PKP TRADE, a.s.
IČO: 26204339

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 10. 2000
Obchodní firma
od 16. 12. 2005

PKP TRADE, a.s.

od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005

PKP TRADE s.r.o.

Sídlo
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2007
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 143 00
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 140 00
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Praha 4, Rytířova 813/23
IČO
od 11. 10. 2000

26204339

Identifikátor datové schránky:pj6fpj6
Právní forma
od 16. 12. 2005
Akciová společnost
od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka10349 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 12. 2003
- provozování výherních hracích přístrojů
od 11. 10. 2000
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zák.č. 455/1991 Sb.
od 11. 10. 2000
- hostinská činnost
od 11. 10. 2000
- provozování nevýherních hracích automatů
od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005
- pronájem výherních a nevýherních hracích automatů
Ostatní skutečnosti
od 20. 8. 2012 do 27. 8. 2012
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 27.000.000.,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých) o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy čini t celkem 42.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliónů korun českých). 2. Jediný akcionář pro úplnost konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 30 (slovy: třiceti) nových kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen „nové akcie“), přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie budou upsány stávajícím akcionářem bez veřejné výzvy k upisování akcií. 4. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. 5. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovatelem peněžitým vkladem. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti 6. Jediný akcionář Ing. Vladimír Kozohorský se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch. zák. 7. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem, jmenovitě jediným akcionářem, tj. Ing. Vladimírem Kozohorský m, nar. 20.11.1963, bytem Praha 3, Vinohrady, Libická 5, PSČ : 130 00. 8. Emisní kurs nových 30 (slovy: třiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodníh o zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu r ozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. Pr aha 4, Lhotka, Rytířova 784/17, PSČ : 143 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. 9. Celý emisní kurz upsaných akcií, tj. 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na účet emitenta číslo: 107 - 3160xxxx, vedený u Komerční banky, a s. , a to tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. 10. Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby do třiceti dnů po upsání nových akcií a po splacení emisního kursu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář d ále ukládá představenstvu společnosti, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy
od 26. 7. 2012
-
od 16. 7. 2012 do 26. 7. 2012
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 12.000.000.,- Kč (slovy: dvanáct miliónů korun českých) o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých). Celková výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení tedy činit ce lkem 27.000.000,- Kč (slovy: dvacet sedm miliónů korun českých). 2. Jediný akcionář pro úplnost konstatuje, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela a beze zbytku splacen. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 30 (slovy: třiceti) nových kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pětset tisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen „nové akcie“), přičemž s nimi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Všechny nové akcie budou upsány stávajícím akcionářem bez veřejné výzvy k upisování akcií. 4. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstávají beze změny. 5. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen upisovatelem peněžitým vkladem. Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je získání finančních zdrojů k rozvoji podnikatelských aktivit společnosti. 6. Jediný akcionář JUDr. Jan Ptáček se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch. zák. 7. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, veškeré nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem, jmenovitě jediným akcionářem, tj. JUDr. Janem Ptáčkem , nar. 17.6.1953, bytem Dolní Břežany, U Parku 584, PSČ : 252 41. 8. Emisní kurs nových 30 (slovy: třiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodníh o zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo společnosti, tj. P raha 4, Lhotka, Rytířova 784/17, PSČ : 143 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. 9. Celý emisní kurz upsaných akcií, tj. 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na účet emitenta číslo : 107-2931xxxx, vedený u Komerční banky, a s. tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet připsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku.
od 16. 12. 2005
- Společnost změnila na základě rozhodnutí valné hromady společnosti právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. O tomto rozhodnutí byl Mgr. Janou Večerníkovou, trvalým zástupcem JUDr. Ivy Staňkové,notářky se sídle v Praze, poříze n pod sp. zn. N 341/2005, NZ 276/2005 notářský zápis dne 28.11.2005.
Kapitál
od 27. 8. 2012
Základní kapitál 42 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 7. 2012 do 27. 8. 2012
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2012
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2000 do 16. 12. 2005
Základní kapitál 105 000 Kč
od 27. 8. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 84.
od 26. 7. 2012 do 27. 8. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 54.
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 24.
Statutární orgán
od 1. 7. 2017
Ing. VLADIMÍR KOZOHORSKÝ - místopředseda představenstva
Praha - Vinohrady, Libická, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 5. 6. 2014
JUDr. JAN PTÁČEK - předseda představenstva
Dolní Břežany, U Parku, PSČ 252 41
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 3. 10. 2011
Michal Kozohorský - člen představenstva
Praha 5, Prusíkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 9. 9. 2011
od 3. 10. 2011 do 5. 6. 2014
JUDr. Jan Ptáček - předseda představenstva
Dolní Břežany, U Parku 584, PSČ 252 41
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 26. 7. 2007 do 3. 10. 2011
Lucie Petáková - člen představenstva
Ohrobec, Višňová 168, PSČ 252 45
den vzniku funkce: 15. 3. 2007 - 9. 9. 2011
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2007
Jiří Peták - člen představenstva
Praha 10, Vršovická 89, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 15. 3. 2007
od 16. 12. 2005 do 3. 10. 2011
JUDr. Jan Ptáček - předseda představenstva
Praha 4 - Lhotka, Rytířova 813/23, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 16. 12. 2005 do 1. 7. 2017
Ing. Vladimír Kozohorský - místopředseda představenstva
Praha 3 - Vinohrady, Libická 5, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
JUDr. Jan Ptáček - jednatel
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 140 00
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
- den vzniku funkce: den vzniku společnosti
od 12. 10. 2000 do 3. 12. 2003
JUDr. Jan Ptáček - jednatel
Praha 4, Rytířova 813/23
od 11. 10. 2000 do 12. 10. 2000
JUDr. Jan Ptáček - jednatel
Praha 4, Rytířova 813/23
od 16. 12. 2005
Za společnost jedná a společnost zastupuje navenek vůči třetím osobám představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně.
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Za společnost jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 7. 2007
Roman Kozohorský - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Prusíkova 2398/10, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 15. 3. 2007
od 16. 12. 2005
Darina Kozohorská - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Dubeč, Za Lázeňkou 536, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 16. 12. 2005
Jana Ptáčková - člen dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, Rytířova 813/23, PSČ 143 00
den vzniku funkce: 16. 12. 2005
od 16. 12. 2005 do 26. 7. 2007
Lucie Petáková - místopředseda dozorčí rady
Ohrobec, Višňová 168, PSČ 252 45
den vzniku funkce: 16. 12. 2005 - 15. 3. 2007
Společníci s vkladem
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Ing. Vladimír Kozohorský
Praha 3, Libická 5, PSČ 130 00
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
Jiří Peták
Praha 10, Vršovická 89, PSČ 110 00
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 3. 12. 2003 do 16. 12. 2005
JUDr. Jan Ptáček
Praha 4, Rytířova 813/23, PSČ 140 00
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 1/3
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Ing. Vladimír Kozohorský
Praha 3, Libická 5
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
Jiří Peták
Praha 10, Vršovická 89
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 10. 2000 do 3. 12. 2003
JUDr. Jan Ptáček
Praha 4, Rytířova 813/23
Vklad: 35 000 Kč, splaceno 100 %.
Hodnocení firmy
-1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+15
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+2
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-69
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-101
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-325
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.