Barbican, a.s., IČO: 26166461 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Barbican, a.s. Údaje byly staženy 17. 5. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 26166461. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26166461 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 3. 2000
Obchodní firma
od 27. 3. 2000

Barbican, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 5. 3. 2009 do 18. 11. 2016
České Budějovice, Lannova tř. 55/31, PSČ 370 01
od 2. 1. 2007 do 5. 3. 2009
Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00
od 10. 8. 2002 do 2. 1. 2007
Praha 6, U Prioru 804/1, PSČ 161 00
od 27. 3. 2000 do 10. 8. 2002
Praha 3, Táboritská 23, PSČ 130 87
IČO
od 27. 3. 2000

26166461

DIČ

CZ26166461

Identifikátor datové schránky:m57c2mr
Právní forma
od 27. 3. 2000
Akciová společnost
Spisová značka1828 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 1. 8. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 8. 2014 do 12. 4. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 11. 2005 do 1. 8. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 10. 8. 2002 do 1. 8. 2014
- daňové poradenství
od 10. 8. 2002 do 12. 4. 2016
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 27. 3. 2000 do 1. 8. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jen základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 1. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 8. 2014 do 5. 5. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 1. 8. 2014 do 5. 5. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 14. 2. 2007 do 16. 2. 2007
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 53 035 000,- Kč (slovy padesáttřimilionů třicetpěttisíc korun českých) o částku 19 500 000,- Kč (slovy devatenáctmilionůpětsettisíc korun českých) na částku 72 535 000,- Kč (slovy sedmdesátdvamilionůpět settřicetpěttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. ----------------------------------------------------------------------------------- Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 19 ks (devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slo vy stotisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. -------------------------------------------------------- Upsání 19 ks (devatenácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) znějících na majitele v listinné podobě a 5 ks (pěti kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto předem určeným zájemcům manželům JUDr. Karlu Kalouskovi, r.č. 45 10 03/026, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 a JUDr. Jiřině Kalouskové, r.č. 47 51 22/193, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11. ------------------------------------------------------------------------------ Předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určeným zájemcům a společnosti. Místem pro upisování akcií jsou České Budějovice. --------------------------------- Vklad předem určených zájemců JUDr . Karla Kalouska, r.č. 45 10 03/026, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 a JUDr. Jiřiny Kalouskové, r.č. 47 51 22/193, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 bude splacen nepeněžitým vkladem, když předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti z apsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec České Budějovice a katastrální území České Budějovice 6 na listu vlastnictví č. 863, tj. objekt bydlení čp. 54 na pozemku parc. č. 8 0/1, objekt bydlení čp. 1618 na pozemku parc. č. 80/4, jiná stavba bez čísla popisného a evidenčního na pozemku parc. č. 80/3, pozemek parc. č. 80/1 o výměře 270 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 80/3 o výměře 42 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 80/4 o výměře 103 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 79/1 o výměře 132 m2 (zahrada). --------------------------------------------------Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 5335-100/2006 ze dne 18.12.20 06 soudního znalce Ing. Vladimíra Pokorného, bytem České Budějovice, Buděšínského 24, který byl jmenován za účelem ocenění tohoto vkladu usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2006, č.j. Nc 4876/2006-10, které nabylo právní moci dne 29.11.2006 na částku celkem 26 500 000,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůpětsettisíc korun českých), přičemž na vklad předem určeným zájemcům JUDr. Karla Kalouska, r.č. 45 10 03/026, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 a JUDr. Jiřiny Kalouskové, r.č. 47 51 22/193, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 se započítává částka 19 500 000,- Kč (slovy devatenáctmilionůpětsettisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu neodpovídá emisnímu kurzu upisovaných akcií. Za shora uvedený nepeněžitý vklad vydá společnost předem určeným zájemcům do jejich společného jmění manželů celkem 19 ks (devatenáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 5 ks (pět kusů) kmenových akcií v l istinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------------------Valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva spol ečnosti, ve které představenstvo uvádí důvody upisování akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
od 20. 10. 2005 do 25. 11. 2005
- Valná hromada společnosti konaná dne 6.10.2005 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti ze 43 835 000,- Kč o 9 200 000,- Kč na celkových 53 035 000,- Kč, a to formou peněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvý šení základního kapitálu a s vyloučením přednostního práva úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zájem společnosti na snížení cizích zdrojů s ohledem na smluvní závazky s úvěrujícím bankovním ústavem. Valná hromada: a) rozhodla o tom, že upsáno bude 9 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě, znějící na majitele a 2 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě znějící na majitele, s tím, že tyto akcie nebudou registrované a s tím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě, b) rozhodla, že akcie ve výši 9 200 000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem a na základě zprávy představenstva a uvedenými důvody vyloučení přednostního práva a schvaluje vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů k úpisu nových akcií v rámci zvýš ení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jeden z akcionářů, a to společnost Arator a.s., se sídlem 370 01 České Budějovice, Rudolfovská 88, IČ 260 40 018, k terá upíše všech 100 % nových akcií, c) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Barbican, a.s. a lhůta pro úpis akcií trvá 10 dnů a počíná běžet následující den po zveřejnění pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zapsání úmyslu zvýšit základní kapitál do obchodního re jstříku v Obchodním věstníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií, d) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením části pohledávky předem určeného zájemce společnosti Arator a.s. za společností Barbican, a.s. v celkové výši pohledávky 9 211 460,68 Kč, která vznikla jako závazek společnosti Barbican, a.s. vůči spo lečnosti Arator a.s. z důvodu snížení základního kapitálu společnosti Barbican, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem společností Arator a.s. V částce převyšující 9 200 000,- Kč zůstává pohledávka společnosti Arator a.s. n edotčena, e) schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, f) předem určený zájemce splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti Barbican, a.s. ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapi tálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 21. 3. 2005 do 1. 8. 2005
- Valná hromada, konaná dne 15.2.2005 přijala toto usnesení: a) schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z částky 83 000 000,- Kč, na které je splaceno 55 674 500,- Kč, o částku 39 165 000,- Kč, na celkovou novou výši 43 835 000,- Kč, z důvodu dosažení optimální výše vlastního kapitálu společnosti s tím, ž e při snížení základního kapitálu se postupuje podle ustanovení § 213d obchodného zákoníku. To znamená, že akcionáři, společnosti Arator a.s., nebudou vydány akcie v rozsahu vydaných zatímních listů v hodnotě 39 165 000,- Kč, neboť tento akcionář je v pro dlení se splacením emisního kursu těchto akcií. b) stanoví akcionáři, společnosti Arator a.s., lhůtu pro předložení těchto zatímních listů: 1 ks zatímníého listu číslo 001, nahrazujícícho 39 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 1 ks zat ímního listu číslo 002, nahrazujícího 33 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každé o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, ve lhůtě 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady. c) schvaluje, že společnost započte své nároky vůči upisovateli akcií, společnosti Arator a.s., spočívající v úrocích z prodlení ve smyslu § 177 odst. 2 obchodního zákoníku vypočtených z částky 27 325 500,- Kč do pravomocného rozhodnutí soudu o zápisu sní žení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, ve výši stanovené stanovami společnosti a obchodním zákoníkem, proti povinnosti vrátit společnosti Arator a.s. již splacenou část emisního kursu akcií ve výši 11 839 500,- Kč. d) stanoví tento způsob naložení s částkou ve výši 39 165 000,- Kč, o kterou nesnižuje základní kapitál společnosti Barbican, a.s. , tak, že v celé částce 39 165 000,- Kč dojde k upuštění od vydání akcií s tím, že částku 11 839 500,- Kč, kterou akcionář, společnost Arator a.s., splatil na emisním kurs jím upsaných akcií, vrátí společnosti Barbican, a.s., ackcionáři, společnosti Arator a.s., po odpočtu úroků z prodlení podle bodu c) shora.
od 28. 6. 2003 do 25. 8. 2003
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Barbican, a.s. ve smyslu ust. § 190 obch. zákoníku při výkonu působnosti valné hromady přijaté dne 17.3. 2003, kterým bylo schváleno zvýšení základního kapitálu navrhovatele ze 41.000.000,- Kč o celkovou částku 42.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 83.000.000,- Kč formou peněžitého vkladu s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Jediný akcionář společnosti Barbican, a.s. rozhodl o tom, že upsáno bude: a) 39 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, b) 28 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, c) 40 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč.
od 28. 6. 2003 do 25. 8. 2003
- na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým jsou věřitelé společnosti a to: a) BROCCA & PARTNERS, a.s. se sídlem v Praze 8, Pakoměřická 5/1775, IČ: 25629719 tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 19.1.2001 postoupené společností XODAX a.s. dne 5.11.2001 a dále postoupení společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002, ve znění dodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002, ve výši 700.000,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, b) ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 1, Uhelný trh 9, IČ: 44265590 tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 19.1.2001 postoupené společností XODAX a.s. dne 5.11.2001 a dále postoupení společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002, ve znění dodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002 ve výši 835.000,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, c) Arator a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88, IČ: 26040018 tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.2.2003 ve výši 1.000.000,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, a aby mohl dále upsat peněžitý vklad ve výši 40.465.000,- Kč.
od 28. 6. 2003 do 25. 8. 2003
- schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům: a) BROCCA & PARTNERS, a.s. 7 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč b) ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING a.s. 8 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 7 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč c) Arator a.s.: 39 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 13 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 33 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem následujícím po dni pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti a trvá 30 dnů. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. ukládá upisovateli společnosti Arator a.s. splatit peněžitý vklad ve výši 40.465.000,- Kč na zvláště k tomu zřízený účet společnosti čísl. 1061xxxx, vedený u Raiffeisenbank a.s., emisní kurs nově vydávaných akcií se určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 42.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou 39 ks akcií ve výši 1.000.000,- Kča a 1 ks akcie, 28 ks akcií ve výši 100.000,- Kč a 1 ks akcie a 40 ks akcií ve výši 5.000,- Kč a 1 ks akcie, předem určení zájemci splatí 100% emisního jimi upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a společnost Arator a.s. splatí 30% emisního kursu jí upsaných akcií tj. částku 12.139.500,- Kč do 30 dnů ode dne úpisu akcií a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeným zájemcům a to: a) BROCCA & PARTNERS, a.s. za společností ve výši 700.000,- Kč ze smlouvy o úvěru ze dne 19.1.2001 postoupené společností XODAX a.s. dne 5.11.2001 a dále postoupení společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002, ve znění dodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem společností BROCCA & PARTNERS, a.s. b) ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. za společností ve výši 835.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 19.1.2001 postoupené společností XODAX a.s. dne 5.11.2001 a dále postoupení společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002, ve znění dodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem společností ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING a.s. c) Arator a.s. za společností ve výši 1.000.000,- Kč, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 5.2.2003 ve výši 1.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem společností Arator a.s. Schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovatelům společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, Dohoda o započtení bude uzavřena do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií, Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti do 15 dnů ode dne jejího uzavření Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií.
od 14. 9. 2000 do 16. 10. 2000
- a) základní jmění společnosti Barbican, a.s. se zvýší celkem z 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských) na 41,000.000,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmilionkorunčeských) upisováním nových akcií nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upsání akcií nad tuto částku, Důvodem zvýšení základního jmění je získání prostředků na rozvoj podnikatelské činnosti společnosti. olečnosti.
od 14. 9. 2000 do 16. 10. 2000
- b) počet upisovaných akcií je 40 ks (slovy: čtyřicet kusů), akcie znějí na majitele, jmenovitá hodnota jedné a každé akcie je shodná s emisním kursem ve výši 1,000.000,- Kč, akcie budou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné,
od 14. 9. 2000 do 16. 10. 2000
- c) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale všechny upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je tato osoba (upisovatel), současný jediný akcionář SPRINT, a.s. IČO: 63079755, se sídlem Praha 2, Londýnská 55
od 14. 9. 2000 do 16. 10. 2000
- d) na základě této nabídky upíše veškeré akcie tj. 40 kusů, SPRINT, a.s. IČO: 63079755, se sídlem Praha 2, LOndýnská 55, místem pro úpis akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 3, Táboritská 23, lhůta pro upsání je tři měsíce, počátek běhu této lhůty je první den následující po právní moci usnesení o zápisu usnesení zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, emisní kurs jedné a každé upisované akcie je 1,000.000,- Kč, emisní kurs se splácí pouze nepeněžitým vkladem,
od 14. 9. 2000 do 16. 10. 2000
- e) místem pro aplácení emisního kursu upsaných akcií je místo, kde se nepeněžitý vklad-níže popsaná nemovitost nachází. Lhůta pro splácení emisního kursu upsaných akcií je tři měsíce ode dne, kdy budou tyto akcie upsány
od 14. 9. 2000 do 16. 10. 2000
- f) schválený nepeněžitý vklad, kterým jediný akcionář splatí emisní kurs všech upsaných akcií je popsán takto: stavba č.p. 804-občanská vybavenost- na pozemku parc. č. 1837/77 - zastavěná plocha, o výměře 10.552m2, spolu s veškerými součástmi a příslušenstvím a stavbami, které tvoří doplňkovoum funkci ke stavbě hlavní, které jsou umístěny na pozemku parc. č. 1837/91, a to zejména s kotelnou a skladem, trafostanicí, zděnými nezateplenými sklady a vrátnicí, zapsáno na LV č. 1461 pro kat. území Ruzyně, městská část Praha 6,obec Praha u Katastrálního úřadu Praha - město. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky dvou soudních znalců. Podle znaleckého posudku č. 707 ze dne 16.7.2000 soudního znalce Ing. Květoslava Hanela je hodnota nemovitostí 115,148.230,- Kč. Podle znaleckého posudku č. 34/2000/174 ze dne 17.7.2000 soudního znalce Ing. Ludmily Kohoutové je hodnota nemovitostí 121,426.090,- Kč. Podle obou znaleckých posudků hodnota nepeněžitého vkladuodpovídá emisnímu kursu akcií splácených tímto nepeněžitým vkladem.
Kapitál
od 16. 2. 2007
Základní kapitál 72 535 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 11. 2005 do 16. 2. 2007
Základní kapitál 53 035 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2005 do 25. 11. 2005
Základní kapitál 43 835 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2004 do 1. 8. 2005
Základní kapitál 83 000 000 Kč, splaceno 55 674 500 Kč.
od 24. 11. 2003 do 9. 12. 2004
Základní kapitál 83 000 000 Kč
od 25. 8. 2003 do 24. 11. 2003
Základní kapitál 83 000 000 Kč
od 16. 10. 2000 do 25. 8. 2003
Základní kapitál 41 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2000 do 16. 10. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 5 000, počet akcií: 7 v listinné podobě.
od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 45 v listinné podobě.
od 1. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 68 v listinné podobě.
od 16. 2. 2007 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 45 v listinné podobě.
od 16. 2. 2007 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 68 v listinné podobě.
od 25. 11. 2005 do 16. 2. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 25. 11. 2005 do 16. 2. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 49 v listinné podobě.
od 1. 8. 2005 do 25. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 38 v listinné podobě.
od 1. 8. 2005 do 25. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 40 v listinné podobě.
od 1. 8. 2005 do 1. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7 v listinné podobě.
od 25. 8. 2003 do 1. 8. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 40.
od 25. 8. 2003 do 1. 8. 2005
Akcie jsou vydány v listinné podobě.
od 25. 8. 2003 do 1. 8. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 38.
od 25. 8. 2003 do 1. 8. 2005
v listinné podobě
od 25. 8. 2003 do 1. 8. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 79.
od 25. 8. 2003 do 1. 8. 2005
v listinné podobě
od 16. 10. 2000 do 25. 8. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 40.
od 27. 3. 2000 do 25. 8. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 27. 3. 2000 do 25. 8. 2003
Akcie jsou vydány v listinné podobě.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 5. 5. 2015
PETR NOVÁK - člen představenstva
Litoměřice - Předměstí, Seifertova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 8. 12. 2014
od 29. 5. 2014 do 1. 8. 2014
Mgr. KAREL KREJZA - místopředseda představenstva
Litoměřice - Předměstí, Škrétova, PSČ 412 01
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 21. 7. 2014
den vzniku funkce: 2. 10. 2006 - 21. 7. 2014
od 25. 5. 2014 do 5. 5. 2015
JAROSLAV VLACH - člen představenstva
Český Krumlov - Domoradice, Šeříková, PSČ 381 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 8. 12. 2014
od 11. 12. 2008 do 1. 8. 2014
Ing. Petr Zdobinský - předseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, V kruhu 211/7, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 7. 2002 - 21. 7. 2014
den vzniku funkce: 14. 3. 2003 - 21. 7. 2014
od 2. 1. 2007 do 25. 5. 2014
Jaroslav Vlach - člen představenstva
Český Krumlov, Šeříková 189, PSČ 381 01
den vzniku členství: 1. 11. 2006
od 2. 1. 2007 do 29. 5. 2014
Mgr. Karel Krejza - místopředseda představenstva
Litoměřice, Škrétova 1966/12, PSČ 416 01
den vzniku členství: 2. 10. 2006 - 21. 7. 2014
den vzniku funkce: 2. 10. 2006 - 21. 7. 2014
od 24. 11. 2003 do 2. 1. 2007
Mgr. Karel Krejza - místopředseda
Litoměřice, Škrétova 1966/12, PSČ 416 01
den vzniku členství: 25. 9. 2001 - 2. 10. 2006
den vzniku funkce: 14. 3. 2003 - 2. 10. 2006
od 24. 11. 2003 do 2. 1. 2007
Ing. Robert Čouza - člen
Ledenice, Náměstí 82, PSČ 373 11
den vzniku členství: 14. 3. 2003 - 1. 11. 2006
od 24. 11. 2003 do 11. 12. 2008
Ing. Petr Zdobinský - předseda
Chomutov, Bezručova 4200, PSČ 430 03
den vzniku členství: 12. 7. 2002
den vzniku funkce: 14. 3. 2003
od 16. 4. 2003 do 24. 11. 2003
Ing. Petr Zdobinský - člen
Chomutov, Bezručova 4200, PSČ 430 03
den vzniku funkce: 12. 7. 2002
od 10. 8. 2002 do 24. 11. 2003
Mgr. Karel Krejza - člen
Litomřice, Škrétova 17
den vzniku členství: 25. 9. 2001
od 16. 10. 2000 do 10. 8. 2002
Ing. Karel Heřman - člen
Brno, Pod nemocnicí 35
od 16. 10. 2000 do 24. 11. 2003
Ing. Karel Špatenka - předseda
Praha 3, Pod lipami 1/2662, PSČ 130 00
od 24. 8. 2000 do 16. 10. 2000
Ing. Karel Špatenka - člen
Praha 3, Pod lipami 1/2662, PSČ 130 00
od 24. 8. 2000 do 16. 10. 2000
Ing. Jiří Šoupal - předseda
Brno, Vlčnovská 14, PSČ 629 00
od 24. 8. 2000 do 16. 4. 2003
Mgr. Karel Kříž - člen
Mariánské Lázně, Libušina 558, PSČ 353 01
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Ing. Lucie Glučová - předseda
Jenštejn, Vinořská 78
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Blanka Dvořáková - člen
Pelhřimov, Dolnokubínská 1438
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Lenka Straková - člen
Brandýs nad Labem, Lipová 1498
od 1. 8. 2014
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 30. 3. 2005 do 1. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo, a to vždy nejméně dva členové představenstva společně.
od 24. 8. 2000 do 30. 3. 2005
Za společnost jednají všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva.
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen předsatvenstva.
Dozorčí rada
od 5. 5. 2015
TOMÁŠ KECHNER - člen dozorčí rady
Lovosice, Osvoboditelů, PSČ 410 02
den vzniku členství: 2. 3. 2015
od 3. 1. 2014 do 1. 8. 2014
Ing. PAVEL KLOUČEK - člen dozorčí rady
Roztoky, Felklova, PSČ 252 63
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 21. 7. 2014
od 24. 7. 2012 do 1. 8. 2014
Ing. Barbora Brabcová - člen dozorčí rady
Litvínov, U zámeckého parku, PSČ 436 01
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 21. 7. 2014
od 14. 2. 2007 do 24. 7. 2012
Ing. Robert Čouza - předseda dozorčí rady
Ledenice, Náměstí 82, PSČ 373 11
den vzniku funkce: 1. 2. 2007 - 28. 6. 2012
od 14. 2. 2007 do 5. 5. 2015
JUDr. Karel Kalousek - člen dozorčí rady
Ledenice, 5.Května 305, PSČ 373 11
den vzniku členství: 1. 2. 2007 - 8. 1. 2015
od 2. 1. 2007 do 14. 2. 2007
Ing. Robert Čouza - člen dozorčí rady
Ledenice, Náměstí 82, PSČ 373 11
den vzniku členství: 1. 11. 2006
od 2. 1. 2007 do 3. 1. 2014
Ing. Pavel Klouček - člen dozorčí rady
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 211/20, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 11. 2006 - 21. 7. 2014
od 30. 3. 2005 do 2. 1. 2007
Martin Bartoš - člen
Praha 3, Lucemburská 1578/25, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 20. 12. 2004 - 1. 11. 2006
od 8. 12. 2003 do 2. 1. 2007
Jiří Perner - člen
Praha 6, Na Hutích 693/13, PSČ 160 00
od 24. 8. 2000 do 8. 12. 2003
Jiří Perner - člen
Praha 6, Na Hutích 693/13, PSČ 160 00
od 24. 8. 2000 do 30. 3. 2005
Jaroslav Pavlas - člen
Liberec 1, 5. května 32/16
od 24. 8. 2000 do 14. 2. 2007
Jaroslav Štecha - předseda
Praha 6, Koulova 11, PSČ 160 00
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Martin Hospodár - předseda
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Hana Hospodárová - člen
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 27. 3. 2000 do 24. 8. 2000
Valéria Janusová - člen
Košice, Mudroňova 25, Slovenská republika
Akcionáři
od 3. 11. 2021
Český holding, a.s., IČO: 44265590
Praha - Nové Město, Opatovická, PSČ 110 00
od 1. 8. 2014 do 3. 11. 2021
Český holding, a.s., IČO: 44265590
Praha - Staré Město, Uhelný trh, PSČ 110 00
od 24. 8. 2000 do 10. 8. 2002
SPRINT a.s., IČO: 63079755
Praha 2, Londýnská 55
Hodnocení firmy
+6
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+33

+
-
Jiří Král

Jiří Král

- bývalý youtuber

-24

+
-
Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-117

+
-
Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

-120

+
-
Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-142

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-170

+
-

A tohle už jste četli?

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Bez peněz do sociálního podnikání nelez

Bez peněz do sociálního podnikání nelez

Pokud si dnes chcete otevřít chráněnou dílnu, bohulibý úmysl vám k tomu stačit nebude. Chce to finanční rezervy a ani tak není přežití na trhu jisté. Jak se dnes sociálně podniká, vysvětluje Pavel Vorlický, majitel firmy EEREE, která brzy spustí sériovou výrobu barefootové obuvi.

PPF má nového šéfa. Bartoníčka střídá Šmejc

PPF má nového šéfa. Bartoníčka střídá Šmejc

Skupina PPF mění vedení. Novým generálním ředitelem bude od 15. června Jiří Šmejc, dlouholetý spolupracovník Petra Kellnera, který loni v březnu tragicky zemřel.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  15 901 997 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

Kopejte kryty, nebo jeďte na Zéland. Hrozba atomové války je zpět

S pokračující válkou na Ukrajině se stále více mluví o možném použití jaderných zbraní. Dokonce se o...

„Vyrostlo mi jen jedno prso. Říkají mi amazonka.“ Příběh ženy, která si vztah ke svému tělu musela vybojovat

„Vyrostlo mi jen jedno prso. Říkají mi amazonka.“ Příběh ženy, která si vztah ke svému tělu musela vybojovat

Žádný boky, žádnej zadek. Krátký vlasy, kozí nohy. Štafle. Tyčka. Plochá dráha. Tohle o sobě slýchala...

Partners Financial Services