Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.
IČO: 26149737

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 1. 2000
Obchodní firma
od 20. 3. 2002

CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.

od 26. 1. 2000 do 20. 3. 2002

Černý Most Holding, a.s.

Sídlo
od 20. 3. 2002 do 25. 6. 2012
Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00
od 21. 6. 2000 do 20. 3. 2002
Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 21. 6. 2000
Praha 1, Jakubská 2/647, PSČ 110 00
IČO
od 26. 1. 2000

26149737

DIČ

CZ26149737

Identifikátor datové schránky:7bwddbc
Právní forma
od 26. 1. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6353 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 12. 2016
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
od 9. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 7. 2002 do 9. 6. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 22. 7. 2002 do 9. 6. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 7. 2002 do 9. 6. 2009
- realitní činnost
od 26. 1. 2000 do 19. 12. 2016
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb s tím spojených
Ostatní skutečnosti
od 21. 2. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 2. 2014 do 6. 9. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 21. 2. 2014 do 6. 9. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 23. 3. 2010 do 12. 4. 2010
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.3.2010 se zvyšuje základní kapitál o částku 290.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých) z původní částky 1.094.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda devades át čtyři miliony korun českých) na konečnou částku 1.384.000.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta osmdesát čtyři miliony korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapistálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. bude zvýšen upsáním 290 kusů nových kmenových listinných akcií společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž tyto jednotl ivé nové akcie budou nahrazeny jednou hromadnou listinou. Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojen a stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři - obchodní společnosti Rodamco Czech B.V. se sídlem 1118BJ Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 371 Tower H, Nizozemské království. Lhůta pro upisování akcií bude činit 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen jedinému akcionáři společnosti CENTRUM ČERNÝ MOS T, a.s. - společnosti Rodamco Czech B.V. do 60 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. do obchodního rejstříku. Jediný akcionář bude oprávněn upsat no vé akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií, a to v sídle společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. na adrese Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00 v době od 9.00 hod do 16.00 hod. Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsá ní akcií celý emisní kurs upsaných akcií, a to na zvláštní bankovní účet společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., číslo účtu: IBAN: CZ7327000000002102768458, vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21.
od 19. 1. 2005 do 4. 2. 2005
- Jediný akcionář v působnosti valné hrovady schválil dne 29.12.2004 zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. o částku 344.000.000,- Kč upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, z půvo dní výše 750.000.000,- Kč, na částku 1.094.000.000. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 344 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.00 0.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs každé upisované akcie bude činit 1.001.671,- Kč, z čehož částka 1.671,- Kč připadne na emisní ážio každé jednotlivé akcie, ve smyslu ustanovení § 163a odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění. 2. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdal přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Rodamco Czech B. V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království (dále též jen "Jediný akcionář). Místem pro upisování akcií je sídlo Advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., na adrese Elišky Peškové 735, 151 31 Praha 5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, níže uvedeného, Jedinému akcionáři. Návrh sm louvy o upsání akcií, který musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi Společností a Jediným akcionářem, bude doručen Jedinému akcionáři, zastoupenému JUDr. Ludmilou Neustupnou, advokátkou advokátní kancelá ře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., se sídlem Elišky Peškové 735, 151 31 Praha 5, spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5. Emisní kurs akcií se splácí tak, že 100% jejich jmenovité hodnoty bude splaceno započtením peněžitých pohledávek takto: Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Rodamco Czech B.V. za Společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., ve výši 344.574.824,- Kč, jejímž věřitelem se společnost Rodamco Czech B.V. stala na základě smlo uvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 6.12.2004 se společností Rodamco Europe Finance B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, proti pohledávce Společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., která této Společnosti vznikne za společ ností Rodamco Czech B.V., z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby byl emisní kurs akcií splacen výhradně započtením peněžité pohledávky, kterou má společnost Rodamco Czech B.V. za Společností, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, a dále schvaluje pra vidla pro uzavření dohody o započtení takto: Jediný akcionář splatí svůj závazek vůči Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, v celkové výši 344.000.000,- Kč započtením pohledávky vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky, ze dne 6.12.2004, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Rodamco Europe Finance B.V., se sídlem 3032AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, ohledně pohledávky za společností C ENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 261 49 737, ve výši 344.574.824,- Kč. Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Písemný návrh smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek bude doručen Jedinému akcionáři, k rukám jeho zmocněnce, JUDr. Ludmily Neustupné, advokátky, shora uvedené, bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, uvedená shora. Pohledávky budou započítány v nominální hodnotě." S ohledem na shora uvedené navrhujeme, aby uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku a aby odpovídající usnesení o zápisu bylo zasláno JUDr. Ludmile Neustupné, advokátce advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., se sídlem Praha 5, E . Peškové 735, 151 31, která byla zmocněna na základě plné moci ze dne 6.12.2004 k zastupování v tomto řízení, k převzetí usnesení, včetně práva vzdát se odvolání a k přejímání eventuelních jiných listin soudu v rámci tohoto řízení.
od 7. 5. 2003 do 2. 6. 2003
- 1. Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje dne 5.3.2003 zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. o částku 749.000.000,- Kč (slovy: Sedm set čtyřicet devět milionů Korun českých), z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), na částku 750.000.000,- Kč (slovy: Sedm set padesát milionů Korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 749 kusů (slovy: Sedm set čtyřicet devět kusů) kmenových akcií Společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) v listinné podobě. Emisní kurs nově upisovaných akcií je 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) za jednu akcii. 2. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se jediný akcionář společnosti, ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu, vzdal přednostního práva na upisování akcií, v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království (dále též "Jediný akcionář společnosti"). 4. Návrh smlouvy o upsání akcií, který musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, mezi Společností a Jediným akcionářem bude doručen Jedinému akcionáři, spolu s oznámením, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, uvedeného shora, Jedinému akcionáři. Místem pro upisování akcií je sídlo Advokátní kanceláře Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., na adrese Elišky Peškové 735/15, Praha 5. 5. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs akcií se splácí tak, že 100% jejich jmenovité hodnoty bude splaceno započtením peněžitých pohledávek, jak uvedeno níže". Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Rodamco Czech B.V. za Společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., ve výši 749.000.000,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět milionů Korun českých), jejímž věřitelem se společnost Rodamco Czech B.V. stala na základě dvou smluv o postoupení pohledávky, ze dne 16.1.2003, se společností Goethe Finance B.V., proti pohledávce Společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., která této Společnosti vznikne za společností Rodamco Czech B.V. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány na základě rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu. 7. Jediný akcionář vyslovuje souhlas s tím, aby byl emisní kurs akcií splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, které má společnost Rodamco Czech B.V. za Společností, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií, a dále schvaluje pravidla pro uzavření dohody o započtení takto: Jediný akcionář splatí svůj závazek vůči Společnosti na splacení emisního kursu nově upsaných akcií, v celkové výši 749.000.000,- Kč, započtením pohledávek vyplývajících: - jednak ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.1.2003, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Goethe Finance B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, - pohledávka za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem Praha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 26 14 97 37, ve výši 121.778.536,- Kč (slovy: Jedno sto dvacet jedna milionů sedm set sedmdesát osm tisíc pět set třicet šest Korun českých), - jednak ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 16.1.2003, uzavřené mezi společností Rodamco Czech B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupníkem, a společností Goethe Finance B.V., se sídlem 3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království, jako postupitelem, - pohledávka za společností CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., se sídlem P raha 1, Na Můstku 388/9, PSČ 110 00, IČ: 26 14 97 37, ve výši 627.221.464,- Kč (slovy: Šest set dvacet sedm milionů dvě stě dvacet jeden tisíc čtyři sta šedesát čtyři Koruny české). Dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen Jedinému akcionáři bez zbytečného odkladu poté, co bude Společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií, uvedená shora. Pohledávky budou započítány v nominální hodnotě.
od 20. 3. 2002
- Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s. se sídlem Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ 25794698, zapsané doposud v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6097. Černý Most Holding a.s. je právním nástupcem společnosti CENTRUM ČERNÝ MOST a.s. se sídlem Praha 1, Na Můstku 9, PSČ 110 00, IČ 25794698.
Kapitál
od 12. 4. 2010
Základní kapitál 1 384 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 2. 2005 do 12. 4. 2010
Základní kapitál 1 094 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2003 do 4. 2. 2005
Základní kapitál 750 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 8. 2002 do 2. 6. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2000 do 19. 8. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 12. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 383.
od 4. 2. 2005 do 12. 4. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 093.
od 4. 2. 2005 do 12. 4. 2010
v listinné podobě
od 2. 6. 2003 do 4. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 749.
od 2. 6. 2003 do 4. 2. 2005
v listinné podobě
od 26. 1. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 26. 1. 2000
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 3. 2019
JACOB LUNSINGH TONCKENS - člen představenstva:
Greenwich, Connecticut, 7 Wynn Lane, PSČ 068 30, Spojené státy americké
den vzniku členství: 14. 10. 2018
od 11. 11. 2017
ARNAUD STÉPHANE VALÉRY BURLIN - Předseda představenstva
Praha - Břevnov, Loutkářská, PSČ 169 00
den vzniku členství: 15. 5. 2017
den vzniku funkce: 22. 5. 2017
od 11. 11. 2017
Ing. VĚRA MRÁZOVÁ - člen představenstva
Jesenice, Jasmínová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 15. 5. 2017
od 6. 9. 2017 do 11. 11. 2017
ARNAUD STÉPHANE VALÉRY BURLIN - předseda představenstva
Praha - Břevnov, Loutkářská, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 5. 2012 - 14. 5. 2017
den vzniku funkce: 13. 6. 2016 - 14. 5. 2017
od 19. 12. 2016 do 6. 9. 2017
ARNAUD STÉPHANE BURLIN - předseda představenstva
Praha - Břevnov, Loutkářská, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 5. 2012
den vzniku funkce: 13. 6. 2016
od 18. 4. 2014 do 28. 3. 2019
JACOB LUNSINGH TONCKENS - člen představenstva
Amsterdam, Artemisstraat 162, Nizozemské království
den vzniku členství: 13. 10. 2013 - 13. 10. 2018
od 13. 10. 2013 do 18. 4. 2014
JACOB LUNSINGH TONCKENS - člen představenstva
Paříž, Avenue Raymond Poincare 76, PSČ 750 16, Francouzská republika
den vzniku členství: 13. 10. 2013
od 22. 7. 2013 do 19. 12. 2016
Arnaud Stéphane Burlin - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Loutkářská, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 5. 2012
od 22. 7. 2013 do 11. 11. 2017
Ing. VĚRA MRÁZOVÁ - člen představenstva
Jesenice, Jasmínová, PSČ 252 42
den vzniku členství: 14. 5. 2012 - 14. 5. 2017
od 14. 2. 2011 do 13. 10. 2013
Jacob Lunsingh Tonckens - člen představenstva
Paříž, Avenue Raymond Poincare 76, 75016, Francouzská republika
den vzniku členství: 12. 10. 2010 - 12. 10. 2013
od 20. 7. 2009 do 14. 2. 2011
Jean-Marc Jestin - člen představenstva
Amsterdam, Tweede C. Huygensstraat 81/2, Nizozemské království
den vzniku funkce: 4. 6. 2009 - 12. 10. 2010
od 26. 6. 2009 do 20. 7. 2009
Karel Willem Ledeboer - člen představenstva
Rotterdam, Van Somerenwerg 47, 3062 RG, Nizozemské království
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 4. 6. 2009
od 26. 6. 2009 do 22. 7. 2013
Arnaud Stéphane Burlin - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Loutkářská 2388/2a, PSČ 169 00
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 13. 5. 2012
od 26. 6. 2009 do 22. 7. 2013
Ing. Věra Mrázová - člen představenstva
Jesenice, Jasmínová 689, PSČ 252 42
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 13. 5. 2012
od 12. 12. 2007 do 26. 6. 2009
Casper van Koetsveld - člen představenstva
Vídeň, Nussberggasse 2c, 1190, Rakouská republika
den vzniku členství: 26. 11. 2007 - 13. 5. 2009
od 6. 4. 2007 do 26. 6. 2009
Scott Jonathan Dwyer - člen představenstva
Vídeň, Jakschgasse 5/1, 1140, Rakouská republika
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 13. 5. 2009
od 23. 3. 2005 do 12. 12. 2007
Joost Adriaan Bomhoff - člen představenstva
Praha 8, K Náměstí 811/15
den vzniku funkce: 23. 7. 2003 - 26. 11. 2007
od 23. 3. 2005 do 12. 12. 2007
- bytem: Gentsestraat 185, 2587 HR Haag, Nizozemské království
od 31. 12. 2003 do 6. 4. 2007
Antonius Mattheus Kemp - člen představenstva
Praha 1, Celetná 23
den vzniku funkce: 23. 7. 2003 - 19. 12. 2006
od 20. 3. 2002 do 26. 6. 2009
Dr. Robert Neugröschel - předseda představenstva
Purweider Weg 1, 52070 Aachen, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 16. 8. 2000 - 13. 5. 2009
den vzniku funkce: 7. 9. 2001 - 13. 5. 2009
od 20. 3. 2002 do 26. 6. 2009
- bytem v ČR: Úvaly, Horova 1165
od 4. 12. 2001 do 20. 3. 2002
Dr. Robert Neugröschel
Purweider Weg 1, 52070 Aachen, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 16. 8. 2000
od 4. 12. 2001 do 20. 3. 2002
- bytem v ČR: Úvaly, Horova 1165
od 4. 12. 2001 do 31. 12. 2003
Veronika Beránková
Kladno 3, Jeseniova 278, PSČ 272 03
den vzniku funkce: 16. 8. 2000 - 10. 12. 2002
od 4. 12. 2001 do 31. 12. 2003
Johannes Pars
Platolaan 44, 3707 GG Zeist, Nizozemské království
den vzniku funkce: 16. 8. 2000 - 23. 7. 2003
od 4. 12. 2001 do 31. 12. 2003
- bytem v ČR: Praha 4, K Betáni 1088
od 21. 6. 2000 do 4. 12. 2001
Blanka Fingerlandová - předseda
Praha 10, Bramboříkova 1/2996
od 21. 6. 2000 do 4. 12. 2001
Pavlína Hozová - místopředseda
Praha 7, Šternberkova 19/766
od 21. 6. 2000 do 4. 12. 2001
Drahomíra Böhmová - člen
Ondřejov, Pražská 114, PSČ 251 65
od 26. 1. 2000 do 21. 6. 2000
Marek Rosenbaum - předseda
Praha 1, Jakubská 2/647, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 21. 6. 2000
Ing. Jiří Majer - místopředseda
Praha 1, Na Poříčí 19, PSČ 110 00
od 26. 1. 2000 do 21. 6. 2000
Ing. Rostislav Mlejnek - člen
Dobříš, Boženy Němcové 1064, PSČ 263 01
od 14. 2. 2011
Jménem společnosti jednají do částky 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR jedná vždy Jacob Lunsingh Tonckens společně s dalším členem představenstva.
od 20. 7. 2009 do 14. 2. 2011
Jménem společnosti jednají do částky 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR jedná vždy Jean-Marc Jestin společně s dalším členem představenstva.
od 26. 6. 2009 do 20. 7. 2009
Jménem společnosti jednají do částky 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR vždy dva členové představenstva. Nad částku 390.000.000,- Kč nebo 15.000.000,- EUR jedná vždy Karel Willem Ledeboer společně s dalším členem představenstva.
od 4. 12. 2001 do 26. 6. 2009
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 26. 1. 2000 do 4. 12. 2001
Jménem společnosti jednají buď předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že k vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Prokura
od 17. 10. 2006 do 26. 6. 2009
Ing. Věra Mrázová
Jesenice, Jasmínová 689, PSČ 252 42
od 17. 10. 2006 do 26. 6. 2009
Ing. Martin Macháč
Praha 4 - Krč, Točitá 1728/9, PSČ 140 00
od 17. 10. 2006 do 26. 6. 2009
Jménem společnosti jednají prokuristé společně. Prokuristé jsou oprávněni zavazovat společnost do výše 500.000,- Kč (17.800,- EUR).
Dozorčí rada
od 24. 5. 2019
MARTIN MAKOVEC - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Podle náhonu, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 4. 2019
od 30. 4. 2019 do 24. 5. 2019
BRUNO ESCUR - člen dozorčí rady
Düsseldorf, Schirmerstraße 44, PSČ 402 11, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 1. 1. 2019 - 1. 4. 2019
od 21. 2. 2014 do 30. 4. 2019
BRUNO ESCUR - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Pod Závěrkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2018
od 22. 7. 2013 do 21. 2. 2014
MARTIN MAKOVEC - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Podle náhonu, PSČ 141 00
den vzniku členství: 1. 6. 2013 - 31. 12. 2013
od 22. 7. 2013 do 21. 2. 2014
LIBOR PECHÁČEK - člen dozorčí rady
Praha 9 - Hrdlořezy, Nad Smetankou, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 6. 2013 - 31. 12. 2013
od 22. 7. 2013 do 21. 2. 2014
Bruno Escur - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Pod Závěrkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 2. 2013 - 31. 12. 2013
od 4. 2. 2012 do 4. 2. 2012
Olivier Nougarou - člen dozorčí rady
Maisons-Laffitte, Avenue Boileau 4, (78), Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 1. 6. 2013
od 4. 2. 2012 do 22. 7. 2013
Olivier Nougarou - člen dozorčí rady
Maisons-Laffitte, Avenue Boileau 4, Francouzská republika
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 1. 6. 2013
od 9. 4. 2010 do 4. 2. 2012
Karel Šmerák - člen dozorčí rady
Frankfurt am Main, Schlossborner Str. 63, 60326, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 2. 2010 - 1. 2. 2012
od 9. 4. 2010 do 22. 7. 2013
Bruno Escur - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Pod Závěrkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 2. 2010 - 25. 2. 2013
od 26. 6. 2009 do 26. 6. 2009
Michael Wunderbaldinger - člen dozorčí rady
Vídeň, Dr.Adolf-Schaerf-Platz 4/4/3, 1220, Rakouská republika
den vzniku členství: 13. 5. 2009
od 26. 6. 2009 do 9. 4. 2010
Cornelis Jan Verhoog - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 120 00
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 25. 2. 2010
od 26. 6. 2009 do 9. 4. 2010
Vojtěch Navrátil - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 1888/139, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 25. 2. 2010
od 26. 6. 2009 do 22. 7. 2013
Michael Wunderbaldinger - člen dozorčí rady
Vídeň, Dr.Adolf-Schaerf-Platz 4/4/3, 1220, Rakouská republika
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 1. 6. 2013
od 22. 7. 2002 do 26. 6. 2009
Karel Willem Ledeboer
Van Somerenwerg 47, 3062 RG, Rotterdam, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 8. 2000 - 13. 5. 2009
den vzniku funkce: 16. 8. 2000 - 13. 5. 2009
od 22. 7. 2002 do 26. 6. 2009
Fokke Remko van Hijum - člen
Bilderdijkstraat 23, 2902 AA Capelle aan Ijssel, Nizozemské království
den vzniku členství: 8. 8. 2001 - 13. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 8. 2001 - 13. 5. 2009
od 20. 3. 2002 do 22. 7. 2002
Fokke Remko van Hijum - člen
Distelwing 49, 3906 Anweendaals, Nizozemské království
den vzniku funkce: 8. 8. 2001
od 4. 12. 2001 do 22. 7. 2002
Karel Willem Ledeboer
Waldeck Pyrmontlaan 6, 3062 BV Maarssen, Nizozemské království
den vzniku funkce: 16. 8. 2000
od 4. 12. 2001 do 12. 12. 2007
Suzan van Nieuwkuyk
Diependaalsedjik 68, 3601 GM Maarssen, Nizozemské království
den vzniku funkce: 16. 8. 2000 - 26. 11. 2007
od 26. 1. 2000 do 4. 12. 2001
Darina Rosenbaumová - předseda
Praha 9, Jablonecká 411, PSČ 190 00
od 26. 1. 2000 do 4. 12. 2001
Jan Bonaventura - místopředseda
Prachatice, Lesní 631, PSČ 383 01
od 26. 1. 2000 do 4. 12. 2001
Luděk Hrubý - člen
Praha 3, Želivského 17, PSČ 130 00
Akcionáři
od 23. 3. 2010
Rodamco Czech B.V.
1118BJ Luchthaven Schiphol, Schiphol Boulevard 371 Tower H, Nizozemské království
od 4. 12. 2001 do 23. 3. 2010
Rodamco Czech B.V.
3032 AC Rotterdam, Hofplein 20, Nizozemské království
od 21. 6. 2000 do 4. 12. 2001
Rodamco Czech B.V.
3011 AG Rotterdam, Coolsingel 120, Nizozemské království
od 26. 1. 2000 do 21. 6. 2000
Tacoma Consulting, a.s., IČO: 63998581
Praha 1, Jakubská 2/647, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 725,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 792,80 Kč
ČSOB 2 792,80 Kč
Komerční banka 2 792,87 Kč
Expobank CZ 2 803,70 Kč
Česká spořitelna 2 812,00 Kč
Raiffeisenbank 2 841,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 851,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+47
+
-
2.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+19
+
-
3.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-17
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-281
+
-
5.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-402
+
-

Články na Heroine.cz

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Nevěř nikomu nad třicet. Nová kniha Eleny Ferrante vypráví o těžkostech dívčího dospívání

Nevěř nikomu nad třicet. Nová kniha Eleny Ferrante vypráví o těžkostech dívčího dospívání

Dlouho očekávaný nový román italské prozaičky skrývající se za jménem Elena Ferrante vyšel...více

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Bravo pro nové divadlo! Za špičkovými akrobaty do Braníka

Skupina Losers Cirque Company bude od podzimu poprvé ve své historii účinkovat ve vlastním...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services