Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Telia Carrier Czech Republic a.s.
IČO: 26207842

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 10. 2000
Obchodní firma
od 27. 9. 2016

Telia Carrier Czech Republic a.s.

od 6. 10. 2003 do 27. 9. 2016

TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.

od 6. 6. 2001 do 6. 10. 2003

Telia International Carrier Czech Republic a.s.

od 30. 10. 2000 do 6. 6. 2001

Telia Networks Czech Republic a.s.

Sídlo
od 5. 2. 2004 do 17. 8. 2005
Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00
od 30. 7. 2001 do 5. 2. 2004
Praha 2, Jugoslávská 29/620, PSČ 120 00
od 30. 10. 2000 do 30. 7. 2001
Praha 3, Milíčova 9, PSČ 130 00
IČO
od 30. 10. 2000

26207842

Identifikátor datové schránky:ubzgk9a
Právní forma
od 30. 10. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6808 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 7. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 6. 2002 do 21. 7. 2011
- Poskytování telekomunikačních služeb
od 30. 10. 2000 do 21. 7. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 30. 10. 2000 do 21. 7. 2011
- Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 30. 10. 2000 do 21. 7. 2011
- Poradenská a konzultační činost v oblasti telekomunikačních a datových služeb
Ostatní skutečnosti
od 22. 1. 2004 do 16. 2. 2004
- 1. Jediný akcionář obchodní společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (dále jen "společnost", rozhodl formou notářského zápisu ze dne 18. prosince 2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti a to postupem dle § 203 obchodního zákoníku a to za těchto podmínek : a) Důvod zvýšení a částka o kterou má byt základní kapitál zvýšen: důvodem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení ekonomické stability společnosti . Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 181.000.000 Kč (slovy: sto osmdesát jedna milionů korun českých) o částku 19.000.000 Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých), na novou výši základního kapitálu 200.000.000 Kč (slovy: dvě stě milionů korun českých), b) Způsob zvýšení základního kapitálu: zvýšení základního kapitálu bude provedeno postupem podle § 203 obchodního zákoníku, a sice úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nové akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. N ové akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií. Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to společnosti TeliaSonera Aktiebolag se sídlem 123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské královst ví, a tudíž nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky ve smyslu § 203 odst. 3 obchodního zákoníku, c) Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných nových akcií a výše jejich emisního kurzu, místo a lhůta pro upsání nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii: - upisováno bude nových 1.900 (slovy: tisíc devět set) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Emisní kurs každé této upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč bude činit 404.735,- Kč (slovy: čtyři sta čtyří tisíc sedm set třicet pět korun českých) na jednu akcii, tj. emisní ážio u každé akcie činí 394.735,- Kč (slovy: tři sta devadesát čtyři tisíc sedm set třicet pět korun českých). To znamená, že emisní kurz všech těchto 1.900 kusů upisovaných nových akcií představuje částku 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých) z čehož částku 749.996.500,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet devět set devadesát šest ti síc pět set korun českých) tvoří emisní ážio. - Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 30 (slovy třicet) kalendářních dnů, a to ode dne, kdy představenstvo společnosti doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akci onáři, a to k rukám právního zástupce jediného akcionáře Mgr. Ivě Zothové, advokátce se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. - Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii při upisování akcií s využitím přednostního práva je následující: Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii ve výši 0,1049 (slovy žádná celá tisíc čtyřicet devět), tj. ve výši 10,49 % (deset celých čtyřicet devět setin procenta). Upiso vat lze pouze celé akcie. - Upisování akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací p odmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude v takovém případě v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 obchodního zákoníku obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 2. Jediný akcionář také tímto rozhodl o možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, a to takto: připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti TeliaSonera Aktiebolag se sídlem 123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské království, zaregistrované u Švédského národního patentového a registračního úřadu pod registračním číslem 556103-4249, vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. se sídlem Praha 2 , Jugoslávská 26/620, PSČ 120 00, IČ: 26207842, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6808, a to v e výši 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých), proti pohledávce akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., výše uvedené, vůči jejímu jed inému akcionáři, tj. společnosti TeliaSonera Aktiebolag, výše uvedené, na splacení emisního kurzu 1.900 (slovy: tisíc devět set) upisovaných nových kmenovýc h listinných akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: dese t tisíc korun českých), který je v celkové výši 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých). - (Peněžitá pohledávka společnosti TeliaSonera Aktiebolag vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., jejíž část, a to ve 768.996.500,- Kč (slovy: sedm set šedesát osm milionů devět set devadesát šest tisíc pět set korun českých),se navrhuje započíst, je v celkové výši 1.339.176.734,43 Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet devět milionů sto sedmdesát šest tisíc tři sta třicet čtyři korun českých čtyřicet tři haléřů), a vyplývá ze smlouvy o úvěru uz avřené dne 31.10.2003 mezi společností TeliaSonera Aktiebolag, výše uvedenou, jako věřitelem a akciovou společností s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., výše uvedenou, jako dlužníkem. Tato peněžitá pohledávka společnosti TeliaSonera Aktiebolag vůči akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. je dle "Zprávy auditora pro představenstvo a akcionáře společnosti TeliaSonera International Carri er Czech Republic a.s." vypracované dne 15.12. 2003 auditorem Ernst & Young ČR, s.r.o. se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, IČ: 26704153, evidována ke dni 15.12. 2003 v účetnictví této akciové společnosti s obchodní firmou TeliaSonera Inte rnational Carrier Czech Republic a.s. jako závazek vůči společnosti TeliaSonera Aktiebolag). Jediný akcionář také rozhodl o schválení následujících pravidel postupu pro uzavření dohody o započtení: - lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání k rukám právního zástupce jediného akcionáře Mgr, Ivě Zothové, advokátce se sídlem Linklaters, v.o.s., Na Příkopě 19, 117 19, Praha 1. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a s odkazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc případného rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - lhůta 30 (slovy třiceti) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení. Návrh dohody o započtení bude doručen právnímu zástupci jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřená sm louvy o upsání akcií mezi Společností a jediným akcionářem.
od 24. 6. 2002 do 26. 8. 2002
- Jediný akcionář společnosti obchodní společnosti Telia Aktiebolag rozhodnul formou notářského zápisu ze dne 9.5.2002, o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 1 000 000,- Kč o částku 180 000 000,- Kč na částku 181 000 000,- Kč. Emisní kurz se stanoví částkou 10 000,- Kč za jednu akcii pro všechny upisovatele. Zvýšení bude provedeno vydáním 18.000 ks nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč. Akcie nebudou registrované a budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Jediný akcionář společnosti obchodní společnost Telia Aktiebolag má přednostní právo upsat všech 18.000 ks nově vydávaných akcií společnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí patnáct dnů. Počátek běhu lhůty pro uplatnění přednostního práva upsat akcie oznámí společnost jedinému akcionáři po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a po zvěřejnění informace o jeho přednostním právu doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení.Přílohu oznámení o počátku běhu lhůty bude tvořit návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta nepočne běžet, dokud nebude akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář musí smlouvu o upsání akcií uzavřít do konce lhůty pro upsání a v téže lhůtě musí smlouvu doručit v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod. do sídla společnosti v Praze 2, Jugoslávská 29/620, které je místem úpisu. Jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat všechny nově vydávané akcie, tzn. že na 1 ks dosavadních akcií společnosti připadá 180 ks nových akcií, přičemž upisovat lze pouze celé akcie. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve smyslu ustanovení § 230 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty společnosti ze skupiny společností Telia, která bude vybrána valnou hromadou resp. jediným akcionářem společnosti, s tím, že jakožto vybraný zájemce má právo upsat nabídnuté nově vydávané akcie společnosti smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dnů. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámení společnost vybranému zájemci po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení. Přílohu oznámení o počátku běhu lhůty doručeného vybranému zájemci bude tvořit návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 240 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta nepočne běžet, dokud nebude vybranému zájemci doručen návrh smlovy o upsání akcií. Smlouvu o upsání akcií bude vybraný zájemce povinen uzavřít do konce lhůty pro upsání a v téže lhůtě musí smlouvu doručit v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16, 00 hod. do sídla společnosti v Praze 2, Jugoslávská 29/620, které je místem úpisu. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií ve lhůtě třiceti dnů ode dne úpisu na zvláštní účet č. xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u ABN AMBO Bank N.V. v Praze 1, Lazarská 3/1718. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky obchodní společnosti Telia Aktiebolag vůči obchodní společnosti Telia International Carrier Czech Republic a.s. proti pohledávce obchodní společnosti Telia Aktiebolag na splacení emisního kursu upsaných akcií. Právním důvodem pohledávky obchodní společnosti Telia Aktiebolag vůči obchodní společnosti Telia International Carrier Czech Republic a.s. je Smlouva o půjčce, uzavřená dne 19.12. 2001 mezi obchodní společností Telia Aktienbolag jako věřitelem, a obchodní společností Telia International Carrier Czech Republic a. s. jako dlužníkem. Půjčka činí 335.000.000,- Kč a bude splatná dne 1.7.2002. Smlouvu o započtení je obchodní společnost Telia Aktiebolag povinna uzavřít ve lhůtě dvaceti dnů ode dne úpisu, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu. Pokud nedojdě k uzavření smlouvy o započtení, je obchodní společnost Telia Aktiebolag povinna splatit emisní kurs upisovaných akcií peněžitým vkladem způsobem a ve lhůtě podle předchozího odstavce. Představenstvu společnosti se ukládá, aby po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku zveřejnilo v Obchodního věstníku a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámilo informaci o přednostním právu.
Kapitál
od 16. 2. 2004
Základní kapitál 200 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 2002 do 16. 2. 2004
Základní kapitál 181 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 10. 2000 do 26. 8. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20 000.
od 16. 2. 2004
listinné akcie
od 26. 8. 2002 do 16. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 18 100.
od 26. 8. 2002 do 16. 2. 2004
listinné akcie
od 30. 10. 2000 do 26. 8. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 30. 10. 2000 do 26. 8. 2002
listinné akcie
Statutární orgán
od 12. 4. 2018
VLADIMÍRA HRONKOVÁ - statutární ředitel
Čelákovice, Chodská, PSČ 250 88
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 27. 9. 2016 do 12. 4. 2018
VLADIMÍRA HRONKOVÁ - statutární ředitel
Lázně Toušeň, Pod Tratí, PSČ 250 89
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 8. 11. 2013 do 27. 9. 2016
VLADIMÍRA HRONKOVÁ - člen představenstva
Lázně Toušeň, Pod Tratí, PSČ 250 89
den vzniku členství: 17. 10. 2013 - 27. 9. 2016
od 23. 12. 2008 do 8. 11. 2013
Vladimíra Hronková - člen představenstva
Lázně Toušeň, Pod Tratí 470, PSČ 250 89
den vzniku členství: 10. 11. 2008 - 17. 10. 2013
od 2. 12. 2005 do 23. 12. 2008
Pawel Smalinski - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 78/1442
den vzniku členství: 9. 11. 2004 - 9. 11. 2008
den vzniku funkce: 12. 11. 2004 - 22. 11. 2005
od 9. 9. 2005 do 2. 12. 2005
Anna Maria Hamziuk-Kremplewska - člen
Elektoralna 8/10, Varašava, 00-139, Polská republika
den vzniku členství: 28. 8. 2003 - 22. 11. 2005
od 22. 12. 2004 do 2. 12. 2005
Pawel Smalinski - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova 78/1442
den vzniku členství: 9. 11. 2004
den vzniku funkce: 12. 11. 2004
od 29. 7. 2004 do 22. 12. 2004
Karel Krčmář - předseda
Praha 7, Jankovcova 47, PSČ 170 00
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 9. 11. 2004
den vzniku funkce: 16. 9. 2003 - 9. 11. 2004
od 8. 4. 2004 do 9. 9. 2005
Anna Maria Hamziuk-Kremplewska - člen
Praha 6, Verdunská 711/5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 8. 2003
od 6. 10. 2003 do 29. 7. 2004
Karel Šotkovský - předseda
Praha 7, Jankovcova 47, PSČ 170 00
den vzniku členství: 9. 5. 2002
den vzniku funkce: 16. 9. 2003
od 6. 10. 2003 do 2. 12. 2005
Leo Ramík - místopředseda
Brno, Oblá 347/4, PSČ 634 00
den vzniku členství: 28. 8. 2003 - 22. 11. 2005
den vzniku funkce: 16. 9. 2003 - 22. 11. 2005
od 26. 8. 2002 do 6. 10. 2003
Tomáš Křešťák - Předseda
Říčany, Slunečná 2031
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 28. 8. 2003
od 26. 8. 2002 do 6. 10. 2003
Anders Erik Widengren - Místopředseda
Praha 1, Karolíny Světlé 34, PSČ 110 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2002 - 28. 8. 2003
od 26. 8. 2002 do 6. 10. 2003
Karel Šotkovský - Člen
Praha 7, Jankovcova 47, PSČ 170 00
den vzniku členství: 9. 5. 2002
od 6. 6. 2001 do 26. 8. 2002
Robert Alfred Barnes
Praha 6 - Liboc, V domcích 162/4, PSČ 160 00
od 30. 10. 2000 do 6. 6. 2001
Ing. Vladimír Králíček - předseda
Praha 10, Dvouletky 345, PSČ 100 00
od 30. 10. 2000 do 6. 6. 2001
Ing. Rudolf Linc - místopředseda
Praha 4, Levského 3206, PSČ 140 00
od 30. 10. 2000 do 6. 6. 2001
Ing. Pavel Franěk - člen
Praha 5, Voskovcova 932
od 27. 9. 2016
Společnost zastupuje a za společnost jedná statutární ředitel.
od 21. 4. 2015 do 27. 9. 2016
Společnost zastupuje a za společnost jedná člen představenstva.
od 2. 12. 2005 do 21. 4. 2015
Za společnost jedná člen představenstva.
od 26. 8. 2002 do 2. 12. 2005
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpisy osob oprávněných jednat za společnost.
od 6. 6. 2001 do 26. 8. 2002
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.
od 30. 10. 2000 do 6. 6. 2001
Jménem společnosti jednají společně vždy dva členové představenstva, a to v kombinaci předseda a místopředseda představenstva, předseda a člen představenstva, nebo místopředseda a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku jejího razítka se připojí podpis osoby oprávněné jednat za společnost.
Správní rada
od 12. 4. 2018
VLADIMÍRA HRONKOVÁ - člen správní rady
Čelákovice, Chodská, PSČ 250 88
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
od 27. 9. 2016 do 12. 4. 2018
VLADIMÍRA HRONKOVÁ - člen správní rady
Lázně Toušeň, Pod Tratí, PSČ 250 89
den vzniku členství: 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 27. 9. 2016
Dozorčí rada
od 18. 3. 2015 do 27. 9. 2016
BRENDAN MICHAEL IVES - předseda dozorčí rady
Stockholm, Karlbergsvägen 84, PSČ 113 35, Švédské království
den vzniku členství: 17. 10. 2013 - 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 30. 1. 2015 - 27. 9. 2016
od 18. 3. 2015 do 27. 9. 2016
KIM CHRISTER PALMROOS - místopředseda dozorčí rady
Stockholm, Artillerigatan 14, lgh 1201, Švédské království
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 30. 1. 2015 - 27. 9. 2016
od 18. 3. 2015 do 27. 9. 2016
PAUL WILHELM KRISTOFFER DAHLGREN - člen dorčí rady
Tyresö, Tjärnstigen 20, Švédské království
den vzniku členství: 29. 1. 2015 - 27. 9. 2016
od 8. 11. 2013 do 18. 3. 2015
BRENDAN MICHAEL IVES - člen dozorčí rady
Stockholm, Karlbergsvägen 84, PSČ 113 35, Švédské království
den vzniku členství: 17. 10. 2013
od 21. 7. 2011 do 18. 3. 2015
Erik Peter Lav - člen dozorčí rady
Wormsövägen 24, 122 37 Enskede, Švédské království
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 29. 1. 2015
od 21. 7. 2011 do 18. 3. 2015
Jaak Staffan Gottzén - člen dozorčí rady
Värmdö, Konvaljestigen 1, 139 53, Švédské království
den vzniku členství: 14. 6. 2011 - 29. 1. 2015
od 23. 12. 2008 do 8. 11. 2013
Brendan Ives - člen dozorčí rady
Stockholm, Karlbergsvägen 84, 11335, Švédské království
den vzniku členství: 10. 11. 2008 - 17. 10. 2013
od 31. 7. 2007 do 23. 12. 2008
Artur Maciej Ostrowski - člen dozorčí rady
Varšava, Ul. Ludwinowska 48/50, PSČ 02-856, Polská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 9. 11. 2008
od 23. 6. 2006 do 21. 7. 2011
Jaak Staffan Gottzén - člen dozorčí rady
Värmdö, Konvaljestigen 1 139 53, Švédské království
den vzniku členství: 20. 6. 2006 - 13. 6. 2011
od 9. 1. 2006 do 21. 7. 2011
Erik Peter Lav - člen dozorčí rady
Wormsövägen 24, 122 37 Enskede, Švédské království
den vzniku členství: 10. 10. 2005 - 10. 1. 2011
od 2. 12. 2005 do 9. 1. 2006
Erik Peter Lav - člen dozorčí rady
Wormsövägen 24, 122 37 Enskede, Švédské království
den vzniku členství: 10. 10. 2005
od 26. 8. 2002 do 2. 12. 2005
Lars Jonny Mikael Ahlgren - Člen
Tranebergs Strand 25, 167 40, Stockholm, Švédské království
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 10. 10. 2005
od 26. 8. 2002 do 23. 6. 2006
Torsten Hallberg - Člen
Ceremonimastervagen 79, 181 40, Lindingo, Švédské království
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 20. 6. 2006
od 26. 8. 2002 do 31. 7. 2007
Adam Gilbert Sawicki - Člen
Ul. Sobieskigo 1, m27, 02-953 Varšava, Polská republika
den vzniku členství: 9. 5. 2002 - 1. 7. 2007
od 30. 10. 2000 do 26. 8. 2002
Fredrik Nils Arne Soederqvist dat.nar. 22.9.1964 - předseda
Sjoeliden 19, SE - 142 64 Trangsund, Švédské království
od 30. 10. 2000 do 26. 8. 2002
Kjell Erik Berglund dat.nar. 23.5.1949 - místopředseda
Strandvaegen 59, SE - 115 23 Stockholm, Švédské království
od 30. 10. 2000 do 26. 8. 2002
Lars Carl Gustav Rydin dat.nar. 12.11.1942 - člen
Tullinge strand 68, SE - 146 00 Tullinge, Švédské království
Akcionáři
od 10. 8. 2016
Telia Company AB
Solna, 169 94, Švédské království
od 4. 5. 2005 do 10. 8. 2016
TeliaSonera Aktiebolag
106 63 Stockholm, Švédské království
od 6. 10. 2003 do 4. 5. 2005
TeliaSonera Aktiebolag
123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské království
od 30. 10. 2000 do 6. 10. 2003
Telia Aktiebolag
123 86 FARSTA, Stockholm, Švédské království
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 9 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 565,00 Kč
Broadway Change 2 575,00 Kč
Czech Exchange 2 575,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 575,00 Kč
Česká spořitelna 2 625,00 Kč
Komerční banka 2 631,89 Kč
Expobank CZ 2 633,70 Kč
Sberbank CZ 2 646,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 684,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

-16
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-33
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-33
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-60
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-523
+
-

Články na Heroine.cz

Koktejl z éček

Koktejl z éček

Vyndat z regálu, zvednout k očím, zaostřit, přečíst, vrátit. A znovu. A zase. Rezignovat....více

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: více DPP najednou a daně
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Daň z příjmů fyzických osob > více DPP najednou a daně

Otázka: Dobrý deň, potrebovala by som poradiť ohľadom daní DPP. Nemám zamestnanie na HPP, nie som OSVČ, mám iba uzatvorených niekoľko dohod. Avšak výdělky z daných dohod nikdy samostatne nepresahujú 10000kč (nie...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services