Supersprox, a.s.
IČO: 26158451

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 2. 2000
Obchodní firma
od 28. 2. 2000

Supersprox, a.s.

Sídlo
od 18. 6. 2014 do 17. 8. 2016
Praha, Krkonošská , PSČ 120 00
od 28. 2. 2000 do 18. 6. 2014
Praha 9, Poděbradská 28
IČO
od 28. 2. 2000

26158451

DIČ

CZ26158451

Identifikátor datové schránky:ygbsref
Právní forma
od 28. 2. 2000
Akciová společnost
Spisová značka7585 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 24. 11. 2011
- obráběčství
od 24. 11. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 2. 2000 do 24. 11. 2011
- kovoobráběčství
od 28. 2. 2000 do 24. 11. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího pordeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č. 455/91 Sb., v platném znění)
od 28. 2. 2000 do 24. 11. 2011
- leštění kovů
Ostatní skutečnosti
od 26. 10. 2011 do 24. 11. 2011
- Valná hromada obchodní společnosti Supersprox, a.s. rozhodla dne 12.10.2011 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Supersprox, a.s. takto: Základní kapitál obchodní společnosti Supersprox, a.s. se zvyšuje o částku 4,800.000,- Kč, slovy čtyři milióny osmset tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,400.000,- Kč, slovy dva milióny čtyřista tisíc korun českých, na novou výši základní ho kapitálu 7,200.000,- Kč, slovy sedm miliónů dvěstě tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Supersprox, a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se bude splácet peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. Celkem bude upisováno 480 kusů (slovy: čtyřista osmdesát kusů) nových kmenových akcií společnosti Supersprox, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, které budou mít omezenou převoditelnost takto: Je zakázáno uzavřít ohledně akcií směnnou smlouvu. Pro případ jakéhokoli jiného zcizení akcií se sjednává následující předkupní právo: V případě, že se některý akcionář rozhodne všechny svoje akcie na jméno nebo jejich část prodat, je povinen přednostně n abídnout tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům. Musí tak učinit formou doporučeného dopisu zaslaného ostatním akcionářům a představenstvu společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu, t.j. především výše kupní ceny za nabízené akcie. Akcionáři společnosti mohou uplatnit své předkupní právo do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nabídky, a to rovněž doporučeným dopisem adresovaným nabízejícímu akcionáři a představenstvu společnosti. Po marném uplynutí této lhůty předkupní právo akcion áře vůči převodci zaniká a vzniká mu nové předkupní právo vůči nabyvateli akcií za podmínek stanovených těmito ustanoveními pro případ dalšího převodu. Uplatněné předkupní právo akcionáře se musí vždy vztahovat ke všem nabízeným akciím. V případě, že by a kcionář uplatňoval své předkupní právo pouze k části nabízených akcií, a pokud by ostatní akcionáři neuplatňovali svá předkupní práva, bude nabízející akcionář oprávněn převést nabízené akcie na nabyvatele uvedeného v nabídce. Uplatní-li své předkupní prá vo více akcionářů, rozdělí se mezi tyto zájemce všechny nabízené akcie poměrně podle jejich podílů na základním kapitálu. Předkupní právo musí být uplatněno za cenu a za podmínek uvedených nabízejícím akcionářem v jeho nabídce. Po marném uplynutí této lhů ty předkupní právo akcionáře vůči převodci zaniká a vzniká mu nové předkupní právo vůči nabyvateli akcií za podmínek stanovených těmito ustanoveními pro případ dalšího převodu. Omezení převáděných akcií se dle tohoto ustanovení neuplatní, pokud: a) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři právnické osobě - osoba ovládající nebo ovládaná, případně osoba jednající s převádějícím akcionářem právnickou osobou - ve shodě, ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, b) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři - fyzické osobě - manželem či manželkou, či příbuzným v řadě přímé nebo bratrem či sestrou Každý akcionář má přednostní právo upsat část těchto nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Místem pro vykonání tohoto přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Supersprox, a.s. na adrese Praha 9, Poděbradská 28. S využitím přednostního práva bude upisováno všech 480 kusů (slovy: čtyřista osmdesát kusů) nových kmenových akcií společnosti Supersprox, a.s., o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, za emisní kurs shodný se jmenovi tou hodnotou upisovaných akcií, tedy za emisní kurs 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, za jednu tuto novou akcii, tedy emisní ážio je nulové. Tyto akcie budou mít omezenou převoditelnost tak, že: Je zakázáno uzavřít ohledně akcií směnnou smlouvu. Pro případ jakéhokoli jiného zcizení akcií se sjednává následující předkupní právo: V případě, že se některý akcionář rozhodne všechny svoje akcie na jméno nebo jejich část prodat, je povinen přednostně n abídnout tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům. Musí tak učinit formou doporučeného dopisu zaslaného ostatním akcionářům a představenstvu společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu, t.j. především výše kupní ceny za nabízené akcie. Akcionáři společnosti mohou uplatnit své předkupní právo do 30 kalendářních dnů ode dne doručení nabídky, a to rovněž doporučeným dopisem adresovaným nabízejícímu akcionáři a představenstvu společnosti. Po marném uplynutí této lhůty předkupní právo akcion áře vůči převodci zaniká a vzniká mu nové předkupní právo vůči nabyvateli akcií za podmínek stanovených těmito ustanoveními pro případ dalšího převodu. Uplatněné předkupní právo akcionáře se musí vždy vztahovat ke všem nabízeným akciím. V případě, že by a kcionář uplatňoval své předkupní právo pouze k části nabízených akcií, a pokud by ostatní akcionáři neuplatňovali svá předkupní práva, bude nabízející akcionář oprávněn převést nabízené akcie na nabyvatele uvedeného v nabídce. Uplatní-li své předkupní prá vo více akcionářů, rozdělí se mezi tyto zájemce všechny nabízené akcie poměrně podle jejich podílů na základním kapitálu. Předkupní právo musí být uplatněno za cenu a za podmínek uvedených nabízejícím akcionářem v jeho nabídce. Po marném uplynutí této lhů ty předkupní právo akcionáře vůči převodci zaniká a vzniká mu nové předkupní právo vůči nabyvateli akcií za podmínek stanovených těmito ustanoveními pro případ dalšího převodu. Omezení převáděných akcií se dle tohoto ustanovení neuplatní, pokud: a) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři právnické osobě - osoba ovládající nebo ovládaná, případně osoba jednající s převádějícím akcionářem právnickou osobou - ve shodě, ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, b) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři - fyzické osobě - manželem či manželkou, či příbuzným v řadě přímé nebo bratrem či sestrou. Lhůta pro vykonání tohoto přednostního práva jsou dva měsíce. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen oznámením, zaslaným všem akcionářům na adresu jejich bydliště nebo na u právnických osob na adresu jejich sídla, které jsou uvedeny v seznamu akc ionářů, a to spolu s informací o přednostním právu dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Toto oznámení může být doručeno případně osobně oproti podpisu akcionáře. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Na každou jednu stávající kmenovou akcii obchodní společnosti Supersprox, a.s. o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, je možno upsat dvě nové kmenové akcie obchodní společnosti Supersprox, a.s., každou o jmenovité hodnotě 10.00 0,- Kč, slovy deset tisíc korun českých. Každý akcionář, který využije svého přednostního práva, je povinen splatit 100 % (slovy jednosto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 247xxxx , IBAN : CZ 28 0300 0000000 247694710 , SWIFT=BIC: CEKOCZPP, adresa : Československá obchodní banka, Olšanská 1a, 130 00, Praha3, Česká Republika, majitel účtu: Supersprox a.s., který za tímto účelem obchodní společnost Supersprox, a.s. otevřela na své jméno. S využitím přednostního práva jsou stávající akcionáři oprávněni upsat nové akcie takto: pan David Jason Maughfling, narozený 19.12.1966, bytem Knighton, Knucklas, StationWorks, Powys LD71 PN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je oprávněn upsat 120 kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 1,200.000,- Kč, pan Ing. Tomáš Anděl, narozený 20.2.1968, bytem Rudná, Riegrova 373, PSČ 252 19, je oprávněn upsat 96 kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 960.000,- Kč, pan Ing. Martin Anděl, narozený 13.1 1.1964, bytem Praha 4, Pacovská 961/7, je oprávněn upsat 24 kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 240.000,- Kč, a společnost SOCIET GENERALE RICAMBI (Europa) p.A., daňový kód 04826180152, ad ministrativní sídlo: Milano (MI), Via Sottocorno 0052, CAP 20129, Italská republika, je oprávněna upsat 240 kusů nových akcií, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 2,400.000,- Kč. Pokud upíše akcie akcionář pan David Jason Maughfling, narozený 19.12.1966, bytem Knighton, Knucklas, StationWorks, Powys LD71 PN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky, kterou má pan David Jason Maughfling vůči společnosti Supersprox, a.s. proti pohledávce společnosti Supersprox, a.s. na splacení celého emisního kursu nových akcií, upsaných tímto akcionářem, a to až do výše celkového emisního kurzu těchto akcií. Jedná se o peněžitou pohledávku, kterou má pan David Jason Maughfling vůči obchodní společnosti Supersprox, a.s. z titulu půjčky ve výši 250.000,- EUR, kterou pan David Jason Maughfling poskytl obchodní společnosti Supersprox, a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 12.10.201 1. Důvodem započtení je úhrada části peněžité pohledávky pana Davida Jasona Maughfling vůči obchodní společnosti Supersprox, a.s. a tím i posílení finanční stability obchodní společnosti Supersprox, a.s. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smlouvy mezi obchodní společností Supersprox, a.s. a panem Davidem Jasonem Maughfling o započtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií tímto určitým zájemcem, činí tři měsíce ode dne upsání nových akcií panem Davidem Jasonem Maughfling. Do čtrnácti dnů od tohoto upsání obchodní společnost Supersprox, a.s. zašle panu Davidu Jasonovi Maughfling písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním před áním oproti podpisu, ve kterém uvede, že tento návrh může pan David Jason Maughfling akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti Supersprox, a.s. případný svůj protinávrh smlouvy o započtení. P okud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost Supersprox, a.s. s panem Davidem Jasonem Maughfling do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započte ní, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva, tedy pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku je sídlo obchodní společnosti Supersprox, a.s. na adrese Praha 9, Poděbradská 28. Lhůta pro upisování nových akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, tedy lhůta pro uzavření této dohody činí dva měsíce. Emisní kurz akcií, upisovaných na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku je shodný se jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, činí 10.000,- Kč , slovy deset tisíc korun českých. Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva společnost Supersprox, a.s. doručí všem akcionářům sdělení o výsledku upisování akcií s využitím přednostního práva, tedy sdělí, kolik akcií nebylo upsáno s využití m přednostního práva a bude tedy upisováno na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. V rámci tohoto sdělení společnost oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro upisování akcií dohodou podle § 205 obchodního zákoníku. Každý akcionář, který upíše akcie na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku, je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií peněžitým vkladem v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií, a to na zvláštní účet číslo 247xxxx, IBAN: CZ 28 0300 0000000 247694710, SWIFT=BIC: CEKOCZPP, adresa : Československá obchodní banka, Olšanská 1a, 130 00, Praha3, Česká Republika, majitel účtu: Supersprox a.s., který za tímto účelem obchodní společnost Supersprox, a.s. otevřela na své jméno. Pokud v rámci dohody podle § 205 obchodního zákoníku upíše akcie akcionář pan David Jason Maughfling, připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky, kterou má pan David Jason Maughfling vůči společnosti Supersprox, a.s., která je specifikována dříve v rámci tohoto usnesení, proti pohledávce na splacení celého emisního kursu nových akcií, upsaných tímto akcionářem v rámci této dohody. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou stejná, jako při započtení této pohledávky proti pohledáv ce na splacení emisního kursu nových akcií, upsaných tímto akcionářem s využitím přednostního práva.
od 23. 3. 2004 do 13. 7. 2011
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.1.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 1.000.000,- Kč o částku 1.400.000,- Kč na částku 2.400.000,- Kč a to upsáním nových akcií. 1. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování, a to upsáním 140 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus (slovy: desettisíc Kč), kmenového druhu, znějící na majitele, v listinné podobě. Emisní kurs n ově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov jako s akciemi dosavadními. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. 2. Při úpisu akcií bude využito přednostního práva akcionářů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tedy každý z dosavadních akcionářů upíše akcie v hodnotě 50 % navyšovaného kapitálu. Přednostní právo akcionářů na úpis akcií bude vyko náno takto: - všechny akcie upíší akcionáři ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč má právo akcionář upsa t jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. - Místo pro vykonání přednostního práva je v sídle společnosti v Praze 9, Poděbradská 28, každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 08,30 do 10,30 hod. Počátek běhu 30 denní lhůty pro úpi s akcií bude akcionářům oznámen v Obchodním věstníku a dále doporučeným dopisem na adresu akcionářů uvedenou v listině přítomných na této valné hromadě. - V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody pod le § 205 obchod. zák. uzavřené do 15 dnů od uplynutí uvedené lhůty. 3. Každý akcionář je povinen splatit 30 % emisního kursu akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky v Praze, č.ú. 27-4606xxxx před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zbývající část emisního kursu ups aných akcií na tentýž účet do 23.1.2005.
od 23. 8. 2001 do 23. 3. 2004
- Valná hromada rozhodla o navýšení základního jmění takto: Usnesení 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,-Kč (slovy třimiliony Kč). Upisování akcií nad částku o kterou se základní jmění zvyšuje, se nepřipouští 2. Zvýšení základního jmění se provede formou upsání nových akcií v hodnotě 10.000,- Kč (slovy desettisíc Kč). Bude vydáno 300 ks akcií, každá o nominální hodnotě 10.000,- Kč, akcie budou emitovány v listinné podobě a budou znít na majitele. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní hodnota těchto akcií se rovná jejich nominální hodnotě. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva je stanovena od 01.3.2001 do 30.03.2001.
od 23. 8. 2001 do 23. 3. 2004
- Představenstvo zveřejní způsobem uvedeným v článku 10 odst. 3 Stanov akciové společnosti Supersprox, a.s. informaci o možnosti uplatnění přednostního práva upsat část nových akcií v tomto rozsahu: a) Každý akcionář má právo v sídle společnosti v Praze 9, Poděbradská 28 v termínu od 15.01.2001 do 28.02.2001 uplatnit svoje právo na přednostné upsání akcií b) Na každou dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč může akcionář upsat 3 ks nových akcií. c) akcie upisované s využitím přednostního práva budou každá o nominální hodnotě 10.000,-Kč, akcie budou emitovány v listinné podobě a budou znít na majitele. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní hodnota těchto akcií se rovná jejich nominální hodnotě.
od 23. 8. 2001 do 23. 3. 2004
- Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upisování obchodní společnosti FinArt, s.r.o., se sídlem Rudná, Riegrova 373, IČ 47537787.
od 23. 8. 2001 do 23. 3. 2004
- Akcie, které nebou upsány s využitím přednostního práva lze upisovat v sídle společnosti v Praze 9, Poděbradská 28 v termínu od 01.03.2001 do 30.3.2001. Emisní hodnota těchto akcií se rovná jejich nominální hodnotě.
od 23. 8. 2001 do 23. 3. 2004
- Každý upisovatel je povinen uhradit celou emisní hodnotu upsaných akcií do 31.3.2001 na účet č. 27-4606xxxx vedený u Komerční banky v Praze.
Kapitál
od 24. 11. 2011
Základní kapitál 7 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2005 do 24. 11. 2011
Základní kapitál 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 2000 do 2. 4. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 24. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 720.
od 24. 11. 2011
Je zakázáno uzavřít ohledně akcií směnnou smlouvu. Pro případ jakéhokoli jiného zcizení akcií se sjednává následující předkupní právo: V případě, že se některý akcionář rozhodne všechny svoje akcie na jméno nebo jejich část prodat, je povinen přednostně n abídnout tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům. Musí tak učinit formou doporučeného dopisu zaslaného ostatním akcionářům a představenstvu společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu, t.j. především výše kupní ceny za nabízené akcie. Omezení převáděných akcií se dle tohoto ustanovení neuplatní, pokud: a) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři ? právnické osobě - osoba ovládající nebo ovládaná, případně osoba jednající s převádějícím akcionářem ? právnickou osobou - ve shodě, ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, b) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři - fyzické osobě - manželem či manželkou, či příbuzným v řadě přímé nebo bratrem či sestrou.
od 13. 7. 2011 do 24. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 240.
od 13. 7. 2011 do 24. 11. 2011
Je zakázáno uzavřít ohledně akcií směnnou smlouvu. Pro případ jakéhokoli jiného zcizení akcií se sjednává následující předkupní právo: V případě, že se některý akcionář rozhodne všechny svoje akcie na jméno nebo jejich část prodat, je povinen přednostně n abídnout tyto akcie ke koupi ostatním akcionářům. Musí tak učinit formou doporučeného dopisu zaslaného ostatním akcionářům a představenstvu společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu, t.j. především výše kupní ceny za nabízené akcie. Omezení převáděných akcií se dle tohoto ustanovení neuplatní, pokud: a) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři ? právnické osobě - osoba ovládající nebo ovládaná, případně osoba jednající s převádějícím akcionářem ? právnickou osobou - ve shodě, ve smyslu § 66a obchodního zákoníku, b) nabyvatel je ve vztahu k převádějícímu akcionáři - fyzické osobě - manželem či manželkou, či příbuzným v řadě přímé nebo bratrem či sestrou.
od 2. 4. 2005 do 13. 7. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 240.
od 28. 2. 2000 do 2. 4. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 17. 3. 2016
DAVID JASON MAUGHFLING - statutární ředitel
Knighton, Knucklas, Station Works, Powys LD7 1PN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 17. 3. 2016
od 23. 10. 2015 do 17. 3. 2016
Ing. TOMÁŠ ANDĚL - předseda představenstva
Rudná, Riegrova, PSČ 252 19
den vzniku členství: 25. 1. 2006 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 25. 1. 2006 - 17. 3. 2016
od 26. 10. 2011 do 17. 3. 2016
Andrea Filippo Saporetti - člen představenstva
Milano, Via Carducci Giosue´, Italská republika
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
od 26. 10. 2011 do 17. 3. 2016
Stefano Sergio Saporetti - člen představenstva
Milano, Via Goldoni, PSČ 201 29, Italská republika
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
od 26. 10. 2011 do 17. 3. 2016
Alessandro Domenico Saporetti - člen představenstva
Bologna, Via Val D´Aposa, Italská republika
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
od 20. 7. 2007 do 17. 3. 2016
Jitka Hejlová - člen představenstva
Heřmanova Huť, Sídliště 233, PSČ 330 24
den vzniku členství: 2. 7. 2007 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 2. 7. 2007 - 17. 3. 2016
od 26. 5. 2006 do 17. 3. 2016
David Jason Maughfling - člen představenstva
Knighton, Knucklas, Station Works, Powys LD7 1PN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku členství: 22. 6. 2005 - 17. 3. 2016
od 9. 2. 2006 do 23. 10. 2015
Ing. Tomáš Anděl - předseda představenstva
Rudná, Riegrova 373, PSČ 252 19
den vzniku členství: 25. 1. 2006
den vzniku funkce: 25. 1. 2006
od 19. 7. 2005 do 9. 2. 2006
David Jason Maughfling - předseda představenstva
Station Works, Knucklas, Knighton, Powys LD7 1PN, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 22. 6. 2005 - 25. 1. 2006
od 23. 3. 2004 do 26. 5. 2006
Bohumil Hušek - člen
Praha 3, Pod Lipami 42
den vzniku členství: 23. 1. 2004 - 25. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 1. 2004 - 25. 1. 2006
od 23. 3. 2004 do 20. 7. 2007
František Bureš - člen
Praha 9, Trytova 1123
den vzniku členství: 23. 1. 2004 - 2. 7. 2007
den vzniku funkce: 23. 1. 2004 - 2. 7. 2007
od 23. 8. 2001 do 19. 7. 2005
Marie Pichová - předseda
Planá nad Lužnicí, ul. ČSLA 562
den vzniku funkce: 28. 2. 2001 - 22. 6. 2005
od 28. 2. 2000 do 23. 8. 2001
Ing. Josef Horáček - předseda
Praha 4, Vokrojova 3375/10
od 28. 2. 2000 do 23. 3. 2004
JUDr. Vladimír Kadlec - člen
Praha 4, Tererova 1551/8
od 28. 2. 2000 do 23. 3. 2004
Marek Humár - člen
Brno, Štursova 171/27
od 17. 3. 2016
Společnost zastupuje a za společnost jedná statutární ředitel samostatně.
od 26. 10. 2011 do 17. 3. 2016
Za představenstvo jednají a podepisují navenek jménem společnosti a společně alespoň čtyři členové představenstva nebo člen představenstva, který je k tomu představenstvem písemně pověřen. Písemné úkony, které činí členové představenstva jménem společnost i, jsou podepisovány tak, že k obchodní firmě společnosti připojí podepisující členové představenstva své vlastnoruční podpisy.
od 28. 2. 2000 do 26. 10. 2011
Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva, spolu s uvedením své funkce.
Správní rada
od 6. 9. 2016
Ing. TOMÁŠ ANDĚL - člen správní rady
Rudná, Riegrova, PSČ 252 19
den vzniku členství: 17. 3. 2016
od 6. 9. 2016
Mgr. ANETA PAŠEŇOVÁ - člen správní rady
Bukovce, Olšavka 57, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 3. 2016
od 17. 3. 2016
STEFANO SERGIO SAPORETTI - předseda správní rady
Milano, Via Goldoni 60, Italská republika
den vzniku členství: 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 17. 3. 2016
od 17. 3. 2016
ALESSANDRO DOMENICO SAPORETTI - člen správní rady
Bologna, Viale Aldini 222/3, Italská republika
den vzniku členství: 17. 3. 2016
od 17. 3. 2016
ANDREA FILIPPO SAPORETTI - člen správní rady
Milano, Via Carducci Giosu 22, Italská republika
den vzniku členství: 17. 3. 2016
od 17. 3. 2016 do 6. 9. 2016
Ing. TOMÁŠ ANDĚL - člen správní rady
Rudná, Riegrova, PSČ 252 19
den vzniku členství: 17. 3. 2016
od 17. 3. 2016 do 6. 9. 2016
Mgr. ANETA PAŠEŇOVÁ - člen správní rady
Bukovce, Olšavka 57, Slovenská republika
den vzniku členství: 17. 3. 2016
Dozorčí rada
od 23. 8. 2013 do 17. 3. 2016
Ing. MARTIN ANDĚL - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Pacovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
od 26. 10. 2011 do 23. 8. 2013
Ing. Martin Anděl - člen dozorčí rady
Praha 4, Pacovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 12. 10. 2011
den vzniku funkce: 12. 10. 2011
od 26. 10. 2011 do 17. 3. 2016
Oldřich Anděl - člen dozorčí rady
Rudná, Riegrova, PSČ 252 19
den vzniku členství: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 12. 10. 2011 - 17. 3. 2016
od 26. 5. 2006 do 26. 10. 2011
Ing. Václav Mašek - člen dozorčí rady
Praha - Praha 10, Vyžlovská 2245, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 25. 1. 2006 - 12. 10. 2011
od 26. 5. 2006 do 17. 3. 2016
Jan Novák - člen dozorčí rady
Praha - Praha 9, Vlčkova 1064, PSČ 198 00
den vzniku funkce: 25. 1. 2006 - 17. 3. 2016
od 28. 2. 2000 do 26. 5. 2006
Ing. Jaroslav Herma
Praha 4, Medkova 887/78
den vzniku funkce: 28. 2. 2000 - 25. 1. 2006
od 28. 2. 2000 do 26. 5. 2006
Zdeněk Kubásek
Praha 4, Brodského 1674
den vzniku funkce: 28. 2. 2000 - 25. 1. 2006
od 28. 2. 2000 do 26. 10. 2011
Ing. Josef Martinec
Praha 6, U Beránky 2140/4
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+108
+
-
2.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-45
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-222
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-312
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-325
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.