ImProve a.s., IČO: 26151243 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ImProve a.s. Údaje byly staženy 6. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26151243. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26151243 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 1. 2000
Datum zániku23. 12. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 1. 2000 do 23. 12. 2013

ImProve a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 2. 9. 2009 do 31. 5. 2013
Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 190 00
od 20. 6. 2001 do 2. 9. 2009
Praha 10, Počernická 96/272, PSČ 108 03
od 18. 9. 2000 do 20. 6. 2001
Praha 2, Budečská 18
od 31. 1. 2000 do 18. 9. 2000
Praha 8, Sokolovská 61
IČO
od 31. 1. 2000 do 23. 12. 2013

26151243

DIČ

CZ26151243

Právní forma
od 31. 1. 2000 do 23. 12. 2013
Akciová společnost
Spisová značka6365 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 9. 2009 do 23. 12. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Poskytování software.
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky.
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Reklamní činnost.
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Vydavatelská činnost.
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Výroba audiovizuálních děl.
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb( vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č.3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů)
od 31. 1. 2000 do 2. 9. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje s prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami.
Předmět činnosti
od 2. 9. 2009 do 23. 12. 2013
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 18. 12. 2007 do 2. 9. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem.
Ostatní skutečnosti
od 23. 12. 2013 do 23. 12. 2013
- Vymazává se ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost ImProve a.s., včetně všech zapsaných skutečností. Právním důvodem výmazu je zánik vnitrostátní fúzí sloučením s nástupnickou společností Hermes International, a.s., IČ 452 76 404.
od 31. 5. 2013 do 12. 6. 2013
- Zvyšuje základní kapitál společnosti ImProve a.s. z dosavadní částky 5.000.000,-- Kč (slovy: pět milionů korun českých) o částku 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc korun českých), na celkovou částku 16.099.000,-- Kč (slovy: še stnáct milionů devadesát devět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií, za následujících podmínek: 1) Bude upsáno 11.099 (slovy: jedenáct tisíc devadesát devět) kusů nových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000 Kč,-- (slovy: jeden tisíc korun českých). Nově upisované akcie nebudou kotované. 2) Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. 3) Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4) Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 5) Jediný akcionář společnosti ImProve a.s. - společnost Hermes International, a.s., prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií. 6) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu jedinému předem určenému zájemci, a to společnosti Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, IČ 452 76 404, zapsané v obchodním rejs tříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1613. 7) Emisní kurz jedné akcie o jmenovité 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a je tvořen její jmenovitou hodnotou. Emisní kurz všech nově vydaných akcií činí 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct mi lionů devadesát devět tisíc korun českých). 8) Místem upisování je dnešním dnem změněné sídlo společnosti ImProve a.s., tedy Praha 3, Ježkova 944/9, 130 00, v pracovní dny od 10.00 hodin do 14.00 hodin. 9) Upisovatel - společnost Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, IČ 452 76 404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1613, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností ImProve a.s. 10) Lhůta pro upisování akcií je 60 (šedesát) dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního vo lna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií. 11) Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. 12) Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžitých pohledávek společnosti Hermes International, a.s., se sídlem Praha 3, Ježkova 9 č.p. 944, PSČ 130 00, IČ 452 76 404, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1613, v celkové výši 11.099.000,-- Kč (slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc korun českých) za společností ImProve a.s., se sídlem Praha 9, Litoměřická 834/19d, PSČ 190 00, IČ: 261 51 243, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6365.
od 2. 9. 2009 do 26. 1. 2010
- a) Základní kapitál obchodní společnosti ImProve a.s. se zvyšuje o částku ve výši 2.450.000,- Kč (dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) na částku ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad část ku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání finančních prostředků k realizaci nových obchodních záměrů společnosti (v souvislosti s tím, že je též měněn předmět podnikání společnosti). b) Toto zvýšení základního kapitálu o částku 2.450.000,- Kč se navrhuje provést upsáním 245 ks (slovy dvě stě čtyřiceti pěti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurs je r oven jejich jmenovité hodnotě, tj. činí 10.000,- Kč na 1 akcii bez emisního ážia, tj. činí celkem 2.450.000,- Kč. c) Všech těchto 245 ks nových akcií bude upsáno stávajími akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že nebudou upsány s využitím přednostního práva. Tato dohoda podle § 205 obchodního zákoníku bude uzavřena až poté, co bude zapsán o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) Místem upisování akcií, tedy místem uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, bude notářská kancelář JUDr. Miroslava Nováka, notáře se sídlem v Praze, a to v Praze 1, Dlouhá 16. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práv a. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou. e) Lhůta pro splacení všech peněžitých vkladů, tj. celého emisního kurzu ve výši 2.450.000,- Kč, činí 30 (třicet) dnů od uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Peněžité vklady, tj. celý emisní kurz ve výši 2.450.00 0,- Kč, budou splaceny na zvláštní účet u banky otevřený společností za tímto účelem na její jméno. Tímto účtem je účet číslo 2102xxxx.
od 20. 6. 2001 do 25. 3. 2002
- Valná hromada společnosti ImProve a.s. přijala dne 27. dubna 2001 jednomyslně usnesení,jímž rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1.550.000 Kč upsáním 155 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá. Emisní kurz akcií je 10.000 Kč každá. Emisní kurz bude splácen peněžitými vklady. Základní kapitál se tedy zvyšuje o 1.550.000 Kč, přičemž upisování nad tuto čásku není přípustné. Všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Dohoda musí být uzavřena do jednoho (1) měsíce do právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak je zvýšení základního kapitálu neúčinné. Akcionář, který v dohodě upíše akcie na zvýšení základního kapitálu, je povinen splatit celý emisní kurz do jednoho (1) měsice od uzavření dohody na účet číslo 355xxxx, který pro účel splácení základního kapitálu otevřelo představenstvo společnosti.
Kapitál
od 12. 6. 2013 do 23. 12. 2013
Základní kapitál 16 099 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2010 do 12. 6. 2013
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 3. 2002 do 26. 1. 2010
Základní kapitál 2 550 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 1. 2000 do 25. 3. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2013 do 23. 12. 2013
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 11 099.
od 26. 1. 2010 do 23. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 25. 3. 2002 do 26. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 255.
od 25. 3. 2002 do 26. 1. 2010
v listinné podobě
od 14. 12. 2000 do 25. 3. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 14. 12. 2000 do 25. 3. 2002
v listinné podobě
od 31. 1. 2000 do 14. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 31. 1. 2000 do 14. 12. 2000
v listinné podobě
Statutární orgán
od 31. 5. 2013 do 23. 12. 2013
JIŘÍ ROČEK - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Kubištova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 5. 2013
od 16. 4. 2013 do 31. 5. 2013
VLADIMÍR HOFFMANN - předseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Medinská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 4. 4. 2013 - 23. 5. 2013
den vzniku funkce: 4. 4. 2013 - 23. 5. 2013
od 16. 4. 2013 do 31. 5. 2013
ANDREA KRÁLOVÁ - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Vězeňská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 4. 4. 2013 - 23. 5. 2013
od 2. 9. 2009 do 16. 4. 2013
Ing. Petr Kubíček - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, Boušova 892, PSČ 190 14
den vzniku členství: 31. 5. 2007 - 31. 8. 2012
od 2. 9. 2009 do 16. 4. 2013
Ing. Vladimír Hoffmann - předseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Medinská 825, PSČ 190 14
den vzniku členství: 30. 4. 2007 - 31. 8. 2012
den vzniku funkce: 12. 8. 2009 - 31. 8. 2012
od 2. 9. 2009 do 31. 5. 2013
Ing. Radek Tůma - člen představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polepská 1885, PSČ 109 16
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 23. 5. 2013
od 2. 9. 2009 do 31. 5. 2013
Mgr. Gabriela Hyklová - místopředseda představenstva
Praha 9, U Svobodárny 1064/4, PSČ 190 00
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 23. 5. 2013
den vzniku funkce: 12. 8. 2009 - 23. 5. 2013
od 10. 4. 2008 do 2. 9. 2009
Ing. Vladimír Hoffmann - místopředseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Medinská 825, PSČ 190 14
den vzniku členství: 30. 4. 2007
den vzniku funkce: 1. 10. 2007 - 11. 8. 2009
od 3. 7. 2007 do 10. 4. 2008
Ing. Vladimír Hoffmann - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, Medinská 825, PSČ 190 14
den vzniku členství: 30. 4. 2007
od 15. 6. 2007 do 3. 7. 2007
Ing. Vladimír Hoffman - člen představenstva
Praha 9 - Klánovice, Medinská 825, PSČ 190 14
den vzniku členství: 30. 4. 2007
od 15. 6. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Martin Bolcek - člen představenstva
Praha 3, Přemyslovská 186/44, PSČ 130 00
den vzniku členství: 30. 4. 2007 - 10. 8. 2009
od 15. 6. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Petr Kubíček - předseda představenstva
Praha 9 - Klánovice, Boušova 892, PSČ 190 14
den vzniku členství: 31. 5. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2007 - 11. 8. 2009
od 25. 3. 2002 do 10. 8. 2004
Jan Žáček - místopředseda představenstva
Plzeň, Nepomucká 35/189, PSČ 317 04
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 12. 5. 2004
den vzniku funkce: 9. 5. 2001 - 12. 5. 2004
od 25. 3. 2002 do 15. 6. 2007
Ing. Martin Bolcek - předseda představenstva
Praha 3, Přemyslovská 186/44, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 9. 2000
den vzniku funkce: 9. 5. 2001
od 20. 6. 2001 do 15. 6. 2007
Ing. Ján Sadvár - člen představenstva
Praha 9, Leštínská 2337/26, PSČ 193 00
den vzniku funkce: 27. 4. 2001 - 1. 11. 2005
od 14. 12. 2000 do 20. 6. 2001
Ing. Michal Bárta - člen představenstva
Praha 4, Klánova 31, PSČ 147 00
od 14. 12. 2000 do 25. 3. 2002
Ing. Martin Bolcek - místopředseda představenstva
Nový Jičín, Nerudova 15
od 31. 1. 2000 do 14. 12. 2000
Ing. Václav Smělý - místopředseda představenstva
Praha 5, Machatého 680, PSČ 150 00
od 31. 1. 2000 do 14. 12. 2000
Jana Jarošová - člen představenstva
Terešov, Mlečice 44
od 31. 1. 2000 do 25. 3. 2002
Jan Žáček - předseda představenstva
Plzeň, Nepomucká 35, PSČ 317 04
od 31. 5. 2013 do 23. 12. 2013
Jménem společnosti jedná předseda představenstva. To neplatí, jde-li o jednočlenné představenstvo u společnosti s jediným akcionářem; v takovém případě jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
od 2. 9. 2009 do 31. 5. 2013
Jménem společnosti jednají za představenstvo společně předseda a jeden člen (či místopředseda) představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 18. 12. 2007 do 2. 9. 2009
Jménem společnosti jednají za představenstvo předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. V záležitostech, při kterých se společnost zavazuje k plnění závazku přesahujícímu částku 1,000.000,-Kč, jednají jménem společnosti za představenstvo předs eda a místopředseda představenstva společně. Jednající člen představenstva podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 20. 6. 2001 do 18. 12. 2007
Jménem Společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 14. 12. 2000 do 14. 12. 2000
Předseda představenstva jedná a podepisuje každý samostatně v otázce všech výdajů a veškerých závazků ve výši do 75.000,- Kč, nad 75.000,- Kč pak předseda a místopředseda představenstva společně.
od 14. 12. 2000 do 20. 6. 2001
Předseda představenstva a místopředseda jedná a podepisuje každý samostatně v otázce všech výdajů a veškerých závazků ve výši do 75.000,- Kč, nad 75.000,- Kč pak předseda a místopředseda představenstva společně.
od 31. 1. 2000 do 14. 12. 2000
Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 5. 2013 do 23. 12. 2013
JAN KUBÍČEK - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 23. 5. 2013
od 31. 5. 2013 do 23. 12. 2013
EVA JIRSOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Karlín, Jirsíkova, PSČ 186 00
den vzniku členství: 23. 5. 2013
od 31. 5. 2013 do 23. 12. 2013
MILAN KUTINA - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Lečkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 23. 5. 2013
od 16. 4. 2013 do 31. 5. 2013
KATARÍNA HOFFMANNOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 9 - Klánovice, Medinská, PSČ 190 14
den vzniku členství: 4. 4. 2013 - 23. 5. 2013
od 16. 4. 2013 do 31. 5. 2013
EVA LINERTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 8 - Kobylisy, Třebenická, PSČ 182 00
den vzniku členství: 4. 4. 2013 - 23. 5. 2013
od 2. 9. 2009 do 16. 4. 2013
Ing. Peter Sklenár - člen dozorčí rady
Praha 9, Stoupající 785/12, PSČ 190 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 23. 8. 2012
od 2. 9. 2009 do 31. 5. 2013
Hana Horská - předseda dozorčí rady
Praha 5, Ke Klimentce 1863/9, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 8. 2009 - 23. 5. 2013
den vzniku funkce: 12. 8. 2009 - 23. 5. 2013
od 15. 6. 2007 do 18. 12. 2007
Ing. Jan Krasňan - člen dozorčí rady
Praha 4, Na dolinách 41, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 3. 10. 2007
od 15. 6. 2007 do 2. 9. 2009
Ing. Peter Sklenár - předseda dozorčí rady
Praha 9, Stoupající 785/12, PSČ 190 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007
den vzniku funkce: 30. 5. 2007 - 11. 8. 2009
od 15. 6. 2007 do 2. 9. 2009
Branislav Gál - člen dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Hošťálkova 392/1, PSČ 169 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 10. 8. 2009
od 15. 6. 2007 do 16. 4. 2013
Ing. Jiří Voves - člen dozorčí rady
Praha 8, Eledrova 733/12, PSČ 181 00
den vzniku členství: 23. 5. 2007 - 23. 8. 2012
od 25. 3. 2002 do 15. 6. 2007
Ing. Peter Sklenár - předseda dozorčí rady
Praha 9, Stoupající 785/12, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 9. 2000
den vzniku funkce: 22. 9. 2000
od 25. 3. 2002 do 15. 6. 2007
Václav Pavelka - místopředseda dozorčí rady
Praha 5, Na Vlku 385/14, PSČ 155 00
den vzniku členství: 29. 6. 2000 - 29. 6. 2005
den vzniku funkce: 29. 6. 2000 - 29. 6. 2005
od 25. 3. 2002 do 15. 6. 2007
Ing. Petr Kubíček - člen dozorčí rady
Praha 9, Smidarská 741, PSČ 190 14
den vzniku členství: 22. 9. 2000 - 22. 9. 2005
od 25. 3. 2002 do 3. 7. 2007
Petr Stoklasa - člen dozorčí rady
Praha 4, Nechvílova 1837/17, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 9. 2000 - 22. 9. 2005
od 14. 12. 2000 do 25. 3. 2002
Ing. Peter Sklenár - předseda dozorčí rady
Praha 9, Stoupající 785/12
od 14. 12. 2000 do 25. 3. 2002
Ing. Petr Kubíček - člen dozorčí rady
Praha 9, Smidarská 741
od 14. 12. 2000 do 25. 3. 2002
Petr Stoklasa - člen dozorčí rady
Praha 4, Nechvílova 1837/17
od 18. 9. 2000 do 14. 12. 2000
Zsolt Böjtös - předseda dozorčí rady
Praha 9, nám. Na Balabence 1433/4
od 18. 9. 2000 do 14. 12. 2000
Olga Žáčková - člen dozorčí rady
Plzeň, Nepomucká 35
od 18. 9. 2000 do 25. 3. 2002
Václav Pavelka - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Brodského 1674
od 31. 1. 2000 do 18. 9. 2000
Emilie Novotná - místopředseda představenstva
Plzeň-jih, Plzeňská 428
od 31. 1. 2000 do 18. 9. 2000
Kristina Pencová - člen dozorčí rady
Praha 4, Sezimova 11, PSČ 140 00
od 31. 1. 2000 do 18. 9. 2000
Zsolt Böjtös - předseda dozorčí rady
Praha 3, V zahrádkách 67, PSČ 130 00
Akcionáři
od 31. 5. 2013 do 23. 12. 2013
Hermes International, a.s., IČO: 45276404
Praha 3 - Žižkov, Ježkova, PSČ 130 00
od 16. 4. 2013 do 31. 5. 2013
FINTOP, a.s., IČO: 63998106
Praha 1, Anežská 986/č.or. 10, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-5

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-12

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-27

+
-
Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-49

+
-
Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-84

+
-
Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-119

+
-

A tohle už jste četli?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Rodné číslo už může zmizet z DIČ. Kdy skončí jinde?

Od letoška mohou podnikatelé požádat finanční správu, aby součástí jejich DIČ nebylo rodné číslo. Plošná změna je však zatím v nedohlednu, stejně jako u občanských průkazů a různých registrů. Musíme to promyslet, říkají úřady i po deseti letech od rozhodnutí, že náhrada musí přijít nejpozději od roku 2025.

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Nové zákazy: Hospody zavřou dřív, vánoční trhy končí

Kvůli výraznému zhoršování koronavirové epidemie dnes vláda vyhlásila třicetidenní nouzový stav. Potřebovala ho, aby mohla zavést nová omezující opatření. Restaurace musí od zítřka nově zavřít nejpozději v deset večer a zapomenout letos můžeme na vánoční trhy.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora pro OSVČ

Až 1000 korun denně dostanou podnikatelé, kterým klesly tržby nejméně o 30 procent. Jde o částečnou náhradu za koronavirová omezení. Podmínky jsou podobné jako na jaře, v některých bodech se ale liší.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 004 422 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Kde proboha žili? Fialův plán boje s covidem sází na nemožné

Nediskriminovat, ale spojovat. Budoucí vládní koalice Petra Fialy, který bude brzy jmenován premiérem,...

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Ať tě znásilní horda migrantů, ty tlustá krávo.“ Musíme si takové komentáře na internetu nechat líbit?

„Doteď mi chodí výhružky smrtí nebo doporučení, aby mi někdo uřízl hlavu nebo mě znásilnil. Dostávám...

Partners Financial Services