Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Redbus Interhouse (Czech) a.s. v likvidaci
IČO: 26433630 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 2. 2001
Datum zániku30. 4. 2009
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 2. 10. 2008 do 30. 4. 2009

Redbus Interhouse (Czech) a.s. v likvidaci

od 5. 4. 2002 do 2. 10. 2008

Redbus Interhouse (Czech) a.s.

od 13. 2. 2001 do 5. 4. 2002

QPS Management a.s.

Sídlo
od 5. 12. 2003 do 30. 7. 2004
Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
Praha 8, Křižíkova 237, PSČ 186 00
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Praha 1, Opatovická 2/1661, PSČ 110 00
IČO
od 13. 2. 2001 do 30. 4. 2009

26433630

Právní forma
od 13. 2. 2001 do 30. 4. 2009
Akciová společnost
Spisová značka7083 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
- realitní činnost
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
- poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
- zprostředkování služeb
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
od 13. 2. 2001 do 30. 4. 2009
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 30. 4. 2009 do 30. 4. 2009
- Vymazává se obchodní společnost Redbus Interhouse (Czech) a.s., v likvidaci, se sídlem Václavské náměstí 1/846, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 26433630, z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace
od 1. 4. 2008 do 30. 4. 2009
- Valná hromada společnosti konaná dne 7.3.2008 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: a) Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti z důvodu přebytku vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál společnosti bude snížen o 253 520 000,- Kč, to je z částky 257 080 000,- Kč na částku 3 560 000,- Kč. b) Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových listinných akcií společnosti znějících na jméno o nominální hodnotě 10 000,- Kč z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) byla stanovena takto: výše úplaty (kupní ceny) připadají cí na jednu kmenovou listinnou akcii společnosti znějící na jméno o nominální hodnotě ve výši 10 000,- Kč bude činit 7 100,- Kč. c) Splatnost výše uvedené úplaty (kupní ceny) za akcie společnosti brané z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři budou povinni své akcie, které společn ost bere z oběhu na základě akcionáři akceptovaných veřejných návrhů smluv předložit společnosti do dvou měsíců ode dne zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě takové akcie společnosti, ne bude oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo bude v takovém případě postupovat podle § 214 obchodního zákoníku. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti z oběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který spole čnost zašle všem akcionářům společnosti na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů a současně uveřejní v deníku Lidové noviny. d) Jestliže součet jmenovitých hodnot braných z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, o níž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Předst avenstvo v takovém případě svolá do 60 dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje. e) Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti o celkové výši 253 520 000,- Kč bude použita na úhradu úplat (kupních cen), náležejících akcionářům, v souvislosti s akciemi, které společnost vzala z oběhu. Zbývající část částky, odpovídajíc í snížení základního kapitálu, to je rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií, bude vypořádána s účtem nerozdělený zisk minulých let.
od 29. 11. 2004 do 15. 12. 2004
- Valná hromada společnosti rozhodla dne 27. října 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: (a) Základní kapitál se zvyšuje o 256 080 000,- Kč (dvěstěpadesátšestmiliónůosmdesáttisíc-korunčeských), tedy z částky 1 000 000,- Kč (jedenmiliónkorunčeských) na základní kapitál ve výši 257 080 000,- Kč (dvěstěpadesátsedmmiliónůosmdesáttisíckorunčeský ch), a to upsáním nových akcií společnosti peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti činí 25 608 kusů. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií č iní 10 000,- Kč. Všechny nově upisované akcie jsou kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě. Emisní kurz každé z nově upisovaných akcií je roven její jmenovité hodnotě, to je 10 000,- Kč. (b) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť každý z akcionářů společnosti, tj. Ing. Michal Kocián, Ing. Pavel Rejchrt, Ing. Vladimír Schwarz a Ing. Tomáš Zaněk, se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku na v alné hromadě před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na upsání 6 402 kmenových listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 10 000,- Kč každá, které budou upisovány na základě tohoto usn esení o zvýšení základního kapitálu. (c) Nové akcie budou nabídnuty k upsání následujícím zájemcům, kteří jsou současně stávajícími akcionáři společnosti: (i) Ing. Michalu Kociánovi, rodné číslo xxxx, trvale bytem Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6; (ii) Ing. Pavlu Rejchrtovi, rodné č íslo xxxx, trvale bytem Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4; (iii) Ing. Vladimíru Schwarzovi, rodné číslo xxxx, trvale bytem Soborská 1345/34, 160 00 Praha 6; (iv) Ing. Tomáši Zaňkovi, rodné číslo xxxx, trvale bytem Nad Bořislavkou 514 /56, 160 00 Praha 6. Každý z výše uvedených zájemců je oprávněn upsat 6 402 kmenových listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě a s emisním kurzem 10 000 Kč každá. Každému z výše uvedených zájemců bude nabídka k upisování nových akcií oznámena představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání nových akcií na adresu bydliště zájemce uvedenou výše. Lhůta pro upsání nových akcií, to je lhůta pro akceptaci smlouvy o upsání akcií zájemcem, činí dvacet dnů a počne běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Místem upsání nových akcií, to je uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a zájemcem, bude sídlo společnosti, to je Praha 1, Václavské náměstí 846/1, PSČ 110 00, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. Zájemci mohou upisovat pouze celé akcie. (d) Všechny nové akcie, pokud nebudou upsány postupem podle odstavce (c) výše budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií společnosti na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku počíná dnem, kdy s polečnost doručí prvému z akcionářů písemné oznámení, kterým se oznamuje počátek běhu lhůty pro úpis akcií dohodou podle § 205 obchodního zákoníku a tato lhůta končí dva týdny po dni, kdy je uvedené oznámení doručeno poslednímu z akcionářů. Oznámení podle předchozí věty budou doručena na adresu bydliště, případně sídla akcionáře uvedeného v seznamu akcionářů. Místem upsání nových akcií, to je uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, bude sídlo společnosti, to je Praha 1, Václavské náměstí 846/1, P SČ 110 00, a to vždy v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. Akcie upisované na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku jsou kmenové listinné akcie společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 10 000.- Kč každá; emisní kurz akcií upisovaných na zákl adě dohody podle § 205 obchodního zákoníku bude činit 10 000,- Kč každá. Akcionáři mohou upisovat pouze celé akcie. (e) Splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením peněžitých pohledávek se připouští. Připouští se započtení následujících peněžitých pohledávek upisovatelů za společností s pohledávkami společnosti za upisovateli na splacení emisního ku rzu akcií: (i) pohledávka Ing. Michala Kociána, rodné číslo xxxx, trvale bytem Vlastina 36/850, 161 00 Praha 6, vyplývající z: 1. dohody uzavírané v anglickém jazyce a nazvané jako ?Loan Agreement? ze dne 27. prosince 2001 ve znění dodatku č. 1 z 30. října 2002, uzavřené mezi společností a společností Redbus Interhouse Plc. (Úvěrová smlouva 1), postoupené na Ing. Michala Kociána Smlouvou o postoupení pohledávek, která byla uzavřena mezi Redbus Interhouse Plc. jako postupitelem a Ing. Michalem Kociánem, Ing. Pavlem Rejchrtem, Ing. Vladimírem Schwarzem a Ing. Tomášem Zaňkem jako postupníky dne 18.6.2004 (?Smlouva o postoupení pohle dávek?). Výše jistiny pohledávky Ing. Michala Kociána z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 při puštěné k započtení tedy činí 5 245 000,- Kč (pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských); 2. dohody uzavírané v anglickém jazyce a nazvané jako ?Loan Agreement? ze dne 16. května 2001 v písemném znění ze dne 30. října 2002 ve znění dodatku č. 1 z 31. července 2003, uzavřené mezi společností a společností Redbus Interhouse Plc. (Úvěrová smlouv a 2) a postoupené na Ing. Michala Kociána Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Michala Kociána z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslu šenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč (padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíckorun-českých). Celková výše pohledávek Ing. Michala Kociána připuštěných k započtení tedy činí 6 4 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíckorun-českých); (ii) pohledávka Ing. Pavla Rejchrta, rodné číslo xxxx, trvale bytem Roškotova 1737/6, 140 00 Praha 4, vyplývající z: 1. Úvěrové smlouvy 1, postoupené na Ing. Pavla Rejchrta Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Pavla Rejchrta z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive č ásti příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí 5 245 000,- Kč(pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských); 2. Úvěrové smlouvy 2, postoupené na Ing. Pavla Rejchrta Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Pavla Rejchrta z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektiv e části příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč (padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíckorunčeských). Celková výše pohledávek Ing. Pavla Rejchrta připuštěných k započte ní tedy činí 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíckorunčeských); (iii) pohledávka Ing. Vladimíra Schwarze, rodné číslo xxxx, trvale bytem Soborská 1345/34, 160 00 Praha 6, vyplývající z: 1. Úvěrové smlouvy 1, postoupené na Ing. Vladimíra Schwarze Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Vladimíra Schwarze z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, resp ektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí 5 245 000,- Kč(pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských); 2. Úvěrové smlouvy 2, postoupené na Ing. Vladimíra Schwarze Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Vladimíra Schwarze z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, re spektive části příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč (padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíc-korunčeských). Celková výše pohledávek Ing. Vladimíra Schwarze připuštěných k započtení tedy činí 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíc-korunčeských); (iv) pohledávka Ing. Tomáše Zaňka, rodné číslo xxxx, trvale bytem Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6, vyplývající z: 1. Úvěrové smlouvy 1, postoupené na Ing. Tomáše Zaňka Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Tomáše Zaňka z Úvěrové smlouvy 1 činí 4 928 175,- Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive části příslušenství ve výši 316 825,- Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 1 připuštěné k započtení tedy činí 5 245 000,- Kč (pětmiliónůdvěstěčtyřicetpěttisíckorunčeských); 2. Úvěrové smlouvy 2, postoupené na Ing. Tomáše Zaňka Smlouvou o postoupení pohledávek. Výše jistiny pohledávky Ing. Tomáše Zaňka z Úvěrové smlouvy 2 činí 57 933 678,95 Kč; připouští se započtení této pohledávky včetně jejího příslušenství, respektive čás ti příslušenství ve výši 841 321,05 Kč, výše pohledávky z Úvěrové smlouvy 2 připuštěné k započtení tedy činí 58 775 000,- Kč(padesátosmmiliónůsedmsetsedmdesátpěttisíckorunčeských). Celková výše pohledávek Ing. Tomáše Zaňka připuštěných k započtení tedy či ní 64 020 000,- Kč (šedesátčtyřimiliónydvacettisíckorunčeských). (f) Postup pro uzavření příslušných smlouv o započtení peněžitých pohledávek podle odstavce (e) je následující: (i) společnost zašle návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek příslušnému upisovateli do patnácti dnů od dne, kdy tento upisovatel upsal nové akcie; (ii) upisovatel uvedený pod písmenem (i) tohoto odstavce (f) a společnost uzavřou smlouvu o započtení peněžitých pohledávek do patnácti dnů od doručení jejího návrhu tomuto upisovateli. (g) Nedojde-li ke splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií započtením výše uvedených peněžitých pohledávek, bude upisovatel, který nesplatil emisní kurz všech jím upisovaných akcií, povinen splatit emisní kurz jím upisovaných a dosud nesplacen ých akcií na bankovní účet společnosti číslo 192xxxx, vedený u Československé obchodní banky a.s., a to do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy o započtení peněžitých pohledávek. (h) Upisování nových akcií se v souladu a za podmínek stanovených v § 203 odst. 4 obchodního zákoníku připouští i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 15. 10. 2004 do 30. 4. 2009
- Na základě smlouvy o fúzi sloučením převzala obchdodní společnost Redbus Interhouse (Czech) a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1/846, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 26433630, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7083, jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti CONSENSUS OMNIUM, spol. s r.o., se sídlem Praha 6, Muchova 9, PSČ: 160 00, identifikační číslo: 62966022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí l C., vložka 43390.
od 5. 4. 2002 do 30. 7. 2004
- Jediný akcionář: Redbus Interhouse (Holdings) Limited, se sídlem v Masters House, 107 Hammersmith Road, London, W 14 0QH, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
od 13. 2. 2001 do 5. 4. 2002
- jediný zakladatel: společnost Markéta Praha s.r.o., IČ: 25781880, se sídlem Opatovická 2/1661, 110 00 Praha 1
Kapitál
od 22. 8. 2008 do 30. 4. 2009
Základní kapitál 3 560 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2004 do 22. 8. 2008
Základní kapitál 257 080 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 2001 do 15. 12. 2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 8. 2008 do 30. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 356.
od 15. 12. 2004 do 22. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 708.
od 15. 12. 2004 do 22. 8. 2008
v listinné podobě
od 17. 4. 2003 do 15. 12. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 17. 4. 2003 do 15. 12. 2004
v listinné podobě
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
v listinné podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Ing. Michal Kocián - předseda představenstva
Praha 6, Vlastina 36/850, PSČ 161 00
den vzniku členství: 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 6. 2004
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Ing. Pavel Rejchrt - místopředseda představenstva
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 6. 2004
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Ing. Vladimír Schwarz - člen představenstva
Praha 6, Soborská 1345/34, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2004
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Blanka Fingerlandová - člen představenstva
Praha 10, Bramboříkova 1/2996
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Markéta Stránská - člen představenstva
Praha 10, Estonská 538/02
od 13. 2. 2001 do 30. 7. 2004
Markéta Hejmová - předseda představenstva
Praha 10, Mirošovická 12
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj pod pis k firmě společnosti.
od 5. 4. 2002 do 30. 7. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
od 13. 2. 2001 do 5. 4. 2002
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis příslušný člen představenstva nebo osoba, které byla společností udělena plná moc k jednání jejím jménem.
Likvidace
od 2. 10. 2008 do 30. 4. 2009
Ing. František Francírek
Praha 8 - Troja, Pomořanská 473/4, PSČ 180 00
Dozorčí rada
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Ing. Lenka Homolková - předseda dozorčí rady
Praha 4, Roškotova 1737/6, PSČ 140 00
den vzniku členství: 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 23. 6. 2004
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Ing. Jiří Klír - člen dozorčí rady
Hradec Králové 2, Horova 1290, PSČ 500 02
den vzniku členství: 18. 6. 2004
od 30. 7. 2004 do 30. 4. 2009
Ing. Tomáš Zaněk - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Bořislavkou 514/56, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 6. 2004
od 5. 12. 2003 do 30. 7. 2004
Michael Tobin - člen dozorčí rady
8 Brownings Orchard, Rodersham Green, Kent, ME9 0PE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 22. 1. 2003
od 5. 12. 2003 do 30. 7. 2004
Carl Duncan Fry - člen dozorčí rady
Ennerdale Road, Richmond, Surrey TW9 3PG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 29. 9. 2003
od 17. 4. 2003 do 5. 12. 2003
John Robert Porter - člen dozorčí rady
805 St James Court, Flatts Harbour, Bermudy
den vzniku funkce: 16. 5. 2001 - 25. 4. 2003
od 17. 4. 2003 do 30. 7. 2004
Paul George Dumond - člen dozorčí rady
68 Philbeach Gardens, London SW5 9EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 16. 5. 2001
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Veronika Beránková - předseda dozorčí rady
Kladno 3, Jeseniova 278
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Pavlína Hozová - člen dozorčí rady
Praha 7, Štenberkova 19/766
od 13. 2. 2001 do 17. 4. 2003
Ivana Urbanová - člen dozorčí rady
Poděbrady, Horákové 49, PSČ 290 01
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 715,00 Kč
Czech Exchange 2 715,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 725,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 770,20 Kč
ČSOB 2 770,20 Kč
Expobank CZ 2 787,20 Kč
Komerční banka 2 788,67 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 815,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+120
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+95
+
-
3.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-15
+
-
4.Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-241
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-298
+
-

Články na Heroine.cz

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Postiženi muzikou: I s handicapem je možné žít jako rocková hvězda

Co byste dělali, kdyby vám osud nadělil kromě radosti ze života také celoživotní zdravotní...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services