Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Spectrum stores, a.s.
IČO: 26688271

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 3. 2002
Obchodní firma
od 26. 3. 2002

Spectrum stores, a.s.

Sídlo
od 2. 10. 2002 do 16. 5. 2013
Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53
od 26. 3. 2002 do 2. 10. 2002
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
IČO
od 26. 3. 2002

26688271

DIČ

CZ26688271

Identifikátor datové schránky:yuigdwf
Právní forma
od 26. 3. 2002
Akciová společnost
Spisová značka2638 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 3. 2. 2010
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 10. 2002 do 3. 2. 2010
- realitní činnost
od 2. 10. 2002 do 3. 2. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 26. 3. 2002
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 5. 8. 2014 do 23. 9. 2020
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 5. 8. 2014 do 23. 9. 2020
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 5. 8. 2014 do 23. 9. 2020
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- Dne 14.10.2002 učinil jediný akcionář a to společnost Reality management, a.s. při výkonu působnosti valné hromady Spectrum stores, a.s., který rozhodl o zvýšení základního kapitálu v rozsahu a způsobem stanoveným v citovaném rozhodnutí. O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 940/2002.
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- Na základě výše uvedených skutečností podává tímto představenstvo obchodní společnosti Spectrum stores, a.s. ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Spectrum stores, a.s. ze dne 14.10.2002 o zvýšení základního kapitálu takto:
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Spectrum stores, a.s. o zvýšení základního kapitálu:
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- a) konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti Spectrum stores, a.s. ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých byl v plné výši splacen a akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií;
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- b) konstatuje, že důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti Spectrum stores, a.s. je posílení kapitálových zdrojů společnosti a zvýšení bonity jejího postavení na trhu, posílení stability a ekonomické situace společnosti;
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- c) jediný akcionář zyšuje základní kapitál obchodní společnosti Spectrum stores, a.s. ze stávající výše 2,000.000,-Kč (slovy: dvamilióny korun českých) o částku ve výši 8,000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) na 10,000.000,-Kč, slovy: desetmiliónů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- d) základní kapitál se zvyšuje upsáním, 80-ti ks ( osmdesáti kusů ) nových kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá, slovy: jednostotisíc korun českých v listinné podobě.
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- e) určuje, že všechny akcie, které budou upsány bez využití přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu zájemci - jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti Reality management, a.s. se sídlem Ostrava - Masarykovo nám. 3090/15, PSČ: 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 83 01, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7590;
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- f) určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti, tedy Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, okres Ostrava - město v místnosti představenstva ve lhůtě do 30-ti ( třiceti) dnů od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo akcionáři písemně doporučeným dopisem odeslaným první den běhu této lhůty.
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- g) Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých na jednu akcii.
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- Akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku;
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- h) konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existuje pohledávka obchodní společnosti Reality management, a.s. se sídlem Ostrava - Masarykovo nám. 3090/15, PSČ: 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 83 01, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7590 ve výši 42,000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých) s příslušenstvím za obchodní společností Spectrum stores, a.s. se sídlem Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 82 71, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7589, přičemž tato pohledávka vznikla společnosti Reality management, a.s. na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.4.2002 ( slovy: dvanáctého dubna roku dvatisícedva ) mezi obchodní společností Spectrum stores, a.s. se sídlem Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 82 71, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 7589 jako dlužníkem a obchodní společností Reality management, a.s. se sídlem Ostrava - Masarykovo nám. 3090/15, PSČ: 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 83 01, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7590 jako věřitelem a dále konstatuje, že tato pohledávka je plně způsobilá k řádnému započtení, na základě citované smlouvy o půjčce půjčil věřitel, tedy obchodní společnost Reality management, a.s. společnosti Spectrum stores, a.s. jako dlužníku částku ve výši 42,000.000,-Kč, slovy: čtyřicetdvamilióny korun českých a dlužník se zavázal tyto vrátit dle podmínek stanovených citovanou smlouvou; auditor, a to společnost EKI AUDIT, spol. s r.o. vydal dne 3.10.2002 kladné stanovisko auditora k postupu, aby na zvýšení základního kapitálu bylo připuštěno započtení části výše uvedené pohledávky, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku;
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- i) připouští započtení části peněžité pohledávky upisovatele, tedy obchodní společnosti Reality management, a.s. se sídlem Ostrava - Masarykovo nám. 3090/15, PSČ: 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 83 01, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7590 v její nominální výši 8,000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) za obchodní společností Spectrum stores, a.s. se sídlem Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 82 71, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7589, jak vyplývá ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 12.4.2002 ve znění jejího dodatku ze dne 2.5.2002, specifikované výše, proti pohledávce společnosti Spectrum stores, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu;
od 2. 12. 2002 do 13. 1. 2003
- Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: * smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, * ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávku, jejíž započtení bylo schváleno - připuštěno rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Spectrum stores, a.s.; * peněžitá pohledávka upisovatele, tedy obchodní společnosti Reality management, a.s. se sídlem Ostrava - Masarykovo nám. 3090/15, PSČ: 728 53, okres Ostrava - město, identifikační číslo: 26 68 83 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7590 bude započtena zčásti v nominální výši 8,000.000,-Kč (slovy: osmmiliónů korun českých) na splacení emisního kursu akcií upsaných touto společností na zvýšení základního kapitálu; zbývající část pohledávky představuje i nadále dluh společnosti Spectrum stores, a.s. vůči společnosti Reality management, a.s.; * dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné části pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí; účinností smlouvy o započtení tato část pohledávky zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; * smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; * důvodem navrhovaného započtení je zánik části dluhu společnosti Reality management, a.s. vůči společnosti Spectrum stores, a.s., a tím dojde k ekonomickému posílení hospodářské a ekonomické stability společnosti Spectrum stores, a.s., což je v souladu se zájmy společnosti jako celku. j) určuje, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením výše specifikované části peněžité pohledávky ve výši 8,000.000,-Kč, slovy: osmmilionů korun českých. Místem splaceí se stanoví sídlo společnosti, tedy Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, okres: Ostrava - město, místnost představenstva a lhůta k splacení činí 30 ( třicet) dnů po upsání akcií.
Kapitál
od 13. 1. 2003
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 2002 do 13. 1. 2003
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2014
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 13. 1. 2003 do 5. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 13. 1. 2003 do 5. 8. 2014
akcie mají litinnou podobu
od 26. 3. 2002 do 13. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 26. 3. 2002 do 13. 1. 2003
akcie mají litinnou podobu
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 19. 11. 2016
Ing. RADOVAN PILICH - předseda představenstva
Klimkovice, Husova, PSČ 742 83
den vzniku členství: 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 19. 11. 2016
Mgr. MIROSLAV VELFL - člen představenstva
Praha - Žižkov, Baranova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 29. 6. 2016
od 5. 8. 2014 do 19. 11. 2016
RADOVAN PILICH - člen představenstva
Klimkovice, Husova, PSČ 742 83
den vzniku členství: 25. 6. 2014
od 4. 10. 2011 do 5. 8. 2014
Ing. Olga Kvapilová - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Stadická, PSČ 700 30
den vzniku členství: 21. 3. 2011 - 25. 6. 2014
od 25. 4. 2006 do 4. 10. 2011
Ing. Olga Kvapilová - člen představenstva
Ostrava - Hrabůvka, Stadická 1369/3, PSČ 700 30
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 21. 3. 2011
od 26. 3. 2002 do 25. 4. 2006
Ing. Roman Grmela - člen
Brno - Bohunice, Lány 225/36, PSČ 625 00
den vzniku členství: 26. 3. 2002 - 22. 3. 2006
od 19. 11. 2016
Společnost zastupuje navenek každý z členů představenstva samostatně.
od 5. 8. 2014 do 19. 11. 2016
Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva.
od 26. 3. 2002 do 5. 8. 2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jednoho člena a je-li zároveň splněna podmínka, že společnost má jediného akcionáře jedná za společnost tento jediný člen představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jednoho člena a je-li zároveň splněna podmínka, že společnost má jediného akcionáře podepisuje za společnost samostatně tento jediný člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané či vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 5. 9. 2018
KLÁRA KINSKÁ - člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, Severovýchodní I, PSČ 141 00
den vzniku členství: 28. 6. 2018
od 19. 11. 2016
MARTIN VELFL - předseda dozorčí rady
Řevnice, 5. května, PSČ 252 30
den vzniku členství: 1. 7. 2016
den vzniku funkce: 1. 7. 2016
od 5. 8. 2014
KAROLÍNA SAVIOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 24. 6. 2014
od 25. 7. 2014 do 19. 11. 2016
PhDr. STANISLAV ZEMAN, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha - Michle, Týmlova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 3. 2011 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 3. 2011 - 30. 6. 2016
od 16. 5. 2013 do 5. 9. 2018
MILAN SUCHODOL - člen dozorčí rady
Žamberk, Smetanova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 1. 5. 2013 - 28. 6. 2018
od 4. 10. 2011 do 16. 5. 2013
Dušan Hric - člen dozorčí rady
Olomouc - Povel, Teichmannova, PSČ 772 00
den vzniku členství: 21. 3. 2011 - 30. 4. 2013
od 4. 10. 2011 do 25. 7. 2014
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Týmlova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 3. 2011
den vzniku funkce: 21. 3. 2011
od 4. 10. 2011 do 5. 8. 2014
Dominik Maršík - člen dozorčí rady
Česká Třebová, Ústecká, PSČ 560 02
den vzniku členství: 21. 3. 2011 - 24. 6. 2014
od 3. 2. 2010 do 4. 10. 2011
Dušan Hric - člen dozorčí rady
Olomouc - Povel, Teichmannova 16/48, PSČ 772 00
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 21. 3. 2011
od 25. 4. 2006 do 3. 2. 2010
Dušan Hric - člen dozorčí rady
Olomouc, Werichova 17, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 3. 2006
od 25. 4. 2006 do 4. 10. 2011
PhDr. Stanislav Zeman, Ph.D. - předseda dozorčí rady
Praha 4, Křejpského 1574/17, PSČ 149 00
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 21. 3. 2011
den vzniku funkce: 22. 3. 2006 - 21. 3. 2011
od 25. 4. 2006 do 4. 10. 2011
Dominik Maršík - člen dozorčí rady
Česká Třebová, Ústecká 527, PSČ 560 02
den vzniku členství: 22. 3. 2006 - 21. 3. 2011
od 26. 3. 2002 do 25. 4. 2006
František Kokna - předseda
Brno, Jírovcova 810/57, PSČ 623 00
den vzniku členství: 26. 3. 2002 - 22. 3. 2006
den vzniku funkce: 26. 3. 2002 - 22. 3. 2006
od 26. 3. 2002 do 25. 4. 2006
Marie Němcová - člen
Tachov, Třešňová 1538
den vzniku členství: 26. 3. 2002 - 22. 3. 2006
od 26. 3. 2002 do 25. 4. 2006
Ing. Ladislav Dušek - člen
Průhonice, Na Michovkách III. 671, PSČ 252 43
den vzniku členství: 26. 3. 2002 - 22. 3. 2006
Akcionáři
od 2. 10. 2002
Reality management, a.s., IČO: 26688301
Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53
od 24. 7. 2002 do 2. 10. 2002
Reality management, a.s., IČO: 26688301
Praha 3 - Žižkov, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
od 26. 3. 2002 do 24. 7. 2002
REAL SPEKTRUM, a.s., IČO: 25314718
Praha 1 - Staré Město, Nám. republiky 656/8, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+107
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-160
+
-
3.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-195
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-258
+
-
5.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

-269
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services