Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Media City Real, a.s. v likvidaci
IČO: 26191466 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 7. 2000
Datum zániku21. 4. 2012
StavVymazáno
Obchodní firma
od 23. 12. 2010 do 21. 4. 2012

Media City Real, a.s. v likvidaci

od 5. 11. 2003 do 23. 12. 2010

Media City Real, a.s.

od 31. 7. 2000 do 5. 11. 2003

e-Media, a.s.

Sídlo
od 5. 11. 2003 do 21. 4. 2012
Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00
od 31. 7. 2000 do 5. 11. 2003
Praha 1, Karlovo nám. 24
IČO
od 31. 7. 2000 do 21. 4. 2012

26191466

Právní forma
od 31. 7. 2000 do
Akciová společnost
Spisová značka6666 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 7. 2000 do 21. 4. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 31. 7. 2000 do 21. 4. 2012
- organizační a ekonomické poradenství
od 31. 7. 2000 do 21. 4. 2012
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 31. 7. 2000 do 21. 4. 2012
- vydavatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 21. 4. 2012 do 21. 4. 2012
- Společnost Media City Real, a.s. v likvidaci, IČ: 26191466, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00 se vymazává z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6666 ke dni právní moci usnesení o zápisu výmazu do obchodníh o rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.
od 23. 12. 2010 do 21. 4. 2012
- Jediný akcionář rozhodl v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti s účinností k 01.12.2010 o zrušení společnosti s likvidací, tímto dnem vstoupila společnost do likvidace a byl jmenován likvidátor.
od 16. 11. 2010 do 16. 11. 2010
- 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 359 000 000,- Kč o 1 000 000,- Kč na 360 000 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 1 kusu kmenové akcie Společnosti, znějící na jméno, vydané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (dále jen "Nová akcie"). S nově upisovanou Novou akcií nejsou spojena žádná zv láštní práva. Emisní kurs Nové akcie činí 213 301 441,73 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty Nové akcie, která činí 1 000 000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 212 301 441,73 Kč. Emisní kurs Nové akcie v celkové výši 213 301 441,73 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis Nové akcie se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na její úpis. Nová akcie, je jíž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost J & T Private Equity B.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 34157775, se sídlem Amsterdamu, Weteringschans 26, 1017SG, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis Nové akcie bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen n ávrh na uzavření Smlouvy o upsání akcie, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisované Nové akcie budou prostory Společnosti, na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, a to v pracovní dny od 10:00 do 15 :00 hod. Smlouva o upsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisované Nové akcie bude splacen peněžitým vkladem, a to: (i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 213 301 441,73 Kč (dále jen "Pohledávka Společnosti") a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z tituly Smlouvy o postoup ení pohledávek ze dne 26. března 2010 uzavřené mezi společností CANARICUS SERVICES LIMITED a Určeným zájemce, včetně dodatků (dále jen "Pohledávka Určeného zájemce"). Jediný akcionář vyslovuje souhlas s výše uvedeným započtením.
od 16. 11. 2010 do 23. 12. 2010
- 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 359 000 000,- Kč o 1 000 000,- Kč na 360 000 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno úpisem 1 kusu kmenové akcie Společnosti, znějící na jméno, vydané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (dále jen "Nová akcie"). S nově upisovanou Novou akcií nejsou spojena žádná zv láštní práva. Emisní kurs Nové akcie činí 213 301 441,73 Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty Nové akcie, která činí 1 000 000,- Kč a výše emisního ážia, které činí 212 301 441,73 Kč. Emisní kurs Nové akcie v celkové výši 213 301 441,73 Kč bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis Nové akcie se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na její úpis. Nová akcie, je jíž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost J & T Private Equity B.V., registrovaná v souladu se zákony Nizozemského království pod registračním číslem 34157775, se sídlem Amsterdamu, Weteringschans 26, 1017SG, Nizozemské království (dále jen "Určený zájemce"). Úpis Nové akcie bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcie) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemci doručen n ávrh na uzavření Smlouvy o upsání akcie, a to na adresu Určeného zájemce, jež za tímto účelem Společnosti sdělí. Místem pro upisované Nové akcie budou prostory Společnosti, na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, a to v pracovní dny od 10:00 do 15 :00 hod. Smlouva o upsání akcie musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisované Nové akcie bude splacen peněžitým vkladem, a to: (i) formou vzájemného započtení pohledávky Společnosti za Určeným zájemcem z titulu splacení emisního kursu akcií ve výši 213 301 441,73 Kč (dále jen "Pohledávka Společnosti") a pohledávky, které má Určený zájemce za Společností z tituly Smlouvy o postoup ení pohledávek ze dne 26. března 2010 uzavřené mezi společností CANARICUS SERVICES LIMITED a Určeným zájemce, včetně dodatků (dále jen "Pohledávka Určeného zájemce"). Jediný akcionář vyslovuje souhlas s výše uvedeným započtením. Emisní kurs Nové akcie musí být splacen nejpozději do 14 dnů ode dne řádného úpisu Nové akcie, a to formou uzavření dohody o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zájemcem. Dohoda o započtení pohledávek mezi Společností a Určeným zájemcem musí být uzavřena písemně a její návrh musí Určený zájemce předložit Společnosti nejpozději do 5 dnů ode dne řádného úpisu Nové akcie, přičemž v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodní ho zákoníku musí být tato dohoda uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Okamžikem vzájemného započtení Pohledávky Určeného zájemce a Pohledávky Společnosti podle této dohody dojde ke splacení emisního kursu Nové akcie. Dohoda o započtení nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu Určeného zájemce a Společnosti. Nebude-li Nová akcie účinně upsána ve Smlouvě o upsání akcie tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. Rozvazovací podmínkou upisování Nové akcie je právní moc rozho dnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení ekonomické stability společnosti e-Media, a.s., podpory rozvoje podnikatelské činnosti společnosti. 1) Základní kapitál společnosti e-Media, a.s. se zvyšuje o částku 200,000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) z částky 140,000.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicetmilionů korun českých) na částku 340,000.000,- Kč (slovy: třistačtyčicetmilionů korun českých); připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, avšak nejvýše o dalších 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) do konečné výše základního kapitálu 370,000.000,- Kč (slovy: třistasedmdesátmilionů k orun českých). O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti e-Media, a.s.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 200 kusů kmenových, listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč; v případě upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen upsáním dalších 30 kusů kmenových, listinných akcií společnosti, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodn otou; s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba, a počet zůstávají nezměněny.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- 3) Dle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo jediného akcionáře ve prospěch společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. IČ: 45244448 se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1210 (dále jako "I.EPIC HOLDING, a.s."), z důvodu podstatného oddlužení a zlepšení úvěrové zatíženosti společnosti e-Media, a.s., čímž dojde k zlepšení její ekonomické vyrovnanosti a zlepšení pozice ve vztahu k získání peněžních prostřed ků z případných úvěrů a půjček, kteréžto tvrzení se dokládá písemnou zprávou představenstva ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- 4) Veškeré nově upisované akcie se upisují s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře; akcie budou nabídnuty k upsání společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. Akcie neboudou nabítnuty k úpisu jiným zájemcům.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- 5) Akcie budou nabínuty společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. doručením písemné nabídky a návrhu smlouvy o upsání akcií do 10 dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost I.EPIC HOLDING, a.s. bude oprávněna upsat nové akcie společnosti ve smlouvě o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné nabídky a návrhu smlouvy o upsání akcií, a to v sídle společnosti na adrese Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 0 0 v době od 9.00 hod. do 16.00 hod.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- 6) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. včetně jejich příslušenství vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jediný akcionář vyslovuje souhlas se započtením těchto peněžitých pohledávek společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. vůči společnosti e-Media, a.s. v celkové výši 205,103.160,- Kč s příslušenstvím: - pohledávky ve výši 130,971.360,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě dohody o privativní novaci uzavřené dne 15. června 2002 dle ustanovení § 570 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku mezi společností I.EPIC HOLD ING, a.s. jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 10,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 26. dubna 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. dubna 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společno stí e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 10. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 10. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společn ostí e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 15,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 20. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společ ností e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 9,500.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 27. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 27. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společn ostí e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 6,210.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 29. května 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 29. května 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společn ostí e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 15,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 9. srpna 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 9. srpna 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a společnost í e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 1,409.800,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 22. listopadu 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 22. listopadu 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a s polečností e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 2,012.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2003 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 17. prosince 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 17. prosince 2002 mezi společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako věřitelem a spo lečností e-Media, a.s. jako dlužníkem, - pohledávky ve výši 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 15. března 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 15. března 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING, a.s., IČ: 49 24 17 70, se sí dlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00 jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem a na společnost I.EPIC HOLDING, a.s. postoupené na základě dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 30. listopadu 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING , a.s. jako postupitelem a společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako postupníkem, - pohledávky ve výši 5,000.000,- Kč s příslušenstvím, splatné dne 31. prosince 2002 a vzniklé na základě poskytnutí úvěru dne 26. března 2002 podle smlouvy o úvěru uzavřené dne 26. března 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING, a.s., IČ: 49 24 17 70, se sí dlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00 jako věřitelem a společností e-Media, a.s. jako dlužníkem a na společnost I.EPIC HOLDING, a.s. postoupené na základě dohody o postoupení pohledávky uzavřené dne 30. listopadu 2002 mezi společností II.EPIC HOLDING , a.s. jako postupitelem a společností I.EPIC HOLDING, a.s. jako postupníkem, Společnost je povinna doručit návrh smlouvy o započtení společnosti I.EPIC HOLDING, a.s. do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu společnosti I.EPIC HO LDING, a.s. a to v sídle společnosti na adrese Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ: 110 00.
od 5. 11. 2003 do 22. 12. 2003
- 7) Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií 100 % emisního kursu upsaných akcií; uzavřením smlouvy o započtení pohledávek je emisní kurs upsaných akcií splacení do výše započtených pohledávek, včetně jejich pří slušenství.
od 7. 6. 2002 do 5. 11. 2003
- Jediný akcionář, společnost I. EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, PSČ 110 00, identifikační číslo 45 24 44 48, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1210, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavdadní výše 140.000.000,-Kč (tj. jedno sto čtyřicet milionů korun čeksých) o částku 460.000.000,-Kč (tj. čtyři sta šedesát milionů korun českých) na celkovou částku 600.000.000,-Kč (tj. šest set milionů korun českých) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře k upisování akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti a jejich splacením peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.   Emsiní kurs dříve upsaných akcií je zcela a beze zbytku splacen.   Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability a finanční situace společnosti.   Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 460.000.000,-Kč (tj. čtyři sta šedesát milionů korun českých) bude proveden upsáním nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 460 (tj. čtyři sta šedesáti) kusů, v nominální hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (tj. jeden milion korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny.   Jediný akcionář, tj. I. EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, upíše všechny akcie s využitím svého přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 20a Obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku, a to ve lhůtě 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, v sídle společnosti v Praze 1, Karlovo nám. 24, v pracovní dny, v době od 9.00 hod. do 16.00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.   Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu činí 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých) za každou akcii.   V souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm.j) Obchodního zákoníku - zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, se připouští možnost splacení části emisního kursu nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu, započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti e-Media, a.s. v jejich nominální hodnotě proti pohledávce společnosti e-Media, a.s. na splacení části emisního kursu, do výše, do které se vzájemně kryjí.   Jediný akcionář akciové společnosti e-Media, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 26 19 14 66, a to akciová společnost I. EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, z důvodů posílení stability a zlepšení finanční situace společnosti, vyslovuje svůj souhlas se započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře v jejich nominální hodnotě vůči společnosti e-Media, a.s. proti pohledávce společnosti e-Media,a.s. na splacení části emisního kursu, do výše, do které se vzájemně kryjí.   Jedná se o tyto pohledávky:   Pohledávku akcionáře I.EPIC HOLDING,a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, ve výši 97.500.000,-Kč, v její nominální hodnotě, z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 05.10.2001, uzavřené mezi akciovou společností I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifiakční číslo 45 24 44 48, jako věřitelem na straně jedné a akciovou společností e-Media,a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 26 19 14 66, jako dlužníkem na straně druhé.   Pohledávku akcionáře I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, ve výši 50.000.000,-Kč, v její nominální hodnotě, z titulu Smlouvy o úvěru ze dne 11.10.2001, uzavřené mezi akciovou společností I.EPIC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 45 24 44 48, jako věřitelem na straně jedné a akciovou společností e-Media, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovo nám. 24, identifikační číslo 26 19 14 66, jako dlužníkem na straně druhé.   S ohledem na to, že část emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacena započtením peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti e-Mdia,a.s., v jejich nominální hodnotě, proti pohledávce společnosti e-Media, na splacení části emisního kursu akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu do výše, do které se vzájemně kryjí, stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:   Představenstvo společnosti e-Media, a.s. je povinno doručit návrh smlouvy o započtení jedinému akcionáři, tj. akciové společnosti I.EPIC HOLDING, a.s., do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení pak musí být uzavřena nejpozději do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne doručení jejího návrhu jedinému akcionáři, a to v sídle společnosti e-Media,a.s., tj. v Praze 1, Karlovo nám. 24. Uzavřením smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem bude emisní kurs splacen do výše, do které pohledávky vzájemně kryjí.   Jediný akcionář, tj. akciová společnost I.EPIC HOLDING, a.s., jako upisovatel, splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 204 odst. 2) Obchodního zákoníku, takto:   Částku ve výši 147.500.000,-Kč (tj. jedno sto čtyřicet sedm milionů pět set tisíc korun českých), tj. 32,06% jmenovité hodnoty upsaných akcií, splatí jediný akcionář jako upisovatel dnem uzavření smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem, jak shora uvedeno.   Zbývající část emisního kursu upsaných akcií, tedy částku ve výši 312.500.000,-Kč (tj. tři sta dvanáct milionů pět set tisíc korun českých), tj. 67,9% jmenovité hodnoty upsaných akcií, splatí upisovatel do jednoho roku ode dne upsání akcií na účet číslo 1022710xxxx, vedený u CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s., který za tím účelem otevře společnost na svoji firmu.   Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti e-Media,a.s. bude zapsáno v obchodním rejstříku.
od 30. 4. 2001 do 23. 7. 2001
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti v dosavadní výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) se zvyšuje o částku 110.000.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých) na částku 140.000.000,- Kč (jedno sto čtyřicet milionů korun českých), a to peněžitým vkladem s využitím přednostního práva jediného akcionáře, s tím, že upsání nad tuto částku se nepřipouští. Emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení stability a finanční situace společnosti a realizace nových projektů. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 110.000.000,- Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých) bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě v počtu 110 (slovy: jedno sto deseti) kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), na majitele a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Jediný akcionář upíše všechny akcie ve smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustanovení § 205 odst.3 obchodního zákoníku a to ve lhůtě 14 (tj. čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 (tj. čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu činí 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých). Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou všech nově upsaných akcií tvoří emisní ážio. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionář, s využitím přednostního práva tohoto jediného akcionáře. Upisovatel splatí 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií a emisní ážio při úpisu ve lhůtě, stanovené ve smlouvě o úpisu akcií, a to na účet společnosti e-Media, a.s., číslo účtu 100xxxx, vedený u CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a zbývající část, tj. 70% (slovy: sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí upisovat do jednoho roku ode dne upsání akcií.
Kapitál
od 21. 4. 2012 do 21. 4. 2012
Základní kapitál 360 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2010 do 30. 11. 2010
Základní kapitál 359 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2003 do 22. 12. 2003
Základní kapitál 140 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 23. 7. 2001 do 23. 7. 2001
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 4. 2001 do 30. 4. 2001
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 30. 11. 2010 do 21. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 360.
od 31. 12. 2003 do 30. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 359.
od 31. 12. 2003 do 30. 11. 2010
v listinné podobě
od 22. 12. 2003 do 31. 12. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 359.
od 22. 12. 2003 do 31. 12. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2001 do 22. 12. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 140.
od 23. 7. 2001 do 22. 12. 2003
v listinné podobě
od 31. 7. 2000 do 23. 7. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
Statutární orgán
od 3. 11. 2010 do 21. 4. 2012
Mgr. Libor Marek - člen
Praha 7, Havanská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 4. 2008
od 22. 10. 2003 do 3. 11. 2010
Mgr. Libor Marek - člen
Brno, Orlí 6, PSČ 602 00
den vzniku členství: 17. 4. 2003 - 17. 4. 2008
od 7. 6. 2002 do 22. 10. 2003
PhDr. Petr Václavík - předseda
Praha 9, Vysokovská 1192/50, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 11. 2001 - 17. 4. 2003
den vzniku funkce: 15. 11. 2001 - 17. 4. 2003
od 30. 4. 2001 do 7. 6. 2002
Ing. Luděk Černovický - místopředseda
Praha 4, V Zatáčce 560
den vzniku funkce: 16. 3. 2001 - 14. 11. 2001
od 30. 4. 2001 do 7. 6. 2002
Ing. Pavel Rozsypal - předseda
Praha 4, V Zatáčce 560
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 14. 11. 2001
den vzniku funkce: 16. 3. 2001 - 14. 11. 2001
od 30. 4. 2001 do 7. 6. 2002
Ondřej Vojtěch - člen
Řež, 201, PSČ 250 68
den vzniku členství: 16. 3. 2001 - 14. 11. 2001
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
Vladimír Motlík - předseda představenstva:
Davle-Sloup čp. 42, okr. Praha-západ
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
Ing. Luděk Černovický - člen představenstva:
Praha 4, V Zatáčce 560
od 31. 7. 2000 do 30. 4. 2001
ng. Pavel Rozsypal - člen představenstva:
Praha 5, Štorkánova 10
od 3. 5. 2004 do 21. 4. 2012
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva sám nebo dva členové představenstva společně .Má-li představenstvo jediného člena, tento jediný člen jedná a podepisuje jménem společnosti samostatně.
od 31. 7. 2000 do 3. 5. 2004
Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně.
Likvidace
od 23. 12. 2010 do 21. 4. 2012
Ing. Marek Votlučka
Praha 2, Šumavská, PSČ 120 00
Dozorčí rada
od 22. 10. 2003 do 21. 4. 2012
Mgr. Marek Galvas - předseda
Brno, Běly Pažoutové 16, PSČ 624 00
den vzniku členství: 17. 4. 2003
den vzniku funkce: 17. 4. 2003
od 22. 10. 2003 do 21. 4. 2012
Mgr. Milan Jordán - člen
Praha 2, Mánesova 54, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 4. 2003
od 22. 10. 2003 do 21. 4. 2012
JUDr. Daniel Křetínský - člen
Brno, Stojanova 367/3
den vzniku členství: 17. 4. 2003
od 7. 6. 2002 do 22. 10. 2003
Ing. Pavel Rozsypal - předseda
Praha 5, Štorkánova 10
den vzniku členství: 14. 11. 2001 - 17. 4. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 2001 - 17. 4. 2003
od 7. 6. 2002 do 22. 10. 2003
Ing. Luděk Černovický - člen
Praha 4, V Zatáčce 560
den vzniku členství: 14. 11. 2001 - 17. 4. 2003
od 7. 6. 2002 do 22. 10. 2003
Ing. Zdeněk Macoszek - člen
Praha 1, Mostecká 21
den vzniku členství: 18. 1. 2002 - 17. 4. 2003
od 31. 7. 2000 do 7. 6. 2002
Ing. Petr Kuneš
Praha 1, Navrátilova 1559/9
od 31. 7. 2000 do 7. 6. 2002
Ondřej Bartoš
Pardubice, K Višňovce 2443
od 31. 7. 2000 do 7. 6. 2002
Aleš Pitro
Huť 142, okr. Jablonec nad Nisou
Akcionáři
od 22. 10. 2003 do 21. 4. 2012
J & T Private Equity, B.V.
1017SG, Amsterodam, Weteringschans 26, Nizozemské království
od 30. 4. 2001 do 22. 10. 2003
I.EPIC HOLDING, a.s., IČO: 45244448
Praha 1, Karlovo nám. 24
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,50 Kč
ČSOB 2 739,50 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 749,45 Kč
Česká spořitelna 2 761,00 Kč
Raiffeisenbank 2 798,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 800,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+13
+
-
2.Michal Horáček

Michal Horáček

- hudebník, podnikatel, kandidát na prezidenta

+13
+
-
3.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-1
+
-
4.Dara Rolins

Dara Rolins

- zpěvačka

-6
+
-
5.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-15
+
-

Články na Heroine.cz

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services