CONGER, a.s.
IČO: 26181681

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 6. 2000
Obchodní firma
od 28. 6. 2004

CONGER, a.s.

od 7. 6. 2000 do 28. 6. 2004

CONGER, s.r.o.

Sídlo
od 9. 7. 2014 do 1. 8. 2017
Kolín, Na Louži , PSČ 280 02
od 21. 5. 2012 do 9. 7. 2014
Kolín, Na Louži , PSČ 280 02
od 28. 6. 2004 do 21. 5. 2012
Kolín 4, Příkrá čp. 46, PSČ 280 02
od 7. 6. 2000 do 28. 6. 2004
Kolín 5, Na louži 1379, PSČ 280 00
IČO
od 7. 6. 2000

26181681

DIČ

CZ26181681

Identifikátor datové schránky:y95dgg2
Právní forma
od 28. 6. 2004
Akciová společnost
od 7. 6. 2000 do 28. 6. 2004
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka9415 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 9. 1. 2002 do 18. 3. 2008
- provádění veřejných dražeb
od 7. 6. 2000
- projektová činnost ve výstavbě
od 7. 6. 2000
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - organizační a ekonomické poradenství
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- realitní činnost - nákup a prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- inženýrská činnost v investiční výstavbě - technická pomoc
od 7. 6. 2000 do 2. 12. 2009
- inženýrská a investorská pomoc, stavební dozor
Ostatní skutečnosti
od 9. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 9. 7. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 9. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 12. 2009 do 14. 1. 2010
- Valná hromada společnosti konaná dne 19.11.2009 přijala následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.319.000,- Kč (dva miliony tři sta devatenáct tisíc korun českých) o částku 6.500.000,-Kč (šest milionů pět set tisíc korun českých) na novou výši 8.819.000,-Kč (osm milionů osm set devatenáct tisí c korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba upisovaných akcií: - počet: 64 (šedesát čtyři) kusů, - jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na majitele, - podoba: listinná, - počet: 10 (deset) kusů, - jmenovitá hodnota: 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých) každá, - druh: kmenové, - forma: na majitele, - podoba: listinná, - akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti, - nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: MUDr. Olga Mayerová, r.č. xxxx, bytem Kolín IV., Polepská 327 a Ing. František Mayer, r.č. xxxx, bytem Kolín IV., Příkrá 46, takto: - MUDr. Olze Mayerové bude nabídnuto k úpisu ? 41 (čtyřicet jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 4 (čtyři) kusy kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité ho dnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, - Ing. Františku Mayerovi bude nabídnuto k úpisu - 23 (dvacet tři) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 6 (šest) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hod notě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a předem určenými zájemci dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti CONGER, a.s. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsán í akcií předem určeným zájemcům. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určeným zájemcům po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejp ozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určenými zájemci může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě jedné akcie. Připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, MUDr. Olgy Mayerové, proti pohledávce společnosti CONGER, a.s., na splacení emisního kursu 41 (čtyřiceti jedna) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jme novité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 4 (čtyř) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, upsaných tímto předem určeným zájemcem. Pohledávky předem určeného zájemce, MUDr. Olgy Mayerové, tvoří dosud nesplacená částka v celkové výši 4.140.000,-Kč (čtyři miliony jedno sto čtyřicet tisíc korun českých), která byla poskytnuta MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem, společnosti CONGER, a .s., jako dlužníku, na základě níže uvedených smluv, a která bude započtena v plné výši: - pohledávka, vyplývající ze: - Smlouvy o půjčce ze dne 30.03.1998 (třicátého března roku tisícího devítistého devadesátého osmého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.1999 (patnáctého listo padu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), a - Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2000 (třicátého června roku dvoutisícího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka spole čnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora, vyhotovené auditorskou společností BD AUDIT, s.r.o., se sídlem Kutná Hora, Vocelova 342, PSČ 284 01, IČ 264 39 557, osvědčení č. 375, dne 16.10.200 9 (šestnáctého října roku dvoutisícího devátého), odpovědným auditorem Ing Liborem Balvínem, osvědčení č. 1353, k datu vydání zprávy auditora (dále jen ?zpráva auditora?) 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající ze: - Smlouvy o půjčce ze dne 15.05.1999 (patnáctého května roku tisícího devítistého devadesátého devátého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.11.1999 (patnáctého li stopadu roku tisícího devítistého devadesátého devátého), a - Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 03.07.2000 (třetího července roku dvoutisícího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2000 (třicátého června roku dvoutisícího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka spole čnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 740.000,- Kč (sedm set čtyřicet tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající ze: - Smlouvy o půjčce ze dne 17.06.2002 (sedmnáctého června roku dvoutisícího druhého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, a - Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2003 (třicátého června roku dvoutisícího třetího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas j ediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 425.000,- Kč (čtyři sta dvacet pět tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude zap očtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající ze: - Smlouvy o půjčce ze dne 17.06.2002 (sedmnáctého června roku dvoutisícího druhého), uzavřené mezi MUDr. Olgou Mayerovou, jako věřitelem a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, a - Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího), uzavřené mezi společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.) a Ing. Františkem Mayerem, jako dlužníkem, k jejímuž uzavření byl dne 01.07.2003 (prvního července roku dvoutisícího třetího) udělen souhlas MUDr. Olgy Mayerové, jako věřitele a k jejímuž uzavření byl dále dne 30.06.2003 (třicátého června roku dvoutisícího třetího) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas j ediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 475.000,- Kč (čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bu de započtena v plné výši. Připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, Ing. Františka Mayera, proti pohledávce společnosti CONGER, a.s., na splacení emisního kursu 23 (dvaceti tří) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmeno vité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá a 6 (šesti) kusů kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, upsaných tímto předem určeným zájemcem. Pohledávky předem určeného zájemce, Ing. Františka Mayera, tvoří dosud nesplacená částka v celkové výši 2.710.000,-Kč (dva miliony sedm set deset tisíc korun českých), která byla poskytnuta Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem, společnosti CONGER, a.s ., jako dlužníku, na základě níže uvedených smluv, a která bude započtena pouze částečně, a to ve výši 2.360.000,- Kč (dva miliony tři sta šedesát tisíc): - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2002 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího druhého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), k jejímuž uzavření byl dne 30. 12.2002 (třicátého prosince roku dvoutisícího druhého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného společníka společnosti CONGER, s.r.o. (po změně právní formy nyní CONGER, a.s.), která činí dle předložené zprávy auditora 170.000,- Kč (jedno sto sedmdesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího čtvrtého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 30.12.2004 (třicátého prosince roku dvoutisící ho čtvrtého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v n ezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.01.2005 (třicátého prvního ledna roku dvoutisícího pátého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 28.01.2005 (dvacátého osmého ledna roku dvoutisícíh o pátého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v n ezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 30.06.2005 (třicátého června roku dvoutisícího pátého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.06.2005 (dvacátého devátého června roku dvoutisícího pá tého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 350.000,- Kč (tři sta padesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 30.09.2005 (třicátého září roku dvoutisícího pátého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.09.2005 (dvacátého devátého září roku dvoutisícího pátého ) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 210.000,- Kč (dvě stě deset tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezmě něné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.12.2006 (třicátého prvního prosince roku dvoutisícího šestého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.12.2006 (dvacátého devátého prosince roku dv outisícího šestého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 80.000,- Kč (osmdesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.01.2007 (třicátého prvního ledna roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 30.01.2007 (třicátého ledna roku dvoutisícího sedm ého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezmě něné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 28.02.2007 (dvacátého osmého února roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 27.02.2007 (dvacátého sedmého února roku dvoutisící ho sedmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši, - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 30.06.2007 (třicátého června roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 29.06.2007 (dvacátého devátého června roku dvoutisícího s edmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešnímu dni v nez měněné výši a bude započtena ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých), - pohledávka, vyplývající z: - ústní Smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2007 (třicátého prvního října roku dvoutisícího sedmého), uzavřené mezi Ing. Františkem Mayerem, jako věřitelem a společností CONGER, a.s., k jejímuž uzavření byl dne 31.10.2007 (třicátého prvního října roku dvoutisíc ího sedmého) udělen v souladu s ust. § 196a obchodního zákoníku předchozí souhlas jediného akcionáře společnosti CONGER, a.s., která činí dle předložené zprávy auditora 250.000,- Kč (dvě stě padesát tisíc korun českých). Tato pohledávka existuje k dnešní mu dni v nezměněné výši a bude započtena v plné výši. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti CONGER, a.s., nejdéle do 3 (tří) dnů od úpisu nových akcií, tj. od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři předložen současně se Smlouvou o upsání nových akcií. V případě, že nebudou předem určenými zájemci upsány všechny jim nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle ust. § 167 Obch.Z.
od 28. 6. 2004
- CONGER, s.r.o., se sídlem Kolín 5, Na Louži 1379, PSČ 280 00, okres Kolín, IČ 26 18 16 81, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, číslo vložky 77604, změnila právní formu na akciovou společnost.
od 28. 6. 2004 do 28. 6. 2004
- Uzavírá se ke dni 28.6.2004 v obchodním rejstříku z důvodu změny právní formy společnosti. Společnost CONGER, a.s. je nadále vedena u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 9415.
Kapitál
od 14. 1. 2010
Základní kapitál 8 819 000 Kč
od 28. 6. 2004 do 14. 1. 2010
Základní kapitál 2 319 000 Kč
od 4. 9. 2000 do 28. 6. 2004
Základní kapitál 2 400 000 Kč
od 7. 6. 2000 do 4. 9. 2000
Základní kapitál 100 000 Kč
od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 300 000, počet akcií: 29.
od 9. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 119 000, počet akcií: 1.
od 14. 1. 2010 do 9. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 240.
od 14. 1. 2010 do 9. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 64.
od 28. 6. 2004 do 14. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 230.
od 28. 6. 2004 do 14. 1. 2010
- v listinné podobě
od 28. 6. 2004 do 9. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 19.
od 28. 6. 2004 do 9. 7. 2014
- v listinné podobě
Statutární orgán
od 9. 7. 2014
Ing. FRANTIŠEK MAYER - Statutární ředitel
Kolín - Kolín IV, Polepská, PSČ 280 02
den vzniku funkce: 23. 6. 2014
od 21. 5. 2012 do 9. 7. 2014
Ing. František Mayer - člen představenstva
Kolín, Polepská, PSČ 280 02
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
od 18. 5. 2010 do 21. 5. 2012
Ing. František Mayer - člen představenstva
Kolín IV, Příkrá 46, PSČ 280 02
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
od 7. 11. 2006 do 18. 5. 2010
Ing. František Mayer - předseda představenstva
Kolín IV, Příkrá 46, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
od 7. 11. 2006 do 18. 5. 2010
Mgr. Jan Mayer - člen představenstva
Kolín IV, Polepská 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
od 7. 11. 2006 do 18. 5. 2010
Martin Mayer - člen představenstva
Kolín IV, Polepská 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
od 28. 7. 2004 do 7. 11. 2006
Ing. František Mayer - Člen představenstva
Kolín IV, Příkrá 46, PSČ 280 02
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 1. 8. 2006
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 1. 8. 2006
od 28. 6. 2004 do 28. 7. 2004
Ing. František Mayer - Člen představenstva
Kolín 4, Polepská čp. 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 28. 6. 2004
den vzniku funkce: 28. 6. 2004
od 7. 6. 2000 do 28. 6. 2004
Ing. František Mayer - jednatel
Kolín 4, Polepská 327
den vzniku funkce: 7. 6. 2000
od 9. 7. 2014
Společnost zastupuje statutární ředitel.
od 28. 6. 2004 do 9. 7. 2014
Způsob zastupování a podepisování za společnost: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva, a to každý samostatně.
od 7. 6. 2000 do 28. 6. 2004
Za obchodní společnost jedná jednatel obchodní společnosti, a to samostatně. Podepisování za obchodní společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu obchodní společnosti připojí jednatel svůj podpis, a to samostatně.
Správní rada
od 9. 7. 2014
Ing. FRANTIŠEK MAYER - člen správní rady
Kolín - Kolín IV, Polepská, PSČ 280 02
den vzniku členství: 23. 6. 2014
Dozorčí rada
od 18. 3. 2013 do 9. 7. 2014
MARTIN MAYER - člen dozorčí rady
Praha 6 - Vokovice, Angolská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
od 18. 5. 2010 do 18. 3. 2013
Martin Mayer - člen dozorčí rady
Kolín, Polepská, PSČ 280 02
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
od 18. 5. 2010 do 9. 7. 2014
MUDr Olga Mayerová - předseda dozorčí rady
Kolín IV, Polepská 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
den vzniku funkce: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
od 18. 5. 2010 do 9. 7. 2014
MUDr. Marie Mayerová - člen dozorčí rady
Kolín IV, Plynárenská 636, PSČ 280 02
den vzniku členství: 12. 5. 2010 - 23. 6. 2014
od 7. 11. 2006 do 18. 5. 2010
MUDr Olga Mayerová - předseda dozorčí rady
Kolín IV, Polepská 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
den vzniku funkce: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
od 7. 11. 2006 do 18. 5. 2010
MUDr. Petr Mayer - člen dozorčí rady
Kutná Hora, Vojtěšská 31, PSČ 284 01
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
od 7. 11. 2006 do 18. 5. 2010
Marie Beranová - člen dozorčí rady
Kolín IV, Plynárenská 636, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 8. 2006 - 12. 5. 2010
od 28. 6. 2004 do 7. 11. 2006
MUDr. Olga Mayerová - Předseda dozorčí rady
Kolín 4, Polepská čp. 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 29. 8. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 29. 8. 2005
od 28. 6. 2004 do 7. 11. 2006
Jan Mayer - Člen dozorčí rady
Kolín 4, Polepská čp. 327, PSČ 280 02
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 29. 8. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 29. 8. 2005
od 28. 6. 2004 do 7. 11. 2006
Martin Mayer - Člen dozorčí rady
Pec pod Sněžkou - Velká Úpa, 207, PSČ 542 22
den vzniku členství: 28. 6. 2004 - 29. 8. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2004 - 29. 8. 2005
Společníci s vkladem
od 9. 1. 2002 do 28. 6. 2004
Ing. František Mayer
Kolín 4, Polepská 327
Vklad: 2 400 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 4. 9. 2000 do 9. 1. 2002
Ing. František Mayer
Kolín 4, Polepská 327
Vklad: 2 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 6. 2000 do 4. 9. 2000
Ing. František Mayer
Kolín 4, Polepská 327
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 9. 7. 2014
Ing. FRANTIŠEK MAYER
Kolín - Kolín IV, Polepská, PSČ 280 02
od 18. 3. 2013 do 9. 7. 2014
FRANTIŠEK MAYER
Kolín - Kolín IV, Polepská, PSČ 280 02
od 18. 5. 2010 do 18. 3. 2013
Ing. František Mayer
Kolín IV, Příkrá 46, PSČ 280 02
od 28. 7. 2004 do 16. 9. 2004
Ing. František Mayer
Kolín IV, Příkrá 46, PSČ 280 02
od 28. 6. 2004 do 28. 7. 2004
Ing. František Mayer
Kolín 4, Polepská čp. 327, PSČ 280 02
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+235
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+31
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-8
+
-
4.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-40
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-186
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.