .1.2004 na částku 30,000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých). Za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost určenému zájemci Michalu Kubovi 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě.
Kapitál
od 7. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 40 000 000 Kč.
od 29. 5. 2004 do 7. 7. 2010
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 32 000 000 Kč.
od 16. 7. 2003 do 29. 5. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 7. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 38.
od 29. 5. 2004 do 7. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 29. 5. 2004 do 7. 7. 2010
v listinné podobě
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
v listinné podobě
Statutární orgán
od 1. 2. 2014 do 1. 8. 2014
MICHAL KUBA - předseda představenstva
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Jan Větrovec - místopředseda představenstva
Boršov nad Vltavou, Mlýnská 458
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Jiří Polánský - člen představenstva
Litvínovice - Mokré-Jih, 508
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Jan Větrovec - místopředseda představenstva
České Budějovice, Holečkova 2538/5
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Jiří Polánský - člen představenstva
České Budějovice, E.Beneše 57
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 2. 2014
Michal Kuba - předseda představenstva
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyhotovené firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis a označení své funkce.
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo. Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva, a to ve všech věcech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva připojí svůj podpis k napsané, natištěné n ebo otištěné firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 1. 7. 2010 do 1. 8. 2014
Markéta Kubová - místopředseda dozorčí rady
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 7. 2010
Markéta Svobodová - místopředseda dozorčí rady
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Helena Svobodová - předseda dozorčí rady
Prachatice, Černohorská 605
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
od 16. 7. 2003 do 1. 8. 2014
Pavel Hajný - člen dozorčí rady
Vodňany, Smetanova 873/II
den vzniku členství: 16. 7. 2003
den vzniku funkce: 16. 7. 2003
Akcionáři
od 1. 2. 2014 do 1. 8. 2014
MICHAL KUBA
Stožice - Libějovické Svobodné Hory, , PSČ 389 01
od 25. 2. 2011 do 1. 2. 2014
Michal Kuba
Vodňany, Libějovické Svobodné Hory, PSČ 389 01
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+120

+
-
Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+23

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-11

+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-16

+
-
Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

-48

+
-
Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-204

+
-

A tohle už jste četli?

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Zdražování, válka, nejistota. Firmy se připravují na horší časy

Důsledky války a vysoká inflace začíná pociťovat většina českých firem. Téměř dvě třetiny malých a středních podniků se připravují na propad příjmů. Vyplývá to z průzkumu platformy na podporu podnikání DoToho! a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterého se zúčastnilo přes 300 respondentů.

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech nižších jednotek tisíc korun ročně.

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 973 803 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Fialova vláda v pasti. Pomoc chudým naráží na její vlastní přesvědčení

Pomáhat v čase inflační a energetické krize přímo konkrétním lidem, kteří to životně potřebují, nebo...

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Jak normální je, aby pětatřicetiletí chlapi spali s patnáctiletými holkami?

Kauza z minulého týdne, kdy dva muži ve středním věku odvedli do hotelu dvě dívky, kterým – jak se později...

Partners Financial Services