Harlequ'in a.s.
IČO: 26095670

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 10. 2005
Obchodní firma
od 3. 3. 2006

Harlequ'in a.s.

od 20. 10. 2005 do 3. 3. 2006

Wotan Game, a.s.

Sídlo
od 3. 6. 2009 do 22. 6. 2012
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
od 15. 4. 2009 do 3. 6. 2009
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36
od 3. 3. 2006 do 15. 4. 2009
Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01
od 20. 10. 2005 do 3. 3. 2006
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36
IČO
od 20. 10. 2005

26095670

DIČ

CZ26095670

Identifikátor datové schránky:a3feda7
Právní forma
od 20. 10. 2005
Akciová společnost
Spisová značka15431 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 9. 2010
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 3. 9. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 9. 2010 do 22. 6. 2012
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 3. 3. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 3. 3. 2006
- hostinská činnost
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- realitní činnost
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- velkoobchod
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 3. 3. 2006 do 3. 9. 2010
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 20. 10. 2005 do 3. 3. 2006
- správa vlastních nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 4. 2. 2010 do 22. 9. 2010
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.12.2009 o snížení základního kapitálu společnosti: Snižuje se efektivně základní kapitál společnosti. Důvodem efektivního snížení základního kapitálu je přebytek vlastního kapitálu (překapitalizace), který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje. Částka odpovídající snížení bu de vyplacena zpět akcionářům. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 163.635.242,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu , o pevnou částku 96.635.242,- Kč na 67.000.000,- Kč. Snížení bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům. Ke snížení základního kapitálu se použijí tyto akcie: 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 37.785.528,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 35.979.768,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 17.210.970,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.694.976,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 964.000,- Kč. Vzetí akcií z oběhu je úplatné, za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude poskytnuta úplata ve výši 0,76 Kč. Lhůta pro předložení akcií braných z oběhu je totožná s dobou závaznosti veřejného návrhu smlouvy na vzetí akcií z oběhu, který společnost učiní do 10 dnů po zápisu usnesení valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude činit čtyři týdny od uveřejnění návrhu způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání její valné hromady. Schvaluje se text veřejného návrhu akcionářům, který zní: Jediný akcionář společnosti Harlequ´in a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 26095670, a to společnost LAND TRADE a.s. se sídlem v Praze 7, Letenské nám. 157/4, PSČ 170 00, IČ 27440893, rozhodl v působnosti valné hromady společnosti dn e 21.12.2009 o efektivním snížení základního kapitálu společnosti úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům o pevnou částku 96.635.242,- Kč. Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 163.635.242,- Kč v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, o pevnou částku 96.635.242,- Kč na 67.000.000,- Kč. Společnost nemá ke dni rozhodnutí ve svém vlastnictví žádné své vlastní akcie. Společnost tímto veřejným návrhem svým akcionářům nabízí uzavření smlouvy, na základě které budou jejich akcie vzaty z oběhu proti zaplacení úplaty ve výši 0,76 Kč za každou 1,- Kč jmenovité hodnoty akcie. Tento návrh se vztahuje na 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 37.785.528,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 35.979.768,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovit é hodnotě 17.210.970,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 4.694.976,- Kč, 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 964.000,- Kč. Doba závaznosti tohoto veřejného návrhu je čtyři týdny, počínaje dnem následujícím po jeho uveřejnění. V této lhůtě musí zájemce doručit navrhovateli, společnosti Harlequ´in a.s., nepochybný písemný projev o přijetí tohoto návrhu, obsahující označení (u f yzické osoby jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, u právnické osoby její název, sídlo a IČ, případně jiný identifikační údaj, nebylo-li IČ přiděleno), počet akcií, jichž se přijetí týká, jejich jmen ovitou hodnotu a jejich čísla a číslo bankovního účtu, kam má být zaplacena úplata za akcie brané z oběhu. Každý akceptant může svůj akcept do uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu zcela nebo jen ohledně některých akcií písemně odvolat. Navrhovatel do jednoho měsíce po uplynutí lhůty závaznosti návrhu potvrdí akceptantům veřejného návrhu uveřejněním oznámení způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání její valné hromady, zda byl jejich akcept přijat. Pro případné odstoupení akcept anta od akceptu, má-li pro odstoupení zákonný důvod, je nutná písemná forma. Úplata za akcie brané z oběhu bude zaplacena ve lhůtě třech měsíců, jdoucí ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet akceptantem v akceptu určený. Ve stejné lhůtě musí být doručeny společnosti do jejího sídla akcie, jichž se akcept týká. Odevzdání akcií je podmínkou výplaty úplaty. Úplata za akcie brané z oběhu bude financována z vlastních disponibilních zdrojů společnosti.
od 13. 1. 2009 do 4. 2. 2010
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje - o 55.000.000,- Kč, slovy o částku padesát pět milionů korun českých, a to z částky 163.635.242,- Kč (slovy sto šedesát tři miliony šest set třicet pět tisíc dvě stě) na konečných 218.635.242,- Kč (slovy dvě stě os mnáct milionů šest set třicet pět tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých). Upisování nad schválenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Zvýšení základního kapitálu bu de provedeno penežitým vkladem zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 55 kusů kmenových akcií, znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Emisní kurs každé upsané akcie je shodný se jmenovitou hodnotou a činí 1.0 00.000,- Kč, emisní kurs veškerých akcií činí 55.000.000,- Kč, jediným upisovatelem bude předem určený zájemce-společnost Wotan Credit, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, IČ 260 93 502, zapsaná v obchodním rejstříku u  Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, číslo vložky 1449. Nové akcie budou upsány ve lhůtě 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany představenstva. K úpisu dojde uzavřením písemné smlouvy o  upsání akcií. Akcie budou spláceny na účet číslo 226xxxx, vedený u ČSOB, a.s., a to takto - 30 % emisního kursu musí být uhrazeno do 30 dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií představenstvem předem určenému zájemci. Lhůta pro doplacení emi sního kursu akcií činí jeden rok od právní moci usnesení o zápisu zvýšení základnícho kapitálu do obchodního rejstříku, místem úpisu je Praha 7, Letenské náměstí 157/4.
od 28. 4. 2006 do 19. 6. 2006
- Mimořádná valná hromada konaná dne 6.4.2006 společnosti Harlequ'in a.s. se sídlem Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01, IČ 26095670 (dále též emitent), rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál se zvýší o fixní částku 47,964.000,- Kč na 163,635.242,- Kč nepeněžitými vklady, představovanými obchodními podíly na třech společnostech s ručením omezeným, a to A-FORBES s.r.o., IČ 25049861, se sídlem v Roudnici nad Labem, Žižkova 75 7, D-FORBES s.r.o., IČ 60276436, se sídlem v Roudnici nad Labem, Žižkova 757 a S-FORBES s.r.o., IČ 60276444 se sídlem v Roudnici nad Labem, Žižkova 757 upisováním nových akcií. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a získání účastí na společnostech se stejným nebo podobným předmětem podnikání. 3. Veškeré mladé akcie upíše akcionář Wotan Invest, a.s., IČ 26063239, Rudolfovská 202/88, České Budějovice, PSČ 371 36, když rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti o nepeněžité vklady se ze zákona vylučuje přednostní právo vš ech ostatních akcionářů na úpis mladých akcií. 4. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě, a to 47 ks o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, 1 ks o jmenovité hodnotě 964.000,- Kč. 5. Emisní kurs každé z akcií je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurz veškerých akcií činí 47,964.000,- Kč. 6. Mladé akcie budou podmíněně upsány v sídle notáře JUDr. Zdeňka Melichara v Českých Budějovicích, Krajinská 223/39 do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady poté, co bude podán návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a jejich emisní kurz bude zcela splacen ve stejné lhůtě. Upisovatel je s podmínkami úpisu a splacení předem seznámen.
od 3. 3. 2006
- Obchodní společnost Wotan Game, a.s. (nově Harlequ'in a.s.) se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36 (nově Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01), IČ 260 95 670 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zruše né a zaniklé obchodní společnosti Harlequ'in a.s. se sídlem Roudnice nad Labem, Žižkova 757, PSČ 413 01, IČ 250 03 461, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad labem, oddílu B, vložce 850.
od 16. 12. 2005 do 27. 12. 2005
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 14. 12. 2005 takto: Wotan Invest, a.s., IČ 260 63 239, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 307 01, v působnosti valné hromady Wotan Game, a.s., IČ 260 95 670, se sídlem České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36, rozhodl dne 14. prosince 2005 o zvý šení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál se zvýší o fixní částku 95,671.242,- Kč na 115,671.242,- Kč peněžitými vklady upisováním nových akcií s vyloučením přednostního práva stávajícího akcionáře na přednostní úpis mladých akcií, když důležitým zájmem společnosti, odůvo dňujícím vyloučení přednostního práva na úpis akcií, je naléhavá potřeba oddlužení společnosti a kapitálové posílení společnosti. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. 2. Stávající akcionář se práva na úpis akcií vzdává ! 3. Mladé akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kteří jsou věřiteli společnosti, a to a) Lesy Vyšší Brod, a.s., IČ 260 60 680, se sídlem Vyšší Brod, Míru 302, PSČ 382 73, pohledávka ve výši 37,785.528,- Kč, b) Forest Svitaby, a.s., IČ 260 60 736, se sídlem Svitavy, Pražská 920/69, PSČ 568 02, pohledávka ve výši 35,979.768,- Kč c) Lesní společnost Jihlava, a.s., IČ 260 60 728, se sídlem Jihlava, Pávovská čp. 3172, PSČ 586 01, pohledávka ve výši 17,210.970,- Kč, d) TMW, a.s., IČ 260 60 710, se sídlem Dvůr Králové nad labem, Nedbalova 573, PSČ 544 01, pohledávka ve výši 4,694.976,- Kč. 4. Jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu mladých akcií. Započteny mají být pohledávky upisovatelů ve shora uvedené výši z titulu ceny prodaných cenný papírů. 5. Na zvýšení základního kapitálu budou vydány 4 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 37,785.528,- Kč, 35,979.768,- Kč, 17,210.970,- Kč a 4,694.976,- Kč. 6. Emisní kurs každé z akcií je roven její jmenovité hodnotě. 7. Mladé akcie budou podmíněně upsány smlouvami o úpisu v den rozhodnutí jediného akcionáře a splaceny smlouvami o započtení v tentýž den, obojí ihned poté, co bude podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do o bchodního rejstříku. Upisovatelé jsou s podmínkami úpisu a splacení předem seznámeni.
Kapitál
od 22. 9. 2010
Základní kapitál 67 000 000 Kč, splaceno 67 000 000 Kč.
od 16. 5. 2006 do 22. 9. 2010
Základní kapitál 163 635 242 Kč, splaceno 163 635 242 Kč.
od 27. 12. 2005 do 16. 5. 2006
Základní kapitál 115 671 242 Kč, splaceno 115 671 242 Kč.
od 1. 12. 2005 do 27. 12. 2005
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 20 000 000 Kč.
od 20. 10. 2005 do 1. 12. 2005
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 6 000 000 Kč.
od 16. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 67.
od 16. 5. 2006 do 22. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 12. 2005 do 16. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 27. 12. 2005 do 22. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 12. 2005 do 22. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 12. 2005 do 22. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 12. 2005 do 22. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 27. 12. 2005 do 22. 9. 2010
K převodu nebo zastavení akcií je potřebný souhlas představenstva.
od 20. 10. 2005 do 27. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 20. 10. 2005 do 27. 12. 2005
K převodu nebo zastavení akcií je potřebný souhlas představenstva.
Statutární orgán
od 17. 1. 2013
PETER JAVORSKÝ - člen představenstva
Bratislava, Majerníkova 3048/7, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 14. 7. 2011 do 17. 1. 2013
Jan Stuchlý - předseda představenstva
Hoštka - Kochovice, Kolonka, PSČ 411 72
den vzniku členství: 7. 6. 2011 - 2. 11. 2012
den vzniku funkce: 7. 6. 2011 - 2. 11. 2012
od 14. 7. 2011 do 17. 1. 2013
JUDr. Hana Lukešová - místopředseda představenstva
Radovesice, , PSČ 410 02
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 2. 11. 2012
den vzniku funkce: 7. 6. 2011 - 2. 11. 2012
od 11. 4. 2011 do 14. 7. 2011
JUDr. Hana Lukešová - předseda představenstva
Radovesice, , PSČ 411 17
den vzniku členství: 1. 1. 2011
den vzniku funkce: 3. 1. 2011 - 7. 6. 2011
od 11. 4. 2011 do 14. 7. 2011
Petr Vymetálek - místopředseda představenstva
Teplice, U Hadích lázní, PSČ 415 01
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 7. 6. 2011
den vzniku funkce: 3. 1. 2011 - 7. 6. 2011
od 24. 11. 2008 do 11. 4. 2011
JUDr. Tomáš Lejček - Předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Vinohradská 1254/61, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 2. 2008 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 28. 2. 2008 - 31. 12. 2010
od 21. 6. 2008 do 11. 4. 2011
Martin Charvát - Místopředseda představenstva
Praha 3, Husitská 157/80, PSČ 130 00
den vzniku členství: 9. 4. 2008 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 9. 4. 2008 - 31. 12. 2010
od 21. 6. 2008 do 11. 4. 2011
JUDr. Tomáš Nebeský - Člen představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 1. 2006 - 31. 12. 2010
od 17. 3. 2008 do 24. 11. 2008
JUDr. Tomáš Lejček - Předseda představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Lamačova 827/15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 28. 2. 2008
den vzniku funkce: 28. 2. 2008
od 12. 9. 2007 do 21. 6. 2008
Jiří Klominský - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2376, PSČ 413 01
den vzniku členství: 23. 1. 2006 - 9. 4. 2008
od 23. 2. 2007 do 21. 6. 2008
JUDr. Tomáš Nebeský - místopředseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Pod Kaštany 1107/19, PSČ 160 00
den vzniku členství: 23. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 1. 2006 - 9. 4. 2008
od 3. 3. 2006 do 23. 2. 2007
JUDr. Tomáš Nebeský - místopředseda představenstva
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 23. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 1. 2006
od 3. 3. 2006 do 12. 9. 2007
Jiří Klominský - člen představenstva
Roudnice nad Labem, Okružní 2714, PSČ 413 01
den vzniku členství: 23. 1. 2006
od 3. 3. 2006 do 11. 4. 2011
Michal Bendl - člen představenstva
Příbram, Slunná 289, PSČ 268 01
den vzniku členství: 23. 1. 2006 - 31. 12. 2010
od 20. 10. 2005 do 17. 3. 2008
Mgr. Jan Cimler - předseda představenstva
Roudnice nad Labem - Podlusky, Na Výsluní 2389, PSČ 413 01
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 21. 2. 2008
den vzniku funkce: 31. 10. 2005 - 21. 2. 2008
od 11. 4. 2011
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 3. 3. 2006 do 11. 4. 2011
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Člen představenstva může jednat za společnost, pokud k tomu byl předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva písemně zmocněn, a to v rozsahu této plné moci. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Člen představenstva podepisuje jménem společnosti, pokud byl k tomu předsedou představenstva nebo místopře dsedou představenstva písemně zmocněn.
od 20. 10. 2005 do 3. 3. 2006
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své pod pisy osoby oprávněné. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
Prokura
od 14. 7. 2011 do 22. 6. 2012
Pavel Chovančík
Hradec Králové, Gočárova třída, PSČ 500 02
od 21. 6. 2008 do 14. 7. 2011
Michal Bendl
Příbram, Slunná 289, PSČ 268 01
od 22. 6. 2012
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě podnikatele připojuje svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru - "prokurista" nebo zkratku "p.p." či "p.p.a".
od 21. 6. 2008 do 22. 6. 2012
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě podnikatele připojuje svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru - "prokurista" nebo zkratku "p.p." či "p.p.a".
Dozorčí rada
od 24. 2. 2015
MARTIN JEŘÁBEK - člen dozorčí rady
Hodonín, Měšťanská, PSČ 695 01
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 17. 1. 2014
LUKÁŠ TICHÁNEK - člen dozorčí rady
Starý Poddvorov, , PSČ 696 16
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 17. 1. 2013
ZDENĚK HORECKÝ - člen dozorčí rady
Mutěnice, Tržní, PSČ 696 11
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 17. 1. 2013 do 17. 1. 2014
LUKÁŠ TICHÁNEK - člen dozorčí rady
Mutěnice, Nová, PSČ 696 11
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 17. 1. 2013 do 24. 2. 2015
MARTIN JEŘÁBEK - člen dozorčí rady
Hodonín, Masarykovo nám., PSČ 695 01
den vzniku členství: 19. 12. 2012
od 11. 4. 2011 do 17. 1. 2013
Ing. Milan Meduna - předseda dozorčí rady
Čeperka, Fučíkova, PSČ 533 45
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 2. 11. 2012
den vzniku funkce: 3. 1. 2011 - 2. 11. 2012
od 13. 1. 2009 do 17. 1. 2013
Marcela Havlišová - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Okružní 2715, PSČ 413 01
den vzniku členství: 18. 12. 2008 - 2. 11. 2012
od 23. 10. 2007 do 13. 1. 2009
Kamila Hlavsová - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Neklanova 1795, PSČ 413 01
den vzniku členství: 2. 7. 2007 - 18. 12. 2008
od 23. 10. 2007 do 11. 4. 2011
Ing. Milan Meduna - Předseda dozorčí rady
Opatovice nad Labem, Fučíkova 113, PSČ 533 45
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 31. 12. 2010
den vzniku funkce: 2. 7. 2007 - 31. 12. 2010
od 23. 10. 2007 do 17. 1. 2013
Dr. Jiří Tománek - Člen dozorčí rady
Písek, Přemyslova 400/4, PSČ 397 01
den vzniku členství: 2. 7. 2007 - 2. 11. 2012
od 20. 10. 2005 do 23. 10. 2007
Eva Nebeská - předseda dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Krabčická 1245, PSČ 413 01
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 13. 12. 2006
den vzniku funkce: 31. 10. 2005 - 13. 12. 2006
od 20. 10. 2005 do 23. 10. 2007
Michal Procházka - člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Na Výsluní 2387, PSČ 413 01
den vzniku členství: 31. 10. 2005 - 2. 7. 2007
den vzniku funkce: 20. 10. 2005
od 20. 10. 2005 do 23. 10. 2007
Ing. Milan Meduna - člen dozorčí rady
Opatovice nad Labem, Fučíkova 113, PSČ 533 45
den vzniku členství: 31. 10. 2005
Akcionáři
od 17. 1. 2013
EURO HOME MOON a.s.
Bratislava, Palisády 29/A, PSČ 811 06, Slovenská republika
od 22. 6. 2012 do 17. 1. 2013
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha - Nové Město, Truhlářská, PSČ 110 00
od 11. 4. 2011 do 22. 6. 2012
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha 7 - Holešovice, Jankovcova, PSČ 170 00
od 4. 2. 2010 do 11. 4. 2011
LAND TRADE a.s., IČO: 27440893
Praha 7, Letenské náměstí 157/4, PSČ 170 00
od 20. 10. 2005 do 20. 1. 2006
Wotan Invest, a.s., IČO: 26063239
České Budějovice, Rudolfovská 202/88, PSČ 371 36
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+49
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+17
+
-
3.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+13
+
-
4.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-107
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-375
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 692,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.