Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka, IČO: 26687364 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka Údaje byly staženy 20. 1. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 26687364. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 26687364 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 4. 2002
Obchodní firma
od 19. 4. 2002

GALEBROOK ENGINEERING LIMITED, organizační složka

Adresa sídla
IČO
od 19. 4. 2002

26687364

Identifikátor datové schránky:6nvdbup
Právní forma
od 19. 4. 2002
Organizační složka zahraniční právnické osoby
Spisová značka46806 A, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 4. 2002
- maloobchod se smíšeným zbožím
od 19. 4. 2002
- zprostředkování obchodu
od 19. 4. 2002
- zprostředkování služeb
od 19. 4. 2002
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 19. 4. 2002
- činnost informačních a zpravodajských kanceláří
Ostatní skutečnosti
od 19. 4. 2002
- Údaje o zřizovateli: Předmět podnikání: A) Provádět všechny obchodní činnosti obecné obchodní společ- nosti a bez újmy obecnosti předchozího provádět ve spojení navzájem nebo jako samostatné a oddělené podnikání všechny nás- ledující obchodní činnosti: výrobce, dovozce, agent, dealer / velko- i maloobchodní / ve všech artiklech pro obchodní, výrob- ní, osobní i domácenské užití a spotřebu a ve všech druzích surovin; skladník, poskytovatel uskladnění, přepravce a doprav- ce; obchodník majetkem a nemovitostmi; realitní kancelář, pojistný agent a broker, finančník, finanční agent a jmenovaný správce, svěřenský správce, agent, faktor, vykonavatel správce, likvidátor pro společnosti, korporace, firmy nebo osoby, stavi- tele; stavěč lešení; dodavatel, inženýr a dodavatel topení a klimatizace, inženýr, specialista a dodavatel chlazení; dekora- tér; malíř pokojů; zedník, specialista na pokládání koberců, výrobce a instalatér bednění; truhlář, dodavatel veřejných pra- cí; štukatér, instalatér, elektrikář, dodavatel interiérů v obchodech; stavební a dekorační obchodník; stavební, strojní, zemědělský, poradenský, energetický, elektrický a obecný inženýr ; svářeč; výrobce plechů; kovář, automobilový inženýr; vlastník garáží; pronajímatel vozů, majitel a provozovatel taxislužby; cestovní kancelář, tour operátor, vlastník vozidel a lodí všeho druhu; dodavatel dopravy a dálkové dopravy; všeobecné strojí- renství; výrobce nářadí; předprodej a ředitel pro divadla, kina a všechny druhy zábavy a sportovních událostí; dostihový a sportovní účetní ve všech jejich oborech; vlastník obchodů, ka- váren, klubů, hotelů a restaurací, dodavatel hotových jídel, obchodník s potravinami a pochutinami všeho druhu, s vínem a alkoholem, hostinský s licencí; řezník; obchodník se smíšeným zbožím, se zeleninou; prodejce ryb a drůbeže; farmář; pěstitel květin, zahradník; pekař, cukrář; prodejce tabáku; železářství, obchodník s těžkým zbožím; obchodník s umělými hmotami všeho durhu, starožitník; výrobce a prodejce nábytku; obchodník s kůží a galanterií; zlatník, maloobchodník s rádii, televizemi a elektrickými přístroji a jejich opravář, obchodník s hračkami, hrami a sportovním vybavením; fotograf a obchodník se všemi druhy fotografického materiálu a vybavení, výrobce a distributor filmů; obchodník s textilem, krejčí, módní návrhář, prodejce dámských a pánských doplňků, prodejce obuvi, parfumérie a kos- metiky, kadeřník, výrobce léčiv a lékárník; tiskař, vydavatel, knihkupec, reklamní agentura; odborník na vztahy s veřejností, poradce, agent pro převod firem a personální agentura; poradce v oblasti lékařství, vzdělání, administrativy, právní nebo obchod- ní poradce nebo poskytovatel služeb; správce počítačů, programá- tor a prodejce počítačů; odborník na průzkum trhu; obchodní po- radce, specialista na objednávky poštou; čistírna a prádelna; chemická čistírna, majitel prádelny; dodavatel výkopových a demoličních prací; pronajímatel zařízení; šrotovací zařízení a obchodník s odpadem; a provádění všech uvedených obchodních činností a poskytování služeb v souvislosti s tím, buď společně jako jedna činnost nebo jako samostatné a odlišné obchodní činnosti; v jakékoli části světa. B) Provádět jakýkoli jiný obchod nebo obchodní činnost, které mohou podle názoru představenstva, být výhodně prováděny společností v souvislosti s výše uvedenými obchodními činnostmi nebo obecným obchodem společnosti. C) Kupovat, najímat se nebo vyměňovat, nebo jinak nabývat a držet jakýkoli nemovitý majetek nebo podíl na jakýchkoli pozemcích, budovách, břemenech, právech, výsadách, koncesích, patentech, patentových právech, licencích, tajných postupech, strojních, zásobách a na jakémkoli nemovitém nebo osobním majetku všeho druhu, nezbytném nebo vhodném za účelem obchodní činnosti nebo v souvislosti s obchodní činnosti společnosti nebo jakékoli její pobočky nebo oddělení. D) Vztyčovat, stavět, pokládat, rozšiřovat, měnit nebo udržovat jakékoli silnice, železnice, tramvaje, vlečky, mosty, rezervoá- ry, obchody, sklady, továrny, budovy, závody, zařízení a stroje nezbytné nebo vhodné pro obchodní činnost společnosti a přispí- vat nebo subvencovat vztyčování, stavbu a údržbu výše uvedeného. E) Půjčovat si nebo získávat nebo zajišťovat platbu peněz za účelem nebo v souvislosti s obchodní činností společnosti a za účelem nebo v souvislosti s půjčováním nebo získáváním peněz se stát členem jakéhokoli stavebního sdružení. F) Dávat do hypotéky a do zástavy podnikání a jakékoli nemovité nebo osobní vlastnictví a aktiva, současná nebo budoucí, a jaký- koli současný nesplacený kapitál společnosti, a vydávat za nomi- nální hodnotu nebo za prémii nabo diskont a za odměnu a s právy, pravomocemi a výsadami jak bude považováno za vhodné, dluhopisy nebo neumořitelné dluhopisy, trvalé nebo umořitelné nebo splat- né, a kolaterálně nebo dále zajišťovat jakékoli cenné papíry společnosti svěřeneckou listinou nebo jiným zajištěním. G) Platit zálohy zákazníkům a jiným se zárukou nebo bez záruky a za podmínek, jak společnost schválí, a zaručit závazky, povin- nosti a smlouvy jakékoli jiné osoby, firmy nebo společnosti jako zákazníka společnosti nebo jinak, a dividendy, úrok a jistinu z akcií, akciového kapitálu nebo cenných papírů jakékoli společ- nosti, v níž je společnost společníkem nebo v ní má jiný podíl. H) Přijímat peníze k uložení nebo na půjčku za podmínek, jak společnost schválí, a obecně jednat jako bankéř pro zákazníky a jiné. I) Poskytovat penze, dávky, odstupné a bonusy úředníkům nebo bývalým úředníkům, zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům spo- lečnosti nebo jakékoli právnické osobě, která je nebo byla dce- řinou společností společnosti nebo předchůdcem v obchodní čin- nosti společnosti nebo jakékoli dceřiné společnosti nebo závis- lým osobám nebo jakémukoli členovi rodiny těchto osob, a přis- pívat do jakéhokoli fondu a platit prémie za koupi nebo poskyt- nutí jakékoli výhody, a založit a podporovat nebo pomáhat při založení a podpoře jakýchkoli škol a jakýchkoli vzdělávacích, vědeckých, literárních, náboženských nebo charitativních insti- tucí nebo obchodních sdružení, ať jsou tyto instituce nebo sdružení spojeny pouze s obchodní činností prováděnou společnos- tí nebo jejími předchůdci nebo nikoli, a zakládat a udržovat jakýkoli klub nebo jiné zařízení nebo benefiční fond nebo schéma podílu na zisku, které má podporovat zájmy společnosti nebo úředníků či osob zaměstnaných společností nebo jakoukoli dceři- nou společností. J) Čerpat, akceptovat, rubopisovat, převádět, diskontovat a uvádět v platnost vlastní směnky, směnky a jiné převoditelné instrumenty. K) Investovat a obchodovat s penězi společnosti, které nebudou bezprostředně potřebné pro účely obchodní činnosti společnosti při investování, způsobem, jak bude čas od času určeno. L) Platit za jakýkoli majetek nebo práva nabytá společností buď v hotovosti nebo v plně či částečně splacených akciích, s prefe- renčními nebo odloženými či speciálními právy nebo omezeními s ohledem na dividendu, splacení kapitálu, hlasování nebo jinak, nebo jakýmikoli jinými cennými papíry, které má společnost pra- vomoc vydat, nebo částečně jedním způsobem a částečně jiným, a obecně za podmínek, jak společnost určí. M) Přijmout platbu za jakýkoli majetek nebo práva prodaná nebo jinak zcizená nebo obchodovaná společností buď v hotovosti, splátkami nebo jinak, nebo v plně či částečně splacených akciích nebo akciovém kapitálu jakékoli společnosti nebo korporace, s preferenčními nebo odloženými nebo speciálními právy nebo omeze- ními s ohledem na dividendu, splacení kapitálu, hlasování nebo jinak, nebo v dluhopisech nebo hypotéčních dluhopisech nebo neumořitelných dluhopisech, hypotékách nebo jiných cenných pa- pírech jakékoli společnosti nebo korporace, nabo zčásti jedním způsobem a zčásti jiným, a obecně za podmínek, jak společnosti určí, a držet, disponovat nebo jinak obchodovat s jakýmikoli akciemi, akciovým kapitálem nebo cennými papíry takto nabytými. N) Sloučit se nebo vstoupit do jakéhokoli partnerství nebo ujed- nání o sdílení zisku, zájmovém svazu, recipročních výhodách nebo spolupráci s jakoukoli společností, firmou nebo osobou provádě- jící nebo slibující provádět jakoukoli obchodní činnost v před- mětech této činnosti, nebo která může být prováděna přímo nebo nepřímo ve prospěch této společnosti, a nabývat nebo držet, prodávat, obchodovat nebo se zbavovat jakýchkoli akcií, akcio- vého kapitálu nebo cenných papírů nebo jiných podílů na jakékoli takové společnosti, a zaručovat smlouvy nebo závazky jakékoli takové společnosti, subvencovat ji nebo jí jinak pomáhat. O) Kupovat nebo jinak nabývat, přebírat a brát na sebe jakoukoli obchodní činnost, majetek, závazky a transakce jakékoli osoby, firmy nebo společnosti provádějící jakoukoli obchodní činnost, kterou je společnost oprávněna provádět, nebo jejíž provádění je ve prospěch této společnosti, nebo podporovat její zájmy nebo vlastnit majetek vhodný pro účely společnosti. P) Prodávat, vylepšovat, řídit, rozvíjet, převádět na účet, vy- měňovat, dávat do nájmu, jako tantiémy, podíl na zisku nebo jinak, poskytovat licence, břemena a jiná práva a jakkoli jinak obchodovat nebo zcizovat podnikání a jakýkoli současný majetek a aktiva společnosti za odměnu, jak bude společnost považovat za vhodné. Q) Rozdělovat mezi společníky in specie jakýkoli majetek společ- nosti nebo jakékoli výnosy z prodeje nebo zcizení jakéhokoli majetku společnosti, ale tak, že nebude provedeno žádné rozdě- lení znamenající snížení kapitálu, kromě toho, že to bude sankce (pokud bude existovat) požadovaná v té době ze zákona. R) Učinit jakékoli výše uvedené věci v jakékoli části světa buď jako příkazce, agent, svěřenecký správce, smluvní partner nebo jinak, buď sama nebo ve spojení s ostatními, a prostřednictvím agentů, svěřenských správců, subdodavatelů nebo jinak. S) Učinit všechny ostatní věci, jak doprovázejí nebo podporují výše uvedené předměty nebo jakýkoli z nich. T) Slovo "společnost" v tomto článku, kromě toho, kde je užito s odkazem na tuto společnost, bude zahrnovat jakékoli partnerství nebo orgán osob právnických nebo neprávnických, zapsané, regist- rované, rezidentní nebo se sídlem ve Velké Británii nebo jinde. U) Předměty společnosti specifikované v každém předcházejícím odstavci tohoto článku budou odlišné a samostatné předměty spo- lečnosti a nebudou nikterak omezeny odkazem na jakýkoli jiný odstavec nebo na pořadí, v němž následují, ale budou vykládány v co nejširším možném smyslu, pokud každý uvedený odstavec defino- val předměty samostatné a odlišné společnosti. Výše upsaného základního kapitálu: 10.000,- GBP Zakladatel se řídí právním řádem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Zakladatel je zapsán v Rejstříku společností pro Anglii a Wales, pod číslem 3951984. Statutární orgán: Jesse Grant Hester, s adresou Apartment No. 9, 8 Florinis Street, Nicosia 1065, Kypr.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 11. 2016 do 28. 5. 2019
JUDr. MIROSLAV KROUPA
Praha - Točná, Ke Spálence, PSČ 143 00
od 19. 4. 2002 do 2. 11. 2016
JUDr. Miroslav Kroupa
Praha 3 - Žižkov, Rokycanova 153/41, PSČ 130 00
Nadační fond
od 19. 4. 2002
GALEBROOK ENGINEERING LIMITED
v Anglii a Walesu, Athene House, The Broadway, London NW7 3TB,, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+65

+
-
Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+23

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+9

+
-
Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

-2

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-43

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-81

+
-

A tohle už jste četli?

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Podpora pro OSVČ se zvyšuje a může na ni dosáhnout víc lidí. Základem bude pokles tržeb aspoň o 50 %. Novinkou je příspěvek v době karantény nebo onemocnění covidem.

Nová omezení přehledně: Zákaz pohybu, zavřené obchody, respirátory

Nová omezení přehledně: Zákaz pohybu, zavřené obchody, respirátory

Co platí od 1. března? Vláda omezuje volný pohyb obyvatel víc než kdykoliv předtím. Zavře všechny mateřské školy i zbývající ročníky základních škol. Otevřeno zůstane ještě méně obchodů a služeb.

Formulář pro cestování mimo okres. Tady je vzor

Formulář pro cestování mimo okres. Tady je vzor

Vláda od pondělí 1. března ve snaze zmírnit epidemii koronaviru zakázala opouštět území okresu, na jehož území máte trvalý pobyt nebo bydliště (Praha se v tomto případě považuje za jeden okres).

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 640 108 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Příští vláda bude zase Babišova. Tomu nezabráníte

Příští vláda bude zase Babišova. Tomu nezabráníte

Sledujete s blížícími se volbami preference stran a koalic? Nedává to smysl. Stačí poslouchat Miloše...

Jak vypadá mužská masturbace. Fyzická potřeba, odreagování, únik z nudy i meditace

Jak vypadá mužská masturbace. Fyzická potřeba, odreagování, únik z nudy i meditace

„Sebepoznání. Odpírání. Prostě musím. Dává mi to sebevědomí. Je to vyčerpávající rituál. Stydím se to...

Partners Financial Services