BB C - Building ALPHA, a.s.
IČO: 26161371 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 3. 2000
Datum zániku1. 5. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 2. 4. 2003 do 1. 5. 2011

BB C - Building ALPHA, a.s.

od 3. 10. 2001 do 2. 4. 2003

BB C - Building ALPHA, s.r.o.

od 6. 3. 2000 do 3. 10. 2001

AUTO ŠTANGL-Brumlovka s.r.o.

Sídlo
od 2. 4. 2003 do 20. 4. 2004
Praha 4, Vyskočilova 1410/1, PSČ 140 00
od 3. 10. 2001 do 2. 4. 2003
Praha 4, Vyskočilova 1410/1, PSČ 140 00
od 25. 5. 2000 do 3. 10. 2001
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 114
od 6. 3. 2000 do 25. 5. 2000
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 119
IČO
od 6. 3. 2000 do 1. 5. 2011

26161371

DIČ

CZ26161371

Právní forma
od 2. 4. 2003 do 1. 5. 2011
Akciová společnost
od 6. 3. 2000 do 2. 4. 2003
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka8178 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 11. 2009 do 1. 5. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 20. 4. 2004 do 12. 11. 2009
- technické činnosti v dopravě
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- specializovaný maloobchod
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- velkoobchod
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- zprostředkování obchodu
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- zprostředkování služeb
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- realitní činnost
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 2. 4. 2003 do 12. 11. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 6. 3. 2000 do 2. 4. 2003
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma činností uvedených v příl. č.1-3 zák.č.455/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Ostatní skutečnosti
od 1. 5. 2011 do 1. 5. 2011
- Společnost BB C - Building ALPHA, a.s., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, Michle, IČ: 261 61 371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8178, se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským sou dem v Praze, oddílu B, vložky 8178. Právním důvodem výmazu je zánik společnosti BB C - Building ALPHA, a.s. v důsledku jejího sloučení s nástupnickou společností BB C Alpha NewCo, s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha 4, Michle, IČ: 290 48 9 15, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 162766.
od 18. 2. 2010 do 15. 7. 2010
- Jediný společník společnosti přijal v působnosti valné hromady dne 10. února 2010 následující rozhodnutí: "Základní kapitál obchodní společnosti BB C - Building ALPHA, a.s., se snižuje o částku 63 999 540,- Kč (šedesáttřimilionůdevětsetdevadesátdevěttisícpětsetčtyřicet korun českých) z dosavadní výše 66 000 000,- Kč (šedesátšestmilionů korun českých) na zákla dní kapitál ve výši 2 000 460,- Kč (dvamilionyčtyřistašedesát korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je využití nadbytečné hotovosti držené společností. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti do třiceti (30) dnů ode dne zapsání snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku, a to převodem příslušné částky na bankovní účty akcionářů. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku tak, že: a) jmenovitá hodnota každé akcie mající dosud jmenovitou hodnotu ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude snížena na 3 031,- Kč (třitisícetřicetjedna korun českých), a b) jmenovitá hodnota každé akcie mající dosud jmenovitou hodnotu ve výši 6 400 000,- Kč (šestmilionůčtyřistatisíc korun českých) bude snížena na 193 984 (jednosto devadesáttřitisícdevětsetosmdesátčtyři korun českých). Akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota bude změněna na základě snížení základního kapitálu společnosti, jsou povinni tyto akcie za účelem jejich výměny předložit společnosti ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy budou představenstvem vyzváni k jejich předložení."
od 8. 11. 2007 do 29. 11. 2007
- Dne 29. října 2007 rozhodla společnost Internationales Immobilien-Institut GmbH jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti BB C - Building ALPHA, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč byl zcela splacen. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,- Kč na 66.000.000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 64.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrho vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě v počtu celkem 10 kusů, každá o jmenovité hodnotě 6.400.000,- Kč. Nově upsané akcie budou splaceny peněžitými vklady, přičemž se připouští možnost započtení peněžitýc h pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu. 3. Přednostní právo se nevykonává, protože se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na úpis akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie, tedy 10 kusů akcií společnosti, budou představenstvem společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku s jmenovitou hodnotou a emisním kurzem 6.400.000,- Kč na každou upisovanou akcii nabídnuty k upsání před em určenému zájemci, a to společnosti Internationales Immobilien-Institut GmbH, se sídlem 80636 München, Albrecht Strasse 14, Spolková republika Německo, a bude je možno upsat v sídle advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s., se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10/2097, PSČ: 120 00, a to ve lhůtě 14 dnů, přičemž počátek běhu této lhůty začne plynout dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti Internationales Immobilien-Institut GmbH na výše uvedenou adresu jejího sídla. Lhůta pro úpis akcií b ude dodržena, pokud bude akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií v této lhůtě 14 dnů doručen společností Internationales Immobilien-Institut GmbH do výše uvedeného sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. a v tento okamžik také bude upsání akcií účinné. Sídlo uvedené advokátní kanceláře bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. 5. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem a společností. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Doručení návrhu smlouvy o upsání akcií bud e považováno za počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. 6. Připouští se možnost započtení pohledávek předem určeného zájemce, a to společnosti Internationales Immobilien-Institut GmbH, se sídlem 80636 München, Albrecht Strasse 14, Spolková republika Německo vůči společnosti svědčící mu na základě smlouvy o úvě ru uzavřené dne 11. srpna 2004 mezi společností Internationales Immobilien-Institut GmbH jako věřitelem a společností jako dlužníkem, ze které vznikla pohledávka za společností, proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií upsan ých jediným akcionářem. Ke dni tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady činí pohledávka jediného akcionáře za společností na základě výše specifikované smlouvy o půjčce částku ve výši 16.000.000 EUR. Splacení emisního kurzu upsaných akcií bude provedeno výhradně započtením pohledávek na základě dohody o započtení, která bude uzavřena mezi společností a společností Internationales Immobilien-Institut GmbH. 7. Návrh dohody o započtení zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci v téže lhůtě a stejným způsobem jako návrh smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena okamžikem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný příslušným upisova telem dojde společnosti na adresu sídla advokátní kanceláře Weinhold Legal, v.o.s. uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí. 8. Upisovaní akcií je vázáno na rozvazovací podmínku stanovenou v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Vzhledem k tomu, že se neschvaluje vydání akcií nového druhu, se neschavaluje upisování akcií nepeněžitými vklady, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a ani se neschvaluje vydání poukázek na akcie podle §2 04b obchodního zákoníku, neobsahuje toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti náležitosti uvedené v §203 odst. 2 písm. g), h), i) a k) obchodního zákoníku. 10. Ve smyslu § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje výše uvedené rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu rozhodnutí o změně stanov společnosti a nabývá v souladu s § 173 odst. 2 obchodního zákoníku účin nosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.
od 2. 4. 2003 do 2. 4. 2003
- Vymazává se odd. C vložka 75736. Obchodní společnost BB C - Building ALPHA, s.r.o. se sídlem Praha 4 Vyskočilova 1410/1. Právní důvod výmazu je přeměna právní formy dle ust. § 28a a 69 ObchZ.
Kapitál
od 15. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Základní kapitál 2 000 460 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2007 do 15. 7. 2010
Základní kapitál 66 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2002 do 29. 11. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 3. 2000 do 11. 10. 2002
Základní kapitál 100 000 Kč
od 15. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 15. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 21. 1. 2010 do 15. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 29. 11. 2007 do 15. 7. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 2. 4. 2003 do 21. 1. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 2. 4. 2003 do 21. 1. 2010
v listinné podobě Na každé akcii bude vyznačeno zástavní právo ve prospěch společnosti HVB Bank Czech Republic a.s. IČ 64948242, se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1, pro pohledávku v celkové výši EUR 14.500.000 s příslušenstvím ze Smlouvy o poskytnutí úvěru na financování výstavby nemovitostí č. 700.109 ze dne 13.9.2002, tak jak bylo uvedeo ve výpise z obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75736.
Statutární orgán
od 29. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Cemalettin Orman - člen představenstva
Mnichov, Degenfeldstr. 14, 80803, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 5. 2010
od 29. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Jürgen Lutze - předseda představenstva
Mnichov, Hohenzollernstrasse 49, 80801, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 25. 5. 2010
od 29. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Christian Ehrenstrasser - člen představenstva
Mnichov, Eichelhäherstr. 76, 81249, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 6. 2010
od 17. 9. 2008 do 29. 7. 2010
Jürgen Lutze - člen představenstva
München, Hohenzollernstrasse 49, 80801, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 29. 8. 2008
od 25. 1. 2005 do 17. 9. 2008
Roswitha Haase - člen představenstva
Kazmairstr. 43, 80339 München, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 8. 2004 - 29. 8. 2008
od 25. 1. 2005 do 29. 7. 2010
Christian Walter Wilhelm Purger - člen představenstva
Pfingstrosenstr. 14 a, 81377 München, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 8. 2004 - 18. 5. 2010
od 2. 4. 2003 do 25. 1. 2005
Radim Passer - předseda představenstva
Praha 10, V Olšinách 36
den vzniku členství: 2. 4. 2003 - 11. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 4. 2003
od 2. 4. 2003 do 25. 1. 2005
Ing. Jan Malík - místopředseda představenstva
Štěkeň, 120
den vzniku členství: 2. 4. 2003 - 11. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 4. 2003
od 2. 4. 2003 do 25. 1. 2005
Ing. Vladimír Klouda - člen představenstva
Praha 5, Na Dolnici 497/62
den vzniku členství: 2. 4. 2003 - 11. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 4. 2003
od 3. 10. 2001 do 2. 4. 2003
Radim Passer - jednatel
Praha 10, V Olšinách 36
den vzniku funkce: 30. 7. 2001
od 3. 10. 2001 do 2. 4. 2003
Ing. Vladimír Klouda - jednatel
Praha 5, Na Dolnici 494/62
den vzniku funkce: 30. 7. 2001
od 25. 5. 2000 do 3. 10. 2001
Marek Štangl - jednatel
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 114
od 25. 5. 2000 do 3. 10. 2001
Josef Štangl - jednatel
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 114
od 6. 3. 2000 do 25. 5. 2000
Marek Štangl - jednatel
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 119
od 6. 3. 2000 do 25. 5. 2000
Josef Štangl - jednatel
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 119
od 25. 1. 2005 do 1. 5. 2011
Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo jednají dva jeho členové společně.
od 2. 4. 2003 do 25. 1. 2005
Jménem společnosti jedná samostatně v plném rozsahu předseda představenstva nebo d v a členové představenstva společně.
od 6. 3. 2000 do 2. 4. 2003
Za společnost jsou oprávněni jednat jednatelé,každý samostatně a podepisovat tak,že k jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv jednatel.
Dozorčí rada
od 29. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Jost Rudolf Wanninger - předseda dozorčí rady
Bargteheide, Von-Weber-Strasse 14, 22941, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 5. 2010
den vzniku funkce: 26. 5. 2010
od 29. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Bernd Gunter Eugen Schöffel - člen dozorčí rady
Planegg, Im Grund 16, 82152, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 5. 2010
od 29. 7. 2010 do 1. 5. 2011
Reinhard Mattern - člen dozorčí rady
Kempten, Brunellenweg 5, 87439, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 5. 2010
od 12. 4. 2005 do 29. 7. 2010
Jost Rudolf Wanninger - člen dozorčí rady
Lachenmeyrstr. 7, 81827 München, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 8. 2004 - 11. 8. 2009
od 12. 4. 2005 do 29. 7. 2010
Bernd Gunter Eugen Schöffel - člen dozorčí rady
Im Grund 16, 82152 Planegg, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 8. 2004 - 11. 8. 2009
od 12. 4. 2005 do 29. 7. 2010
Reinhard Mattern - člen dozorčí rady
Rich-Riemersschmid-A1 13, 81241 München, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 8. 2004 - 11. 8. 2009
od 2. 4. 2003 do 12. 4. 2005
Petr Herman - předseda
Praha 5, Renoirova 647
den vzniku členství: 2. 4. 2003 - 11. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 4. 2003
od 2. 4. 2003 do 12. 4. 2005
Zbyněk Passer - člen
Praha 9, K Jízdárně 8
den vzniku členství: 2. 4. 2003 - 11. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 4. 2003
od 2. 4. 2003 do 12. 4. 2005
Ing. Jaroslav Spozdil - člen
Mníšek pod Brdy, Pod Skalkou 998
den vzniku členství: 2. 4. 2003 - 11. 8. 2004
den vzniku funkce: 2. 4. 2003
Společníci s vkladem
od 26. 11. 2002 do 2. 4. 2003
PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963
Praha 2, Nad Petruskou 3
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 11. 2002 do 2. 4. 2003
- k celému obchodnímu podílu společnosti ve prospěch společnosti HVB Bank Czech Republic a.s., IČ 64948242, se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1, pro pohledávku v celkové výši EUR 14.500.000,- Kč s příslušenstvím ze Smlouvy o poskytnutí úvě ru na financování výstavby nemovitostí č. 700.109 ze dne 13.9.2002
od 11. 10. 2002 do 26. 11. 2002
PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963
Praha 2, Nad Petruskou 3
Vklad: 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 10. 2001 do 11. 10. 2002
PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963
Praha 4, Jemnická 1
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 5. 2000 do 3. 10. 2001
Josef Štangl
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 114
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 5. 2000 do 3. 10. 2001
Marek Štangl
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 114
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 3. 2000 do 25. 5. 2000
Josef Štangl
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 119
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 3. 2000 do 25. 5. 2000
Marek Štangl
Praha 9-Klánovice, Aranžerská 119
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 25. 11. 2010 do 1. 5. 2011
BB C Alpha NewCo, s.r.o., IČO: 29048915
Praha 4 - Michle, Vyskočilova, PSČ 140 00
od 25. 1. 2005 do 25. 11. 2010
Internationales Immobilien-Institut GmbH
80636 München, Albrecht Strasse 14, Spolková republika Německo
od 2. 4. 2003 do 7. 9. 2004
PASSERINVEST GROUP, a.s., IČO: 26118963
Praha 2, Nad Petruskou 3
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+111
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+14
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-82
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-262
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-291
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 662,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: paragraf
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > paragraf

Otázka: dobry den chtela jsem se zeptat zda plati paragraf i soboty a nedele nebo jen pracovni dny dekuji za odpovedVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.