Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PKP TRADE, a.s.
IČO: 26204339

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 10. 2000
Obchodní firma
od 16. 12. 2005

PKP TRADE, a.s.

od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005

PKP TRADE s.r.o.

Sídlo
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2007
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 143 00
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 140 00
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Praha 4, Rytířova 813/23
IČO
od 11. 10. 2000

26204339

Identifikátor datové schránky:pj6fpj6
Právní forma
od 16. 12. 2005
Akciová společnost
od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka10349 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 10. 2019
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 12. 2003 do 4. 10. 2019
- provozování výherních hracích přístrojů
od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005
- pronájem výherních a nevýherních hracích automatů
od 11. 10. 2000 do 4. 10. 2019
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák.č. 455/1991 Sb.
od 11. 10. 2000 do 4. 10. 2019
- hostinská činnost
od 11. 10. 2000 do 4. 10. 2019
- provozování nevýherních hracích automatů
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2020
- Jediný akcionář Ing. Vladimír Kozohorský rozhodl při výkonu působnosti valné hromady notářským zápisem NZ 39 /2020 ze dne 18.06.2020 o snížení základního kapitálu společnosti společnosti: Důvody tohoto snížení základního kapitálu společnosti jsou optimalizace kapitálové struktury společnosti, snížení nepotřebného provozního kapitálu, s účelem přizpůsobení výše základního kapitálu činnosti společnosti a jejího rozsahu a výplata akcionáři. Stávající 100% splacený základní kapitál v dosavadní výši =42.000.000,-Kč, se snižuje o pevnou částku =30.000.000,-Kč, na novou výši základního kapitálu =12.000.000,-Kč. Způsob provedení: Toto snížení základního kapitálu o částku =30.000.000,-Kč bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, a to konkrétně vzetím z oběhu 60 kusů listinných akcií na jméno, s číselným označením akcií č.25 -84. Úplata za jednu akcii je stanovena ve výši nominální hodnoty jedné akcie, to je ve výši =500.000,-Kč za jednu akcii, tedy za 60 kusů akcií úplata v celkové výši =30.000.000,-Kč. S touto celkovou částkou odpovídající snížení kapitálu - tedy s touto úplat ou =30 000 000,-Kč bude naloženo tak, že bude vyplacena jedinému akcionáři Ing. Vladimíru Kozohorskému, za 60 kusů jeho akcií stažených z oběhu, a to do 30 dnů od provedení zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost naloží s částkou odpovídající snížení až poté, co se snížení zapíše do obchod. rejstříku. Akcionář je povinen předložit tyto akcie na své jméno s číselným označením č. 25-84 stahované z oběhu, za účelem jejich zničení nejpozději do 7 dnů ode dne provedení zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 20. 8. 2012 do 27. 8. 2012
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 27.000.000.,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých) o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy čini t celkem 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliónů korun českých). 2. Jediný akcionář pro úplnost konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 30 (slovy: třiceti) nových kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen „nové akcie“), přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie budou upsány stávajícím akcionářem bez veřejné výzvy k upisování akcií. 4. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. 5. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovatelem peněžitým vkladem. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti 6. Jediný akcionář Ing. Vladimír Kozohorský se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch. zák. 7. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem, jmenovitě jediným akcionářem, tj. Ing. Vladimírem Kozohorský m, nar. 20.11.1963, bytem Praha 3, Vinohrady, Libická 5, PSČ : 130 00. 8. Emisní kurs nových 30 (slovy: třiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodníh o zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu r ozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Pr aha 4, Lhotka, Rytířova 784/17, PSČ : 143 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. 9. Celý emisní kurz upsaných akcií, tj. 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na účet emitenta číslo: 107 - 3160xxxx, vedený u Komerční banky, a s. , a to tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. 10. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby do třiceti dnů po upsání nových akcií a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář d ále ukládá představenstvu společnosti, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy
od 26. 7. 2012 do 23. 6. 2020
-
od 16. 7. 2012 do 26. 7. 2012
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 12.000.000.,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit ce lkem 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých). 2. Jediný akcionář pro úplnost konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 30 (slovy: třiceti) nových kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen „nové akcie“), přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie budou upsány stávajícím akcionářem bez veřejné výzvy k upisování akcií. 4. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. 5. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovatelem peněžitým vkladem. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. 6. Jediný akcionář JUDr. Jan Ptáček se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch. zák. 7. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, veškeré nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem, jmenovitě jediným akcionářem, tj. JUDr. Janem Ptáčkem , nar. 17.6.1953, bytem Dolní Břežany, U Parku 584, PSČ : 252 41. 8. Emisní kurs nových 30 (slovy: třiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodníh o zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. P raha 4, Lhotka, Rytířova 784/17, PSČ : 143 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. 9. Celý emisní kurz upsaných akcií, tj. 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na účet emitenta číslo : 107-2931xxxx, vedený u Komerční banky, a s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.
od 16. 12. 2005
- Společnost změnila na základě rozhodnutí valné hromady společnosti právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. O tomto rozhodnutí byl Mgr. Janou Večerníkovou, trvalým zástupcem JUDr. Ivy Staňkové,notářky se sídle v Praze, poříze n pod sp. zn. N 341/2005, NZ 276/2005 notářský zápis dne 28.11.2005.
Kapitál
od 27. 8. 2012
Základní kapitál 42 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 7. 2012 do 27. 8. 2012
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2012
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005
Základní kapitál 105 000 Kč
od 27. 8. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 84 v listinné podobě.
od 26. 7. 2012 do 27. 8. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 54 v listinné podobě.
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 24 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 4. 10. 2019
Ing. VLADIMÍR KOZOHORSKÝ - statutární ředitel
Praha - Vinohrady, Libická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
den vzniku funkce: 2. 10. 2019
od 1. 7. 2017 do 4. 10. 2019
Ing. VLADIMÍR KOZOHORSKÝ - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Libická, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 5. 6. 2014 do 4. 10. 2019
JUDr. JAN PTÁČEK - předseda představenstva
Dolní Břežany, U Parku, PSČ 252 41
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 3. 10. 2011 do 5. 6. 2014
JUDr. Jan Ptáček - předseda představenstva
Dolní Břežany, U Parku 584, PSČ 252 41
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 3. 10. 2011 do 4. 10. 2019
Michal Kozohorský - člen představenstva
Praha 5, Prusíkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 9. 2011
od 26. 7. 2007 do 3. 10. 2011
Lucie Petáková - člen představenstva
Ohrobec, Višňová 168, PSČ 252 45
den vzniku funkce: 15. 3. 2007 - 9. 9. 2011
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2007
Jiří Peták - člen představenstva
Praha 10, Vršovická 89, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 15. 3. 2007
od 16. 12. 2005 do 3. 10. 2011
JUDr. Jan Ptáček - předseda představenstva
Praha 4 - Lhotka, Rytířova 813/23, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 16. 12. 2005 do 1. 7. 2017
Ing. Vladimír Kozohorský - místopředseda představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Libická 5, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
JUDr. Jan Ptáček - jednatel
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 140 00
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
- den vzniku funkce: den vzniku společnosti
od 12. 10. 2000 do 3. 12. 2003
JUDr. Jan Ptáček - jednatel
Praha 4, Rytířova 813/23
od 11. 10. 2000 do 12. 10. 2000
JUDr. Jan Ptáček - jednatel
Praha 4, Rytířova 813/23
od 4. 10. 2019
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně. Podepisuje za ni tak, že k vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.
od 16. 12. 2005 do 4. 10. 2019
Za společnost jedná a společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně.
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů společnosti.
Správní rada
od 4. 10. 2019
Ing. VLADIMÍR KOZOHORSKÝ - člen správní rady
Praha - Vinohrady, Libická, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 10. 2019
den vzniku funkce: 2. 10. 2019
Dozorčí rada
od 26. 7. 2007 do 4. 10. 2019
Roman Kozohorský - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Prusíkova 2398/10, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 15. 3. 2007
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2007
Lucie Petáková - místopředseda dozorčí rady
Ohrobec, Višňová 168, PSČ 252 45
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 15. 3. 2007
od 16. 12. 2005 do 4. 10. 2019
Darina Kozohorská - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Za Lázeňkou 536, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 16. 12. 2005 do 4. 10. 2019
Jana Ptáčková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, Rytířova 813/23, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
Společníci s vkladem
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Ing. Vladimír Kozohorský
Praha 3, Libická 5, PSČ 130 00
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Jiří Peták
Praha 10, Vršovická 89, PSČ 110 00
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
JUDr. Jan Ptáček
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 140 00
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Ing. Vladimír Kozohorský
Praha 3, Libická 5
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Jiří Peták
Praha 10, Vršovická 89
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
JUDr. Jan Ptáček
Praha 4, Rytířova 813/23
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

17. 9. 2020 | | Vojtěch Dobeš

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Pro mnoho lidí je Volkswagen Transporter synonymem dodávky. Nedávno na trh dorazil facelift jeho šesté generace, označovaný jako T6.1. Vyzkoušeli jsem ho v bohatě vybavené variantě Multivan. Jaká je dodávka v roli osobního auta?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+123
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

+66
+
-
3.Lucie Borhyová

Lucie Borhyová

- moderátorka

+29
+
-
4.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-67
+
-
5.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-100
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services