Pražská energetika Holding a.s.
IČO: 26428059

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu17. 1. 2001
Obchodní firma
od 17. 1. 2001

Pražská energetika Holding a.s.

Sídlo
od 17. 1. 2001 do 10. 6. 2002
Praha 10, Na Hroudě 4, PSČ 100 05
IČO
od 17. 1. 2001

26428059

Identifikátor datové schránky:dn6fsk5
Právní forma
od 17. 1. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7020 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 25. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 17. 1. 2001 do 25. 7. 2014
- spravování majetkových účastí právnických osob
od 17. 1. 2001 do 25. 7. 2014
- činnost ekonomických a organizačních poradců
Ostatní skutečnosti
od 25. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 25. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 25. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátsedmminionůšestsetdvacetsedmtisíc) na částku ve výši 3.598.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátosmmilionůšestsetdvacetsedm). Upisování nad tuto částku se připouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je naplnění účelu společnosti, a to získání podílu ve společnosti Pražská energetika, a.s.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 2. Předmětem úpisu bude: 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Jde o neregistrované kmenové akcie na jméno, jež budou vydány v zaknihované podobě.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všech akcionářů uzavřené v sídle advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19, ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku. Akcionáři se v této dohodě vzdají přednostního práva. Rozsah účasti jednotlivých akcionářů na zvýšení základního kapitálu bude určen touto dohodou.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 4. Akcie budou upsány ve lhůtě 2 měsíců od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, pokud nebude dohoda akcionářů uzavřena před nabytím právní moci usnesení o zvýšení základního jmění s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; v takovém případě bude lhůta pro uzavření dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku činit 30 dní ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo oznámí akcionářům den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to v den podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení do obchodního rejstříku. Oznámení představenstvo zašle akcionářům, a to Hlavnímu městu Praze na číslo faxu 2328613, společnosti GESO Beteiligungs - und Beratungs-Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-351-4685839 a společnosti RWE Plus Aktiengesellschaft na číslo faxu 0049-201-1224540. Odeslání oznámení faxem potvrdí představenstvo akcionářům také odesláním doporučeného dopisu. Oznámení o podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku prostřednictvím faxu začne běžet lhůta v délce 30 dní pro uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 5. Emisní kurz upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 6. Úpis 3.597.627 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude proveden nepeněžitými vklady, které spočívají v 648.608 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akciích na jméno, ISIN: 770950000628 (celkem 1.964.219 akcií) ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, které byly oceněny: společným posudkem zpracovaným dne 28.5.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT s.r.o. se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a pana Ing. Václava Zvěřiny, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.D.:658-58/2001, jmenovanými usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001, na hodnotu 2.198,- Kč na jednu akcii Pražské energetiky, a.s., tzn. celkem dle tohoto znaleckého posudku po zaokrouhlení směrem dolů 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttři tisíc).
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 7. Tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti o 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých: třimiliardypětsetdevadesátsedmtisícšestsetdvacetsedm) výši ocenění nepeněžitých vkladů, které spočívají v 648.608 kmenových akcií na majitele, ISIN: CZ 0005078154, a 1.315.611 akcií na jméno, ISIN: 770950000628, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Pražské energetiky, a.s., se sídlem 100 05 Praha 10, Na Hroudě 1492/4, IČ: 60193913, na částku 4.317.353.000,- Kč, která je určena společným posudkem zpracovaným dne 28.05.2001 dvěma znalci nezávislými na společnosti, a to znaleckým ústavem BEWERT se sídlem Praha 6, K Matěji 4, PSČ: 160 00, zapsaným podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a ustanovení § 6 odst. 1 vyhl.č. 37/1967 Sb. do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika a stavebnictví, pod č.j. Be/Zn/28-02//05/2001, a panem Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., bytem Praha 1, Skořepka 7, jmenovaným předsedou Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 1220/91 ze dne 1.12.1992 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí, pod Č.z.d.: 658-58/2001, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze pod č.j. Nc 4092/2001-9 ze dne 11.5.2001, které nabylo právní moci dne 5.6.2001 a kterým bylo oceněno předmětných 648.608 akcií na majitele a 1.315.611 akcií na jméno (celkem 1.964.219 akcií), po uvedeném zaokrouhlení směrem dolů na 4.317.353.000,- Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc).
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 8. Místem upisování akcií, tedy místem podpisu dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, je sídlo advokátní kanceláře Linklaters, v.o.s., 117 19 Praha 1, Na Příkopě 19.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 9. Po provedení úpisu, respektive po uzavření dohody všech akcionářů ve smyslu § 205 obchodního zákoníku, musí být nepeněžité vkady převedeny formou písemné smlouvy o vkladu mezi upisovatelem a společností. Nepeněžité vklady budou splaceny převodem nepeněžitých vkladů na účet cenných papírů společnosti ve Středisku cenných papírů. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 30 (třicet) dnů od upsání akcií, respektice od nabytí účinnosti dohody všech akcionářů ve smyslu ustanovení § 205 obchodního zákoníku.
od 8. 10. 2001 do 10. 7. 2002
- 10. Rozdíl mezi hodnotou upsaných akcií ve výši 3.597.627.000,- Kč (slovy: korun českých třimiliardypětsetdevadesátsedmmilionůšestsetdvacetsedmtisíc) a hodnotou nepeněžitých vkladů ve výši 4.317.353.000,-Kč (slovy: korun českých čtyřimiliardytřistasedmnáctmilionůtřistapadesáttřitisíc) tvoří příplatek, který je určený k naplnění rezervního fondu. Celková hodnota jednorázového naplnění rezervního fondu společnosti činí 719.726.000,- Kč (slovy: českých korun: sedmssetdevatenáctmilionůsedmsetdvacetšesttisíc).
Kapitál
od 21. 11. 2001
Základní kapitál 3 598 627 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 1. 2001 do 21. 11. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 11. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 598 627.
od 21. 11. 2001
v listinné podobě
od 17. 1. 2001 do 21. 11. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 24. 5. 2017
Mgr. BARBORA NOVOTNÁ OPLTOVÁ - člen představenstva
Buštěhrad, Švermova, PSČ 273 43
den vzniku členství: 17. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 8. 4. 2017 do 24. 5. 2017
Mgr. BARBORA NOVOTNÁ OPLTOVÁ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Na viničních horách, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 1. 8. 2016
KARSTEN KRÄMER - člen představenstva
Praha - Pitkovice, Křemenáčová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
od 1. 6. 2015 do 8. 4. 2017
Mgr. BARBORA NOVOTNÁ OPLTOVÁ - člen představenstva
Buštěhrad, Švermova, PSČ 273 43
den vzniku členství: 17. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 1. 6. 2015 do 6. 4. 2018
Mgr. BOHDAN URBAN - předseda představenstva
Praha - Záběhlice, Jabloňová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 17. 4. 2015 - 20. 1. 2018
den vzniku funkce: 24. 4. 2015 - 20. 1. 2018
od 24. 2. 2015 do 1. 6. 2015
BOHUSLAV MATUŠKA - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Lužická, PSČ 120 00
den vzniku členství: 29. 6. 2013 - 16. 4. 2015
od 13. 8. 2013 do 24. 2. 2015
BOHUSLAV MATUŠKA - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Varšavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 29. 6. 2013
od 2. 4. 2013 do 13. 8. 2013
JAN SVÁTEK - člen představenstva
Praha 10 - Kolovraty, V haltýři, PSČ 103 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013 - 28. 6. 2013
od 20. 11. 2012 do 1. 6. 2015
JUDr. Radim Kříž - předseda představenstva
Praha 10 - Uhříněves, K Vodici, PSČ 104 00
den vzniku členství: 19. 10. 2012 - 16. 4. 2015
den vzniku funkce: 2. 11. 2012 - 16. 4. 2015
od 3. 4. 2012 do 20. 11. 2012
Ing. Zdeněk Hrubý - předseda představenstva
Praha 6, Dr. Z. Wintra, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 18. 10. 2012
den vzniku funkce: 7. 3. 2012 - 18. 10. 2012
od 25. 7. 2011 do 3. 4. 2012
Ing. Vladimír Novák - předseda představenstva
Praha 10, Nučická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 27. 2. 2012
den vzniku funkce: 13. 7. 2011 - 27. 2. 2012
od 25. 7. 2011 do 2. 4. 2013
Ing. Václav Vodrážka - člen představenstva
Praha 5, Za Mototechnou, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 4. 3. 2013
od 14. 12. 2010
Alexander Manfred Sloboda - člen představenstva
Stuttgart, Ameisenbergstrasse 19, 70188, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 10. 2010
od 14. 12. 2010 do 1. 8. 2016
Axel Limberg - člen představenstva
Königsbach-Stein, Wolfslach 10, 75203, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 29. 6. 2016
od 30. 12. 2008 do 15. 6. 2010
Ing. Ladislav Vinický - Člen
Praha 9, Lihovarská 11/1270, PSČ 190 00
den vzniku členství: 11. 10. 2008 - 26. 5. 2010
od 2. 6. 2008 do 25. 7. 2011
Ing. Pavel Klega - člen představenstva
Praha - Praha 10, Hákova 542/7, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007 - 30. 6. 2011
den vzniku funkce: 25. 6. 2007 - 30. 6. 2011
od 2. 6. 2008 do 25. 7. 2011
Ing. Jan Svátek - předseda představenstva
Praha - Praha 4 - Záběhlice, Vrútecká 2764/1, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 30. 6. 2011
od 23. 8. 2007 do 2. 6. 2008
Ing. Pavel Klega - předseda představenstva
Praha - Praha 10, Hákova 542/7, PSČ 109 00
den vzniku členství: 21. 6. 2007
den vzniku funkce: 25. 6. 2007
od 23. 8. 2007 do 2. 6. 2008
Ing. Jan Svátek - člen představenstva
Praha - Praha 4 - Záběhlice, Vrútecká 2764/1, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 21. 6. 2007
od 6. 3. 2007 do 23. 8. 2007
Ing. Mgr. Miroslav Poche - Předseda
Praha - Praha 3, Velehradská 28, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 22. 6. 2006 do 22. 6. 2006
Uwe Benkendiorff - člen představenstva
Praha 5, Pod Děvínem 14/2104, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 12. 2005
od 22. 6. 2006 do 14. 12. 2010
Uwe Benkendorff - člen představenstva
Praha 5, Pod Děvínem 14/2104, PSČ 150 00
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 17. 10. 2010
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 17. 10. 2010
od 6. 10. 2004 do 25. 4. 2006
Dr.Wolfgang Thon - Jacobi - člen představenstva
Markblick 6, 44267, Dortmund, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 22. 4. 2004 - 28. 12. 2005
od 16. 6. 2004 do 30. 12. 2008
Ing. Ladislav Vinický - Člen
Praha 9, Lihovarská 11/1270, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 10. 10. 2003 - 10. 10. 2008
od 20. 9. 2003 do 20. 9. 2003
Miroslav Poche - Předseda
Praha 3, Chvalova 4/1222, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2003
od 20. 9. 2003 do 6. 3. 2007
Miroslav Poche - Předseda
Praha 3, Křížkovského 10, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2003
od 20. 9. 2003 do 23. 8. 2007
Milan Český - Člen
Praha 3, Chvalova 4/1222, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 21. 6. 2007
od 30. 12. 2002 do 6. 10. 2004
Mark Wilhelm Mecidoglu - člen
Essen, Zeissbogen 37, PSČ 451 33, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 22. 5. 2002 - 21. 4. 2004
od 10. 6. 2002 do 20. 9. 2003
Ing. Jiří Kraft - předseda
Praha 2, Vratislavova 27, PSČ 128 00
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 14. 4. 2003
od 10. 6. 2002 do 16. 6. 2004
Dr. Christof Regelmann - člen představenstva
01456 Langebrück, Nicodestr. 2, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 10. 10. 2003
od 10. 6. 2002 do 16. 6. 2004
- bytem v ČR: Praha 7, Partyzánská 7, PSČ: 170 00
od 17. 1. 2001 do 10. 6. 2002
Ing. Jiří Kraft - člen
Praha 2, Vratislavova 27, PSČ 128 00
od 17. 1. 2001 do 10. 6. 2002
Siegmund Messmer - člen
D-01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25, Spolková republika Německo
od 17. 1. 2001 do 10. 6. 2002
- s dlouhodobým pobytem v České republice Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
od 17. 1. 2001 do 30. 12. 2002
Dipl. Ing. Hartmut Fiege - člen
D-46282 Dorsten, Smetanaweg 27, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 22. 5. 2002
od 17. 1. 2001 do 30. 12. 2002
- s dlouhodobým pobytem v České republice Verdunská 711/5, 160 00 Praha 6
od 17. 1. 2001 do 20. 9. 2003
Ing. Drahomír Ruta - člen
Praha 8, Sopotská 642, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 14. 4. 2003
od 25. 7. 2014
Společnost zastupují vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné zastupovat společnost se podepisují za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 17. 1. 2001 do 25. 7. 2014
Za společnost jednají vždy tři členové představenstva společně. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 18. 8. 2016
Dr. CHRISTIAN THEWISSEN - člen dozorčí rady
Nettetal-Kaldenkirchen, Ginsterheide 1b, PSČ 413 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 10. 2014
den vzniku funkce: 19. 10. 2014
od 1. 8. 2016
Ing. ONDŘEJ PROKOP - předseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Hrabákova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 5. 7. 2016
od 1. 6. 2015
Mgr. PETRA REJCHRTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Hurbanova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 17. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 1. 6. 2015
JAROSLAV ŠPAČEK - člen dozorčí rady
Trutnov - Střední Předměstí, Smetanova, PSČ 541 01
den vzniku členství: 17. 4. 2015
den vzniku funkce: 17. 4. 2015
od 1. 6. 2015 do 1. 8. 2016
JAROSLAV ŠTĚPÁNEK - předseda dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Karafiátová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 17. 4. 2015 - 29. 6. 2016
den vzniku funkce: 28. 4. 2015 - 29. 6. 2016
od 4. 3. 2015 do 1. 6. 2015
ROMAN VACULKA - člen dozorčí rady
Praha - Staré Město, Dlouhá, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013 - 16. 4. 2015
od 16. 12. 2014 do 18. 8. 2016
Dr. CHRISTIAN THEWISSEN - člen dozorčí rady
Nettetal-Kaldenkirchen, Ginsterheide 1b, PSČ 413 34, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 10. 2014
den vzniku funkce: 19. 10. 2014
od 25. 7. 2014
MICHAEL FRANKHAUSER - člen dozorčí rady
Dossenheim, Konrad-Adenauer-Straße 30, PSČ 692 21, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 6. 2014
od 25. 7. 2014 do 4. 3. 2015
ROMAN VACULKA - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013
od 13. 8. 2013 do 25. 7. 2014
ROMAN VACULKA - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2013 - 14. 2. 2014
od 13. 8. 2013 do 1. 6. 2015
Ing. MILOŠ HEJHAL - člen
Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská, PSČ 152 00
den vzniku členství: 29. 6. 2013 - 16. 4. 2015
od 2. 4. 2013
MARC WOLPENSINGER - člen dozorčí rady
Wannweil, Schönblickstraße, PSČ 728 27, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 5. 3. 2013
od 2. 4. 2013 do 13. 8. 2013
ROMAN VACULKA - člen dozorčí rady
Praha 1 - Staré Město, Rybná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 5. 3. 2013
od 10. 8. 2012 do 13. 8. 2013
Ing. Miroslava Illeová - předseda dozorčí rady
Praha 10, Hyacintová, PSČ 106 00
den vzniku členství: 19. 6. 2012 - 28. 6. 2013
den vzniku funkce: 1. 7. 2012 - 28. 6. 2013
od 3. 4. 2012 do 3. 4. 2012
Ing. Věra Civínová - člen dozorčí rady
Praha 6, U Zeměpisného ústavu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 2. 2012
od 3. 4. 2012 do 2. 4. 2013
Ing. Věra Šturmová - člen dozorčí rady
Praha 6, U Zeměpisného ústavu, PSČ 160 00
den vzniku členství: 28. 2. 2012 - 28. 2. 2013
od 1. 8. 2011 do 1. 6. 2015
Richard Bureš - člen dozorčí rady
Praha 1, Betlémská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 16. 4. 2015
od 25. 7. 2011 do 3. 4. 2012
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA - člen dozorčí rady
Praha 5, Ordovická, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011
od 25. 7. 2011 do 10. 8. 2012
Ing. Pavel Klega - předseda dozorčí rady
Praha 10, Hákova, PSČ 109 00
den vzniku členství: 1. 7. 2011 - 18. 6. 2012
den vzniku funkce: 12. 7. 2011 - 18. 6. 2012
od 5. 1. 2011 do 25. 7. 2014
Hermann Lüschen - člen dozorčí rady
Stuttgart, Mahlestraße 50, 70376, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 2. 2011 - 27. 6. 2014
od 14. 12. 2010 do 2. 4. 2013
Mirko Strube - člen dozorčí rady
Mannheim N4, 11-12, 68161, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 4. 3. 2013
od 14. 12. 2010 do 16. 12. 2014
Jörg Klasen - člen dozorčí rady
Stuttgsrt, Buowaldstrasse 90 C, 70619, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 18. 10. 2010 - 18. 10. 2014
od 16. 2. 2010 do 14. 12. 2010
Michael Frankhauser - člen dozorčí rady
Dossenheim, Konrad-Adenauer-Strasse 30, 69221, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 29. 12. 2009 - 17. 10. 2010
den vzniku funkce: 29. 12. 2009 - 17. 10. 2010
od 16. 2. 2010 do 14. 12. 2010
Axel Limberg - člen dozorčí rady
Königsbach-Stein,Wolfslach 10, 75203, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 29. 12. 2009 - 17. 10. 2010
od 2. 6. 2009 do 2. 3. 2011
Mgr. Tomáš Chalupa - předseda dozorčí rady
Praha 6, Farní 879/21, PSČ 160 00
den vzniku členství: 2. 7. 2008 - 2. 2. 2011
den vzniku funkce: 29. 10. 2008 - 2. 2. 2011
od 9. 4. 2009 do 2. 6. 2009
Mgr. Tomáš Chalupa - člen dozorčí rady
Praha 6, Farní 879/21
den vzniku členství: 2. 7. 2008
od 30. 12. 2008 do 9. 4. 2009
Mgr. Tomáš Chalupa - člen dozorčí rady
Praha 6, Farní 879/21
den vzniku členství: 23. 4. 2008
od 23. 8. 2007 do 25. 7. 2011
Jiří Janeček - člen dozorčí rady
Praha - Praha 4, Zimákova 458, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 21. 6. 2007 - 30. 6. 2011
od 24. 1. 2007 do 5. 1. 2011
Hermann Lüschen - člen dozorčí rady
Stuttgart, Mahlerstrasse 50, PSČ 703 76, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 11. 2006 - 27. 2. 2011
den vzniku funkce: 27. 11. 2006 - 27. 2. 2011
od 12. 9. 2006 do 2. 3. 2011
Pavel Žďárský - člen
Praha 9 - Kbely, Bakovská 472, PSČ 197 00
den vzniku funkce: 13. 6. 2006 - 13. 9. 2010
od 22. 6. 2006 do 30. 12. 2008
Ing. Martin Dvořák - předseda dozorčí rady
Praha1 - Nové Město, Krakovská 1391/5
den vzniku členství: 1. 7. 2004 - 1. 7. 2008
den vzniku funkce: 30. 11. 2004 - 1. 7. 2008
od 25. 4. 2006 do 16. 2. 2010
Axel Limberg - člen dozorčí rady
Königsbach - Stein, Wolfslach 10 PSČ75203, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 12. 2005
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 12. 2009
od 25. 4. 2006 do 16. 2. 2010
Torsten Uwe Hauck - člen dozorčí rady
Ladenburg, Mühlgewannweg 18PSČ68526, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 28. 12. 2005 - 28. 12. 2009
den vzniku funkce: 28. 12. 2005 - 28. 12. 2009
od 6. 10. 2004 do 25. 4. 2006
Dr.Ulrich Jobs - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Kladská 5/1489, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 4. 2004 - 28. 12. 2005
od 6. 10. 2004 do 22. 6. 2006
Ing. Martin Dvořák - člen dozorčí rady
Praha1 - Nové Město, Krakovská 1391/5
den vzniku členství: 1. 7. 2004
od 16. 6. 2004 do 25. 4. 2006
Uwe Benkendorff - člen
Praha 5, Pod Děvínem 14/2104, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 10. 10. 2003 - 28. 12. 2005
od 20. 9. 2003 do 6. 10. 2004
Mgr. Zdeněk Venera - Člen
Praha 4, Měchenická 2555, PSČ 140 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 30. 6. 2004
od 20. 9. 2003 do 23. 8. 2007
JUDr.Ing. Miloslav Ludvík - člen
Praha 10, Kodaňská 598/28, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 14. 4. 2003 - 14. 4. 2007
od 15. 1. 2003 do 24. 1. 2007
Hermann Lüschen - člen
Stuttgart, Mahlerstraße 50, PSČ 703 76, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 11. 9. 2002
od 7. 10. 2002 do 15. 1. 2003
Hans Otto Röth - člen
D-19057 Schwerin, Pingelshäger Strasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 4. 2002 - 11. 9. 2002
od 7. 10. 2002 do 20. 9. 2003
Ing. Petr Švec - člen
Praha 8, Pod Čimickým hájem 7, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 12. 4. 2002 - 14. 4. 2003
od 7. 10. 2002 do 20. 9. 2003
Doc.Ing. Zdeněk Trojan, CSc. - člen
Praha 6, U Beránky 5/2032, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 12. 4. 2002 - 14. 4. 2003
od 7. 10. 2002 do 16. 6. 2004
Siegmund Messmer - člen
01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 4. 2002 - 10. 10. 2003
od 7. 10. 2002 do 6. 10. 2004
Dr. Robert Bach - člen
59394 Nordkirchen, Plettenbergweg 5, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 12. 4. 2002 - 21. 4. 2004
od 7. 10. 2002 do 12. 9. 2006
Pavel Žďárský - člen
Praha 9 - Kbely, Bakovská 472, PSČ 197 00
den vzniku funkce: 12. 4. 2002
od 10. 6. 2002 do 7. 10. 2002
Siegmund Messmer - člen
01219 Dresden, August-Bebel-Strasse 25, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 12. 4. 2002
od 10. 6. 2002 do 7. 10. 2002
Doc.Ing. Zdeněk Trojan, CSc. - člen
Praha 6, U Beránky 5/2032, PSČ 160 00
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 12. 4. 2002
od 1. 2. 2001 do 7. 10. 2002
Dr. jur. Klaus Bussfeld - člen
D-45886 Gelsenkirchen, Bochumer Strasse 209, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 12. 4. 2002
od 17. 1. 2001 do 1. 2. 2001
Dr. jur. Klaus Bussfeld - člen
D-45886 Gelsenkirchen, Bochumer Strasse 209, Společenství Severních Marian
od 17. 1. 2001 do 7. 10. 2002
Ing. Petr Švec - člen
Praha 8, Pod Čimickým hájem 7, PSČ 181 00
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 12. 4. 2002
od 17. 1. 2001 do 7. 10. 2002
Pavel Žďárský - člen
Praha 9 - Kbely, Bakovská 472, PSČ 197 00
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 12. 4. 2002
od 17. 1. 2001 do 7. 10. 2002
Hans Otto Röth - člen
D-19057 Schwerin, Pingelshäger Strasse 42, Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 17. 1. 2001 - 12. 4. 2002
Hodnocení firmy
-3
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 20 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 16 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

Společnost Google po dvou průšvizích s dnes již bývalými zaměstnanci vydala první zprávu o tom, jaká je její „personální struktura“. V srpnu 2017 musel z firmy odejít mladý...více

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Pokud se pokládáte za kreativního člověka, měli byste možná teď na chvíli odložit štětec a paletu, případně rozepsanou knihu či rozdělanou sochu, a zkusit zpozornět. Kromě...více

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Plány amerického podnikatele, které se týkají dopravy, neznají mezí. Po cestách do vesmíru se nyní hodlá zaměřit na městskou dopravu. Konkrétně na „dráhu“ z letiště do centra....více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+480
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-29
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-233
+
-
4.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-237
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, provozovatel Matějské pouti

-253
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

V Google jim dali padáka. Tak šli k soudu

Společnost Google po dvou průšvizích s dnes již bývalými zaměstnanci vydala první zprávu...více

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Proč mají kreativní psavci sklony ke schizofrenii

Pokud se pokládáte za kreativního člověka, měli byste možná teď na chvíli odložit štětec...více

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Elon Musk si už zase plní sen: tentokrát je to rychlodráha

Plány amerického podnikatele, které se týkají dopravy, neznají mezí. Po cestách do vesmíru...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.