Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

STAFIN a.s.
IČO: 26341581

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 1. 2002
Obchodní firma
od 10. 8. 2004

STAFIN a.s.

od 8. 1. 2002 do 10. 8. 2004

STAFIN pozemní stavitelství a.s.

Sídlo
od 8. 1. 2002 do 28. 11. 2015
Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00
IČO
od 8. 1. 2002

26341581

DIČ

CZ26341581

Identifikátor datové schránky:3hhge3r
Právní forma
od 8. 1. 2002
Akciová společnost
Spisová značka954 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 28. 11. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 11. 2015
- výkon zeměměřičských činností
od 17. 5. 2005
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
od 17. 5. 2005 do 28. 11. 2015
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy
od 4. 7. 2003
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 4. 7. 2003 do 28. 11. 2015
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
od 4. 7. 2003 do 28. 11. 2015
- silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní
od 8. 1. 2002
- projektová činnost ve výstavbě
od 8. 1. 2002
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 8. 1. 2002 do 17. 5. 2005
- přípravné práce pro stavby
od 8. 1. 2002 do 17. 5. 2005
- specializované stavební činnosti
od 8. 1. 2002 do 17. 5. 2005
- dokončovací stavební práce
od 8. 1. 2002 do 28. 11. 2015
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 8. 1. 2002 do 28. 11. 2015
- zprostředkování obchodu
od 8. 1. 2002 do 28. 11. 2015
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 8. 1. 2002 do 28. 11. 2015
- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
Ostatní skutečnosti
od 17. 2. 2009 do 26. 3. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti sepsaný dne 9.2.2009 ve formě notářského zápisu notářkou JUDr. Hanou Kaslovou pod č.j. N 45/2009, NZ 38/2009, kterým byl základní kapitál společnosti zvýšen o částku 9.000.000,- Kč / slovy devět milionů korun českých/ upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál obchodní společnosti STAFIN a.s. se zvyšuje z částky 22.000.000,- Kč / slovy dvacet dva milionů korun českých/ o částku 9.000.000,- Kč / slovy devět milionů korun českých/ na částku 31.000.000,- Kč / slovy třicet jedna milionů korun český ch/. Základní kapitál obchodní společnosti STAFIN a.s. po zvýšení činí 31.000.000,- Kč / slovy třicet jeden milionů korun českých/. Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu emitovat 90 kusů / slovy devadesát kusů/ kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých/ každé jedné akcie. Akcie nebudou kóto vány na regulovatelném trhu. Všechny výše specifikované nově emitované akcie společnosti budou nabídnuty určitému zájemci, a to jedinému akcionáři, panu Ing. Josefu Novému, r.č. xxxx, bydliště Plzeň 10, Lhota, K Jezírku 227/3 a budou jím upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obcho dního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář, a to pan Ing. Josef Nový, s obchodní společností STAFIN a.s. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti STAFIN a.s., Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, okres Plzeň-město, PSČ 301 00. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán obchodní společností STAFIN a.s. nejpozději do 30 /třiceti/ dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisov ateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce nejméně čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o u psání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Emisní kurs všech nově emitovaných akcií činí 100.000, Kč / slovy jedno sto tisíc korun českých/ na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým plněním. Upisovatel je povinen v souladu se stanovami společnosti a ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku splatit celý emisní kurs všech upsaných akcií na bankovní účet obchodní společnosti STAFIN a.s. č.ú. 226xxxx tak, že celý emisní kurs ve výši 100% je povinen splatit nejpozději do třiceti /30/ pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitálu d o obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné.
od 17. 5. 2005 do 21. 11. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti, ze dne 14.12.2004 ve formě notářského zápisu notářky Mgr. Anny Röschové, č.j. N 273/2004, NZ 252/2004, dle ust. § 203 odst. 2 obchodního zákoníku, kterým byl základní kapitál společn osti zvýšen upsáním nových akcií o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na 22.000.000,- Kč (slovy dvacetdvamilionů korun českých), a to bez možnosti upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 299 kusů (slovy: dvěstědevadesátdevět) kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, tak že 199 kusů (slovy: jednostodevadesátdevět) upisovaných akcií bude mít, každá akcie, jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a zbylých 100 kusů (slovy: jednosto) upisovaných akcií bude mít, každá akcie, jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STAFIN a.s. v celé své výši bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitými a nepeněžitými vklady takto: - peněžité vklady v celkové částce 784.000,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátčtyřitisíc korun českých), - nepeněžité vklady v celkové hodnotě 19.216.270,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěšestnácttisícdvěstěsedmdesát korun českých). Upsání akcií na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STAFIN a.s. v celém rozsahu bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti Ing. Josefu Novému, r.č. xxxx, bytem Lhota 227, 301 00 Plzeň. Pokud předem urče ný zájemce Ing. Josef Nový neupíše ve stanovené lhůtě všechny akcie, upsání akcií a rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se stává neúčinným. Místem pro upsání akciíje sídlo společnosti, tj. Plzeň, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00. Upisování akcií může začít neprodleně po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti STAFIN a.s. o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAFIN a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie musí být upsány nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému upisovateli. Jedinému upisovateli, kterým je předem určený zájemce jediný akcionář společnosti Ing. Josef Nový, r.č. xxxx, bytem Lhota 227, 301 00 Plzeň, bude počátek lhůty k upisování akcií oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech 299 kusů (slovy: dvousetdevadesátidevíti) nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Pro splácení peněžitých vkladů byl k tomuto účelu otevřen zvláštní účet č. 194xxxx vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka Plzeň, nám. T.G. Masaryka 12. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicet procent) jmenovité hodn oty akcií upsaných peněžitými vklady ve lhůtě do tří (3) měsíců od upsání akcií. Upisovatel je povinen jmenovitou hodnotu jím upsaných akcií peněžitými vklady splatit nejpozději do jednoho (1) roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Za peněžité vklady bude společností upisovateli vydáno 7 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 84 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podob ě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Nepeněžité vklady oceněné znaleckými posudky č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka o ceně nemovitostí a č. 1303-140/2004 znalce Ing. Vlastimila Outlého o ceně věcí movitých na celkovou částku 19.216.270,- Kč (slovy: devatenáctmilionůdvěstěšestnáct tisícdvěstěsedmdesát korun českých) musí být upisovatelem splaceny v sídle společnosti, tj. v Plzni, Edvarda Beneše 540/31, PSČ 301 00, a to nejpozději do tří (3) měsíců od upsání akcií. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever, na listu vlastnictví č. 2325 pro obec a k.ú. Třemošná, a oceněné znaleckým posudkem č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka na 11.300.000,- Kč (slovy: j edenáctmilionůtřistatisíc korun českých): - budova č.p. 1063 v Třemošné postavená na pozemku parc. č. 2075/28 - garáž bez čp/če postavená na pozemku parc. č. 2075/24 - průmyslový objekt bez čp/če postavený na pozemku parc. č. 2075/25 - jiná stavba bez čp/če postavná na pozemku parc.č . 2075/29 - pozemek parc. č. 776 - ostatní plocha o výměře 654 m2 - pozemek parc. č.2075/24 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 352 m2 - pozemek parc. č.2075/25 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 93 m2 - pozemek parc. č. 2075/26 - ostatní plocha o výměře 20523 m2 - pozemek parc. č. 2075/28 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 1043 m2 - pozemek parc. č.2075/29 - zastavený plocha a nádvoří o výměře 103 m2 - pozemek parc. č.2075/30 - ostatní plocha o výměře 782 m2 - pozemek parc. č. 2075/32 - ostatní plocha o výměře 454 m2 - pozemek parc. č. 2075/34 - zastavená plocha a nádvoří o výměře 701 m2 Nedílnou součástí a příslušenstvím nemovitostí uvedených pod písm. a) jsou kotec pro psy, přístřešek na popelnice, komunikace, zpevněné plochy, chodník, přípojka vodovodní s vodoměrnou šachtou, přípojka kanalizační a venkovní kanalizace včetně šachet, roz vody elektro, venkovní osvětlení, oplocení, trvalé porosty. b) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 1348 pro obec Plzeň, k.ú. Doudlevce: - pozemek parc. č. 246/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, na které se nachází stavba jiného vlastníka - pozemek parc. č. 246/5 - ostatní plocha o výměře 520 m2 c) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví č. 24454 pro obec Plzeň, k.ú. Plzeň: - pozemek parc. č. 8153/158 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 461 m2, na kterém se nachází stavba jiného vlastníka - pozemek parc. č. 8153/164 - ostatní plocha o výměře 1662 m2 Nemovitosti uvedené pod písm. b) a c) byly oceněny znaleckým posudkem č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka na 2.950.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsetpadesáttisíc korun českých). Ostatními stavbami a příslušenstvím k nemovitostem uvedeným pod pí sm. b) a c) jsou zpevněné plochy panelové, zpevněné plochy štěrkové, oplocení. Celková hodnota nepeněžitého vkladu spočívající v nemovitostech uvedených pod písm. a), b), c) tedy dle znaleckého posudku č. 1402-066/2004 znalce Ing. Martina Harmáčka činí celkem 14.250.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). d) movité věci, specifikované a oceněné znaleckým posudkem č. 1303-140/2004 znalce Ing. Vlastimila Outlého na celkovou částku ve výši 4.966.270,- Kč (slovy: čtyřimilionyděvětsetšedesátšesttisícdvěstěsedmdesát korun českých): - lahev kyslík - 2 ks, lahev acetylen, pracovní stůl - rýsovací - 2 ks, pracovní stůj kombinovaný - 2 ks, kancelářské židle - 6 ks, vrtačka, nabíječka, rozvaděč 2RON 06 V - 2 ks, lešení pojízdné, televizor TVP 461, vrtačka Narex, šroubovák ES 106 D/A, míc hačka 125 l, postřikovač s nástavcem, pila rozbrušovací fixní, rozvadeč, válenda - 6 ks, židle - 7 ks, elektrický šroubovák, stavební míchačka 50 l- 2 ks, vrtačka EVP 13B2G5, bruska EBU 18E, věšák kaktus, zvedák automobilový, radio Philips, stavební výtah , bruska vibrační 9035, televizor LCE CK 5390 X, el. rozvodová skříň - rozvaděč, židle Mirco S 22 - 8 ks, kancelářský stůl - 6 ks, stůl pod počítač - 2 ks, stůl pod tiskárnu - 2 ks, stůl rohový kulatý - 4 ks, kontejner čtyřzásuvkový - 6 ks, skříň úzká jed nodveřová - 5 ks, regál - 5 ks, regál rohový vysoký - 2 ks, knihovna dvoudvéřová - 7 ks, knihovna čtyřdvéřová, skříň žaluziová, skříň prosklená, nástavec na A 501, pracovní deska úhlová - 2 ks, míchačka KBM 50, rudlík Bantam, knihovna prosklená, knihovna čtyřdvéřová - 5 ks, kancelářský stůl - 4 ks, kontejner čtyřzásuvkový - 6 ks, stůl rohový kulatý - 2 ks, stůl pod tiskárnu - 2 ks, skříň úzká jednodveřová - 2 ks, skříň na výkresy desetizásuvková, lednice, šastní skříň - 4 ks, soubor lešení; - nákladní automobil LIAZ 18,29 SA, SPZ: PMB 03-89, výr. č. vozidla TNL1829SAW2990008; - osobní automobil ŠKODA Pick-Up LX1, SPZ: PMB 46-21, výr. č. karoserie TMBEFF673W5750061; - osobní automobil Renault Trafic 2,5, SPZ: AEY 56-66, výr. č. karoserie VF1T5XG05135204848; - osobní automobil ŠKODA Felicia Combi 1.3 Lx, SPZ: PMO 40-21, výz. č. TMBEFF653T0146267; - automobil AVIA A 21.1F, SPZ: PMA 54-15, výr. č. vozidla 000213; - speciální přívěs ZTS SPO 3,5 SPZ: PM 32-98, výr. č. vozidla 028; - speciální vozidlo - autojeřáb PRAGA V3S ČKD AD 020, SPZ: PMA 08-24, výr. č. vozidla 4051005; - osobní automobil ŠKODA Felicia Combi 1.3.Lxi, SPZ: PMR 22-41, výr. č. karoserie TMBEFF653V0650619; - osobní automobil ŠKODA Pick-Up LXi, SPZ: PMB 43-83, výr. č. karoserie TMBEFF673W5748381; - osobní automobil ŠKODA Pick-Up LXi, SPZ: MBN 27-32, výr. č. karoserie TMBEFF673W5574014; - osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3 Lxi, SPZ: PMT 26-05, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285712; - osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3. Lxi, SPZ: PMT 26-06, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285706; - osobní automoobil ŠKODA Felicia 1.3 Lxi, SPZ: PMT 47-70, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285796; - nákladní přívěs za osobní automobil NP 3 V, SPZ: 29-PMS-65, výr. č. TK91ZNP00VTAP3017; - osobní automobil ŠKODA Felicia 1.3.Lxi, SPZ: PMT 26-04, výr. č. karoserie TMBEFF613Y0285746; - nosič kontejnerů AVIA A75-N, SPZ: PMU 19-34, výr. č. vozidla TNAA1N000XA000476; - univerzální čelní nakladač UNC 750, výr. č. vozidla 14912-95; - univerzální čelní nakladač Locust 750, výr. č. vozidla 15566-97; - univerzální čelní nakladač Locust 752, výr. č. vozidla 029/01; - kontejner - 3 ks; - vysokozdvižný vozík DESTA DV 25A, výr.č. vozidla 01474; - vibrační válec WACKER RT560; - hydraulické kladivo Montabert tep BR 50. Za nepeněžité vklady bude upisovateli vydáno 192 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) a 16 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedetisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, činí 270,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesát korun českých). Tento rozdíl je společnost povinna vyplatit upisovateli.
Kapitál
od 26. 3. 2009
Základní kapitál 31 000 000 Kč, splaceno 31 000 000 Kč.
od 21. 11. 2005 do 26. 3. 2009
Základní kapitál 22 000 000 Kč, splaceno 22 000 000 Kč.
od 8. 1. 2002 do 21. 11. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 26. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 289.
od 21. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 100.
od 21. 11. 2005
v listinné podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady, a to při souhlasu tříčtvrtinové většiny všech hlasů všech akcionářů. Souhlas může být udělen až po uplynutí lhůty k využití nabídky z předkupního práva zbývajících akcionářů. Tat o lhůta činí třicet dnů od doručení nabídky.
od 21. 11. 2005 do 26. 3. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 199.
od 8. 1. 2002 do 21. 11. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 8. 1. 2002 do 21. 11. 2005
v listinné podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu valné hromady, a to při souhlasu tříčtvrtinové většiny všech hlasů všech akcionářů. Souhlas může být udělen až po uplynutí lhůty k využití nabídky z předkupního práva zbývajících akcionářů. Tat o lhůta činí třicet dnů od doručení nabídky.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 17. 10. 2016
Ing., Ing. LUKÁŠ NOVÝ - člen představenstva
Plzeň - Lhota, K Jezírku, PSČ 301 00
den vzniku členství: 13. 9. 2016
od 16. 12. 2015
Ing. ROMAN PANUŠKA - člen představenstva
Plzeň - Újezd, Levandulová, PSČ 312 00
od 5. 8. 2015 do 17. 10. 2016
JAN ROUS - místopředseda
Šťáhlavy - Šťáhlavice, , PSČ 332 04
den vzniku členství: 8. 1. 2002 - 13. 9. 2016
den vzniku funkce: 8. 1. 2002 - 13. 9. 2016
od 24. 6. 2014 do 8. 6. 2018
Ing. JOSEF NOVÝ - předseda
Plzeň - Lhota, K Jezírku, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 1. 2002 - 29. 5. 2018
den vzniku funkce: 8. 1. 2002 - 29. 5. 2018
od 18. 11. 2009 do 16. 12. 2015
Ing. Roman Panuška - člen představenstva
Plzeň, Levandulová 631/21, PSČ 312 00
od 26. 3. 2009 do 18. 11. 2009
Mgr. Pavel Krpejš - člen
Plzeň 10 - Lhota, Ke Hřišti 303/29, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 1. 2002 - 9. 11. 2009
od 7. 6. 2006 do 10. 8. 2011
Ing. Marek Pavlík - člen představenstva
Plzeň 2, Chválenická 367/8, PSČ 326 00
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 25. 7. 2011
od 21. 11. 2005 do 24. 6. 2014
Ing. Josef Nový - předseda
Plzeň 10 - Lhota - Lhota, K Jezírku 227/3, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 1. 2002
den vzniku funkce: 8. 1. 2002
od 10. 8. 2004 do 21. 11. 2005
Ing. Josef Nový - předseda
Lhota 227, 301 00 Plzeň,
den vzniku členství: 8. 1. 2002
den vzniku funkce: 8. 1. 2002
od 8. 1. 2002 do 10. 8. 2004
Ing. Josef Nový - předseda
Plzeň, Souběžná 2, PSČ 312 08
den vzniku členství: 8. 1. 2002
den vzniku funkce: 8. 1. 2002
od 8. 1. 2002 do 26. 3. 2009
Mgr. Pavel Krpejš - člen
Plzeň, Jesenická 31, PSČ 323 23
den vzniku členství: 8. 1. 2002
od 8. 1. 2002 do 5. 8. 2015
Jan Rous - místopředseda
Šťáhlavice, 172, PSČ 332 04
den vzniku členství: 8. 1. 2002
den vzniku funkce: 8. 1. 2002
od 8. 6. 2018
Za společnost jednají oba členové představenstva společně.
od 17. 10. 2016 do 8. 6. 2018
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 28. 11. 2015 do 17. 10. 2016
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda pak společně s dalším členem představenstva.
od 8. 1. 2002 do 28. 11. 2015
Způsob jednání: Zastupování - společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.
Dozorčí rada
od 8. 6. 2018
Ing. JOSEF NOVÝ - člen dozorčí rady
Plzeň - Lhota, K Jezírku, PSČ 301 00
den vzniku členství: 29. 5. 2018
od 16. 12. 2015 do 17. 10. 2016
PAVEL MÍKA - člen dozorčí rady
Blatná, Nerudova, PSČ 388 01
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 13. 9. 2016
od 28. 11. 2015 do 8. 6. 2018
RENÉ HARTMAN - člen dozorčí rady
Trnová, , PSČ 330 13
den vzniku členství: 6. 10. 2015 - 29. 5. 2018
od 3. 8. 2014 do 28. 11. 2015
MILOSLAV KNECHTL - člen
Medový Újezd, , PSČ 337 01
den vzniku členství: 8. 1. 2002 - 6. 10. 2015
od 9. 7. 2007 do 16. 12. 2015
Pavel Míka - člen dozorčí rady
Blatná, Nerudova 821, PSČ 301 00
den vzniku členství: 25. 6. 2007
od 7. 6. 2006 do 7. 6. 2006
Ing. Robert Cvrk - člen dozorčí rady
Plzeň - Radobyčice, Břízová 98/6, PSČ 301 00
den vzniku členství: 30. 11. 2005 - 16. 3. 2006
od 7. 6. 2006 do 9. 7. 2007
Mgr. Martina Navrátilová - člen dozorčí rady
Plzeň, Nepomucká 4, PSČ 317 00
den vzniku členství: 16. 3. 2006 - 6. 2. 2007
od 17. 5. 2005 do 7. 6. 2006
Bohumil Kulhánek - člen dozorčí rady
Plzeň, Sukova 32, PSČ 301 00
den vzniku členství: 5. 10. 2004 - 20. 10. 2005
od 8. 1. 2002 do 17. 5. 2005
František Weinfurter - člen
Plzeň, Thámova 17, PSČ 301 00
den vzniku členství: 8. 1. 2002 - 8. 4. 2004
od 8. 1. 2002 do 3. 8. 2014
Miloslav Knechtl - člen
Ostrov, S.K.Neumanna 991/27, PSČ 363 01
den vzniku členství: 8. 1. 2002
od 8. 1. 2002 do 17. 10. 2016
Ing. Jan Jára - předseda
Plzeň, Měsíční 6, PSČ 312 08
den vzniku členství: 8. 1. 2002 - 13. 9. 2016
den vzniku funkce: 8. 1. 2002 - 13. 9. 2016
Akcionáři
od 24. 6. 2014
Ing. JOSEF NOVÝ
Plzeň - Lhota, K Jezírku, PSČ 301 00
od 21. 11. 2005 do 24. 6. 2014
Ing. Josef Nový
Plzeň 10 - Lhota - Lhota, K Jezírku 227/3, PSČ 301 00
od 10. 8. 2004 do 21. 11. 2005
Ing. Josef Nový
Lhota 227, 301 00 Plzeň,
od 4. 7. 2003 do 10. 8. 2004
Ing. Josef Nový
Plzeň, Souběžná 2, PSČ 312 08
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 1 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 695,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 743,90 Kč
ČSOB 2 743,90 Kč
Expobank CZ 2 749,10 Kč
Komerční banka 2 752,03 Kč
Česká spořitelna 2 768,00 Kč
Raiffeisenbank 2 796,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 809,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 778 436 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+90
+
-
2.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+76
+
-
3.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+6
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-138
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-232
+
-

Články na Heroine.cz

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Chcete mít ve skříni šaty od českého návrháře? Kde začít a jak se neztratit na módní scéně

Už dávno neplatí, že autorská móda přímo od návrháře musí být drahá, a zároveň pro ženy...více

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Užít si sama sebe. Proč se téměř nebavíme o ženské masturbaci?

Můžu si sama sebe užít? Můžu. Chci o tom mluvit? Chci, nebo možná nechci. Musím o tom...více

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Deprese a vyhoření můžou potkat každého. Nezlehčujte je, často jde o čas

Lenka Krákorová je zdravá devětatřicetiletá žena, která dělá práci snů na manažerské pozici....více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services