Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

OPTILINE a.s.
IČO: 26270412

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 12. 2001
Obchodní firma
od 21. 7. 2006

OPTILINE a.s.

od 3. 12. 2001 do 21. 7. 2006

M & S HOLDING CZ, a.s.

Sídlo
od 6. 3. 2014 do 1. 9. 2017
Brno, Příkop , PSČ 602 00
od 13. 1. 2012 do 6. 3. 2014
Brno, Horova , PSČ 616 00
od 16. 11. 2006 do 13. 1. 2012
Brno, Horova 3121/68, PSČ 616 00
od 21. 7. 2006 do 16. 11. 2006
Brno, Hlinky 35, PSČ 603 00
od 3. 12. 2001 do 21. 7. 2006
Brno, Horova 3121/68, PSČ 616 00
IČO
od 3. 12. 2001

26270412

DIČ

CZ26270412

Identifikátor datové schránky:88gfhz9
Právní forma
od 3. 12. 2001
Akciová společnost
Spisová značka22915 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 4. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- zprostředkování obchodu
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- zprostředkování služeb
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- činnost technických poradců v oblasti telekomunikací, energetiky
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- příprava a vypracování technických návrhů
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- velkoobchod
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- potrubní doprava
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 3. 12. 2001 do 30. 4. 2010
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2017
- Usnesení valné hromady obchodní společnosti OPTILINE a.s., se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, identifikační číslo: 262 70 412 (dále též jen Společnost) ze dne 20.7.2017 o zvýšení základního kapitálu: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých), tj. z částky 32.000.000,- Kč (slovy: třicet dva miliony korun českých) na novou výši 432.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta třicet dva mili ony korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepři-pouští. Stávající výše základního kapitálu byla plně splacena. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: Počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Druh akcií: kmenové akcie. Podoba akcií: listinná. Forma akcií: akcie na jméno (dále též jen Nové akcie). (iii) Přednostní právo na upisování Nových akcií nebylo omezeno ani vyloučeno. Všichni akcionáři Společnosti se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, a to svým prohlášením dle ust. § 490 odst . 2 ZOK. (iv) Všechny Nové akcie tak budou upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je: společnost EAST HERITAGE HOLDING Limited, společnost založená podle práva státu HONG KONG SAR, se sídlem 909, 9/F., Tw o Grand Tower, 625 Nathan Road, Mongkok, Hong Kong, zapsaná v rejstříku státu HONG KONG SAR s identifikačním číslem: 1468491 (dále jen Určený zájemce). Nové akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi U rčeným zájemcem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen ZOK). (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie a ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. (vi) Nové akcie budou upisovány v notářské kanceláři Mgr. Lukáše Valigury, notáře v Praze, na adrese Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 935/13 a upisovací lhůta činí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Určenému zájemci. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK; Společností podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Určenému zájemci nejpozději do pěti dnů ode dne tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvý šení základního kapitálu spolu s upozorněním pro Určeného zájemce, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úpis Nových akcií dle tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapit álu Společnosti, jinak je upsání Nových akcií Určeným zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých). (viii) Připouští se možnost započtení pohledávky Určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Určeného zájemce za Společností, která vznikla na základě Dohody o nahrazení závazků závazkem novým, která byla uzavřena dne 20.7.20 17 (slovy: dvacátého července roku dva tisíce sedmnáct) mezi Společností, jako dlužníkem, a Určeným zájemcem jako věřitelem, na základě které má Určený zájemce pohledávku ve výši 404.742.653,76 Kč (slovy: čtyři sta čtyři miliony sedm set čtyřicet dva tisí ce šest set padesát tři koruny české sedmdesát šest haléřů českých), s tím, že z této pohledávky bude započtena její část ve výši 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých) oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Určeným zá jemcem upisovaných Nových akcií. Vlastníkem započítávané pohledávky je Určený zájemce. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Určenému zájemci v účetnictví Společnosti byla potvrzena i potvrzením auditora pana Ing. Jiřího Fišera ze dne 18.7.2017. b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení m usí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím valnou hromadou Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Určenému zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, -Určený zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsaných Nových akcií splacen; -ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které se započ ítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu jím upisovaných Nových akcií, tj. v částce ve výši 400.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta milionů korun českých); -uzav řením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Akcií upsaných Určeným zájemcem; c) Valná hromada podle § 21 odst. 3) ZOK schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Určeným zájemcem. (ix) Lhůta pro splacení emisního kursu Nových akcií na toto zvýšení základního kapitálu činí pro Určeného zájemce dva měsíce ode dne, kdy uzavřel se Společností účinnou smlouvu o úpisu Nových akcií.
od 6. 3. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
od 21. 4. 2005 do 13. 6. 2005
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti mimořádné valné hromady konané dne 12.11.2004: 1. Základní kapitál společnosti 2.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 30.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 30.000.000,- Kč není přípustné. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kompenzace důsledků rozpracovanosti realizace podnikatelského záměru a nedokončené investice do telekomunikačního vedení, nevyřešeného způsobu financování investice ve spojení s prozatímním financováním investiční ch a neinvestičních nákladů ze zdrojů na straně akcionářů; eliminace záporné hodnoty základního kapitálu zjištěná závěrkou za rok 2003 k 30.6.2004. Dalším důvodem pro zvýšení základního kapitálu je snížení současného objemu závazků společnosti vůči společ nostem na straně akcionářů. 3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno ve spojení vydáním nových kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé z nových akcií, v počtu 30 kusů (slovy: třiceti k usů). S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi dříve upsanými. 4. Emisní kurs se stanoví částkou 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii; emisní ážio nevznikne. 5. Všechny nově upsané akcie budou nabídnuty představenstvem k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní partner a věřitel společnosti, a to obchodní společnost M & S Financial consulting, s.r.o., IČ: 36534277, se sídlem Bratislava, Trnavská 70, PSČ 821 02, Slovenská republika, s právem upsat třicet kusů akcií. 6. Místo pro upsání nových akcií je sídlo společnosti, tj. Brno, Horova 3121/68, PSČ 616 00. 7. Akcie, které upíše předem určený zájemce, budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě smlouvy o započtení pohledávek. Lhůta v níž je upisovatel povinen splatit emisní kurz upsaných akcií činí 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. 8. Ve smyslu ust. § 202 odst. 4 písm. c) Obchodního zákoníku vyslovuje jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady souhlas se započtením části pohledávky upisovatele, a to společnosti M & S Financial consulting, s.r.o., IČ: 36534277, se sídlem Br atislava, Trnavská 70, PSČ 821 02, Slovenská republika, a to části pohledávky v objemu 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých) za uskutečněný úvěr podle smlouvy o úvěru ze dne 11.02.2002, v celkové částce 60.000.000,- Kč na jistině, se smluv eným úrokem z úvěru ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB a sankčním úrokem ve výši 7% p.a. z dlužné částky pro případ prodlení po splatnosti. Tato pohledávka M & S Financial consulting, s.r.o. je dále podložena dohodou mezi věřitelem a dlužníkem ze dne 20.10.2003 o přímé exekuční vykonatelnosti sepsanou ve formě notářského zápisu č. NZ 725/2003, notářky v Brně JUDr. Vladimíry Kostřicové. Započtení části této pohledávky upisovatele proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kursu akcií je možné jen na základě dohody o započtení uzavřené před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pro postup započtení jsou stanovena tato pravidla: a) Do 3 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání nových akcií do sídla společnosti zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemný návrh smlouvy o započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce na splacení jeho emisního kursu. b) Předmětem smlouvy o započtení pohledávek bude započtení části pohledávky předem určeného zájemce, a to jistiny této pohledávky vzniklé z titulu smlouvy o úvěru ze dne 11.02.2002 a pohledávky společnosti na splacení emisního kursu tímto předem určeným z ájemcem. c) Předem určený zájemce je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Důvodem návrhu na souhlas se započtením je výše pohledávky věřitele za společností, zachycená a vykázaná v účetnictví, která negativně ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření a zhoršuje hodnocení společnosti při posuzování její platební schopnosti, zejmén a při jednání o poskytnutí cizích zdrojů nezbytných k rozvoji.
Exekuce
od 5. 6. 2006 do 5. 6. 2006
- Dne 8.6.2006 obdržel Krajský soud v Brně oznámení Exekutorského úřadu Praha 3 o zastavení exekuce nařízené usnesením Městského soudu v Brně ze dne 31.10.2003, č.j. 69 Nc 6124/2003-5 dle ust. § 268 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
od 23. 3. 2004 do 5. 6. 2006
- Usnesením Městského soudu v Brně, č.j. 69Nc 6124/2003-5 ze dne 31.10.2003 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 21.060.824,90 Kč. Provedením exekuce byl pověřen JUDr. Markéta Havlíková, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad Praha 3, Korunní 127, Praha 3, PSČ 130 00. Usnesení nabylo právní moci dne 23.3.2004.
Kapitál
od 1. 9. 2017
Základní kapitál 432 000 000 Kč, splaceno err %.
od 13. 6. 2005 do 1. 9. 2017
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 32 000 000 Kč.
od 3. 12. 2001 do 13. 6. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 40.
od 6. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20.
od 6. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 30.
od 13. 6. 2005 do 6. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 30.
od 3. 12. 2001 do 6. 3. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 3. 12. 2001 do 6. 3. 2014
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 7. 2019
Mgr. KAROL SCHLOSSER - člen představenstva
Bratislava, Staré Mesto, Krátka 1420/1, PSČ 811 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 18. 7. 2019
od 6. 3. 2014 do 18. 7. 2019
Mgr. KAROL SCHLOSSER - člen představenstva
Bratislava, Krátká 1420/1, PSČ 811 03, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 2. 2014 - 20. 2. 2019
od 24. 10. 2011 do 6. 3. 2014
Mgr. Karol Schlosser - předseda představenstva
Bratislava, Krátká, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 20. 2. 2014
den vzniku funkce: 14. 10. 2011 - 20. 2. 2014
od 24. 2. 2011 do 6. 3. 2014
JUDr. Pavel Bagin - člen představenstva
Bratislava, Údolná, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 5. 11. 2010 - 20. 2. 2014
od 3. 5. 2010 do 24. 2. 2011
Juraj Hanus - člen představenstva
Bratislava - Ružinov, Jégeho, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2009 - 5. 11. 2010
od 3. 5. 2010 do 6. 3. 2014
Milan Chovanec - člen představenstva
Kojetín, Nová, PSČ 752 01
den vzniku členství: 29. 10. 2009 - 20. 2. 2014
od 21. 7. 2006 do 3. 5. 2010
Ing. Jozef Kubán - místopředseda představenstva
Kremnické Bane, Kunešov 49, PSČ 966 35, Slovenská republika
den vzniku funkce: 14. 6. 2006 - 29. 10. 2009
od 21. 7. 2006 do 3. 5. 2010
Ing. Marek Kufa - člen představenstva
Český Těšín, Pražská 10, PSČ 737 01
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 29. 10. 2009
od 21. 7. 2006 do 24. 10. 2011
Mgr. Karol Schlosser - předseda představenstva
Bratislava, Krátká 1, Slovenská republika
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 14. 9. 2011
den vzniku funkce: 14. 6. 2006 - 14. 9. 2011
od 5. 3. 2002 do 21. 7. 2006
Ing. Jozef Kubán - člen představenstva
¨Kremnické Bane, Kunešov 49, PSČ 966 35, Slovenská republika
den vzniku členství: 7. 1. 2002
den vzniku funkce: 7. 1. 2002 - 14. 6. 2006
od 5. 3. 2002 do 21. 7. 2006
- Pobyt v ČR: Ostopovice, PSČ: 664 49, Lípová 48
od 3. 12. 2001 do 5. 3. 2002
Mgr. Miroslav Filipský - člen představenstva
Brno, Slovákova 1
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 7. 1. 2002
den vzniku funkce: 3. 12. 2001
od 3. 12. 2001 do 27. 7. 2004
MUDr. Adam Donocik - předseda představenstva
Český Těšín, Vodní 14
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 22. 9. 2003
den vzniku funkce: 3. 12. 2001 - 22. 9. 2003
od 3. 12. 2001 do 21. 7. 2006
JUDr. Jiří Gottweis - místopředseda představenstva
Brno, Černého 43
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 14. 6. 2006
den vzniku funkce: 3. 12. 2001 - 14. 6. 2006
od 6. 3. 2014
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech, a to samostatně v plném rozsahu.
od 24. 2. 2011 do 6. 3. 2014
Jménem společnosti jedná navenek samostatně předseda představenstva. Místopředseda představenstva a člen představenstva jsou oprávněni jednat za společnost pouze společně s předsedou představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, vypsané nebo otiskem razítka vyhotovené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s předsedou představenstva nebo člen představenstva společně s předsedou představenstv a.
od 3. 12. 2001 do 24. 2. 2011
Jménem společnosti navenek jedná samostatně každý člen představenstva. Právní úkon za společnost však mohou činit pouze samostatně předseda představenstva nebo libovolní dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, vypsanému nebo otiskem razítka vyhotovenému názvu firmy připojí svůj podpis buď samostatně předseda představenstva nebo společně libovolní dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 7. 2019
Ing. KAROL SCHLOSSER - předseda dozorčí rady
Bratislava, Karlova Ves, Kolískova 2994/6, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 18. 7. 2019
den vzniku funkce: 18. 7. 2019
od 18. 7. 2019
MILAN CHOVANEC - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Bayerova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 18. 7. 2019
od 6. 3. 2014 do 18. 7. 2019
Ing. KAROL SCHLOSSER - předseda dozorčí rady
Bratislava, Kolískova 6, PSČ 841 05, Slovenská republika
den vzniku členství: 20. 2. 2014 - 20. 2. 2019
den vzniku funkce: 20. 2. 2014 - 20. 2. 2019
od 6. 3. 2014 do 18. 7. 2019
MILAN CHOVANEC - člen dozorčí rady
Brno - Veveří, Bayerova, PSČ 602 00
den vzniku členství: 20. 2. 2014 - 20. 2. 2019
den vzniku funkce: 20. 2. 2014 - 20. 2. 2019
od 6. 3. 2014 do 18. 7. 2019
-
od 30. 11. 2011 do 6. 3. 2014
Jozef Fodrek - člen dozorčí rady
Limbach, Malokarpatská, PSČ 900 91, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2009 - 20. 3. 2014
od 24. 10. 2011 do 6. 3. 2014
Ing. Karol Schlosser - člen dozorčí rady
Bratislava, Kolískova, Slovenská republika
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 20. 2. 2014
od 3. 5. 2010 do 30. 11. 2011
Jozef Fodrek - člen dozorčí rady
Limbach, Malokarpatská, PSČ 900 91, Slovenská republika
den vzniku členství: 29. 10. 2009
od 21. 7. 2006 do 3. 5. 2010
JUDr. Jiří Gottweis - místopředseda dozorčí rady
Brno, Černého 43, PSČ 635 00
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 29. 10. 2009
den vzniku funkce: 14. 6. 2006 - 29. 10. 2009
od 21. 7. 2006 do 24. 2. 2011
Ing. Dalibor Musil - předseda dozorčí rady
Brno, Hoppova 6, PSČ 602 00
den vzniku členství: 14. 6. 2006 - 5. 11. 2010
den vzniku funkce: 14. 6. 2006 - 5. 11. 2010
od 3. 12. 2001 do 21. 7. 2006
Mgr. Karol Schlosser - předseda dozorčí rady
Bratislava, Krátká 1, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 14. 6. 2006
den vzniku funkce: 3. 12. 2001 - 14. 6. 2006
od 3. 12. 2001 do 21. 7. 2006
Ing. Igor Moravčík - místopředseda dozorčí rady
Piešťany, Stromová 3, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 14. 6. 2006
den vzniku funkce: 3. 12. 2001 - 14. 6. 2006
od 3. 12. 2001 do 24. 10. 2011
Ing. Karol Schlosser - člen dozorčí rady
Bratislava, Kolískova 6, Slovenská republika
den vzniku členství: 3. 12. 2001 - 13. 10. 2011
den vzniku funkce: 3. 12. 2001 - 13. 10. 2011
Akcionáři
od 6. 3. 2014 do 27. 2. 2015
East Heritage Holding Limited
Mongkok, Hong Kong, Nathan Road 625, Hongkong
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš  Břínek

Tomáš Břínek

- výtvarník, TMBK

+12
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-14
+
-
3.Kamil Bartošek

Kamil Bartošek

- bavič

-19
+
-
4.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-101
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-190
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services