LEV CZ, a.s.
IČO: 26206153

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 10. 2000
Obchodní firma
od 19. 10. 2000

LEV CZ, a.s.

Sídlo
od 19. 10. 2000 do 29. 11. 2016
Praha 6, Vítězné nám. 2
IČO
od 19. 10. 2000

26206153

DIČ

CZ26206153

Identifikátor datové schránky:4xjq3ww
Právní forma
od 19. 10. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6794 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 10. 2000
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 19. 10. 2000
- hostinská činnost
od 19. 10. 2000
- ubytovací služby
Ostatní skutečnosti
od 2. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 9. 2. 2004
- Mimořádná valná hromada společnosti LEV CZ, a.s. přijala dne 21.1.2004 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milióny korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští b) Za účelem zvýšení základního kapitálu společnost vydá 42 ks (čtyřicet dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 10 ks (slovy: deset kusů) akcií na jméno v li stinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) c) Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány peněžitými vklady na základě dohody akcionářů v souladu s ustanovením § 205 obch. zákoníku dosavadních akcionářů společnosti, tj. panem Alešem Kocverou, r. č. 530430/28 5, bydliště České Budějovice, Ledenická 31, panem Jaroslavem Hlinkou, r. č. xxxx, bydliště Praha 3, Vlkova 26, panem Vladimírem Šalanským, r. č. xxxx, bydliště Praha 5, Běhounkova 2456 a panem Zdeňkem Hořánkem, r. č. xxxx, bydliště Pra ha 6, Šedivého 3/551 takto: -akcionář pan Aleš Kocvera upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tis íc korun českých) a 2 kusy (slovy: dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) -akcionář pan Jaroslav Hlinka upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) a 2 kusy (slovy: dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) -pan Vladimír Šalanský upíše svým peněžitým vkladem ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set tisíc k orun českých) a 2 kusy (slovy: dva kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisích korun českých) -pan Zdeněk Hořánek upíše svým peněžitým vkladem ve výši 15.400.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých) 30 kusů (slovy: třicet kusů) akcií na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (slovy: pět set t isíc korun českých) a 4 kusy (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) d) Všechny akcie budou upsány v sídle společnosti LEV CZ, a.s. ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen písemným sdělením představenstva společno sti e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč činí 500.000,-- Kč a emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč činí 100.000,-- kč a celkový emisní kurs všec h upisovaných akcií (v počtu 42 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč a 10 akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč) činí částku ve výši 22.000.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milióny korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen výhradně započ tením. f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Dle stanoviska auditora PRIMASKA AUDIT, a.s. ze dne 21.1.2004 pohledávka, jejíž část ve výši 22.000.000,- Kč bude p oužita k započtení na splacení emisního kurzu nově vydaných akcií, ke dni konání valné hromady nebyla uhrazen ani nedošlo k jejímu zápočtu a může být použita na splacení emisního kurzu akcií. g) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, v sídle společnosti s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bde podán až po uzavření smlouvy o započtení. Návrh na smlouvy o započtení je představenstvo společnosti povinno doručit každému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co upíše nové akcie společnosti. K p řijetí návrhu smlouvy o započtení musí být zájemci poskytnuta lhůta alespoň 14 (slovy: čtrnáct dnů) od doručení návrhu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností na straně jedné a akcionáři společnosti panem Zdeňkem Hořánkem, r. č. xxxx, bydliště Praha 6, Šedivého 3/551, panem Alešem Kocverou, r. č. xxxx, bydliště České Budějovice, Ledenická 31, panem Vladimírem Šalanským, r. č. xxxx, bydliště Praha 5, Běhounkova 2456, a panem Jaroslavem Hlinkou, r. č. xxxx, bydliště Praha 3, Vlkova 26 na straně druhé, kteří mají vůči společnosti tyto pohledávky: 1.) Akcionář pan Aleš Kocvera, r. č. xxxx, bydliště České Budějovice, Ledenická 31, má vůči společnosti LEV CZ, a.s. pohledávku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky z e dne 21.1.2004, která byla uzavřena před konáním této valné hromady. Tato pohledávka akcionáře vůči společnosti bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých). 2.) Akcionář pan Jaroslav Hlinka, r. č. xxxx, bydliště Praha 3, Vlkova 26, má vůči společnosti LEV CZ, a.s. pohledávku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21 .1.2004, která byla uzavřena před konáním této valné hromady. Tato pohledávka akcionáře vůči společnosti bude započtena proti pohledávce společnsoti na splacení emisního kursu v rozsahu 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých). 3.) Akcionář pan Vladimír Šalanský, r. č. xxxx, bydliště Praha 5, Běhounkova 2456, má vůči společnosti LEV CZ, as. pohledávku ve výši 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 21.1.2004, která byla uzavřen před konáním této valné hromady. Tato pohledávka akcionáře vůči společnosti bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu 2.200.000,-- Kč (slovy: dva milióny dvě stě tisíc korun českých). 4.) Akcionář pan Zdeněk Hořánek, r. č. xxxx, bydliště Praha 6, Šedivého 3/551, má vůči společnosti LEV CZ, a.s. pohledávku v celkové výši 16.300.000,-- Kč (slovy: šestnáct miliónů tři sta tisíc korun českých) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 31.10.2003. Původně půjčená částka ve výši 22.900.000,-- Kč (slovy: dvacet dva milióny devět set tisíc korun českých) byla snížena o částku ve výši 6.600.000,-- Kč (slovy: šest miliónů šest tisíc korun českých), která byla postoupena zbývajícím akcionářům společnosti na základě smluv o postoupení pohledávek. Z této pohledávky (t.j. 16.300.000,-- Kč - slovy: šestnact miliónů tři sta tisíc korun českých) akcionáře vůči společnosti bude započtena pohledávka ve výši 15.400.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů čt yři sta korun českých) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu v rozsahu 15.400.000,-- Kč (slovy: patnáct miliónů čtyři s ta tisíc korun českých).
Kapitál
od 21. 4. 2004
Základní kapitál 23 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 10. 2000 do 21. 4. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
od 2. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 42.
od 21. 4. 2004 do 2. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 21. 4. 2004 do 2. 9. 2014
podoba: listinná
od 21. 4. 2004 do 2. 9. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 42.
od 21. 4. 2004 do 2. 9. 2014
podoba: listinná
od 9. 2. 2004 do 21. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 9. 2. 2004 do 21. 4. 2004
v listinné podobě
od 19. 10. 2000 do 9. 2. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 19. 10. 2000 do 9. 2. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 11. 3. 2015
DAVID KRAUS - Člen představenstva
Praha - Bubeneč, Charlese de Gaulla, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
od 26. 7. 2014
ZDENĚK HOŘÁNEK - Předseda představenstva
Praha - Dejvice, Vítězné náměstí, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
den vzniku funkce: 7. 2. 2014
od 20. 2. 2014
ZDENĚK HOŘÁNEK - Člen představenstva
Praha - Dejvice, Vítězné náměstí, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
od 20. 2. 2014 do 26. 7. 2014
ZDENĚK HOŘÁNEK - Předseda představenstva
Praha 6 - Řepy, Šedivého, PSČ 163 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
den vzniku funkce: 7. 2. 2014
od 20. 2. 2014 do 11. 3. 2015
DAVID KRAUS - Člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Sartoriova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
od 21. 4. 2004 do 20. 2. 2014
Vladimír Šalanský - Člen představenstva
Praha 5, Běhounkova 2456/43
od 9. 2. 2004 do 20. 2. 2014
Zdeněk Hořánek - Předseda představenstva
Praha 6, Šedivého 3/551
od 19. 10. 2000 do 9. 2. 2004
Zdeněk Hořánek - Předseda představenstva
Praha 7, Šedivého 3/551
od 19. 10. 2000 do 21. 4. 2004
Vladimír Šalanský - Člen představenstva
Praha 6, Čkalova 22
od 19. 10. 2000 do 20. 2. 2014
Jaroslav Hlinka - Člen představenstva
Praha 3, Vlkova 26
od 19. 10. 2000
Jménem společnosti je oprávněn jednat kterýkoli z členů představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoli z členů představenstva.
Dozorčí rada
od 6. 11. 2015
MAREK KOCVERA - Člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Bolívarova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
od 20. 2. 2014
ALEŠ KOCVERA - Předseda dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 5, E. Beneše, PSČ 370 06
den vzniku členství: 7. 1. 2014
den vzniku funkce: 7. 1. 2014
od 20. 2. 2014
ZUZANA SKLENÁŘOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, PSČ 160 00
den vzniku členství: 7. 1. 2014
od 20. 2. 2014 do 6. 11. 2015
MAREK KOCVERA - Člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 5, E. Beneše, PSČ 370 06
den vzniku členství: 7. 1. 2014
od 19. 10. 2000 do 20. 2. 2014
Aleš Kocvera - Předseda dozorčí rady
České Budějovice, Ledenická 31
od 19. 10. 2000 do 20. 2. 2014
Zdeněk Hořánek - Člen dozorčí rady
Praha 6, Vítězné nám. 2/577
od 19. 10. 2000 do 20. 2. 2014
Zuzana Sklenářová - Člen dozorčí rady
Praha 6, Čkalova 22
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+14
+
-
2.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-1
+
-
3.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-7
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-149
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-223
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 662,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: paragraf
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > paragraf

Otázka: dobry den chtela jsem se zeptat zda plati paragraf i soboty a nedele nebo jen pracovni dny dekuji za odpovedVíce

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.