Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Úpravna vody Želivka, a.s., IČO: 26496224 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. Údaje byly staženy 21. 2. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26496224. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26496224 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 2002
Obchodní firma
od 1. 1. 2002

Úpravna vody Želivka, a.s.

Adresa sídla
od 2. 6. 2009 do 12. 2. 2013
Praha 1, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
od 1. 1. 2002 do 2. 6. 2009
Praha 1, Cihelná 548, PSČ 118 00
IČO
od 1. 1. 2002

26496224

DIČ

CZ26496224

Identifikátor datové schránky:ra3gtzn
Právní forma
od 1. 1. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7437 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 8. 2004 do 2. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 30. 8. 2004 do 2. 6. 2009
- činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství
od 1. 1. 2002 do 2. 6. 2009
- správa a údržba nemovitostí
od 1. 1. 2002 do 2. 6. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 1. 1. 2002 do 2. 6. 2009
- realitní činnost
Ostatní skutečnosti
od 2. 7. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žád osti.
od 2. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 7. 2014 do 14. 4. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 2. 7. 2014 do 14. 4. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 9
od 21. 10. 2010 do 6. 11. 2010
- Valná hromada dne 24. září 2010 schválila snížení základního kapitálu společnosti takto : 1) Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 463.500.000,- Kč (čtyřistašedesáttřimilionypětsettisíc korun českých), tj. z původní výše 3.090.000.000,- Kč (třimiliardydevadesátmilionů korun českých) na částku 2.626.500.000,- Kč (dvěmiliardyšestsetdv acetšestmilionůpětsettisíc korun českých). 2) Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztrát vyplývajících z přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých), které se promítly do snížení vlastního kapitálu. Tat o ztráta je vykazována v pasivech části A položka oceňovací rozdíly při přeměnách, řádek 77. 3) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita takto : a) částka ve výši 402.977.000,- Kč (čtyřistadvamilionydevětsetsedmdesátsedmtisíc korun českých) na úhradu ztráty vyolývající z  přecenění nepeněžitého vkladu do společnosti, b) částka ve výši 60.523.000,- Kč (šedesátmilionůpětsetdvacettřitisíce korun českých) za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tedy takto: a) jmenovitá hodnota každé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2.290,- K č (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějících na jméno se sníží o 343,50 Kč (tistačtyřicettři koruny české padesát haléřů), tj. na jmenovitou hodnotu 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů), b) jmenovitá hodnota kaž dé z 1000000 ks (jednohomilionu kusů) kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno se sníží o 120,- Kč (stodvacet korun českých), tj. na jmenovitou hodnotu 680,- Kč (šestsetosmdesát k orun českých). 5) Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií společnosti se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s odstavcem 4) tohoto rozhodnutí valné hromady, tzn. že jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 2.290,- Kč (dvatisícedvěstědevadesát korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.946,50 Kč (jedentisícdevětsetčtyřicetšest koruny české padesát haléřů) znějící na jméno, a jeden kus kme nové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) znějící na jméno bude vyměněn za jeden kus kmenové listinné akcie společnosti o jmenovité hodnotě 680,- Kč (šestsetosmdesát korun českých) znějících na jméno. 6) Nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku představenstvo společnosti způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolání valné hromady vyzve akcionáře společnosti, aby předložili akcie za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí 180 (jednostoosmdesát) dnů ode dne, kdy představenstvo výše uvedeným způsobem učiní výzvu k předložení a kcií. 7) Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.
od 30. 8. 2004 do 22. 11. 2004
- Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou v listinné podobě a nebudou registrované. Převoditelnost akcií bude omezena souhlasem valné hromady. Upsání všech akcií, tzn. 1.000.000 (jednohomilionu) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,-Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, bude nabídnuto určitému záj emci - stávajícímu jedinému akcionáři, a to zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci, se sídlem Praha 1, Cihelná 4, PSČ 110 00, IČ 677 79 166, registrovanému Obvodním úřadem Praha 1 dne 17. prosince 1997 pod registračním čísle m 96/97, (dále jen "zájmové sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci"). Akcie je možno upsat v sídle společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. na adrese Praha 1, Malá Strana, Cihelná 548, PSČ 118 00, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o u psání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstav ci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Úpravna vody Želivka, a.s. určitému zájemci - zájmovému sdružení právnických osob Úpravna vody Želivka, v likvidaci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně pr oti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč (osmset korun českých) bude upsána emisním kurzem ve výši 800,- Kč (osmset korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vklad u stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Celý základní kapitál ve výši 800.000.000,- Kč (osmsetmilionů korun českých) bude upsán a nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení nemovitostí, a to a) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č.273 pro obec a katastrální území Hulice, a to budovy bez čp/če (budovy ozonizace) na pozemku evidova ném jako stavební parcela parc. č. 326, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 882/25 - vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 312 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební p arcela parc. č. 313 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc.č. 321 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Hulice, b) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Vestec u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (vstupní šachta odtolu) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 241, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (provozní budovy) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc.č. 243, budovy bez čp/če - objektu tech nické vybavenosti (starý vodojem) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 244, budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (sklad chloru) na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 245, pozemku evidovaného jako stavební parcel a parc. č. 241 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 242 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 243 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parc ela parc. č. 244 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela č. 245 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 249 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela p arc. č. 914/6 - ostatní plocha, jiná plocha, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 914/15 - ostatní plocha, jiná plocha, vše v katastrálním území Vestec u Prahy, c) nemovitosti nacházející se ve dvou katastrálních územích, tzn. zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1346 pro obec Vestec a katastrální území Ves tec u Prahy, a na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če - objektu technické vybavenosti (nový vodojem) na dvou stavebních parcelách - na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 242 v katastrálním území Vestec u Prahy a na pozemku evidovaném jako stavební parcela parc. č. 115 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, včetně jejího příslušenství, které tvoří stavby v katastru neevidované, a to objekt (manipulační šachta pro posázavs ký vodovod) na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy, vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 914/6 v katastrálním území Vestec u Prahy vodoměrný objekt - šachta měření odběru na pozemku evidovaném jako pozemková parcela parc. č. 82/3 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, d) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 1195 pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako s tavební parcela parc. č. 115 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako stavební parcela parc. č. 116 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 82/3 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše v katastráln ím území Zdiměřice u Prahy, e) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, pro obec Jesenice a katastrální území Zdiměřice u Prahy, a to budovy bez čp/če (odkalovací laguny) na pozemku evidované m jako stavební parcela parc. č. 116 v katastrálním území Zdiměřice u Prahy, f) nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, na listu vlastnictví č. 551 pro obec Jesenice a katastrální území Jesenice u Prahy, a to pozemku evidovaného jako poz emková parcela parc. č. 800/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 800/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním území Jesenice u Prahy, nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí veden ém Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 446 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcela parc. č. 395/20 - ostatní plocha, ostatní komunikace v katast rálním území Soutice, g) dvou třetin nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, na listu vlastnictví č. 476 pro obec a katastrální území Soutice, a to pozemku evidovaného jako pozemková parcel a parc. č. 395/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území Soutice. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. T 20/507/2004 ze dne 14. května 2004 zpracovaným soudním znalcem Ing. Vladimírem Knopem, ustanoveným pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. dubna 2004 pod č.j. Nc 4177/2004-5. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 801.650.000,- Kč (slovy osmsetjedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad tedy bude určitému zájemci vydán 1.000.000 (jedenmilion) kusů kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 800,- Kč (osmset korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hrom ady."
od 1. 1. 2002 do 2. 7. 2014
- Omezení převoditelnosti akcií: Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady. Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.
Kapitál
od 6. 11. 2010
Základní kapitál 2 626 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 11. 2004 do 6. 11. 2010
Základní kapitál 3 090 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2002 do 22. 11. 2004
Základní kapitál 2 290 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000 v listinné podobě.
od 6. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000 v listinné podobě.
od 22. 11. 2004 do 6. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 22. 11. 2004 do 6. 11. 2010
v listinné podobě
od 30. 8. 2004 do 6. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 30. 8. 2004 do 6. 11. 2010
v listinné podobě
od 1. 1. 2002 do 30. 8. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 000.
od 1. 1. 2002 do 30. 8. 2004
v zaknihované podobě
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 3. 7. 2020
Mgr. LUDĚK JENIŠTA - místopředseda představenstva
Vlašim, Vítězslava Hálka, PSČ 258 01
den vzniku členství: 3. 7. 2020
den vzniku funkce: 3. 7. 2020
od 20. 6. 2020
LADISLAV MED - člen představenstva
Pelhřimov, Lipských, PSČ 393 01
den vzniku členství: 20. 6. 2020
od 20. 6. 2020
Mgr. MARK RIEDER - předseda představenstva
Praha - Suchdol, Novosuchdolská, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 6. 2020
den vzniku funkce: 20. 6. 2020
od 11. 3. 2019
prof. RNDr. JAKUB HRUŠKA, CSc. - člen představenstva
Praha - Hlubočepy, Voskovcova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019
Ing. JIŘÍ ROSICKÝ - člen představenstva
Praha - Hostivař, Dobropolská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019 do 2. 7. 2020
Mgr. LUDĚK JENIŠTA - místopředseda představenstva
Vlašim, Vítězslava Hálka, PSČ 258 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015 - 2. 7. 2020
den vzniku funkce: 1. 3. 2019 - 2. 7. 2020
od 19. 7. 2017 do 11. 3. 2019
ALEŠ MAREČEK - člen představenstva
Praha - Stodůlky, Klausova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 1. 3. 2019
od 3. 2. 2017 do 19. 7. 2017
TOMÁŠ PETŘÍČEK - člen představenstva
Praha - Holešovice, Heřmanova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 10. 5. 2017
od 17. 9. 2015 do 11. 3. 2019
Ing. JIŘÍ ŠPAŇHEL - místopředseda představenstva
Praha - Velká Chuchle, Dolomitová, PSČ 159 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 20. 8. 2015 - 1. 3. 2019
od 7. 9. 2015 do 19. 6. 2020
Mgr. MARK RIEDER - předseda představenstva
Praha - Suchdol, Novosuchdolská, PSČ 165 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 19. 6. 2020
den vzniku funkce: 15. 7. 2015 - 19. 6. 2020
od 15. 7. 2015 do 17. 9. 2015
Ing. JIŘÍ ŠPAŇHEL - člen představenstva
Praha - Velká Chuchle, Dolomitová, PSČ 159 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 20. 8. 2015
od 1. 7. 2015 do 15. 7. 2015
Ing. JIŘÍ ŠPAŇHEL - člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, Dolomitová, PSČ 159 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 1. 7. 2015 do 7. 9. 2015
Mgr. MARK RIEDER - člen představenstva
Praha - Suchdol, Novosuchdolská, PSČ 165 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 15. 7. 2015
od 1. 7. 2015 do 3. 2. 2017
TOMÁŠ PETŘÍČEK - člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Livornská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 19. 6. 2015
od 1. 7. 2015 do 11. 3. 2019
Mgr. LUDĚK JENIŠTA - člen představenstva
Vlašim, Vítězslava Hálka, PSČ 258 01
den vzniku členství: 2. 7. 2015
od 1. 7. 2015 do 19. 6. 2020
LADISLAV MED - člen představenstva
Pelhřimov, Lipských, PSČ 393 01
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 19. 6. 2020
od 9. 8. 2014 do 1. 7. 2015
Ing. TOMÁŠ DUFEK - člen představenstva
Pelhřimov, Mikuláše z Pelhř., PSČ 393 01
den vzniku členství: 17. 7. 2014 - 19. 6. 2015
od 30. 7. 2014 do 1. 7. 2015
TOMÁŠ PETŘÍČEK - místopředseda představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Livornská, PSČ 109 00
den vzniku členství: 22. 11. 2013 - 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 9. 12. 2013 - 19. 6. 2015
od 3. 1. 2014 do 9. 8. 2014
Ing. TOMÁŠ DUFEK - člen představenstva
Pelhřimov, Mikuláše z Pelhř., PSČ 393 01
den vzniku členství: 16. 7. 2009 - 16. 7. 2014
od 23. 12. 2013 do 30. 7. 2014
TOMÁŠ PETŘÍČEK - místopředseda představenstva
Praha 4 - Michle, Na křivině, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 11. 2013
den vzniku funkce: 9. 12. 2013
od 11. 12. 2013 do 23. 12. 2013
TOMÁŠ PETŘÍČEK - člen představenstva
Praha 4 - Michle, Na křivině, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 11. 2013
od 11. 12. 2013 do 1. 7. 2015
RADEK LANČ - předseda představenstva
Praha - Strašnice, Vyžlovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 19. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 11. 2013 - 19. 6. 2015
od 11. 12. 2013 do 1. 7. 2015
VLADISLAV ČERNÝ - člen představenstva
Praha - Čimice, Vidimská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 22. 11. 2013 - 19. 6. 2015
od 13. 9. 2013 do 11. 12. 2013
Ing. RADEK LANČ - místopředseda představenstva
Praha 10 - Strašnice, Vyžlovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 7. 2012 - 22. 11. 2013
od 28. 6. 2013 do 1. 7. 2015
Mgr. LUDĚK JENIŠTA - člen představenstva
Vlašim, Vítězslava Hálka, PSČ 258 01
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 1. 7. 2015
od 1. 8. 2012 do 13. 9. 2013
Ing. Radek Lanč - místopředseda představenstva
Praha 10, Vyžlovská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 7. 2012 - 22. 11. 2013
od 29. 11. 2011 do 1. 8. 2012
Mgr. Jan Morávek - místopředseda představenstva
Rokytnice v Orlických horách, Sídliště 1. máje, PSČ 517 61
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 24. 10. 2011 - 22. 6. 2012
od 29. 11. 2011 do 11. 12. 2013
Ing. Jana Černá - předseda představenstva
Praha 10, Hostišovská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 11. 2013
den vzniku funkce: 24. 10. 2011 - 22. 11. 2013
od 29. 11. 2011 do 11. 12. 2013
Ing. Petr Šimánek - člen představenstva
Praha 4 - Kunratice, Maternova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 11. 2013
od 29. 12. 2010 do 29. 11. 2011
Ing. Jana Černá - člen představenstva
Praha 10, Hostišovská 736/8, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007 - 15. 10. 2011
od 9. 9. 2010 do 29. 11. 2011
Ing. Jiří Toman - člen představenstva
Praha 8, Sokolovská, PSČ 180 00
den vzniku členství: 20. 8. 2010 - 15. 10. 2011
od 9. 8. 2010 do 29. 11. 2011
Mgr. Bohumil Černý - předseda
Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2100/13, PSČ 148 00
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 15. 10. 2011
den vzniku funkce: 22. 7. 2010 - 15. 10. 2011
od 9. 8. 2010 do 28. 6. 2013
Mgr. Luděk Jeništa - člen představenstva
Vlašim, Vítězslava Hálka 534, PSČ 258 01
den vzniku členství: 1. 7. 2010
od 19. 8. 2009 do 3. 1. 2014
Ing. Tomáš Dufek - člen představenstva
Pelhřimov, Mikuláše z Pelhřimova 384, PSČ 393 01
den vzniku členství: 16. 7. 2009 - 16. 7. 2014
od 19. 2. 2008 do 9. 8. 2010
Ing. Eva Nesměráková - místopředseda
Praha 4 - Krč, Horáčkova 1217/25, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2002
den vzniku funkce: 1. 1. 2004
od 30. 7. 2007 do 29. 12. 2010
Bc. Jana Černá - člen představenstva
Praha 10, Hostišovská 736/8, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 7. 2007
od 22. 9. 2005 do 9. 8. 2010
Mgr. Bohumil Černý - předseda
Praha 4 - Chodov, Hrudičkova 2100/13, PSČ 148 00
den vzniku členství: 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 1. 1. 2004
od 20. 2. 2004 do 22. 9. 2005
Mgr. Bohumil Černý - předseda
Praha 4, Na Mlejnku 967/34
den vzniku členství: 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 1. 1. 2004
od 20. 2. 2004 do 30. 7. 2007
Martin Škoda - člen
Masarykova 845, Orlová -Lutyně
den vzniku členství: 10. 11. 2003 - 30. 6. 2007
od 20. 2. 2004 do 19. 2. 2008
Ing. Eva Nesměráková - místopředseda
Praha 4, Na Strži 45
den vzniku funkce: 1. 1. 2004
od 20. 2. 2004 do 19. 2. 2008
Ing. Michal Buriánek - člen
Pardubice, Dašická 1191
den vzniku členství: 10. 11. 2003 - 31. 12. 2007
od 19. 9. 2003 do 20. 2. 2004
Mgr. Bohumil Černý - místopředseda
Praha 4, Na Mlejnku 967/34
den vzniku členství: 30. 6. 2003
den vzniku funkce: 31. 7. 2003
od 9. 9. 2003 do 19. 9. 2003
Mgr. Bohumil Černý - člen
Praha 4, Na Mlejnku 967/34
den vzniku členství: 30. 6. 2003
od 1. 1. 2002 do 9. 9. 2003
Ing. Miroslav Březina - místopředseda
Pelhřimov, Jiřího Líra 2127
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 30. 6. 2003
od 1. 1. 2002 do 20. 2. 2004
Ing. Eva Nesměráková - předseda
Praha 4, Na Strži 45
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 1. 1. 2002 do 20. 2. 2004
Ing. Miroslav Václavek - člen
Praha 5 - Stodůlky, Zvoncovitá 1968
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 1. 1. 2002 do 20. 2. 2004
Radovan Šteiner - člen
Praha 8, Střelničná 8
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 1. 1. 2002 do 9. 8. 2010
Antonín Šotola - člen
Čechtice, Vinohradská 121
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 2. 7. 2014
Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně.
od 1. 1. 2002 do 2. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 15. 6. 2020
Ing. DAVID MICHALIČKA - člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Šrámkova, PSČ 251 01
den vzniku členství: 13. 6. 2020
od 25. 6. 2019 do 15. 6. 2020
JIŘÍ CHVOJKA - člen dozorčí rady
Kladno - Dubí, Na Vysokém, PSČ 272 03
den vzniku členství: 7. 6. 2019 - 12. 6. 2020
od 10. 4. 2019
LUCIE KREJČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Jeruzalémská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - první místopředseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, Masná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019
VÁCLAV BÍLEK - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019
Ing. JIŘÍ BLAŽEK - člen dozorčí rady
Pelhřimov, Řemenovská, PSČ 393 01
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019
Ing. ROMANA BOCKOVÁ - druhý místopředseda dozorčí rady
Praha - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019
VOJTĚCH PIŠTORA - člen dozorčí rady
Praha - Veleslavín, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 11. 3. 2019 do 10. 4. 2019
LUCIE KREJČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Braník, Roškotova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 3. 2019
od 19. 7. 2017
Mgr. JAN TECL, MBA - předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jiskrova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 23. 6. 2017
den vzniku funkce: 23. 6. 2017
od 19. 7. 2017 do 11. 3. 2019
Bc. TAŤÁNA KLÍČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Dejvická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 1. 3. 2019
od 19. 7. 2017 do 11. 3. 2019
LADISLAV HORÁK - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Michnova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 16. 6. 2017 - 1. 3. 2019
od 14. 3. 2017 do 19. 7. 2017
Bc. TAŤÁNA KLÍČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Dejvická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 2. 2017 - 16. 6. 2017
od 14. 3. 2017 do 19. 7. 2017
- náhradní člen dozorčí rady do doby konání příštího zasedání valné hromady
od 9. 3. 2017 do 11. 3. 2019
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - první místopředseda dozorčí rady
Praha - Staré Město, Masná, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015 - 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 29. 4. 2015 - 1. 3. 2019
od 1. 11. 2016
Ing. ŠÁRKA ENDRLOVÁ - člen dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 16. 10. 2016
od 7. 7. 2016 do 9. 3. 2017
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - první místopředseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Na Okrouhlíku, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
den vzniku funkce: 29. 4. 2015
od 7. 7. 2016 do 11. 3. 2019
Ing. MICHAL DRÁBEK - druhý místopředseda dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015 - 1. 3. 2019
den vzniku funkce: 17. 6. 2016 - 1. 3. 2019
od 7. 9. 2015 do 7. 7. 2016
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - místopředsedkyně dozorčí rady
Praha - Libeň, Na Okrouhlíku, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
den vzniku funkce: 29. 4. 2015
od 16. 7. 2015 do 11. 3. 2019
VÁCLAV BÍLEK - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015 - 1. 3. 2019
od 16. 7. 2015 do 11. 3. 2019
Ing. PAVOL ŠKRAK - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Petrská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015 - 1. 3. 2019
od 1. 7. 2015 do 16. 7. 2015
VÁCLAV BÍLEK - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 1. 7. 2015 do 16. 7. 2015
Ing. PAVOL ŠKRAK - člen dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Petrská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 1. 7. 2015 do 7. 9. 2015
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Na Okrouhlíku, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 1. 7. 2015 do 7. 7. 2016
Ing. MICHAL DRÁBEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 1. 7. 2015 do 1. 11. 2016
Ing. ŠÁRKA ENDRLOVÁ - člen dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 15. 10. 2016
od 1. 7. 2015 do 18. 1. 2017
Ing. ROMANA BOCKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015 - 16. 12. 2016
od 1. 7. 2015 do 19. 7. 2017
Mgr. JAN TECL - předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jiskrova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 5. 10. 2012 - 22. 6. 2017
od 1. 7. 2015 do 19. 7. 2017
PETR HRABAL, DiS. - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Valentova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015 - 30. 4. 2017
od 1. 7. 2015 do 25. 6. 2019
PETR ŠVÁB - člen dozorčí rady
Kladno, Římská, PSČ 272 04
den vzniku členství: 19. 6. 2015 - 7. 6. 2019
od 14. 4. 2015 do 1. 7. 2015
Ing. MICHAL DRÁBEK - člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 1. 7. 2015
VÁCLAV BÍLEK - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 1. 7. 2015
Ing. ROMANA BOCKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Suchdol, K Horoměřicům, PSČ 165 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 1. 7. 2015
JUDr. ZUZANA CHLUPÁČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Libeň, Na Okrouhlíku, PSČ 182 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 1. 7. 2015
PETR HRABAL, DiS. - člen dozorčí rady
Praha - Chodov, Valentova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 14. 4. 2015 do 1. 7. 2015
Ing. PAVOL ŠKRAK - člen dozorčí rady
Praha - Nové Město, Petrská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 20. 3. 2015
od 9. 8. 2014 do 14. 4. 2015
Ing. PAVOL ŠKRAK - člen dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Petrská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 21. 6. 2014 - 20. 3. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 8. 2014
ZDENĚK LOCHMAN - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Slezská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 20. 6. 2014
od 24. 6. 2014 do 14. 4. 2015
Bc. LUKÁŠ HEROLD - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Nad Popelkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 20. 3. 2015
od 24. 6. 2014 do 1. 7. 2015
Ing. ŠÁRKA ENDRLOVÁ - člen dozorčí rady
Beroun - Beroun-Město, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 15. 10. 2011
od 11. 12. 2013 do 14. 4. 2015
HELENA CHUDOMELOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Pirinská, PSČ 143 00
den vzniku členství: 22. 11. 2013 - 20. 3. 2015
od 12. 6. 2013 do 14. 4. 2015
Ing. TOMÁŠ CHVÁLA - místopředseda dozorčí rady
Praha 8 - Bohnice, Čimická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 20. 3. 2015
den vzniku funkce: 3. 11. 2011 - 20. 3. 2015
od 12. 6. 2013 do 1. 7. 2015
Mgr. JAN TECL - předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jiskrova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 10. 2012
od 10. 5. 2013 do 14. 4. 2015
RADEK KLÍMA - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Smrčinská, PSČ 150 00
den vzniku členství: 15. 3. 2013 - 20. 3. 2015
od 10. 5. 2013 do 1. 7. 2015
RADEK VĚTROVEC - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, H. Malířové, PSČ 272 01
den vzniku členství: 15. 3. 2013 - 19. 6. 2015
od 8. 11. 2012 do 10. 5. 2013
Ing. Radek Větrovec - člen dozorčí rady
Kladno - Kročehlavy, H. Malířové, PSČ 272 01
den vzniku členství: 5. 10. 2012 - 15. 3. 2013
od 8. 11. 2012 do 12. 6. 2013
Mgr. Jan Tecl - předseda dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jiskrova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 5. 10. 2012
od 1. 8. 2012 do 8. 11. 2012
Mgr. Jan Tecl - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jiskrova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 22. 6. 2012
od 1. 8. 2012 do 12. 2. 2013
Mgr. Jana Šmejcká - člen dozorčí rady
Praha-Březiněves - Březiněves, Za Sadem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 23. 1. 2013
od 1. 8. 2012 do 11. 12. 2013
Mgr. Ludmila Štvánová - člen dozorčí rady
Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 22. 11. 2013
od 1. 8. 2012 do 24. 6. 2014
Bc. Lukáš Herold - člen dozorčí rady
Praha 5, Nad Popelkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012
od 1. 8. 2012 do 14. 4. 2015
Mgr. Albert Kubišta - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Na Kozačce, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 6. 2012 - 20. 3. 2015
od 29. 11. 2011 do 1. 8. 2012
Daniel Hodek - člen dozorčí rady
Praha 1 - Nové Město, Senovážné náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 6. 2012
od 29. 11. 2011 do 1. 8. 2012
MUDr. Tomáš Kaštovský - člen dozorčí rady
Praha 7, Milady Horákové, PSČ 170 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 6. 2012
od 29. 11. 2011 do 1. 8. 2012
Ing. Ivan Vinš - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Petrovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 6. 2012
od 29. 11. 2011 do 1. 8. 2012
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, PhD. - člen dozorčí rady
Praha 1, Lannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 22. 6. 2012
od 29. 11. 2011 do 1. 8. 2012
Bc. Jan Tecl - člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jiskrova, PSČ 580 01
den vzniku členství: 3. 11. 2011 - 22. 6. 2012
od 29. 11. 2011 do 12. 6. 2013
Ing. Tomáš Chvála - místopředseda dozorčí rady
Praha 8, Čimická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2011
od 29. 11. 2011 do 24. 6. 2014
Zdeněk Lochman - člen dozorčí rady
Praha 3, Slezská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 10. 2011 - 20. 6. 2014
od 29. 11. 2011 do 24. 6. 2014
Ing. Šárka Endrlová - člen dozorčí rady
Beroun, K Dubu, PSČ 266 01
den vzniku členství: 15. 10. 2011
od 29. 12. 2010 do 29. 11. 2011
Ing. František Stádník - místopředseda dozorčí rady
Praha 2, Trojanova 336/7
den vzniku členství: 1. 7. 2010 - 15. 10. 2011
den vzniku funkce: 21. 10. 2010 - 15. 10. 2011
od 29. 12. 2010 do 1. 8. 2012
Ing. Vojtěch Munzar - předseda dozorčí rady
Kladno, Poštovní náměstí, PSČ 272 01
den vzniku členství: 24. 9. 2010 - 22. 6. 2012
den vzniku funkce: 21. 10. 2010 - 22. 6. 2012
od 6. 11. 2010 do 29. 12. 2010
Ing. Vojtěch Munzar - člen dozorčí rady
Kladno, Poštovní náměstí, PSČ 272 01
den vzniku členství: 24. 9. 2010
od 9. 8. 2010 do 29. 12. 2010
Ing. František Stádník - člen dozorčí rady
Praha 2, Trojanova 336/7
den vzniku členství: 1. 7. 2010
od 9. 8. 2010 do 29. 11. 2011
Ing. Karel Hagel - člen dozorčí rady
Praha 10 - Dolní Měcholupy, V Dolinách, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 7. 2010 - 15. 10. 2011
od 17. 10. 2008 do 9. 8. 2010
MUDr. Jiří Besser - předseda dozorčí rady
Beroun - Závodí, Na Ostrově 824, PSČ 266 01
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 30. 6. 2010
od 1. 1. 2002 do 17. 10. 2008
MUDr. Jiří Besser - předseda
Beroun 2, Pod vodojemem 1582
den vzniku funkce: 1. 1. 2002
od 1. 1. 2002 do 9. 8. 2010
Ing. František Stádník - místopředseda
Praha 2, Trojanova 336/7
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 30. 6. 2010
od 1. 1. 2002 do 9. 8. 2010
Milena Paučková - člen
Kostelec nad Černými Lesy, Konojedy 119, PSČ 281 63
den vzniku funkce: 1. 1. 2002 - 30. 6. 2010
Akcionáři
od 1. 1. 2002 do 7. 9. 2006
Zájmové sdružení právnických osob "Úpravna vody Želivka", IČO: 67779166
Praha 1, Cihelná 4
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

2. 3. 2021 | | Petr Kučera | 13 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Podpora pro OSVČ se zvyšuje a může na ni dosáhnout víc lidí. Základem bude pokles tržeb aspoň o 50 %. Novinkou je příspěvek v době karantény nebo onemocnění covidem.

Nová omezení přehledně: Zákaz pohybu, zavřené obchody, respirátory

28. 2. 2021 | | redakce Peníze.CZ | 7 komentářů

Nová omezení přehledně: Zákaz pohybu, zavřené obchody, respirátory

Co platí od 1. března? Vláda omezuje volný pohyb obyvatel víc než kdykoliv předtím. Zavře všechny mateřské školy i zbývající ročníky základních škol. Otevřeno zůstane ještě méně obchodů a služeb.

Formulář pro cestování mimo okres. Tady je vzor

28. 2. 2021 | | redakce Peníze.CZ | 89 komentářů

Formulář pro cestování mimo okres. Tady je vzor

Vláda od pondělí 1. března ve snaze zmírnit epidemii koronaviru zakázala opouštět území okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště (Praha se v tomto případě považuje za jeden okres).

Víc peněz při karanténě a nemocenské? Příspěvek zablokovala ČSSD

27. 2. 2021 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Víc peněz při karanténě a nemocenské? Příspěvek zablokovala ČSSD

Lidé v karanténě nebo s potvrzeným infekčním onemocněním zatím nemají jistotu, že přijdou o méně peněz než doteď. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové totiž nakonec zablokovala sama Maláčová za přispění poslanců sociální demokracie. Opozice přitom takové zvýšení dlouhodobě podporuje a chtěla ho schválit i v Parlamentu.

Podnikatelům ještě přitížíme. Maláčová využila nouzový stav

26. 2. 2021 | | Petr Kučera | 28 komentářů

Podnikatelům ještě přitížíme. Maláčová využila nouzový stav

Přílepky od poslanců ČSSD zkomplikovaly rychlé přijetí zákona, který má zaměstnancům přinést víc peněz při karanténě a izolaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 635,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 645,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 690,20 Kč
ČSOB 2 690,20 Kč
Komerční banka 2 694,59 Kč
Expobank CZ 2 700,70 Kč
Česká spořitelna 2 708,00 Kč
Raiffeisenbank 2 733,72 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 741,60 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 640 108 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-5
+
-
2.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-23
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-42
+
-
4.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-43
+
-
5.Vít Bárta

Vít Bárta

- podnikatel, bývalý politik

-83
+
-

Doporučujeme

Příští vláda bude zase Babišova. Tomu nezabráníte

Příští vláda bude zase Babišova. Tomu nezabráníte

Sledujete s blížícími se volbami preference stran a koalic? Nedává to smysl. Stačí poslouchat...více

Vakcína na dohled. Pojďme si to tedy co nejvíc zkomplikovat

Vakcína na dohled. Pojďme si to tedy co nejvíc zkomplikovat

Největší akci v dějinách očkování hrozí zhatit stejné problémy, kvůli kterým si zbytečně...více

Jak vypadá mužská masturbace. Fyzická potřeba, odreagování, únik z nudy i meditace

Jak vypadá mužská masturbace. Fyzická potřeba, odreagování, únik z nudy i meditace

„Sebepoznání. Odpírání. Prostě musím. Dává mi to sebevědomí. Je to vyčerpávající rituál....více

Dlouhý covid. Ignorujeme pacienty, kteří se nám nehodí do krámu

Dlouhý covid. Ignorujeme pacienty, kteří se nám nehodí do krámu

Covid-19 jste prodělali před několika týdny, měli byste být zdraví, ale nejste. Anebo...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Máme na něco nárok?
Poradna > Poradna při finanční tísni > Máme na něco nárok?

Otázka: Dobrý den, prosím, ráda bych nějakou radu jestli máme na něco nárok. Já jsem na rodičovské dovolené, máme dvě dcery mladší 3let, manžela před měsícem vyhodili z práce na paragraf. Já beru 10 000 Kč měsíčně,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services