Západočeské zemědělství, a.s.
IČO: 26396424

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 8. 2005
Obchodní firma
od 15. 8. 2005

Západočeské zemědělství, a.s.

Sídlo
od 15. 8. 2005 do 13. 3. 2013
Plzeň, Náměstí Republiky 5, PSČ 301 00
IČO
od 15. 8. 2005

26396424

Identifikátor datové schránky:c92g4b9
Právní forma
od 15. 8. 2005
Akciová společnost
Spisová značka19033 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 8. 2005
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb
od 15. 8. 2005
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Ostatní skutečnosti
od 22. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 22. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 22. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 10. 7. 2007 do 5. 9. 2007
- Valná hromada obchodní společnosti Západočeské zemědělství, a.s., se sídlem Plzeň, Náměstí republiky 5, PSČ 301 00, identifikační číslo 2563 96 424, rozhodla, že základní kapitál obchodní společnosti Západočeské zemědělství, a.s. se zvyšuje takto: - Základní kapitál obchodní společnosti Západočeské zemědělství, a.s., se sídlem Plzeň, Náměstí republiky 5, PSČ 301 00, identifikační číslo 2563 96 424, se zvyšuje o částku 1,180.000,- Kč, slovy jeden milión jednostoosmdesát tisíc korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,260.000,- Kč, slovy dva milióny dvěstěšedesát tisíc korun českých, na částku 3,440.000,- Kč, slovy tři milióny čtyřistačtyřicet tisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a t ato částka je konečná. - Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Západočeské zemědělství, a.s., se sídlem Plzeň, Náměstí republiky 5, PSČ 301 00, identifikační číslo 2563 96 424, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs je splácen nepeněžitým vkladem. - Celkem bude upisováno 59 kusů (slovy: padesátdevět kusů) nových kmenových akcií společnosti Západočeské zemědělství, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých. S každou tout o novou akcií bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě. - Jelikož se zvyšuje základní kapitál nepeněžitým vkladem a stávající akcionáři nemají přednostní právo na upisování nových akcií, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitém u zájemci, a to obchodní společnosti WINTERGREEN, s.r.o., se sídlem Praha 10, N Královce 31/4, PSČ 101 00, identifikační číslo 271 69 456, kterému tedy bude nabídnuto k upsání všech 59 kusů (slovy: padesátdevět kusů) nových kmenových akcií společnosti Záp adočeské zemědělství, a.s., ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, za emisní kurz shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy za emisní kurs 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, tedy za celkový emisní kurz všech nových akcií ve výši 1,180.000,- Kč, slovy jeden milión jednostoosmdesát tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nul ové. - Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem obchodní společností WINTERGREEN, s.r.o. a obchodní společností Západočeské zemědělství, a.s. je sídlo obchodní společnosti WINTERGREEN, s.r.o. Praha 10, N a Královce 31/4. - Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem obchodní společností WINTERGREEN, s.r.o., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi tímto určitým zájemcem obchodní společností WINTERGREEN, s.r.o. tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akci í mezi tímto určitým zájemcem a obchodní společností Západočeské zemědělství, a.s. činí tři měsíce. - Společnost Západočeské zemědělství, a.s., doručí do dvou měsíců ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, určitému zájemci obchodní společnosti WINTERGREEN, s.r.o. písemný náv rh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. - Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný a je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy emisní kurs každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, tedy emisní ážio je nulové. - Určitý zájemce obchodní společnost WINTERGREEN, s.r.o. je povinen celý emisní kurs všech jím upsaných nových akcií ve výši 1,180.000,- Kč, slovy jeden milión jednostoosmdesát tisíc korun českých, splatit v rozsahu 100 % (slovy jednosto procent) nepeněži tým vkladem, a to vkladem pozemků, které může společnost hospodářsky využít ve vztahu k jejímu předmětu podnikání, tedy nepeněžitým vkladem který tvoří: 1) celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Plzeň-jih, na listu vlastnictví číslo 209 pro okres Plzeň-jih, obec Honezovice, katastrální území Hradišťany, a sice pozemky: parc. č. 31 ostatní plocha, o výměře 117 m2, parc. č. 206 ostatní plocha o výměře 100 m2, parc. č. 577 ostatní plocha o výměře 109 m2; a pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) čísel: st. 33 o výměře 208 m2, st. 46 o výměře 108 m2, 32/1 o výměře 177 m2, 234 o výměře 32279 m2, 259/1 o výměře 76 m2, 326 o výměře 28849 m2, 83/21 o výměře 5689 m 2, 483/49 o výměře 12127 m2, 483/54 o výměře 2877 m2. 2) celé nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrálního pracoviště Klatovy, na listu vlastnictví číslo 274 pro okres Klatovy, obec Černíkov, katastrální území Slavíkovice, a sice pozemky: parc. č. 201/6 o rná půda, o výměře 1403 m2, parc. č. 201/14 orná půda, o výměře 1074 m2, parc. č. 201/23 orná půda, o výměře 2637 m2, parc. č. 207 orná půda, o výměře 5841 m2, parc. č. 208 orná půda, o výměře 1406 m2, parc. č. 232 orná půda, o výměře 2686 m2, parc. č. 24 0 trvalý travní porost, o výměře 1619 m2, parc. č. 241/2 trvalý travní porost, o výměře 1746 m2, parc. č. 242 trvalý travní porost, o výměře 72 m2, parc. č. 270/1 trvalý travní porost, o výměře 10692 m2, parc. č. 361 trvalý travní porost, o výměře 1326 m2, parc. č. 362 trvalý travní porost, o výměře 2767 m2, parc. č. 372 trvalý travní porost, o výměř e 1047 m2, parc. č. 379 trvalý travní porost, o výměře 12469 m2, parc. č. 380 trvalý travní porost, o výměře 8487 m2, parc. č. 480 orná půda, o výměře 729 m2, parc. č. 481/1 trvalý travní porost, o výměře 5115 m2, parc. č. 492 orná půda, o výměře 8156 m 2, parc. č. 493 orná půda, o výměře 138 m2, parc. č. 524/1 orná půda, o výměře 4100 m2, parc. č. 543/6 orná půda, o výměře 11955 m2, parc. č. 543/8 ostatní plocha, o výměře 113 m2, parc. č. 574/2 orná půda, o výměře 7292 m2, parc. č. 575/1 orná půda, o v ýměře 6884 m2, parc. č. 596/5 trvalý travní porost, o výměře 6178 m2, parc. č. 596/9 trvalý travní porost, o výměře 1965 m2, parc. č. 596/17 vodní plocha, o výměře 115 m2, parc. č. 596/24 trvalý travní porost, o výměře 956 m2, parc. č. 597 trvalý travní porost, o výměře 4666 m2, parc. č. 601 trvalý travní porost, o výměře 2680 m2, parc. č. 602 trvalý travní porost, o výměře 2615 m2, parc. č. 603 trvalý travní porost, o výměře 506 m2, parc. č. 612/2 trvalý travní porost, o výměře 1015 m2, parc. č. 680/18 orná půda, o výměře 3833 m2, parc. č. 707/16 orná půda, o výměře 111 m2, parc. č. 811 trvalý travní porost, o výměře 5108 m2, parc. č. 812 trvalý travní porost, o výměře 565 m2. - Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 666-109-07 vypracovaným soudní znalkyní Evou Holou, Plzeň, Vrchlického 15, ze dne 12.6.2007, která bylo pro tento úkon jmenována usnesením Městského soudu v Praze, číslo jednací 2 Nc 4484/2007-1 7, ze dne 17.5.2007, právní moc ze dne 11.6.2007, podle kterého byl tento nepeněžitý vklad oceněn na částku 1,180.000,- Kč, slovy jeden milión jednostoosmdesát tisíc korun českých. - Lhůta pro splacení tohoto nepeněžitého vkladu je dva měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi určitým zájemcem obchodní společností WINTERGREEN, s.r.o. a obchodní společností Západočeské zemědělství, a.s.
Kapitál
od 23. 10. 2007
Základní kapitál 3 440 000 Kč, splaceno 3 440 000 Kč.
od 5. 9. 2007 do 23. 10. 2007
Základní kapitál 3 340 000 Kč, splaceno 3 340 000 Kč.
od 15. 8. 2005 do 5. 9. 2007
Základní kapitál 2 260 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 172.
od 15. 8. 2005 do 5. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 113.
Statutární orgán
od 22. 7. 2014
Ing. ONDŘEJ MRKLOVSKÝ - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Tehovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014
od 13. 3. 2013 do 22. 7. 2014
ONDŘEJ MRKLOVSKÝ - člen představenstva
Praha 10 - Strašnice, Tehovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Ing. Ondřej Mrklovský - předseda představenstva
Praha 10, Tehovská 9, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 6. 9. 2012
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 6. 9. 2012
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Ing. Michal Viterna - místopředseda představenstva
Praha 10, Košická 4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 6. 9. 2012
den vzniku funkce: 12. 6. 2007 - 6. 9. 2012
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Ing. Jiří Štrbík - člen představenstva
Plzeň, Dobrovského 7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 6. 9. 2012
od 15. 8. 2005 do 7. 5. 2007
Romana Pomichálková - člen představenstva
Praha 9, Bošínská 1, PSČ 190 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005 - 28. 3. 2007
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
Ing. Jiří Štrbík - předseda představenstva
Plzeň, Dobrovského 7, PSČ 301 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005 - 7. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 8. 2005 - 7. 6. 2007
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
Ing. Ondřej Mrklovský - místopředseda představenstva
Praha 10, Tehovská 9, PSČ 100 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005 - 7. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 8. 2005 - 7. 6. 2007
od 22. 7. 2014
Společnost zastupuje a za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 13. 3. 2013 do 22. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jediný člen představenstva.
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva, vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva a místopředseda představenstv a připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná a podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že předseda představenstva anebo místopředseda předst avenstva připojují svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
Dozorčí rada
od 22. 7. 2014
GABRIELA MRKLOVSKÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Saratovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 5. 2014
od 13. 3. 2013 do 22. 7. 2014
GABRIELA MRKLOVSKÁ - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Saratovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
od 13. 3. 2013 do 22. 7. 2014
TOMÁŠ TRUNEČKA - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Dětská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
od 13. 3. 2013 do 22. 7. 2014
JIŘÍ ŠTRBÍK - člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, K Řečici, PSČ 326 00
den vzniku členství: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
den vzniku funkce: 11. 1. 2013 - 22. 5. 2014
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Jaroslav Viterna - předseda dozorčí rady
Praha 3, Tachovské nám. 2, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 6. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 6. 9. 2012
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Gabriela Mrklovská - místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Švédská 27, PSČ 466 02
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 6. 9. 2012
den vzniku funkce: 18. 6. 2007 - 6. 9. 2012
od 10. 7. 2007 do 13. 3. 2013
Tomáš Trunečka - člen dozorčí rady
Praha 10, Dětská 13, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 6. 2007 - 6. 9. 2012
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
Ing. Michal Viterna - předseda dozorčí rady
Praha 10, Košická 4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005 - 15. 11. 2006
den vzniku funkce: 15. 8. 2005 - 15. 11. 2006
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
Gabriela Mrklovská - místopředseda dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Švédská 27, PSČ 466 02
den vzniku členství: 15. 8. 2005 - 15. 11. 2006
den vzniku funkce: 15. 8. 2005 - 15. 11. 2006
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
Ing. Jozef Kotrus - člen dozorčí rady
Praha 10, Na Královce 4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 15. 8. 2005 - 15. 11. 2006
Akcionáři
od 13. 3. 2013
CLAVENGER , s.r.o., IČO: 27133923
Praha 10 - Vršovice, Na Královce, PSČ 101 00
od 15. 8. 2005 do 10. 7. 2007
WINTERGREEN, s.r.o., IČO: 27169456
Praha 10, Na Královce 31/4, PSČ 101 00
Hodnocení firmy
-7
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Teb vozům pomohl projít emisními testy. Když to praskolo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

15. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

Během příprav na narození potomka byste neměli opomenout několik úředních povinností. Pro nastávající rodiče shrnujeme administrativu, kterou bude třeba obstarat.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+114
+
-
2.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

+7
+
-
3.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-35
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-95
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-261
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 075 143 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přesčasy v třísměnném provozu
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Přesčasy v třísměnném provozu

Otázka: Dobrý den, na dotaz viz. níže mně bylo odpovězeno také viz. níže. Zákoník práce jsem četl několikrát. Vím kde ho najít a co v něm hledat. Bohužel výklad zákona se občas chápe trochu jinak. Můžete mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.