BACAYA CZ a.s., IČO: 26505258 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti BACAYA CZ a.s. Údaje byly staženy 30. 6. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26505258. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26505258 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 2. 2002
Obchodní firma
od 7. 2. 2002

BACAYA CZ a.s.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 25. 6. 2013 do 4. 8. 2016
Praha, Na slupi , PSČ 128 00
od 3. 8. 2009 do 25. 6. 2013
Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00
od 7. 2. 2002 do 3. 8. 2009
Praha 14, Generála Janouška čp. 902, PSČ 198 00
IČO
od 7. 2. 2002

26505258

Identifikátor datové schránky:hzmcz3t
Právní forma
od 7. 2. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7496 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 31. 1. 2011
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 29. 6. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 2. 2002 do 29. 6. 2009
- zprostředkování služeb
od 7. 2. 2002 do 29. 6. 2009
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 7. 2. 2002 do 29. 6. 2009
- zprostředkování obchodu
od 7. 2. 2002 do 29. 6. 2009
- realitní činnost
od 7. 2. 2002 do 29. 6. 2009
- správa a údržba nemovitostí
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 28. 2. 2007 do 7. 3. 2007
- Základní kapitál se zvyšuje o částku 35.000.000 Kč (slovy třicetpětmilionů korun českých) z dosavadních 5.000.000 Kč (slovy pětimilionů korun českých) na částku 40.000.000 Kč (slovy čtyřicetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu se provádí up isováním 70 ks (slovy sedmdesáti kusů) kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy pětset tisíc korun českých) každá. Emisní kurs akcií činí 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) každá, přičemž 500. 000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) představuje nominální hodnotu akcie a 0,- Kč (slovy nula korun českých) představuje emisní ážio. S každou nově upsanou akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (slovy pětsettisíc korun českých) je spojeno 5000 hlasů (s lovy pěttisíc hlasů). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář společnost TECH PHARMA, a.s. prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování nových akcií. Všechny upisované akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to spo lečnosti TECH PHARMA, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Akcie se upisují v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s., Praha 1, Platnéřs ká 2, a to ve lhůtě 15 dnů, která počíná běžet dnem, kdy bude společnosti TECH PHARMA, a.s. doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude společnosti TECH PHARMA, a.s. předán osobně oproti podpisu stvrzujícímu převzetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společností TECH PHAR MA, a.s. Společnost TECH PHARMA, a.s. jako jediný akcionář společnosti udílí souhlas se splacením emisního kurzu upisovaných akcií započtením části 35.000.000 Kč (slovy třicetpětmilionů korun českých) z celkové pohledávky upisovatele ve výši 1.376.550,- E UR resp. po přepočtu devizovým kurzem mezi EUR a CZK, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 15.01.2007, tj. kurs EUR 27,765 ve výši 38.219.910,75 CZK na pohledávku společnosti na splacení emisního kuzu upisovaných akcií. Nominální hodnota celkové p ohledávky upisovatele za společností, kterou je možno započíst, činí 1.376.550,- EUR (slovy jedenmilion třistasedmdestášesttisíc pětset padesát eur). Tato pohledávka upisovatele za společností vznikla na základě Smlouvy o poskytnutí finačního úvěru uzavřené dne 17.06.2002 mezi společností MALFE INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Grigoriou Xenopoulou 17, TOTALSERVE HOUSE, P.C. 3106 Limassol, Kypr, jako věři telem a společností BACAYA CZ, a.s. jako dlužníkem, přičemž předmětem slouvy bylo poskytnutí finančního úvěru ve výši 1.000.000,- EUR (slovy jeden milion EUR), ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11.2002, dodatku č. 2 ze dne 26.06.2003, dodatku č. 3 ze dne 04 .11.2003, dodatku č. 4 z dne 29.11.2004 a dodatku č. 5 ze dme 08.12.2006. Tato pohledávka je složená jednak z úvěru ve výši 1.000.000,- EUR (slovy jedenmilion eur) a jednak úroků z úvěru v celkové výši 376.550 EUR (slovy třistasedmdesátšest tisíc pětsetpa desát eur) od 17.6.2002 do 15.01.2007 (po odečtení srážkových daní za rok 2002, 2003, 2004,2005 a 2006) byla na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 15.01.2007 mezi společností MALFE INSTVESTMENTS LIMITED, se sídlem Grigoriou Xenopoulou 17 , TOTALSERVE HOUSE, P.C. 3106 Limassol, Kypr, jako postupitelem, a společností TECH PHARMA, a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956, jako postupníkem, postoupena na TECH PHARMA, a.s. jako postupníka. Na základě písemné smlouvy mezi TECH PHARMA, a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00, IČ 266 88 956 jako věřitelem, a společností BACAY CZ, a.s. jako dlužníkem ze dne 01.02.2007 bylo dohodnuto, že výše uvedená pohledávka má být zaplacena v CZK, přičemž pro přepočet z  EUR na CZK bude použit devizový kurz mezi EUR a CZK, který byl vyhlášen Českou národní bankou dne 15.01.2007, tj. kurz 27,765. Na základě této pohledávky má být tudíž uhrazena částka ve výši 38,219.910,75 CZK. Předmětná pohledávka v celkové výši 1.376.550,- EUR (slovy jedenmilion třistasedmdestášesttisíc pětset padesát eur), kterou společnost TECH PHARMA, a.s. nabyla na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 15.01.2007 se společností MALFE INVES TMENTS LIMITED, jakožto postupitelem, dle "Stanoviska auditora" vypracovaného dne 30.1.2007 Ing. Karlem Hodinářem, auditorem, osvědčení č.0574, prokazatelně existuje a je evidována v účetních knihách společnosti TECH PHARMA, a.s. ve správné výši. Peněžitý vklad se splácí započtením shora popsaným způsobem v kanceláři Rödl & Partner, v.o.s. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu se stanoví do 30.04.2007. Důvodem započtení je částečně oddlužení společnosti. Dle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku nemůže upisování akcií začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstří ku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 7. 3. 2007
Základní kapitál 40 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 2. 2002 do 7. 3. 2007
Základní kapitál 5 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 500 000, počet akcií: 80 v listinné podobě.
od 7. 3. 2007 do 8. 7. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 80.
od 7. 3. 2007 do 8. 7. 2014
Podoba akcií: listinná.
od 7. 2. 2002 do 7. 3. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 7. 2. 2002 do 7. 3. 2007
Podoba akcií: listinná.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 5. 2016 do 19. 12. 2020
JOSEF BENDA - člen představenstva
Pohořelice - Smolín, , PSČ 691 23
den vzniku členství: 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 17. 3. 2016
od 27. 10. 2015 do 9. 5. 2016
ROMAN ŠVESTKA - člen představenstva
Zahořany, , PSČ 252 10
den vzniku členství: 27. 10. 2015 - 17. 3. 2016
den vzniku funkce: 27. 10. 2015 - 17. 3. 2016
od 22. 6. 2015 do 27. 10. 2015
JOSEF BENDA - Člen představenstva
Pohořelice - Smolín, , PSČ 691 23
den vzniku členství: 22. 6. 2015 - 27. 10. 2015
den vzniku funkce: 22. 6. 2015 - 27. 10. 2015
od 25. 6. 2013 do 22. 6. 2015
ROMAN ŠVESTKA - člen představenstva
Zahořany, , PSČ 252 10
den vzniku členství: 29. 4. 2013
od 7. 6. 2013 do 25. 6. 2013
MAGDALENA ŠILHAVÁ - člen představenstva
Neratovice, Dr. E. Beneše, PSČ 277 11
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 29. 4. 2013
od 13. 5. 2010 do 8. 7. 2010
Květa Hoňková - člen představenstva
Praha 2 - Nové Město, Žitná, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 6. 2010
od 29. 6. 2009 do 8. 7. 2010
Ing. Jiří Šebek - předseda představenstva
Praha 4 - Krč, Nad Obcí II 470/66, PSČ 140 00
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 5. 2009 - 4. 6. 2010
od 29. 6. 2009 do 7. 6. 2013
Magdalena Šilhavá - člen představenstva
Neratovice, Dr. E. Beneše 1039, PSČ 277 11
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 29. 4. 2013
od 3. 7. 2007 do 29. 6. 2009
PhDr. Kateřina Svobodová - předseda
Praha 10, Dykova 1117/21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 29. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 29. 5. 2009
od 3. 7. 2007 do 29. 6. 2009
Jan Hájek - člen představenstva
Praha 4, Petržilova 19, PSČ 143 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 29. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 29. 5. 2009
od 3. 7. 2007 do 13. 5. 2010
Květa Hoňková - člen představenstva
Praha 2, Karlovo nám. 29/558, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 8. 3. 2007
od 7. 2. 2002 do 3. 7. 2007
PhDr. Kateřina Svobodová - předseda
Praha 10, Dykova 21, PSČ 101 00
den vzniku členství: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
od 7. 2. 2002 do 3. 7. 2007
Mgr. Martin Štroncer - člen
Ostrov, Lidická 1296/9, PSČ 363 01
den vzniku členství: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
od 7. 2. 2002 do 3. 7. 2007
Mgr. Jiří Psohlavec - člen
Frýdek-Místek, Vojanova 932, PSČ 738 01
den vzniku členství: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
od 8. 7. 2014
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Má-li představenstvo jediného člena, pak společnost zastupuje tento jediný člen.
od 8. 7. 2010 do 8. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.
od 7. 2. 2002 do 8. 7. 2010
Jménem společnosti se podepisuje samostatně každý člen představenstva, a to tak, že k vypsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 8. 7. 2014 do 24. 5. 2016
Mgr. JAN ZÍVAL - člen dozorčí rady
Praha - Krč, Na Dvorcích, PSČ 140 00
den vzniku členství: 25. 6. 2014 - 11. 3. 2015
od 25. 6. 2013 do 8. 7. 2014
KATEŘINA PALUSKOVÁ - předseda
Praha 4 - Braník, Jasná I, PSČ 147 00
den vzniku členství: 29. 4. 2013 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 4. 2013 - 25. 6. 2014
od 25. 6. 2013 do 8. 7. 2014
MICHAEL PALUSKA - člen
Praha 4 - Braník, Jasná I, PSČ 147 00
den vzniku členství: 29. 4. 2013 - 25. 6. 2014
od 25. 6. 2013 do 8. 7. 2014
MIRIAM ŠVESTKOVÁ - místopředseda
Zahořany, , PSČ 252 10
den vzniku členství: 29. 4. 2013 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 29. 4. 2013 - 25. 6. 2014
od 21. 7. 2010 do 25. 6. 2013
Jan Hájek - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Petržílova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 29. 4. 2013
den vzniku funkce: 7. 6. 2010 - 29. 4. 2013
od 8. 7. 2010 do 25. 6. 2013
Květa Hoňková - člen dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Žitná, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 29. 4. 2013
od 8. 7. 2010 do 25. 6. 2013
Ondřej Šebek - člen dozorčí rady
Praha 10 - Záběhlice, Holubkova, PSČ 106 00
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 29. 4. 2013
od 29. 6. 2009 do 8. 7. 2010
Jiří Macháček - předseda dozorčí rady
Praha 8 - Kobylisy, Rajmonova 1198/13, PSČ 182 00
den vzniku členství: 29. 5. 2009 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 5. 2009 - 4. 6. 2010
od 29. 6. 2009 do 21. 7. 2010
Jan Hájek - člen dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Petržílova 19, PSČ 143 00
den vzniku členství: 29. 5. 2009
od 15. 9. 2008 do 29. 6. 2009
Magdalena Šilhavá - člen dozorčí rady
Neratovice, Dr. Eduarda Beneše 1039, PSČ 277 11
den vzniku členství: 11. 8. 2008 - 29. 5. 2009
od 3. 7. 2007 do 15. 9. 2008
Soňa Mendralová - člen dozorčí rady
Praha 3, Milešovská 846/1, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 11. 8. 2008
den vzniku funkce: 8. 3. 2007
od 3. 7. 2007 do 29. 6. 2009
Ing. Jiří Šebek - předseda dozorčí rady
Praha 4, Nad Obcí II 470/66, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 29. 5. 2009
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 29. 5. 2009
od 3. 7. 2007 do 8. 7. 2010
Simona Schwarzová - člen dozorčí rady
Praha 9, Kučerova 724/9, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 3. 2007 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 8. 3. 2007 - 4. 6. 2010
od 7. 2. 2002 do 3. 7. 2007
PhMr. Vladimír Michalčák - předseda
Praha 3, Slezská 2138/114, PSČ 130 00
den vzniku členství: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
den vzniku funkce: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
od 7. 2. 2002 do 3. 7. 2007
Martin Buchta - člen
Šternberk, Rýmařovská 23, PSČ 785 01
den vzniku členství: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
od 7. 2. 2002 do 3. 7. 2007
Oldřich Šebek - člen
Praha 4, Hviezdoslavova 510, PSČ 140 00
den vzniku členství: 7. 2. 2002 - 8. 3. 2007
Akcionáři
od 29. 6. 2018
Medical Holding, a.s., IČO: 24762661
Praha - Krč, Antala Staška, PSČ 140 00
od 25. 6. 2013 do 29. 6. 2018
Medical Holding, a.s., IČO: 24762661
Praha 1, Biskupský dvůr, PSČ 110 00
od 31. 1. 2011 do 25. 6. 2013
LOZARNA INVESTMENTS LIMITED
Limassol, Grigoriou Xenopoulou 17, 3106, Kyperská republika
od 28. 2. 2007 do 31. 1. 2011
TECH PHARMA, a.s., IČ 266 88 956
Praha 1, Revoluční 765/19, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+125

+
-
Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+50

+
-
Lukáš Konečný
+
-
Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-36

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-109

+
-
Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-151

+
-

A tohle už jste četli?

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Pro někoho jsou účetnictví jen „nějaká čísla“ a jeho vedení činnost nutná, leč nudná. Pro jiné je účetnictví užitečný nástroj pro finanční rozhodování a pro plánování vývoje firmy. V obou případech je dnes nezbytné, aby účetní firma šla s dobou.

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Covidové turbo. Česká firma vyrostla o tisíce procent

Mezi výherce covidové doby se může počítat i domažlická firma nanoSPACE, výrobce a prodejce nanotechnologií. Během krize navýšila obrat o nadpřirozená čísla, což jí dalo peníze na další rozvoj. Zadarmo to ale nebylo, vysvětluje v rozhovoru provozní ředitelka Lucie Konečná.

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Po katastrofě pomůže i program Tornádo od Maláčové

Zaměstnancům a firmám z jižní Moravy a Lounska, které v minulém týdnu zasáhlo ničivé počasí, pomůže program Tornádo. Spustilo ho ministerstvo práce a sociálních věcí, které odhaduje, že pomoc se bude týkat zhruba dvou stovek firem. 

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 394 071 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Polky v českých továrnách: zahálkou a šmelinou proti socialismu

Polky v českých továrnách: zahálkou a šmelinou proti socialismu

Zpočátku nezáživně působící historická studie přináší fascinující vhled do působení polských dělnic v 70....

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Většina z nás má občas mokro v kalhotkách, ale nikdo o tom nemluví

Trvalo to dlouho, než jsme došli do fáze, kdy umíme otevřeně mluvit o tom „tam dole“. Do veřejného prostoru...

Partners Financial Services