Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

King's casino a.s.
IČO: 26366673

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu3. 2. 2004
Obchodní firma
od 3. 2. 2004

King's casino a.s.

Sídlo
od 3. 2. 2004 do 2. 11. 2015
Rozvadov, č.p. 7, PSČ 348 07
IČO
od 3. 2. 2004

26366673

Identifikátor datové schránky:xgterzi
Právní forma
od 3. 2. 2004
Akciová společnost
Spisová značka1089 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 9. 3. 2018
- Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. f) zákona č. 186/2016 Sb.
od 9. 3. 2018
- Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb.
od 9. 3. 2018
- provozování loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 4. 12. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 12. 2015 do 1. 12. 2015
- směnárenská činnost
od 1. 12. 2015 do 1. 12. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až živnostenského zákona
od 1. 12. 2015 do 4. 12. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až živnostenského zákona
od 11. 2. 2013
- provozování loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. m) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 4. 9. 2012
- provozování loterie a jiné podobné hry dle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 17. 9. 2007
- sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech) dle § 2 písm. i) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
od 3. 2. 2004 do 1. 12. 2015
- maloobchod se smíšeným zbožím
Ostatní skutečnosti
od 6. 3. 2020
- Dne 21.11.2019 byla uzavřena mezi společností CEC Praha a.s. se sídlem Pobřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha 8, identifikační číslo (IČ): 25673394, jako prodávajícím a společností King's casino a.s. se sídlem čp. 7, 348 06 Rozvadov, identifikační číslo (IČ ): 26366673 jako kupujícím, Smlouva o převodu části závodu, na základě které společnost King's casino a.s. nabyla vlastnické právo k části závodu prodávajícího sestávající se z věcí, práv a povinností sloužících k provozu provozovny Casino Atrium, nacháze jící se v budově hotelu Hilton Praha, na adrese Pobřežní 311/1, 186 00 Praha 8. Smlouva nabyla účinnosti v souladu s ust. § 2180 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 19. 6. 2012 do 4. 7. 2012
- Jediný akcionář, obchodní společnost S H F spol. s r.o., rozhodl dne 12.6.2012 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál ze stávající výše 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) o částku 52.000.000,- Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých) na částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 52 (slovy: padesát dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) každé akcie. Akcie nejsou kótované. Jediný akcionář společnosti - společnost S H F spol. s r.o. prohlašuje, že se ve smys lu ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem. Připouští se, aby všechny nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě (52 (slovy: padesát dva) kusů) byly upsány s vyloučením přednostního p ráva předem určeným zájemcem - obchodní společností S H F spol. s .r.o., se sídlem Rozvadov č.p. 7, PSČ 348 07, IČ 615 02 057. Emisní kurs akcií se rovná jmenovité hodnotě nových akcií a činí u každé akcie 1.000.000,- (jeden milion korun českých). Všechn y akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Obecního úřadu v Rozvadově, na adrese Rozvadov č.p. 10, mezi společností King´s casino a.s. a předem určeným zájemcem - společností S H F sp ol. s r.o. Lhůta pro upisování akcií pro předem určeného zájemce činí 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů a počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy bude upisovateli doručen doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným oproti podpisu. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs akcií upsaných peněži tým vkladem na zvláštní účet společnosti King´s casino a.s., číslo účtu 252xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne upsání nových akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 4. 7. 2007 do 3. 9. 2007
- Usnesení valné hromady konané dne 25.6.2007. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 28.000.000,- Kč (dvacet osm milionů korun českých) na novou hodnotu 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Společnost vydá 280 ks (dvě stě osmdesát kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované a budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi b udou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Při zvýšení základního kapitálu má každý dosavadní akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva a) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář společnosti v jejím sídle na adrese 348 07 Rozvadov č.p. 7, v pracovní dny v době od 9,00 do 17,00 hod; b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí tři (3) měsíce a počne běžet následující den poté, kdy bude akcionáři doručeno oznámení o započetí běhu lhůty pro vykonání přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je prá vní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude každému akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu bydliště (sídla) uvedenou v seznamu akcionářů nejpozd ěji první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodním věstníku; d) dosavadní akcionáři společnosti jsou oprávněni přednostně upsat všech 280ks (dvě stě osmdesát kusů) nových akcií společnosti, přičemž - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) lze upsat 140 ks (jedno sto čtyřicet kusů) nových akcií a - na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) lze upsat 14 ks (čtrnáct kusů) nových akcií; e) každá akcie upisovaná s využitím přednostního práva bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) a bude akcií kmenovou, bude znít na jméno, bude mít listinnou podobu a její emisní kurs bude činit 100.000,- Kč (jedno sto tisí c korun českých); f) akcionáři jsou povinni splatit celý emisní kurs upsané akcie do patnácti dnů od upsání akcie na zvláštní účet č. 215xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s. Nově vydávané akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost VESTAR GROUP a.s., se sídlem 348 07 Rozvadov č.p. 7, IČ 263 62 686. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva a) místem pro upsání nových akcií je kancelář společnosti v jejím sídle na adrese 348 07 Rozvadov č.p. 7, v pracovní dny v době od 9,00 do 17,00 hod.; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 1 (jeden) měsíc a počne běžet následující den po doručení oznámení o započtení běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc us nesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty bude obchodní společnosti VESTAR GROUP a.s. oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po skončení lhůty pro upsání akcie s využitím přednostního práva; d) emisní kurs každé akcie upisované bez využití přednostního práva činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); e) každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 215xxxx, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u Československé obchodní banky, a.s.
Kapitál
od 4. 7. 2012
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 000 000 Kč.
od 11. 6. 2012 do 4. 7. 2012
Základní kapitál 48 000 000 Kč, splaceno 48 000 000 Kč.
od 3. 9. 2007 do 11. 6. 2012
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 30 000 000 Kč.
od 2. 10. 2006 do 3. 9. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 3. 2. 2004 do 2. 10. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 4. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 52 v listinné podobě.
od 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno 1 600 000, počet akcií: 1 v listinné podobě.
od 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno 160 000, počet akcií: 290 v listinné podobě.
od 3. 9. 2007 do 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 290 v listinné podobě.
od 3. 2. 2004 do 3. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 3. 2. 2004 do 3. 9. 2007
v listinné podobě
od 3. 2. 2004 do 11. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 3. 2. 2004 do 11. 6. 2012
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 27. 5. 2019
IRENA URBÍKOVÁ - místopředseda představenstva
Mariánské Lázně - Úšovice, Plzeňská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 25. 8. 2017
den vzniku funkce: 1. 4. 2019
od 27. 5. 2019
ROSTISLAV BUREŠ - člen představenstva
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 1. 4. 2019
od 6. 3. 2018
MICHAL HANZÍK - předseda představenstva
Tachov, Zárečná, PSČ 347 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 2. 2018
od 6. 3. 2018 do 27. 5. 2019
Mgr. ONDŘEJ PLEŠMÍD - místopředseda představenstva
Praha - Nusle, náměstí Bratří Synků, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 31. 3. 2019
den vzniku funkce: 2. 2. 2018 - 31. 3. 2019
od 5. 10. 2017 do 27. 5. 2019
IRENA URBÍKOVÁ - člen představenstva
Mariánské Lázně - Úšovice, Plzeňská, PSČ 353 01
den vzniku členství: 25. 8. 2017
od 16. 2. 2017 do 6. 3. 2018
Mgr. IVO PEJČOCH - místopředseda představenstva
Litomyšl - Litomyšl-Město, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
od 2. 11. 2015 do 16. 2. 2017
Mgr. IVO PEJČOCH - Místopředseda představenstva
Litomyšl - Litomyšl-Město, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
den vzniku funkce: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
od 2. 11. 2015 do 8. 9. 2017
BARBORA MACKOVÁ - Člen představenstva
Mariánské Lázně, Bezejmenná, PSČ 353 01
den vzniku členství: 16. 4. 2014 - 25. 8. 2017
od 2. 11. 2015 do 6. 3. 2018
LEON TSOUKERNIK - Předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 4. 2014 - 31. 1. 2018
den vzniku funkce: 16. 4. 2014 - 31. 1. 2018
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
LEON TSOUKERNIK - předseda představenstva
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 4. 2014
den vzniku funkce: 16. 4. 2014
od 30. 6. 2014 do 2. 11. 2015
BARBORA MACKOVÁ - člen představenstva
Mariánské Lázně, Bezejmenná, PSČ 353 01
den vzniku členství: 16. 4. 2014
od 30. 3. 2012 do 2. 11. 2015
Mgr. Ivo Pejčoch - místopředseda představenstva
Litomyšl, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012
den vzniku funkce: 17. 1. 2012
od 8. 6. 2011 do 30. 6. 2014
Leon Tsoukernik - předseda představenstva
Praha 6, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 15. 4. 2014
den vzniku funkce: 15. 4. 2009 - 15. 4. 2014
od 8. 6. 2011 do 30. 6. 2014
Barbora Macková - člen představenstva
Chodová Planá, Michalovy hory, PSČ 348 13
den vzniku členství: 15. 4. 2009 - 15. 4. 2014
od 11. 5. 2007 do 30. 3. 2012
Mgr. Ivo Pejčoch - místopředseda představenstva
Litomyšl, Dukelská 925, PSČ 570 01
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 17. 1. 2012
den vzniku funkce: 27. 10. 2006 - 17. 1. 2012
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Milan Benda - místopředseda představenstva
Mariánské Lázně, Ladova 191, PSČ 353 01
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 19. 10. 2006
den vzniku funkce: 3. 2. 2004 - 19. 10. 2006
od 3. 2. 2004 do 8. 6. 2011
Leon Tsoukernik - předseda představenstva
Praha 6, Čs. Armády 33, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 15. 4. 2009
den vzniku funkce: 3. 2. 2004 - 15. 4. 2009
od 3. 2. 2004 do 8. 6. 2011
Barbora Macková - člen představenstva
Tachov, Bělojarská č.p. 1467, PSČ 347 01
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 15. 4. 2009
od 9. 3. 2018
Členové představenstva zastupují společnost tak, že ji zastupují: společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva.
od 1. 12. 2015 do 9. 3. 2018
Členové představenstva zastupují společnost tak, že ji zastupují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně
od 3. 2. 2004 do 1. 12. 2015
Způsob jednání: Za představenstvo je oprávněn jednat navenek jménem společnosti a společnost zavazovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 26. 6. 2020
ZDENĚK SISMILICH - člen dozorčí rady
Velká Hleďsebe, Ke Knížáku, PSČ 353 01
den vzniku členství: 15. 6. 2020
od 25. 1. 2019
MARTIN KLIMEŠ - člen dozorčí rady
Třemošná - Záluží, Drážní, PSČ 330 11
den vzniku členství: 3. 5. 2018
od 6. 6. 2018 do 25. 1. 2019
MARTIN KLIMEŠ - člen dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Nýřanská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 3. 5. 2018
od 6. 3. 2018
LEON TSOUKERNIK - předseda dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Bubenečská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 2. 2018
den vzniku funkce: 5. 2. 2018
od 6. 3. 2018 do 6. 6. 2018
Mgr. IVO PEJČOCH - člen dozorčí rady
Litomyšl - Litomyšl-Město, Dukelská, PSČ 570 01
den vzniku členství: 1. 2. 2018 - 2. 5. 2018
od 6. 3. 2018 do 7. 5. 2020
SCOTT ALAN HANNA - člen dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 1. 7. 2015 - 20. 3. 2020
od 16. 2. 2017 do 6. 3. 2018
LENKA NEŠVÁROVÁ - Člen dozorčí rady
Tachov, Jabloňová, PSČ 347 01
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
od 16. 2. 2017 do 6. 3. 2018
ROSTISLAV BUREŠ - Člen dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 18. 1. 2017 - 31. 1. 2018
od 2. 11. 2015 do 16. 2. 2017
LENKA NEŠVÁROVÁ - Člen dozorčí rady
Tachov, Jabloňová, PSČ 347 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
od 2. 11. 2015 do 16. 2. 2017
ROSTISLAV BUREŠ - Člen dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 17. 1. 2012 - 17. 1. 2017
od 2. 11. 2015 do 6. 3. 2018
SCOTT ALAN HANNA - Předseda dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 7. 2015 - 5. 2. 2018
od 30. 3. 2012 do 2. 11. 2015
Lenka Nešvárová - člen dozorčí rady
Tachov, Jabloňová, PSČ 347 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012
od 30. 3. 2012 do 2. 11. 2015
Rostislav Bureš - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Československé armády, PSČ 738 01
den vzniku členství: 17. 1. 2012
od 8. 6. 2011 do 2. 11. 2015
Scott Alan Hanna - předseda dozorčí rady
Rozvadov, , PSČ 348 06
den vzniku členství: 30. 6. 2010 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 30. 6. 2010 - 30. 6. 2015
od 11. 5. 2007 do 8. 6. 2011
Marco Anderegg - předseda dozorčí rady
Praha 5, Zborovská 49, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 30. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 10. 2006 - 30. 6. 2010
od 11. 5. 2007 do 30. 3. 2012
Daniela Sabine Markull - člen dozorčí rady
Praha 6, Uralská 687/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 17. 1. 2012
od 11. 5. 2007 do 30. 3. 2012
Lenka Nešvárová - člen dozorčí rady
Přimda, Nová 175, PSČ 348 06
den vzniku členství: 19. 10. 2006 - 17. 1. 2012
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Dušan Bureš - člen dozorčí rady
Ostrava - Poruba, Rabasova 1157/8, PSČ 708 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 3. 5. 2005
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
Daniela Sabine Markull - člen dozorčí rady
Praha 6, Čs. Armády 16, PSČ 160 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 3. 5. 2005
od 3. 2. 2004 do 11. 5. 2007
PhDr. Michal Mareš - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Tismická 13/610, PSČ 100 00
den vzniku členství: 3. 2. 2004 - 3. 5. 2005
Akcionáři
od 11. 6. 2012
S H F spol. s r.o., IČO: 61502057
Rozvadov, , PSČ 348 07
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+116
+
-
2.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+43
+
-
3.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+10
+
-
4.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-136
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-190
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services