ZR TRADING a.s. " v likvidaci ", IČO: 26203871 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZR TRADING a.s. " v likvidaci " Údaje byly staženy 6. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 26203871. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26203871 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu10. 10. 2000
Datum zániku11. 1. 2010
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 5. 6. 2009 do 11. 1. 2010

ZR TRADING a.s. " v likvidaci "

od 27. 9. 2005 do 5. 6. 2009

ZR TRADING a.s.

od 28. 12. 2002 do 27. 9. 2005

RÜCKL TRADING a.s.

od 10. 10. 2000 do 28. 12. 2002

Q-ŽULA, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2010
Hýskov, Prostřední 444, PSČ 267 06
od 3. 4. 2003 do 27. 9. 2005
Nižbor, č.p.141, PSČ 267 05
od 23. 11. 2002 do 3. 4. 2003
Praha 4, Na Krčské stráni 37/čp. 1956, PSČ 140 21
od 10. 10. 2000 do 23. 11. 2002
Praha 1, Na Perštýně 12
IČO
od 10. 10. 2000 do 11. 1. 2010

26203871

Právní forma
od 10. 10. 2000 do 11. 1. 2010
Akciová společnost
Spisová značka6775 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
- zprostředkování obchodu
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
- velkoobchod
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
- specializovaný maloobchod
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
- zprostředkování služeb
od 10. 10. 2000 do 11. 1. 2010
- přonájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb
Ostatní skutečnosti
od 11. 1. 2010 do 11. 1. 2010
- Společnost ZR Trading a.s. v likvidaci se sídlem: Hýskov, Prostřední 444, PSČ: 267 06, IČ: 262 03 871 je vymazána z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu společnosti je ukončení likvidace.
od 5. 6. 2009 do 11. 1. 2010
- Rozhodnutím jedinného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady ze dne 14.5.2009 byla společnost zrušena s likvidací ke dni 15.5.2009 a tímto dnem vstoupila do likvidace.
od 3. 4. 2003 do 29. 10. 2003
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 28. ledna 2003 že: a) snižuje základní kapitál společnosti ve výši 51.000.000,- Kč (slovy:padesátjedenmiliónkorun českých) o 49.000.000,- Kč (slovy:čtyřicetdevětmiliónůkorun českých)- rozsah snížení základního kapitálu, a to vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku s tím, že b) akcie budou vzaty z oběhu na základě návrhu akcionářům podle § 213c obchodního zákoníku bezplatně, tedy na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, c) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je uhrazení ztráty za rok 2002 ve výši 48.752.856,83 ( slovy: čtyřicetosmmiliónůsedmsetpadesátdvatisícosmsetpadesátšestkorun českých osmdesáttři haléřů) a ze ztáty předchozích účetních období uhrazení části ztráty ve výši 247.143,17 Kč(slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícjednostočtyřicettřikoruny české sedmnáct haléřů), vše na základě řádné účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2002 (třicátému prvnímu prosince roku dvoutisícího druhého) a rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady z dnešního dne o úhradě ztráty, d) částka 49.000.000,- Kč (slovy:čtyřicetdevětmiliónůkorun českých),odpovídající snížení základního kapitálu, bude použita na úhradu ztráty za rok 2002 ve výši 48.752.856,83 (slovy: čtyřicetosmmiliónůsedmsetpadesátdvatisícosmsetpadesátšestkorun českých osmdesáttři haléřů) a na úhradu části ztráty předchozích účetních období ve výši 247.143,17 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícjednostočtyřicettřikoruny české sedmnáct haléřů), e) při vzetí akcií z oběhu na základě návrhu akcionářům se bude dále postupovat podle zákona a stanov společnosti a podle těchto dalších podrobných pravidel: - po zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku uveřejní představenstvo veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu v deníhu Hospodářské noviny a závaznost tohoto veřejného návrhu smlouvy bude 40(čtyřicet) dnů ode dne, kdy bude veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu v tomto deníku uveřejněn, - veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu ve smyslu § 183a odst. 3 obchodního zákoníku bude omezen nejvyšším počtem akcií na něž se vztahuje, a to počtem 49 ks akcií, - do 1 (jednoho) měsíce po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu potvrdí společnost uzavření smlouvy v celém rozsahu uvedeném v oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy všem akcionářům, kteří společnosti oznámili přijetí veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu způsobem v něm uvedeným, pokud počet akcií podle oznámení o přijetí veřejného návrhu o bezplatném vzetí akcií z oběhu dosáhne 49 ks akcií, těm akcionářům, kteří oznámili přijetí veřejného návrhu smlouvy po dosažení shora uvedeného počtu akcií, společnost nepotvrdí uzavření smlouvy, popřípadě potrvdí uzavření smlouvy tomu akcionáři, jehož oznámení přijetí veřejného návrhu smlouvy bylo společnosti doručeno jako poslední a dosud nebylo dosaženo před jeho přijetím návrhu počtu 49 akcií a s počtem jeho akcií, ohledně nichž přijal návrh smlouvy bude počet 49 překročen, avšak pouze ohledně těch akcií, které spadají do počtu 49 akcií, - na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude tato smlouva uzavřena doručením potvrzení o uzavření této smlouvy, a to rozsahu shora, uvedeném v tomto potvrzení, - lhůta pro předložení akcií braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu bude činit 60 (šedesát) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - akcionáři, kteří ve stanovené lhůtě nepředloží akcie společnosti, nebudou oprávněni až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude dál postupovat podle § 214 obchodního zákoníku, - akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, společnost svým představenstvem po jejich předložení zničí.
od 29. 11. 2000 do 12. 1. 2001
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 18.10.2000 přijal následující rozhodnutí: a) Základní jmění společnosti Q-ŽULA, a.s. se zvyšuje z 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmiliónůkorunčeských), na 51.000.000,- Kč (slovy: padesátjedenmiliónkorunčeských). Upisování akcií nad výše uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. b) Upisovanými akciemi jsou kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) v počtu 50 ks (slovy: padesátkusů). c) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Na Perštýně 12. Počátkem běhu lhůty pro vykonání přednostního práva k upisování nových akcií je stanoven na den zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku a tato lhůta bude běžet po dobu následujících 15 kalendářních dnů. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze upsat 50 (slovy: padesát) nových akcií. Akcie upisované s využitím přednostního práva jsou kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) v počtu 50 ks (slovy: padesátkusů). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva je stanoven ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských) za jednu upisovanou akcii, tedy ve výši jmenovité hodnoty nových akcií. d) Akcie. které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií. e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Praha 1, Na Perštýně 12. Počátek běhu pro upisování akcií bez využití přednostního práva je stanoven na 16. den ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku a tato lhůta bude běžet po dobu následujících 14 kaledářních dnů. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je stanoven ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkurunčeských) za jednu upisovanou akcii, tedy ve výši jmenovité hodnoty nových akcií. f)Upisovatel je povinnen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 7 dnů od jejich upsání, a to na účet č. 167xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s., divize IPB. Upisovatel je povinnen splatit celou hodnotu emisního kursu akcií, které upsal, nejpozději do 90 dnů ode dne upsání předmětných akcií.
Kapitál
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 1. 2001 do 29. 10. 2003
Základní kapitál 51 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 10. 2000 do 12. 1. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
v listinné podobě
od 12. 1. 2001 do 29. 10. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 51.
od 12. 1. 2001 do 29. 10. 2003
akcie v listinné podobě
od 10. 10. 2000 do 12. 1. 2001
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 10. 10. 2000 do 12. 1. 2001
akcie v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2010
Petr Zaspal - jediný člen představenstva
Hýskov, Prostřední 444, PSČ 267 06
den vzniku členství: 14. 6. 2005
od 24. 7. 2004 do 27. 9. 2005
Ing. Jiří Rückl - jediný člen představenstva
Nižbor, 245, PSČ 267 05
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 14. 6. 2005
od 29. 10. 2003 do 24. 7. 2004
Ing. Jiří Rückl - jediný člen představenstva
Nižbor, 145, PSČ 267 05
den vzniku členství: 5. 9. 2002
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 28. 12. 2002 do 29. 10. 2003
Ing. Jiří Rückl - předseda
Nižbor, 145, PSČ 267 05
den vzniku členství: 5. 9. 2002
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 28. 12. 2002 do 29. 10. 2003
Ing. Petr Prokop - člen představenstva
Praha 4, Pelhřimovská 7, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 8. 8. 2003
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 28. 12. 2002 do 29. 10. 2003
Ing. Simona Prokopová - člen představenstva
Praha 4, Pelhřimovská 7, PSČ 140 00
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 8. 8. 2003
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 23. 11. 2002 do 28. 12. 2002
Ing. Pavel Tulach - člen představenstva
Veltrusy, Žižkova 441
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 5. 9. 2002
od 23. 11. 2002 do 28. 12. 2002
Ing. Jiří Brůha - člen představenstva
Liberec 19, Hraběcí 232, PSČ 460 08
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 5. 9. 2002
od 23. 8. 2001 do 23. 11. 2002
Ing. Miroslav Vlasák - člen
Praha 8,, Střekovská 1343/12
den vzniku členství: 12. 2. 2001 - 29. 4. 2002
od 23. 8. 2001 do 28. 12. 2002
Ing. Jiří Jindrák - předseda
Vlašim, K vodárně 1661
den vzniku členství: 12. 2. 2001 - 5. 9. 2002
den vzniku funkce: 12. 2. 2001 - 5. 9. 2002
od 10. 10. 2000 do 23. 8. 2001
Ing. Jiří Drábek - předseda
Praha 3, Koněvova 112
od 10. 10. 2000 do 23. 8. 2001
Peter Gonda - člen
Praha 3, Roháčova 40
od 10. 10. 2000 do 23. 11. 2002
Ing. Daniel Abel - člen
Praha 5, Voskovcova 935
den vzniku členství: 10. 10. 2000 - 29. 4. 2002
od 29. 10. 2003 do 11. 1. 2010
Jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva.
od 10. 10. 2000 do 29. 10. 2003
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo samostatně každý člen představenstva.
Likvidace
od 5. 6. 2009 do 11. 1. 2010
Mgr. Petr Brož
Beroun - Beroun - Centrum, Husovo nám. 44/31, PSČ 266 01
Dozorčí rada
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2010
Antonín Zaspal - předseda dozorčí rady
Nižbor, 189, PSČ 267 06
den vzniku členství: 14. 6. 2005
den vzniku funkce: 14. 6. 2005
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2010
Zdeněk Zaspal - člen dozorčí rady
Nižbor, 334, PSČ 267 06
den vzniku členství: 14. 6. 2005
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2010
Jan Zaspal - člen dozorčí rady
Hýskov, Prostřední 444, PSČ 267 06
den vzniku členství: 14. 6. 2005
od 29. 10. 2003 do 27. 9. 2005
Ing. Simona Prokopová - člen
Nižbor, 304, PSČ 267 05
den vzniku členství: 8. 8. 2003 - 14. 6. 2005
od 28. 12. 2002 do 29. 10. 2003
Monika Sklouzová - členka
Újezd nad Zbečnem, , PSČ 270 24
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 8. 8. 2003
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 28. 12. 2002 do 27. 9. 2005
Ing. Petr Kouba - člen
Nové Strašecí, Buková 1114, PSČ 271 01
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 14. 6. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2002
od 28. 12. 2002 do 27. 9. 2005
Markéta Rücklová - členka
Nižbor, 145, PSČ 267 05
den vzniku členství: 5. 9. 2002 - 14. 6. 2005
od 23. 11. 2002 do 28. 12. 2002
Ing. Ladislav Berit - člen
Kralupy nad Vltavou, Horymírova 748/23
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 5. 9. 2002
od 23. 8. 2001 do 28. 12. 2002
Ing. Marie Klitschová - předsedkyně
Lovosice, Jabloňová alej 963
den vzniku členství: 12. 2. 2001 - 5. 9. 2002
den vzniku funkce: 12. 2. 2001
od 23. 8. 2001 do 28. 12. 2002
Ing. Helena Hermanová - členka
Praha 4 - Kunratice, Netolická 1182/37
den vzniku členství: 12. 2. 2001 - 5. 9. 2002
od 10. 10. 2000 do 23. 8. 2001
Ladislav Tichý - člen
Praha 1, V Jámě 7
od 10. 10. 2000 do 23. 8. 2001
Ing. Petr Piňos - člen
Praha 5 - Stodůlky, Kociánova 1/1584
od 10. 10. 2000 do 23. 11. 2002
Simona Židková - člen
Praha 3, Koněvova 112
den vzniku členství: 10. 10. 2000 - 29. 4. 2002
Akcionáři
od 27. 9. 2005 do 11. 1. 2010
Petr Zaspal
Hýskov, Prostřední 444, PSČ 267 06
od 24. 7. 2004 do 27. 9. 2005
Ing. Jiří Rückl
Nižbor, 245, PSČ 267 05
od 28. 12. 2002 do 24. 7. 2004
Ing. Jiří Rückl
Nižbor, 145, PSČ 267 05
od 23. 11. 2002 do 28. 12. 2002
Quality Leasing a.s., IČO: 60196971
Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00
od 10. 10. 2000 do 23. 11. 2002
KREDIT INVEST a.s., IČO: 64948587
Praha 3, Koněvova 112
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-10

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-35

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-109

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-149

+
-
František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-160

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-226

+
-

A tohle už jste četli?

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Naskenovat ho nestačí. Jak na daňové přiznání s povinnou datovkou

Abyste splnili povinnost podat daňové přiznání elektronicky, musí být ve formátu XML. Nestačí tedy poslat například naskenovaný formulář ve formátu PDF prostřednictvím datové schránky nebo e-mailu. Upozornila na to Finanční správa.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak?

Přiznání z příjmů fyzických osob za rok 2022 sice nepřináší revoluční novinky, pár změn ale stojí za pozornost. Tady je přehled.

Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

Služební Porsche si kupují i firmy ve ztrátě, ukázala analýza

Kolik automobilů značek obecně uznávaných za luxusní, je v Česku registrováno na firmy? Ve vozovém parku českých firem nejsou takové službáky nijak výjimečné. Zjistila to ve své analýze společnost Imper, která se zabývá těžbou a zpracováním dat z veřejných systémů i z internetu.

Partners Financial Services