Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

InternetShops,a.s.
IČO: 26224721 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 9. 2000
Datum zániku1. 7. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 27. 9. 2000 do 1. 7. 2006

InternetShops,a.s.

Sídlo
od 19. 7. 2005 do 1. 7. 2006
Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00
od 18. 2. 2002 do 19. 7. 2005
Brno, Nám.28.dubna 48, čp.1, PSČ 635 00
od 27. 9. 2000 do 18. 2. 2002
Brno, Nám.28.dubna 48, PSČ 635 00
IČO
od 27. 9. 2000 do 1. 7. 2006

26224721

DIČ

CZ26224721

Právní forma
od 27. 9. 2000 do 1. 7. 2006
Akciová společnost
Spisová značka3413 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 18. 10. 2005 do 1. 7. 2006
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 18. 10. 2005 do 1. 7. 2006
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 18. 10. 2005 do 1. 7. 2006
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 18. 10. 2005 do 1. 7. 2006
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 18. 10. 2005 do 1. 7. 2006
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- velkoobchod
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- specializovaný maloobchod
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- maloobchod provozovný mimo řádné provozovny
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- reklamní činnost a marketing
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- zprostředkování obchodu
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
- zprostředkování služeb
od 27. 9. 2000 do 18. 2. 2002
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 27. 9. 2000 do 18. 2. 2002
- reklamní a propagační činnost s využitím sítě Internet
od 27. 9. 2000 do 18. 2. 2002
- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Ostatní skutečnosti
od 1. 7. 2006 do 1. 7. 2006
- Na základě fúze sloučením společnost InternetShops, a.s., se sídlem Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00, IČ: 26224721 byla jako zanikající společnost zrušena bez likvidace s přechodem jmění na nástupnickou společnost Vltava Stores, a.s., se sídlem Brno, Lid ická 1869/28, PSČ 602 00, IČ: 26949563. V rámci uvedeného sloučení zanikla také společnost CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Brno-Bystrc, Náměstí 28. dubna 48, č.p. 1, PSČ 635 00, IČ: 60703971.
od 19. 7. 2005 do 5. 8. 2005
- 1. Valná hromada schválila dne 20.6.2005 zvýšení základního kapitálu společnosti InternetShops, a.s. o částku 5.800.000,- Kč (slovy: pět miliónů osm set tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. Obchodního zákoníku, v platné m znění, z původní výše 14.627.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů šest set dvacet sedm tisíc korun českých) na částku 20.427.000,- Kč (slovy: dvacet miliónů čtyři sta dvacet sedm tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kap itálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 58 kusů (slovy: padesát osm) kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) v listinné podobě. Určením emisního kursu, a t o minimálně ve výši jmenovité hodnoty nově vydávaných akcií, se pověřuje představenstvo. 2. Přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť se oba akcionáři společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním všech nových akcií určitým zájemcem, kterým je společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House 13-15, Victoria Road, Guernsey, St. Peter Port, Channel Islands, GY 13ZD ("GPL"). Místem pro upisování a kcií je Brno, Lidická 1869/28, PSČ 602 00. Lhůta pro upisování činí 6 týdnů ode dne usnesení valné hromady. Upisovateli bude tato skutečnost oznámena členem představenstva bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady. 4. Emisní kurs akcií bude splacen na účet společnosti č. 368xxxx u eBanky a.s. do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu.
od 17. 12. 2003 do 21. 2. 2004
- Valná hromada společnosti InternetShops, a.s. na svém zasedání dne 26.9.2003 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti InternetShops, a.s. se z původní výše 7,627.000,-- Kč (slovy: sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 7,000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) na nový základní kapitál ve výši 14,627.000,-- Kč (slovy: čtrnáct milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) převod těchto akcií bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti v Brně, Náměstí 28. dubna 48, čp. 1. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet do 60-ti (slovy: šedesáti) dnů počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního re jstříku. Konkrétní datum představenstvo společnosti zveřejní v informaci o přednostním právu akcionářů s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 7627:70 a u dosavaních akcií s vyšší jmenovitou hodnotou, pak v poměru o d tohoto odvozeném s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Pro tento případ splacení emisního kursu takto upsaných akcií je určen zvláštní účet společnosti u eBanky a.s. číslo 368xxxx. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - společnosti Computer Press, a.s. se sídlem Brno, Náměstí 28. dubna 48, PSČ 635 00, a to 70 ks (slovy: sedmdesát kusů) kmenových list inných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, Náměstí 28. dubna 48, čp. 1. Lhůta pro jejich úpis činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu těchto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek tohoto upisovatele (určeného zájemce) proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Jedná se o pohledávku společnosti Computer Press, a.s. vůči společnosti v celkové výši 7,061.984,72 Kč (slovy: sedm milionů šedesát jedna tisíc devět set osmdesát čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů) z titulu obchodního styku mezi těmito společnostm i a závazků mezi nimi vzniklými, kde se započte na emisní kurs částka ve výši 7,000.000,-- Kč (slovy: sedm milionů korun českých).
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.11.2001 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií takto:
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 1.Základní kapitál společnosti InternetShops, a.s. ve výši 7,055.000,- Kč, slovy: sedm milionů padesát pět tisíc korun českých, se zvyšuje o částku ve výši 572.000,- Kč, slovy: pět set sedmdesát dva tisíc korun českých, na nový základní kapitál ve výši 7,627.000,- Kč, slovy: sedm milionů šestset dvacet sedm tisíc korun českých, upisováním celkem 572 kusy, slovy: pětset sedmdesát dva, kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých.
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 2. Upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 3. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní.
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 4. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to takto: - panu Ing. Ondřeji Mihulovi, r.č. xxxx, bytem Brno, Jurkovičova 9, a to 228 kusů, slovy: dvě stě dvacet osm, těchto akcií, - panu Ing. Petru Ševčíkovi, r.č. xxxx, bytem Otrokovice, Školní 1272, a to 172 kusů, slovy: jednosto sedmdesát dva, těchto akcií, - panu Ing. Martinu Novotnému, r.č. xxxx, bytem Ostrava, Srbská 21, a to 172 kusů, slovy: jednosto sedmdesát dva, těchto akcií.
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 5. Místem pro úpis těchto akcií je sídlo odštěpného závodu společnosti Computer Press, a.s. v Brně - Bystrci, na nám. 28. Dubna 48/1. Upisování těchto akcií jsou tito určení zájemci povinni vykonat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Těmto určeným zájemcům bude počátek běhu této lhůty oznámen doporučeným dopisem na adresu jejich trvalého pobytu, k němuž bude současně přiložen návrh smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs pro každého upisovatele je stejný a činí 18.500,- Kč, slovy: osmnáct tisíc pět set korun českých, za každou jednu upsanou akcií, s tím, že bude výhradně splacen dále uvedeným nepeněžitým vkladem.
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 6. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo odštěpného závodu společnosti Computer Press, a.s. v Brně - Bystrci, na nám. 28. Dubna 48/1. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu, a to dohodou o vkladu - převodu obchodních podílů - nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 23. 1. 2002 do 18. 2. 2002
- 7. Schvaluje se upisování následujícími nepeněžitými vklady, a to: - pan Ing. Ondřej Mihula, r.č. xxxx, bytem Brno, Jurkovičova 9, svým 50%, slovy: padesáti procentním, obchodním podílem na společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Brno, Trávníky 73, PSČ 613 00, IČ 60703971, na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 12.02.2001 pod č.j. 7Nc 201/2001-3, oceněným společným znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem STAVEXIS , s.r.o. a Ing. Antonínem Faltýnkem pod čísly 1384-60/01 a 2464/86/2001, na částku ve výši 6,386.500,-- Kč, slovy: šest milionů tři sta osmdesát šest tisíc pět set korun českých, a 228 kusů, slovy: dvě stě dvacet osm, kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které mu budou vydány za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši stanovené uvedeným znaleckým posudkem, jeho hospodářská využitelnost pro společnost a to, že zbylá část z hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 2,168.500,- Kč, slovy: dva miliony jedno sto šedesát osm tisíc pět set korun českých, nebude považována za emisní ážio, ale bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. - panu Ing. Petru Ševčíkovi, r.č. xxxx, bytem Otrokovice, Školní 1272, svým 25%, slovy: dvaceti pěti procentním, obchodním podílem na společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Brno, Trnávky 73, PSČ 613 00, IČ 60703971, na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 12.02.2001 pod č.j. 7Nc 201/2001-3, oceněným společným znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem STAVEXIS, s.r.o. a Ing. Antonínem Faltýnkem pod čísly 1384-60/01 a 2464/86/2001, na částku ve výši 3,193.250,-- Kč, slovy: tři miliony jedno sto devadesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých, a 172 kusů, slovy: jedno sto sedmdesát dva, kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které mu budou vydány za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši stanové uvedeným znaleckým posudkem, jeho hodpodářská využitelnost pro společnost a to, že zbylá část z hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 11.250,-- Kč, slovy: jedenáct tisíc dvě stě padesát korun českých, nebude považována za emisní ážio, ale bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. - panu Ing. Martinu Novotnému, r.č. xxxx, bytem Ostrava, Srbská 21, svým 25%, slovy: dvaceti pěti procentním, obchodním podílem na společnosti CYBEX DISTRIBUTION s.r.o., se sídlem Brno, Trávníky 73, PSČ 613 00, IČ 60703971, na základě usnesení Městského osudu v Brně ze dne 12.02.2001 pod č.j. 7Nc 201/2001-3, oceněným společným znaleckým posudkem vyhotoveným znaleckým ústavem STAVEXIS, s.r.o. a Ing. Antonínem Faltýnkem pod čísly 1384-60/01 a 2464/86/2001, a částku ve výši 3,193.250,-- Kč, slovy: tři miliony jedno sto devadesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých, a 172 kusů, slovy: jedno sto sedmdesát dva, kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které mu budou vydány za tento nepeněžitý vklad. Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši stanovené uvedeným znaleckým posudkem, jeho hodpodářská využitelnost pro společnost, a to, že zbylá část z hodnoty nepeněžitého vkladu ve výši 11.250,-- Kč, slovy: jedenáct tisíc dvě stě padesát korun českých, nebude považována za emisní ážio, ale bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti.
od 25. 1. 2001 do 11. 7. 2001
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.10.2000 o záměru zvýšit základní jmění:
od 25. 1. 2001 do 11. 7. 2001
- l. Základní jmění společnosti bude zvýšeno z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o částku 6.055.000,- Kč, na 7.055.000,- Kč, upisováním 60 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, 5 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a l kusu akcie na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. Všechny akcie budou kmenové v listinné podobě. 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 3. Přednostní právo k úpisu akcií se s ohledem k úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní. 4. Všechny nově emitované akcie upíše dosavadní akcionář, a to společnost Computer Press, a.s., se sídlem Praha 4, Hornocholupická 22, IČO: 25652931. Upisování je upisovatel oprávněn vykonat ve lhůtě dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti InternetShops, a.s.Emisní kurs akcie je totožný se jmenovitou hodnotou. 5.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu, nejpozději do tří týdnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v sídle společnosti InternetShops, a.s. 6. Schvaluje se upisování nově emitovaných akcií spočívající: - v části majetku společnosti Computer Press, a.s., tvořeném hmotným investičním majetkem a zbožím na skladě, specifikovaným a oceněným ve znaleckém posudku vyhotoveném znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o., číslo posudku 1292-168/00 na částku ve výši 2.009.000,- Kč, a soudním znalcem Ing. Antonínem Faltýnkem, číslo posudku 14-2000 na částku ve výši 2.008.000,- Kč. Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši 2.008.000,- Kč. - Celým 100 % obchodním podílem společnosti Computer Press, a.s., na společnosti MusicKatalog, spol. s r.o., se sídlem Brno, Nám. 28. dubna 48, IČO: 25523287, specifikovaným a oceněným ve znaleckém posudku vyhotoveném znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o., číslo posudku 1278-154/00 na částku ve výši 4.047.OOO,- Kč, a soudním znalcem Ing. Antonínem Faltýnkem, číslo posudku 12-2000 na částku ve výši 4.217.000,- Kč. Schvaluje se hodnota tohoto nepeněžitého vkladu ve výši 4.047.ooo,- Kč.
od 25. 1. 2001 do 1. 7. 2006
- Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.10.2000.
Kapitál
od 5. 8. 2005 do 1. 7. 2006
Základní kapitál 20 427 000 Kč, splaceno 20 427 000 Kč.
od 21. 2. 2004 do 5. 8. 2005
Základní kapitál 14 627 000 Kč, splaceno 14 627 000 Kč.
od 17. 12. 2003 do 21. 2. 2004
Základní kapitál 7 627 000 Kč, splaceno 7 627 000 Kč.
od 18. 2. 2002 do 17. 12. 2003
Základní kapitál 7 627 000 Kč, splaceno 6 927 000 Kč.
od 11. 7. 2001 do 18. 2. 2002
Základní kapitál 7 055 000 Kč, splaceno 6 355 000 Kč.
od 27. 9. 2000 do 11. 7. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 300 000 Kč.
od 5. 8. 2005 do 1. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 188.
od 5. 8. 2005 do 1. 7. 2006
v listinné podobě
od 21. 2. 2004 do 5. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 130.
od 21. 2. 2004 do 5. 8. 2005
v listinné podobě
od 18. 2. 2002 do 21. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 18. 2. 2002 do 21. 2. 2004
v listinné podobě
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 572.
od 18. 2. 2002 do 1. 7. 2006
v listinné podobě Převod akcií na jméno podléhá předchozímu souhlasu představenstva.
od 11. 7. 2001 do 18. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 11. 7. 2001 do 18. 2. 2002
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné. Převod akcií na jméno podléhá předchozímu souhlasu představenstva.
od 11. 7. 2001 do 1. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 105.
od 11. 7. 2001 do 1. 7. 2006
v listinné podobě
od 11. 7. 2001 do 1. 7. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 11. 7. 2001 do 1. 7. 2006
v listinné podobě
od 27. 9. 2000 do 11. 7. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 27. 9. 2000 do 11. 7. 2001
v listinné podobě, nejsou veřejně obchodovatelné. Převod akcií na jméno podléhá předchozímu souhlasu představenstva.
Statutární orgán
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Petr Malášek - předseda představenstva
Kuřim, B. Němcové 690, PSČ 664 34
den vzniku členství: 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 14. 7. 2005
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Marek Herold - místopředseda představenstva
Praha 10, Sečská 27/1855, PSČ 100 00
den vzniku členství: 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 14. 7. 2005
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Ing. Ondřej Mihula - člen představenstva
Brno, Jurkovičova 9, PSČ 638 00
den vzniku členství: 20. 6. 2005
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Ing. Vladimír Štefánik - člen představenstva
Brno, Merhautova 66, PSČ 613 00
den vzniku členství: 20. 6. 2005
od 30. 9. 2005 do 25. 10. 2005
Mgr. Tomáš Baránek - člen představenstva
Brno, Ludvíka Podéště 796/29, PSČ 602 00
den vzniku členství: 7. 3. 2005 - 20. 6. 2005
od 18. 8. 2005 do 25. 10. 2005
Ing. Petr Ševčík - člen představenstva
Kanice - Chocholky, 149, PSČ 664 01
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 20. 6. 2005
od 17. 12. 2003 do 30. 9. 2005
Renata Svobodová - členka představenstva
Střelice, Antonína Smutného 517/68, PSČ 664 47
den vzniku členství: 27. 3. 2003 - 7. 3. 2005
od 17. 12. 2003 do 25. 10. 2005
Ing. Jiří Hlavenka - předseda představenstva
Braníškov, 54
den vzniku členství: 27. 9. 2000 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 27. 9. 2000 - 20. 6. 2005
od 27. 9. 2000 do 12. 7. 2003
Libor Vyhnálek - člen představenstva
Brno, Hlohová 5
od 27. 9. 2000 do 17. 12. 2003
Ing. Jiří Hlavenka - předseda představenstva
Brno, Merhautova 168
od 27. 9. 2000 do 9. 8. 2005
Pavel Knapp - místopředseda představenstva
Město Albrechtice, Lázeňská 2
den vzniku členství: 27. 9. 2000 - 1. 12. 2003
den vzniku funkce: 27. 9. 2000 - 1. 12. 2003
od 27. 9. 2000 do 1. 7. 2006
Způsob jednání: Za představenstvo navenek jednají a podepisují společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Marek Hoščálek - předseda dozorčí rady
Praha 10, Finská 582/1, PSČ 101 00
den vzniku členství: 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 14. 7. 2005
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Radan Hanzl - člen dozorčí rady
Kolín, Riegrovo nám. 459, PSČ 280 00
den vzniku členství: 20. 6. 2005
od 25. 10. 2005 do 1. 7. 2006
Ing. Jiří Hlavenka - člen dozorčí rady
Braníškov, 54, PSČ 664 71
den vzniku členství: 20. 6. 2005
od 18. 8. 2005 do 25. 10. 2005
Martin Novotný - člen dozorčí rady
Ostrava - Výškovice, Srbská 21, PSČ 700 30
den vzniku členství: 27. 7. 2004 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 27. 7. 2004 - 20. 6. 2005
od 17. 12. 2003 do 9. 8. 2005
Jan Bartoš - člen
Brno, Reissigova 485/4, PSČ 612 00
den vzniku členství: 26. 9. 2003 - 30. 6. 2004
od 17. 12. 2003 do 25. 10. 2005
Petr Malášek - předseda
Kuřim, B.Němcové 690, PSČ 664 34
den vzniku členství: 26. 9. 2003 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 26. 9. 2003 - 20. 6. 2005
od 18. 2. 2002 do 17. 12. 2003
Leona Sedláková - místopředsedkyně
Blansko, Palackého 24, PSČ 678 01
den vzniku funkce: 26. 11. 2001
od 27. 9. 2000 do 18. 2. 2002
Daniela Štvrtňová - místopředsedkyně
Frýdek-Místek, Vratimovská 193
od 27. 9. 2000 do 17. 12. 2003
Ing. Karel Kalný - předseda
Brno, Libušino údolí 156
od 27. 9. 2000 do 25. 10. 2005
Ondřej Mihula - člen
Brno, Jurkovičova 9
den vzniku členství: 27. 9. 2000 - 20. 6. 2005
Akcionáři
od 27. 9. 2000 do 18. 2. 2002
Computer Press,a.s., IČO: 25652931
Praha 4, Hornocholupická 22
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Komerční banka 2 759,99 Kč
ČSOB 2 764,70 Kč
Poštovní spořitelna 2 764,70 Kč
Expobank CZ 2 769,70 Kč
Česká spořitelna 2 790,00 Kč
Raiffeisenbank 2 808,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 827,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+6
+
-
2.Ivo Rittig

Ivo Rittig

- podnikatel a lobbista

0
+
-
3.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

0
+
-
4.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

0
+
-
5.Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

0
+
-

Články na Heroine.cz

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services