Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík Stanice O, a.s.
IČO: 26509911

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu11. 2. 2002
Obchodní firma
od 11. 2. 2002

Stanice O, a.s.

Adresa sídla
od 11. 2. 2002 do 13. 5. 2015
Praha 5, Vrchlického č.p.439/29, PSČ 150 00
IČO
od 11. 2. 2002

26509911

DIČ

CZ26509911

Identifikátor datové schránky:dnygfa8
Právní forma
od 11. 2. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7531 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 9. 2014
- televizní vysílání
od 15. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 9. 2002 do 17. 9. 2014
- licence k provozování televizního programu "O" prostřednictvím družice
od 11. 2. 2002 do 15. 6. 2009
- specializovaný maloobchod
od 11. 2. 2002 do 15. 6. 2009
- reklamní činnost a marketing
od 11. 2. 2002 do 15. 6. 2009
- maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
od 11. 2. 2002 do 15. 6. 2009
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
Ostatní skutečnosti
od 17. 9. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 17. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 17. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 9. 2004 do 14. 6. 2005
- Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 4.000.000,- Kč o 4.420.000,- Kč na částku 8.420.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnost i a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům EXIMPO a. s. se sídlem Praha 8, Tusarova 45, IČ 00485942, NORTHERN STAR spol. s r. o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. PSČ 147 00, IČ 26700417, paní Hedě Polívkové, r. č. xxxx, bytem Praha 6, Vilímovská 21, panu JUDr. Václavu Žluvovi, r. č. xxxx, bytem Praha 5, Píškova 1950, panu Ing. Hynku Chudárko vi, r. č. xxxx, bytem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 4.420 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akci í bude 8.500,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 7.500,- Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splácení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti pro ti pohledávce společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto: EXIMPO a. s. - IČO 00485942, Tusarova 45, Praha 7, upíše celkem 2010 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 17 085 000 Kč pohledávky: 13 700 000 Kč - smlouva o půjčce ze dne 22/07/03 640 500 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 210 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 1 722 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 NORTHERN STAR spol. s r. o. - IČO 26700417, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 2, upíše celkem 1310 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 11.135.000,- Kč pohledávky: 11 135 000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/03 Heda Polívková, r. č. xxxx, Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 600 ks akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 5.100.000,- Kč pohledávky: 3.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 23/03/04 2.100.000,- Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 JUDr. Václav Žluva, r. č. xxxx, Pískova 1950, Praha 5, upíše celkem 400 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši - 3.400.000,- Kč pohledávky: 2.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/04 1.407.000,- Kč - smlouva o převodu akcií a převodu podřízených půjček ze dne 21/10/03 ing. Hynek Chudárek, r. č. xxxx, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, upíše celkem 100 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 850.000,- Kč pohledávky: 500.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 3/05/04 350.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 6/09/02 Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určených zájemců byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti více než 30 dní před konáním této valné hromady, tvoří přílohu k pozvánce na tuto valnou hromadu a valná hromada tyto pohledávky schvaluje co do dů vodu a výše, s tím, že bere na vědomí, že k dnešnímu dni tyto pohledávky existují a jsou nepromlčené. e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději následujícího dne p o konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obch. zák., tedy zejména určení počtu druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději do 5.8.2004. K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací po dmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurz jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi up isovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společ nost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stra n s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše za počítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozděj i do 12.8.2004, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určených zájemců vůči společnosti vzniklýc h na základě shora uvedených právních úkonů.
od 6. 8. 2003 do 14. 6. 2005
- Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2,000.000,- Kč o 2,000.000,- Kč na částku 4,000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení jejího kreditu kapitálovým posílením a roz hoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO : 26 70 04 17. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 2.000 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov. c) upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů. e) Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 2,000.000.,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel, předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vy šehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO: 26 70 04 17, je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií do jednoho týdne ode dne jejich úpisu. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Upisovatel je povinen provést v sídle společnosti v každý pracovní den v době od 8.30 do 10.30 hod. a celou upsanou částku 2,000.000,- Kč splatit na zvláštní účet společnosti založený u České spořitelny, a.s., č. 133xxxx. f) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení postavení na trhu a zvýšení její kunkurenceschopnosti. g) Předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO 26 70 04 17, upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společnosti, která tuto smlouvu zpracuje a odešle nejpozději do jednoho týdne od dnešního dne na adresu sídla upisovatele. K upsání akcií je poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zpracované společností.
Kapitál
od 9. 9. 2004
Základní kapitál 8 420 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 8. 2003 do 9. 9. 2004
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 9. 2002 do 11. 8. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 2. 2002 do 30. 9. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 600 000 Kč.
od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 8 420.
od 17. 9. 2014
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti. Převod akcií na jinou osobu je možný jen se souhlasem představenstva společnosti. Práva a povinnosti s akciemi spojené jsou uvedeny ve stanovách společnosti uložených ve sbírce listin.
od 9. 9. 2004 do 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 420.
od 9. 9. 2004 do 17. 9. 2014
v listinné podobě, neregistrované
od 11. 8. 2003 do 9. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4 000.
od 11. 8. 2003 do 9. 9. 2004
akcie v listinné podobě,neregistrované
od 29. 11. 2002 do 11. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 29. 11. 2002 do 11. 8. 2003
akcie v listinné podobě,neregistrované
od 11. 2. 2002 do 29. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 11. 2. 2002 do 29. 11. 2002
akcie v listinné podobě,neregistrované
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 16. 1. 2019
ŠTĚPÁN KOŠÍK - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Železničního pluku, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 27. 9. 2018
od 28. 2. 2018
ŠTĚPÁN WOLDE - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Studentská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 21. 11. 2017
den vzniku funkce: 21. 11. 2017
od 22. 6. 2016
VLADIMÍR MUŽÍK - člen představenstva
Praha - Smíchov, Bozděchova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 26. 4. 2016
od 17. 9. 2014 do 22. 6. 2016
MICHAL BERKA - člen představenstva
Liberec - Liberec XXV-Vesec, K Sportovnímu Areálu, PSČ 463 12
den vzniku členství: 1. 8. 2014 - 26. 4. 2016
od 17. 9. 2014 do 28. 2. 2018
ŠTĚPÁN WOLDE - místopředseda představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Studentská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012 - 21. 11. 2017
den vzniku funkce: 21. 8. 2014 - 21. 11. 2017
od 17. 10. 2013 do 17. 9. 2014
ROMAN LATUSKE - místopředseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Astlova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 31. 7. 2014
den vzniku funkce: 11. 10. 2013 - 31. 7. 2014
od 17. 10. 2013 do 16. 1. 2019
ŠTĚPÁN KOŠÍK - předseda představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Železničního pluku, PSČ 530 02
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 11. 10. 2013 - 27. 9. 2018
od 24. 1. 2013 do 17. 9. 2014
ŠTĚPÁN WOLDE - člen představenstva
Poděbrady - Poděbrady II, Studentská, PSČ 290 01
den vzniku členství: 20. 12. 2012
od 19. 3. 2012 do 17. 10. 2013
Ing. Petr Marek - místopředseda představenstva
Praha 8 - Čimice, Vehlovická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 10. 10. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 10. 10. 2013
od 19. 3. 2012 do 17. 10. 2013
Roman Latuske - předseda představenstva
Praha 5 - Smíchov, Astlova 3205/1, PSČ 150 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 11. 10. 2013
od 14. 10. 2011 do 19. 3. 2012
Ing. Petr Marek - místopředseda představenstva
Praha 8 - Čimice, Vehlovická, PSČ 181 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 5. 2009 - 17. 6. 2010
od 15. 6. 2009 do 14. 10. 2011
Ing. Petr Marek - místopředseda představenstva
Praha 7, Plynární 33/1553, PSČ 170 00
den vzniku členství: 23. 3. 2009
den vzniku funkce: 29. 5. 2009
od 14. 6. 2005 do 15. 6. 2009
Ing. Stanislav Holec - člen
Praha 9 - Horní Počernice, Běchorská 666/77, PSČ 193 00
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 23. 1. 2009
od 14. 6. 2005 do 14. 10. 2011
Ing. Hynek Chudárek - člen
Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 31. 8. 2011
od 14. 6. 2005 do 19. 3. 2012
Roman Latuske - předseda
Petrov-Chlomek, Zalomená 156, PSČ 252 06
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 4. 2005 - 17. 6. 2010
od 3. 9. 2004 do 14. 6. 2005
Jiří Němeček - člen představenstva
Praha 4, Pravá 1118/5
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 25. 4. 2005
den vzniku funkce: 11. 2. 2002
od 3. 9. 2004 do 14. 6. 2005
Ing. Hynek Chudárek - předseda představenstva
Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 25. 4. 2005
od 6. 8. 2003 do 3. 9. 2004
Ing. Hynek Chudárek - člen
Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5
den vzniku členství: 26. 6. 2003
od 30. 9. 2002 do 3. 9. 2004
Jiří Němeček - předseda
Praha 4, Pravá 1118/5
den vzniku členství: 11. 2. 2002
den vzniku funkce: 11. 2. 2002
od 30. 9. 2002 do 14. 6. 2005
Pavel Attel - člen
Praha 9 - Prosek, Litvínovská 527
den vzniku členství: 9. 9. 2002 - 25. 4. 2005
od 11. 2. 2002 do 30. 9. 2002
Ing. Jiří Němeček - předseda
Praha 4, Pravá 1118/5
den vzniku členství: 11. 2. 2002
den vzniku funkce: 11. 2. 2002
od 11. 2. 2002 do 30. 9. 2002
Zdeněk Mandík - člen
Děčín VI, U Tvrze 1442/19
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 9. 9. 2002
od 11. 2. 2002 do 6. 8. 2003
Ing. Pavel Fromberger - člen
Praha 6, Vondroušova 1181/23
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 26. 6. 2003
od 17. 9. 2014
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
od 3. 9. 2004 do 17. 9. 2014
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.
od 11. 2. 2002 do 3. 9. 2004
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.Při podepisování jménem společnosti připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 1. 2019
KAREL VABROUŠEK - předseda dozorčí rady
Slaný, Jabloňová, PSČ 274 01
den vzniku členství: 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 27. 9. 2018
od 16. 1. 2019
JAN OTČENÁŠEK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kbely, Dalovická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 27. 9. 2018
od 16. 1. 2019
VLADAN RÁMIŠ - člen dozorčí rady
Zbuzany, Nad Úvozy, PSČ 252 25
den vzniku členství: 27. 9. 2018
od 1. 6. 2015 do 16. 1. 2019
VLADAN RÁMIŠ - člen dozorčí rady
Zbuzany, Nad Úvozy, PSČ 252 25
den vzniku členství: 1. 6. 2015 - 27. 9. 2018
od 17. 10. 2013 do 16. 1. 2019
KAREL VABROUŠEK - předseda dozorčí rady
Slaný, Jabloňová, PSČ 274 01
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 10. 10. 2013 - 27. 9. 2018
od 17. 10. 2013 do 16. 1. 2019
JAN OTČENÁŠEK - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kbely, Dalovická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 10. 10. 2013 - 27. 9. 2018
den vzniku funkce: 10. 10. 2013 - 27. 9. 2018
od 24. 1. 2013 do 17. 10. 2013
JOHANNES WERLE - člen dozorčí rady
Vídeň, Liechtensteinstrasse 53/2, Rakouská republika
den vzniku členství: 2. 1. 2013 - 10. 10. 2013
od 24. 1. 2013 do 31. 5. 2015
VLADAN RÁMIŠ - člen dozorčí rady
Zbuzany, Nad Úvozy, PSČ 252 25
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 31. 5. 2015
od 19. 3. 2012 do 24. 1. 2013
JUDr. Vladan Rámiš - člen dozorčí rady
Praha 5, Suchý vršek 2110/24, PSČ 158 00
den vzniku členství: 17. 6. 2010
od 19. 3. 2012 do 24. 1. 2013
Roman Breitenfelner - místopředseda dozorčí rady
Roztoky u Prahy, Tiché údolí, PSČ 252 63
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 28. 12. 2012
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 28. 12. 2012
od 19. 3. 2012 do 17. 10. 2013
Dr. Karl Hans Arnold - předseda dozorčí rady
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 10. 10. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 10. 10. 2013
od 2. 2. 2006 do 19. 3. 2012
Dr. Karl Hans Arnold - předseda
Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 17. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 4. 2005 - 17. 6. 2010
od 14. 6. 2005 do 19. 3. 2012
Roman Breitenfelner - člen
Praha 6, Pod kaštany 7/177, PSČ 160 00
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 17. 6. 2010
od 14. 6. 2005 do 19. 3. 2012
JUDr. Vladan Rámiš - člen
Praha 5, Suchý vršek 2110/24, PSČ 158 00
den vzniku členství: 25. 4. 2005 - 17. 6. 2010
od 6. 8. 2003 do 14. 6. 2005
Ing. Petr Gregor - předseda
Praha 6, Vostrovská 30, PSČ 147 00
den vzniku funkce: 26. 6. 2003 - 25. 4. 2005
od 6. 8. 2003 do 14. 6. 2005
Heda Polívková - člen
Praha 6, Vilímovská 21
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 25. 4. 2005
od 6. 8. 2003 do 14. 6. 2005
Vít Kolínský - člen
Praha 4, Mikuláše z Husi 7
den vzniku členství: 26. 6. 2003 - 25. 4. 2005
od 30. 9. 2002 do 6. 8. 2003
Ing. Hynek Chudárek - předseda
Praha 7, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00
den vzniku členství: 9. 9. 2002 - 26. 6. 2003
den vzniku funkce: 9. 9. 2002 - 26. 6. 2003
od 11. 2. 2002 do 30. 9. 2002
Dušan Všelicha - předseda
Praha 4, Dědinova 1983/6
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 9. 9. 2002
den vzniku funkce: 11. 2. 2002 - 9. 9. 2002
od 11. 2. 2002 do 6. 8. 2003
Miroslav Dražil - člen
Štěchovice, V Bráně 23
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 26. 6. 2003
od 11. 2. 2002 do 6. 8. 2003
Ing. Marie Glaserová - člen
Praha 8, Taussigova 1156/19
den vzniku členství: 11. 2. 2002 - 26. 6. 2003
Akcionáři
od 19. 9. 2013
MAFRA, a.s., IČO: 45313351
Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00
od 19. 1. 2007 do 19. 9. 2013
MAFRA MEDIA, s.r.o.,, IČO: 26463202
Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 5 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 21 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+15
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-10
+
-
3.Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-82
+
-
4.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-93
+
-
5.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-133
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Po narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než dřív....více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services