VIROPLASTIC CZ, a.s., IČO: 26685485 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. Údaje byly staženy 1. 9. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26685485. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26685485 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 3. 2002
Obchodní firma
od 15. 12. 2004

VIROPLASTIC CZ, a.s.

od 13. 3. 2002 do 15. 12. 2004

VIROPLASTIC CZ s.r.o.

Prověřit exekuceVizibilita firmy
Adresa sídla
od 13. 3. 2002 do 3. 10. 2019
Praha 1, Vojtěšská 6/211, PSČ 110 00
IČO
od 13. 3. 2002

26685485

DIČ

CZ26685485

Identifikátor datové schránky:6ksgwzt
Právní forma
od 15. 12. 2004
Akciová společnost
od 13. 3. 2002 do 15. 12. 2004
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka9702 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 13. 3. 2002
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
od 13. 3. 2002
- velkoobchod
Ostatní skutečnosti
od 18. 3. 2013
- Dne 6.3.2013 uzavřela společnost VIROPLASTIC CZ, a.s. jakožto prodávající a společnost CDS - VIROPLASTIC CZ s.r.o., IČ: 01406779, se sídlem: Praha 1, Nové Město, Vojtěšská 211/6, PSČ 110 00, jakožto kupující smlouvu o prodeji části podniku, na jejímž zákl adě došlo k prodeji části podniku společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. společnosti CDS - VIROPLASTIC CZ s.r.o.
od 22. 11. 2007 do 30. 11. 2007
- Dne 6.11. proběhla valná hromada navrhovatele za účasti 92 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 50.000.000,- Kč a je zcela splacen, o částku 50.000.000,- Kč, na konečnou výši 100.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 500 kusů kmenových akcií společnosti, znějící ch na jméno, každé o nominální hodnotě 100.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kotované. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Úpis nových akcií bude proveden předem určeným zájemcem, kterým je jeden ze stávajících akcionář ů. Úpis bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost VIROPLASTIC CZ, a.s. s předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. povinno předat os obně či zaslat doporučeně předem určenému zájemci nejpozději do 14 pracovních dnů po datu podání návrhnu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předem určený zájemce je povinen uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností VIROPLASTIC CZ, a.s . nejpozději do 15 dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. §205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Poukázky na akci e nebudou vydány. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 16,00 hod. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty pro úpis akcií představenstvem společnosti a to osobně nebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu předem určeného zájemce, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude o dpovídat jejich jmenovité hodnotě. Lhůta, do které musí být splaceno 100 % jmenovité hodnoty nově upsaných akcií je stanovena do 30.11.2007. Úpis může provést předem určený zájemce pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci. Valná hromada společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. souhlasí se započtením peněžitých pohledávek akcionáře VIROPLASTIC S.R.L., které má vůči společnosti a které vznikly na základě peněžitých půjček v celkové výši 50.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti V IROPLASTIC CZ, a.s. na splacení vkladu ve výši 50.000.000,- Kč
od 27. 3. 2007 do 30. 3. 2007
- Dne 21.2.2007 proběhla valná hromada navrhovatele za účasti 100 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 10.000.000,- Kč, a je zcela spl acen, o částku 40.000.000,- Kč na konečnou výši 50.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 400 kusů kmenových akcií společnosti, zně jících na jméno, každé o nominální hodnotě 100.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou kotované. Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti a kterým budou nové akcie upsány nerovn oměrně mezi stávající akcionáře. Úpis akcií bude proveden podpisem Smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře společnost VIROPLASTIC CZ, a.s. s předem určenými zájamci, tj. se stávajícími akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti VI ROPLASTIC CZ, a.s. povinno předat osobně či zaslat doporučeně předem určeným zájemcům nejpozději do 10 pracovních dnů po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci jsou povinni uzavřít smlouvu o upsání akc ií se společností VIROPLASTIC CZ, a.s. nejpozději do 15 dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a dále rozvazovací podmínku dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlio společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 16,00 hod. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu lhůty pro úpis akcií představenstvem společnosti a to osobně nebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu předem určených zájemců, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Emisní kurs nově upisovaných akcí bude odpovícat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. Lhůta, do které musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty nově upsaných akcií je stanovena do 31 .3.2007. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti u banky, který za tím účelem otevře společnost na svoje jméno a který bude uveden v návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Úpis mohou provést předem určení zájem ci pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci. Valná hromada společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. rozhodla dne 22.3.2007 o tom, že souhlasí se započtením peněžitých pohledávek akcionáře VIROPLASTIC S.R.L., které má vůči společnosti a které vznikly na základě peněžitých půjček poskytnutých společnosti v ce lkové výši 36.000.000,- Kč, proti pohledávce společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. na splacení vkladu ve výši 36.000.000,- Kč
od 30. 5. 2005 do 30. 3. 2007
- Dne 21.02.2005 proběhla valná hromada navrhovatele za účasti 100 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, který k dnešnímu dni činí 2.000.000,- Kč, a je zcela spl acen, o částku 8.000.000,- Kč na konečnou výši 10.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nových 800 kusů kmenových akcií společnosti, zněj ící na jméno, každá o nominální hodnotě 10.000,- Kč, které budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované. Úpis nových akcií bude proveden předem určenými zájemci, kterými jsou stávající akcionáři společnosti a kterým budou nové akcie upsány v pomě ru jmenovitých hodnot akcií, které vlastní. Na každou dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, lze upsat 4 nové akcie společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Úpis akcií bude proveden podpisem smlouvy o úpisu akcií, kterou uzavře s polečnost VIROPLASTIC CZ, a.s., s předem určenými zájemci, tj. se stávajícími akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií je představenstvo společnosti VIROPLASTIC CZ, a.s. povinno předat osobně, či zaslat doporučeně, předem určeným zájemcům do 10 pracovních dní po datu podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Předem určení zájemci jsou povinni smlouvu o upsání akcií uzavřít se společností VIROPLASTIC CZ, a.s. nejpozději do 15 dnů od převzetí jejího návrhu. Podpisy na smlouvě musí bý t úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchod. zák., a dále rozvazovací podmínku dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti v pracovních dnech od 09.00 hod. do 16.00 hod. Upisovatelům bu de oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, a to osobně nebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu předem určených zájemců, a to nejméně pět pracovních dnů předem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě a bude pro všechny upisovatele stejný. Lhůta, do kdy musí být splaceno 100 % jmenovité hodnoty nově upisovaných akcií, činí 90 dnů a počítá se ode dne úpisu nových akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Po uplynutí této lhůty je upsán í akcií neúčinné. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs nově upsaných akcií na zvláštní účet společnosti u banky, který za tím účelem otevře společnost na svoje jméno a který bude uveden v návrhu Smlouvy o úpisu akcií. Úpis mohou provést předem urč ení zájemci pouze osobně, nebo prostřednictvím statutárního orgánu nebo zplnomocněného zástupce na základě plné moci.
od 15. 12. 2004
- Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 25.11.2004.
od 15. 12. 2004 do 15. 12. 2004
- Obchodní firma VIROPLASTIC CZ s.r.o. se sídlem Praha 1, Vojtěšská 6/211, PSČ 110 00, identifikační číslo 266 85 485 se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí vymazává z obchodního rejstříku. Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 25.11.2004.
Kapitál
od 8. 7. 2016
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 11. 2007 do 8. 7. 2016
Základní kapitál 100 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2007 do 30. 11. 2007
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 7. 2005 do 30. 3. 2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 2004 do 27. 7. 2005
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 3. 2002 do 29. 1. 2004
Základní kapitál 400 000 Kč
od 8. 7. 2016
Akcie na jméno 200, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 8. 7. 2016
K převodu akcií je nutný souhlas představenstva společnosti.
od 8. 7. 2016
Akcie na jméno 2 000, počet akcií: 900 v listinné podobě.
od 30. 11. 2007 do 8. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 900 v listinné podobě.
od 30. 3. 2007 do 30. 11. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 400 v listinné podobě.
od 27. 7. 2005 do 8. 7. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000 v listinné podobě.
od 27. 7. 2005 do 8. 7. 2016
K převodu akcií je nutný souhlas představenstva společnosti.
od 18. 2. 2005 do 27. 7. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 18. 2. 2005 do 27. 7. 2005
v listinné podobě. K převodu akcií je nutný souhlas představenstva společnosti.
od 15. 12. 2004 do 18. 2. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 000.
od 15. 12. 2004 do 18. 2. 2005
v listinné podobě. K převodu akcií je nutný souhlas představenstva společnosti.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 30. 11. 2007
Vilmaro Lorini - Předseda představenstva
Praha 1, Vojtěšská 6/211
den vzniku funkce: 15. 12. 2004
od 27. 4. 2007 do 24. 11. 2014
Maurizio Bergonzoni - člen představenstva
Monteveglio (BO), Via Cá Bianca 30, PSČ 40050, Italská republika
den vzniku členství: 21. 2. 2007 - 24. 11. 2014
od 12. 7. 2005 do 24. 11. 2014
Manuel Fabbroni - člen představenstva
Pistoia, Via Vignaccia 22, Italská republika
den vzniku funkce: 15. 2. 2005 - 24. 11. 2014
od 18. 2. 2005 do 27. 4. 2007
Lapo Borgioli - člen představenstva
Hukvaldy, 76
den vzniku členství: 27. 12. 2004 - 21. 2. 2007
den vzniku funkce: 27. 12. 2004 - 21. 2. 2007
od 15. 12. 2004 do 12. 7. 2005
Piero Giovannini - Člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 36
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 15. 2. 2005
od 15. 12. 2004 do 30. 11. 2007
Vilmaro Lorini - Předseda představenstva
Praha 1, Vojtěšská 6/211
den vzniku funkce: 15. 12. 2004
od 15. 12. 2004 do 19. 2. 2008
Fabrizio Borgioli - Člen představenstva
Praha 1, Vojtěšská 6/211
den vzniku funkce: 15. 12. 2004
od 19. 5. 2004 do 15. 12. 2004
Fabrizio Borgioli - Jednatel
Via di Basciano 293, Vaglia, Florencie, Italská republika
den vzniku funkce: 9. 10. 2003
od 13. 3. 2002 do 15. 12. 2004
Piero Giovannini - jednatel
Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 36
den vzniku funkce: 13. 3. 2002
od 24. 11. 2014
Představenstvo má 1 (jednoho) člena, který zastupuje spoolečnost ve všech záležitostech samostatně.
od 15. 12. 2004 do 24. 11. 2014
Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo člen představenstva.
od 13. 3. 2002 do 15. 12. 2004
Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Jednatel písemné právní úkony, které činí jménem společnosti podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 19. 2. 2008 do 24. 11. 2014
Luca Savino - člen dozorčí rady
Praha 2, Na Kozačce 8, PSČ 120 00
den vzniku členství: 6. 11. 2007 - 24. 11. 2014
od 7. 9. 2005 do 19. 2. 2008
Roberto Massa - Člen dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čelkovická 2182, PSČ 190 16
den vzniku funkce: 15. 12. 2004
od 12. 7. 2005
Piero Giovannini - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Žitomírská 36
den vzniku funkce: 15. 2. 2005
od 15. 12. 2004 do 12. 7. 2005
Mgr. Vojtěch Kocur - Člen dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Děbolínská 1054/21
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 15. 2. 2005
od 15. 12. 2004 do 7. 9. 2005
Roberto Massa - Člen dozorčí rady
Roztoky, Jungmannova 1739
den vzniku funkce: 15. 12. 2004
od 15. 12. 2004 do 24. 11. 2014
Giovanni Bonacchi - Předseda dozorčí rady
Praha 10, Žitomírská 36
den vzniku funkce: 15. 12. 2004 - 24. 11. 2014
Společníci s vkladem
od 17. 9. 2004 do 15. 12. 2004
VIROPLASTIC S.R.L.
Calenzano (FI), via di le Prata, 111 CAP 50041, Italská republika
Vklad: 1 500 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 75%
od 17. 9. 2004 do 15. 12. 2004
COMPO spol.s r.o., IČO: 00566055
Praha 6, České družiny 5
Vklad: 400 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 20%
od 17. 9. 2004 do 15. 12. 2004
Vilmaro Lorini
Via Caduti sul Lavoro 74, Sesto Fiorentino, Firenze, Italská republika
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 5%
od 13. 3. 2002 do 17. 9. 2004
VIROPLASTIC S.R.L.
Calenzano (FI), via di le Prata, 111 CAP 50041, Italská republika
Vklad: 300 000 Kč, splaceno 300 000 Kč. Obchodní podíl 75%
od 13. 3. 2002 do 17. 9. 2004
COMPO spol.s r.o., IČO: 00566055
Praha 6, České družiny 5
Vklad: 80 000 Kč, splaceno 80 000 Kč. Obchodní podíl 20%
od 13. 3. 2002 do 17. 9. 2004
Vilmaro Lorini
Via Caduti sul Lavoro 74, Sesto Fiorentino, Firenze, Italská republika
Vklad: 20 000 Kč, splaceno 20 000 Kč. Obchodní podíl 5%
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaroslav  Beck

Jaroslav Beck

- hudební skladatel, tvůrce Beat Saber

+13

+
-
Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

+2

+
-
Jaroslav  Hřebík

Jaroslav Hřebík

- fotbalový trenér

0

+
-
Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-10

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-146

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-286

+
-

A tohle už jste četli?

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Smlouvu potvrdíte jako heslo do banky. Startuje Sign

Lidé dostanou jednodušší a levnější alternativu ke klasickému digitálnímu podpisu – takzvanému kvalifikovanému certifikátu. Novinka staví na bankovní identitě.

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Konec otravného volání. Stopka na telemarketing definitivně prošla

Firmy budou moci volat jen lidem, kteří s tím předem výslovně souhlasili. Podle dosavadních pravidel to bylo obráceně.

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Dejte zaměstnancům peníze na kartu. Ať se netopíte v účtování nákladů

Startup Fidoo zbavuje zaměstnance papírového vyúčtování nákladů. Starosti ubudou i účetním a šéfům, kteří výdaje schvalují. „Firmy potřebují řešit byznys, ne se brodit tunami papírů,“ říká v rozhovoru Petr Herzmann, spolumajitel a CEO Fidoo.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 645 392 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Proklínaný švarcsystém očima expertů. Má smysl s ním bojovat?

Proklínaný švarcsystém očima expertů. Má smysl s ním bojovat?

Takzvaný švarcsystém, tedy zaměstnávání podnikatelů, je z pohledu českého práva nelegálním pracovněprávním...

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Nemůžu mít sex. Příběh ženy s vaginismem

Bolestivý nebo nemožný průnik penisu, prstu nebo jakéhokoliv předmětu do vagíny, a to navzdory výslovnému...

Partners Financial Services