Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

REALTY Thámova, a.s.
IČO: 26439280

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu12. 3. 2001
Obchodní firma
od 12. 3. 2001

REALTY Thámova, a.s.

Sídlo
od 23. 8. 2011 do 15. 5. 2017
Praha 8, Pernerova , PSČ 186 00
od 13. 10. 2003 do 23. 8. 2011
Praha 8, Thámova č.p.647,č.or.7b, PSČ 186 00
od 12. 3. 2001 do 13. 10. 2003
Praha 8, Pernerova 35
IČO
od 12. 3. 2001

26439280

DIČ

CZ26439280

Identifikátor datové schránky:xsnfy2p
Právní forma
od 12. 3. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7133 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 12. 3. 2001 do 24. 5. 2017
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz těchto nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Předmět činnosti
od 24. 5. 2017
- správa vlastního majetku
od 24. 5. 2017
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 4. 2005
- Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti REALTY Thámova, a.s. přijal dne 12.12.2003 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti REALTY Thámova, a.s., se sídlem Praha 8, Thámova č.p. 647, č.or. 7b, PSČ 186 00, IČ 264 39 280 ("společnost"), se zvyšuje o částku 13,350.000,--Kč (slovy: třináct milionů tři sta padesát tisíc korun českých) ze stávající čá stky 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) na částku 14,350.000,--Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta padesát tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku, úpisem 267 kusů (slovy: dvě stě šedesáti sedmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurs každé z upisované akcií činí 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). c) Stávající jediný akcionář společnosti vykoná přednostní právo na úpis nových akcií. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány jediným akcionářem společnosti. Jediný akcionář je oprávněn vykonat přednostní právo v sídl e společnosti ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií s jediným akcionářem společnosti, tj. společností M.A.I.L. Property Invest GmbH & Co.Gamma KEG. Jediný akcionář společnosti - M.A.I.L. Propert y Invest GmbH & Co.Gamma KEG upíše 267 (slovy: dvě stě šedesát sedm kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs upisovaných akcií činí 50.000.--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jednu upisovanou akcii. e) Upisování akcií může začít v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku nejdříve v den podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc r ozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku zamítnut, pozbývá upsání akcií právních účinků dnem, kdy usnesení o zamítnutí nabude právní moci. Písemný návrh smlouvy o upsání akcií bude společností doručen jedinému akcionáři bezodkladně po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 (třicet i) dnů od doručení usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Místem pro upisování je sídlo společnosti s tím, že lhůta pro upsání akcií jediným akcionářem činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh smlouvy bude předán osobně statutárnímu orgánu jedi ného akcionáře. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s § 167 obchodního zákoníku. f) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti REALTY Thámova, a.s., písemně uznaných společností REALTY Thámova, a.s co do důvodu i do výše, přičemž zápočet je možné provést ve výši 13,350.000,--Kč (slovy: tři náct milionů tři sta padesát tisíc korun českých) na splácení emisního kursu s tím, že emisní kurs bude splacen výlučně zápočtem. Pravidla pro uzavření smlouvy o započtení jsou, že lze započíst pouze pohledávku či pohledávky nebo jejich část nabyté jediný m akcionářem jako postupníkem od věřitelů společnosti jako postupitelů, smlouva o započtení pohledávky bude uzavřena ve lhůtě 15 (patnácti) ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s jediným akcionářem, nejpozději však před podáním návrhu na zápis z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Důvodem připuštěného započtení je snížení závazků společnosti. g) Schvaluje se vydání jedné poukázky na akcie, se kterou bodou spojena práva z upsání všech 267 kusů (slovy: dvě stě šedesáti sedmi kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), zně jících na jméno v listinné podobě. poukázka bude vydána v listinné podobě nejdříve dnem splacení emisního kursu všech 267 kusů ( slovy: dvě stě šedesáti sedmi kusů) nových akcií jediným akcionářem, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne splacení emisníh o kursu nových akcií jediným akcionářem. Představenstvo společnosti vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnost a adresa mu je známa, k výměně poukázky na akice za akcie doporučeným dopisem nebo osobně doručeným dopisem do místa sídla takového majit ele nebo jeho bydliště. Představenstvo společnosti vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnost nebo adresa mu není známa, k výměně poukázky na akcie za akcie oznámením v celostátně distribuovaném deníku Hospodářské noviny, v obou případech ve lhůtě dle § 209 odst. 4 obchodního zákoníku, tj. bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku. Majitel listinné poukázky na akcie je povinen předložit poukázku k výměně za akcie nejpozději do jednoho roku od uveřejnění výzvy k převz etí akcií.
Kapitál
od 3. 10. 2005
Základní kapitál 14 350 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 10. 2002 do 3. 10. 2005
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 40 %.
od 24. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno 28 700, počet akcií: 500.
od 24. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno jsou převoditelné za podmínek uvedených v odst. 3.2.2. článku 3 a článku 4 stanov společnosti ve znění ze dne 24. 5. 2017.
od 27. 2. 2006 do 24. 5. 2017
Akcie na jméno err, počet akcií: 574.
od 3. 10. 2005 do 27. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 267.
od 12. 3. 2001 do 27. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 12. 3. 2001 do 27. 2. 2006
Podoba akcií: listinná.
Statutární orgán
od 8. 11. 2018
CHARLES ALEXEI BUTLER - předseda představenstva
Stará Lysá - Čihadla, , PSČ 289 26
den vzniku členství: 16. 6. 2016
den vzniku funkce: 16. 6. 2016
od 27. 10. 2018 do 8. 11. 2018
CHARLES ALEXEI BUTLER - předseda představenstva
Stará Lysá, , PSČ 289 26
den vzniku členství: 16. 6. 2016
den vzniku funkce: 16. 6. 2016
od 15. 5. 2017
PAVEL BÁDAL - člen představenstva
Praha - Nusle, 5. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016
od 15. 5. 2017 do 27. 10. 2018
CHARLES ALEXEI BUTLER - předseda představenstva
Stará Lysá - Čihadla, , PSČ 289 26
den vzniku členství: 16. 6. 2016
den vzniku funkce: 16. 6. 2016
od 26. 2. 2016
PETR SOUKUP - člen
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 15. 5. 2017
CHARLES BUTLER - předseda představenstva
Praha - Uhříněves, Dunajská, PSČ 104 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 15. 6. 2016
den vzniku funkce: 15. 6. 2011 - 15. 6. 2016
od 22. 1. 2016 do 15. 5. 2017
PAVEL BÁDAL - člen představenstva
Praha - Nusle, 5. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 15. 6. 2016
od 30. 12. 2015 do 26. 2. 2016
PETR SOUKUP - člen
Praha - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
od 18. 7. 2013 do 22. 1. 2016
PAVEL BÁDAL - člen představenstva
Praha - Nusle, 5. května, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 27. 6. 2013 do 25. 6. 2014
PAVEL SLÁMA - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 25. 6. 2013
od 23. 8. 2011 do 27. 6. 2013
Pavel Sláma - člen představenstva
Praha 4, Marie Cibulkové
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 25. 6. 2013
od 23. 8. 2011 do 18. 7. 2013
Pavel Bádal - člen představenstva
Praha 4, Tř. 5. května
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 23. 8. 2011 do 22. 1. 2016
Charles Butler - předseda představenstva
Praha 10, Dunajská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 6. 2011
od 18. 10. 2005 do 23. 8. 2011
Charles Butler - předseda představenstva
Praha 10, Dunajská 608, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 7. 9. 2005 - 15. 6. 2011
od 18. 10. 2005 do 23. 8. 2011
Petr Soukup - člen představenstva
Praha 4, Pujmanové 50, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 9. 2005 - 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 6. 9. 2005
od 18. 10. 2005 do 23. 8. 2011
Pavel Sláma - člen představenstva
Praha 4, Nám. bří Synků 3/7, PSČ 140 00
den vzniku členství: 6. 9. 2005 - 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 6. 9. 2005
od 17. 5. 2005 do 18. 10. 2005
Hans Jörg Brun - předseda
Praha 10, Dunajská 608/16
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
den vzniku funkce: 17. 8. 2004 - 6. 9. 2005
od 17. 5. 2005 do 18. 10. 2005
Serge Borenstein - místopředseda
Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 499
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
od 25. 2. 2004 do 17. 5. 2005
Serge Borenstein - předseda
Praha 5 - Zbraslav, Žitavkého 499
den vzniku členství: 12. 12. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 17. 8. 2004
od 25. 2. 2004 do 18. 10. 2005
Charles A. Butler - místopředseda
Praha 10, Dunajská 608
den vzniku členství: 12. 12. 2003
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 7. 9. 2005
od 23. 4. 2003 do 25. 2. 2004
Mag. Franz Pöltl - předseda
Praha 4, Mokrá 1130
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
den vzniku funkce: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
od 12. 10. 2002 do 23. 4. 2003
Mag. Franz Pöltl - člen
Praha 4, Mokrá 1130
den vzniku členství: 18. 7. 2002
od 12. 10. 2002 do 25. 2. 2004
Bettina Mares-Bohle - člen
Praha 4, Mokrá 1130
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
od 12. 10. 2002 do 25. 2. 2004
Gerhard Dreyer - člen
Praha 4, Mokrá 1130
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Hana Samuelová - předseda
Svitavy, Mánesova 14, PSČ 568 02
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Charles A.Butler - místopředseda
Praha 10, Dunajská 608
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Petr Soukup - člen
Praha 4, Pujmanové 1588/50
od 24. 5. 2017
Společnost zastupuje navenek předseda představenstva a jeden další člen představenstva společně.
od 12. 3. 2001 do 24. 5. 2017
Za společnost jednají a listiny podepisují společně předseda představenstva a člen představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 5. 2017 do 24. 5. 2017
JIŘÍ PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Praha - Malešice, Káranská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 16. 6. 2016 - 24. 5. 2017
od 24. 2. 2016
IVAN SENCI - člen
Praha - Motol, Plzeňská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015
od 22. 1. 2016 do 15. 5. 2017
JIŘÍ PROCHÁZKA - člen dozorčí rady
Praha - Malešice, Káranská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011 - 15. 6. 2016
od 30. 12. 2015 do 30. 12. 2015
LENKA MALÁ - člen
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 120 00
od 30. 12. 2015 do 30. 12. 2015
IVAN SENCI - člen
Praha - Smíchov, Pod Hybšmankou, PSČ 150 00
od 30. 12. 2015 do 24. 2. 2016
IVAN SENCI - člen
Praha - Smíchov, Pod Hybšmankou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015
od 30. 12. 2015 do 24. 5. 2017
LENKA MALÁ - člen
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 120 00
den vzniku členství: 15. 12. 2015 - 24. 5. 2017
od 28. 11. 2013 do 30. 12. 2015
LENKA MALÁ - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Korunní, PSČ 120 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008
den vzniku funkce: 15. 9. 2008
od 23. 8. 2011 do 22. 1. 2016
Jiří Procházka - člen dozorčí rady
Praha 10, Káranská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 6. 2011
od 27. 10. 2008 do 23. 8. 2011
Pavel Bádal - člen dozorčí rady
Praha 4, 5. května 795/54, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008 - 15. 6. 2011
den vzniku funkce: 15. 9. 2008
od 27. 10. 2008 do 28. 11. 2013
Lenka Malá - člen dozorčí rady
Praha 2, Korunní 34, PSČ 120 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008
den vzniku funkce: 15. 9. 2008
od 27. 10. 2008 do 30. 12. 2015
Ivan Senci - člen dozorčí rady
Praha 5, Mošnova 376/2, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 9. 2008
den vzniku funkce: 15. 9. 2008
od 18. 10. 2005 do 27. 10. 2008
Kateřina Kloučková - člen
Praha 10, Bělocerkevská 8, PSČ 110 00
den vzniku členství: 6. 9. 2005 - 15. 9. 2008
den vzniku funkce: 6. 9. 2005 - 15. 9. 2008
od 18. 10. 2005 do 27. 10. 2008
Lenka Malá - člen
Praha 2, Korunní 34, PSČ 120 00
den vzniku členství: 6. 9. 2005 - 15. 9. 2008
den vzniku funkce: 6. 9. 2005 - 15. 9. 2008
od 18. 10. 2005 do 27. 10. 2008
Tomáš Cidlina - člen
Praha 8, Františka Kadlece 848/10, PSČ 180 00
den vzniku členství: 6. 9. 2005 - 15. 9. 2008
den vzniku funkce: 6. 9. 2005 - 15. 9. 2008
od 25. 2. 2004 do 18. 10. 2005
Robert Pastuzsek - člen
Praha 5, Petržílkova 29
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
od 25. 2. 2004 do 18. 10. 2005
Petr Soukup - člen
Praha 4, Pujmanové 1588/50
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
od 25. 2. 2004 do 18. 10. 2005
Pavel Sláma - člen
Praha 4, Nábř. bř. Synků 3/7
den vzniku členství: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
den vzniku funkce: 12. 12. 2003 - 6. 9. 2005
od 12. 10. 2002 do 25. 2. 2004
Dr. Erwin Hanslik - člen
Praha 4, Žateckých 4
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
od 12. 10. 2002 do 25. 2. 2004
Dr. Georg Peter Aichelburg-Rumerskich - člen
Praha 4, Mokrá 1130
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
od 12. 10. 2002 do 25. 2. 2004
Axel J. Stadler - člen
Praha 4, Mokrá 1130
den vzniku členství: 18. 7. 2002 - 12. 12. 2003
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Pavel Sláma - člen
Praha 4, nám.bří Synků 3/7
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Pavel Bádal - člen
Praha 4, 5. května 54
od 12. 3. 2001 do 12. 10. 2002
Berenika Bádalová - člen
Praha 4, V luhu 6
Akcionáři
od 24. 5. 2017 do 17. 11. 2017
CHARLES BUTLER
Stará Lysá - Čihadla, , PSČ 289 26
od 22. 1. 2016 do 24. 5. 2017
CHARLES BUTLER
Praha - Uhříněves, Dunajská, PSČ 104 00
od 25. 2. 2004 do 9. 9. 2009
Real Estate Management, s.r.o., IČO: 26184338
Praha 8, Pernerova 149/35
od 13. 10. 2003 do 25. 2. 2004
M.A.I.L. Property Invest GmbH & Co. Gamma KEG
Zelinkagasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

10. 7. 2020 | | Martin Vlnas

Vše pro firmu: Virtuální sídla jsou užitečná, říká podnikatel

Majitel společnosti Ofigo Roman Sokola se ve svém byznysplánu zaměřuje především na menší a začínající podnikatele. Nabízí jim založení s.r.o., služby virtuálního sídla i praktické příručky.

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 64 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 739,10 Kč
ČSOB 2 739,10 Kč
Komerční banka 2 744,96 Kč
Expobank CZ 2 748,00 Kč
Česká spořitelna 2 758,00 Kč
Raiffeisenbank 2 793,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 798,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

+19
+
-
2.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-19
+
-
3.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-22
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-35
+
-
5.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-37
+
-

Články na Heroine.cz

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Gastro procházka letní Prahou: Dejte si langoše, koktejl i rajskou, po karanténě si to zasloužíte

Letošní léto je pro většinu Čechů ve znamení tuzemských dovolených. Nejrůznější kampaně...více

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

Test Toyota C-HR. Stylový malý tank, který umí šetřit

V jejím designu se míchá kupé a terénní auto, technika zase dynamiku kombinuje se spořivostí....více

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services