PANTER COLOR a.s.
IČO: 26201143

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 9. 2000
Obchodní firma
od 5. 2. 2003

PANTER COLOR a.s.

od 20. 9. 2000 do 5. 2. 2003

PANTER MP a.s.,

Sídlo
od 29. 3. 2004 do 16. 3. 2006
Praha 9, Mladoboleslavská č.p. 73 č.o.22, PSČ 197 00
od 20. 9. 2000 do 29. 3. 2004
Klíčany, Za Bakovem 87, PSČ 250 69
IČO
od 20. 9. 2000

26201143

DIČ

CZ26201143

Identifikátor datové schránky:6tyfj3f
Právní forma
od 20. 9. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6750 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 8. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 4 živnostenského zákona
od 8. 8. 2014
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 8. 8. 2014
- Silniční motorová doprava-nákladní, provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmo tnosti nepřesahující 3,5tuny jsou li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
od 29. 3. 2004 do 8. 8. 2014
- reklamní činnost a marketing
od 29. 3. 2004 do 8. 8. 2014
- zprostředkování služeb
od 29. 3. 2004 do 8. 8. 2014
- zprostředkování obchodu
od 13. 6. 2002 do 22. 11. 2005
- hostinská činnost
od 13. 6. 2002 do 22. 11. 2005
- ubytovací služby
od 13. 6. 2002 do 8. 8. 2014
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí
od 13. 6. 2002 do 8. 8. 2014
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
od 13. 6. 2002 do 8. 8. 2014
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou náhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 13. 6. 2002 do 8. 8. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 13. 6. 2002 do 8. 8. 2014
- silniční motorová doprava nákladní
od 20. 9. 2000 do 8. 8. 2014
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 8. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 8. 2014
- Počet členů správní rady: 1
od 8. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 10. 2006 do 23. 3. 2010
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 11.10.2006, že základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 20.000 000,-Kč ze stávající výše 40.000 000,-Kč na částku 60.000 000,-Kč. Bude upsáno 100 kusů no vých kmenových akcií na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč/1 kus akcie. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 20.000 000,-Kč a je roven částce o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti. Upisování akcií nad částk u navrhovaného zvýšení zákl.kapitálu se nepřipouští. Všechny upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti COLORLAK, a.s., se sídlem Staré Město, Tovární 1076, IČ: 49444964. Emisní kurz jedné akcie o jmenovité h odnotě 200.000,-Kč je roven jmenovité hodnotě akcií a je bez emisního ážia. Na dvě dosavadní akcie společnosti PANTER COLOR a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč, tj. na jednu dosavadní akcii spol ečnosti PANTER COLOR a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč lze upsat jednu polovinu nové akcie o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč je ?; upsat lze pouze celé akcie. Místem upisování je sídlo společnosti PANTER COLOR a.s., Pištěkova 22/1171, 140 00 Praha 4. Upisovatel jako jediný akcionář provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst.4 obch.zák. s rozvazovací podmínk ou. Lhůta pro upsání akcií je 30 dnů, počínaje dnem počínajícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 15 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákla dního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání. Jediný akcionář je povinen splatit celou výši emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti do 60 dnů od e dne upsání akcií na účet společnosti č.ú.: 2xxxx. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. To vše zapsáno notářkou JUDr. Růžičkovou, notářkou v Uherském Hradišti v notářském z ápisu NZ 211/2006, N224/2006 ze dne 11.10.2006.
od 2. 1. 2006 do 23. 3. 2010
- Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 13.12.2005 jediný akcionář rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 20.000.000,- Kč ze stávající výše 20.000.000,- Kč na částku 40.000.000,- Kč . Bude upsáno 100 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč/1ks akcie. Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 20,000.000,- Kč a je roven částce, o kterou je navyšován základní kapitál společnosti . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společností COLORLAK, a.s. se sídlem Staré Město, Tovární 1076, IČ: 494 44 964. Emi sní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je roven jmenovité hodnotě akcií a je bez emisního ážia. Na jednu dosavadní akcii společnosti PANTER COLOR a.s. o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 200.000, - Kč. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč je 1/1; upisovat lze pouze celé akcie. Místem upisování je sídlo společnosti PANTER COLOR a.s., Mladoboleslavská č.p. 73, č.o. 22, Praha 9 - Kbely. Upiso vatel jako jediný akcionář provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obch. zák. s rozvazovací podmínkou. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů, počínaje dnem počínajícím po doručení návrhu smlouvy o u pisování akcií společnosti upisovateli. Jediný akcionář je povinen splatit celou výši emisního kurzu jím upisovaných akcií do 60 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k ups ání na základě veřejné nabídky. O tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byl notářkou JUDr. Vlastou Růžičkovou sepsán dne 13.12.2005 notářský zápis č. NZ 322/2005, N 341/2005.
od 7. 6. 2003 do 23. 3. 2010
- Jediný akcionáře společnosti rozhodl dne 28.3.2003 o zvýšení základního kapitálu upisování akcií dle ust. § 203 odst. 2 obchodního zákoníku: Základní kapitál společnosti PANTER COLOR a.s., se zvyšuje z dosavadní částky 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion Kč) peněžitým vkladem o částku 19.000.000,- Kč (slovy devatenáctmilionů Kč) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacetmilionů Kč). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií v počtu 95 kusů, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíc Kč) kmenových akcií na majitele v listinné podobě. Akcionář výslovně prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. Určuje se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci - panu Karlu Musilovi, r.č. xxxx, bytem Choteč 107, okres Praha - západ. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování akcií se stanoví do 28.4.2003 (slovy dvacátéhoosmého dubna roku dvatisícetři). Počátek běhu této lhůty je stanoven od okamžiku tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnít valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií je roven nominální hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení pěněžité pohledávky pana Karla Musila vůči spoelčnosti PANTER COLOR a.s., proti pohledávce na splacení emisního kursu upisovaných akcií. Jedná se o pohledávku z titulu smlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 27.11.2001 na základě které převedl Karel Musil svůj obchodní podíl ve spolenčosti PANTER COLOR, spol. s r.o., IČ 25064193, se sídlem Praha 5, Na bělidle 998/13 na spolenčosti PANTER MP a.s. (tedy po změně firmy PANCER COLOR a.s.) za cenu 41.342.328,- Kč (slovy čtyřicetjedenmiliontřistačtyřicetdva- tisícetřistadvacetosm Kč). Tato cena byla v souladu se zákonem určena znaleckým posudkem znalce jemnovaného soudem. Změna společníka byla řádně zapsána do obchodního rejstříku. K dnešnímu dni nebyla cena za převod obchodního podílu Karlu Musilovi uhrazena. Pohledávka bude započtena částečně, a to ve výši 19.000.000,- Kč (slovy devatenáctmilionů Kč). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení se stanoví tak, že smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Po uzavření smlouvy o započtení předem určený zájemce - jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností.
od 18. 10. 2002
- Na společnost přešlo jmění zaniklé obchodní společnosti PANTER COLOR, spo. s r.o., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 13, čp. 998, PSČ 150 00, identifikační číslo 25 06 41 93, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí C, vložka 46514.
Kapitál
od 24. 11. 2006
Základní kapitál 60 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 1. 2006 do 24. 11. 2006
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 7. 2003 do 9. 1. 2006
Základní kapitál 20 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 9. 2000 do 15. 7. 2003
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 11. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 300.
od 9. 1. 2006 do 24. 11. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 200.
od 2. 1. 2006 do 9. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 26. 9. 2005 do 2. 1. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 15. 7. 2003 do 26. 9. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 20. 9. 2000 do 15. 7. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 8. 8. 2014
EVA VÍCHOVÁ - předseda správní rady, statutární ředitel
Rakovník - Rakovník II, Mýtská, PSČ 269 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
od 23. 3. 2010 do 8. 8. 2014
Eva Víchová - předseda představenstva
Rakovník, Mýtská 2336, PSČ 269 01
den vzniku funkce: 12. 3. 2010 - 30. 6. 2014
od 31. 10. 2006 do 23. 3. 2010
Eva Víchová - předseda představenstva
Rakovník, Mýtská 2336, PSČ 269 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 12. 3. 2010
den vzniku funkce: 11. 10. 2006 - 12. 3. 2010
od 2. 1. 2006 do 31. 10. 2006
Ing. Jiří Tužil - předseda představenstva
Šestajovice, Na Balkáně 817, PSČ 250 92
den vzniku členství: 19. 12. 2005 - 11. 10. 2006
den vzniku funkce: 19. 12. 2005 - 11. 10. 2006
od 26. 9. 2005 do 2. 1. 2006
Ing. Jozef Daniš - předseda představenstva
Bratislava, Azalková 2, PSČ 821 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 19. 12. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 19. 12. 2005
od 19. 7. 2005 do 26. 9. 2005
Ing. Józef Daniš - předseda představenstva
Bratislava, Azalková 2, PSČ 821 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2005
od 19. 7. 2005 do 31. 10. 2006
Eva Víchová - místopředseda představenstva
Rakovník, Mýtská 2336, PSČ 269 01
den vzniku členství: 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2005
od 19. 7. 2005 do 31. 10. 2006
JUDr. Stanislava Cimbálníková - člen představenstva
Uherské Hradiště, Jana Žižky 707, PSČ 686 06
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 11. 10. 2006
od 15. 7. 2003 do 19. 7. 2005
Eva Víchová - místopředseda
Vysoké Mýto, U Potoka 754/4
den vzniku funkce: 5. 5. 2003 - 30. 6. 2005
od 13. 6. 2002 do 5. 2. 2003
Ing. Michal Lonek - člen
Praha 10, Ellnerové 3104/4
den vzniku funkce: 20. 8. 2001 - 3. 6. 2002
od 13. 6. 2002 do 15. 7. 2003
Ing. Václav Vlasatík - člen
Uherské Hradiště, 1. máje 1424
den vzniku funkce: 20. 8. 2001 - 5. 5. 2003
od 20. 9. 2000 do 5. 2. 2003
Vladimír Poustecký - místopředseda
Praha 5, Na bělidle 998/13, PSČ 150 00
od 20. 9. 2000 do 19. 7. 2005
Karel Musil - předseda
Choteč 107, pošta Třebotov, PSČ 252 26
od 20. 9. 2000 do 19. 7. 2005
Ing. Martin Hanáček - členl
Uherské Hradiště, Štěpnická 1165, PSČ 686 00
od 8. 8. 2014
1. Za společnost jedná předseda správní rady, statutární ředitel, nebo prokurista, každý samostatně. 2. Za společnost mohou jednat také zaměstnanci společnosti, nebo třetí osoby na základě plné moci udělené statutárním ředitelem, či v rozsahu platných vnitřních organizačních norem ( organizačního řádu) a osoby, které byly při provozování společnosti pově řeny určitou činností ( v rámci úkonů, k nimž při této příležitosti obvykle dochází).
od 31. 10. 2006 do 8. 8. 2014
K jednání a podepisování jménem Společnosti je oprávněn předseda představenstva.
od 26. 9. 2005 do 31. 10. 2006
K jednání a podepisování jménem Společnosti je oprávněn předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva, nebo předseda, či místopředseda představenstva spolu s členem představenstva.
od 19. 7. 2005 do 26. 9. 2005
K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn pouze předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.
od 1. 6. 2004 do 19. 7. 2005
K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva či místopředseda představenstva samostatně a jiný člen představenstva společně s dalším členem představenstva.
od 13. 6. 2002 do 1. 6. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že příslušný člen představenstva připojí svůj podpis k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 20. 9. 2000 do 13. 6. 2002
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně nebo zmocněný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně nebo zmocněný člen představenstva.
Správní rada
od 8. 8. 2014
EVA VÍCHOVÁ - předseda správní rady
Rakovník - Rakovník II, Mýtská, PSČ 269 01
den vzniku členství: 30. 6. 2014
den vzniku funkce: 30. 6. 2014
Prokura
od 8. 8. 2014
Ing. SVATOPLUK CHALUPA
Praha - Chodov, Tererova, PSČ 149 00
Dozorčí rada
od 24. 9. 2013 do 8. 8. 2014
MARTINA KŘÍŽOVÁ - člen dozorčí rady
Odřepsy, , PSČ 289 07
den vzniku členství: 12. 6. 2010
od 27. 12. 2012 do 8. 8. 2014
Bohdana Hanákova - člen dozorčí rady
Zlechov, , PSČ 687 10
den vzniku členství: 16. 11. 2012
od 8. 9. 2011 do 24. 9. 2013
Martina Křížová - člen dozorčí rady
Milovice, Topolová 913, PSČ 289 23
den vzniku členství: 12. 6. 2010
od 23. 3. 2010 do 8. 9. 2011
Martina Paříková - člen dozorčí rady
Milovice, Topolová 913, PSČ 289 23
den vzniku členství: 12. 6. 2010
od 23. 3. 2010 do 8. 8. 2014
Ing. Jana Korvasová - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Za Alejí 1009, PSČ 686 06
den vzniku členství: 12. 3. 2010
den vzniku funkce: 12. 3. 2010
od 17. 8. 2007 do 23. 3. 2010
Ing. Soňa Langová - člen dozorčí rady
Karlovy Vary - Rybáře, nám. 17.listopadu 393/11, PSČ 360 05
den vzniku členství: 22. 6. 2007 - 12. 3. 2010
od 15. 11. 2006 do 27. 12. 2012
Stanislav Janeček - člen dozorčí rady
Jalubí, 321, PSČ 687 05
den vzniku členství: 24. 7. 2006
od 26. 9. 2005 do 23. 3. 2010
Ing. Jana Korvasová - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Za Alejí 1009, PSČ 686 06
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 12. 3. 2010
den vzniku funkce: 30. 6. 2005 - 12. 3. 2010
od 19. 7. 2005 do 26. 9. 2005
Ing. Jana Korvasová - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Za Alejí 1099, PSČ 686 06
den vzniku členství: 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 30. 6. 2005
od 19. 7. 2005 do 15. 11. 2006
Ing. Hana Rosolová - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Za Strojírnami 10, PSČ 190 00
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 24. 7. 2006
od 19. 7. 2005 do 17. 8. 2007
Ing. Naděžda Žebráková - člen dozorčí rady
Praha 4, Poljanovova 3159, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 6. 2005 - 22. 6. 2007
od 24. 6. 2004 do 19. 7. 2005
Ing. Hana Rosolová - předseda dozorčí rady
Praha 9, Pod Strojírnami 10
den vzniku členství: 20. 8. 2001 - 30. 6. 2005
den vzniku funkce: 5. 4. 2004 - 30. 6. 2005
od 24. 6. 2004 do 19. 7. 2005
Ing. Miroslava Musilová - člen dozorčí rady
Třebotov, Choteč 107, PSČ 252 26
den vzniku funkce: 5. 4. 2004
od 13. 6. 2002 do 24. 6. 2004
Ing. Hana Rosolová - člen
Praha 9, Pod Strojírnami 10
den vzniku funkce: 20. 8. 2001
od 13. 6. 2002 do 19. 7. 2005
Miloslava Čumpelíková - člen
Praha 9 - Kbely, Žacléřská 147/13
den vzniku funkce: 20. 8. 2001
od 20. 9. 2000 do 13. 6. 2002
Petr Příhoda - člen
Praha 4 - Kamýk, Písnická 757, PSČ 142 00
od 20. 9. 2000 do 13. 6. 2002
Karel Hamr - člen
Třeboň, Břilice 228, PSČ 379 01
od 20. 9. 2000 do 24. 6. 2004
Hana Foldinová - předseda
Praha lO, Na Vrších 22/2351, PSČ 100 00
Akcionáři
od 26. 9. 2005
COLORLAK, a.s., IČO: 49444964
Staré Město, Tovární 1076, PSČ 686 02
od 7. 6. 2003 do 26. 9. 2005
Karel Musil
Choteč, 107
Hodnocení firmy
+4
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-44
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-67
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-82
+
-
4.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-107
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-248
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 662,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: paragraf
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > paragraf

Otázka: dobry den chtela jsem se zeptat zda plati paragraf i soboty a nedele nebo jen pracovni dny dekuji za odpovedVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.