Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

BILSTEIN CEE a.s.
IČO: 26688981

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu27. 3. 2002
Obchodní firma
od 1. 12. 2015

BILSTEIN CEE a.s.

od 1. 12. 2003 do 1. 12. 2015

KWW a.s.

od 22. 10. 2003 do 1. 12. 2003

Servis 2 , a.s.

od 27. 3. 2002 do 22. 10. 2003

Servis 2 - ČS, a.s.

Sídlo
od 1. 12. 2003 do 10. 1. 2017
Králův Dvůr, Na Louce č.p. 97, PSČ 267 01
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Praha 7, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00
IČO
od 27. 3. 2002

26688981

Identifikátor datové schránky:75tevjq
Právní forma
od 27. 3. 2002
Akciová společnost
Spisová značka7603 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 1. 2011
- výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
od 13. 10. 2009
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 13. 10. 2009
- Obráběčství
od 13. 10. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 13. 10. 2009
- Zámečnictví, nástrojářství
od 14. 5. 2004 do 11. 1. 2006
- realitní činnost
od 14. 5. 2004 do 11. 1. 2006
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- výroba a hutní zpracování železa a oceli
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- výroba kovového spotřebního zboží
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- povrchové úpravy a svařování kovů
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- zámečnictví
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- nástrojařství
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- kovoobráběčství
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- výroba elektrických strojů a přístrojů a elektrických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- testování, měření a analýzy
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- zprostředkování služeb
od 14. 5. 2004 do 13. 10. 2009
- zprostředkování obchodu
od 27. 3. 2002 do 11. 1. 2006
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 27. 3. 2002 do 11. 1. 2006
- zpracování dat, služby databan, správa sítí
od 27. 3. 2002 do 11. 1. 2006
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd
od 27. 3. 2002 do 11. 1. 2006
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 27. 3. 2002 do 11. 1. 2006
- činnost technických poradců v oblasti výpočetní techniky
od 27. 3. 2002 do 13. 10. 2009
- velkoobchod
od 27. 3. 2002 do 13. 10. 2009
- specializovaný maloobchod
Ostatní skutečnosti
od 3. 9. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 3. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 9. 2014 do 12. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 2
od 16. 2. 2004 do 16. 4. 2004
- Jediný akcionář společnosti KWW a.s., tj. společnost Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o., jednající jednatelem společnosti panem Ing. Josefem Jančaříkem, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodn ího zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 189.000.000, Kč (slovy: jednostoosmdesátdevětmilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu; 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 189 (slovy: jednostoosmdesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000, Kč (slovy: jede nmilion korun českých), majících listinnou podobu; 3) všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí), 4) bere na vědomí, že: v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu dne 26.11.2003 vypracován Společný znalecký posudek znalce Jiřího Melicha, znalce pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí a obor stavebnic tví, odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a znalce Doc. Ing. Jiřího Janovce, CSc., znalce pro základní obor strojírenství, se specializací strojírenství všeobecné a těžké, materiál havárie konstrukcí a technologie, a to pod číslem položky znale ckého deníku 109/919/2003 znalce Jiřího Melicha a pod číslem položky znaleckého deníku č. 35/03 znalce Doc. Ing. Jiřího Janovce, CSc. (dále jen "společný znalecký posudek"), shora uvedení znalci byli v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenováni usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4565/2003-15 ze dne 24.11.2003, které nabylo právní moci dne 25.11.2003, představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady, zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti (§ 59 odst. 2 obchodního zákoníku), skutečnost, že hospodářská hodnota majetku, který je předmětem nepeněžitého vkladu, je zjistitelná ( § 59 odst. 2 obchodního zákoníku), vyplývá ze společného znaleckého posudku (strana 6), představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, v níž uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kurzu akcií (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku); 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcíí ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a  tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydá ny, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to společnosti Kaltwalzwerk Králův dvůr s.r.o., se sídlem Králův Dvůr, Na louce čp. 97, okres Beroun, PSČ 261 01, IČ: 48592030, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti KWW a.s., na adrese Na Louce čp. 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01 ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počín aje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli - určitý (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne , kdy bude Městskému soudu v Praze doručen návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci oznáme n tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o ups ání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; dále konstatuje, že v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 věta druhá bude návrh smlouvy o úpisu akcií obsah ovat rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurs akcií činí částku 1.000.000,Kč (slovy: jedenmilion korun českých ) na jednu akcii; 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že: předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a) nemovitosti, a to: - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/90 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/91 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/92 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/93 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/94 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/95 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/96 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/97 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/98 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/99 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/100 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/101 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/102 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/115 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/116 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/117 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/118 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/119 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/122 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 161/123 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/5 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/6 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/7 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/8 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (stavební parcela) parcelní č. st. 745/9 "zastavěná plocha a nádvoří", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/8 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/9 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/10 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 581/11 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/4 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/5 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/6 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/7 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/8 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/10 "ostatní plocha" - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/11 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/12 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/13 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/14 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/15 "ostatní plocha", - pozemek (pozemková parcela) parcelní č. 728/19 "ostatní plocha", - budova č.p. 97, část obce Karlova Huť, způsob využití "adminis " na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/94, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/90, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/91, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/92, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/93, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcela) parc. č. st. 161/95, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/96, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/97, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcele) par. č. st. 161/98, - budova bez čp/če, způsob využití "jiná st." na pozemku (stavební parcele) par. č. st. 161/99, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/100 a pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/117, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/101, - budova bez čp/če, způsob využití "garáž" na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/115, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/5, - budova bez čp/če, způsob využití "prům obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/6, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/7, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/8, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/9, včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 2385 pro katastrální území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr, okres Beroun. Jejich hodnota byla pro účely zvýšení základního kapitálu stanovena na částku 50.700.000,-Kč (slovy: padesátmilionů sedmsettisíc korun českých). b) movité věci - technologické zařízení na výrobu pásové oceli válcované za studena, včetně příslušenství, umístěné v těchto průmyslových objektech: - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/90, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/100 a pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 161/117, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 754/5, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/6, - budova bez čp/če, způsob využití "prům.obj." na pozemku (stavební parcele) parc. č. st. 745/7, zapsaných na listu vlastnictví č. 2385 pro katastrální území Králův Dvůr, obec Králův Dvůr, okres Beroun. Jejich hodnota byla pro účely zvýšení základního kapitálu stanovena na částku 139.124.000,-Kč (slovy: jednostotřicetdevětmilionů jednostodvacetčtyřitisíce korun českých). s tím, že komplexní položkové vymezení všech movitých věcí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu je uvedeno na stranách 173 až 181 společného znaleckého posudku. celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu dle společného znaleckého posudku činí částku 189.824.000,Kč (slovy: jednostoosmdesátdevět milionů osmsetdvacetčtyřitisíce korun českých); celková rekapitulace výsledků ocenění nepeněžitého vkladu je uved ena na stranách 2 až 7 společného znaleckého posudku, na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 189 (slovy: jednostoosmdesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,Kč (slovy: jedenmilion korun českých), majících listinnou podobu; 10) v souladu s ustanovením § 163a odst. 3 obchodního zákoníku určuje, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, ve výši 824.000, Kč (slovy: osmsetdvacetčtyřitisíce korun čes kých) bude použit na tvorbu rezervního fondu; 11) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí, 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti KWW a.s., na adr ese Na Louce čp. 97, Králův Dvůr, PSČ 267 01 takto: - nemovitosti: formou písemného prohlášení účiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí, - movité věci: předáním těchto věcí společnosti. 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 191.000.000,Kč (slovy: jednostodevadesátjedenmilion korun českých).
Kapitál
od 16. 4. 2004
Základní kapitál 191 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 3. 2002 do 16. 4. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 191.
od 16. 4. 2004
podoba: listinná
od 1. 12. 2003 do 16. 4. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 1. 12. 2003 do 16. 4. 2004
podoba: listinná
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
podoba: zaknihovaná
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 20. 8. 2019
Ing. PETER UHRÍK - člen představenstva
Praha - Jinonice, Vacínovská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 12. 6. 2017
od 12. 1. 2015 do 13. 1. 2016
IVAN STEFANOV - člen představenstva
Ptice, , PSČ 252 18
den vzniku členství: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
od 3. 9. 2014 do 13. 6. 2015
Ing. LUBOŠ MALÍK - člen představenstva
Králův Dvůr - Popovice, , PSČ 267 01
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 28. 2. 2015
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 3. 9. 2014 do 13. 6. 2015
-
od 3. 9. 2014 do 20. 8. 2019
Ing. PETER UHRÍK - předseda představenstva
Praha - Jinonice, Vacínovská, PSČ 158 00
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 11. 6. 2017
den vzniku funkce: 11. 6. 2014 - 11. 6. 2017
od 14. 12. 2009 do 3. 9. 2014
Peter Uhrík - člen představenstva
Praha 2, U Zvonařky 1F, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 11. 2009 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 24. 11. 2009 - 11. 6. 2014
od 18. 4. 2008 do 3. 9. 2014
Ing. Luboš Malík - předseda představenstva
Králův Dvůr, Popovice 189, PSČ 267 01
den vzniku členství: 8. 11. 2005 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 4. 2008 - 11. 6. 2014
od 2. 11. 2005 do 18. 4. 2008
Ing. Luboš Malík - člen představenstva
Králův Dvůr - Popovice, 189, PSČ 267 01
den vzniku členství: 8. 11. 2005
od 2. 11. 2005 do 15. 3. 2010
Karl Standera - místopředseda představenstva
Hagen - ST Boele, Malmkestrasse 10, PSČ 580 99, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 28. 2. 2010
den vzniku funkce: 27. 10. 2005 - 28. 2. 2010
od 1. 12. 2003 do 2. 11. 2005
Ing. Josef Jančařík - Místopředseda představenstva
Veselí nad Moravou, Štěpnická 1615, PSČ 698 01
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 8. 11. 2004
den vzniku funkce: 4. 11. 2003 - 8. 11. 2004
od 1. 12. 2003 do 2. 11. 2005
JUDr. František Machuta - Člen představenstva
Praha 2, Ječná 1434/11, PSČ 120 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 27. 10. 2005
od 1. 12. 2003 do 1. 10. 2007
Dipl. Ing. Georg Hantak - Předseda představenstva
Tetín, 9. května čp. 268, PSČ 266 01
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 10. 9. 2007
den vzniku funkce: 4. 11. 2003 - 10. 9. 2007
od 27. 3. 2002 do 27. 3. 2002
Ing. Pavel Veselý - Předseda představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Toušická 1077
den vzniku členství: 27. 3. 2002
den vzniku funkce: 27. 3. 2002
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Ing. Pavel Veselý - Předseda představenstva
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Toušická 1077
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2002
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Ing. Martin Jungmann - Místopředseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Arménská 1360/7
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2002
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Ing. Richard Brejník - Člen představenstva
Praha 8 - Čimice, Křivenická 415/20
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 11. 2003
od 13. 1. 2016
Společnost zastupuje ve všech záležitostech samostatně jediný člen představenstva.
od 3. 9. 2014 do 13. 1. 2016
Společnost zastupují ve všech záležitostech společně dva členové představenstva.
od 2. 11. 2005 do 3. 9. 2014
Jménem společnosti jednají a podepisují navenek vždy dva členové představenstva.
od 27. 3. 2002 do 2. 11. 2005
Jednání členů představenstva, které zavazuje společnost, musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jednajícím členem představenstva a dalším členem představenstva, a to tak, že připojí své podpisy k obchodní firmě.
Prokura
od 14. 11. 2019
LADISLAV MEZENSKÝ
Praha - Břevnov, Na Petynce, PSČ 169 00
od 14. 11. 2019 do 1. 7. 2020
STEFFEN RASCHKA
Praha - Jinonice, Vidoulská, PSČ 158 00
od 14. 11. 2019
Prokuristé zastupují společnost vždy společně.
Dozorčí rada
od 20. 8. 2019
MARC TORSTEN OEHLER - člen dozorčí rady
Dortmund, Dahmsfeldstrasse 28, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 6. 2017
od 20. 8. 2019
Dr. ULRICH ROESKE - předseda dozorčí rady
Witten, Kreisstra e 26, PSČ 584 53, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 24. 11. 2017
den vzniku funkce: 24. 11. 2017
od 29. 1. 2018 do 20. 8. 2019
Dr. ULRICH ROESKE - člen dozorčí rady
Witten, Kreisstra e 26, PSČ 584 53, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 24. 11. 2017
od 10. 1. 2017 do 1. 7. 2020
MARTIN KIESSLING - člen dozorčí rady
Ascheberg, Von-Galen-Straße 12, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 14. 11. 2016 - 31. 5. 2020
od 3. 9. 2014 do 10. 1. 2017
ROLF JANSEN - předseda dozorčí rady
Hagen, Fichtengrund 8, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 14. 11. 2016
den vzniku funkce: 11. 6. 2014 - 14. 11. 2016
od 3. 9. 2014 do 10. 1. 2017
-
od 3. 9. 2014 do 29. 1. 2018
BERNHARD GRÄWE - člen dozorčí rady
Iserlohn, Lindenstrasse 70, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 24. 11. 2017
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 3. 9. 2014 do 29. 1. 2018
-
od 3. 9. 2014 do 20. 8. 2019
MARC TORSTEN OEHLER - člen dozorčí rady
Dortmund, Dahmsfeldstrasse 28, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 11. 6. 2014 - 11. 6. 2017
den vzniku funkce: 11. 6. 2014
od 3. 9. 2014 do 20. 8. 2019
-
od 14. 12. 2009 do 3. 9. 2014
Marc Torsten Oehler - člen dozorčí rady
Dortmund, Dahmsfeldstrasse 28, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 12. 2006 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 12. 2006 - 11. 6. 2014
od 14. 12. 2009 do 3. 9. 2014
Bc. Jiří David - člen dozorčí rady
Hudlice, Na Vyhlídce 71, PSČ 267 03
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 11. 6. 2014
od 14. 12. 2009 do 3. 9. 2014
Ing. Roman Šváb - člen dozorčí rady
Zdice, Svatopluka Čecha 612, PSČ 267 51
den vzniku členství: 2. 9. 2009 - 11. 6. 2014
od 27. 3. 2008 do 3. 9. 2014
Gerhard Heinz Bilstein-Wessendorf - člen dozorčí rady
Hagen, Im Dünningsbruch 18, PSČ 58095, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 12. 3. 2008 - 11. 6. 2014
od 20. 12. 2007 do 27. 3. 2008
Dr. Hilmar Westerbarkey - člen dozorčí rady
Hagen, Holthauser Str. 62, D-58093, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 12. 3. 2008
od 20. 12. 2007 do 3. 9. 2014
Dr. Rolf Jansen - předseda dozorčí rady
Hagen, Fichtengrund 8, D-58093, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 14. 11. 2007 - 11. 6. 2014
od 7. 2. 2007 do 14. 12. 2009
Marc Thorsten Oehler - člen dozorčí rady
Dortmund, Dahmsfeldstrasse 28, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 19. 12. 2006
od 8. 12. 2005 do 20. 12. 2007
Dr. Rolf Jansen - člen dozorčí rady
Hagen, Fichtengrund 8, D-58093, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2005
od 5. 12. 2005 do 7. 2. 2007
Rudolf Hantak - člen dozorčí rady
Wien, Marilaungasse 4/29, PSČ 103 0, Rakouská republika
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 19. 12. 2006
den vzniku funkce: 4. 11. 2003 - 19. 12. 2006
od 5. 12. 2005 do 20. 12. 2007
Dr. Hilmar Westerbarkey - předseda dozorčí rady
Hagen, Holthauser Str. 62, D-58093, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 14. 11. 2007
den vzniku funkce: 27. 10. 2005 - 14. 11. 2007
od 5. 12. 2005 do 14. 12. 2009
Ing. Roman Šváb - člen dozorčí rady
Zdice, Svatopluka Čecha 612, PSČ 267 51
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 9. 6. 2009
od 5. 12. 2005 do 22. 7. 2010
Ing. Miroslav Květoň - člen dozorčí rady
Králův Dvůr, Trubín 58, PSČ 267 01
den vzniku členství: 28. 10. 2005 - 9. 6. 2010
od 5. 12. 2005 do 3. 9. 2014
Dr. Berhard Gräwe - místopředseda dozorčí rady
Iserlohn, Lindenstrasse 70, D-58642, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 27. 10. 2005 - 11. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 10. 2005 - 11. 6. 2014
od 1. 12. 2003 do 5. 12. 2005
Rudolf Hantak - Předseda
Marilaungasse 4/29, 1030 Wien, Rakouská republika
den vzniku členství: 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 4. 11. 2003
od 1. 12. 2003 do 5. 12. 2005
Ing. Jan Štěrba - Místopředseda
Praha 3, Za žižkovskou vozovnou 18, PSČ 130 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 27. 10. 2005
den vzniku funkce: 4. 11. 2003 - 27. 10. 2005
od 1. 12. 2003 do 5. 12. 2005
JUDr. Ing. Otokar Bursák - Člen
Praha 6, Pod Beránkou 4, PSČ 160 00
den vzniku členství: 4. 11. 2003 - 27. 10. 2005
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Karel Jan Jeníček - Předseda
Praha 6 - Ruzyně, Jinočanská 1027/3
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2002
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Ing. Ivan Vondra - Místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Zázvorkova 1996/28
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 11. 2003
den vzniku funkce: 27. 3. 2002
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Ing. Tomáš Zatloukal - Člen
Praha 9 - Horní Počernice, Leštínská 2337/26
den vzniku členství: 27. 3. 2002 - 4. 11. 2003
Akcionáři
od 13. 10. 2009
BILSTEIN BETEILIGUNG GmbH
Hagen, Im Weinhof, Spolková republika Německo
od 1. 12. 2003 do 5. 12. 2005
Kaltwalzwerk Králův Dvůr s.r.o., IČO: 48592030
Králův Dvůr, Na louce čp. 97, PSČ 267 01
od 27. 3. 2002 do 1. 12. 2003
Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

11. 8. 2020 | | Petr Kučera

Na daňové přiznání zbývá týden. Odklad měl háček

Lhůta pro přehled zdravotním pojišťovnám uplynula už 3. srpna, tedy dřív než pro samotné přiznání.

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Czech Exchange 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 689,20 Kč
ČSOB 2 689,20 Kč
Komerční banka 2 694,02 Kč
Expobank CZ 2 699,60 Kč
Česká spořitelna 2 711,00 Kč
Raiffeisenbank 2 742,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+7
+
-
2.Jan  Ledecký

Jan Ledecký

- zpěvák

+2
+
-
3.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-2
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-52
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-80
+
-

Články na Heroine.cz

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Tradwives a tradfems: proč začaly instagramové hospodyňky bojovat s feminismem?

Možná už jste na Instagramu taky narazili na účty hospodyněk, které nadšeně vaří a pečou,...více

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

Feministkám Fifinka nevadí. To jen konzervativní pravice zkouší vyprovokovat kulturní válku

„Tak už je to tady. Feministky se utrhly ze řetězu a dělají lidem ze života peklo. Jako...více

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services