Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Vlčnovská zemědělská a.s.
IČO: 26217074

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu20. 6. 2000
Obchodní firma
od 20. 6. 2000

Vlčnovská zemědělská a.s.

Sídlo
od 20. 6. 2000 do 24. 8. 2015
Vlčnov, 1234, PSČ 687 61
IČO
od 20. 6. 2000

26217074

DIČ

CZ26217074

Identifikátor datové schránky:zx3gxju
Právní forma
od 20. 6. 2000
Akciová společnost
Spisová značka3330 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 1. 8. 2016
- zemědělská výroba
od 26. 7. 2010
- zámečnictví, nástrojářství
od 26. 7. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 26. 7. 2010
- truhlářství, podlahářství
od 26. 7. 2010
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
od 26. 7. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 26. 7. 2010 do 1. 8. 2016
- řeznictví a uzenářství
od 11. 7. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 29. 11. 2000 do 11. 7. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 20. 6. 2000
- opravy silničních vozidel
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- zemědělská výroba, včetně produkce nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- silniční motorová doprava nákladní
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- zámečnictví
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- truhlářství
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- řeznictví, uzenářství
od 20. 6. 2000 do 26. 7. 2010
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (maloobchod)
od 20. 6. 2000 do 1. 8. 2016
- hostinská činnost
Předmět činnosti
od 26. 7. 2010 do 1. 8. 2016
- zemědělská výroba, včetně produkce nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 4. 9. 2020
- Valná hromada dne 3. 9. 2020 rozhodla takto: a) Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, IČO 26217074, (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857, (dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94.829.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a po čet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, j aký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 93,890 %. b) Přechod akcií: Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění: Výši protiplnění v penězích, již hlavní akcionář doložil podle § 376 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem jako přiměřenou za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menši nových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, určuje valná hromada tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.065,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, protiplnění ve výši 10.650,- Kč za každou jednu akcii o jmenovit é hodnotě 10.000,- Kč, protiplnění ve výši 53.249,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Znaleckým posudkem, jímž je přiměřenost tohoto protiplnění doložena, je znalecký posudek č. 1395/107/2020 ze dne 16.7.2020 vypracovaný společnos tí BDO ZNALEX, s.r.o., se sídlem na adrese Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě pr otiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnos ti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, to znamená nejpozději do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 26. 7. 2010 do 29. 12. 2014
- Zapisuje se úplné znění stanov společnosti přijaté na valné hromadě dne 18.06.2010.
od 31. 7. 2006 do 29. 12. 2014
- Zapisuje se úplné nové znění stanov společnosti, přijaté na valné hromadě dne 23.června 2006.
od 11. 7. 2005 do 29. 12. 2014
- Zapisuje se úplné nové znění stanov společnosti přijaté na valné hromadě dne 17.06.2005.
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- B. Usnesení o zvýšení základního jmění z Rozhodnutí jediného akcionáře nahrazujícího působnost valné hromady, ze dne 22.9.2000:
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 1. Základní jmění se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění.
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma, a podoba nově upisovaných akcií: - počet nových akcií: 5.927 ks - jmenovitá hodnota nových akcií je: 1664 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč/1 ks 1393 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 ks 2870 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč/1 ks - druh nových akcií: kmenové akcie - forma nových akcií: akcie na jméno - podoba nových akcií: listinné akcie
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 3. V souladu s čl. VIII. odst. 3 stanov nově upsané akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře - Výrobně obchodního družstva, se sídlem ve Vlčnově, ul. Nivnická, IČO 00141291, protože se jedná o zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady.
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 4. Všechny upisované akcie budou upsány jediným akcionářem - Výrobně obchodním družstvem, se sídlem ve Vlčnově, ul. Nivnická, IČO 00141291.
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 5. Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva: Místo: sídlo obch. společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., Vlčnov 1234 Lhůta: do 60ti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku KOS v Brně Emisní kurs upisovaných akcií: 111.158.182,- Kč
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 6. Vydání nového druhu akcií se neschvaluje.
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem takto: Předmět vkladu a výše jeho ocenění: 7.1. nehmotný investiční majetek v celkové výši 100.774,- Kč, který tvoří - software..................................92.646,- Kč - jiný nehmotný investiční majetek.......... 8.128,- Kč 7.2. hmotný investiční majetek v celkové výši 68.291.494,- Kč a je tvořen: - pozemky...................................75.840,- Kč Jedná se o tyto pozemky v obci a k.ú. Vlčnov, které jsou takto zapsány na LV č. 18 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti, pracoviště Uherský Brod: pozemek parc. č. 3722/4 o výměře 280 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/14 o výměře 263 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/30 o výměře 14 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/135 o výměře 460 m2, zastavěná plocha pozemek parc. č. 3727/70 o výměře 919 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 3727/71 o výměře 800 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 3727/72 o výměře 643 m2, ostatní plocha pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr, parc.č. 5594/36 o výměře 413 m2 - budovy, haly a stavby..................34.031.080,- Kč
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- Jedná se o tyto nemovitosti v obci a k.ú. Vlčnov, které jsou takto zapsány na LV č. 18 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Uherském Hradišti, pracoviště Uherský Brod: * zemědělská hosp. budova (administrativní budova + garáže) na pozemcích parc. č. 3703/1,2, * zemědělská hosp. budova (kravín č. 3), * zemědělská hosp. budova (kravín č. 1), na pozemcích parc. čísla 3713/1,2,3 * součástí této budovy je výběh pro dobytek, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 8 a označen pod poř. č. 4
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (kravín č. 4), na pozemcích p.č. 3716/1-10 * součástí této budovy je SZ sklad píce u kravína č. 4, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 9 a označen pod poř. č. 6 * součástí této budovy je JV sklad píce u kravína č. 4, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 9, 10 a označen pod poř. č. 7
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (odchovna dobytka), na pozemcích p.č. 3710/1,2 * součástí této budovy je sklad u odchovny dobytka, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, a který je blíže popsán ve znaleckých posudcích na straně 10,11 a označen pod poř.č. 9
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (výkrm vepřů), na pozemcích p.č. 3722/1-8
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (sýpka + posklizňová linka + sklad strojů), na pozemcích jiného vlastníka, parc.č. 3707/1-5 * součástí sýpky je buňka sociální, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích a je popsána na straně 24 a označena pod č. 35)
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (míchárna krmiv), na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3704
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (sklad krmiv), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3709/1,2
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * budova - občanská vybavenost (sklad masny + prodejna masa), na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3674/3
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (porodna prasnic č. 3), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3721/1-4
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (porodna prasnic č. 2), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3720/1-5
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (sklad pneu), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3705/1
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (kravín č.2), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3714/1,2 * součástí této budovy je severní a jižní výběh, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a který je ve znaleckých posudcích popsán na straně 17 a označen pod poř. č. 1920
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (porodna prasnic č. 2), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3719/1-5
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (odchovna telat), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3711/1,2 * součástí této budovy je severní a jižní výběh, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a který je ve znaleckých posudcích popsán na straně 27, 28 a označen pod poř.č. 27, 28
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (administrativní dřevák), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3727/6,7,8
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (budova váhy + elektrodílna a rozvodna), na pozemcích jiného vlastníka parc. č. 3708/1,2 * součástí této budovy je elektrodílna a rozvodna, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a která je popsána ve znal. posudcích na straně 19 a označena pod poř.č. 23
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (soc. zařízení), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3727/38
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (kotelna a uhelna), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3705/2
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (víceúčelový sklad), na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3727/12-30 * součástí této budovy je místnost pro rozvaděč, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsán na straně 26,27 a označen pod poř. č. 39 * součástí této budovy je přístavek u víceúčelového skladu, který se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsán na straně 28 a označen pod poř.č. 41
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (sklad HSV), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3727/31-34
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * budova - občanská vybavenost (bytovka) čp. 52, na pozemku jiného vlastníka parc.č. 3674/4
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * budova - občanská vybavenost (prodejna potravin), na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3674/2
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (dojírna), na vlastním pozemku parc.č. 3727/135
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- * zemědělská hosp. budova (oprav. hala), na pozemcích jiného vlastníka parc.č. 3727/4,5 * součástí budovy je sociální zázemí, které se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsán na straně 33 a označen pod poř.č. 48 * součástí budovy je oprav. hala UOS-PHM a umývárna, která se nezapisuje do katastru nemovitostí a ve znaleckých posudcích je popsána na straně 34 a označena poř. č. 49 - venkovní úpravy.......................... 8.327.761,- Kč - soubor movitého majetku.................. 16.356.944,- Kč - základní stádo a tažná zvířata........... 8.045.124,- Kč - jiný hmotný investiční majetek........... 303.587,- Kč - nedokončené hmotné investice (projekty).. 1.151.158,- Kč
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 7.3. finanční investice v celkové výši..... 5.786.031,- Kč - obchodní podíl v obch. spol. DRUMAS s.r.o. 5.786.031,- Kč
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 7.4. Zásoby v celkové výši......... 32.979.844,- Kč, jež tvoří: - materiál......................... 1.969.076,- Kč - nedokončená výroba a polotovary.. 15.825.195,- Kč - výrobky.......................... 5.442.173,- Kč - zvířata.......................... 8.242.754,- Kč - zboží............................ 967.883,- Kč
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 7.5. Dlouhodobé pohledávky z obch. styku v celkové výši 996.695,- Kč
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 7.6. Krátkodobé pohledávky z obch. styku v celkové výši 3.356.076,- kč.
od 11. 10. 2000 do 21. 12. 2000
- 8. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 11. 10. 2000 do 29. 12. 2014
- A. Úplné znění stanov, přijatých jediným akcionářem dne 22.9.2000, při Rozhodnutí jediného akcionáře nahrazujícího působnost valné hromady.
Kapitál
od 21. 12. 2000
Základní kapitál 101 000 000 Kč, splaceno 101 000 000 Kč.
od 20. 6. 2000 do 21. 12. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 21. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 870.
od 21. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 493.
od 21. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 664.
od 21. 12. 2000
Stanovy omezují převoditelnost akcií podmínkou souhlasu představenstva společnosti.
od 20. 6. 2000 do 21. 12. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 20. 6. 2000 do 21. 12. 2000
Stanovy omezují převoditelnost akcií podmínkou souhlasu představenstva společnosti.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 28. 7. 2020
Ing. FRANTIŠEK VOZÁR - předseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 20. 6. 2020
den vzniku funkce: 20. 6. 2020
od 19. 7. 2019
Ing. MILAN FOLTÝN - místopředseda představenstva
Prostějov, Bohumíra Šmerala, PSČ 796 01
den vzniku členství: 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 14. 6. 2019
od 1. 8. 2016
Ing. MIROSLAV LNĚNIČKA, CSc. - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 21. 6. 2016
od 1. 8. 2016 do 19. 7. 2019
Ing. PETR FOUKAL - člen představenstva
Kurovice, , PSČ 768 52
den vzniku členství: 21. 6. 2016 - 13. 6. 2019
od 1. 8. 2016 do 19. 7. 2019
Ing. PAVEL NOVOTNÝ - místopředseda představenstva
Lipník, , PSČ 675 52
den vzniku členství: 21. 6. 2016 - 13. 6. 2019
den vzniku funkce: 29. 6. 2016 - 13. 6. 2019
od 1. 8. 2016 do 19. 7. 2019
JINDŘICH MACHÁČEK - člen představenstva
Dolní Kralovice - Martinice u Dolních Kralovic, , PSČ 257 68
den vzniku členství: 21. 6. 2016 - 13. 6. 2019
od 1. 8. 2016 do 19. 7. 2019
Ing. MILAN FOLTÝN - člen představenstva
Prostějov, Bohumíra Šmerala, PSČ 796 01
den vzniku členství: 21. 6. 2016
od 1. 8. 2016 do 19. 7. 2019
BŘETISLAV MIKULEC - člen představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 13. 6. 2019
od 1. 8. 2016 do 28. 7. 2020
Ing. FRANTIŠEK VOZÁR - předseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 19. 6. 2020
den vzniku funkce: 19. 6. 2015 - 19. 6. 2020
od 3. 12. 2015 do 13. 7. 2016
MIROSLAV PAVELČÍK - člen představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 12. 6. 2016
od 3. 12. 2015 do 1. 8. 2016
Ing. MILAN FOLTÝN - 2. místopředseda představenstva
Prostějov, Bohumíra Šmerala, PSČ 796 01
den vzniku členství: 6. 11. 2015 - 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 6. 11. 2015 - 21. 6. 2016
od 3. 12. 2015 do 1. 8. 2016
Ing. MIROSLAV LNĚNIČKA, CSc. - člen představenstva
Olomouc - Nová Ulice, Polívkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 6. 11. 2015 - 21. 6. 2016
od 25. 8. 2015 do 25. 9. 2015
JAN KAŠPAŘÍK - Člen představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 17. 9. 2015
od 25. 8. 2015 do 3. 12. 2015
ŠIMON KNOTEK - Člen představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 6. 11. 2015
od 25. 8. 2015 do 3. 12. 2015
MIROSLAV PAVELČÍK - 2.místopředseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015 - 6. 11. 2015
od 25. 8. 2015 do 13. 7. 2016
Bc. MILAN ANDRÝSEK - Člen představenstva
Buchlovice, K Mazánku, PSČ 687 08
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 21. 4. 2016
od 25. 8. 2015 do 13. 7. 2016
Ing. VLADISLAV ONDRŮŠEK - Člen představenstva
Uherský Brod, Jarní, PSČ 688 01
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 12. 6. 2016
od 25. 8. 2015 do 1. 8. 2016
Ing. FRANTIŠEK VOZÁR - Předseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015
od 25. 8. 2015 do 1. 8. 2016
BŘETISLAV MIKULEC - 1.místopředseda představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 19. 6. 2015 - 29. 6. 2016
od 21. 8. 2013 do 25. 8. 2015
Ing. JOSEF VOZÁR - člen představenstva
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 16. 9. 2011 do 25. 8. 2015
Ing. Jan Chvílíček - druhý místopředseda představenstva
Vlčnov, 87, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 16. 9. 2011
Ing. Jan Chvilíček - druhý místopředseda představenstva
Vlčnov, 87, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 6. 2010
od 26. 7. 2010 do 21. 8. 2013
Ing. Josef Vozár - člen představenstva
Vlčnov, 1193, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Ing. František Vozár - předseda představenstva
Vlčnov, 111, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Břetislav Mikulec - první místopředseda představenstva
Vlčnov, 1106, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Jan Kašpařík - člen představenstva
Vlčnov, 1213, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Václav Moštěk - člen představenstva
Vlčnov, 188, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
MVDr. František Knotek - člen představenstva
Vlčnov, 126, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 31. 7. 2006 do 31. 7. 2006
Ing. Jan Chvilíček - druhý místopředseda představenstva
Vlčnov, Dr. Beneše 87, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2005
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Václav Moštěk - předseda představenstva
Vlčnov, Tyršova 188, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Břetislav Mikulec - první místopředseda představenstva
Vlčnov, J.Úprky 1106, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Ing. Jan Chvílíček - druhý místopředseda představenstva
Vlčnov, Dr. Beneše 87, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Jan Kašpařík - člen představenstva
Vlčnov, 28.října 1213, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Ing. Josef Vozár - člen představenstva
Vlčnov, 1193, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Ing. František Vozár - člen představenstva
Vlčnov, Masarykova 111, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
MVDr. František Knotek - člen představenstva
Vlčnov, 28.října 126, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 31. 7. 2006 do 26. 7. 2010
Josef Králíček - člen představenstva
Vlčnov, U rybníčka 1071, PSČ 687 61
den vzniku členství: 15. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 11. 7. 2005 do 5. 9. 2005
JUDr. Jan Marášek - člen představenstva
Uherské Hradiště, Pod svahy 995, PSČ 686 01
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 28. 7. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Břetislav Mikulec - první místopředseda představenstva
Vlčnov, J.Úprky 1106, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. Jan Chvilíček - druhý místopředseda představenstva
Vlčnov, Dr. Beneše 87, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Jan Kašpařík - člen představenstva
Vlčnov, 28.října 1213, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. Josef Vozár - člen představenstva
Vlčnov, 1193, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Ing. František Vozár - člen představenstva
Vlčnov, Masarykova 111, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Václav Moštěk - předseda představenstva
Vlčnov, Tyršova 188, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
MVDr. František Knotek - člen představenstva
Vlčnov, 28.října 126, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 11. 7. 2005 do 31. 7. 2006
Josef Králíček - člen představenstva
Vlčnov, U rybníčka 1071, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Ing. Jan Chvilíček - předseda představenstva
Vlčnov, Dr.Beneše 87, PSČ 687 61
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Jan Kašpařík - první místopředseda představenstva
Vlčnov, 28.října 1213, PSČ 687 61
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Břetislav Mikulec - druhý místopředseda představenstva
Vlčnov, J.Úprky 1106, PSČ 687 61
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
JUDr. Jan Marášek - člen představenstva
Uherské Hradiště, Pod svahy 995, PSČ 686 01
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Ing. Josef Vozár - člen představenstva
Vlčnov, 1193, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Ing. František Vozár - člen představenstva
Vlčnov, Masarykova 111, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Rostislav Králíček - člen představenstva
Vlčnov, Tyršova 392, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Václav Moštěk - člen představenstva
Vlčnov, Tyršova 188, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
MVDr. František Knotek - člen představenstva
Vlčnov, 28.října 126, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Josef Králíček - člen představenstva
Vlčnov, U rybníčka 1071, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
František Pavelka - člen představenstva
Vlčnov, Vala 169, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 1. 8. 2016
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 29. 12. 2014 do 1. 8. 2016
Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také první či druhý místopředseda představenstva), nebo první či druhý místopředseda spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také druhý z místopředsedů představenstva).
od 11. 9. 2001 do 29. 12. 2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva, nebo výkonný ředitel společnosti, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo v jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda, nebo výkonný ředitel společnosti, a vždy společně s dalším členem představenstva, nebo třetí osoba na základě plné moci dané předsedou představenstva. Třetí osoba připojí písemné zmocnění.
od 20. 6. 2000 do 11. 9. 2001
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti první nebo druhý místopředseda představenstva a vždy další člen představenstva, nebo třetí osoba na základě plné moci danou představenstvem.
Dozorčí rada
od 28. 7. 2020
Ing. ŠÁRKA KLONOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Korytná, , PSČ 687 52
den vzniku členství: 1. 6. 2020
den vzniku funkce: 1. 6. 2020
od 25. 6. 2020
Mgr. Ing. SOŇA KAPAVÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Vojkovice, U Trati, PSČ 667 01
den vzniku členství: 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 6. 2016
od 28. 7. 2017
VĚRA MULKOVÁ - člen dozorčí rady
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 6. 6. 2017
od 1. 8. 2016 do 28. 7. 2017
JAROSLAV VACULA - člen dozorčí rady
Březová, , PSČ 687 67
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 6. 6. 2017
od 1. 8. 2016 do 25. 6. 2020
Mgr. Ing. SOŇA BREJCHOVÁ - předseda dozorčí rady
Židlochovice, Komenského, PSČ 667 01
den vzniku členství: 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 6. 2016
od 1. 8. 2016 do 28. 7. 2020
MIROSLAV PAVELČÍK - člen dozorčí rady
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 21. 6. 2016 - 31. 5. 2020
od 25. 8. 2015 do 1. 8. 2016
LUDMILA JEŽKOVÁ - Člen dozorčí rady
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 21. 6. 2016
od 25. 8. 2015 do 1. 8. 2016
JAROSLAV VACULA - Člen dozorčí rady
Březová, , PSČ 687 67
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 25. 8. 2015 do 1. 8. 2016
MARIE ŠPANĚLOVÁ - Předseda dozorčí rady
Vlčnov, , PSČ 687 61
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 19. 6. 2015 - 21. 6. 2016
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Marie Španělová - předseda dozorčí rady
Vlčnov, 1106, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 9. 7. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Miroslav Pavelčík - člen dozorčí rady
Vlčnov, 7, PSČ 687 61
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 26. 7. 2010 do 25. 8. 2015
Jaroslav Vacula - člen dozorčí rady
Březová, , PSČ 687 67
den vzniku členství: 18. 6. 2010 - 18. 6. 2015
od 11. 7. 2005 do 26. 7. 2010
Marie Zemánková - člen dozorčí rady
Vlčnov, 68, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 11. 7. 2005 do 26. 7. 2010
Marie Španělová - člen dozorčí rady
Vlčnov, 1106, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 11. 7. 2005 do 26. 7. 2010
Miroslav Pavelčík - předseda dozorčí rady
Vlčnov, Dr. Beneše 7, PSČ 687 61
den vzniku členství: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 6. 2005 - 18. 6. 2010
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Josef Šobáň - předseda
Vlčnov, 1129, PSČ 687 61
den vzniku členství: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Ludmila Ježková - členka
Vlčnov, Nivnická 1032, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
od 20. 6. 2000 do 11. 7. 2005
Miroslav Pavelčík - člen
Vlčnov, Dr.Beneše 7, PSČ 687 61
den vzniku funkce: 20. 6. 2000 - 17. 6. 2005
Akcionáři
od 20. 6. 2000 do 11. 9. 2001
Výrobně obchodní družstvo, IČO: 00141291
Vlčnov, ul. Nivnická
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

17. 9. 2020 | | Vojtěch Dobeš

Dodávka na každý den. Multivan vydá za tři auta, ukázal test

Pro mnoho lidí je Volkswagen Transporter synonymem dodávky. Nedávno na trh dorazil facelift jeho šesté generace, označovaný jako T6.1. Vyzkoušeli jsem ho v bohatě vybavené variantě Multivan. Jaká je dodávka v roli osobního auta?

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+96
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

+39
+
-
3.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-102
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-168
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-232
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services