Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
IČO: 26539411

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 2014
Obchodní firma
od 23. 4. 2015

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

od 1. 1. 2014 do 23. 4. 2015

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s.

Sídlo
IČO
od 1. 1. 2014

26539411

Právní forma
od 1. 1. 2014
Spolek
Spisová značka4387 L, Krajský soud v Hradci Králové
Účel nadace
od 25. 7. 2019
- Posláním spolku Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. je být centrem rodinným, komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským, dobrovolnickým a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi a pro ostatní cílové skupiny. Cíle spolku: oslovit rodiče a rodinné příslušníky s malými dětmi a nabídnout jim své služby; posilovat roli rodiny a zdravé rodinné výchovy, umožnit rodičům vzájemně se stýkat, vzdělávat se, využívat vlastních schopností a znalostí; podporovat uplatňování základních práv dětí podle Úmluvy o právech dítěte, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy; prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci, napomáhat prevenci jejich sociální izolace; získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života; posilovat prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy; připravit ženy na těhotenství, mateřství a rodičovství; poskytovat služby pro rodiny s dětmi -organizovaná i neorganizovaná činnost pro smysluplné společné trávení volného času rodičů s dětmi; vzdělávací činnost na podporu rodin s dětmi, ale i samotných žen a mužů; vzdělávat pracující spolku; posilovat rovné příležitosti pro muže a ženy; podporovat děti v navazování kamarádských, sociálních a společenských vztahů a zkušeností, připravit je nenásilně na vstup do školských a mimoškolských zařízení; fundraising, sponzorství, příprava a řízení projektů; činnosti v oblasti kulturní, sportovní, vzdělávací, společenské apod.; realizovat a podporovat dobrovolnickou činnost; podporovat a rozvíjet mezigenerační vztahy; napomáhat odstranění diskriminace na trhu práce i v ostatních oblastech života; podporovat flexibilní formy práce a možné zaměstnanecké benefity, spolupracovat za zaměstnavateli a napomoci tak cílové skupině sladit rodinný a pracovní život; mimoškolní péče o děti včetně hlídání, zabývá se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou (EVVO).
od 3. 3. 2016 do 25. 7. 2019
- Posláním spolku Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. je být centrem rodinným, komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským, dobrovolnickým a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi a pro ostatní cílové skupiny. Cíle spolku: oslovit rodiče a rodinné příslušníky s malými dětmi a nabídnout jim své služby; posilovat roli rodiny a zdravé rodinné výchovy, umožnit rodičům vzájemně se stýkat, vzdělávat se, využívat vlastních schopností a znalostí; podporovat uplatňování základních práv dětí podle Úmluvy o právech dítěte, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy; prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci, napomáhat prevenci jejich sociální izolace; získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života; posilovat prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy; připravit ženy na těhotenství, mateřství a rodičovství; poskytovat služby pro rodiny s dětmi -organizovaná i neorganizovaná činnost pro smysluplné společné trávení volného času rodičů s dětmi; vzdělávací činnost na podporu rodin s dětmi, ale i samotných žen a mužů; vzdělávat pracující spolku; posilovat rovné příležitosti pro muže a ženy; podporovat děti v navazování kamarádských, sociálních a společenských vztahů a zkušeností, připravit je nenásilně na vstup do školských a mimoškolských zařízení; fundraising, sponzorství, příprava a řízení projektů; činnosti v oblasti kulturní, sportovní, vzdělávací, společenské apod.; realizovat a podporovat dobrovolnickou činnost; podporovat a rozvíjet mezigenerační vztahy; napomáhat odstranění diskriminace na trhu práce i v ostatních oblastech života; podporovat flexibilní formy práce a možné zaměstnanecké benefity, spolupracovat za zaměstnavateli a napomoci tak cílové skupině sladit rodinný a pracovní život; mimoškolní péče o děti včetně hlídání.
od 9. 2. 2016 do 3. 3. 2016
- Posláním spolku Krůček, z. s. je být centrem rodinným, komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským, dobrovolnickým a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi a pro ostatní cílové skupiny. Cíle spolku: oslovit rodiče a rodinné příslušníky s malými dětmi a nabídnout jim své služby; posilovat roli rodiny a zdravé rodinné výchovy, umožnit rodičům vzájemně se stýkat, vzdělávat se, využívat vlastních schopností a znalostí; podporovat uplatňování základních práv dětí podle Úmluvy o právech dítěte, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy; prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci, napomáhat prevenci jejich sociální izolace; získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života; posilovat prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy; připravit ženy na těhotenství, mateřství a rodičovství; poskytovat služby pro rodiny s dětmi -organizovaná i neorganizovaná činnost pro smysluplné společné trávení volného času rodičů s dětmi; vzdělávací činnost na podporu rodin s dětmi, ale i samotných žen a mužů; vzdělávat pracující spolku; posilovat rovné příležitosti pro muže a ženy; podporovat děti v navazování kamarádských, sociálních a společenských vztahů a zkušeností, připravit je nenásilně na vstup do školských a mimoškolských zařízení; fundraising, sponzorství, příprava a řízení projektů; činnosti v oblasti kulturní, sportovní, vzdělávací, společenské apod.; realizovat a podporovat dobrovolnickou činnost; podporovat a rozvíjet mezigenerační vztahy; napomáhat odstranění diskriminace na trhu práce i v ostatních oblastech života; podporovat flexibilní formy práce a možné zaměstnanecké benefity, spolupracovat za zaměstnavateli a napomoci tak cílové skupině sladit rodinný a pracovní život; mimoškolní péče o děti včetně hlídání.
od 23. 4. 2015 do 9. 2. 2016
- Posláním Mateřského a rodinného centra Krůček je být centrem komunitním a integračním,výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským a multigeneračním pro rodiny s dětmi. Cíle sdružení: - posilovat roli rodiny, umožnit rodičům se vzájemně stýkat, vzdělávat - podporovat uplatňování práv dětí, iniciovat a podporovat aktivity zaměřené na ochranu dětí - prostřednictvím komunitní práce napomáhat ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci, prevenci soc. izolace - získávat a předávat odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii - poskytovat a zprostředkovávat vzdělávání a informace vedoucí zvýšení zaměstnanosti rodičů s dětmi - posilovat rovné příležitosti, napomáhat odstranění diskriminace ŽaM - dětem pomoci v socializaci a připravit je na vstup do škol
Ostatní skutečnosti
od 25. 7. 2019
- Pobočné spolky Pobočný spolek je organizační jednotkou hlavního spolku s vlastní právní osobností, odvozenou od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek je založen rozhodnutím Rady spolku dle čl. 3c Stanov a vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. Účel, poslání, cíle a formy činnosti pobočného spolku se shodují s účelem, posláním a formami činnosti hlavního spolku, dle stanov hlavního spolku. Pobočný spolek je povinen podílet se na činnosti hlavního spolku. Vznik a zánik členství v pobočném spol ku se řídí obdobně ustanovením Stanov hlavního spolku o vzniku a zániku členství s tím, že vznik členství v pobočném spolku je dále podmíněn jednomyslným souhlasem Rady hlavního spolku. Členstvím v pobočném spolku vzniká členství v hlavním spolku. Hlavní spolek neručí za závazky pobočného spolku, ledaže k příslušnému jednání o vzniku závazku dal hlavní spolek předchozí písemný souhlas. Orgány pobočného spolku jsou valná hromada pobočného spolku, rada pobočného spolku a revizní komise pobočného spolku. Valná hromada pobočného spolku je nejvyšším orgánem pobočného spolku a pro její pravomoc, působnost, způsob rozhodování, apod. se použijí obdobně ustanovení Stanov hlavního spolku upravující valné hromady hlavního spolku Rada pobočného spolku je statutárním orgánem pobočného spolku. Počet členů rady pobočného spolku je vždy lichý a musí ji tvořit min. tři členové, z nichž jeden musí být vždy člen hlavního spolku, který je zároveň nečlenem pobočného spolku. Za pobočný spo lek navenek je oprávněn jednat předseda pobočného spolku, volený ze členů Rady pobočného spolku hlasováním. Pro způsob vzniku a zániku členství v Radě pobočného spolku, její pravomoci, působnosti, způsobu rozhodování se použijí obdobně ustanovení Stanov hlavního spolku upravující Radu hlavního spolku. Do volby Rady pobočného spolku valnou hromadou pobočného spolku je Rada pobočného spolku jako statutární orgán stejná jako Rada Hlavního spolku. Revizní komise pobočného spolku je kontrolním orgánem pobočného spolku. Pro vznik a zánik členství v revizní komisi, její působnosti a pravomoci, včetně způsobu rozhodování, se použijí obdobně ustanovení Stanov hlavního spolku upravující o Revizní komis i hlavního spolku. Pobočný spolek je oprávněn přijímat svoje stanovy a další prováděcí vnitřní předpisy, které podrobněji upravují jeho organizační strukturu (zejména druhy orgánů pobočného spolku, způsob ustanovení do funkcí v orgánech pobočného spolku, vznik a zánik člens tví v pobočném spolku) a organizaci vlastní činnosti pobočného spolku. Stanovy a vnitřní předpisy pobočného spolku nesmí být v rozporu se Stanovami hlavního spolku. Pobočný spolek je oprávněn vlastní činností nabývat majetek. Pobočný spolek je oprávněn hospodařit samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost Za závazky pobočného spolku hlavní spolek neodpovídá, ledaže se jedná o závazky vzniklé z právního jedn ání, k němuž dal hlavní spolek předchozí výslovný písemný souhlas. Hospodaření pobočného spolku se řídí příslušnými právními předpisy. Pobočný spolek je povinen o majetek pečovat jako řádný hospodář a v souladu se Stanovami hlavního spolku či vnitřním předpisem vydaným hlavním spolkem upravujícím kontrolu hospodaření po bočného spolku hlavním spolkem. Pobočný spolek je povinen pravidelně, nejméně 1x za tři měsíce informovat hlavní spolek o své činnosti. V případě žádosti o poskytnutí prostředků z veřejných rozpočtů pobočným spolkem, účasti v dotačních programech, apod., je pobočný spolek povinen informovat hlavní spolek o záměru podat příslušnou žádost. V případě poskytnutí těchto veřejných či dotačníc h prostředků je pobočný spolek povinen hlavnímu spolku na jeho výzvu podat všechny potřebné informace o způsobu čerpání a využití prostředků (včetně přehledu činnosti a majetku pobočného spolku). Pobočný spolek je dále povinen zajistit řádné vedené účetnictví vztahující se k jeho činnosti a předkládat hlavnímu spolku min. jednou ročně finanční závěrky a přehledy o majetku a stavu hospodaření pobočného spolku. K výzvě hlavního spolku je pobočný spo lek bez zbytečného odkladu povinen umožnit hlavnímu spolku kontrolu účetnictví pobočného spolku. Na zrušení a zánik pobočného spolku se použijí obdobně ustanovení Stanov hlavního spolku o zrušení a zániku hlavního spolku a dále příslušné právní předpisy.
Statutární orgán
od 25. 7. 2019
MgA. MARIE BLAŽKOVÁ - radní
Moravská Třebová - Boršov, , PSČ 569 21
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 25. 7. 2019
Mgr. KATEŘINA BUREŠOVÁ - radní
Svitavy - Předměstí, Dimitrovova, PSČ 568 02
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 25. 7. 2019
JAROSLAVA ROUŠAROVÁ - radní
Svitavy - Předměstí, Raisova, PSČ 568 02
den vzniku členství: 20. 6. 2019
od 15. 11. 2017 do 25. 7. 2019
Mgr. SOŇA NÁDVORNÍKOVÁ - Radní rady spolku
Svitavy - Předměstí, U Poličské trati, PSČ 568 02
den vzniku členství: 18. 2. 2016 - 20. 6. 2019
od 29. 6. 2017
Mgr. KATEŘINA NOVOTNÁ - Předsedkyně rady spolku
Březová nad Svitavou, Dlouhá, PSČ 569 02
den vzniku členství: 30. 5. 2017
den vzniku funkce: 30. 5. 2017
od 3. 3. 2016
PAVLÍNA ČERNÁ - Místopředsedkyně rady spolku
Svitavy - Předměstí, Majakovského, PSČ 568 02
den vzniku členství: 18. 2. 2016
den vzniku funkce: 18. 2. 2016
od 3. 3. 2016 do 29. 6. 2017
Ing. MILENA ZEMANOVÁ - Předsedkyně rady spolku
Svitavy - Lány, Jiřího Voskovce, PSČ 568 02
den vzniku členství: 18. 2. 2016 - 18. 2. 2017
den vzniku funkce: 18. 2. 2016 - 18. 2. 2017
od 3. 3. 2016 do 15. 11. 2017
Mgr. SOŇA NÁDVORNÍKOVÁ - Radní rady spolku
Svitavy - Lány, Zámecká, PSČ 568 02
den vzniku členství: 18. 2. 2016
od 9. 2. 2016 do 3. 3. 2016
Bc. BARBORA HÁVOVÁ - Předsedkyně rady spolku
Svitavy - Lány, Felberova, PSČ 568 02
den vzniku členství: 25. 2. 2015 - 18. 2. 2016
den vzniku funkce: 25. 2. 2015 - 18. 2. 2016
od 9. 2. 2016 do 3. 3. 2016
Mgr. MONIKA ČUHELOVÁ - Místopředsedkyně rady spolku
Svitavy - Lačnov, Hlavní, PSČ 568 02
den vzniku členství: 25. 2. 2015 - 18. 2. 2016
den vzniku funkce: 25. 2. 2015 - 18. 2. 2016
od 9. 2. 2016 do 3. 3. 2016
PAVLÍNA ČERNÁ - Radní rady spolku
Svitavy - Předměstí, Majakovského, PSČ 568 02
den vzniku členství: 25. 2. 2015 - 18. 2. 2016
od 23. 4. 2015 do 9. 2. 2016
Bc. BARBORA HÁVOVÁ - Předsedkyně Rady sdružení
Svitavy - Lány, Felberova, PSČ 568 02
den vzniku členství: 25. 2. 2015
den vzniku funkce: 25. 2. 2015
od 23. 4. 2015 do 9. 2. 2016
Mgr. MONIKA ČUHELOVÁ - Místopředsedkyně Rady sdružení
Svitavy - Lačnov, Hlavní, PSČ 568 02
den vzniku členství: 25. 2. 2015
den vzniku funkce: 25. 2. 2015
od 23. 4. 2015 do 9. 2. 2016
PAVLÍNA ČERNÁ - Radní
Svitavy - Předměstí, Majakovského, PSČ 568 02
den vzniku členství: 25. 2. 2015
od 3. 3. 2016
Za spolek je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda rady spolku. Místopředseda rady spolku nebo radní je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jen v případě pověření od předsedy rady spolku nebo místopředseda rady spolku v případě ukončení v ykonávání funkce předsedy rady spolku. Předsedu rady spolku zastupuje se všemi právy i povinnostmi místopředseda rady spolku nebo radní, obdrží-li od předsedy rady spolku pověření.
od 9. 2. 2016 do 3. 3. 2016
Za spolek je oprávněn jednat a podepisovat samostatně předseda rady spolku. Místopředseda rady spolku nebo radní je oprávněn jednat a podepisovat samostatně jen v případě pověření od předsedy rady spolku nebo místopředseda rady spolku v případě ukončení v ykonávání funkce předsedy rady spolku.
od 23. 4. 2015 do 9. 2. 2016
Statutárním orgánem je Rada sdružení. Za spolek je oprávněn jednat samostatně předseda rady. Jiní členové rady mohou zastupovat spolek pouze společně s předsedou.
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 690,00 Kč
Komerční banka 2 736,88 Kč
ČSOB 2 747,90 Kč
Poštovní spořitelna 2 747,90 Kč
Expobank CZ 2 757,30 Kč
Česká spořitelna 2 760,00 Kč
Raiffeisenbank 2 785,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 815,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Mikuláš Minář

Mikuláš Minář

- aktivista

+21
+
-
2.Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+9
+
-
3.David Černý

David Černý

- výtvarník

+5
+
-
4.Patrik Hezucký

Patrik Hezucký

- moderátor

-2
+
-
5.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-3
+
-

Články na Heroine.cz

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila velkou novelu zákoníku práce, které přináší...více

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services