E.ON Česká republika, a.s., IČO: 26078180 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti E.ON Česká republika, a.s. Údaje byly staženy 2. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26078180. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26078180 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 7. 2004
Datum zániku1. 4. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 7. 2004 do 1. 4. 2007

E.ON Česká republika, a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
IČO
od 27. 7. 2004 do 1. 4. 2007

26078180

DIČ

CZ26078180

Právní forma
od 27. 7. 2004 do 1. 4. 2007
Akciová společnost
Spisová značka1392 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- výroba, opravy a montáž měřidel
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 26. 9. 2005 do 1. 4. 2007
- zastupování v celním řízení
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
- velkoobchod
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
- pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
- činnost technických poradců v oblasti energetiky
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
- kopírovací práce
od 27. 7. 2004 do 1. 4. 2007
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto nájmem spojené
Ostatní skutečnosti
od 1. 4. 2007 do 1. 4. 2007
- I. Společnost E.ON Česká republika, a. s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 zanikla sloučením se společností E.ON Bohemia, s. r. o. se sídlem České Budějovice, Lannova č. p. 205, č. or. 16, PSČ 370 49, IČ 257 33 591, zapsa nou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 15066, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 14.3.2007 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2007 jmění zaniklé společnosti. II. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost E.ON Česká republika, a. s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 27. 10. 2005 do 11. 1. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 21. 10. 2005 v souladu s ustanovením § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") o následném přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti E.ON Česká republika, a.s. na společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH: 1. Akcie vydané společností E.ON Česká republika, a.s. (dále jen "Společnost") č. 200001 až 319600, č. 78049439 až 78062168, č. 79462169 až 80562168, č. 80762169 až 81762168 a č. 81812169 až 88312300 přecházení do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým j e společnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH, se sídlem Denisstrasse 2, 80335 Mnichov, Spolková republika Německo, registrovaná u rejstříkového soudu (Amtsgericht) Mnichov pod č. HRB 150004 (dále jen "Hlavní akcionář"). Přechod vlastnického práva k uv edeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního re jstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na Hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře (dále jen "menšinoví akcionáři). 2. Oprávnění Hlavního akcionáře uplatnit právo výkupu bylo na mimořádné valné hromadě Společnosti doloženo předložením: (i) hromadné listiny na majitele poř. č. 000001 nahrazující 200.000 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 00000001 až 00200000, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (ii) hromadné listiny na majitele poř. č. 000003 nahrazující 55,228.169 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 00319601 až 55547769, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (iii) hromadné listiny na majitele poř. č. 000004 nahrazující 20,049.695 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 55547770 až 75597464, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (iv) hromadné listiny na majitele poř. č. 000005 nahrazující 799.815 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 75597465 až 76397279, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (v) hromadné listiny na majitele poř. č. 000006 nahrazující 799.815 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 76397280 až 77197094, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (vi) hromadné listiny na majitele poř. č. 000007 nahrazující 493.272 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 77 197 095 až 77 690 366, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (vii) hromadné listiny na majitele poř. č. 000008 nahrazující 359.072 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 77 690 367 až 78 049 738, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (viii) hromadné listiny na majitele poř. č. 000011 nahrazující 1,400.000 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 78 062 169 až 79 462 168, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (ix) hromadné listiny na majitele poř. č. 043697 nahrazující 200.000 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 80 562 169 až 80 762 168, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, (x) hromadné listiny na majitele poř. č. 043706 nahrazující 50.000 kusů kmenových akcií Společnosti na majitele označených čísly 81 762 169 až 81 812 168, každá z nich o jmenovité hodnotě 10 Kč, a (xi) čestného prohlášení Hlavního akcionáře. Z uvedeného vyplývá, že Hlavní akcionář ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 795,798.380 Kč (sedm set devadesát pět milionů sedm set devadesát osm tisíc tři sta osmdesát korun českých) a představuje ta podíl ve výši přesahující 90,11 % (devadesát celých jedenáct setin procenta) na základním kapitálu Společnosti, čímž je splněna podmínka daná ust. § 183i odst. 2 ObchZ. 3. Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 23,20 Kč (dvacet tři korun českých dvacet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset kor un českých). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 061316 zpracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00, IČ 44847068, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost dne 24. 5. 1993 pod zn. č. 769/92-OOD (dále jen "Znalec"). Znalec při stanovení hodnoty akcií Společnosti dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že takto navržená výše protiplnění je přiměřená tržní hodnotě jedné akcie zjištěné znaleckým posudkem ve výši 23,20 Kč (dvacet tři korun českých dvacet haléřů). 4. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akcie Společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu Hlavního akcionáře a v dodatečné lhůtě trvající 20 (dvacet) dn ů od jejího vyhlášení způsobem určeným pro svolání valné hromady. Po uplynutí dodatečné lhůty bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 5. Společnost pověří převzetím akcií od menšinových akcionářů společnost WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ: 64832341, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004 (dále jen "WEST BROKERS"), která n a základě povolení Komise pro cenné papíry poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry a vykonává další činnosti povolené zákonem o cenných papírech. Akcie lze Společnosti předat prostřednictvím WEST BROKERS na adrese WEST BROKERS a.s., Slovanská 100 , 326 00 Plzeň v kterýkoliv pracovní den v době od 9:00 do 16:00 hodin, případně v jiné předem na tel. čísle 377 237 810, 377 237 510 dohodnuté době. S případnými dotazy se menšinoví akcionáři mohou obracet na klientské centrum WEST BROKERS, telefonní čís la 377 237 810, 377 237 510, email: wbplzen@wb.cz. Menšinoví akcionáři prokáží při předání svých akcií svou totožnost, sdělí své bydliště/sídlo a způsob, jakým jim má být vyplaceno protiplnění (formou bezhotovostního převodu na sdělený bankovní účet nebo poštovní poukázkou na adresu bydliště, resp. sídla akcionáře). Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti. 6. Hlavní akcionář je povinen poskytnout menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám, protiplnění v souladu s bodem 3. tohoto usnesení do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne, kdy předají své akcie Společnosti, a to způsobem uvedeným menšinovými a kcionáři při předání akcií Společnosti, nebo způsobem stanoveným zákonem, pokud akcionář způsob poskytnutí protiplnění neuvede. Protiplnění bude menšinovým akcionářům, popř. jiným oprávněným osobám, poskytnuto prostřednictvím společnosti WEST BROKERS, kte rá byla pověřena Hlavním akcionářem k vyplacení protiplnění. Valná hromada Společnosti bere na vědomí, že Hlavní akcionář předal společnosti WEST BROKERS peněžní prostředky určené pro vyplacení protiplnění v penězích před konáním této mimořádné valné hrom ady, což vyplývá z předloženého potvrzení společnosti WEST BROKERS.
od 17. 8. 2005 do 1. 4. 2007
- Na společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihomoravská energetika, a.s. se sídlem Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44, IČ 499 70 194 pře šly na zbývající nástupnické společnosti E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198.
od 17. 8. 2005 do 1. 4. 2007
- Na společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, P SČ 370 49, IČ 608 26 819, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Jihočeská energetika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, IČ 608 26 819 přešly na zbývající nástupnické společnost i E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201 a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 198.
od 8. 8. 2005 do 1. 4. 2007
- Na společnost E.ON Česká republika, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 180, jako nástupnickou společnost, přešlo obchodní jmění zanikající společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978, které bylo uvedeno ve smlouvě o rozdělení. Ostatní části obchodního jmění zaniklé společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00, IČ 634 78 978 přešly na zbývající nástupnickou společ nost E.ON Energie, a.s. se sídlem České Budějovice, Lannova 205/16, PSČ 370 49, IČ 260 78 201.
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- ZA PRVÉ: Základní kapitál společnosti E.ON Česká republika, a.s. se zvyšuje úpisem nových akcií dle § 203 a násl. ObchZ o částku 881.123.000,-Kč (osm set osmdesát jedna milionů jedno sto dvacet tři tisíce korun českých) bez využití přednostního práva ve s myslu ust. § 204 a) ObchZ. Upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, tj. částku 881.123.000,-Kč (osm set osmdesát jedna milionů jedno sto dvacet tři tisíce korun českých), se nepřipouští. Základní kapitál společnosti po jeho zvýšení b ude činit 883.123.000,-Kč (osm set osmdesát tři milionů jedno sto dvacet tři tisíce korun českých). ZA DRUHÉ: Upisováno bude 881.123 (osm set osmdesát jedna tisíc jedno sto dvacet tři) kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotovány na oficiálním trh u. ZA TŘETÍ: Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, kterými jsou: a) společnost Jihomoravská energetika, a.s., IČ: 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ: 65944, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1233, b) společnost Jihočeská energetika, a.s., IČ 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 639, c) společnost Moravská elektroenergetická, a.s., IČ 63478978, se sídlem: Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ: 60200, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1723 a d) společnost E.ON Bohemia, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem: Praha 8, Pobřežní č.p. 620, č.or.3, PSČ: 18600, Tito zájemci jsou zároveň určeni jako jediné osoby oprávněné upsat akcie. ZA ČTVRTÉ: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. je důležitý zájem společnosti vlastnit části podniku "Provoz služeb v odvětví elektroenergetiky" výše uvedených společností, neboť jen tak je možné naplnit zákonné p ožadavky na "unbundling" provozovatelů distribuční soustavy (čl. 15 směrnice 2003/54/ES (Úř. věst.2003 L 176/37), § 25a současného návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.) a realizovat plánovanou činnost společnosti E.ON Česká republika, a.s. Vzhledem k tomu , že každý provozovatel distribuční soustavy musí být z hlediska svého právního postavení, své organizace a svých rozhodnutí nezávislý na činnostech, které se netýkají distribuce elektřiny, byla společnost E.ON Česká republika, a.s. založena s cílem, že n a ní budou převedeny veškeré činnosti související se službami v odvětví elektroenergetiky provozované koncernovými společnostmi v České republice. Společnost by si v případě, že by části podniku nebyly do jejího kapitálu vloženy, musela tyto části podniku pronajmout nebo odkoupit. Předmětem vkladů jsou části podniku, které může společnost E.ON Česká republika, a.s. nabýt do vlastnictví jen od uvedených společností, se kterými tvoří koncern. V případě koupě nebo pronájmu těchto částí podniku by společnost E.ON Česká republika, a.s. musela uhradit obvyklou kupní cenu popřípadě obvyklé nájemné, přičemž nemá zdroje na takovou úhradu. Proto je nabytí částí podniku, které tvoří nepeněžité vklady, formou vkladu do základního kapitálu pro společnost nejvýhodnější m řešením a v důležitém zájmu společnosti E.ON Česká republika, a.s. ZA PÁTÉ: Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva předem určenými zájemci je pro všechny upisovatele stejný a je stanoven ve výši 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) za jednu upsanou akcii. Emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklad y, které jsou popsány v článku ZA SEDMÉ. ZA ŠESTÉ: Rozdíl mezi celkovou hodnotou vkládaných částí podniků zjištěnou znaleckými posudky ve výši 881.124.776,86 Kč (osm set osmdesát jedna milionů jedno sto dvacet čtyři tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a osmdesát šest haléřů) a úhrnnou jm enovitou hodnotou 881.123 (osmi set osmdesáti jedna tisíc jedna tisíc jedno sto dvacet tří) kusů akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v hodnotě 881.123.000,-Kč (osm set osmdesát jedna milionů jedno sto dvacet tři tisíc korun českých), tj. částka 1.776,86Kč Kč (jeden tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a osmdesát šest haléřů) bude vyplacena zájemcům v souladu v jednotlivými smlouvami o vkladu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne splacení jejich vkladů následovně: 1) společnosti Jihomoravská energetika, a.s. částka ve výši 981,50 Kč (devět set osmdesát jedna korun českých a padesát haléřů), 2) společnosti Jihočeská energetika, a.s. částka ve výši 305,69 Kč (tři sta pět korun českých a šedesát devět haléřů), 3) společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. částka ve výši 62,27 Kč (šedesát dva korun českých a dvacet sedm haléřů), 4) společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. částka ve výši 427,40 Kč (čtyři sta dvacet sedm korun českých a čtyřicet haléřů).
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- ZA SEDMÉ: Upisování akcií bude realizováno nepeněžitými vklady, jejichž předměty jsou následující části podniků: a) část podniku společnosti Jihomoravská energetika, a.s., IČ 49970194, se sídlem: Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres: Brno-město, PSČ 65944, označená jako "Provoz služeb v odvětví elektroenergetiky". Jde o část podniku, která vykonává následující čin nosti: funkce centrálních služeb: - strategie skupiny, komunikace, prodej a obchodní strategie, marketing, majetková strategie, a rozpočet aktiv, - tvorba kontrolních pravidel a principů platných uvnitř společností i mezi společnostmi, - podílnický controlling, - základní energetické otázky, - konsolidované plánování, podávání zpráv, - politika tvorby cen pro obchodování mezi společnostmi (např. vnitropodnikové ceny, vnitřní trh), - management financí, daní, účetnictví, zajišťování střediska služeb "účtárna", - management personalistiky, vzdělávací služby, právní služby, mzdové služby, - infrastrukturní služby: vedení IT, telekomunikace, správa zařízení, správa nemovitostí, správa vnitropodnikových služeb, sdružené služby: - jednotný nákup materiálu a služeb včetně skladování a logistiky dodávek materiálů, - jednotný nákup produktů a služeb informačních technologií, - provozování zákaznického střediska pro rozvod a prodej, - zajišťování služeb fakturačního střediska (elektřina) pro rozvod a prodej, - správa a provoz nemovitostí s výjimkou základního majetku (budovy, rekreační střediska...), - vedení a evidence nemovitých objektů pro JČE Provoz distribuce elektřiny, - provozování automobilového parku a infrastrukturních služeb, rozvodné služby: - provozování a strategie majetku, - správa a technické dokumentace sítě (GIS, TIS), - provozování systémů dispečinků včetně regionálních dispečinků, - administrativa rozvodné činnosti (technologický rozvoj a standardizace, řízení kvality, provozování regionálních rozvodných středisek), - plánování a realizace projektů v oblasti distribuce, - podrobné plánování provozu a údržby, - objednávání služeb v Majetkových službách, - řízení "rámcových smluv" z technického hlediska, - řízení energie v souladu s Procesními a technickými záměry, majetkové služby: - provozování údržby sítě (napěťové hladiny vvn, vn, nn), - organizace a aplikace pracovních páru pro hladiny vn a nn, - rozvodný inženýring (regionální organizace) včtně technických projektů, - odečty elektroměrů, - měření a cejchování, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto provozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu 1.1.2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2005. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-6/2004 a 82/8/2004 ze dne 21.8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znalc em Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.8.2004, č.j. Nc 1611/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihomoravská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-6/2004 a 82/8/2004, a činí celkem 619.088.981,50 Kč (šest set devatenác t milionů osmdesát osm tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a padesát haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 619.088 (šest set devatenáct tisíc osmdesát osm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- b) část podniku společnosti Jihočeská energetika, a.s., IČ 60826819, se sídlem: České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49 označená jako "Provoz služeb v odvětví elektroenergetiky". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: funkce centrálních služeb: - strategie skupiny, komunikace, prodej a obchodní strategie, marketing, majetková strategie a rozpočet aktiv, - tvorba kontrolních pravidel a principů platných uvnitř společností i mezi společnostmi, - podílnický controlling, - základní energetické otázky, - konsolidované plánování, podávání zpráv, - politika tvorby cen pro obchodování mezi společnostmi (např. vnitropodnikové ceny, vnitřní trh), - management financí, daní účetnictví, zajišťování střediska služeb "účtárna", - management personalistiky, vzdělávací služby,právní služby, mzdové služby, - infrastrukturní služby: vedení IT, telekomunikace, správa zařízení, správa nemovitostí, správa vnitropodnikových služeb, sdružené služby: - jednotný nákup materiálu a služeb včetně skladování a logistiky dodávek materiálů, - jednotný nákup produktů a služeb informačních technologií, - provozování zákaznického střediska pro rozvod a prodej, - zajišťování služeb fakturačního střediska (elektřina) pro rozvod a prodej, - správa a provoz nemovitostí s výjimkou základního majetku (budovy, rekreační střediska...), - vedení evidence nemovitých objektů pro JČE Provoz distribuce elektřiny, - provozování automobilového parku a infrastrukturních služeb, rozvodné služby: - provozování a strategie majetku, - správa technické dokumentace sítě (GIS, TIS), - provozování systémů dispečinků včetně regionálních dispečinků, - administrativa rozvodné činnosti (technologický rozvoj a standardizace, řízení kvality, provozování regionálních rozvodných středisek), - plánování a realizace projektů v oblasti distribuce, - podrobné plánování provozu a údržby, - objednávání služeb v Majetkových službách, - řízení "rámcových smluv" z technického hlediska, - řízení energie v souladu s Procesními a technickými záměry, majetkové služby: - provozování údržby sítě (napěťové hladiny vvn, vn, nn), - organizace a aplikace pracovních páru pro hladiny vn a nn, - rozvodný inženýring (regionální organizace) včetně technických projektů, - odečty elektroměrů, - měření a cejchování, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto p rovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu dle této Smlouvy nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházející na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve stavu ke dni 1.1.2005 (prvními lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotné, nemovitého, movitého i  jiného, a to bez ohledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2005. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-3/2004 a 79/8/2004 ze dne 21.8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znalc em Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 8. 2004, č.j. Nc 1615/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Jihočeská energetika, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s.. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-3/2004 a 79/8/2004, a činí celkem 244.838.305,69 Kč (dvě stě čtyřicet č tyři miliónů osm set třicet osm tisíc tři sta pět korun českých a šedesát devět haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 244.838 (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc osm set třicet osm) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- c) část podniku společnosti Moravská elektroenergetická, a.s., IČ 63478978, se sídlem Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ: 602 00 označená jako "Provoz služeb v odvětví elektroenergetiky". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti : funkce centrálních služeb: - podílnický controlling, - základními energetické otázky, - konsolidované plánování a podávání zpráv a management financí, daní účetnictví, zajišťování střediska služeb "účtárna" a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto p rovozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatelem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve s tavu ke dni 1.1.2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i jiného, a to bez o hledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2005. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-8/2004 a 84/8/2004 ze dne 21. 8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT, s.r.o., IČ 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním zna lcem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek,Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 608.2004, č.j. Nc 1612/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti Moravská el ektroenergetická, a.s. do základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepeněžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-8/2004 a 84/8/2004, a činí celkem 16.001.062,27 Kč (šestnáct milió nů jeden tisíc šedesát dva korun českých a dvacet sedm haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 16.001 (šestnáct tisíc jeden) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- d) část podniku společnosti E.ON Bohemia, s.r.o., IČ 25733591, se sídlem Praha 8, Pobřežní č.p. 620, č.or. 3, PSČ 186 00 označená jako "Provoz služeb v odvětví elektroenergetiky". Jde o část podniku, která vykonává následující činnosti: funkce centrálních služeb: - strategie skupiny, komunikace, prodej a obchodní strategie, marketing, majetková strategie a rozpočet aktiv, - tvorba kontrolních pravidel a principů platných uvnitř společností i mezi společnostmi, - podílnický controlling, - konsolidované plánování, podávání zpráv, - management financí, daní, účetnictví, zajišťování střediska služeb "účtárna", - management personalistiky, vzdělávací služby, právní služby, mzdové služby, sdružené služby: - jednotný nákup materiálu a služeb včetně skladování a logistiky dodávek materiálů, - jednotný nákup produktů a služeb informačních technologií, - provozování automobilového parku a infrastrukturních služeb, a která představuje samostatnou organizační složku vkladatele ve smyslu ustanovení § 487 Obchodního zákoníku tvořenou veškerým hmotným a nehmotným majetkem, věcmi, jinými právy, jinými majetkovými hodnotami a zaměstnanci vkladatele souvisejícími s tímto provozem. Jednotlivé složky části podniku jsou popsány v návrhu smlouvy o vkladu. Součástí vkladu nejsou práva a povinnosti vyplývající z osobního oprávnění vkladatele dané např. licencí a další tzv. osobní složky podnikání, které jsou výlučně spjaté s vkladatlem a nepřecházejí na nabyvatele. Předmětem vkladu je část podniku ve st avu ke dni 1.1.2005 (prvnímu lednu roku dvoutisícího pátého) včetně zejména všech práv vkladatele existujících ke dni 1.1.2005 k veškerému majetku vkladatele užívanému v části podniku, a to hmotného i nehmotného, nemovitého, movitého i jiného, a to bez oh ledu na to, kde se takový majetek nachází, a veškeré závazky vkladatele související s částí podniku ke dni 1.1.2005. Hodnota předmětu vkladu je stanovena ve znaleckém posudku č. 0821-9/2004 a 85/8/2004 ze dne 21.8.2004 vypracovaného znaleckým ústavem VOX CONSULT s.r.o., IČ: 62577379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1685/19, PSČ 140 21, v součinnosti se soudním znal cem Mgr. Ing. Martinem Zvěřinou, nar. 26. března 1965, bytem Borek, Na Výsluní 126, jmenovanými usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6.8.2004, č.j. Nc 1608/2004-16, pro účely stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti E.ON Bohemi a, s.r.o. do základního kapitálu společnosti E.ON Česká republika, a.s. Celková hodnota posuzovaného nepenžitého vkladu, je uvedena ve výše uvedeném znaleckém posudku č. 0821-9/2004 a 85/8/2004, a činí celkem 1.196.427,40 Kč (jeden milión sto devadesát še st tisíc čtyři sta dvacet sedm korun českých a čtyřicet haléřů). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.196 (jeden tisíc sto devadesát šest) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Akcie budou v listinné podobě.
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- ZA OSMÉ: Společnost Jihomoravská energetika, a.s. upíše 619.088 (šest set devatenáct tisíc osmdesát osm) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Česká republika, a.s. společnosti Jihomoravská energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihomoravská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Česká republika, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. ZA DEVÁTÉ: Společnost Jihočeská energetika, a.s. upíše 244.838 (dvě stě čtyřicet čtyři tisíc osm set třicet osm) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Česká republika, a.s. spo lečnosti Jihočeská energetika, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o up sání akcií. Toto písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Jihočeská energetika, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Česká republika, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jedinéh o akcionáře při výkonu působnosti valné hmorady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. ZA DESÁTÉ: Společnost Moravská elektroenergetická, a.s. upíše 16.001 (šestnáct tisíc jeden) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Česká republika, a.s. společnosti Moravská ele ktroenergetická, a.s. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. To to písemné oznámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. předložen představenstvem společnosti E.ON Česká republika, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcio náře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 11. 2004 do 14. 2. 2005
- ZA JEDENÁCTÉ: Společnost E.ON Bohemia, s.r.o. upíše 1.196 (jeden tisíc sto devadesát šest) kusů akcií ve lhůtě třiceti dnů, která počíná běžet dnem doručení písemného oznámení představenstva společnosti E.ON Česká republika, a.s. společnosti E.ON Bohemia , s.r.o. o tom, že došlo k tomuto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a k podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Toto písemné ozn ámení a návrh smlouvy o upsání akcií bude společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. předložen představenstvem společnosti E.ON Česká republika, a.s. do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základn ího kapitálu do obchodního rejstříku. ZA DVANÁCTÉ: Úpis akcií bude proveden v sídle společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. v Praze 8, Pobřežní č.p. 620, č.or. 3, PSČ 186 00, které je místem upsání akcií. Předem určení zájemci o upsání akcií tj. společnosti Jihomoravská energetika, a.s., Jihočeská e nergetika, a.s., Moravská elektroenergetická, a.s. a E.ON Bohemia, s.r.o., akcie upíší uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi nimi a společností E.ON Česká republika, a.s. Nepeněžité vklady jsou povinni všichni předem určení zájemci o upsání akcií splatit nejpozději do 10.01.2005 (desátého ledna roku dvoutisícího pátého). Nepeněžitý vklad splatí upisovatelé uzavřením písemné smlouvy o vkladu se společností E.ON Česká republika, a.s. a předáním předmětu vkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společ nosti Jihočeská energetika, a.s. je její sídlo, České Budějovice, Lannova 16, PSČ 370 49. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Jihomoravská energetika, a.s. je její sídlo, Brno, Lidická 36 č.p. 1873, okres Brno-město, PSČ 659 44. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti Moravská elektroenergetická, a.s. je její sídlo, Brno, Lipová 1, čp. 537, PSČ 602 00. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu společnosti E.ON Bohemia, s.r.o. je její sídlo, Praha 8, Pobřežní č.p. 620, č.or. 3, PS Č 186 00.
Kapitál
od 14. 2. 2005 do 1. 4. 2007
Základní kapitál 883 123 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 7. 2004 do 14. 2. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 7. 2005 do 1. 4. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 88 312 300.
od 14. 2. 2005 do 13. 7. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 883 123.
od 14. 2. 2005 do 13. 7. 2005
v listinné podobě
od 27. 7. 2004 do 14. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 27. 7. 2004 do 14. 2. 2005
v listinné podobě
Statutární orgán
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Michael Fehn - předseda představenstva
82205 Gilching. Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 7. 2004
den vzniku funkce: 6. 12. 2004
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
- v ČR: Praha 7, Trojská 181a/724, PSČ 171 00
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Lorenz Pronnet - místopředseda představenstva
83083 Riedering. Austrasse 1, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 10. 2004
den vzniku funkce: 6. 12. 2004
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Peter Ficht - člen představenstva
81476 München, Bleicherhornstr. 18a, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 26. 10. 2004
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Karel Dietrich - Nespěšný - člen představenstva
82008 Unterhaching, Jägerstrasse 11, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2005
od 27. 7. 2004 do 27. 4. 2005
Michael Fehn - člen představenstva
82205 Gilching, Pfarrhofgasse 6, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 7. 2004
den vzniku funkce: 27. 7. 2004
od 27. 7. 2004 do 27. 4. 2005
- v ČR: Praha 7, Trojská 181a/724, PSČ 171 00
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva členové představenstva společně.
od 27. 7. 2004 do 27. 4. 2005
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že má-li společnost více akcionářů, a tedy tři členy představenstva, za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva. Pokud má společnost pouze jediného akcionáře, má představenstvo pouze jediného člena a za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně tento člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí podpis osoby oprávněné společnost zastupovat s uvedením svých funkcí.
Prokura
od 5. 4. 2006 do 1. 4. 2007
Susanne Fabry
32425 Minden, Kläperstadt 4d, Spolková republika Německo
od 20. 9. 2005 do 1. 4. 2007
Ing. Karel Mencl
Vodňany, Míru 1211, PSČ 389 01
od 27. 4. 2005 do 5. 4. 2006
Dr. Ralf Held
86163 Augsburg, Kalkbrennerweg 1, Spolková republika Německo
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Eckart Baum
Schönberg, Xaver-Loibl-Strasse 29, Spolková republika Německo
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Andreas Schiller
85258 Weichs, Pfarrer-Brachetti-Strasse 1, Spolková republika Německo
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Dr. Gerald Hübsch
4020 Linz, Donauerweg 7, Rakouská republika
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Milan Kroupa
Hustopeče, Větrná 4, PSČ 693 01
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Magnus Alexander Brandau
81667 München, Metzstrasse 28, Spolková republika Německo
od 27. 4. 2005 do 1. 4. 2007
Každý z prokuristů je oprávněn k zastupování společnosti a podepisování za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 13. 7. 2005 do 1. 4. 2007
Dr. Walter Hohlefelder - předseda dozorčí rady
80805 München, Danziger Str. 13, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 4. 2005
od 13. 7. 2005 do 1. 4. 2007
Dr. Bernhard Reutersberg - místopředseda dozorčí rady
82340 Feldafing, Lennestr. 2, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 4. 2005
od 17. 12. 2004 do 27. 4. 2005
Karel Dietrich-Nespěšný - předseda dozorčí rady
820 08 Unterhaching, Jägerstrasse 11, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 8. 2004 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 31. 12. 2004
od 17. 12. 2004 do 13. 7. 2005
Dr. Ralf Joseph Held - místopředseda dozorčí rady
861 61 Augsburg, Kalkbrennerweg 1, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 8. 2004 - 31. 12. 2004
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 31. 12. 2004
od 23. 11. 2004 do 17. 12. 2004
Dr. Ralf Joseph Held - člen dozorčí rady
861 61 Augsburg, Kalkbrennerweg 1, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 8. 2004
od 23. 11. 2004 do 17. 12. 2004
Karel Dietrich-Nespěšný - člen dozorčí rady
820 08 Unterhaching, Jägerstrasse 11, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 8. 2004
od 23. 11. 2004 do 13. 7. 2005
Eckart Baum - člen dozorčí rady
945 13 Schönberg, Xaver-Loibl-Str. 29, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 23. 8. 2004 - 31. 12. 2004
od 27. 7. 2004 do 23. 11. 2004
Arthur Alexander Braun - předseda dozorčí rady
92637 Wieden, An der Eiche 6, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 23. 8. 2004
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 23. 8. 2004
od 27. 7. 2004 do 23. 11. 2004
- v ČR: Praha 10, Madridská 5, PSČ 101 00
od 27. 7. 2004 do 23. 11. 2004
Vladimíra Marsová - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice, Zachariášova 1, PSČ 370 04
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 23. 8. 2004
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 23. 8. 2004
od 27. 7. 2004 do 23. 11. 2004
Eva Štěrbová - člen dozorčí rady
Křičeň 92, 533 41 Bohdaneč
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 23. 8. 2004
den vzniku funkce: 27. 7. 2004
Akcionáři
od 11. 1. 2006 do 1. 4. 2007
E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH
80335 Mnichov, Denisstrasse 2, Spolková republika Německo
od 27. 7. 2004 do 14. 2. 2005
E.ON Czech Holding Verwaltungs - GmbH
Denisstrasse 2, 80335 Mnichov, Spolková republika Německo
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+49

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-65

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-173

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-184

+
-
Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-358

+
-

A tohle už jste četli?

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Držte si cashflow! Tok peněz zrychluje

Nejistota, výpadky dodávek, rostoucí inflace, ale i ekonomický růst nutí mnohé firmy k přehodnocení svých byznysových modelů. Průměrná splatnost faktur se prodlužuje, což může narušit cashflow především menších firem. Jak na to nedoplatit?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Pomáhá léčit lidi, na své dluhy ale nestačí. Jak z toho ven?

Zdálo by se, že kdo podniká ve farmacii, nemůže se mít špatně. Zvlášť v době, kdy svět ochromila pandemie. Příběh lékárníka Pavla Veselého, jednoho z protagonistů pořadu Krotitelů dluhů, ale ukázal, že skutečnost je jiná. Finanční problémy mu pomáhal řešit Daniel Šobáň z Partners.

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 717 198 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

Co nás čeká na podzim? Stačí se podívat do Ameriky…

České zpravodajství v minulých týdnech plnily v souvislosti s USA hlavně novinky kolem zpackané evakuace...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services