SILMET Příbram a.s.
IČO: 26210428

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 11. 2000
Obchodní firma
od 15. 11. 2000

SILMET Příbram a.s.

Sídlo
od 15. 11. 2000 do 2. 6. 2009
Příbram IV, Čs.armády 29, PSČ 261 01
IČO
od 15. 11. 2000

26210428

DIČ

CZ26210428

Identifikátor datové schránky:af7gagb
Právní forma
od 15. 11. 2000
Akciová společnost
Spisová značka6829 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 10. 2016
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 26. 10. 2016
- zámečnictví, nástrojářství
od 7. 7. 2014
- distribuce pohonných hmot
od 7. 7. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 7. 7. 2014 do 7. 7. 2014
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 2. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 6. 2009 do 7. 7. 2014
- silniční motorová doprava nákladní vnitrosátní - provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti. Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti. Silniční motorová doprav nákladní mezinárodní - provo zovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti. Silniční motorová doprava nákladní mezinárodní - provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti.
od 6. 11. 2002 do 7. 7. 2014
- výroba a zpracování paliv a maziv
od 16. 6. 2001 do 2. 6. 2009
- poskytování technických služeb
od 15. 11. 2000 do 2. 6. 2009
- silniční motorová doprava nákladní
od 15. 11. 2000 do 2. 6. 2009
- nákup, prodej a skladování paliv, maziv včetně jejich dovozu s vyjímkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod
od 15. 11. 2000 do 2. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
od 15. 11. 2000 do 2. 6. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
od 15. 11. 2000 do 7. 7. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Předmět činnosti
od 7. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 7. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 7. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 7. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 31. 12. 2009 do 21. 1. 2010
- Valná hromada společnosti SILMET Příbram a.s. přijala dne 22.12.2009 usnesení tohoto obsahu: Valná hromada společnosti SILMET Příbram a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti SILMET Příbram a.s. (dále jen: ?Společnost?) takto: a) Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, s určením, z da se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu: základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady s možností započtení určených peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kur su, a to celkem o částku 48.000.000,- Kč (slovy čtyřicet osm miliónů korun českých), tedy na částku 120.450.000,- Kč (slovy sto dvacet miliónů čtyři sta padesát tisíc korun českých), nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu. b) Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: bude upsáno celkem 4.800 (slovy čtyři tisíce osm set) kusů nových akcií, všechny nově vydávané akcie budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a budou akciemi kmenovými, na jméno a v lis tinné podobě. c) Údaj o upisovatelích: Všechny nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale předem určenými zájemci panem Ing. Milanem Chlebnou, r.č. xxxx, bytem Příbram VI ? Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01, který upíše 1.6 00 (slovy jeden tisíc šest set) kusů akcií, panem Luďkem Hošnou, r.č. xxxx, bytem Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01, který upíše 1.600 (slovy jeden tisíc šest set) kusů akcií a panem Leopoldem Smudou, r.č. xxxx, bytem Příbram VI, Mari ánská ul. 401, PSČ 261 01, který upíše 1.600 (slovy jeden tisíc šest set) kusů akcií. d) Místo a lhůta pro upisování akcií: Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti. Lhůta pro upsání akcií je 30 (slovy třicet) dnů a začíná běžet pátého dne následujícího po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodn utí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude upisovatelům ? předem určeným zájemcům oznámen představenstvem bez zbytečn ého odkladu písemně osobním předáním proti podpisu předem určených zájemců. Přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního k ursu. e) Emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs se bude rovnat jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tedy každá z nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) bude upsána za emisní kurs 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun č eských). g) Účet u banky a lhůta, v níž jsou upisovatelé povinni splatit emisní kurs upsaných akcií: emisní kurs bude splacen výhradně započtením, proto se tyto údaje neuvádějí v souladu s § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. h) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. i) Souhlas se započtením: Připouští se možnost započtení a vyslovuje se souhlas se započtením následujících peněžitých pohledávek vůči Společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením; takto s e připouští a uděluje se souhlas se započtením: - pohledávky pana Ing. Milana Chlebny, r.č. xxxx, bytem Příbram VI ? Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 3.850.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r .o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 21.645.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na čá stku 16.280.000,-- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.8.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 7.705.000,- Kč a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 21.12.2009 me zi postupitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a postupníkem panem Ing. Milanem Chlebnou, r.č. xxxx, bytem Příbram VI ? Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01, kterou postupitel postoupil postupníkov i část pohledávky vůči Společnosti ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), - pohledávky pana Luďka Hošny, r.č. xxxx, bytem Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.1.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 3.850.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbra m III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 21.645.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2009 mezi věřitelem SILMET Oil, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 16.2 80.000,-- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.8.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 7.705.000,- Kč a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 21.12.2009 mezi postup itelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a postupníkem panem Luďkem Hošnou, r.č. xxxx, bytem Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01, kterou postupitel postoupil postupníkovi část pohledávky vůči Společn osti ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých), - pohledávky pana Leopolda Smudy, r.č. xxxx, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01 za Společností, a to konkrétně pohledávky na zaplacení části půjčky ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) vzniklé na základě smlou vy o půjčce uzavřené dne 19.1.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 3.850.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.4.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Př íbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 21.645.000,- Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 2.6.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 16.280.000,- - Kč, smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.8.2009 mezi věřitelem SILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a Společností na částku 7.705.000,- Kč a smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 21.12.2009 mezi postupitelem S ILMET OIL, s.r.o., se sídlem Příbram III/116, identifikační číslo 264 15 003 a postupníkem panem Leopoldem Smudou, r.č. xxxx, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01, kterou postupitel postoupil postupníkovi část pohledávky vůči Společnosti ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu ve výši 16.000.000,- Kč (slovy šestnáct miliónů korun českých). j) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: v písemném oznámení předem určeným zájemcům učiněném dle písm. d) tohoto usnesení Společností budou předem určení zájemci zároveň vyzváni, aby ve stanovené lhůtě řádným způsobem upsali akcie a zároveň uzavřeli dohodu o započtení; zároveň s tímto oznámením bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s návrhem dohody o započtení; příslušná smlouva o upsání akcií spolu s dohodou o započtení pak bude s předem urče nými zájemci jako upisovateli zároveň uzavřena. Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obs ahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3.
od 7. 1. 2004 do 22. 4. 2004
- Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 13.11.2003 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění: " Valná hromada společnosti SILMET Příbram a.s. rozhoduje o tom, že zvyšuje základní kapitál společnosti SILMET Příbram a.s. takto: I. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 1,200.000,- Kč (slovy jeden milión dvěstětisíc korun českých), který byl zcela splacen, se zvýší o částku 71,250.000,- Kč (slovy sedmdesátjeden milión dvěstěpadesát tisíc korun českých) na celkovou výši zá kladního kapitálu 72,450.000,- Kč (slovy sedmdesátdva milióny čtyřistapadesát tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to upsáním 7125 (slovy sedmtisíc stodvacetpět) kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná z vláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie. II. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Pro zvýšení základního kapitálu se stanoví tyto další podmínky : A. Emisní kurs každé nové akcie o jemnovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých). B. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři společnosti vzdali tohoto práva, a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti SILMET Příbram a.s. takto: - ing. Milan Chlebna, r.č. xxxx, bytem Příbram VI - Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01 celkem 2375 (slovy dvatisíce třistasedmdesátpět) kusů akcií, - Luděk Hošna, r.č. xxxx, bytem Příbram VII, náměstí Fráni Kučery 351, PSČ 261 01 2375 (slovy dvatisíce třistasedmdesátpět) - Leopold Smuda, r.č. xxxx, bytem Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01 2375 (slovy dvatisíce třistasedmdesátpět) kusů akcií. C. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií, která bude ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. D. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí třiceti kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. E. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. F. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti SILMET Příbram a.s., kancelář předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. G. Vyslovuje se soouhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 7125 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) takto: Ing. Milana Chlebny ve výši 23,750.000,- Kč (slovy dvacettři miliónů sedmsetpadesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky společnosti SILMET Příbram a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2003, Luďka Hošny ve výši 23,750.000,- Kč (slovy dvacettři miliónů sedmsetpadesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky společnosti SILMET Příbram a.s. na základě smlovy o půjčce ze dne 10.9.2003, Leopolda Smudy ve výši 23,750.000,- Kč (slovy dvacettři miliónů sedmsetpadesáttisíc korun českých), vzniklé z titulu půjčky společnosti SILMET Příbram a.s. na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2003. Dohodou o započtení pohledávek bude výše uvedenými upisovateli splacen celý emisní kurs jimi upsaných akcií. H. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií uvedených v bodu B to hoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten pr oti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.
Kapitál
od 21. 1. 2010
Základní kapitál 120 450 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 4. 2004 do 21. 1. 2010
Základní kapitál 72 450 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 11. 2000 do 22. 4. 2004
Základní kapitál 1 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 12 045.
od 7. 7. 2014
Akcie na jméno je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé, zakládající akcionáře a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu (vyjma shora uvedené), která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 21. 1. 2010 do 7. 7. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 12 045.
od 21. 1. 2010 do 7. 7. 2014
Akcie na jméno je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé, zakládající akcionáře a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu (vyjma shora uvedené), která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 22. 4. 2004 do 21. 1. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 245.
od 22. 4. 2004 do 21. 1. 2010
v listinné podobě Akcie na jméno je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé, zakládající akcionáře a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu (vyjma shora uvedené), která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 3. 4. 2002 do 22. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 3. 4. 2002 do 22. 4. 2004
v listinné podobě Akcie na jméno je převoditelná jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií na potomky akcionáře v řadě přímé, zakládající akcionáře a na stávající akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu odmítnout v případě převodu akcií na osobu (vyjma shora uvedené), která podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti nebo se účastní na podnikání jiné společnosti jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
od 15. 11. 2000 do 3. 4. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
od 15. 11. 2000 do 3. 4. 2002
v listinné podobě
Statutární orgán
od 7. 7. 2014
Ing. MILAN CHLEBNA - předseda představenstva
Příbram - Příbram VI-Březové Hory, Mariánská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 7. 7. 2014
LUDĚK HOŠNA - místopředseda představenstva
Příbram - Příbram II, Na Valešince, PSČ 261 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 7. 7. 2014
LEOPOLD SMUDA - člen představenstva
Příbram - Orlov, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 24. 11. 2010 do 7. 7. 2014
Ing. Milan Chlebna - předseda představenstva
Příbram - Příbram VI-Březové Hory, Mariánská, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
od 24. 11. 2010 do 7. 7. 2014
Luděk Hošna - místopředseda představenstva
Příbram II, Na Valešince, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
od 24. 11. 2010 do 7. 7. 2014
Leopold Smuda - člen představenstva
Příbram - Orlov, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
od 21. 5. 2010 do 24. 11. 2010
Leopold Smuda - člen představenstva
Příbram - Orlov, , PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
od 6. 11. 2009 do 21. 5. 2010
Leopold Smuda - člen představenstva
Příbram - Příbram VI-Březové Hory, Mariánská 401, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2005
od 6. 11. 2009 do 24. 11. 2010
Ing. Milan Chlebna - předseda představenstva
Příbram - Příbram VI-Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
den vzniku funkce: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
od 6. 11. 2009 do 24. 11. 2010
Luděk Hošna - místopředseda představenstva
Příbram VII, nám. Fráni Kučery 351, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
den vzniku funkce: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
od 2. 6. 2009 do 6. 11. 2009
Luděk Hošna - Místopředseda
Příbram II, Na Valešince 172, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000 - 15. 11. 2005
od 6. 11. 2002 do 2. 6. 2009
Luděk Hošna - Místopředseda
Příbram VII, náměstí Fráni Kučery 351, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000
od 6. 11. 2002 do 6. 11. 2009
Ing. Milan Chlebna - Předseda
Příbram VI - Březové Hory, Mariánská 367, PSČ 261 01
od 16. 6. 2001 do 6. 11. 2002
Luděk Hošna - Místopředseda
Sedlčany, Břekova Lhota 11, PSČ 264 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000
od 15. 11. 2000 do 16. 6. 2001
Luděk Hošna - Člen
Sedlčany, Břekova Lhota 11, PSČ 264 01
od 15. 11. 2000 do 6. 11. 2002
Ing. Milan Chlebna - Předseda
Příbram VIII, , PSČ 261 05
od 15. 11. 2000 do 6. 11. 2009
Leopold Smuda - Člen
Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01
od 7. 7. 2014
Společnost zastupují samostatně všichni členové představenstva.
od 3. 4. 2002 do 7. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti samostatně všichni členové představenstva. Je-li k jednání třeba písemného úkonu, podepisuje se společnost tak, že předseda nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
od 15. 11. 2000 do 3. 4. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti a to společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, nebo předseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda a místopředseda představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 7. 7. 2014
Ing. KAREL HLAVÁČ, CSc - předseda dozorčí rady
Příbram - Příbram IV, Na Vyhlídce, PSČ 261 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 7. 7. 2014
Ing. DANA PFAUOVÁ - člen dozorčí rady
Bělčice - Tisov, , PSČ 262 42
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 7. 7. 2014
MILOSLAVA TYLLOVÁ - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, Ondrákova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014
od 24. 11. 2010 do 7. 7. 2014
Ing. Karel Hlaváč, CSc. - předseda dozorčí rady
Příbram - Příbram IV, Na Vyhlídce, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
od 24. 11. 2010 do 7. 7. 2014
Miloslava Tyllová - člen dozorčí rady
Příbram II, Ondrákova, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2010 - 11. 6. 2014
od 6. 11. 2009 do 24. 11. 2010
Ing. Karel Hlaváč, CSc. - předseda dozorčí rady
Příbram - Příbram IV, Na Vyhlídce 276, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
den vzniku funkce: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
od 6. 11. 2009 do 24. 11. 2010
Miloslava Tyllová - člen dozorčí rady
Příbram - Příbram II, 572, PSČ 261 01
den vzniku členství: 15. 11. 2005 - 15. 11. 2010
od 2. 6. 2009 do 6. 11. 2009
Miloslava Tyllová - Člen
Příbram II, Ondrákova 96, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000
od 2. 6. 2009 do 7. 7. 2014
Ing Dana Pfauová - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Haštalská 754/13, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 5. 2009 - 11. 6. 2014
od 3. 4. 2002 do 2. 6. 2009
Miloslava Tyllová - Člen
Příbram II, 572, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000
od 3. 4. 2002 do 2. 6. 2009
Ing. Stanislav Kužel
Pečice, čp.29, PSČ 262 32
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 20. 5. 2009
od 16. 6. 2001 do 6. 11. 2009
Ing. Karel Hlaváč, CSc. - Předseda
Příbram IV, Na Vyhlídce 276, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000 - 15. 11. 2005
od 15. 11. 2000 do 16. 6. 2001
Ing. Karel Hlaváč, CSc. - Člen
Příbram IV, Na Vyhlídce 276, PSČ 261 01
od 15. 11. 2000 do 3. 4. 2002
Miroslava Tyllová - Člen
Příbram II, 572, PSČ 261 01
den vzniku funkce: 15. 11. 2000
od 15. 11. 2000 do 3. 4. 2002
Ing. Josef Říha - Člen
Kosova Hora, Janov 15, PSČ 262 91
Akcionáři
od 16. 6. 2001 do 3. 4. 2002
Leopodl Smuda
Příbram VI, Mariánská ul. 401, PSČ 261 01
Hodnocení firmy
-5
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+60
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+41
+
-
3.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+4
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-214
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-297
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.