N.I.C., a.s., IČO: 26443198 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti N.I.C., a.s. Údaje byly staženy 4. 8. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 26443198. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26443198 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu28. 3. 2001
Obchodní firma
od 28. 3. 2001

N.I.C., a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 17. 8. 2006
Kraj: Středočeský kraj
Okres: Kolín
Obec: Český Brod
Část obce: Liblice
Ulice: K Vysílači
Adresní místo: K Vysílači 234
PSČ: 28201
od 4. 1. 2006 do 17. 8. 2006
Praha 6, Jednořadá 53/1051, PSČ 160 00
od 4. 8. 2004 do 4. 1. 2006
Praha 9, Podkovářská 2/674, PSČ 190 00
od 28. 3. 2001 do 4. 8. 2004
Praha 2, náměstí Míru čp. 341, PSČ 120 00
IČO
od 28. 3. 2001

26443198

DIČ

CZ26443198

Identifikátor datové schránky:ndzfd9m
Právní forma
od 28. 3. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7157 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 3. 2001
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 17. 12. 2009 do 7. 1. 2010
- Dne 10. prosince 2009 přijala valná hromada společnosti N.I.C., a.s. následující usnesení valné hromady: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 32.000.000,- Kč o 9.000.000,- Kč na 41.000.000,-Kč (čtyřicet jeden milión korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je oddlužení společnosti od jejích závazků, a tím posílení její finanční stability a konkurenceschopnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 9 (devíti) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. N ově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Všichni stávající akcionáři se vzdali svého práva na přednostní upisování akcií ve smyslu § 204a odst.1 Valná hromada rozhodla, že nové akcie budou upsány předem určenými zájemci a to JUDr. Lucií Horčičkovou, bytem Praha 6, Uralská 10 a JUDr. Michaelou Vosátkovou, bytem Praha 6, Roosveltova 38, a to tak, že JUDr. Lucie Horčičkova upíše osm akcií společnosti a JUDr. Michaela Vosátková upíše jednu akcii společnosti Všechny akcie budou předem určenými zájemci upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou s nimi uzavře společnost. Každá smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. a podpisy na ní musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být předem určeným zájemcům doručen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běhu lhůty pro u pisování bude oznámeno písemně dopisem zaslaným na adresu předem určených zájemců. Lze upsat pouze celé akcie. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, budou všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch.zák. do 15 dnů. Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek obou akcionářů za společností, které činí celkem 9.000.000,- Kč, a to pohledávkou ve výši 8.000.000,- Kč akcionáře JUDr. Lucie Horčičkové, nar. 1.1.1965, bytem Praha 6, Uralská 10, podle s mluv o půjčkách uzavřených mezi společností a tímto akcionářem dne 30.3.2009; 15.7.2009; 15.9.2009;a 2.11.2009 a pohledávkou ve výši 1.000.000,-Kč akcionáře JUDr. Michaely Vosátkové, nar. 4.3.1977, bytem Praha 6, Rooseveltova 38, podle smlouvy o půjčce uz avřené mezi společností a tímto akcionářem dne 5.11.2009 proti pohledávce společnosti na zaplacení emisního kurzu v celkové výši 9.000.000,- Kč.
od 25. 4. 2008 do 28. 5. 2008
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 12.000.000,- Kč o 20.000.000,- Kč na 32.000.000,- Kč (třicet dva milionů českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování vydáním 20 kusů kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, znějící na majitele, v listinné podobě. Emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Nové vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Při upsání akcií bude využito přednostního práva následovně: - všechny akcie upíší současní akcionáři v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti ve lhůtě 30 dnů od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každých dosavadních 60 kusů akcií o jmenovité hodnot ě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat jednou novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je v advokátní kanceláři Bedrna a společníci, Praha 6, Jednořadá 1051/53 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 hod. Počátek běh u lhůty pro upisování bude akcionářům oznámen písemně doporučeným dopisem zaslaným na jejich adresu a den doručení je počátkem běhu této lhůty. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch. zák. do 15 dnů. Akcionář je povinen splatit 50 % emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u Komerční banky a.s., č.ú. 43-0125xxxx a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku.
od 20. 11. 2006 do 29. 12. 2006
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti N.I.C., a.s. rozhodl dne 30.10.2006 následovně: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti N.I.C., a.s. upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálová konsolidace společnosti. a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z 1.000.000 Kč o částku 11.000.000 Kč na 12.000.000 Kč. Upisování nad výše uvedenou částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Upisovanými akciemi jsou kmenové akcie znějící na majitele, v listinné p odobě, ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč každá v počtu 1.100 ks. c) Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií. d) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány předem určenými zájemci pos tupem podle § 204 odst. 5 obch. zák. takto: 400 ks akcií upíše jediný akcionář Filip Schneider, 350 ks akcií bude nabídnuto Bořivoji Janko, 350 ks akcií bude nabídnuto Ing. Jiřímu Sobotkovi. e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tj. Liblice u Českého Brodu, K Vysílači 234, PSČ 282 01 v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Lhůta k upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet dnem, kdy bude předem určeným zájemcům doporučeným dopisem dor učen písemný návrh smlouvy o upsání akcií a tato lhůta bude běžet po dobu následujících 60 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Lhůta k doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům je 10 dní ode dne, kdy se představenstvo společnosti dozv ědělo o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií je stanoven ve výši 10.000 Kč za jednu upisovanou akcii, tedy ve výši její jmenovité hodnoty. Emisní ážio se bude rovnat nule. f) Jediný akcionář souhlasí s t ím, že pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení celého emisního kursu ve výši 4.000.000,- Kč může být uhrazena formou započtení dále specifikované peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti. Jedná se o pohledávku ve výši 4.0 00.000,- Kč ze smlouvy o půjčce ze dne 18.10.2006. Smlouva o půjčce je uzavřená mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem. g) Písemný návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávat doručí společnost doporučeným dopisem do sídla jediného akcionáře ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionářem. Lhůta k uzavření smlouvy o započtení vzájemných pohledávek se stanovuje na 90 (devadesát) dnů od doručení návrhu smlouvy jedinému akcionáři. h) Up isovatelé akcií Bořivoj Janko a Ing. Jiří Sobotka jsou povinni splatit emisní kurs akcií ve lhůtě čtrnáct dnů od jejich upsání a zavazují se splatit nově upsané akcie 100 % jejich hodnoty na účet číslo 35-7227xxxx vedený u Komerční banky, a.s.
Kapitál
od 7. 1. 2010
Základní kapitál 41 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 10. 2008 do 7. 1. 2010
Základní kapitál 32 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 5. 2008 do 7. 10. 2008
Základní kapitál 32 000 000 Kč
od 29. 12. 2006 do 28. 5. 2008
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 7. 2006 do 29. 12. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 1. 2006 do 19. 7. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 29 v listinné podobě.
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 24 v listinné podobě.
od 7. 1. 2010 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 29 v listinné podobě.
od 28. 5. 2008 do 7. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20 v listinné podobě.
od 29. 12. 2006 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 200 v listinné podobě.
od 3. 4. 2002 do 29. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 3. 4. 2002 do 29. 12. 2006
v listinné podobě
od 28. 3. 2001 do 3. 4. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 28. 3. 2001 do 3. 4. 2002
v listinné podobě
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 7. 10. 2020
RADKA HELMICHOVÁ - předseda představenstva
Nučice, Sokolská, PSČ 252 16
den vzniku členství: 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 15. 10. 2014
od 14. 11. 2014
JOSEF JINDŘICH - člen představenstva
Veltrusy, Fr. Šafaříka, PSČ 277 46
den vzniku členství: 15. 10. 2014
od 14. 11. 2014 do 7. 10. 2020
RADKA SOUŠKOVÁ - předseda představenstva
Nučice, Sokolská, PSČ 252 16
den vzniku členství: 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 15. 10. 2014
od 30. 10. 2012 do 14. 11. 2014
Ing. Petra Macháčková - předseda představenstva
Čelákovice, Jiráskova, PSČ 250 88
den vzniku členství: 25. 10. 2012 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 25. 10. 2012 - 15. 10. 2014
od 23. 2. 2012 do 30. 10. 2012
Filip Schneider - předseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 25. 10. 2012
den vzniku funkce: 7. 12. 2011 - 25. 10. 2012
od 23. 2. 2012 do 14. 11. 2014
Josef Jindřich - člen představenstva
Veltrusy, Čelakovského 225, PSČ 277 46
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 15. 10. 2014
od 23. 2. 2012 do 14. 11. 2014
Radka Soušková - člen představenstva
Nučice, Sokolská
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 15. 10. 2014
od 15. 8. 2007 do 23. 2. 2012
Radka Soušková - člen představenstva
Praha 1, Krocínova 316/5, PSČ 110 00
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 6. 12. 2011
od 4. 1. 2006 do 15. 8. 2007
Ing. Jan Adámek - člen představenstva
Pardubice, Kašparova 1456, PSČ 530 02
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 26. 6. 2007
od 4. 1. 2006 do 23. 2. 2012
Filip Schneider - předseda představenstva
Praha 3, Kubelíkova 717/64, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
od 4. 1. 2006 do 23. 2. 2012
Josef Jindřich - člen představenstva
Veltrusy, Čelakovského 225, PSČ 277 46
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
JUDr. PhDr. Vladimír Brejcha - předseda představenstva
Praha 5, Pod Fialkou 11, PSČ 150 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2005
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Yvonne Baalbaki - člen představenstva
Praha 10, Hradešínská 2410, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2005
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Jaroslav Kočvara - člen představenstva
Praha 10, Dykova 23, PSČ 101 00
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2005
od 17. 8. 2006
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.
od 4. 1. 2006 do 17. 8. 2006
Společnost zastupují vždy všichni členové představenstva společně.
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se činí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 14. 11. 2014
ŠÁRKA OBERMAJEROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Jeřábkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 15. 10. 2014
od 30. 10. 2012 do 14. 11. 2014
Šárka Obermajerová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Jeřábkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 25. 10. 2012 - 15. 10. 2014
od 23. 2. 2012 do 30. 10. 2012
Jaroslava Obermajerová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Ostrovského, PSČ 150 00
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 4. 10. 2012
od 23. 2. 2012 do 14. 11. 2014
JUDr. Šárka Toulová - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Petýrkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 15. 10. 2014
den vzniku funkce: 6. 12. 2011 - 15. 10. 2014
od 23. 2. 2012 do 14. 11. 2014
Venuše Janková - člen dozorčí rady
Chabařovice, Přestanovská, PSČ 403 17
den vzniku členství: 6. 12. 2011 - 15. 10. 2014
od 4. 1. 2006 do 23. 2. 2012
JUDr. Šárka Toulová - předseda dozorčí rady
Praha 4, Petýrková 1967/27, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
den vzniku funkce: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
od 4. 1. 2006 do 23. 2. 2012
Venuše Jokelová - člen dozorčí rady
Chlumec, Skřivánčí 306, PSČ 503 51
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
od 4. 1. 2006 do 23. 2. 2012
Ivo Friedjung - člen dozorčí rady
Praha 2, Škrétova 2/42, PSČ 120 00
den vzniku členství: 20. 12. 2005 - 6. 12. 2011
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Martin Beran - předseda dozorčí rady
Praha 10, Hvozdíkova 11
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2005
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Josef Červenka - člen dozorčí rady
Praha 10, 28. pluku 47
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2005
od 28. 3. 2001 do 4. 1. 2006
Naděžda Červenková - člen dozorčí rady
Praha 10, 28. pluku 47
den vzniku funkce: 28. 3. 2001 - 20. 12. 2005
Akcionáři
od 22. 9. 2006 do 15. 8. 2007
Filip Schneider
Praha 3, Kubelíkova 717/64, PSČ 130 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+188

+
-
Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+138

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-56

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-74

+
-
Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-129

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-284

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services