Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RELAXworld a.s.
IČO: 26205530

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 10. 2000
Obchodní firma
od 1. 1. 2016

RELAXworld a.s.

od 17. 1. 2006 do 1. 1. 2016

Mania shop, a.s.

od 17. 10. 2000 do 17. 1. 2006

Balanced, a.s.

Sídlo
od 17. 10. 2000 do 29. 11. 2016
Praha 4, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00
IČO
od 17. 10. 2000

26205530

Identifikátor datové schránky:9rke3r4
Právní forma
od 17. 10. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6790 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 4. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 1. 2006 do 30. 4. 2009
- Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků - dioptrické brýle
od 17. 10. 2000 do 30. 4. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 8. 2014 do 1. 1. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 14. 8. 2014 do 1. 1. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 29. 12. 2011 do 9. 3. 2012
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: V úvodu projendání tohoto bodu schváleného pořadu jednání mimořádné valné hromady přítomné akcionáře Spoelčnosti s návrhem představenstva Společnosti na zvýšení základního kapitálu Společnosti z částky 1.200.000,- Kč o částku 19.000.000,- Kč na částku 20. 300.000,- Kč, tj. po uvedeném zvýšení bude základní kapitál Společnosti činit 20.300.000,- Kč. Představenstvo Společnosti navrhuje akcionářům uskutečnit celé zvýšení základního kapitálu tak, že akcie emitované na celé zvýšení základního kapitálu upíše obc hodní společnost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, jako předem určený zájemce, peněžitým vkladem, přičemž emisní kurs akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen započtením pe něžité pohledávky upisovatele - předem určeného zájemce - vůči Společnosti vzniklé z obchodního styku z titulu dodávek zboží v období roku 2008 až 2010, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu emitovaných akcií. Tento návrh předpokládá, že stávající akcionáři Společnosti učiní v souladu s ustanovením §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, prohlášení o vzdání se svého přednostního práva na upisování akcií , tzn., že nevyužijí své přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. V diskusi k tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady vystoupil akcionář Společnosti obchodní společnost VIASOL, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSC 161 00, identifikační číslo 274 14 388 a učinil na mimořádné valné hromadě ve s myslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, toto prohlášení: "Jako akcionář obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své p řednostní právo neuplatňuji a uděluji souhlas s tím, aby všechny akcie na zvýšení záklandího kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu jako předem určenému zájemci obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PŠC 160 00, iden tifikační číslo 262 08 997." V diskusi k tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady vystoupil akcionář Společnosti obchodní spolčenost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997 a učinil na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, toto prohlášení: "Jako akcionář obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, prohlašuji, že se vzdávám svého přednostního práva na upisování nových kmenových akcií Společnosti a toto své p řednostní právo neuplatňuji, ale mám zájem o úpis všech akcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti a souhlasím s tím, aby všechny akcie na zvýšení základního kapitálu Společnosti byly nabídnuty k úpisu jako předem určenému zájemci obchodní společnos ti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997. Poté přednesl předseda mimořádné valné hromady návrh rozhodnutí k tomuto bodu schváleného pořadu jednání mimořádné valné hromady v tomto znění: Valná hromada Společnosti konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti Mania shop, a.s. činí 1.200.000,- Kč a je zcela a beze zbytku splacen. Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Mania shop, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, z jeho dosavadní výše 1.200.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion dvě stě ti síc korun českých) o částku 19.100.000,- Kč (tj. slovy: devatenáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 20.300.000,- Kč (tj. slovy: dvacet milionů tři sta tisíc korun českých) úpisem nových akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu Spol ečnosti předem určeným zájemcem, a to obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997 a jejich splacením peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, neboť akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je pokračování v realizaci podnikatelských projektů společnosti. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové nekótované akcie, znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 19 ks (tj. slovy: devatenáct kusů) v nominální hodnotě kaž dé akcie 1.000.000,- Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) a v počtu 1 ks (tj. slovy: jednoho kusu) akcie v nominální hodnotě 100.000,- Kč (tj. slovy: jedno sto tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jeji ch druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu se rovná jejich nominální hodnotě, tj. 1.000.000,- Kč (tj. jeden milion korun českých) za devatenáct kusů akcií, bez emisního ážia a 100.000,- Kč (tj. jedno sto tisíc korun českých) za jed en kus akcie, bez emisního ážia. Mimořádná valná hromada akcionářů obchodní společnosti Mania shor, a.s. ze dne 26. 10. 2011 bere na vědomí prohlášení akcionářů Společnosti, a to: - Obchodní společnosti VIASOL, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, U Prioru 1076/5, PSČ 161 00, identifikační číslo 274 14 388 - Obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, učiněné každým z nich samostatně na mimořádné valné hromadě ve smyslu ustanovení §204a odst. (7) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákon íku, ve znění pozdějších právních předpisů. Upisovatel, tj. obchodní společnost LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, jako předem určený zájemce, upíše všechny akcie emitované na zvýšení základního kapitálu Společnosti ve Smlouvě o upsání ak cií, která bude mít náležitosti alespoň dle ustnaovení §205 odst. (3) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve lhůtě do 30 (tj. slovy: třiceti) dnů ode dne doručneí návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akci í, v sídle Společnosti, v pracovní dny v době od 9:00 hod. do 16:00 hod. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den. Představenstvo Společnosti jej povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií upisovateli, tj. obchodní společnosti LG Trade, a.s., se sídlem Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 160 00, identifikační číslo 262 08 997, do 10 (tj. slovy: deseti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel bude o počátku běhu lhůty k upisování akcií informován vyvěšením oznámení v sídlem Společnosti. K tomuto bodu pořadu jednání mimořádné valné hromady nevyužili akcionáři svého práva žádat vysvětlení a uplatňovat návrhy či protinávrhy. O tomto rozhodnutí mimořádné valné hromady bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky. Výsledky hlasování byly na místě vyhodnoceny přítomným skrutátorem a předány předsedovi mimořádné valné hromady. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení článku 19. odst. 4. předložených Stanov Společnosti v jejich platném znění a z ustanovení § 186 odst. (2) zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších právních předpi sů, činí 800, hlasů, tj. dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Dle ustnaovení článku 19. odst. 1. předložených Stanov Společnosti v jejich platném znění je s každou akcií spojen jeden hlas. Obchodní společnost Mania shor, a.s. emitovala 1 200 ks (tj. jeden tisíc dvě stě kusů) kmenových akcií na majitele, v listinné p odobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) každé akcie. V okamžiku hlasování byli přítomni dva akcionáři, kteří disponují celkem 1200 (tj. jedním tisícem dvěma sty) hlasy oprávněným hlasovat, tj. 100% všech hlasů oprávněných vykonávat hlasovací práva. Pro předložený návrh rozhodnutí hlasovalo 100% (tj. jedno s to procent) hlasů přítomných akcionářů. Proti předloženému návrhu rozhodnutí nehlasoval žádný hlas přítomných akcionářů, tj. 0,00% hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti a žádný hlas přítomných akcionářů se nezdržel hlasování, tj 0,00 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících akcie Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných akcionářů. Výsledek hlasování jsem zjistila vlastním pozorováním hlasujících a z prohlášení předsedy mimořádné valné hromady, který předsedal mimořádné valné hromadě při konstatování usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady před jejím hlasováním, při přednesení ná vrhu rozhodnutí, při hlasování, při sčítání hlasů a vyhlášení výsledku hlasování a porovnáním těchto skutečností s údaji v listině přítomných. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla mimořádnou valnou hromadou obchodní společnosti Mania shop, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Záhonech 7/682, PSČ 140 00, identifikační číslo 262 05 530, zapsané ve vložce 6790, oddíl B, se dnem zápisu 17. října 2000, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přijata a jejich obsah i způsob přijetí je v souladu se zákonem i Stanovami Společnosti.
od 24. 5. 2005
- Usnesením jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady, ze dne 22. února 2005, bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.200.000,- Kč (tj. jeden milion dvě stě tisíc korun českých) o částku 2.400.000,- Kč (t j. dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) na částku 3.600.000,- Kč (tj. tři miliony šest set tisíc korun českých) úpisem nových akcií ke zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře k upisování akcií v rozsahu jeho po dílu na základním kapitálu společnosti a jejich splácením peněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela a beze zbytku splacen. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability a finanční situace společnosti, zvýšení její konkurenceschopnosti a získání větší důvěryhodnosti v obchodním styku. Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 2.400.000,- Kč (tj. dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) bude proveden upsáním nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie znějící na majitele, v listinné podobě, v počtu 2400 ( tj. dva tisíce čtyři sta) kusů, v nominální hodnotě 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) každé akcie, veřejně neobchodovatelné a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. S nově emitovanými akciemi budou spojena práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurs všech akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu činí 1.000,- Kč (tj. jeden tisíc korun českých) za každou akcii. Jediný akcionář společnosti upíše všechny akcie s využitím přednostního práva na úpis nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti v souladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která bude mít náležit osti alespoň dle ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku v platném znění, a to ve lhůtě 15 (tj. patnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií, v sídle společnosti v Praze 4, Michle, Na Záhonech 7/682, v pracovní dny, v době od 9:00 hod. do 16:00 hod.; připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu nebo volna, bude možné akcie upsat ještě následující pracovní den. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcioná ři do 15 (tj. patnácti) dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář jako upisovatel je povinen splatit v souladu s ustanovením § 204 odst.2 Obchodního zákoníku v platném znění minimálně 30% emisního kursu jím upsaných akcií nejpozději do 30 (tj. třiceti) dnů ode dne úpisu akcií na účet společnosti číslo 27 4102xxxx vedený u Komerční banky, a.s. a zbývající část emisního kursu splatí upisovatel nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií.
Kapitál
od 9. 3. 2012
Základní kapitál 20 300 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 10. 2000 do 9. 3. 2012
Základní kapitál 1 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 200.
od 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 1. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 9. 3. 2012 do 1. 1. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 19.
od 9. 3. 2012 do 1. 1. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 17. 10. 2000 do 1. 1. 2016
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 200.
Statutární orgán
od 12. 11. 2016
Ing. VLADIMÍR ŠTREIT - místopředseda představenstva
Horní Bezděkov, Nová, PSČ 273 51
den vzniku funkce: 16. 2. 2009
od 8. 7. 2013
DANIEL VALENTA - předseda výboru
Praha - Michle, Na záhonech, PSČ 141 00
den vzniku členství: 29. 5. 2013
den vzniku funkce: 29. 5. 2013
od 30. 4. 2009 do 12. 11. 2016
Ing. Vladimír Štreit - místopředseda představenstva
Mladá Boleslav, Zalužanská 1176, PSČ 293 01
den vzniku funkce: 16. 2. 2009
od 19. 6. 2007 do 30. 4. 2009
Lívia Dvorská - místopředseda představenstva
Český Brod - Klučov - Žhery, 33, PSČ 282 01
den vzniku funkce: 19. 3. 2007 - 16. 2. 2009
od 19. 3. 2007 do 19. 6. 2007
Lívia Dvorská - místopředseda představenstva
Český Brod - Klučov - Žudry, 33, PSČ 282 01
den vzniku funkce: 19. 3. 2007
od 19. 3. 2007 do 8. 7. 2013
Jan Jirka - předseda představenstva
Praha 5, Lovčenská 7, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 19. 3. 2007 - 29. 5. 2013
od 19. 3. 2007 do 14. 8. 2014
Lukáš Janošík - člen představenstva
Prostějov, Ed. Beneše 11/17, PSČ 793 06
den vzniku funkce: 19. 3. 2007
od 21. 3. 2005 do 19. 3. 2007
Lívia Dvorská - místopředseda představenstva
Košice, Kpt. Jaroša 9, Slovenská republika
den vzniku členství: 23. 11. 2004 - 19. 3. 2007
den vzniku funkce: 23. 11. 2004 - 19. 3. 2007
od 21. 3. 2005 do 19. 3. 2007
Miloš Škorna - člen představenstva
Slaný, Husova 109, PSČ 247 01
den vzniku členství: 23. 11. 2004 - 19. 3. 2007
od 17. 10. 2000 do 21. 3. 2005
Václav Bečvář - místopředseda
Slaný, Nosačická 27
od 17. 10. 2000 do 21. 3. 2005
Tomáš Patlich - člen
Praha 6, Na Břevnovské pláni 47
od 17. 10. 2000 do 21. 3. 2005
Jaromír Martínek - člen
Slaný, Tomanova 1637
od 17. 10. 2000 do 19. 3. 2007
Josef Machalík - předseda
Bánov, U školy 508
od 14. 8. 2014
Společnost zastupují ve všech věcech předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva samostatně.
od 17. 10. 2000 do 14. 8. 2014
Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva společně. Činí tak tím způsobem, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.
Dozorčí rada
od 1. 1. 2016
LIBOR HŮLKA - předseda dozorčí rady
Slaný, Švehlova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 8. 3. 2011
od 8. 7. 2013 do 14. 8. 2014
RADEK HAŠTABA - člen dozorčí rady
Panenský Týnec, , PSČ 439 05
den vzniku členství: 29. 5. 2013 - 30. 5. 2014
od 14. 4. 2011 do 8. 7. 2013
Daniel Valenta - člen dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Na Záhonech, PSČ 140 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 29. 5. 2013
od 14. 4. 2011 do 14. 8. 2014
Ing. Petra Volhejnová - člen dozorčí rady
Praha 9, Varnsdorfská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 3. 2011 - 30. 5. 2014
od 14. 4. 2011 do 1. 1. 2016
Libor Hůlka - předseda dozorčí rady
Slaný, Švehlova, PSČ 274 01
den vzniku členství: 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 8. 3. 2011
od 30. 4. 2009 do 14. 4. 2011
Libor Hůlka - člen dozorčí rady
Slaný, Švehlova 1728, PSČ 274 01
den vzniku členství: 16. 2. 2009 - 8. 3. 2011
od 19. 6. 2007 do 30. 4. 2009
Ing. Vladimír Štreit - člen dozorčí rady
Mladá Boleslav, Zalužanská 1176, PSČ 293 01
den vzniku členství: 21. 12. 2006 - 16. 2. 2009
od 19. 6. 2007 do 14. 4. 2011
Andrea Tintěrová - předseda dozorčí rady
Slaný, O. Scheinpflugové 1597, PSČ 274 01
den vzniku členství: 23. 11. 2004 - 8. 3. 2011
den vzniku funkce: 23. 11. 2004 - 8. 3. 2011
od 19. 6. 2007 do 14. 4. 2011
Ing. Petra Volhejnová - člen dozorčí rady
Praha 9, Varnsdorfská 333/13, PSČ 190 00
den vzniku členství: 21. 12. 2006 - 8. 3. 2011
od 28. 6. 2005 do 19. 6. 2007
Petr Tintěra - člen
Slaný, O. Scheinpflugové 1597, PSČ 274 01
od 28. 6. 2005 do 19. 6. 2007
Andrea Kornetová - předseda dozorčí rady
Slaný, O. Scheinpflugové 1597, PSČ 274 01
den vzniku členství: 23. 11. 2004
den vzniku funkce: 23. 11. 2004
od 21. 3. 2005 do 28. 6. 2005
Andrea Kornetová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Augustinova 2075/9, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 11. 2004
den vzniku funkce: 23. 11. 2004
od 21. 3. 2005 do 19. 6. 2007
Kateřina Vaňková - člen dozorčí rady
Praha 4, Konstantinova 1497, PSČ 140 00
den vzniku členství: 23. 11. 2004 - 21. 12. 2006
od 17. 10. 2000 do 21. 3. 2005
Andrea Klimešová - předseda
Praha 6, Hošťálkova 1D
od 17. 10. 2000 do 21. 3. 2005
Jaroslava Trýbová - člen
Slaný, Lidická 1646
od 17. 10. 2000 do 28. 6. 2005
Petr Tintěra - člen
Drnov, 15
Akcionáři
od 19. 3. 2007 do 9. 3. 2012
Viasol, a.s., IČO: 27414388
Praha - Praha 6, U Prioru 1076/5, PSČ 161 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

27. 11. 2019 | | Petr Kučera

Místo taxametru stačí aplikace. Poslanci zjednodušili pravidla

Poslanci dnes napříč stranami schválili novelu zákona o silniční dopravě, který upravuje podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců jako Uber nebo Bolt (dříve Taxify).

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

14. 11. 2019 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Schillerová chce zrušit podvojné účetnictví pro podnikatele

Ministerstvo financí dokončilo návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví a posílá ho do mezirezortního připomínkového řízení.

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

13. 11. 2019 | | Jiří Hovorka

Za upozornění na podezřelou zakázku se už nebude platit

Ústavní soud dnes zrušil poplatek 10 000 korun, kterým bylo od října roku 2016 zpoplatněno podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nálezu Ústavního soudu příslušný zákon nestanovil poplatkovou povinnost zcela jednoznačně, srozumitelně, konzistentně a předvídatelně.

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

12. 11. 2019 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

V Česku je sto tisíc spících firem, ukazuje analýza

Český obchodní rejstřík je zaplevelený spícími firmami. Podle analýzy poradenské společnosti Bisnode je v Česku téměř 100 tisíc společností, které nevyvíjejí žádné podnikatelské aktivity.

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

8. 11. 2019 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Realitní zprostředkovatelé dostanou přísnější pravidla

Poslanci schválili nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří. Kromě obecných předpisů (živnostenský zákon či občanský zákoník) doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Czech Exchange 2 570,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 623,00 Kč
Komerční banka 2 629,37 Kč
Expobank CZ 2 630,60 Kč
Sberbank CZ 2 644,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 681,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 342 316 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+7
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+6
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+3
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-7
+
-
5.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-25
+
-

Články na Heroine.cz

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Kam všude matky s dětmi (ne)patří

Pohled na malé nebo i větší dítě na konferenci, diskusním panelu nebo autorském čtení,...více

Čím voněla žena starého letopočtu

Čím voněla žena starého letopočtu

Zalíbit se našemu čichu se snaží vše od balzámů na rty přes vlhčené ubrousky až po kuličky...více

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Vít Samek Na vlastní otvor: Stomatologie

Zuby – pohroma huby. A podle mě i evoluční záhada. Kazí se, bolí, a dásně, to ať se na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Pěstoun
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Pěstoun

Otázka: Dobrý den potřeboval bych poradit byl jsem v předpěstounské péči na 10 měsíců a kvůli zpoždění a předávání nás z okresu Olomouc do druhého okresu Prostějov proběhl soud až po 11 měsících a kvůli tomu mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services