BIERHANZL GROUP, a.s.
IČO: 26154889 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 2. 2000
Datum zániku10. 5. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 24. 5. 2006 do 10. 5. 2013

BIERHANZL GROUP, a.s.

od 14. 2. 2000 do 24. 5. 2006

Bierhanzl Group, a.s.

Sídlo
od 14. 2. 2000 do 10. 2. 2009
Březnice, Sadová 517, PSČ 262 72
IČO
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013

26154889

DIČ

CZ26154889

Právní forma
od 14. 2. 2000 do
Akciová společnost
Spisová značka1810 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 24. 5. 2006 do 10. 5. 2013
- opravy silničních vozidel
od 10. 10. 2005 do 10. 5. 2013
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené v oblasti výroba a prodej hydraulických hadic
od 10. 10. 2005 do 10. 5. 2013
- provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
od 10. 10. 2005 do 10. 5. 2013
- silniční motorová doprava nákladní
od 10. 10. 2005 do 10. 5. 2013
- nakládání s odpady (kromě nebezpečných odpadů)
od 24. 3. 2004 do 10. 5. 2013
- přípravné práce pro stavby
od 24. 3. 2004 do 10. 5. 2013
- opravy pracovních strojů
od 24. 3. 2004 do 10. 5. 2013
- ubytovací služby
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013
- nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013
- ekonomické a organizační poradenství
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013
- provoz pily včetně impregnace dřeva
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013
- reklamní činnost
od 14. 2. 2000 do 10. 5. 2013
- realitní činnost a správa realit
Ostatní skutečnosti
od 10. 5. 2013 do 10. 5. 2013
- Na základě návrhu společnosti podaného poté, co byl usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9.1.2013, č.j. KSCB 28 INS 959/2009-B-166 zrušen konkurs na majetek dlužníka - společnosti BIERHANZL GROUP, a.s. po splnění rozvrhového usnesení, s e z obchodního rejstříku vymazává společnost BIERHANZL GROUP, a.s., České Budějovice, F.A. Gerstnera 21/3, PSČ 370 01, IČ 261 54 889 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 3. 2. 2003 do 24. 3. 2003
- Mimořádná Valná hromada konaná dne 20.12.2002 přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti Bierhanzl Group, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Bierhanzl Group, a.s. takto: 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 10,000.000,-Kč (slovy desetmiliónůkorun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 43,700.000,- Kč (slovy čtyřicettřimilióny sedmsettisíckorun českých) na celkovou výši základního kapitálu 53,700.000,- Kč (slovy padesáttřimiliónysedmsettisíckorun českých) a to upsáním 4.370 (slovy čtyřitisícetřistasedmdesát) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých) každé akcie. 2. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých) je 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých). 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4. Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť bude emisní kurs všech nových akcií splacen nepeněžitými vklady předem určenými, níže uvedenými, zájemci smlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 5. Lhůta pro upisování akcií počne běžet pátého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu.Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou předem určení zájemci uzavřít smlouvou o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 6.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům- předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště nebo sídla.Přílohou tohoto dopisu bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. 7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Bierhanzl Group, a.s.,kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod do 15.00 hod. 8. Celý emisní kurs 3.100 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitým vkladem pana Bořka Bierhanzla, r.č. xxxx, bytem Březnice, Martinice 17, PSČ 262 72 jehož předmětem jsou: a) nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 5018 pro katastrální území Příbram, a to průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 3098/6 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 3098/9 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 3101/11 zastavěná plocha a nádvoří, garáž na pozemku číslo parcelní 3101/12 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba na pozemku číslo parcelní 3101/13 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky čísla parcelní 3098/6 zastavěná plocha a nádvoří, 3098/9 zastavěná plocha a nádvoří, 3101/11 zastavěná plocha a nádvoří, 3101/12 zastavěná plocha a nádvoří, 3101/13 zastavěná plocha a nádvoří, 3097/2 statní plocha, 3097/6 ostatní plocha, 3098/3 ostatní plocha,3101/5 ostatní plocha,3101/6 ostatní plocha, 3101/7 ostatní plocha a 3102/7 ostatní plocha v katastrálním území Příbram, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 1964 - 134/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku 25,000.000,- Kč, b) podílová polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 1457 pro katastrální území Březnice, a to objekt bydlení číslo popisné 306 na pozemku číslo parcelní 306 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení číslo popisné 308 na pozemku číslo parcelní 305/1 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení číslo popisné 517 na pozemku číslo parcelní 304/4 zastavěná plocha a nádvoří, garáž na pozemku číslo parcelní 304/5 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemcích čísla parcelní 304/6 a 304/9 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 304/7 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 305/2 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba na pozemku číslo parcelní 307 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky čísla parcelní 304/1 ostatní plocha, 304/4 zastavěná plocha a nádvoří, 304/5 zastavěná plocha a nádvoří, 304/6 zastavěná plocha a nádvoří, 304/7 zastavěná plocha a nádvoří, 305/1 zastavěná plocha a nádvoří, 305/2 zastavěná plocha a nádvoří, 306 zastavěná plocha a nádvoří, 307 zastavěná plocha a nádvoří, 309 zahrada, 310 zastavěná plocha a nádvoří a 311 zahrada a pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr číslo katastrálním 1828 vše v katasrálním území Březnice, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2019-189/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j.NC 4077/2002-9, na částku 6,000.000,- Kč. 9. Celý emisní kurs 600 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitým vkladem pana Davida Bierhanzla, r.č. xxxx, bytem Březnice, Martinice 17, PSČ 262 72, jehož předmětem jsou: - podílová polovina nemovitostí zapsaných na listu vlastnictví číslo 1457 pro katasrální území Březnice, a to objekt bydlení číslo popisné 306 na pozemku číslo parcelní 306 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení číslo popisné 308 na pozemku číslo parcelní 305/1 zastavěná plocha a nádvoří, objekt bydlení číslo popisné 517 na pozemku číslo parcelní 304/4 zastavěná plocha a nádvoří, garáž na pozemku číslo parcelní 304/5 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemcích čísla parcelní 304/6 a 304/9 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 304/7 zastavěná plocha a nádvoří, průmyslový objekt na pozemku číslo parcelní 305/2 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba na pozemku číslo parcelní 307 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky čísla parcelní 304/1 ostatní plocha, 304/4 zastavěná plocha a nádvoří, 304/5 zastavěná plocha a nádvoří, 304/6 zastavěná plocha a nádvoří, 304/7 zastavěná plocha a nádvoří, 305/1 zastavěná plocha a nádvoří, 305/2 zastavěná plocha a nádvoří, 306 zastavěná plocha a nádvoří, 307 zastavěná plocha a nádvoří, 309 zahrada, 310 zasatvěná plocha a nádvoří a 311 zahrada a pozemek ve zjednodušené evidenci- parcela původ pozemkový katastr číslo katasrální 1828 vše v katasrálním území Březnice, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2019 - 189/02 znaleckého deníku,jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002 -9, na částku 6,000.000,- Kč. 10. Celý emisní kurs 180 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitým vkladem pana Františka Cihelky, r.č. xxxx, bytem Obořiště č.p. 122, PSČ 262 12, jehož předmětem jsou: - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 1525 pro katastrální území Dobříš, a to objekt jiné stavby na pozemku číslo parcelní st. 567/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky čísla parcelní st. 567/1 zastavěná plocha a nádvoří a st. 567/2 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek ve zjednodušené evidenci- parcelu původ Pozemkový katastr číslo katastrální 1116/3 vše v katastrálním území a obci Dobříš, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika- ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2021 - 191A/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku 1,800.000,- Kč. 11. Celý emisní kurs 490 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy desetisíckorun českých) každé akcie bude splacen nepeněžitým vkladem společnosti INOSTAV, spol. s r.o., se sídlem Dobříš, ul. Plukovníka Petroviče 225, PSČ 263 01, identifikační číslo 47 05 24 81, jehož předmětem jsou: a) nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2812 pro katasrální území Dobříš, a to objekt jiné stavby na pozemku číslo parcelní st. 2207 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky čísla parcelní st. 2207 zastavěná plocha a nádvoří, 1116/8 ostatní plocha, 1116/18 ostatní plocha a 2532/8 ostatní plocha vše v katastrálním území Dobříš, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2021-191/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku 2,400.000,- Kč, b)nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 1538 pro katastrální území Rožmitál pod Třemšínem, a to jiná stavba na pozemcích čísla parcelní st. 1586 a st. 1612, objekt bydlení číslo popisné 105 na pozemku číslo parcelní st. 596/1 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba číslo popisné 106 na pozemku číslo parcelní st. 689 zastavěná plocha a nádvoří, pozemky čísla parcelní st. 596/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 1612 zastavěná plocha a nádvoří, 1176/3 vodní plocha, 1176/4 vodní plocha, 2429 ostatní plocha, 2430/3 zahrada a 2430/4 zahrada, vše v katastrálním území a obci Rožmitál pod Třemšínem, oceněné znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomika- ceny a odhady nemovitostí Ing. Rudolfa Štěpánka, bytem Příbram VII, Okružní č.p. 197, PSČ 261 01 ze dne 11.11.2002, zapsaného pod pořadovým číslem 2020-190/02 znaleckého deníku, jmenovaným za tím účelem usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 12.10.2002 č.j. NC 4077/2002-9, na částku 2,500.000,-Kč. 12. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odtstavec 5 obchodního zákoníku a to předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem vkladatele o vložení předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti Bierhanzl Group, a.s a předáním protokolů o předání těchto nemovitostí společnosti Bierhanzl Group, a.s. s tím, že místem pro splacení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Bierhanzl Group, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod do 15.00 hod. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.
od 29. 7. 2002 do 9. 10. 2002
- Řádná valná hromada společnosti přijala dne 27.6.2002 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: Valná hromada společnosti Bierhanzl Group, a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti Bierhanzl Group, a.s. takto: I.Stávající základní kapitál společnosti va výši 1,000.000,-Kč (slovy jeden milión korun českých),který byl zcela splacen,se zvýší o částku 9,000.000,-Kč (slovy devět miliónů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 10,000.000,-Kč (slovy deset miliónů korun českých) takto: 1)O částku 5,000.000,-Kč z části čistého zisku společnosti za rok 2001 uvedeného v řádné účetní závěrce v pasivech společnosti ve vlastním jmění, položka A.V.Hospodářský výsledek běžného účetního období,řádek c 078 s tím,že bude vydáno 500 kusů nových akcií,znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie),o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč každé akcie. 2)Peněžitým vkladem o částku 4,000.000,-Kč(slovy čtyři milióny korun českých),a to upsáním 400 (slovy čtyřset) kusů nových akcií, znějících na jméno,v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva(kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy deset tisíc korun českých) každé akcie. II.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III.Pro zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 4,000.000,-Kč(slovy čtyři milióny korun českých) se stanoví tyto další podmínky: A.Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,-Kč(slovy deset tisíc korun českých). B.Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. C.Akcie budou upsány uzavřením dohody dle § 205 obchodního zákoníku, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. D.Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu,neděli nebo svátek,je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. E.Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude akcionářům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště.Přílohou tohoto dopisu bude návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. F.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Bierhanzl Group, a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. G.Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 400 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy deset tisíc korun českých)takto: Bořka Bierhanzla ve výši 1,280.000,-Kč(slovy jeden milión dvěstěosmdesáttisíc korun českých),vzniklé z titulu neuhrazené faktury číslo 500320 ze dne 29.3.2000 za zboží dodané sdružením "Bierhanzl a Bierhanzl - Strakonice" " B+B Strakonice", se sídlem Strakonice,Pod Hradem 5, IČ 42 72 69 99 společnosti Bierhanzl Group, a.s. na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28.2.2000, dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.1.2002,kterým byla ukončena činnost sdružení pana Bořka Bierhanzla. Davida Bierhanzla ve výši 1,280.000,-Kč(slovy jeden milión dvěstěosmdesáttisíc korun českých) (slovy jeden milión dvěstěosmdesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu neuhrazené faktury číslo 500320 ze dne 29.3.2000 za zboží dodané sdružením "Bierhanzl a Bierhanzl - Strakonice" " B+B Strakonice",se sídlem Strakonice,Pod Hradem 5,IČ 42 72 69 99 společnosti Bierhanzl Group, a.s. na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28.2.2000, dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.1.2002, kterým byla ukončena činnost sdružení a byla postoupena část pohledávek vůči společnosti Bierhanzl Group, a.s. na člena sdružení pana Davida Bierhanzla. Františka Cihelky va výši 800.000,-Kč(slovy osmsetisíc korun českých), vzniklé z titulu neuhrazené kupní ceny za movitý majetek, který prodala jeho manželka paní Miroslava Cihelková společnosti Bierhanzl Group, a.s. kupní smlouvou uzavřenou dne 30.12.2000 a smlouvy o zúžení společného jmění manželů Františka a Miroslavy Cihelkových, sepsané notářským zápisem dne 5.3.2002 pod NZ 102/2002 JUDr.Ivana Houdka, notáře v Příbrami. Ing. Libora Čecha va výši 640.000,-Kč(slovy šestsetčtyřicettisíc korun českých), vzniklé z titulu neuhrazené faktury číslo 500320 ze dne 29.3.2000 za zboží dpdané sdružením "Bierhanzl a Bierhanzl - Strakonice" " B+B Strakonice",se sídlem Strakonice,Pod Hradem 5,IČ 42 72 69 99 společnosti Bierhanzl Group, a.s. na základě kupní smlouvy uzavřené dne 28.2.2000,dodatku číslo 1 ke smlouvě o sdružení ze dne 31.1.2002, kterým byla ukončena činnost sdružení a byla postoupena část pohledávek vůči společnosti Bierhanzl Group, a.s. na člena sdružení pana ing. Libora Čecha. Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií. H.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu F tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku.Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet,jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií,jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře.Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce ne splacení emisního kursu."
Kapitál
od 10. 5. 2013 do 10. 5. 2013
Základní kapitál 53 700 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 3. 2003 do 24. 3. 2003
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 10. 2002 do 9. 10. 2002
Základní kapitál 6 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 7. 2002 do 29. 7. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 6. 2001 do 13. 6. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 24. 3. 2003 do 10. 5. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 370.
od 24. 3. 2003 do 10. 5. 2013
v listinné podobě. Akcie je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu, která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 9. 10. 2002 do 24. 3. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 9. 10. 2002 do 24. 3. 2003
v listinné podobě. Akcie je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu, která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 29. 7. 2002 do 9. 10. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 600.
od 29. 7. 2002 do 9. 10. 2002
v listinné podobě. Akcie je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu, která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 13. 2. 2002 do 29. 7. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 13. 2. 2002 do 29. 7. 2002
v listinné podobě. Akcie je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu, která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 14. 2. 2000 do 13. 2. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 26. 2. 2009 do 10. 5. 2013
Miloslav Vaňáč - člen představenstva
Počaply, 1, PSČ 262 72
den vzniku členství: 9. 2. 2009
od 26. 11. 2007 do 24. 10. 2008
Ing. Libor Čech - člen představenstva
Malenice, 95, PSČ 387 06
den vzniku funkce: 23. 8. 2007 - 9. 10. 2008
od 26. 11. 2007 do 24. 10. 2008
Dagmar Bierhanzlová - člen představenstva
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku funkce: 23. 8. 2007 - 9. 10. 2008
od 26. 11. 2007 do 10. 5. 2013
Bořek Bierhanzl - předseda představenstva
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku funkce: 23. 8. 2007
od 26. 11. 2007 do 10. 5. 2013
David Bierhanzl - člen představenstva
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku členství: 23. 8. 2007
od 10. 10. 2005 do 26. 2. 2009
Petr Vaněrka - člen představenstva
Příbram I, č.p. 22, PSČ 261 01
den vzniku členství: 29. 8. 2005 - 9. 2. 2009
od 13. 2. 2002 do 10. 10. 2005
Ing. Karel Tetaur - člen představenstva
Příbram I, Hradební 68, PSČ 261 01
den vzniku členství: 28. 11. 2001 - 29. 8. 2005
od 13. 2. 2002 do 26. 11. 2007
František Cihelka - člen představenstva
Obořiště, č.p. 122, PSČ 262 12
den vzniku členství: 28. 11. 2001 - 23. 8. 2007
od 13. 6. 2001 do 26. 11. 2007
Bořek Bierhanzl - předseda představenstva
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
od 13. 6. 2001 do 26. 11. 2007
David Bierhanzl - člen představenstva
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
od 14. 2. 2000 do 13. 6. 2001
Bořek Bierhanzl - Předseda představenstva
Malenice, 95, PSČ 387 06
od 14. 2. 2000 do 13. 6. 2001
David Bierhanzl - Člen představenstva
Březnice, Kamenická 595, PSČ 262 72
od 14. 2. 2000 do 26. 11. 2007
Ing. Libor Čech - Místopředseda představenstva
Malenice, 95, PSČ 387 06
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
od 13. 2. 2002 do 10. 5. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje se společnost tak, že předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
od 14. 2. 2000 do 13. 2. 2002
Za společnost jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 24. 10. 2008 do 10. 5. 2013
Dagmar Bierhanzlová - předseda dozorčí rady
Březnice - Martinice, 17, PSČ 262 72
den vzniku členství: 9. 10. 2008
den vzniku funkce: 9. 10. 2008
od 26. 11. 2007 do 24. 10. 2008
Marie Bierhanzlová - předseda dozorčí rady
Březnice, Kamenická 595, PSČ 262 72
den vzniku funkce: 23. 8. 2007 - 9. 10. 2008
od 26. 11. 2007 do 10. 5. 2013
Jana Bierhanzlová - člen dozorčí rady
Počaply, 3, PSČ 262 72
den vzniku funkce: 23. 8. 2007
od 26. 11. 2007 do 10. 5. 2013
Karel Kubík - člen dozorčí rady
Bohutín, 31, PSČ 262 41
den vzniku funkce: 23. 8. 2007
od 13. 2. 2002 do 26. 11. 2007
Iveta Cihelková - člen dozorčí rady
Obořiště, č.p. 122, PSČ 262 12
den vzniku členství: 28. 11. 2001 - 23. 8. 2007
od 13. 6. 2001 do 13. 2. 2002
Marie Bierhanzlová - člen dozorčí rady
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 28. 11. 2001
od 13. 6. 2001 do 26. 11. 2007
Dagmar Bierhanzlová - předseda dozorčí rady
Březnice - Martinice, čp. 17, PSČ 262 72
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
den vzniku funkce: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
od 13. 6. 2001 do 26. 11. 2007
Jana Bierhanzlová - člen dozorčí rady
Počaply, 3, PSČ 262 72
den vzniku členství: 14. 2. 2000 - 23. 8. 2007
od 14. 2. 2000 do 13. 6. 2001
Dagmar Bierhanzlová - Předseda dozorčí rady
Březnice, Dr. Jurenky 691, PSČ 262 72
od 14. 2. 2000 do 13. 6. 2001
Marie Bierhanzlová - Člen dozorčí rady
Březnice, Kamenická 595, PSČ 262 72
od 14. 2. 2000 do 13. 6. 2001
Jana Vaňáčová - Člen dozorčí rady
Březnice, Počáply 1, PSČ 262 72
Hodnocení firmy
-5
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+4
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-83
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-131
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-133
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-290
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.