LETECKÉ ZÁVODY a.s.
IČO: 26257211 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 8. 2001
Datum zániku30. 9. 2011
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 8. 2001 do 30. 9. 2011

LETECKÉ ZÁVODY a.s.

Sídlo
od 5. 12. 2001 do 30. 9. 2011
Kunovice 1177 , PSČ 686 04
od 1. 8. 2001 do 5. 12. 2001
Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 765 81
IČO
od 1. 8. 2001 do 30. 9. 2011

26257211

DIČ

CZ26257211

Právní forma
od 1. 8. 2001 do 30. 9. 2011
Akciová společnost
Spisová značka3630 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- výroba, zkoušky a údržba letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- zastupování v celním řízení
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- kopírovací práce
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- zasilatelství
od 19. 3. 2002 do 1. 12. 2010
- zprostředkování obchodu
od 19. 3. 2002 do 30. 9. 2011
- provozování veřejného mezinárodního letiště Kunovice
od 19. 3. 2002 do 30. 9. 2011
- provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu
od 1. 8. 2001 do 1. 12. 2010
- kovoobráběčství
od 1. 8. 2001 do 1. 12. 2010
- zámečnictví
od 1. 8. 2001 do 1. 12. 2010
- galvanizérství
od 1. 8. 2001 do 1. 12. 2010
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
od 1. 8. 2001 do 1. 12. 2010
- nástrojářství
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2011 do 30. 9. 2011
- Ostatní skutečnosti: Právní důvod výmazu: Společnost se vymazává po zrušení konkursu pro nedostatek majetku dlužníka. Vymazává se: Obchodní firma: LETECKÉ ZÁVODY a.s. Sídlo: Kunovice 1177, PSČ 686 04, IČ: 262 57 211, se všemi zápisy.
od 27. 3. 2004 do 30. 9. 2011
- Usnesením Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 04.03.2004 č.j. EXNc 3174/2004-4, které nabylo právní moci dne 27.03.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému LETECKÉ ZÁVODY a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného ZPMV České republiky, Praha, Na Mí čankách 2, IČ: 47 11 43 04. Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor, Přerov, Komenského 38.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22.10.2001: Jako předseda představenstva akciové společnosti prohlašuji, že základní kapitál akciové společnosti LETECKÉ ZÁVODY a.s. je k dnešnímu dni zcela splacen. Jako statutární zástupce jediného akcionáře jsem rozhodl a navrhuji zvýšení základního kapitálu společnosti a to zejména z důvodů posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a snížení závazků společnosti. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 309 000 000,- Kč (slovy třistadevětmilionůkorun českých) ze stávajících 2 000 000,- Kč na 311 000 000,- Kč a to upsáním nových akcií bez veřejné nabídky v počtu 309 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, v listinné podobě, znějících na majitele, veřejně neobchodovatelné.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Na každých 10 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie bude připadat jeden hlas.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Emisní kurs nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě a jeho část ve výši 96 000 000,- Kč bude splacena nepeněžitým vkladem
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Účast na zvýšení základního kapitálu přebírá v celém rozsahu jediný akcionář MORAVAN-AEROPLANES a.s. se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ 25547879.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Za peněžitý vklad 96 000 000,- Kč upiosvatel obdrží 96 kusů kmenových akcií, každá o jemnovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě, znějících na majitele, veřejně neobchodovatelné. Jediný kacionář rozhodl o možnosti započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti z titulu nároku na splacení půjčky podle smlouvy o půjčce ve výši 96 000 000,- Kč ze dne 5.9.2001 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, a to z důvodu snížení závazků společnosti. Pohledávka, která bude započtena : Smlouva o půjčce ze dne 5.9.2001 uzavřená mezi MORAVAN-AEROPLANES a.s. a LETECKÉ ZÁVODY as. na částku 96 000 000,-Kč, splatnou do 31.12.2002.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad, kterým budou nemovitosti zapsané na LV č. 10134 v katastru nemovitostí pro obec Kunovice, k.ú. Kunovice u Uherského Hradiště a na LV č. 2781 v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Ostržská Nová Ves. Předmět vkladu je popsán a oceněn ve společném znaleckém posudku ze dne 30.9.2001, vypracovaném pod č. 3472 Ing. Bronislavem Bubílkem a pod č. 101/2001 znaleckým ústavem MONTEKALA spol. s r.o.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Předmět vkladu se dle zmiňovaného znaleckého posudku oceňuje v částce 213 000 000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad 213 000 000,- Kč upisovatel obdrží 213 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě, znějící na majitele, veřejně neobchodovatelných.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Místem pro vykonání práva úpisu akcií je současné sídlo společnosti na adrese Otrokovice, Letiště 1578 v pracovních dnech od 8.00 hod. do 12.00 hod.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Právo pro upsání akcií musí být vykonáno ve lhůtě 30 dnů. Lhůta počne běžet druhým dnem po dni nabytí právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcináře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen písemně a je současně dnem, kdy jediný akcionář, který přebírá účast na zvýšení základního kapitálu v celém rozsahu, podepíše se společností smlouvu o upsání akcií.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Ve lhůtě určené pro úpis akcií musí akcionář splatit nepeněžitý vklad.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Prvidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky : ve lhůtě pro upsání akcií bude mezi akcionářem, společností MORAVAN-EAROPLANES a.s. se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ 25547879 a společnostií LETECKÉ ZÁVODY a.s. uzavřena smlouva o započtení peněžitých pohledávek, kdy proti emisnímu kursu nově upisovaných akcií v částce 96 000 000,- Kč bude započtena pohledávka za spoelčností v částce 96 000 000,- Kč dle smlouvy o půjčce uzavřené dne 5.9.2001.
od 5. 12. 2001 do 17. 12. 2001
- Započtením zcela zaniknou pohledávky, které budou jeho předmětem, což znamená, že upisovatel zcela splatí emisní kurs akcií, které budou upsány peněžitým vkladem. Všechny vzájemné pohledávky budou započteny v okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude akcionářem MORAVAN-AEROPLANES a.s. se sídlem Otrokovice, Letiště 1578, IČ 25547879 splacen emisní kurs nových akcií.
Kapitál
od 17. 12. 2001 do 30. 9. 2011
Základní kapitál 311 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 8. 2001 do 17. 12. 2001
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 12. 2001 do 30. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 309.
od 17. 12. 2001 do 30. 9. 2011
v listinné podobě
od 1. 8. 2001 do 30. 9. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 1. 8. 2001 do 30. 9. 2011
v listinné podobě
Statutární orgán
od 5. 12. 2001 do 25. 5. 2011
Ing. Tomáš Štefánek - místopředseda představenstva:
Velká nad Veličkou, 569
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 1. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 1. 11. 2006
od 1. 8. 2001 do 5. 12. 2001
Ing. Tomáš Štefánek - člen představenstva:
Velká nad Veličkou, 569
den vzniku členství: 1. 8. 2001
den vzniku funkce: 1. 8. 2001
od 1. 8. 2001 do 25. 5. 2011
Ing. Libor Soska - předseda představenstva:
Slavičín, Osvobození 624, PSČ 763 21
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 1. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 1. 11. 2006
od 1. 8. 2001 do 25. 5. 2011
Ing. Patrik Joachimczyk - místopředseda představenstva:
Kroměříž, Příčná 151, PSČ 767 01
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 1. 11. 2006
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 1. 11. 2006
od 5. 12. 2001 do 30. 9. 2011
Způsob jednání za společnost : společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně v plném rozsahu předseda představenstva nebo společně jeho místopředsedové. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně místopředsedové představenstva
od 1. 8. 2001 do 5. 12. 2001
Způsob jednání za společnost : společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně v plném rozsahu předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva
Dozorčí rada
od 1. 8. 2001 do 25. 5. 2011
Ing. Alexandr Bangievský - předseda
Kněžpole 101,
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 13. 12. 2003
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 13. 12. 2003
od 1. 8. 2001 do 25. 5. 2011
Mgr. Petr Olbort - člen
Otrokovice, Erbenova 1144, PSČ 765 02
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 13. 12. 2003
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 13. 12. 2003
od 1. 8. 2001 do 25. 5. 2011
Ing. Marek Dolanský - člen
Zlín, Sv. Čecha 514, PSČ 760 01
den vzniku členství: 1. 8. 2001 - 13. 12. 2003
den vzniku funkce: 1. 8. 2001 - 13. 12. 2003
Akcionáři
od 1. 8. 2001 do 2. 10. 2002
MORAVAN-AEROPLANES a.s., IČO: 25547879
Otrokovice, Letiště 1578, PSČ 765 81
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+15
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-15
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-35
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-115
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-233
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.