King's casino a.s.
IČO: 26366673

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu3. 2. 2004
Obchodní firma
od 3. 2. 2004

King's casino a.s.

Sídlo
od 3. 2. 2004 do 2. 11. 2015
Rozvadov, č.p. 7, PSČ 348 07
IČO
od 3. 2. 2004

26366673

Identifikátor datové schránky:xgterzi
Právní forma
od 3. 2. 2004
Akciová společnost
Spisová značka1089 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 9. 3. 2018
- Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb.
od 9. 3. 2018
- Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb.
od 9. 3. 2018
- provozování loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 4. 12. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 12. 2015 do 1. 12. 2015
- směnárenská činnost
od 1. 12. 2015 do 1. 12. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až živnostenského zákona
od 1. 12. 2015 do 4. 12. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až živnostenského zákona
od 11. 2. 2013
- provozování loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. m) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 4. 9. 2012
- provozování loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 17. 9. 2007
- sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech) dle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 3. 2. 2004 do 1. 12. 2015
- maloobchod se smíšeným zbožím
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 6. 2012 do 4. 7. 2012
- Jediný akcionář, obchodní společnost S H F spol. s r.o., rozhodl dne 12.6.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál ze stávající výše 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) o částku 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých) na částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 52 (slovy: padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. Jediný akcionář společnosti - společnost S H F spol. s r.o. prohlašuje, že se ve smys lu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. Připouští se, aby všechny nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě (52 (slovy: padesát dva) kusů) byly upsány s vyloučením přednostního p ráva předem určeným zájemcem - obchodní společností S H F spol. s .r.o., se sídlem Rozvadov č.p. 7, PSČ 348 07, IČ 615 02 057. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé akcie 1.000.000,- (jeden milion korun českých). Všechn y akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Obecního úřadu v Rozvadově, na adrese Rozvadov č.p. 10, mezi společností King´s casino a.s. a předem určeným zájemcem - společností S H F sp ol. s r.o. Lhůta pro upisování akcií pro předem určeného zájemce činí 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným oproti podpisu. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných peněži tým vkladem na zvláštní účet společnosti King´s casino a.s., číslo účtu 252xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 4. 7. 2007 do 3. 9. 2007
- Usnesení valné hromady konané dne 25.6.2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 28.000.000,- Kč (dvacet osm milionů korun českých) na novou hodnotu 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Společnost vydá 280 ks (dvě stě osmdesát kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované a budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi b udou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti v jejím sídle na adrese 348 07 Rozvadov č.p. 7, v pracovní dny v době od 9,00 do 17,00 hod; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí tři (3) měsíce a počne běžet následující den poté, kdy bude akcionáři doručeno oznámení o započetí běhu lhůty pro vykonání přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je prá vní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude každému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště (sídla) uvedenou v seznamu akcionářů nejpozd ěji první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodním věstníku; d) dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávněni přednostně upsat všech 280ks (dvě stě osmdesát kusů) nových akcií společnosti, přičemž - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) lze upsat 140 ks (jedno sto čtyřicet kusů) nových akcií a - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 14 ks (čtrnáct kusů) nových akcií; e) každá akcie upisovaná s využitím přednostního práva bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a bude akcií kmenovou, bude znít na jméno, bude mít listinnou podobu a její emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisí c korun českých); f) akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upsané akcie do patnácti dnů od upsání akcie na zvláštní účet č. 215xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s. Nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost VESTAR GROUP a.s., se sídlem 348 07 Rozvadov č.p. 7, IČ 263 62 686. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva a) místem pro upsání nových akcií je kancelář společnosti v jejím sídle na adrese 348 07 Rozvadov č.p. 7, v pracovní dny v době od 9,00 do 17,00 hod.; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 1 (jeden) měsíc a počne běžet následující den po doručení oznámení o započtení běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc us nesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty bude obchodní společnosti VESTAR GROUP a.s. oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcie s využitím přednostního práva; d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); e) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 215xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s.
Kapitál
od 4. 7. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 11. 6. 2012 do 4. 7. 2012
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 48 000 000 Kč.
od 3. 9. 2007 do 11. 6. 2012
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 30 000 000 Kč.
od 2. 10. 2006 do 3. 9. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 3. 2. 2004 do 2. 10. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 52.
od 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno 1 600 000, počet akcií: 1.
od 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno 160 000, počet akcií: 290.
od 3. 9. 2007 do 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 290.
od 3. 2. 2004 do 3. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 3. 2. 2004 do 3. 9. 2007
v listinné podobě
od 3. 2. 2004 do 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 2. 2004 do 11. 6. 2012
v listinné podobě
Statutární orgán
od 6. 3. 2018
MICHAL HANZÍK - předseda představenstva
Tachov, Zárečná, PSČ 347 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 2. 2018
od 6. 3. 2018
Mgr. ONDŘEJ PLEŠMÍD - místopředseda představenstva
Praha - Nusle, náměstí Bratří Synků, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 2. 2018
od 5. 10. 2017
IRENA URBÍKOVÁ - člen představenstva
Mariánské Lázně - Úšovice, Plzeňská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 25. 8. 2017
od 16. 2. 2017 do 6. 3. 2018
Mgr. IVO PEJČOCH - místopředseda představenstva
Litomyšl - Litomyšl-Město, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
od 2. 11. 2015 do 16. 2. 2017
Mgr. IVO PEJČOCH - Místopředseda představenstva
Litomyšl - Litomyšl-Město, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
den vzniku funkce: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
od 2. 11. 2015 do 8. 9. 2017
BARBORA MACKOVÁ - Člen představenstva
Mariánské Lázně, Bezejmenná, PSČ 353 01
den vzniku členství: 16. 4. 2014 - 25. 8. 2017
od 2. 11. 2015 do 6. 3. 2018
LEON TSOUKERNIK - Předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 4. 2014 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 16. 4. 2014 - 31. 1. 2018
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
LEON TSOUKERNIK - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 4. 2014
den vzniku funkce: 16. 4. 2014
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
BARBORA MACKOVÁ - člen představenstva
Mariánské Lázně, Bezejmenná, PSČ 353 01
den vzniku členství: 16. 4. 2014
od 30. 3. 2012 do 2. 11. 2015
Mgr. Ivo Pejčoch - místopředseda představenstva
Litomyšl, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012
den vzniku funkce: 17. 1. 2012
od 8. 6. 2011 do 30. 6. 2014
Leon Tsoukernik - předseda představenstva
Praha 6, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 15. 4. 2014
den vzniku funkce: 15. 4. 2009 - 15. 4. 2014
od 8. 6. 2011 do 30. 6. 2014
Barbora Macková - člen představenstva
Chodová Planá, Michalovy hory, PSČ 348 13
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 15. 4. 2014
od 11. 5. 2007 do 30. 3. 2012
Mgr. Ivo Pejčoch - místopředseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 925, PSČ 570 01
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 17. 1. 2012
den vzniku funkce: 27. 10. 2006 - 17. 1. 2012
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Milan Benda - místopředseda představenstva
Mariánské Lázně, Ladova 191, PSČ 353 01
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 19. 10. 2006
den vzniku funkce: 3. 2. 2004 - 19. 10. 2006
od 3. 2. 2004 do 8. 6. 2011
Leon Tsoukernik - předseda představenstva
Praha 6, Čs. Armády 33, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 15. 4. 2009
den vzniku funkce: 3. 2. 2004 - 15. 4. 2009
od 3. 2. 2004 do 8. 6. 2011
Barbora Macková - člen představenstva
Tachov, Bělojarská č.p. 1467, PSČ 347 01
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 15. 4. 2009
od 9. 3. 2018
Členové představenstva zastupují společnost tak, že ji zastupují: společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva.
od 1. 12. 2015 do 9. 3. 2018
Členové představenstva zastupují společnost tak, že ji zastupují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně
od 3. 2. 2004 do 1. 12. 2015
Způsob jednání: Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 6. 3. 2018
LEON TSOUKERNIK - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 5. 2. 2018
od 6. 3. 2018
Mgr. IVO PEJČOCH - člen dozorčí rady
Litomyšl - Litomyšl-Město, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018
od 6. 3. 2018
SCOTT ALAN HANNA - člen dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 16. 2. 2017 do 6. 3. 2018
LENKA NEŠVÁROVÁ - Člen dozorčí rady
Tachov, Jabloňová, PSČ 347 01
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
od 16. 2. 2017 do 6. 3. 2018
ROSTISLAV BUREŠ - Člen dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
od 2. 11. 2015 do 16. 2. 2017
LENKA NEŠVÁROVÁ - Člen dozorčí rady
Tachov, Jabloňová, PSČ 347 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
od 2. 11. 2015 do 16. 2. 2017
ROSTISLAV BUREŠ - Člen dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
od 2. 11. 2015 do 6. 3. 2018
SCOTT ALAN HANNA - Předseda dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015 - 5. 2. 2018
od 30. 3. 2012 do 2. 11. 2015
Lenka Nešvárová - člen dozorčí rady
Tachov, Jabloňová, PSČ 347 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012
od 30. 3. 2012 do 2. 11. 2015
Rostislav Bureš - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Československé armády, PSČ 738 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012
od 8. 6. 2011 do 2. 11. 2015
Scott Alan Hanna - předseda dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 30. 6. 2015
od 11. 5. 2007 do 8. 6. 2011
Marco Anderegg - předseda dozorčí rady
Praha 5, Zborovská 49, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 10. 2006 - 30. 6. 2010
od 11. 5. 2007 do 30. 3. 2012
Daniela Sabine Markull - člen dozorčí rady
Praha 6, Uralská 687/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 17. 1. 2012
od 11. 5. 2007 do 30. 3. 2012
Lenka Nešvárová - člen dozorčí rady
Přimda, Nová 175, PSČ 348 06
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 17. 1. 2012
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Dušan Bureš - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Rabasova 1157/8, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 3. 5. 2005
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Daniela Sabine Markull - člen dozorčí rady
Praha 6, Čs. Armády 16, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 3. 5. 2005
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
PhDr. Michal Mareš - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Tismická 13/610, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 3. 5. 2005
Akcionáři
od 11. 6. 2012
S H F spol. s r.o., IČO: 61502057
Rozvadov, , PSČ 348 07
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 36 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+63
+
-
2.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-85
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-104
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-117
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-264
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 670,27 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.