Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost
IČO: 26432226

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 3. 2001
Obchodní firma
od 19. 3. 2001

FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost

Sídlo
od 19. 3. 2001 do 15. 8. 2014
Praha 7, Trojská 116
IČO
od 19. 3. 2001

26432226

DIČ

CZ26432226

Identifikátor datové schránky:sg2p394
Právní forma
od 19. 3. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7064 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 3. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 3. 2001 do 5. 3. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( vyjma zboží uvedeného v příloze 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb. )
Předmět činnosti
od 15. 8. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 23. 6. 2017
- U společnosti došlo k odštěpení části jejího jmění, jak bylo uvedeno v projektu rozdělení odštěpení sloučením ze dne 27.4.2017, kdy další rozdělovanou společností byla obchodní společnost ATYKA SERVIS s.r.o., se sídlem Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1, identifikační číslo: 017 02 181 a nástupnickými společnostmi pak byly: obchodní společnost FRANCO Akvizice, a.s., se sídlem Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7, identifikační číslo: 044 99 166, obchodní společnost Franco Real Estates s.r.o., se sídlem Trojská 629/116, Troja, 171 00 Praha 7, identifikační číslo: 056 58 888 a obchodní společnost FINEXPO, s.r.o., se sídlem Dvořákova 819/21b, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, identifikační číslo: 286 03 613.
od 15. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 17. 3. 2009 do 17. 3. 2009
- - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitými vklady ------------------- - Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 153.919.000,- Kč, celková výše základního kapitálu po zvýšení tedy bude 154.919.000,- Kč, Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získání atraktivních níže uvedených nepeněžitých vkladů. Nemovit osti, které v rámci zvýšení nabude, bude společnost spravovat a pronajímat, společnost diversifikuje prostřednictvím zvýšení základního kapitálu oblast podnikání, získá kapitálovou sílu, čímž se zlepší její pozice při přístupu k čerpání peněžních prostř edků od finančních institucí. K tomuto bodu přečetl Ing. Pivoda zprávu představenstva, která bude příslohou tohoto notářského zápisu. -------------------------------- - upisování akcií nad částku 153,919.000,- Kč se nepřipouští. ----------------------------------- - bude upsáno: -------------------------------------------------------------------------------------------- - 307 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na majitele, podoba akcie: listinná.---------------------------------------------- - 419 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, druh akcie: kmenová -------- forma akcie: na majitele, podoba akcie: listinná --------------------------------------------- - s nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. ------------------------- - akcie budou upsány bez využití přednostního práva, jelikož budou všechny upsány nepeněžitými vklady, akcie budou nabídnuty k upsání konkrétním zájemcům, a to jedinému akcionáři společnosti Ing. Františku Pivodovi, r.č. 62 03 08/2105, bytem Přerov I, Měs to, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02 bude nabídnuto k upsání 277 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč a 419 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy v celkové jmenovité hodnotě 138.919.000,- Kč, --------------------- společnosti TOM - A - RACE s.r.o., se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 1, PSČ 75124, IČ: 25873342 bude nabídnuto k upsání 30 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,-Kč v celkové jmenovité hodnotě 15.000.000, -Kč. -------------------------- - lhůta pro upisování akcií bude činit 1 měsíc od obdržení písemného sdělení o zápisu -- rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které bude obsahovat písemný návrh smlouvy o upsání akcií, písemné oznámení bude Ing. Františku Pivodovi r.č. xxxx, bytem Přerov I, Město, U Tenisu 801/8 PSČ 750 02 a společnosti TOM - A - RACE s.r.o., se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 1, PSČ 75124, IČ: 25873342 zasláno doporučeným dopisem, jehož součástí bude i sdělení, že od okamžiku jeho převzetí začne plynout 1-měsíční lhůta pro upisování akcií. Emisní k urs v případě akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč činí 500.000,- Kč a v případě akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč. -------------------- - lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 4 měsíce od upsání akcií, místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost na adrese Praha 7, Trojská 116. Za splacení vkladů se považuje v případě nemo vitostí předání písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObZ a předání nemovitosti a v případě akcií prokázání uzavření smlouvy o převodu cenných papírů, předání akcií předmětných akcií společnosti a zápis společnosti FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová sp olečnost do seznamu akcionářů. ---------------------- - akcie budou upsány nepeněžitými vklady tak, jak je uvedeno níže: -------------------- Za soubor akcií sestávající se :-------------------------------------------------------------------- z hromadné akcie na majitele společnosti K&H, a.s., se sídlem Trojská č.or. 116 č.p. 629, Praha 7 ? Troja, PSČ 17000, IČ: 61057746, která představuje 991 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě tedy 99.100.000,- Kč, z hromadné akcie na jméno společnosti STROJTOS LIPNÍK, a.s., se sídlem Loučská 503, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 60792515, která představuje 51000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 660,- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě tedy 33.660.000,- Kč, ----- ze s ouboru hromadných akcií na jméno společnosti Hotel FIT plus a.s. se sídlem Dvořákova 819/21b, Přerov, 750 02, IČ: 60793279 o celkové jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, sestávajících se z hromadné akcie na jméno, která představuje 500 ks akcií ve jmenovit é hodnotě 10.000,- Kč, 4 ks hromadné akcie na jméno, z nichž každá představuje 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 ks hromadné akcie na jméno, z nichž každá představuje 50 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, -------- který byl oceněn znaleckým posudkem č. 01/2009/65 Ing. Jaroslava Šenkýře, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, jmenovaného rozhodnutím KS v Ostravě ze dne 26.10.2000, č.j. Spr 2791/2000 celkovou částkou 35.359.000,- Kč bude jejich majiteli Ing. Františku Pivodovi, r.č. xxxx, bytem Přerov I, Město, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02 vydáno 70 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč a 359 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy v celkové jmenovité hodnotě 35.359.000,- Kč ----------------------------- Za soubor nemovitostí :---------------------------------------- - byt č. 801/29 v budově v Přerově I - Městě č.p. 801 - bytovém domě na pozemku parc.č. 2680/16, který je jako bytová jednotka zapsán na LV č. 7941 pro kat. území a obec Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště P řerov, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5422/234013 na pozemku parc. č. 2680/16 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 418 m2 a na společných částech domu č.p. 801 na pozemku parc.č. 2680/16, zapsaných na LV č. 4700 pro kat. území a obec Přerov u K atastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, ------------------- - budovu ve Veselíčku č.e. 58 - stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. St. 287, budovou bez č.p./č.e. - bydlení na pozemku parc. č. St. 240 a pozemky parc. č. St. 287 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 , parc. č. St. 240 ? zastavěná plocha nádvoří o výměře 39 m2 , parc. č. 1261/2 - orná půda o výměře 1961 m2 a parc. č. 1261/6 ? orná půda o výměře 1922 m2, vše zaps. na LV č. 124 pro kat. území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a obec Veselíčko u Katastrálního úřadu pro Ol omoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, ----------------------------------- - budovu v části obce Troja č.p. 629 - bydlení na pozemku parc. č. 324/2 a pozemky parc. č. 324/1 - ostatní plocha o výměře 707 m2 a parc.č. 324/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 366 m2 , vše zaps. na LV č. 858 pro kat. území Troja a obec P raha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ----- - budovu v Přerově VII- Čekyni č.p. 1 - jiná stavba na pozemku parc. č. 261, stavbou bez č.p./ č.e. - garáž na pozemku parc.č. 262 a pozemky parc. č. 261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3118 m2 a parc. č. 262 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 , vše zaps. na LV č. 509 pro kat. území Čekyně a obec Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, ------- - budovu v Přerově I- Městě č.p. 819 - bydlení na pozemku parc. č. 2680/71 a pozemky parc.č. 2680/71 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1408 m2 a parc.č. 2680/74 - ostatní plocha o výměře 3128 m2 , vše zaps. na LV č. 5206 pro kat. území a obe c Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - budovu v Lipníku nad Bečvou I - Městě č.p. 888 - bydlení na pozemku parc. č. St. 1054 a pozemky parc.č. St. 1054 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190 m2 a parc.č. 3662/3 - ostatní plocha o výměře 1738 m2 , vše zaps. na LV č. 2646 pro k at. území a obec Lipník nad Bečvou u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které dohromady byly oceněny znaleckým posudkem Ing. Petry Jechové, soudního znalce v oboru ekonomika, jmenovaného rozhodnutím KS v Ústí nad L abem ze dne 30.11.1995, č.j. Spr 5286/95 částkou 103.560.000,- Kč bude upisovateli Ing. Františku Pivodovi, r.č. xxxx, bytem Přerov I, Město, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02 vydáno 207 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč a 60 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 103.560.000,- Kč-------------------------------------------------------------- Za nemovitosti, a to ---------------------------------------------------------------------------------- - budovu bez č.p./č.e. - průmyslový objekt na pozemku parc. č. St. 735/2 a pozemek parc. č. St. 735/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1783 m2 , vše zaps. na LV č. 4041 pro kat. území o obec Lipník nad Bečvou u Katastrálního úřadu pro Olomoucký k raj, Katastrální pracoviště Přerov, která byla znaleckým posudkem Ing. Petry Jechové, soudního znalce v oboru ekonomika, jmenovaného rozhodnutím KS v Ústí nad Labem ze dne 30.11.1995, č.j. Spr 5286/95 částkou 15.000.000,- Kč bude upisovateli společno sti TOM - A - RACE s.r.o., se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 1, PSČ 75124, IČ: 25873342 vydáno 30 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč v celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč ---------------------------------------- -------- - vydání poukázek na akcie se neschvaluje ---Pro případ, že by akcie nebyly upsány, budou nabídnuty určitému zájemci - panu Michalu Pivodovi, r.č. 82 02 16/5719, bytem Horní Moštěnice, Dr.A. Stojana 431/68, okr. Přerov, PSČ 751 17. ---------------- V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména §203 a násl.) a stanovami společnosti.----------------------------
od 17. 3. 2009 do 8. 6. 2009
- - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií nepeněžitými vklady ------------------- - Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 153.919.000,- Kč, celková výše základního kapitálu po zvýšení tedy bude 154.919.000,- Kč, Důvodem navrhovaného zvýšení základního jmění je získání atraktivních níže uvedených nepeněžitých vkladů. Nemovit osti, které v rámci zvýšení nabude, bude společnost spravovat a pronajímat, společnost diversifikuje prostřednictvím zvýšení základního kapitálu oblast podnikání, získá kapitálovou sílu, čímž se zlepší její pozice při přístupu k čerpání peněžních prostř edků od finančních institucí. K tomuto bodu přečetl Ing. Pivoda zprávu představenstva, která bude přílohou tohoto notářského zápisu. ------------------------- - upisování akcií nad částku 153,919.000,- Kč se nepřipouští. ------------------------ - bude upsáno: --------------------------------------- - 307 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč, druh akcie: kmenová, forma akcie: na majitele, podoba akcie: listinná.------------------------------------ - 419 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, druh akcie: kmenová -------- forma akcie: na majitele, podoba akcie: listinná --------------------------------------------- - s nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. ------------------------- - akcie budou upsány bez využití přednostního práva, jelikož budou všechny upsány nepeněžitými vklady, akcie budou nabídnuty k upsání konkrétním zájemcům, a to jedinému akcionáři společnosti Ing. Františku Pivodovi, r.č. 62 03 08/2105, bytem Přerov I, Měs to, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02 bude nabídnuto k upsání 277 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč a 419 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy v celkové jmenovité hodnotě 138.919.000,- Kč, ------------ společnosti TOM - A - RACE s.r.o., se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 1, PSČ 75124, IČ: 25873342 bude nabídnuto k upsání 30 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,-Kč v celkové jmenovité hodnotě 15.000.000, -Kč. - lhůta pro upisování akcií bude činit 1 měsíc od obdržení písemného sdělení o zápisu -- rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, které bude obsahovat písemný návrh smlouvy o upsání akcií, písemné oznámení bude Ing. Františku Pivodovi r.č. xxxx, bytem Přerov I, Město, U Tenisu 801/8 PSČ 750 02 a společnosti TOM - A - RACE s.r.o., se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 1, PSČ 75124, IČ: 25873342 zasláno doporučeným dopisem, jehož součástí bude i sdělení, že od okamžiku jeho převzetí začne plynout 1-měsíční lhůta pro upisování akcií. Emisní k urs v případě akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč činí 500.000,- Kč a v případě akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč. -------------------- - lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí 4 měsíce od upsání akcií, místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová společnost na adrese Praha 7, Trojská 116. Za splacení vkladů se považuje v případě nemo vitostí předání písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObZ a předání nemovitosti a v případě akcií prokázání uzavření smlouvy o převodu cenných papírů, předání akcií předmětných akcií společnosti a zápis společnosti FRANCO DE POISD'EAU & CIE akciová sp olečnost do seznamu akcionářů. -------- - akcie budou upsány nepeněžitými vklady tak, jak je uvedeno níže: ------------ Za soubor akcií sestávající se :---------------------------- z hromadné akcie na majitele společnosti K&H, a.s., se sídlem Trojská č.or. 116 č.p. 629, Praha 7 ? Troja, PSČ 17000, IČ: 61057746, která představuje 991 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě tedy 99.100.000,- Kč, z hromadné akcie na jméno společnosti STROJTOS LIPNÍK, a.s., se sídlem Loučská 503, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 60792515, která představuje 51000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 660,- Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě tedy 33.660.000,- Kč, ----- ze s ouboru hromadných akcií na jméno společnosti Hotel FIT plus a.s. se sídlem Dvořákova 819/21b, Přerov, 750 02, IČ: 60793279 o celkové jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, sestávajících se z hromadné akcie na jméno, která představuje 500 ks akcií ve jmenovit é hodnotě 10.000,- Kč, 4 ks hromadné akcie na jméno, z nichž každá představuje 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 2 ks hromadné akcie na jméno, z nichž každá představuje 50 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, -------- který byl oceněn znaleckým posudkem č. 01/2009/65 Ing. Jaroslava Šenkýře, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, jmenovaného rozhodnutím KS v Ostravě ze dne 26.10.2000, č.j. Spr 2791/2000 celkovou částkou 35.359.000,- Kč bude jejich majiteli Ing. Františku Pivodovi, r.č. xxxx, bytem Přerov I, Město, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02 vydáno 70 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč a 359 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy v celkové jmenovité hodnotě 35.359.000,- Kč ------------------ Za soubor nemovitostí :-------------- - byt č. 801/29 v budově v Přerově I - Městě č.p. 801 - bytovém domě na pozemku parc.č. 2680/16, který je jako bytová jednotka zapsán na LV č. 7941 pro kat. území a obec Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště P řerov, a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 5422/234013 na pozemku parc. č. 2680/16 - zastavěné ploše a nádvoří o výměře 418 m2 a na společných částech domu č.p. 801 na pozemku parc.č. 2680/16, zapsaných na LV č. 4700 pro kat. území a obec Přerov u K atastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, ------------------- - budovu ve Veselíčku č.e. 58 - stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. St. 287, budovou bez č.p./č.e. - bydlení na pozemku parc. č. St. 240 a pozemky parc. č. St. 287 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 83 m2 , parc. č. St. 240 zastavěná plocha nádvoří o výměře 39 m2 , parc. č. 1261/2 - orná půda o výměře 1961 m2 a parc. č. 1261/6 ? orná půda o výměře 1922 m2, vše zaps. na LV č. 124 pro kat. území Veselíčko u Lipníka nad Bečvou a obec Veselíčko u Katastrálního úřadu pro Olo moucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, ----------- - budovu v části obce Troja č.p. 629 - bydlení na pozemku parc. č. 324/2 a pozemky parc. č. 324/1 - ostatní plocha o výměře 707 m2 a parc.č. 324/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 366 m2 , vše zaps. na LV č. 858 pro kat. území Troja a obec P raha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, ----- - budovu v Přerově VII- Čekyni č.p. 1 - jiná stavba na pozemku parc. č. 261, stavbou bez č.p./ č.e. - garáž na pozemku parc.č. 262 a pozemky parc. č. 261 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3118 m2 a parc. č. 262 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m2 , vše zaps. na LV č. 509 pro kat. území Čekyně a obec Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, ------- - budovu v Přerově I- Městě č.p. 819 - bydlení na pozemku parc. č. 2680/71 a pozemky parc.č. 2680/71 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1408 m2 a parc.č. 2680/74 - ostatní plocha o výměře 3128 m2 , vše zaps. na LV č. 5206 pro kat. území a obe c Přerov u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, - budovu v Lipníku nad Bečvou I - Městě č.p. 888 - bydlení na pozemku parc. č. St. 1054 a pozemky parc.č. St. 1054 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190 m2 a parc.č. 3662/3 - ostatní plocha o výměře 1738 m2 , vše zaps. na LV č. 2646 pro k at. území a obec Lipník nad Bečvou u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, které dohromady byly oceněny znaleckým posudkem Ing. Petry Jechové, soudního znalce v oboru ekonomika, jmenovaného rozhodnutím KS v Ústí nad L abem ze dne 30.11.1995, č.j. Spr 5286/95 částkou 103.560.000,- Kč bude upisovateli Ing. Františku Pivodovi, r.č. xxxx, bytem Přerov I, Město, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02 vydáno 207 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč a 60 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, tedy akcie v celkové jmenovité hodnotě 103.560.000,- Kč-------------------------------------------------------------- Za nemovitosti, a to ---------------------------------- - budovu bez č.p./č.e. - průmyslový objekt na pozemku parc. č. St. 735/2 a pozemek parc. č. St. 735/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1783 m2 , vše zaps. na LV č. 4041 pro kat. území o obec Lipník nad Bečvou u Katastrálního úřadu pro Olomoucký k raj, Katastrální pracoviště Přerov, která byla znaleckým posudkem Ing. Petry Jechové, soudního znalce v oboru ekonomika, jmenovaného rozhodnutím KS v Ústí nad Labem ze dne 30.11.1995, č.j. Spr 5286/95 částkou 15.000.000,- Kč bude upisovateli společno sti TOM - A - RACE s.r.o., se sídlem Přerov VII-Čekyně, Zámecká 1, PSČ 75124, IČ: 25873342 vydáno 30 ks upisovaných akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500.000,- Kč v celkové jmenovité hodnotě 15.000.000,- Kč ----------------------- - vydání poukázek na akcie se neschvaluje ---Pro případ, že by akcie nebyly upsány, budou nabídnuty určitému zájemci - panu Michalu Pivodovi, r.č. 82 02 16/5719, bytem Horní Moštěnice, Dr.A. Stojana 431/68, okr. Přerov, PSČ 751 17. ---------------- V ostatním se bude postup zvýšení základního kapitálu řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku (zejména §203 a násl.) a stanovami společnosti.----------------------------
Kapitál
od 8. 6. 2009
Základní kapitál 154 919 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 6. 2001 do 8. 6. 2009
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 3. 2001 do 2. 6. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 27. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 1 540.
od 27. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 919.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Akcie se zvláštními právy 500 000, počet akcií: 3.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
"Akcie Třídy A", znějící na jméno v listinné podobě. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Vlastníku Akcií Třídy A náleží předkupní právo k ostatním druhům akcií. Další práva a povinnosti spojená s tímto druhem akcií jsou rozvedeny ve stanovác h společnosti, zejména v článcích 7-11.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Prioritní akcie na jméno 500 000, počet akcií: 7.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
"Akcie Třídy B". Převod tohoto druhu akcií je podmíněn souhlasem předsedy představenstva. Předseda představenstva je povinen souhlas udělit po splnění podmínek uvedených v čl. 9. stanov společnosti.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 85.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
"Akcie Třídy C". Převod tohoto druhu akcií je podmíněn souhlasem předsedy představenstva. Předseda představenstva je povinen souhlas udělit po splnění podmínek uvedených v čl. 9. stanov společnosti.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Akcie se zvláštními právy 500 000, počet akcií: 1.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
"Akcie Třídy D" znějící na jméno v listinné podobě. S Akciemi Třídy D jsou spojena zvláštní práva ve spojení s divizí "PRAMARK". Jednotlivá práva jsou detailně popsána v článcích 7-11. stanov společnosti. Převod tohoto druhu akcií je podmíněn souhlasem př edsedy představenstva. Předseda představenstva je povinen souhlas udělit po splnění podmínek uvedených v čl. 9. stanov společnosti.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 213.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 419.
od 8. 6. 2009 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 309.
od 8. 6. 2009 do 15. 8. 2014
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 8. 6. 2009 do 15. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 419.
od 8. 6. 2009 do 15. 8. 2014
Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.
od 19. 3. 2001 do 8. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 19. 3. 2001 do 8. 6. 2009
Akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 27. 6. 2018
Ing. FRANTIŠEK PIVODA - člen představenstva
Přerov - Přerov I-Město, U Tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Mgr. JIŘÍ OTÁHAL - Ředitel divize PRAMARK
Přerov - Přerov I-Město, Velká Dlážka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
- Pan Jiří Otáhal je zodpovědný za řízení divize "PRAMARK" a náleží mu mimo jiné působnost v souladu s čl. 24 odst. 2 stanov společnosti.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
MICHAL PIVODA - Člen představenstva
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana, PSČ 751 17
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
-
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Ing. FRANTIŠEK PIVODA - Předseda představenstva
Přerov - Přerov I-Město, U Tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
-
od 13. 8. 2014 do 15. 8. 2014
Ing. FRANTIŠEK PIVODA - předseda představenstva:
Přerov - Přerov I-Město, U Tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 24. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 12. 1. 2014 do 13. 8. 2014
Ing. FRANTIŠEK PIVODA - předseda představenstva:
Přerov - Přerov I-Město, U tenisu, PSČ 750 02
den vzniku členství: 24. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 11. 3. 2009 do 12. 1. 2014
Ing. František Pivoda - předseda představenstva:
Přerov - Přerov I - Město, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02
den vzniku členství: 24. 10. 2008
den vzniku funkce: 24. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
Ing. František Pivoda - předseda představenstva:
Přerov I - Město, Na Odpoledni 19, PSČ 750 02
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
Michal Pivoda - člen představenstva:
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 431/68, PSČ 751 17
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
Marek Tureček - člen představenstva:
Přerov II - Předmostí, Hranická 21, PSČ 751 24
od 27. 6. 2018
Za společnost jedná člen představenstva samostatně.
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Při výkonu působnosti jediného společníka/akcionáře v dceřiných společnostech musí jednat předseda představenstva společně s určeným členem představenstva pro danou společnost. V případě, že takový člen představenstva není určen, postačí kontrasignace kte réhokoliv člena představenstva.
od 11. 3. 2009 do 15. 8. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to buď předseda představenstva samostatně a nebo všichni členové představenstva společně. Má-li společnost jednočlenné představenstvo, jedná a podepisuje za společnost v plném rozsahu tento jediný člen představenstva. Jménem společnosti se podepisuje předseda představenstva společnosti, nebo všichni členové představenstva, a to tak, že k napsa né nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, a to buď předseda představenstva samostatně a nebo všichni členové představenstva společně. Jménem společnosti se podepisuje předseda představenstva společnosti, nebo všichni členové představenstva a to tak, že k vypsanému, nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 27. 6. 2018
TOMÁŠ PIVODA - člen dozorčí rady
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana, PSČ 751 17
den vzniku členství: 27. 6. 2018
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
TOMÁŠ PIVODA - Člen dozorčí rady
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana, PSČ 751 17
den vzniku členství: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
den vzniku funkce: 27. 6. 2014 - 27. 6. 2018
od 15. 8. 2014 do 27. 6. 2018
-
od 12. 1. 2014 do 15. 8. 2014
MICHAL PIVODA - předseda dozorčí rady
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana, PSČ 751 17
den vzniku členství: 23. 10. 2008 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 11. 3. 2009 do 12. 1. 2014
Michal Pivoda - předseda dozorčí rady
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 431/68, PSČ 751 17
den vzniku členství: 23. 10. 2008 - 27. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 11. 3. 2009 do 15. 8. 2014
Marta Pivodová - člen dozorčí rady
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 431/68, PSČ 751 17
den vzniku členství: 23. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 11. 3. 2009 do 15. 8. 2014
Marta Sehnalíková - člen dozorčí rady
Tučín, 5, PSČ 751 16
den vzniku členství: 23. 10. 2008 - 27. 6. 2014
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
Marta Pivodová - předseda dozorčí rady
Horní Moštěnice, Dr. A. Stojana 431/68, PSČ 751 17
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
František Pivoda - člen dozorčí rady
Přerov I - Město, U Tenisu 8, PSČ 750 02
od 19. 3. 2001 do 11. 3. 2009
Marta Sehnalíková - člen dozorčí rady
Tučín 5, okres Přerov, PSČ 751 16
Akcionáři
od 11. 3. 2009 do 8. 6. 2009
Ing. František Pivoda
Přerov - Přerov I - Město, U Tenisu 801/8, PSČ 750 02
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 6 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 765,90 Kč
ČSOB 2 765,90 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
Expobank CZ 2 778,90 Kč
Česká spořitelna 2 792,00 Kč
Raiffeisenbank 2 817,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 833,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+90
+
-
2.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

+26
+
-
3.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+14
+
-
4.Lukáš Konečný

Lukáš Konečný

- boxer

+6
+
-
5.Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

+5
+
-

Články na Heroine.cz

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Už zase pandemie. Ještě se vám chce v karanténě uklízet a cvičit jógu?

Šábes ekonomiky. Čas odpočinku. S vyhlídkou na druhou vlnu epidemie si vzpomenu na výrok...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services