APOGEO Esteem, a.s.
IČO: 26103451

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 3. 2006
Obchodní firma
od 20. 1. 2009

APOGEO Esteem, a.s.

od 17. 3. 2008 do 20. 1. 2009

Esteem, a.s.

od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008

Koutník & Záhorka, a.s.

Sídlo
od 21. 7. 2009 do 2. 10. 2014
Praha, Koněvova , PSČ 130 00
od 17. 3. 2008 do 21. 7. 2009
České Budějovice, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 01
IČO
od 31. 3. 2006

26103451

DIČ

CZ26103451

Identifikátor datové schránky:i2tcu2r
Právní forma
od 31. 3. 2006
Akciová společnost
Spisová značka15572 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 3. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 3. 2011
- oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik
od 23. 6. 2008
- Činnost znaleckého ústavu v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
od 23. 6. 2008
- posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru
od 23. 6. 2008
- stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory
od 23. 6. 2008
- expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy
od 23. 6. 2008
- expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího danění
od 23. 6. 2008
- posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev
od 23. 6. 2008
- oceňování naturální mzdy a jiných nepeněžních příjmů
od 23. 6. 2008
- oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky )
od 23. 6. 2008
- oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj. ) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen )
od 23. 6. 2008
- oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochranných známek, patentů, software )
od 23. 6. 2008
- oceňování fiinančního majetku ( cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek )
od 23. 6. 2008
- oceňování podniků ( částí podníků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků )
od 23. 6. 2008
- oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku
od 23. 6. 2008
- přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy )
od 23. 6. 2008
- posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- posuzování a přezkoumávání účetnictví podnikatelských a nepodnikatelských subjektů, finančních institucí a organizací veřejného sektoru
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- stanovování reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovování převodních a zúčtovacích cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, posuzování inventarizace majetku, ekonomické a finanční rozbory
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- expertní činnost v oboru české a mezinárodní účetní standardy
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- expertní činnost v oboru daně, daňový systém ČR a EU, mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- posuzování a vymezování činností výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování naturální mzdy a jiných peněžních příjmů
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování movitých věcí ( strojů, přístrojů, zařízení, technologických celků, motorových vozidel, výpočetní techniky, aj.)
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování nemovitostí ( budov, bytů a nebytových prostor, pozemků, aj.) a práv k nemovitostem ( zástav, břemen, aj.)
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování nehmotného majetku ( know-how, licencí, ochraných známek, patentů, software, aj.)
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování finančního majetku (cenných papírů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek, aj.)
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování podniků ( částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků)
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- oceňování nepeněžitých vkladů dle obchodního zákoníku
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- přezkoumání a posuzování přeměn obchodních společností ( fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy)
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
- posuzování a přezkoumání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
- oceňování movitých věcí, nemovitostí, nehmotného majetku, finančního majetku a podniků
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 3. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 5
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 21. 7. 2009 do 6. 8. 2009
- NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s., IČ: 26103451, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 1343/32, PSČ 370 01 /(dále i jako ?Společnost?), takto: Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro rozvoj její činnosti se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Zvyšuje se zá kladní kapitál společnosti APOGEO Esteem, a.s. o částku 1,500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíckorun českých) tj. z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 3,500.000,- Kč (tři miliony pět set tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií - 15 (patnáct) kusů o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na jméno a v listinné podobě. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude NATLAND Consulting Group B.V., reg. č. 34267501, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterdam, Nizozemské království, který upíše všech 15 (patnáct) kmen ových listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých), a to jako předem určený zájemce. Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o u psání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Místem pro úpis akcií předem určeným zájemcem je Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, 130 83. Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležito sti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - jedinému akcionáři společnosti - tj. společnosti NATLAND Consulting Group B.V. do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu tohoto roz hodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti APOGEO Esteem, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předlož it upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs upsaných akcií je předem určený zájemce po vinen splatit peněžitým vkladem. Tento způsob splacení emisního kursu nově upisovaných akcií se schvaluje. Upisovatel je povinen splatit 30 % (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií do patnácti (15) dnů od úpisu akcií, a to na zvláštní účet společnosti zřízený k tomuto účelu číslo 5011xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií bude splacena upisovatelem na tentýž účet nejpozději do 1 (jednoho) roku od upsání akcií. Tato pravidla postupu při splácen í emisního kursu upsaných akcií jediný akcionář schvaluje.
Kapitál
od 6. 8. 2009
Základní kapitál 3 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 2006 do 6. 8. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 15.
od 31. 3. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 27. 7. 2014
JOSEF JAROŠ, MBA - předseda představenstva
Český Krumlov - Plešivec, 5. května, PSČ 381 01
den vzniku členství: 1. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 6. 2014
od 3. 7. 2014 do 27. 7. 2014
JOSEF JAROŠ, MBA - předseda představenstva
Lidice, 10. června 1942, PSČ 273 54
den vzniku členství: 1. 2. 2012
den vzniku funkce: 23. 6. 2014
od 16. 2. 2012 do 3. 7. 2014
Josef Jaroš, MBA - člen představenstva
Lidice, 10. června 1942, PSČ 273 54
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 13. 10. 2009 do 16. 2. 2012
Ing. Andrea Paslerová - předseda představenstva
Říčany, Na Vyhlídce 1891/1, PSČ 251 01
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 1. 2. 2012
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 1. 2. 2012
od 17. 2. 2009 do 21. 7. 2009
Ing. Leona Majerová - člen představenstva
Malonty, 109, PSČ 382 91
den vzniku členství: 13. 3. 2008 - 30. 6. 2009
od 23. 6. 2008 do 21. 7. 2009
Ing. Miroslav Velát - člen představenstva
České Budějovice, Krumlovská 1514/31, PSČ 370 07
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 30. 6. 2009
od 23. 6. 2008 do 13. 10. 2009
Ing, Dalibor Meier - předseda představenstva
Droužkovice, SNP 288, PSČ 431 44
den vzniku členství: 13. 3. 2008 - 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2008 - 1. 10. 2009
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
Ing. Miroslav Velát - předseda představenstva
České Budějovice, Krumlovská 1514/31, PSČ 370 07
den vzniku členství: 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 13. 3. 2008 - 18. 6. 2008
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
Ing, Dalibor Meier - člen představenstva
Droužkovice, SNP 288, PSČ 431 44
den vzniku členství: 13. 3. 2008
od 17. 3. 2008 do 17. 2. 2009
Ing. Leona Matušová - člen představenstva
Malonty, 109, PSČ 382 91
den vzniku členství: 13. 3. 2008
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
JUDr. Bohumil Koutník - předseda představenstva
Nová Ves, 107, PSČ 373 15
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 13. 3. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 13. 3. 2008
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
Mgr. Lucie Slabá - člen představenstva
Soběslav, tř.Dr.E.Beneše 144/39, PSČ 392 01
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 13. 3. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2006
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
Ing. Miroslav Velát - člen představenstva
České Budějovice, Krumlovská 1514/31, PSČ 370 07
den vzniku členství: 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2006
od 3. 7. 2014
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně.
od 22. 2. 2012 do 3. 7. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně, má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně.
od 31. 3. 2006 do 22. 2. 2012
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně.
Prokura
od 7. 10. 2013
VÍTĚZSLAV HRUŠKA
Český Krumlov - Plešivec, 5. května, PSČ 381 01
od 7. 10. 2013
Prokurista bude jednat za společnost samostatně.
Dozorčí rada
od 18. 4. 2017
MARTIN MLÝNEK - člen
Pohořelice, Tyršova, PSČ 691 23
den vzniku členství: 1. 1. 2017
od 18. 1. 2017
PAVEL TŮMA - Předseda
Praha - Michle, Jihlavská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 31. 12. 2016
od 3. 10. 2016
Ing. JIŘÍ ČERNÍK - člen dozorčí rady
Ráby, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 26. 9. 2016
od 26. 2. 2016 do 18. 1. 2017
PAVEL TŮMA - člen dozorčí rady
Praha - Michle, Jihlavská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 4. 11. 2015
JIŘÍ VALENTA - člen dozorčí rady
Kytín, , PSČ 252 10
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 4. 11. 2015 do 26. 2. 2016
PAVEL TŮMA - člen dozorčí rady
Dačice - Dačice III, Vápovská, PSČ 380 01
den vzniku členství: 1. 10. 2015
den vzniku funkce: 1. 10. 2015
od 7. 10. 2013
TOMÁŠ PACOVSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Pod lipami, PSČ 130 00
den vzniku členství: 30. 9. 2013
od 18. 7. 2013 do 8. 8. 2015
RENÉ PITÁK - člen dozorčí rady
Čáslav - Čáslav-Nové Město, 28. října, PSČ 286 01
den vzniku členství: 10. 6. 2013 - 1. 1. 2015
od 12. 10. 2012 do 20. 3. 2015
Ing. Jaroslav Ježek - člen dozorčí rady
Plzeň - Jižní Předměstí, Klatovská třída, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 10. 2012 - 1. 2. 2015
od 6. 8. 2012 do 8. 3. 2013
Ing. René Piták, MBA - člen dozorčí rady
Čáslav, 28. října, PSČ 286 01
den vzniku členství: 18. 6. 2012 - 5. 3. 2013
od 6. 8. 2012 do 7. 10. 2013
Ing. Vítězslav Hruška - člen dozorčí rady
Český Krumlov - Plešivec, 5. května, PSČ 381 01
den vzniku členství: 18. 3. 2012 - 30. 9. 2013
od 6. 8. 2012 do 3. 6. 2014
Ing. Miroslav Saferna - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Karla Pokorného, PSČ 708 00
den vzniku členství: 18. 6. 2012 - 10. 2. 2014
od 29. 3. 2012 do 29. 3. 2012
Václav Pelc - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Steinerova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 2. 2. 2012
od 29. 3. 2012 do 12. 10. 2012
Václav Pelc - člen dozorčí rady
Praha 4 - Háje, Steinerova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 31. 7. 2012
od 22. 2. 2012 do 18. 1. 2017
Ing. Ivan Janoušek - předseda dozorčí rady
Tišice, Mezi Ploty, PSČ 277 15
den vzniku funkce: 14. 2. 2012 - 31. 12. 2016
od 16. 2. 2012
JUDr. Josef Jaroš - člen dozorčí rady
Lidice, Oradourská, PSČ 273 54
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 16. 2. 2012 do 22. 2. 2012
Ing. Ivan Janoušek - člen dozorčí rady
Tišice, Mezi Ploty, PSČ 277 15
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 23. 3. 2011 do 16. 2. 2012
Ing. Jitka Karlíková - člen dozorčí rady
Nivnice, Sídliště, PSČ 687 51
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 1. 2. 2012
od 17. 9. 2010 do 23. 3. 2011
Bc. Jitka Karlíková - člen dozorčí rady
Nivnice, Sídliště, PSČ 687 51
den vzniku členství: 1. 9. 2010
od 17. 9. 2010 do 16. 2. 2012
Josef Jaroš - člen dozorčí rady
Lidice, 10. června 1942, PSČ 273 54
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 1. 2. 2012
od 17. 9. 2010 do 22. 2. 2012
Ing. Ivan Korčák - člen dozorčí rady
Praha 9 - Černý Most, Kuttelwascherova, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 9. 2010 - 20. 2. 2012
od 13. 10. 2009 do 17. 9. 2010
Ing, Dalibor Meier - předseda dozorčí rady
Droužkovice, SNP 288, PSČ 431 44
den vzniku členství: 2. 10. 2009 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 2. 10. 2009 - 31. 8. 2010
od 13. 10. 2009 do 17. 9. 2010
Ing. Libor Matura - člen dozorčí rady
Praha 10, Přetlucká 2154/1, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 10. 2009 - 31. 8. 2010
od 21. 7. 2009 do 13. 10. 2009
Ing. Martina Machačová - člen dozorčí rady
Sadská, Resslova 952, PSČ 289 12
den vzniku členství: 13. 3. 2008 - 1. 10. 2009
od 21. 7. 2009 do 17. 9. 2010
Ing. Jan Koťátko - člen dozorčí rady
Praha 9 - Leťnany, Chotěšovská 678/2, PSČ 199 00
den vzniku členství: 30. 6. 2009 - 31. 8. 2010
od 20. 1. 2009 do 13. 10. 2009
Ing. Andrea Paslerová - předseda dozorčí rady
Říčany, Na Vyhlídce 1891/1, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 1. 10. 2009
den vzniku funkce: 1. 1. 2009 - 1. 10. 2009
od 23. 6. 2008 do 20. 1. 2009
Ing. Ladislav Vlk - předseda dozorčí rady
Strakonice, Mánesova 1201, PSČ 386 01
den vzniku členství: 13. 3. 2008 - 1. 1. 2009
den vzniku funkce: 18. 6. 2008 - 1. 1. 2009
od 23. 6. 2008 do 21. 7. 2009
Ing. Veronika Šanderová - člen dozorčí rady
Sedlec, Malé Chrášťany 13, PSČ 373 41
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 30. 6. 2009
od 17. 3. 2008 do 23. 6. 2008
Ing. Ladislav Vlk - člen dozorčí rady
Strakonice, Mánesova 1201, PSČ 386 01
den vzniku členství: 13. 3. 2008
od 17. 3. 2008 do 21. 7. 2009
Ing. Martina Kopecká - člen dozorčí rady
Sadská, Resslova 952, PSČ 289 12
den vzniku členství: 13. 3. 2008
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
Marie Vondrková - člen dozorčí rady
Ledenice, Zborov 86, PSČ 370 06
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 13. 3. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2006
od 31. 3. 2006 do 17. 3. 2008
Petr Záhorka - člen dozorčí rady
Nová Ves, 107, PSČ 373 15
den vzniku členství: 31. 3. 2006 - 13. 3. 2008
den vzniku funkce: 31. 3. 2006
od 31. 3. 2006 do 23. 6. 2008
Ing. Veronika Vondrášková - předseda dozorčí rady
Sedlec, Malé Chrášťany 13, PSČ 373 41
den vzniku členství: 31. 3. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2006 - 18. 6. 2008
Akcionáři
od 27. 11. 2015
APOGEO Group, SE, IČO: 24817601
Praha - Karlín, Rohanské nábřeží, PSČ 186 00
od 14. 8. 2013 do 27. 11. 2015
APOGEO Group, SE, IČO: 24817601
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
od 23. 1. 2012 do 14. 8. 2013
APOGEO Group, SE, IČO: 24817601
Praha 3 - Žižkov, Koněvova, PSČ 130 00
od 5. 5. 2011 do 23. 1. 2012
APOGEO Group B.V.
Amsterdam, WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077XX, Nizozemské království
od 14. 4. 2010 do 5. 5. 2011
NATLAND Consulting Group B.V.
Amsterdam, WTC Amsterdam, Tower C-11, Strawinskylaan 1143, 1077XX, Nizozemské království
od 13. 10. 2009 do 14. 4. 2010
NATLAND Consulting Group B.V.
Amsterdam, Herengracht 268, PSČ 1016, Nizozemské království
od 13. 10. 2009 do 14. 4. 2010
- IČ: 34267501
od 6. 8. 2009 do 13. 10. 2009
NATLAND Consulting Group B.V.
Amsterdam, Herengracht 268, PSČ 1016, Nizozemské království
Hodnocení firmy
+2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-61
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-132
+
-
3.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-220
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-234
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-250
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Sberbank CZ 2 621,00 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 659,00 Kč
Komerční banka 2 674,32 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení dobropisované částky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení dobropisované částky

Otázka: Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat v případě, že po mne internetový obchod požaduje vrácení dobropisované částky 1390,-. Dobropis byl vystaven z faktury z roku 2016. Obchod se ozval teprve tento týden...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.