Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

CEDEX - CZ a.s.
IČO: 26468603

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 7. 2001
Obchodní firma
od 14. 8. 2014

CEDEX - CZ a.s.

od 30. 7. 2001 do 14. 8. 2014

CEDEX -CZ a.s.

Sídlo
od 30. 7. 2001 do 3. 11. 2006
Praha 3, Velehradská 26/837, PSČ 130 00
IČO
od 30. 7. 2001

26468603

Identifikátor datové schránky:6umdbnx
Právní forma
od 30. 7. 2001
Akciová společnost
Spisová značka7301 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 7. 2001
- Velkoobchod
od 30. 7. 2001
- Realitní činnost
od 30. 7. 2001
- Správa a údržba nemovitostí
od 30. 7. 2001
- Zprostředkování obchodu
od 30. 7. 2001
- Zprostředkování služeb
od 30. 7. 2001
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 7. 2001
- Návrhářská, designérská a aranžérská činnost
Ostatní skutečnosti
od 14. 8. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 14. 8. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 1. 11. 2007
- Na základě smlouvy o fúzi převzala společnst CEDEX-CZ a.s., IČ 26468603, se sídlem Praha 9, Klánovice, Blešnovská 588, PSČ 190 14, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající společnosti Pragoexport s.r.o., IČ 261 84 681, se sídlem Praha 10, V Olšinách 16/82, PSČ 100 00.
od 25. 4. 2007 do 30. 8. 2007
- Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvodem zvýšení základního kapitálu je snížení závazků společnosti jejich započtení a tím posílení finanční stability společnosti a dále získání disponibilních peněžních zdrojů nezbytných pro financování provozu společnosti. 2. Základní kapitál se zvyšuje vydáním nových akcií o částku 11,770 000,-Kč tedy z výše 2,000.000.,-Kč na novou výši 13,770 000,-Kč -Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se rovněž upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Počet 1.177 Jmenovitá hodnota : 10.000,-Kč Druh : kmenové Forma: na jméno Podoba : listinná Emisní kurs: 10.000,-Kč za jednu akcii je shodný s její jmenovitou hodnotou. Převoditelnost akcií je v souladu s článkem šestým, odstavcem pátým stanov společnosti omezena souhlasem představenstva společnosti, akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. 4. Místo, lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři tohoto práva vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu: - Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva činí 60 (šedesát) dnů a začne běžet následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínk u, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. ?Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti CEDEX-CZ a.s. na adrese Blešnovská 588, Praha 9 - Klánovice v pracovní dny v době od. 9.00 hod do 15.00. hod. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je akcionář společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republi ka, identifikační číslo 135526, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se Společností. Zájemce je oprávněn upsat všech 1.177 nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na jméno, v listinné podobě, nekótovaných, s omezenou převoditelností. Emisní kurs každé nové, upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč. Upisovatel upsané akcie splatí peněžitým vkladem ve výši 11,770.000,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písmo d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 5. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu: Z důvodů snížení závazků Společnosti a tím zlepšení její obchodní bilance a hospodaření se připouští dle ust. § 203 odst. 2 písmo j) obchodního zákoníku možnost, aby zájemce společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526 započetl své peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsaných akcií. Možnost započtení se připouští tak, ž e proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 11,770.000 Kč se připouští možnost započítat pohledávku společnosti TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, K yperská republika, identifikační číslo 135526, ve výši 5,923.447,- Kč, slovy: pět milionů devět set dvacet tři tisíce čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 19. 11. 2002 uzavřené mezi Společností jakožto dlužník em a společností AICT A jakožto věřitelem - na upisovatele přešla uvedená pohledávka na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18. 6. 2004, a dále část pohledávky ve výši 5,849.363,83 Kč, slovy: pět milionů osm set čtyřicet devět tisíc tři sta šed esát tři korun českých a osmdesát tři haléře, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. 2. 2004 a 2. 5. 2005, uzavřené mezi Společností jakožto dlužníkem a společností Pragoexport s. r.o. jakožto věřitelem - na upisovatele přešla uvedená pohledávka n a základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 21. 2. 2007. Splacení emisního kursu započtením bude provedeno na základě smlouvy o započtení. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie za současného respektování lhůt uvedených shora pro upsání akcií. Zájemce společnost TEGNER HOLDING LIMITED, se sídlem na adrese Limassol, NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III 199, PSČ 3030, Kyperská republika, identifikační číslo 135526, bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií zájemcem bude činit 15 (patnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenst vem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií, za současného respektování lhůty uvedené shora v bodě 4 tohoto notářského zápisu, bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Míst o pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti CEDEX-CZ a.s. na adrese Blešnovská 588, Praha 9 -Klánovice. 6. Účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií: Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písmo j) obchodního zákoníku t řeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písmo f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti všichni tři akcionáři shodně, každý za svojí osobu prohlásili, že se vzdávají v souladu s ust. § 204a odst. 7 ve spojitosti s ust. § 220b odst.5 obchodního zákoníku svého přednostního práva na upi sování akcií akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a proto představenstvo společnosti není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku.
Kapitál
od 30. 8. 2007
Základní kapitál 13 770 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 2002 do 30. 8. 2007
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 7. 2001 do 7. 9. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 14. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 377.
od 30. 8. 2007 do 14. 8. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 377.
od 30. 8. 2007 do 14. 8. 2014
v listinné podobě - akcie je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti
od 30. 7. 2001 do 30. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 30. 7. 2001 do 30. 8. 2007
v listinné podobě - akcie je možno převádět nebo dát do zástavy pouze se souhlasem představenstva společnosti
Statutární orgán
od 14. 8. 2014
Ing. TOMÁŠ RYS - předseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Jordánská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 14. 8. 2014
den vzniku funkce: 14. 8. 2014
od 23. 7. 2014 do 14. 8. 2014
MARKÉTA RYSOVÁ - člen představenstva
Černošice, Na Marsu, PSČ 252 28
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 24. 5. 2013 do 23. 7. 2014
MARKÉTA RYSOVÁ - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Jordánská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 24. 5. 2013 do 14. 8. 2014
TOMÁŠ RYS - přeseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Jordánská, PSČ 198 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 24. 5. 2013 do 14. 8. 2014
DAVID RYS - člen představenstva
Praha 8 - Čimice, Byšická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Ing. Tomáš Rys - předseda představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15, PSČ 198 00
den vzniku členství: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
David Rys, Dipl. oec. - člen představenstva
Praha 8, Byšická 13/715, PSČ 181 00
den vzniku členství: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Ing. Markéta Rysová - člen představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15
den vzniku členství: 31. 7. 2006 - 11. 7. 2011
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Ing. Tomáš Rys - předseda představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
den vzniku funkce: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
David Rys, Dipl. oec. - člen představenstva
Praha 8, Byšická 13/715
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Ing. Markéta Rysová - člen představenstva
Praha 9, Jordánská 706/15
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2006
od 14. 8. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
od 30. 7. 2001 do 14. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo a jednotliví členové představenstva.
Dozorčí rada
od 14. 8. 2014
DAVID RYS - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Čimice, Byšická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 14. 8. 2014
den vzniku funkce: 14. 8. 2014
od 24. 5. 2013 do 14. 8. 2014
JAN FENCL - předseda dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Pod strání, PSČ 100 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
den vzniku funkce: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 24. 5. 2013 do 14. 8. 2014
RENATA HASSE VLACHYNSKÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Kloknerova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 24. 5. 2013 do 14. 8. 2014
IVANA GARČEKOVÁ - člen dozorčí rady
Strančice, Partyzánská, PSČ 251 63
den vzniku členství: 11. 7. 2011 - 14. 8. 2014
od 3. 10. 2007 do 3. 10. 2007
František Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 1129/24, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
den vzniku funkce: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 3. 10. 2007
Mgr. Jan Fencl - člen dozorčí rady
Praha 10, Pod Strání 2220/22, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 3. 10. 2007
Hana Šmejkalová - člen dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 1129/24, PSČ 160 00
den vzniku členství: 31. 7. 2002 - 30. 7. 2007
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Mgr. Jan Fencl - předseda dozorčí rady
Praha 10, Pod Strání 2220/22, PSČ 100 00
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
den vzniku funkce: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Ing. Jaroslav Krčmář - člen dozorčí rady
Sázava, Uhlířskojanovická 103, PSČ 285 06
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
od 3. 10. 2007 do 24. 5. 2013
Renata Vlachynská - člen dozorčí rady
Praha 4, Kloknerova 2285/16, PSČ 148 00
den vzniku členství: 31. 7. 2007 - 11. 7. 2011
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
František Šmejkal - předseda dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 24/1129
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
den vzniku funkce: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Mgr. Jan Fencl - člen dozorčí rady
Praha 10, Pod Strání 2220/22
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
od 30. 7. 2001 do 3. 10. 2007
Hana Šmejkalová - člen dozorčí rady
Praha 6, Havlovská 24/1129
den vzniku členství: 30. 7. 2001 - 29. 7. 2002
Akcionáři
od 14. 8. 2014 do 25. 8. 2015
TEGNER HOLDING LIMITED
Limassol, 195, Arch Makarios III Ave., NEOCLEOUS HOUSE, PSČ 303 0, Kyperská republika
od 3. 10. 2007 do 14. 8. 2014
TEGNER HOLDING LIMITED
P.C. 3030 Limassol - NEOCLEOUS HOUSE, Arch. Makariou III. 199, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 35 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Česká spořitelna 2 648,00 Kč
Komerční banka 2 653,92 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 671,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 707,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-11
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-26
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-54
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-80
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-456
+
-

Články na Heroine.cz

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Gender: jasná zpráva o nerovnosti v Česku

Česká vláda by dnes měla projednávat, jak činí každý rok, Zprávu o rovnosti žen a mužů...více

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vyplata
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Vyplata

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat muj zaměstnavatel vyplaci mzdu na ruku 15 den v mesici. Jenom mam taky problem ze ja odjizdim do zahranici na delsi dobu jeste pres 15 dnem v mesici. Muj zamestnavatel mi odmita...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services